Minőségbiztosítás a felsőoktatásban (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségbiztosítás a felsőoktatásban (1)"

Átírás

1 Minőségbiztosítás a felsőoktatásban (1) Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár Előadók: Kozma Tímea egyetemi adjunktus 1 Teljesítmény értékelése (1) - L A félévi aláírás feltétele: Az önálló feladat határidőre történő leadása és az elérhető összpontszám min. 30 %-ának elérése; A félévi munka pontozási rendje: Önálló feladat készítése és megvédése: 100 pont Javítás, utóvizsga: Írásbeli vizsga a meghirdetett időpontokban. 2

2 Teljesítmény értékelése (2) - L Ponthatárok Osztályzat 0-50 pont elégtelen (1) pont elégséges (2) pont közepes (3) pont jó (4) pont jeles (5) 3 Önálló feladat leírása (1) - L Feladat leírása: Előre egyeztetett témában egyéni (vagy csoportos) munkában egy oldal terjedelmű tanulmány készítése. Téma kiválasztása a konzultáció időpontjában, de legkésőbb december óra. Felépítése: (Fejezet-/alfejezetcímek decimálisan számozva!) Fedőlap (szerző(k) neve(i), cím, év, Gödöllő) Összefoglalás (1 oldal vezetői összefoglaló ) Tartalomjegyzék Bevezetés ( téma aktualitása, a dolgozat fő célkitűzése(i), kérdőíves kutatás esetében a módszertan bemutatása) A téma tartalmi kifejtése, értékelése Következtetések és javaslatok ( Kérdőíves kutatás esetében összefoglaló értékelés.) Irodalomjegyzék Mellékletek(A terjedelembe nem számít bele!) Formai követelmények (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sortáv, 2,5 cm-es margók, DOC formátum) Elérhető pontszám: 100 pont (minimálisan elérendő: 30 pont) Beadási határidő: január óra (Tanszéken (Kozma Tímea részére) leadva nyomtatott és elektronikus formában is! (kozma.timea@gtk.szie.hu)) 4 Az önálló feladatot a meghirdetett vizsga napon meg kell védeni!

3 Önálló feladat leírása (2) - L Beküldési cím: Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Vállalati gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gödöllő Páter Károly u Fontos! Az önálló feladat le nem adása v. késedelmes leadása a félévi aláírás megtagadását vonja maga után. Az egymásról másolt (azonos) esszék közül egyik sem kerül elfogadásra és a másolás valamennyi érintett számára, szintén a félévi aláírás megtagadásával jár. 5 Az önálló feladatok témái N, L 1. Mutassa be az ISO rendszer alkalmazhatóságát, előnyeit, hátrányait, nehézségeit a felsőoktatásban! 2. Mutassa be az TQM rendszer alkalmazhatóságát, előnyeit, hátrányait, nehézségeit a felsőoktatásban! 3. Mutassa be az EFQM modell alkalmazhatóságát, előnyeit, hátrányait, nehézségeit a felsőoktatásban! 4. Mutassa be és hasonlítsa össze egy külföldi felsőoktatásban alkalmazott minőségdíjat a magyar felsőoktatási minőségdíjjal! 5. Részletesen mutassa be egy hazai vagy egy külföldi felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási rendszerét, annak működtetését! 6. Mutassa be az EU felsőoktatási minőségpolitikájának fejlődését és annak magyarországi hatásait! 7. Mutassa be egy EU ország ún. külső akkreditációs rendszerének működését, rámutatva a magyartól való eltérésekre! 8. Készítsen a felsőoktatás minőségéhez, minőségbiztosításához kacsolódóan saját vizsgálatot (kérdőív, mélyinterjú) egy egyeztetett témában, végezze el a kérdőívezést, az adathalmaz felvitelét, leíró, ill. egyszerű statisztikai elemzését! 6

4 Milyen oktatási segédanyagok állnak rendelkezésre a felkészüléshez? Kötelező irodalom Ajánlott irodalom Előadói segítség: illes.b.csaba@gtk.szie.hu fogadóóra: hétfő óra kozma.timea@gtk.szie.hu fogadóóra: kedd óra 7 Kötelező irodalom: Veress Gábor (1999): A felsőoktatási intézmények minőségmenedzsmentje. Műszaki Könyvkiadó Bálint Julianna (2009): Minőségfejlesztés az oktatásban Gyakorlati útmutató oktatási intézmények számára. Verlag Dashöfer Kiadó előadások anyagai Ajánlott irodalom: Veress Gábor (1996): A minőségügy alapjai. Műszaki Könyvkiadó (1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról) 107/1995. (XI.4.) Országgyűlési Határozat (1996. évi LXI. Törvény) évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Tudományos és szakfolyóiratok: Felsőoktatási Megoldás Magazin Felsőoktatás Modern Iskola Education Minőség és Megbízhatóság Magyar Minőség MAB kiadványok stb. 8

5 Hasznos internetes oldalak Oktatási és Kulturális Minisztérium Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Tudományos Akadémia Felsőoktatási és Tudományos Tanács Magyar Rektori Konferencia Oktatási Hivatal Educatio Magyar Minőség Társaság XVII. Magyar Minőség Hét november 5. oktatási nap Felvételi Információs Szolgálat Országos Felvételi Információs Központ 9 Az 1. előadásblokk témakörei A követelményrendszer ismertetése Az önálló feladat megbeszélése A tantárgy aktualitása: A felsőoktatás minőségmenedzsmentjének jelentősége, és speciális problémái. Alapfogalmak és összefüggések Minőség fogalmának értelmezése Minőség iránti elkötelezettség fejlődése Termelés-szolgáltatás közti különbségek Szolgáltatások főbb jellemzői Oktatás helye a szolgáltatások között A minőség értelmezése a felsőoktatásban Érintett szemlélet a felsőoktatásban A felsőoktatás minőségének biztosításának szereplői országos és intézményi szinten (külső-belső szereplők, szervezetek) Minőséggel összefüggő főbb fogalmak értelmezése a felsőoktatásban 10

6 A magyar felsőoktatás minőségét alakító, befolyásoló tényezők I. Demográfiai trendek. a globalizáció, EU-hoz való csatlakozás (a hallgatók elszívása, az oktatók elszívása, a jogrendben tájékozatlanság, a műszaki szabályozásban tájékozatlanság ) állami szerepvállalás. Vegyes rendszerű felsőoktatás: az állami intézmények mellett megjelentek az egyházi és alapítványi intézmények. A nappali tagozatra járók aránya csökken, a távoktatásban részesülők száma pedig évről évre nő, Felsőoktatási intézmények integrációja, összevonása, Bolognai folyamat, Egyre inkább elterjedt gyakorlattá válik az élethosszig tartó tanulás, Differenciálódás: az oktatási programok széles skálája alakult ki, Diverzifikálódás majd homogenizálódás az intézményi hálózatban. 11 A felsőoktatás hallgatói létszámának változása A éves korcsoport száma (ezer fő) A felsőoktatásban tanuló hallgatók száma (ezer fő) % arány 7% 10% 12% 15% 43% 49% 55% 59% 62% 62% A éves korcsoport száma (ezer fő) A felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatók száma (ezer fő) % arány 4% 7% 8% 11% 24% 26% 29% 32% 34% 12 35%

7 A felsőoktatásban tanulók arányának változása Ezer fő / / / /2005 Tanév Összes felsőoktatásban tanuló Nappali oktatásban tanuló 13 A felsőfokú oklevelet szerzett hallgatók arányának változása 60 Ezer fő Felsőfokú oklevelet szerzett Nappali tagozaton felsőfokú oklevelet szerzett Év 14

8 Az első éves hallgatók és a 18 éves korúak aránya ezer fő a nappali tagozaton első évet kezdő hallgatók száma a 18 évesek száma ben 100-ból 28-an, 2005-ben 45-en tanultak tovább főiskolán, egyetemen nappali tagozaton. 15 Népességcsökkenés 1997-ben a 160 ezren ünnepelték a 18. születésnapjukat, 2015-ben 100 ezren fogják A 18. éves korúak számának alakulása A 18. éves korúak száma

9 Ezer fő. Jan. 1. A magyar népesség számának alakulása 12000, , ,0 9000,0 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 A magyar népesség számának alakulása (30 éves előrejelzés) Évek: y = -0,5659t ,569t ,1 R 2 = 0, A 18 éves népesség számának alakulása Ezer fő Év 18

10 19 A magyar duális képzési szerkezet MUNKAERŐPIAC DOKTORI KÉPZÉS (3 év) doktori program1;2..z EGYETEMI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS (2 év) Szak1; Szak 2;...; Szak k-1; Szak k EGYETEMI KÉPZÉS (5-6 év) Szak1; Szak 2;...; Szak n-1; Szak n FŐISKOLAI KÉPZÉS (3-4 év) Szak1; Szak 2;...; Szak m-1; Szak m 20

11 A magyar lineáris képzési szerkezet MUNKAERŐPIAC DOKTORI KÉPZÉS (3 év) doktori program1;2.. OSZ- TAT- LAN MESTER KÉPZÉS (3-4 év) Szak 1 Szak 2 Szak z SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK KÉP- ZÉS (10-12 félév) ALAPKÉPZÉS (6-7 félév) FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (3-4 év) Szak 1 Szak 2 Szak k Szak 1 Szak n Szak 2 21 A magyar felsőoktatás minőségét alakító, befolyásoló tényezők II. a személyi számítógépek elterjedése és felhasználása jellemző az oktatásban, az oktatásirányításban, a tájékoztatásban, felsőoktatási kínálati piac) Expanzió. A kis létszámú elitet képző rendszerből tömegeket képző nagyüzem lett. A tömegoktatás társadalmi igény. gyorsan változó társadalom (változó piaci igények, változó lehetőségek, gyorsan avuló ismeretek) értékvesztett társadalom (értékrombolás, értéknélküli fiatalság, elembertelenedés, hajsza a nyereségért ) a közszolgáltatás nyereségérdekeltségűvé válása (a közszolgáltatás nincs elismerve, védve, a szolgálat mellett/helyett nyereséghajhászás, pénzszerzés pályázatokkal,támogatásokkal, a szolgálatért magas elismerés) Törvényi háttér. jól működő minőségbiztosítási rendszer 22

12 A minőség értelmezése A MINŐSÉG a különböző embereknek különböző dolgokat jelent; MINŐSÉG az, amit a vevő annak tart; MINŐSÉG az, amikor a vevők mindig elégedettek; A MINŐSÉG a követelményeknek való megfelelés; A MINŐSÉG használatra való alkalmasság; Az ár nem határozza meg a MINŐSÉG-et. 23 A minőség fogalmának köznapi értelmezése Magyar Értelmező Kéziszótár: főnév 1. Filozófia: a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége, mint filozófiai kategória. 2. Valaminek értékelést is magában foglaló jellege. Jó minőség. Kereskedelem: sajtó. Kiváló minőségű áru). Minőséget a dolgozóknak! 3. Választékos stílusban használatos: hatás-, feladatkör. Hivatalos minőségben jött. 4. Sportnyelvi, sakkban: két tiszt közti értékkülönbség, illetve többlet. Minőséget áldoz, minőségellenőrzés. Üzemi, vállalati élettel kapcsolatos: termékek minőségének ellenőrzése. Révai Nagy Lexikon: az áruk azon tulajdonságoknak összessége, melyek az illető áruk értékére hatással vannak 24

13 A minőség fogalmának értelmezése Hammond (1955):A minőséget leginkább úgy lehet meghatározni, hogy az, amit a közönség legjobban kedvel és az, amiért a fogyasztók az átlagos árnál többet hajlandóak fizetni. Crosby (1979): A minőség az "igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti. Tehát megpróbálják megérteni a vevői elvárások teljes körét, miközben a cég saját szervezetét úgy irányítja, hogy mindezen elvárásoknak megfeleljen. Deming (1981): A minőség a termék egész élettartama alatt múlja felül a fogyasztó igényeit, várakozásait. A minőség a termékek és szolgáltatások azon tulajdonsága, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan igényeknek. Juran (1988): A minőség a használatra való alkalmasság. Tehát a minőség megfelelés a felhasználó igényeinek, a minőség kifejezi azt, hogy valamely meghatározott termék vagy szolgáltatás milyen mértékben elégíti ki egy bizonyos fogyasztó/felhasználó igényeit. Garvin (1988) szerint a minőség örömszerzést jelent a vevő számára, nemcsupán a bosszúság megelőzését. Munkájában a minőséget öt síkra osztotta. Ezek szerint létezik a minőségnek filozófiai alapú, termékalapú, fogyasztóalapú, gyártásalapú valamint 25 értékalapú megközelítése. Shiba [1989]: a minőség megfelelés a szabványnak, a használatra, a felhasználásra való alkalmasságnak, a vevő kinyilvánított és látens igényeinek. Feigenbaum [1983, 1991]:A minőséget mozgó célként határozza meg, figyelembe véve a minőség folyton változó természetét. A minőség a termék, szolgáltatás mindazon értékelési, tervezési, gyártási jellemzőinek teljes összetettsége, mely által a termék és szolgáltatás a használat során kielégíti a vevő elvárásait. Tenner, DeToro (1997): A minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folyamán a termékek és szolgáltatások kielégítik mind a külső és belső vevőket azáltal, hogy megfelelnek kimondott vagy kimondatlan elvárásaiknak. Husti (2004) a minőség definícióiból az alábbi általános jellemzőket fogalmazza meg. A minőség: Termékkel, rendszerrel, folyamattal kapcsolatos; Komplex kategória, a szükségletekhez tapadó jellemző tulajdonságok halmaza; A fogyasztói értékítélet alapja, a vásárlók megelégedettségének kifejezője; A piaci verseny eszköze, mert: o Fogyasztói szükségletekkel kapcsolatos, o Gazdaságossági összefüggései vannak, o Ösztönöz a hibás teljesítések minimálására, Tértől és időtől el nem vonatkozatható kategória. Csath Magdolna (2005) szerint pedig a minőség olyan, mint a művészet:azonnal megérint bennünket, rögtön felismerjük, ha találkozunk 26 vele.

14 Igény-kielégítési folyamat és minőség Az igény-kielégítési folyamatot alapul véve a minőség átadott érték. Az határozza meg a minőséget, hogy a termelési és a fogyasztási folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, vagyis az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak. Termelési folyamat Igény-kielégítés Igény Fogyasztási folyamat Termék: érték termelő csereérték Csereérték fogyasztó 27 Az objektív, szubjektív és a relatív minőség A minőséggel összefüggésben meg kell említeni az objektív, szubjektív és a relatív minőség fogalmát is. Objektív minőségről beszélünk, ha a minőség fogalmát mérhető, számszerűsíthető tulajdonságokra vonatkoztatjuk. Vannak nem mérhető tulajdonságok is, ezt szubjektív minőségnek nevezzük. Amennyiben egy termék vagy szolgáltatás minőségét a hozzá hasonló termék vagy szolgáltatás minőségével hasonlítjuk össze, a relatív minőség fogalmát kapjuk. 28

15 Minőségellenőrzés QCh=Quality Check A minőségmenedzsment fejlődésének szakaszai EU, USA Minőségbiztosítás QA=Quality Assurance EU Minőségügyi rendszerek QAS=Quality Assurance System Minőségszabályozás SQC=Statistical Quality Control USA Japán Teljeskörű minőségszabályozás TQC=Total Quality Control Teljeskörű minőségmenedzsment TQM=Total Quality Management EU, USA Integrált irányítási rendszerek, Minőség Díjak 29 Vállalkozói és non-business szolgáltatások Üzleti szolgáltatás Disztribúciós szolgáltatások Vállalkozói szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások szolgáltatások Személyes szolgáltatások oktatás Kulturális szolgáltatások Non-business szolgáltatások Közszolgáltatás Egészségügyi szolgáltatás 30

16 A szolgáltatás főbb jellemzői Megfoghatatlanság -nem mérhető, pontosan nem jellemezhető, így fontos a bizalom szerepe (a szolg. eredményét és minőségét a vevő objektívan nem tudja előre megítélni, csak abban bízhat, hogy a szolg. valóban az elvárt szinten valósul meg pl autójavítás, illetve bizalmas infókat kell átadni pl könyvelés, tanácsadás) Egyediség, (amely alapvetően az emberi tényező következménye) minden szolgáltatás heterogén ( kivéve tömeg szolgáltatás, ahol sztenderdizált a szolg.) Elválaszhatatlanság- a szolg. nyújtása és igénybevétele térben és időben nem választható szét, így a vevőnek nagy a szerepe Tárolhatatlanság az el nem fogyasztott szolg. nem pótolható (pl. színházi előadás) (nem készletezhető, így a kereslet-kínálat kiegyensúlyozása problémás) 31 Dilemmák Ki a vevő, fogyasztó? Mi a termék? (diploma,szakképzettség?, diplomás hallgató?, jegyzet, tankönyv, publikáció?, az ismeretanyag?, az ismeretanyag alkalmazni tudása?, Mi a folyamat? 32

17 Megrendelő-vevő kapcsolatok a felsőoktatásban társadalmi igény SZABÁLYZÓ/MEGRENDELŐ (kormányzati és államigazgatási struktúra) pénz jogszabályok társadalmi igény Államigazgatásban dolgozó végzett diplomások VEVŐ (hallgató) FELSŐOKTATÁS (oktatási folyamat) DIPLOMÁS Jelmagyarázat: Igényáramlás áramlás (tranzakció) pénzáramlás pénz Egyéb CÉGEK, MUNKÁLTATÓKnál dolgozó diplomások jogszabályok, korlátok 33 Az oktatás minőség fogalma az oktatás-minőség legfontosabb kritériumai A minőség mint kiválóság A minőség mint nullhiba A minőség mint a célnak való megfelelés A minőség mint küszöbérték egy minimális követelményeknek A minőség mint értéknövelés 34

18 Minőség értelmezése a felsőoktatásban A termelési és a fogyasztási folyamatokból álló igény-kielégítési folyamat minőségét a folyamat során az érdekelteknek átadott érték határozza meg. A képzés mint igény-kielégítési folyamat szűk értelemben az ismeretátadás (termelés) és ismeretbefogadás (fogyasztás) folyamatokból áll, a termék az átadott ismeret. 35 A képzési és a képzés-alkalmazási folyamatok MINŐSÉGE akkor jó, ha a folyamatokban közvetlenül vagy közvetetten ÉRDEKELTEK igényeit minél inkább kielégítjük, azaz az igényeik kielégítése által minél több ÉRTÉKET kapnak. 36

19 A főbb érdekeltek leendő/lehetséges munkaadók (vállalkozók) végzett hallgatók oktatók hallgatók és sokan mások: szülő, Az igények és elvárások között sokszor nincs összhang!! 37 Az oktatási szolgáltatás ügyfélköre, avagy az oktatás sajátos stakeholder térképe E G Y E T E M Média Versenytársak Jelenlegi tanulók Köznyilvánosság Önkormányzat Alumni Kuratórium Potenciális tanulók Szülők Szolgáltatók Kari intézmények Vállalkozó szervezetek Egyetemi vezetők Kormányzati szervek Tanári kar, egyetemi dolgozók Alapítványok 38

20 Igény-kielégítési folyamat és minőség Termelési folyamat Igény-kielégítés Igény Fogyasztási folyamat Termék: érték termelő csereérték Csereérték fogyasztó 39 A képzéssel kapcsolatban értelmezhető társadalmi igénykielégítési folyamatok Felvett hallgató Gyártás KÉPZÉS Hallgató Intézmény Végzett hallgató Hatóság társadalom Hallgató Munkaadó ALKALMAZÁS KÉPZÉS Intézmény Oklevél Hatóság társadalom Hallgató FOGYASZTÁS Ismeret TANÍTÁS Oktató Intézmény társadalom Hallgató TANULÁS Érdemjegy VIZSGÁZTATÁS Oktató Intézmény társadalom Hallgató VIZSGÁZÁS 40

21 A képzési folymat minőségének értelmezése Felvett hallgató Gyártás KÉPZÉS Hallgató Intézmény Végzett hallgató Hatóság társadalom Hallgató Munkaadó ALKALMAZÁS Alkalmazó: a hallgató képzettsége akkor jó minőségű, ha alkalmas a munkaadó által rábízott feladatok megoldására, vagyis tudása kellően mély és széleskörű, képzettsége alkalmas újszerű problémák megoldására. Termelő (egyetem): a termelői minőség attól függ, hogy a képzési folyamat az intézmény szempontjából megfelelő-e, hasznos-e, gazdaságos-e, sikeres-e. Hallgató: igénye, hogy a képzettsége alapján alkalmas legyen az általa igényelt állások betöltésére. A minőség a képzés és alkalmazás minőségétől is függ. Társadalom: legyen kifizetődő, hasznos, a környezet számára megfelelő, sikeres. 41 Az oklevélátadás, mint folyamat minőségének értelmezése társadalom KÉPZÉS Intézmény Oklevél Hatóság társadalom Hallgató FOGYASZTÁS Hallgató: az oklevél a piacon minél értékesebb legyen, és minél olcsóbban, kevesebb erőforrás-ráfordítással kapja meg. Termelő (intézmény): felvett hallgatók minősége, oktatógárda elkötelezettsége, motiváltsága. Társadalmi: az intézmény minél értékesebb okleveleket minél olcsóbban adjanak át és a hallgatók ezeket sikeresen hasznosítsák. 42

22 A tanítás-tanulás, mint folyamat minőségének értelmezése TANÍTÁS Oktató Ismeret Intézmény társadalom Hallgató TANULÁS Hallgató: A tananyag az adott időn belül, megfelelő módon, könnyel elsajátítható A tanuláshoz szükséges feltételeke és körülmények (jegyzet, könyvtár, konzultációs lehetőség ) jók Az oktató személyes és szakmai hozzáállása megfelelő A hallgató a megszerzett tudást hosszú távon is megőrzi és alkalmazni tudja Oktató: A tananyag jó tanítható, a tanítás megfelelő feltételei adottak, a tanítás hasznos A hallgató érdeklődése felkelthető, megtartható, részvétele megfelelő A hallgató képes a leadott tananyagot elsajátítani, további tanulmányai során felhasználni a megszerzett tudást Intézmény: Tartalmazza a tantervben előírtakat a hallgatók elégedettek az oktatóval és vissza Tanítás-tanulás folyamat hasznos, gazdaságos Társadalom: jogszerű, emberséges, megfelelő legyen. 43 Az értékelés, mint folyamat minőségének értelmezése VIZSGÁZTATÁS Oktató Érdemjegy Intézmény társadalom Hallgató VIZSGÁZÁS Hallgató: A hallgató az értékelés során képes bemutatni ismereteit Az oktató értékelése objektív, a tananyag lényegi részeire vonatkozik Oktató: Az értékelés követelményrendszere és körülményei megfelelőek Megfelelő színvonalú tanulás-tanítás történt, adott időre A hallgató képes az elsajátított tananyagot érthetően előadni és alkalmazni, ismeretei értékelhetők Intézmény: A hallgatók, oktatók elégedettek Az értékelés objektív, igényes alapos, igazságos Az értékelés folyamata hatékony, hasznos Társadalom: jogszerűség, emberiesség elveinek betartása. 44

23 Az igények és elégedettségek pontos feltárásához az eltérő partneri csoportok sajátosságaihoz igazodó eszközök és módszerek szükségesek. Ilyenek lehetnek az: intézményesített fórumok: fogadóóra, kérdőívek, kiscsoportos beszélgetések, mélyinterjús kutatás. 45 Minőséggel kapcsolatos föbb fogalmak Minőség ellenőrzés: célja a törvényeknek, jogszabályoknak és egyéb rögzített követelményeknek, szempontoknak való megfelelés vizsgálata. A szervezet egészét átfogó minőségirányítási rendszer egyik eleme. Szabályozás: eszközök, módszerek és tevékenységek alkalmazás Minőség biztosítás: minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít a tekintetben, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. Minőségirányítás: összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából. Tartalmazza a minőségpolitikát és a minőségcélok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést. A minőségirányítás a minőségirányítási rendszer segítségével valósul meg. Minőségirányítási rendszer: szervezeti rendszer, beleértve a folyamatok szabályozását, az erőforrások biztosítását, a feladatok, felelősségek és hatáskörök meghatározását, és mindezek megvalósításához szükséges eszközök és módszerek összességét. Minőségmenedzsment: a célok teljesítéséhez szükséges folyamatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása. Az így kialakított rendszernek 46 biztosítania kell az intézmény hatékony működését, és a piaci igények elemzése alapján folyamatos minőségtökéletesítést kell végezni.

24 A felsőoktatási minőségpolitika szereplői és folyamatai minőségpolitika minőség ellenőrzés MINŐSÉGHITEL ESÍTÉS/akkreditáci ó minőség értékelés minőség biztosítás okm mab oh om, mab, mrk, höok, piaci szereplők, stb INTÉZMÉN YEK 47 A magyar felsőoktatás irányításában az alábbi felelős szereplők közreműködnek Kormány, miniszterelnök: benyújtja az Országgyűlés részére a felsőoktatást érintő törvényjavaslatokat és az országgyűlési határozati javaslatokat, kormányprogramban határozza meg az oktatás feladatait azok végrehajtását Oktatási Minisztérium, oktatási miniszter: ellátja a felsőoktatás ágazati irányítását, és ezzel összefüggésben benyújt előterjesztéseket a kormányhoz. Magyar Akkreditációs Bizottság: a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotó tevékenység minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület. Felsőoktatási és Tudományos Tanács: a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatási-fejlesztési kérdéseiben az oktatási miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői testülete. Felsőoktatási intézmények vezetőinek testületei: a Magyar Rektori Konferencia és a Főiskolák Főigazgatói Konferenciája a felsőoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület Országos Doktori Tanács: a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, illetve Doktoranduszok Országos Szövetsége: a hallgatók országos képviseletét látja el, véleményt 48 nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a felsőoktatást érintő bármely kérdésben 5 év

25 A nemzeti minőségbiztosítás testületei és felelősségek Országgyűlés: törvények, új felsőoktatási intézmények létesítése. Kormány: új karok létesítése, alapképzési szakok képesítési követelmények meghatározása (programszintű specifikáció). Oktatási Minisztérium: nemzeti minőségpolitika meghatározása, képzési programok indításának, továbbképzések létesítésének engedélyezése, az intézményi minőségbiztosítási tevékenységek támogatása. Magyar Akkreditációs Bizottság: nemzeti akkreditációs rendszer működtetése, intézményiek és programok értékelése minőségjavítási tanácsadással. Felsőoktatási intézmények: minőségbiztosítás és minőségjavítás intézményi és programszinten. 49 Összességében: tehát a minőség egy multidimenzionális fogalom a felsőoktatásban, ugyanis átfogja annak minden funkcióját és tevékenységét: az oktatást, a felsőoktatási programokat, a kutatást, az ösztöndíjakat, az oktatókat, a diákokat, az épületeket, a felszereléseket, a közösségi szolgáltatásokat, és a felsőoktatási környezetet. Az oktatás minősége 4 tényezőtől/dologtól függ: érintettek igényéi, elvárásai, szolgáltatást végző humán erőforrás, feltételek biztosítása, szolgáltatást igénybevevők. 50

26 Minőséghurok a felsőoktatásban Minőségjavítás (programok, követelmények, feltételek felülvizsgálata, átdolgozása) Munkáltatói, hallgatói tapasztalatok, visszajelzések Minőségi követelmények meghatározása (társadalmi elvárások, tantárgyi programok, vizsgakövetelmények, jelentkezési feltételek) Felvételi vizsga Folyamat értékelése (záróvizsga értékelés) Minőség dokumentálásadiploma kiadása Végellenőrzés (záróvizsga) A P C D Beiratkozás Oktatási folyamat (előadások, gyakorlatok) Folyamatellenőrzés, folyamatközi ellenőrzés (ellenőrző dolgozatok, tantárgyi vizsgák) Szakdolgozat készítés Minőségi kritériumok ellenőrzése (kredit, szakdolgozat, nyelvvizsga) Szakdolgozat bírálat előadásblokk főbb fogalmai és összefüggései Fogalmak: A minőség értelmezése: Crosby, Deming, Juran, Shiba, Feigenbaum, Husti, Csath, igénykielégítési folyamat Objektív, szubjektív, relatív minőség Oktatás minőségének fogalma Külső-belső érintettek Minőségellenőrzés Minőségszabályozás Minőségbiztosítás Minőségirányítás Minőségirányítási rendszer Minőségmenedzsment Összefüggések: Megrendelő-vevő kapcsolatok a felsőoktatásban A szolgáltatások főbb jellemzői A képzéssel kapcsolatban értelmezhető társadalmi igénykielégítési folyamatok A képzési folyamat minőségének értelmezése Az oklevélátadás, mint folyamat minőségének értelmezése A tanítás-tanulás, mint folyamat minőségének értelmezése Az értékelés, mint folyamat minőségének értelmezése A felsőoktatási minőségpolitika szereplői és folyamatai A magyar felsőoktatás irányításában közreműködő szereplők Minőséghurok értelmezése a felsőoktatásban 52

27 Minőségbiztosítás a felsőoktatásban (2) Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár Előadók: Kozma Tímea egyetemi adjunktus 53 A 2. előadásblokk témakörei A felsőoktatási törvény A MAB szerepe A felsőoktatásban alkalmazható minőségirányítási modellek Minőségfejlesztési rendszerek megvalósításának lépései 54

28 A képzés nemzeti minőségügyi szabályozórendszere Nemzeti politika»nemzeti képzési politika»nemzeti minőségügyi politika Nemzeti képzési minőségügyi politika Képzés minőségügyi szabályozói Nemzeti akkreditációs rendszer Nemzeti minőség díjak 55 A felsőoktatási intézmények működésének jogi szabályozása évi LXXX. törvény a felsőoktatásról 107/1995. (XI.4.) Országgyűlési Határozat évi LXI. törvény a évi LXXX. törvény módosításáról évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Közalkalmazotti törvény (közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Munka törvénykönyve 56

29 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról Első önálló felsőoktatási törvény Intézmények létesítésének, ill. állami elismerésének szabályai Résztvevők jogai és felelősségei Tisztségviselők kinevezése és annak visszavonása Doktori képzés, habilitáció Tandíj Minőség-ellenőrzés kerete Szakmai érdekképviseleti szervek helyzete, jogai, felelősségük, hatáskörük Egyetemi jogkörök bővülése - tudományos fokozat odaitélés évi LXI. törvény a évi LXXX. törvény módosításáról Négyrétű hazai felsőoktatás (AIFSZ, főiskola, egyetem, doktori (PhD) képzés + felsőfokú szakirányú továbbképzés (régi posztgraduális képzés) Átjárhatóság a kreditrendszer alapján Intézmények integrációja Egyetem és főiskola definiálásaakkreditálhatósági feltétel meghatározása Normatív finanszírozás (előtte bázisalapú) 58

30 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 20. (4) A felsőoktatási intézményben minőségbiztosítási rendszert kell működtetni. 21. (6) A felsőoktatási intézmény minőségfejlesztési programot készít. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell szabályozni az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjét. A felsőoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait az intézmény honlapján, továbbá a 59 helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról *A felsőoktatás ágazati minőségfejlesztési rendszere* 108. (1) Az ágazati minőségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati minőségfejlesztési rendszer magában foglalja a) az ágazati minőségpolitika elveit, b) az intézménylétesítéssel és -működéssel kapcsolatos minőséghitelesítést, c) az intézményi minőségfejlesztési programokat. (2) Az ágazati minőségpolitika ajánlást tartalmaz a felsőoktatás várható fejlesztési irányaira, céljaira, az azok megvalósításához szükséges eszközökre, az intézményi minőségfejlesztési programok elkészítésére. (3) A felsőoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét rendszeresen, nyolcévenként a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak értékelnie kell. Az értékelésnek ki kell terjednie a képzés és tudományos kutatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minőségfejlesztési program megfelelőségére. (4) A Kormány a felsőoktatási intézmények tevékenységének elismerése céljából felsőoktatási minőségi díjat alapít. (5) Az ágazati minőségpolitika feladatainak végrehajtásában közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a regisztrációs központ. 60

31 A felsőoktatási ágazati minőségpolitikájának jogszabályi hátterét a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény adja, mely a következő ágazati és intézményi minőségfejlesztési feladatokat fogalmazta meg: Ágazati feladatok: az oktatási miniszter meghatározza az ágazati minőségpolitika elveit [103. (1) d)]; az ágazati minőségpolitika ajánlást tartalmaz a felsőoktatás várható fejlesztési irányaira, céljaira, az azok megvalósításához szükséges eszközökre, az intézményi minőségfejlesztési programok elkészítésére [108. (2)]; az oktatási miniszter feladata az ágazati minőségpolitika kidolgozása [104. (1) b)]; az ágazati minőségfejlesztési rendszer magában foglalja az ágazati minőségpolitikát, a minőséghitelesítést, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszereket [108. (1)]; a Kormány a felsőoktatási intézmények tevékenységének elismerése céljából felsőoktatási minőségi díjat alapít [108. (4)], a kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza a minőségi díj alapítását [153. (1). Ez a Kormány 221/2006.(XI.15.) számú rendelete a Felsőoktatási Minőségi Díjról Intézményi feladatok: a felsőoktatási intézmény minőségfejlesztési programot készít, amelyben meghatározza a felsőoktatási intézmény működésének folyamatát, benne a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását [21. (6)]; a Szenátus hatáskörébe tartozik a felsőoktatási minőségfejlesztési program 61 elfogadása és értékelése [27. (6) b); (9) d)] A felsőoktatás ágazati minőségfejlesztési rendszere a törvény Kormány Miniszter alapján 108 (4) 103 (1) d) és 104 (1) b) Ágazati minőségpolitika Minőségpolitika elvei 128 (2) f) 108 A kiemelkedő oktatói, kutatói, fejlesztői tevékenységet folytató intézmények ismérvei, kiválasztás Ajánlások az intézményi minőségfejlesztési programok elkészítéséhez 109 (1) a) Felsőoktatási minőség díj MAB 109 (1) Segítség az intézményi minőségfejlesztési programok kidolgozásában Minőség-hitelesítés Felsőoktatási intézmények Intézményi minőségfejlesztési programok 62

32 A 2006-ban hatályba lépő új felsőoktatási törvény a felsőoktatási minőségfejlesztésnek egy komplex, összefüggő rendszerét vázolja fel. Ennek legfontosabb pontjai a következők: 103 (1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-szervezési feladatai: d) meghatározza az ágazati minőségpolitika elveit; 104. (1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai: b) a felsőoktatás rendszere fejlesztési terveinek elkészíttetése, beleértve a középtávú fejlesztési tervet, az ágazati minőségpolitikát, 108. (1) Az ágazati minőségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati minőségfejlesztési rendszer magában foglalja a) az ágazati minőségpolitika elveit, b) az intézménylétesítéssel és - működéssel kapcsolatos minőséghitelesítést, c) az intézményi minőségfejlesztési programokat. (2) Az ágazati minőségpolitika ajánlást tartalmaz a felsőoktatás várható fejlesztési irányaira, céljaira, az azok megvalósításához szükséges eszközökre, az intézményi minőségfejlesztési programok elkészítésére. (4) A Kormány a felsőoktatási intézmények tevékenységének elismerése céljából felsőoktatási minőségi díjat alapít (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. a) közreműködik az ágazati minőségpolitika elveinek elkészítésében és megvalósulásának figyelemmel kísérésében, b) szakmai támogatást nyújt felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési programjának kidolgozásához és működtetéséhez, c) ellátja az intézménylétesítéssel és -működéssel kapcsolatos minőséghitelesítés feladatait, e) figyelemmel kíséri az ágazati minőségfejlesztési rendszer harmonizációját az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereivel, 128 (2) Az Oktatási Minisztérium megállapodás alapján támogatást adhat különösen f) a kiemelkedő oktatói, kutatói, fejlesztői tevékenységet folytató felsőoktatási intézmények támogatásához 63 A felsőoktatás akkreditációja Az 1996.évi tv. kimondja, hogy valamennyi felsőoktatási intézményt egységes eljárás alkalmazásával akkreditálni kell. A felsőoktatásban a képzés, a tudományos tevékenység színvonalának folyamatos ellenőrzésére és a minősítés elvégzésére a Kormány Országos Akkreditációs Bizottságot hoz létre. (OAB, IOAB, MAB) 64

33 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 32. (10) Az alap- és mesterszak indításával kapcsolatos dokumentációt, illetve a doktori iskola szabályzatát a rektor megküldi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak. A képzés akkor indítható, ha azt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményében támogatta, továbbá az indítás tényét a felsőoktatási intézmény a regisztrációs központnak bejelentette. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatásának hiányában képzés akkor indítható, ha ahhoz a felsőoktatási intézmény a ban meghatározott eljárásban az engedélyt megkapta. 65 MAB A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület. (Felsőoktatási törvény 109. ). A MAB küldetésének a magyar felsőoktatás minőségének védelmét és érdekeltjei ezzel kapcsolatos igényeinek (felsőoktatási intézmények, hallgatók, szülők, felhasználók, kormányzat) legteljesebb kielégítését tartja. A MAB fő céljai: A felsőoktatás érdekeltjeinek védelme a minőség tekintetében. A felsőoktatási minőségjavítás támogatása. Számadás a felsőoktatás minőségéről a kormányzat és az egész magyar társadalom számára. 66

34 MAB feladatai A MAB feladatait a Felsőoktatási törvény (109., 110. ) és a MAB-ról szóló kormányrendelet (69/2006., III.28.) határozza meg. Ezek a következők. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság: a) közreműködik az ágazati minőségpolitika elveinek elkészítésében és megvalósulásának figyelemmel kísérésében, b) szakmai támogatást nyújt a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési programjának kidolgozásához és működtetéséhez, c) ellátja az intézménylétesítéssel és -működéssel kapcsolatos minőséghitelesítés feladatait, d) javaslatot tesz az egyetemi tanári követelményrendszerre, e) figyelemmel kíséri az ágazati minőségfejlesztési rendszer harmonizációját az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereivel, f) a felsőoktatási intézmény megkeresésére véleményt nyilvánít képzési, tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenységről, g) szakértői véleményt ad az alap- és mesterképzés indításáról, a doktori iskola létesítéséről, doktori képzés indításáról és a doktori szabályzatról, h) a felsőoktatási intézmény kérésére véleményt nyilvánít az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatosan, i) elkészíti és közzéteszi a felsőoktatási szakértői névjegyzéket. 67 Az akkreditáció legfontosabb alapelvei A MAB megvizsgálja, hogy a felsőoktatási törvény előírásai teljesülnek-e. Megállapítja, hogy az adott intézmény vagy program egy bizonyos minimális ("küszöb") szintű minőségi követelményeknek megfelel-e. Az akkreditációt végző testületnek függetlennek kell lennie. Az akkreditációs vizsgálat legyen objektív és szakmailag kifogástalan. Az akkreditációs eljárás legyen ellenőrizhető, elvei és eljárásai, és eredményei legyenek nyilvánosak. Az eljárások és mércék legyenek összhangban a nemzetközi gyakorlattal. 68

35 A MAB határozatai lehetnek: Elvi állásfoglalások a felsőoktatás minőségét érintő kérdésekben. Intézmények és programok akkreditációjára vonatkozó határozatok. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése. A MAB saját működésére és eljárásaira vonatkozó határozatok. Egyéb határozatok (pl. személyi javaslatok) 69 Önértékelés a MAB számára A felsőoktatási intézményeknek a MAB számára is tömören összefoglalt önértékelést kell készíteni. Az önértékelés célja az oktatás színvonalának, az intézmény működésének a megítélése, problémaina feltárása. Az önértékelés során ki kell térni: a vezetésre, az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeken és elvárásokon alapuló politikájára, stratégiájára, erőforrásaira (emberi, tárgyi), azok kezelésére, oktatási, oktatásszervezési, kutatási és kutatásszervezési tevékenységek folyamataira, a folyamatok szabályozására, a kialakított minőségbiztosítási rendszer jellemzésére, partnerkapcsolataira, az elmúlt időszak kulcsfontosságú eredményeinek bemutatására. 70

36 Minőségfejlesztési rendszerek megvalósításának lépései (Lsd. következő dia!) Felsővezetői döntés, projekt célok meghatározása, ismertetése, projekt vezető kijelölése 2. Minőségirányítási szervezet felállítása 3. Helyzetfelmérés Jövőkép, minőségpolitika megfogalmazása 4.2. Minőségcélok kitűzése P 5.1. folyamatok azonosítása és folyamattérkép 5.2. folyamatok szabályozási terve, szintek 5.3. Dokumentációs rendszer megtervezése 6.1. Feladatok, felelősségek, hatáskörök meghatározása 6.2.Képzések 6.3. Folyamatszabályozások kidolgozása D 6.4. Minőségügyi kézikönyv elkészítése 6.5. A rendszer működtetése 7. Belső felülvizsgálat nem Alkalmas? Megfelel? Hatékony? 8. Külső értékelés C, A 72

37 Felső vezetés feladata Küldetésnyilatkozat (megadja az intézmény alapvető célját, és ezen cél elérésének alapelvét) Intézményi politika, stratégia Minőségpolitika meghatározása (ami összefoglalja az intézmény minőségüggyel kapcsolatos céljait és a célok elérésének elveit) 73 A SZIE küldetésnyilatkozata A fent vázolt szervezeti változás után a Szent István Egyetem hat karának rendeltetése változatlanul az, hogy - az alapításakor megjelölt, majd folyamatos fejlõdésével egyre bõvülõ tudomány - és szakterületeken - kutatási tevékenysége révén hozza létre, õrizze meg és fejlessze a tudományos szakismerteket, felsõoktatási tevékenysége útján pedig adja át mindezeket a jövõ értelmiségi generációja számára; - az általa mûvelt szakterületeken segítse elõ a humán erõforrások fejlõdését, a magyar és az egyetemes tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazását; - a legkorszerûbb ismeretek és módszerek alkalmazásával megkülönböztetett feladatának tekintse a vidék fejlesztését, a vidék számára szükséges szakemberek képzését. (3) A Szent István Egyetem, mint autonóm felsõoktatási intézmény az elõzõek szerinti általános küldetésén belül a következõ célokat, feladatokat és kötelezettségeket valósítja meg: az egyetemi és fõiskolai karok szakmailag és tudományosan jól felkészült oktatói és kutatói a korszerûsített képzési rendszer, a szakok, a szakirányok, a tantárgyi programok és oktatási módszerek alkalmazásával biztosítják, hogy a hallgatók elõképzettségüknek és képességeiknek, valamint szûkebb érdeklõdési körüknek megfelelõen magas szinten sajátíthassák el az új ismerteket; az egyetem tudományos és szakmai környezetével lehetõvé teszi, hogy hallgatói minél jobban megismerjék a választott szakterületek tudományos fejlõdésének és gyakorlatának alapismereteit, s végzésüket követõen minél elõbb a társadalom alkotó értelmiségi tagjaivá váljanak; az egyetem öntevékeny képzési, kutatási és szakmai tanácsadó alaptevékenységének integrált megvalósításával mindenkor a tágabb értelemben vett társadalmi igényeket, ezen belül is az agrártársadalom és a magyar vidék általános, valamint az egyetem karait és intézményeit övezõ régiók tényleges gazdasági, társadalmi, tudományos és kulturális igényeit elégíti ki, megvalósítva azt a célt is, hogy az egyetem az általa oktatott szakterületek kutatási központja legyen; 74

38 A SZIE küldetésnyilatkozata az egyetem meghatározó szerepet kíván betölteni a felnõttképzésben és a szakmai továbbképzésben is, ezen belül a szakirányú továbbképzés, a második alapképzés, és a tanfolyamos továbbképzés területén; az egyetem a szakmailag érintett karok és oktatási szervezeti egységek korábbi tevékenységére alapozottan sajátos feladatának tekinti a települések értelmiség képzését, a települések, építészeti, kulturális színvonalának növelését és a polgárosodás elõsegítését; az egyetem képzési és tudományos kutatási tevékenységét elsõsorban a természet - és környezettudományok, az alap, alapozó fejlesztési - és alkalmazott agrár - és mûszaki tudományok, az állatorvostudomány - és élelmiszerhigiénia, a kertészettudomány, az alkalmazott közgazdaságtudomány, valamint a neveléstudomány és társadalomtudományok területén fejti ki; az egyetem karai - a munkaerõ - piaci igények kielégítése és a felsõoktatási képzési kínálat növelése érdekében - a jövõben is folyamatosan bõvíteni kívánják a szakok és szakirányok körét, a karok közötti átoktatás, áthallgatás és a kiegészítõ képzés meglévõ formáit és fokozni a képzési rendszerek rugalmasságát; az egyetem az igényeket mind jobban figyelembe vevõ tantárgy - és szakirány választást és a karok közötti áthallgatást elõsegítõ, a kredit rendszerre alapozott képzési követelmények alkalmazását valamennyi karára kiterjeszti és a hatályos jogszabály alapján azt valamennyi karon kizárólagossá teszi; az egyetem karai, amelyek fontos szerepet töltenek be a felsõoktatási felvételi elõkészítõ képzés mûködtetésében, a jövõben tovább fejlesztik a diplomát nem nyújtó képzési formákat; az egyetem a felsõoktatás és kutatás legfontosabb területein - a tudomány és a technológia, a menedzsment és a kommunikáció, az informatika és az információs rendszerek, a környezetgazdálkodás és a fenntartható fejlesztés tekintetében - teljes körû alkalmazásra törekszik. 75 A Szegedi Tudományegyetem küldetésnyilatkozata A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, amely hivatásának tekinti az alap-, és mesterképzés, tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatást, a gyógyítást, az alap- és alkalmazott kutatást és kutatás-fejlesztést, valamint a képző- és zeneművészetet. A Szegedi Tudományegyetem hagyományainak megfelelően, az oktatásban biztosítja a magas szintű elméleti megalapozottság és a külső partneri kapcsolatokon is alapuló gyakorlat egységét. Feladatának tekinti a tudomány haladásával, az információs technológiák fejlődésével és a társadalmi igények szem előtt tartásával a képzés tartalmának folyamatos fejlesztését, mind a több szintű, mind a többnyelvű oktatás területén. A Szegedi Tudományegyetem célja, hogy az általa kiadott diplomák megfeleljenek a munkaerő-piaci követelményeknek, végzett diákjaikért a hazai és külföldi munkaadók egyaránt versengjenek. A Szegedi Tudományegyetem által kiadott magas presztízsű diplomákhoz olyan oktatási feltételeket teremt, melyek egyben elősegítik a hallgatók tudományos fejlődését. A Szegedi Tudományegyetem fontos szerepet vállal a hallgatók életének szervezésében olyan lehetőségek biztosításával, amelyek elősegítik a hallgatók értelmiségivé válását, a hallgatók közti esélyegyenlőség fenntartását. A Szegedi Tudományegyetemnek küldetése és célja a tudomány, a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. A nemzetközi és hazai kutatási programok részeként megvalósuló kutatói-alkotói tevékenysége átfogja az alap- és alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem, mint a Dél-alföldi Régió egyik legnagyobb szervezete kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában, karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris magatartást tanúsítson. A Szegedi Tudományegyetem mindezen tevékenységeivel arra törekszik, hogy kivívja a helyi társadalom, és a szélesebb értelembe vett közvélemény elismerését, támogatását. 76

39 Minőségpolitika- Miskolci Egyetem A Miskolci Egyetem vezetésének célja a küldetés nyilatkozatának megfelelően, hogy kutatóegyetemként az Észak-magyarországi régió olyan szellemi központjává váljon, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendjei és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez. Mindezen cél elérése érdekében a Miskolci Egyetem: minőségpolitikáját aktualizálja és harmonizálja a felsőoktatás ágazati minőségpolitikája szerint; képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében minőségbiztosítási, irányítási rendszert épít ki; minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Felsőoktatási Törvény, a MAB elvárásai, valamint a nemzetközi elvárások és trendek szerint; a minőségfejlesztést és HRM követelmény rendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai az oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedő kompetenciahordozóvá váljanak; a minőségfejlesztést és az intézményfejlesztést intézményi stratégiai elemeket hatékony és hatásos módon integrálja. Az egyetem vezetése arra ösztönzi munkatársait hogy a minőségpolitikát megismerjék; életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak; ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék; környezeti társadalmi, szociális érzékenységükkel a közösség érdekeinek érvényesülését elősegítsék. A Miskolci Egyetem vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az 77 elkötelezettséget minden munkatársától elvárja. Minőség helye a szervezetben Intézményvezetés Kar vezetés Kar vezetés Kar vezetés Kari minőségfelelős Kari minőségfelelős Kari minőségfelelős Minőség értékelés Kari minőség csoport Kari minőség csoport Kari minőség csoport 78

40 Minőségbiztosítás szervezeti integrálódása- Miskolci Egyetem REKTOR Minőségbiztosítási Bizottság Minőségügyi Iroda Dékánok Központi egységek szakmai kapcsolat elnök titkár, minőségügyi referens tagok karok illetékes dékánhelyettesei központi szervezetek minőségügyi megbízottai Intézetek Tanszékek Intézetek Osztályok Kari Minőségbiztosítási Bizottság kari minőségügyi vezető tagok intézeti tanszéki megbízottak Központi Minőségbiztosítási Bizottság minőségügyi vezető tagok az érintett szervezetek minőségügyi megbízottai 79 A minőségügyi szervezet alapvető feladatai: minőségügyi rendszer kidolgozása, bevezetése és fenntartása, a vezető által meghirdetett minőségpolitika megismertetése, minőségcélok és programok kidolgozása, minőségbiztosítási módszerek és technikák kidolgozása, vizsgálatok végrehajtása és intézkedések kezdeményezése, érintettek megelégedettségének mérése, a megelégedettségi trendek elkészítése és ezek összehasonlítása a versenytársakkal, szolgáltatások minőségi színvonalának, minőségi paramétereinek összehasonlítása a versenytársak szolgáltatásaival, segítse, támogassa a vezetőség minőségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalában és valóra 80 váltásában.

41 A felsőoktatási intézmény minőségmenedzsmentje (MM-je) Szabályozók Az intézmény minőségmenedzsmentje Kutatás MM-je Egyéb tevékenység MM-je A SZAK minőségmenedzsmentje Szakalapítás MM-je A képzés minőségmenedzsmentje Képzéskövetés MM-je Felvételi vizsga MMje Az oktatás minőségmenedzsmentje Záróvizsga MM-je Tanítás MM-je Tanulás MM-je Értékelés MM-je 81 Minőségfilozófia A felsőoktatásban alkalmazható minőségirányítási modellek Nem ágazatspecifikus megközelítések Ágazatspecifikus megközelítések ISO, TQM, EFQM FMD Tanácsadói megközelítések, a tanácsadó szervezetek bevezetési értelmezései Intézményi gyakorlatok QPSA Intézmények saját rendszerei 82

42 Milyen elvek alapján lett kialakítva a minőségbiztosítási rendszer? ISO TQM EFQM egyéb Nincs vagy folyamatban van rendszer kiépítés Nem küldte be összesen Intézmények száma Válaszoló intézmények %-ában Összes intézmény %-ában ISO 9000 szabványcsalád International Organization for Standardization Nemzetközi Szabványügyi Szervezet a vezetőség felelőssége Az érdekelt felek követelményei bemenetek Erőforrás gazdálkodás Vezetés, oktatás-nevelés, oktatás-kutatás Intézményi működtetés folyamatai kimenetek Az érdekelt felek elégedettsége Mérés, elemzés, fejlesztés 84

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben

DR. MANHERZ KÁROLY FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS SZAKÁLLAMTITKÁR OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szeged, DECEMBER 15.

DR. MANHERZ KÁROLY FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS SZAKÁLLAMTITKÁR OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szeged, DECEMBER 15. FELSŐOKTATÁS ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉS DR. MANHERZ KÁROLY FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS SZAKÁLLAMTITKÁR OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Szeged, 2006. DECEMBER 15. VÁZLAT A MAGYAR FELSŐOKTATÁS JELLEMZŐI 2.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József

JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József Jogszabályok a képzésben 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 1993. évi LXXX. tv. a felsőoktatásról 1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről 2001.

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

JÓ GYAKORLATOK A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN JÓ GYAKORLATOK A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 2009. november 27. 1 Intézményünk története A BGF három nagy múltú főiskola egyesítésével

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

A felsőoktatás és a megfelelősség-értékelés kapcsolata

A felsőoktatás és a megfelelősség-értékelés kapcsolata A felsőoktatás és a megfelelősség-értékelés kapcsolata Dr. Gáti József Intézményfejlesztési főigazgató Akkreditálási Világnap 2016. június 9. A megfelelőség-értékelés elemei Az értékelés tárgya Követelmények

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Szakmai tanácskozás. Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése. Salgótarján, 2008 december 16.

Szakmai tanácskozás. Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése. Salgótarján, 2008 december 16. Szakmai tanácskozás Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Salgótarján, 2008 december 16. Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Minőségbiztosítás jelentősége a Készítette: Dr. Mikli Éva PTE Szociális

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2017. március 6. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Fogalomtár Szakkifejezések és fogalom meghatározások

Fogalomtár Szakkifejezések és fogalom meghatározások Minőségirányítási Kézikönyv 4. sz. melléklete Fogalomtár Szakkifejezések és fogalom meghatározások Erőforrások: A könyvtár forrásai, beleértve a személyzetet, dokumentumokat, berendezéseket, könyvtári

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 2. oldal k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja

Magyar joganyagok évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 2. oldal k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja Magyar joganyagok - 2018. évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 1. oldal 2018. évi XLVIII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2016. február 29. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS. Quality Management

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS. Quality Management Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzési szak Lean folyamatfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Minőségügy kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapszak (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségügy kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapszak (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY Anyagmérnök alapszak (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC, 2012.

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Vizsgálati szempontsor a január 5-ei műhelymunka alapján

Vizsgálati szempontsor a január 5-ei műhelymunka alapján TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Vizsgálati szempontsor a 2012. január 5-ei műhelymunka

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA FI69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Tanulmányi tájékoztató Programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak Kecskemét 2017-től 1 A tantárgyleírásokat a NJE GAMF Műszaki és Informatikai

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI VGI Termelésökonómia és Menedzsment Tanszék GAZDASÁGTAN ELMÉLETI ALAPOK A ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár 2010. TÉMAKÖRÖK 1. A a tantárgy célja,

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Minőség szervezeti keretekben Az ELTE EKSZ Minőségirányítási

Minőség szervezeti keretekben Az ELTE EKSZ Minőségirányítási Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat Minőség szervezeti keretekben Az ELTE EKSZ Minőségirányítási Kézikönyve Kálóczi Katalin a Könyvtári Tanács Minőségfejlesztési munkacsoportjának

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Integrált irányítási eljárás

Integrált irányítási eljárás ME 03 Partnerközpontúság a tanulmányi, kutatási és egyéb V2. sz. verzió A kiadás dátuma: 2013. május 01. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: ügyvivő szakértő JÓVÁHAGYTA: Dr. Puskás János dékán A dokumentum

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-számvitel szak, Gazdálkodási és menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2018/2019 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vezetői számvitel. Pénzügy - számvitel alapszak Távoktatás tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vezetői számvitel. Pénzügy - számvitel alapszak Távoktatás tagozat 2015/2016. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vezetői számvitel Pénzügy - számvitel alapszak Távoktatás tagozat 2015/2016. tanév II. félév 1 SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában TKO1108 Tanítás-tanulás 2. A pedagógiai folyamat tervezése, értékelése előadás 1. A tanári hivatásra készülünk: a pedagógiai tervezés, mint meghatározó tanári kompetencia 2. Alapfogalmak: tervezés, tanterv,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Kontroll Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2013, Vezetéstudományi Intézet, Gazdálkodástani Ph.D. program 2004-2005 Institute of Education,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

minőségirányítási szabályzata

minőségirányítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségirányítási szabályzata Pécs 2018. 2018. február 08. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (továbbiakban:

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény végrehajtásából adódó intézményi feladatokról

INTÉZKEDÉSI TERV A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény végrehajtásából adódó intézményi feladatokról INTÉZKEDÉSI TERV A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásából adódó intézményi feladatokról ÓE-RH-290/2012. Az Országgyűlés 2011. december 23-án elfogadta a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Költség és teljesítmény elszámolás

Költség és teljesítmény elszámolás SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Költség és teljesítmény elszámolás Számvitel mesterszak szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. Kötet I/2. rész: Minőségügyi Szabályzat 2016. június I. Általános rendelkezések 1. Az egyetemi minőségbiztosítási rendszer célja 1. (1)

Részletesebben

A MINŐSÉGÜGY OKTATÁSA A PANNON/VESZPRÉMI EGYETEMEN

A MINŐSÉGÜGY OKTATÁSA A PANNON/VESZPRÉMI EGYETEMEN EOQ MNB Pódiumbeszélgetések a Minőségről 2017. január 17. (kedd) 14.00 óra A MINŐSÉGÜGY OKTATÁSA A PANNON/VESZPRÉMI EGYETEMEN Kovács Zoltán egyetemi tanár szakvezető, termelésmenedzsment oktatója Veress

Részletesebben

Minőségirányítás 12.

Minőségirányítás 12. Minőségirányítás 12. EFQM-modell, Minőségi díjak A TQM rendszer mérésére, az üzleti folyamatok értékelésére és fejlesztésére szolgáló módszer az EFQM modell. EFQM: European Foundation for Quality Management

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014. február 24. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-számvitel szak Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz LEVELEZŐ OKTATÁS 2018/2019 Tanév I. félév A KURZUS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE 3. számú melléklet 1,2 AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZERVEZETE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE A Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötet, 12. (4) bekezdése alapján a Szenátus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

Iromány száma: T/710/15. Benyújtás dátuma: :34. Parlex azonosító: 1FDUGUU10004

Iromány száma: T/710/15. Benyújtás dátuma: :34. Parlex azonosító: 1FDUGUU10004 Iromány száma: T/710/15. Benyújtás dátuma: 2018-07-16 09:34 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1FDUGUU10004 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Egységes javaslat

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben