9. évfolyam szakgimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. évfolyam szakgimnázium"

Átírás

1 OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: Tárgyak az osztályteremben Színek Foglalkozások Mennyi az idő? kérdés megválaszolása Szabadidős tevékenységek, napi tevékenységek A hét napjai Zenék és filmek Kommunikációs szándékok Üdvözlés és elköszönés Tárgyak és színek beazonosítása Bemutatkozás, személyes adatok elmondása Betűzés Birtoklás és képesség kifejezése Beszélgetés szabadidős tevékenységekről és napirendről Beszélgetés különböző foglalkozásokról Beszélgetés a szórakozás különféle formáiról Tervek, vágyak kifejezése Nyelvi kifejezések be ige ragozása Személyes névmások, birtoklás kifejezése Mutató névmások: this, that, these, those Egyes és többes szám Képesség kifejezése: can 1

2 Névelők: a/an PresentSimple: Egyszerű jelen idő Kérdőszavak: What?,How?, How old?, Who?, When?How often? would like to/ want to like/ love/ enjoy/ hate/ can t stand + ing Gyakorisági határozók Időbeliséget kifejező elöljárók A 2. félév követelményei: Család: rokoni kapcsolatok szókincse Otthon: szobák és berendezési tárgyak Helymeghatározást kifejező elöljárók Helyek a városban Évszakok Az időjárás Levélben, illetve ben szereplő kifejezések Ételek és italok, étlap Mennyiségek kifejezésére használt szavak Testrészek Egyszerűbb betegségek Egészséges életmód Kommunikációs szándékok Beszélgetés a lakóhelyről, otthonról Beszélgetés jelenlegi tevékenységekről, ideiglenes állapotokról és jövőbeli tervekről Indoklás kifejezése Birtoklás kifejezése Különbségtétel jelenlegi és rendszeres tevékenységek között Helymeghatározás Ételrendelés Kínálás, annak elfogadása, illetve elutasítása Beszélgetés étkezési szokásokról Mennyiségek kifejezése Beszélgetés betegségekről Tanács kérése és elfogadása Vélemény kifejezése 2

3 Nyelvi kifejezések Present Progressive: Folyamatos jelen idő Különbségtétel Egyszerű jelen idő és Folyamatos jelen idő használata között Kérdőszavak: Whose?,Why?, How much?, How many? Birtokos névmások There is/ There are szerkezet a(n)/ the Megszámlálható/ Megszámlálhatatlan főnevek some/ any/ no much/ many/ a lot of/ lots of/ a few/ a little Személyes névmások tárgyesete A should ige használata Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 3

4 10. évfolyam szakközépiskola Az 1. félév követelményei: Education Holiday activities Professions Years, months and dates Ordinals Animals Wishes Word building Nyelvtani ismeretek Past Simple Can, could, may, will, would for requests Adjectives, adverbs of manner Future be going to Have to Let s, How about?, Why don t we? Which? Kommunikációs szándékok Beszéd: Összehasonlítás és szembeállítás, információadás, érdeklődés kifejezése Egyetértés kifejezése Helyszínek leírása, tárgyak helyének meghatározása Beszélgetés ünnepi szokásokról Véleménynyilvánítás Véleménynyilvánítás, indoklás Képleírás Hallás utáni értés: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (kérdésekre adott megkezdett válasz befejezése) Olvasás: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (mondatokkal) Lyukas szöveg kiegészítése (hosszabb-rövidebb kifejezésekkel) 4

5 Mondatok és szövegek párosítása Címek párosítása szövegrészekkel, feleletválasztás Igaz hamis nem említett választás; állítások párosítása szövegekkel Írás: Üzenet írása Rövid szöveges hirdetés írása Hiányos párbeszédek értelemszerű kiegészítése A 2. félév követelményei: Clothes and accessories World of money Location and directions Adjectives describing personality Geographical features Equipment Points of the compass Action sports Phrases related to misfortunes Nyelvtani ismeretek One/ones Too/enough Comparative and superlative forms Present perfect simple Present perfect simple vs. Past simple Reported speech Kommunikációs szándékok Beszéd: Szerepjáték Összehasonlítás és szembeállítás, információadás, érdeklődés kifejezése Egyetértés kifejezése Helyszínek leírása, tárgyak helyének meghatározása Beszélgetés sportolási szokásokról Véleménynyilvánítás öltözködésről, viselkedésről Véleménynyilvánítás, indoklás Képleírás 5

6 Hallás utáni értés: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (kérdésekre adott megkezdett válasz befejezése) Olvasás: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (mondatokkal) Lyukas szöveg kiegészítése (hosszabb-rövidebb kifejezésekkel) Mondatok és szövegek párosítása Címek párosítása szövegrészekkel, feleletválasztás Igaz hamis nem említett választás; állítások párosítása szövegekkel Írás: Üzenet írása Rövid szöveges hirdetés írása Hiányos párbeszédek értelemszerű kiegészítése Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 6

7 11. évfolyam szakközépiskola Az 1. félév követelményei: People and society Emberek és társadalom: személyes adatok, külső és belső tulajdonságok, öltözék, érzelmek, állam és társadalom, bűntények Houses Ház: lakás, otthon, ház körüli tevékenységek, a vidéki és a városi élet összehasonlítása School Iskola: tantárgyak, iskolatípusok, iskolába járás kifejezései Work Munka: foglalkozások, állás- és munkaformák, munkafajták leírására használható melléknevek, foglalkoztatás, munkavállalók, munkaadók Kommunikációs szándékok Beszéd: Összehasonlítás és szembeállítás, információadás, érdeklődés kifejezése Egyetértés kifejezése Helyszínek leírása, tárgyak helyének meghatározása Beszélgetés házakról és lakóhelyekről Véleménynyilvánítás Tetszés nem tetszés kifejezése, jövő idejű tervek kifejezése Célok kifejezése; Lehetőségek, a jövő és elképzelt helyzetek kifejezése Véleménynyilvánítás, indoklás Képleírás Hallás utáni értés: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (kérdésekre adott megkezdett válasz befejezése) Olvasás: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (mondatokkal) Lyukas szöveg kiegészítése (hosszabb-rövidebb kifejezésekkel) Mondatok és szövegek párosítása Címek párosítása szövegrészekkel, feleletválasztás Igaz hamis nem említett választás; állítások párosítása szövegekkel Írás: Üzenet írása Rövid szöveges hirdetés írása Hivatalos levél információ kérése Hivatalos levél álláshirdetésre való jelentkezés 7

8 Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Cselekvés, létezés, történés kifejezése: Present Simple - egyszerű jelen idő Present Continuous - folyamatos jelen idő State verbs - állapotot kifejező igék Past Simple egyszerű múlt idő Past Continuous egyszerű múlt idő Future: will going to, folyamatos jövő idő Present Perfect befejezett jelen idő Subject/object kérdések Future Perfect - befejezett jövő idő Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező határozószók Múltbeli szokás kifejezése: used to /would + Infinitive Logikai viszonyok: általános és feltételes I, időhatározói mellékmondatok, had better, would rather, should + Present és Perfect Infinitive Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó névmások, articles névelők (a/an, the) Modalitás: must, have to, should, may, must, can t, might Present és Perfect Infinitive Reported question - függő beszéd: kérdés A 2. félév követelményei: Family and social life - Családi és társadalmi élet: családtagok, családi események, mindennapi tevékenységek és szabadidős tevékenységek életszakaszok, különböző életformák, életstílusok Food Étkezés: étkezési szokások, ételféleségek, élelmiszerek, főzéssel kapcsolatos szavak, kifejezések Sports Sport: sportfajták és sportolók, sportesemények, sportszerek Health - Egészség: Egészségügyi problémák és tünetek, betegségek és kezelések, függőségek, az orvosnál Economy Gazdaság: pénzügyek, szolgáltatások (pl. posta, bank) 8

9 Kommunikációs szándékok Beszéd: Szokások és életstílusok megvitatása Preferenciák kifejezése Szembeállítás kifejezése Utasítások kifejezése, érdeklődés és meglepetés kifejezése Információadás / kérés Hallás utáni értés: Egyedi információ kiszűrése, feleletválasztás Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (megkezdett állítás kiegészítése) Olvasás: Mondatok és szövegek párosítása Nyitott kérdések Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (megkezdett állítások befejezése) Írás: Informális levél Meghívás Meghívás elfogadása és visszautasítása Meghívó plakát készítése Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Függő beszéd: kijelentés és kérés A főnévi igenév és az ing-es alakok használata Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező határozószók Logikai viszonyok: óhajtó mondatok, eredményhatározó,feltételes mód (second and third conditional) Minőségi viszonyok: melléknevek, fokozás(comparatives, superlatives) Mennyiségi viszonyok: mennyiségjelzők Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 9

10 12. évfolyam szakközépiskola Az 1. félév követelményei: Shopping - Üzletek és szolgáltatások: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel, kiárusítás, kedvezmények, fizetési módok, reklámok, hirdetések Travelling and tourism - Utazás, turizmus: nyaralási formák, egyéni és társasutazás, szálláshelyek, járművek, nyaralással kapcsolatos tevékenységi formák Art and culture - Művészet és kultúra: filmek, könyvek, TV programok, színház, sajtó, zene Science and technology - Tudomány és technika: tudományágak, technikai eszközök: számítógép, mobiltelefon, az eszközök használatával kapcsolatos szavak, kifejezések Kommunikációs szándékok Beszéd: Sajnálkozás és panasz kifejezése Utalás időpontokra Érzések kifejezése Pozitív és negatív reagálás Szervezések, helyszínek leírása Udvarias kérések és válaszok Információadás Kívánságok kifejezése Filmek / Könyvek / Színdarab cselekményének megvitatása Lehetőségek, a jövő és elképzelt Helyzetek kifejezése Hírek továbbítása Hallás utáni értés: Feleletválasztás Szöveg kiegészítése (megkezdett mondatok befejezése), lyukas szöveg kiegészítése, leíráshoz adatok kapcsolása, lyukas szöveg kiegészítése Olvasás: Címek párosítása szövegrészekkel, lyukas szöveg kiegészítése mondatokkal Kiegészítendő kérdések, párosítás (állítások hozzárendelése a szövegrészekhez) Lyukas szöveg kiegészítése (mondatrészek visszaillesztése, feleletválasztás Nyitott kérdések, igaz/hamis feleletválasztás Írás: Hivatalos levél vásárlói panasz Hivatalos levél panaszlevél szervezett utazással / szolgáltatással kapcsolatban 10

11 Kérdőív kitöltése Felhívás Elveszett tárgyak Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Cselekvés, létezés, történés kifejezése: Szenvedő szerkezet Műveltetés Logikai viszonyok: Határozói mellékmondatok (time, reason, concession) Időbeli viszonyok: Elöljárószók, időhatározók Modalitás: can, could, would Logikai viszonyok: Megengedő tagmondatok Melléknévi igenév, Okhatározók Célhatározás Szövegösszetartó eszközök: Vonatkozó névmások A vonatkozói mellékmondatok A 2. félév követelményei: Nature Természet: éghajlati viszonyok, növény és állatvilág, természet és környezet, környezetvédelemmel kapcsolatos szavak és kifejezések, természeti katasztrófákkal kapcsolatos szavak és kifejezések Knowledge of English speaking countries Angol anyanyelvű országok: Egyesült Királyság és Amerika, nemzeti jelképek, politikai rendszerek, látnivalók és nevezetességek, híres emberek, fesztiválok és ünnepek Economy Gazdaság: családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban Kommunikációs szándékok Beszéd: Jóslatok Feltételek kifejezése Vélemény, nézet kifejezése Beszélgetés társadalmi összejövetelekről, ünneplésekről Szokások és hagyományok megvitatása Beszélgetés a pénz fontosságáról 11

12 Hallás utáni értés: Feleletválasztás Lyukas szöveg kiegészítése Lyukas mondatok (elkezdett mondatok befejezése) Olvasás: Igaz / hamis, feleletválasztás Címek párosítása szövegrészekkel Állítások párosítása szövegekkel Írás: Személyes hangvételű képeslap Személyes hangvételű levél Beszámoló egy nyaralásról Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Cselekvés, történés kifejezése kérdő mondatokban: Wh-ever Utókérdés Logikai viszonyok: Feltételes mondatok Modalitás: should, shouldn t Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 12

13 11. évfolyam intenzív (szakma után szerezhető érettségi megszerzésére irányuló képzés) Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: Tárgyak az osztályteremben Színek Foglalkozások Mennyi az idő? kérdés megválaszolása Szabadidős tevékenységek, napi tevékenységek A hét napjai Zenék és filmek Család: rokoni kapcsolatok szókincse Otthon: szobák és berendezési tárgyak Helymeghatározást kifejező elöljárók Helyek a városban Évszakok Az időjárás Levélben, illetve ben szereplő kifejezések Ételek és italok, étlap Mennyiségek kifejezésére használt szavak Testrészek Egyszerűbb betegségek Egészséges életmód Kommunikációs szándékok Üdvözlés és elköszönés Tárgyak és színek beazonosítása Bemutatkozás, személyes adatok elmondása Betűzés Birtoklás és képesség kifejezése Beszélgetés szabadidős tevékenységekről és napirendről Beszélgetés különböző foglalkozásokról Beszélgetés a szórakozás különféle formáiról 13

14 Tervek, vágyak kifejezése Beszélgetés a lakóhelyről, otthonról Beszélgetés jelenlegi tevékenységekről, ideiglenes állapotokról és jövőbeli tervekről Indoklás kifejezése Birtoklás kifejezése Különbségtétel jelenlegi és rendszeres tevékenységek között Helymeghatározás Ételrendelés Kínálás, annak elfogadása, illetve elutasítása Beszélgetés étkezési szokásokról Mennyiségek kifejezése Beszélgetés betegségekről Tanács kérése és elfogadása Vélemény kifejezése Nyelvi kifejezések be ige ragozása Személyes névmások, birtoklás kifejezése Mutató névmások: this, that, these, those Egyes és többes szám Képesség kifejezése: can Névelők: a/an PresentSimple: Egyszerű jelen idő Kérdőszavak: What?,How?, How old?, Who?, When?How often? would like to/ want to like/ love/ enjoy/ hate/ can t stand + ing Gyakorisági határozók Időbeliséget kifejező elöljárók Present Progressive: Folyamatos jelen idő Különbségtétel Egyszerű jelen idő és Folyamatos jelen idő használata között Kérdőszavak: Whose?,Why?, How much?, How many? Birtokos névmások There is/ There are szerkezet a(n)/ the Megszámlálható/ Megszámlálhatatlan főnevek some/ any/ no much/ many/ a lot of/ lots of/ a few/ a little Személyes névmások tárgyesete A should ige használata 14

15 A 2. félév követelményei: Oktatás, iskolai tantárgyak Nyaralás Foglalkozások Bűncselekményekkel kapcsolatos kifejezések Hónapok és dátumok Sorszámnevek Szóképzés Ruhaneműk és kiegészítők Pénzzel kapcsolatos kifejezések Közlekedési eszközök Helyváltoztatással kapcsolatos elöljárók Útbaigazítás Belső tulajdonságokat kifejező melléknevek Domborzati kifejezések Felszerelés Földrajzi irányok (észak, dél, kelet, nyugat stb.) Extrém sportok Kommunikációs szándékok Beszélgetés múltbeli eseményekről Beszélgetés az iskoláról Történetmesélés Beszélgetés híres emberekről Múltbeli képesség kifejezése Érzelmek kifejezése Beszélgetés különleges eseményekről Jövőbeli tervek kifejezése Kérések kifejezése és azokra való reagálás Kötelezettségek kifejezése Javaslattétel Meghívás kifejezése, annak elfogadása, illetve elutasítása Jókívánságok kifejezése Ruhadarabok felismerése Vásárlás ruházati boltban Vélemény kérése és kifejezése Külső/belső tulajdonságok megnevezése 15

16 Összehasonlítás Útbaigazítás kérése és adása Brit és amerikai nyelvhasználati különbségek Beszélgetés személyes élményekről Meglepődés kifejezése Mások utasításainak és kéréseinek elmondása Beszélgetés különböző országokról Beszélgetés egy nyaralásról Nyelvi kifejezések PastSimple: Egyszerű múlt idő A be ige múlt ideje A could ige Határozók képzése melléknevekből A be going toszerkezet használata Kérések kifejezése can, could, may, will, would módbeli segédigékkel A have to ige Szóösszetételek some, any, no, every szavakkal Let s?, How about?, Why don t we/you? Which? kérdőszó használata one/ones too/ enough Melléknevek közép és felsőfoka Present Perfect Simple: Befejezett jelen idő Különbségtétel egyszerű múlt idő és befejezett jelen idő között Függő beszéd (utasítások-kérések) Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 16

17 12. évfolyam intenzív (szakma után szerezhető érettségi megszerzésére irányuló képzés) Az 1. félév követelményei: People and society Emberek és társadalom: személyes adatok, külső és belső tulajdonságok, öltözék, érzelmek, állam és társadalom, bűntények Houses Ház: lakás, otthon, ház körüli tevékenységek, a vidéki és a városi élet összehasonlítása School Iskola: tantárgyak, iskolatípusok, iskolába járás kifejezései Work Munka: foglalkozások, állás- és munkaformák, munkafajták leírására használható melléknevek, foglalkoztatás, munkavállalók, munkaadók Family and social life - Családi és társadalmi élet: családtagok, családi események, mindennapi tevékenységek és szabadidős tevékenységek életszakaszok, különböző életformák, életstílusok Food Étkezés: étkezési szokások, ételféleségek, élelmiszerek, főzéssel kapcsolatos szavak, kifejezések Sports Sport: sportfajták és sportolók, sportesemények, sportszerek Health - Egészség: Egészségügyi problémák és tünetek, betegségek és kezelések, függőségek, az orvosnál Economy Gazdaság: pénzügyek, szolgáltatások (pl. posta, bank) Kommunikációs szándékok Beszéd: Összehasonlítás és szembeállítás, információadás, érdeklődés kifejezése Egyetértés kifejezése Helyszínek leírása, tárgyak helyének meghatározása Beszélgetés házakról és lakóhelyekről Véleménynyilvánítás Tetszés nem tetszés kifejezése, jövő idejű tervek kifejezése Célok kifejezése; Lehetőségek, a jövő és elképzelt helyzetek kifejezése Véleménynyilvánítás, indoklás Képleírás Szokások és életstílusok megvitatása Preferenciák kifejezése Szembeállítás kifejezése Utasítások kifejezése, érdeklődés és meglepetés kifejezése Információadás / kérés 17

18 Hallás utáni értés: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (kérdésekre adott megkezdett válasz befejezése) Egyedi információ kiszűrése, feleletválasztás Olvasás: Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (mondatokkal) Lyukas szöveg kiegészítése (hosszabb-rövidebb kifejezésekkel) Mondatok és szövegek párosítása Címek párosítása szövegrészekkel, feleletválasztás Igaz hamis nem említett választás; állítások párosítása szövegekkel Nyitott kérdések Feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése (megkezdett állítások befejezése) Írás: Üzenet írása Rövid szöveges hirdetés írása Hivatalos levél információ kérése Hivatalos levél álláshirdetésre való jelentkezés Informális levél Meghívás Meghívás elfogadása és visszautasítása Meghívó plakát készítése Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Cselekvés, létezés, történés kifejezése: Present Simple - egyszerű jelen idő Present Continuous - folyamatos jelen idő State verbs - állapotot kifejező igék Past Simple egyszerű múlt idő Past Continuous egyszerű múlt idő Future: will going to, folyamatos jövő idő Present Perfect befejezett jelen idő Subject/object kérdések Future Perfect - befejezett jövő idő Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező határozószók Múltbeli szokás kifejezése: used to /would + Infinitive Logikai viszonyok: általános és feltételes I, időhatározói mellékmondatok, had better, would rather, should + Present és Perfect Infinitive Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó névmások, articles névelők (a/an, the) 18

19 Modalitás: must, have to, should, may, must, can t, might Present és Perfect Infinitive Reported question - függő beszéd: kérdés A 2. félév követelményei: Shopping - Üzletek és szolgáltatások: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel, kiárusítás, kedvezmények, fizetési módok, reklámok, hirdetések Travelling and tourism - Utazás, turizmus: nyaralási formák, egyéni és társasutazás, szálláshelyek, járművek, nyaralással kapcsolatos tevékenységi formák Art and culture - Művészet és kultúra: filmek, könyvek, TV programok, színház, sajtó, zene Science and technology - Tudomány és technika: tudományágak, technikai eszközök: számítógép, mobiltelefon, az eszközök használatával kapcsolatos szavak, kifejezések Nature Természet: éghajlati viszonyok, növény és állatvilág, természet és környezet, környezetvédelemmel kapcsolatos szavak és kifejezések, természeti katasztrófákkal kapcsolatos szavak és kifejezések Knowledge of English speaking countries Angol anyanyelvű országok: Egyesült Királyság és Amerika, nemzeti jelképek, politikai rendszerek, látnivalók és nevezetességek, híres emberek, fesztiválok és ünnepek Economy Gazdaság: családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban Kommunikációs szándékok Beszéd: Sajnálkozás és panasz kifejezése Utalás időpontokra Érzések kifejezése Pozitív és negatív reagálás Szervezések, helyszínek leírása Udvarias kérések és válaszok Információadás Kívánságok kifejezése Filmek / Könyvek / Színdarab cselekményének megvitatása Lehetőségek, a jövő és elképzelt Helyzetek kifejezése Hírek továbbítása Jóslatok Feltételek kifejezése Vélemény, nézet kifejezése 19

20 Beszélgetés társadalmi összejövetelekről, ünneplésekről Szokások és hagyományok megvitatása Beszélgetés a pénz fontosságáról Hallás utáni értés: Feleletválasztás Szöveg kiegészítése (megkezdett mondatok befejezése), lyukas szöveg kiegészítése, leíráshoz adatok kapcsolása, lyukas szöveg kiegészítése Lyukas mondatok (elkezdett mondatok befejezése) Olvasás: Címek párosítása szövegrészekkel, lyukas szöveg kiegészítése mondatokkal Kiegészítendő kérdések, párosítás (állítások hozzárendelése a szövegrészekhez) Lyukas szöveg kiegészítése (mondatrészek visszaillesztése, feleletválasztás Nyitott kérdések, igaz/hamis feleletválasztás Írás: Hivatalos levél vásárlói panasz Hivatalos levél panaszlevél szervezett utazással / szolgáltatással kapcsolatban Kérdőív kitöltése Felhívás Elveszett tárgyak Személyes hangvételű képeslap Személyes hangvételű levél Beszámoló egy nyaralásról Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Cselekvés, létezés, történés kifejezése: Szenvedő szerkezet Műveltetés Logikai viszonyok: Határozói mellékmondatok (time, reason, concession) Időbeli viszonyok: Elöljárószók, időhatározók Modalitás: can, could, would Logikai viszonyok: Megengedő tagmondatok Melléknévi igenév, Okhatározók Célhatározás Szövegösszetartó eszközök: Vonatkozó névmások A vonatkozói mellékmondatok Cselekvés, történés kifejezése kérdő mondatokban: Wh-ever Utókérdés 20

21 Logikai viszonyok: Feltételes mondatok Modalitás: should, shouldn t Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 21

22 9. évfolyam szakközépiskola Az 1. félév követelményei: Személyes adatok, bemutatkozás Otthon: szobák és berendezési tárgyak Dátumok: hónapok, sorszámnevek Család: bemutatás, külső kinézet Kommunikációs szándékok Bemutatkozás, személyes adatok elmondása Beszélgetés a lakóhelyről, otthonról Dátumok kifejezése Beszélgetés a családról, emberek külső jellemzése Nyelvi kifejezések be ige ragozása Személyes névmások, birtoklás kifejezése Mutató névmások: this, that, these, those have got ige ragozása Névelők: a/an, the Külső tulajdonságokat kifejező melléknevek, melléknevek sorrendje Where? és When? kérdőszó használata A 2. félév követelményei: Szabadidős tevékenységek Sportok Zene: hangszerek Kommunikációs szándékok Beszélgetés szabadidős tevékenységekről 22

23 Napi tevékenységek elmondása Mennyi az idő? kérdés megválaszolása Nyelvi kifejezések Present Simple: Egyszerű jelen idő like + ing play, do, go igékkel tevékenységek kifejezése kötőszavak: and, but, or Személyes névmások tárgyesete so/neither Kifejezések a have igével Gyakorisági határozók How often? kérdőszó használata Időbeliséget kifejező elöljárók: at, on, in Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 23

24 10. évfolyam szakiskola Az 1. félév követelményei: Bemutatkozás, személyes információk megadása Betűzés, számok Országok, nemzetiségek Foglalkozásnevek, bútorok, érzések Lakóhely bemutatása Család bemutatása Személyek leírása Szabadidős elfoglaltságok, kedvelt tevékenységek Szórakozás, zene Napirend, időbeosztás, időpontok kifejezése A hét napjai Otthoni munkák Nyelvtani ismeretek Létige: be Kiejtés Személyes névmások, névelők, mutatószók Főnevek egyes és többes száma Elöljárószavak térbeli és időbeli viszonyok jelölésére Egyszerű jelen idő és folyamatos jelen idő Birtokviszony kifejezése Sorszámnevek Melléknevek sorrendje Kérdőszavak Személyes névmás tárgyesete 24

25 A 2. félév követelményei: Magánélet, a jelen eseményeinek leírása Saját iskola bemutatása Élelmiszervásárlás, étel- és italnevek Egészséges táplálkozás, étkezési szokások bemutatása Brit ételek A múlt eseményeinek bemutatása Születési adatok Engedély kérése és adása A családi élet szabályok, együttélés, generációs különbségek Nyelvtani ismeretek Folyamatos jelen idő Egyszerű és folyamatos jelen idő összehasonlítása Gyakoriságot kifejező határozószavak Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Mennyiség kifejezése There is, there are Would like What/How about? Let s / Shall we? Can/can t Egyszerű múlt idő Modális viszonyok: can, could, /may Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 25

26 11. évfolyam szakiskola Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmény: feladatlap megoldása Szóbeli követelmény: társalgás, szituáció, önálló felelet : nyaralás:(hol, mikor, hogyan) utazás: repülővel, busszal, vonattal London nevezetességei útbaigazítás a város jellegzetes helyei vásárlási szokások: üzletek zsebpénz, pénz ruházat vásárlás: ruhaüzletben, piacon Kommunikációs szándékok: Beszéd: nyaralási élmény elmesélése buszjegy vásárlása útbaigazítás, információ kérése-adása, mi hol található a városban ruhadarab vásárlása egy üzletben mire költöd a zsebpénzed Írás: levelezőlap írása egy nyári élményről (baráti levél) London nevezetességének/nevezetességeinek leírása egy kedvenc ruhadarab leírása cikk írása a fiatalok pénzköltési szokásairól Nyelvtani ismeretek: Past Simple: Egyszerű múlt idő: regular and irregular verbs (szabályos és nem szabályos igék múlt idejű képzése) Indefinite pronouns: határozatlan névmások Subject and object questions: alanyra és tárgyra kérdezés Sequencers: kötőszavak Present Simple for the future: Egyszerű jelen idő a jövő idő kifejezésére Whose, possesive pronouns: birtokviszony, birtokos névmások 26

27 Prepositions of place, Prepositions of movement: helyet és irányt kifejező elöljárószavak Imperative: felszólítás Comparatives, Superlatives: melléknevek közép-és felsőfoka A 2. félév követelményei: Írásbeli követelmény: feladatlap megoldása Szóbeli követelmény: társalgás, szituáció, önálló felelet : Személyes tervek, célok a jövőre nézve hétvégi tervek személyiségjegyek, tulajdonságok, horoszkóp időjárás személyes élmények, tapasztalatok szabadidő, szórakozás bútorok parti megszervezése, buliban és utána Kommunikációs szándékok: Beszéd meghívás és arra reagálás jövőbeli jóslatok, tervek kifejezése egy meghatározó személyes élmény elmesélése (mikor, hol, mi történt, miért volt jelentős élmény számodra) Írás: érvelés valami mellett és ellen (pl. a továbbtanulás előnyei és hátrányai) egy barátod jellemzése képleírás (egy történetről vagy eseményről) Nyelvtani ismeretek: Future forms: jövő idő: be going to, Present Continous What like: Milyen? Adverbs: határozószók Present Perfect: befejezett jelen idő Időbeli viszonyok: ever, never, recently; been or gone; just, already, yet So, Neither Shall and will Az év végi osztályozó vizsga az 1. és a 2. félév követelményei alapján zajlik. 27

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra)

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra) Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET: NEW HEADWAY ELEMENTARY, FOURTH EDITION A tankönyv anyaga a 7-11 unit között a hozzá tartozó munkafüzeti

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből:

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Javító vizsga: Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 3 óra

Tanmenetjavaslat heti 3 óra Tanmenetjavaslat heti 3 óra Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. Vannak olyan leckék, amelyek 2 óra alatt elvégezhetők, míg olyanok is, amelyek több gyakorlást igényelnek.

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten Kedves Felvételiző! Az angol nyelvi képzés célja az előkészítő képzésben Az előkészítő képzés angol tantárgya megfelelő lehet mindazok számára, akik olyan szakon szeretnének a későbbiekben továbbtanulni,

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium

Miskolci Magister Gimnázium Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 Tanév Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 9.osztály English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila Haladási ütem hónap Szeptember

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium

Miskolci Magister Gimnázium Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 Tanév Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 10.osztály English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila Haladási ütem hónap Szeptember

Részletesebben

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK 1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK Középszint (B1) Emelt szint (B2) A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak 1.1 Készségek megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -ANGOL NYELV-

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -ANGOL NYELV- OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -ANGOL NYELV- Tantervi háló a 2018/2019-es tanévtől kezdve: A, normál tanrendű osztályok ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM CSOPORTBONTÁS TANKÖNYV 9. 4 igen Tim Falla-Paul L.Davies:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények 9. évfolyam 2. félév. Tankönyv: New English File Elementary Third Edition Unit 7-12

Osztályozó vizsga követelmények 9. évfolyam 2. félév. Tankönyv: New English File Elementary Third Edition Unit 7-12 9. évfolyam Tankönyv: New English File Elementary Third Edition Unit 7-12 Témakörök/ Kommunikációs szándékok Files 7 A, B, C A Nemzeti Portrégaléria Chelsea lányok: történet (téves navigáció) egy emlékezetes

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Hatévfolyamos képzés 7. osztály Tematikai egység, Témakör OTTHON Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 60 órás Tanmenet heti 4 óra, 15 hét. Idegen nyelvi kompetenciák

ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 60 órás Tanmenet heti 4 óra, 15 hét. Idegen nyelvi kompetenciák ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 60 órás Tanmenet heti 4 óra, 15 hét Haladási ütem Hónap / tanítási hét Témakörök/ Kommunikációs szándékok (ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK) Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései

Részletesebben

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Témakörök 9. nyelvi előkészítő évfolyam 1. Én és a családom. Családtagok bemutatása (külső és belső tulajdonságok,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 11.a osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Szalai Nóra 5 perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Budapest, 2007 Szalai Nóra nori.szalai@5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. info@5percangol.hu Írta és szerkesztette: Szalai

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -IT ANGOL SZAKMAI NYELV-

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -IT ANGOL SZAKMAI NYELV- OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -IT ANGOL SZAKMAI NYELV- 9. ÉVFOLYAM/ 1. FÉLÉV TANKÖNYV: Malej Olejniczak: English for Information Technology-1 (Pearson, Longman, 2012)- 1-4. leckék 1. LECKE: MUNKA AZ

Részletesebben

Angol C nyelvi programkövetelmény

Angol C nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 102 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

I félévi követelmények:

I félévi követelmények: Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 9 évfolyam kezdő csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. I félévi követelmények: Fogalomkörök:

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI NÉMET TRÉNINGEK SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI TÉMÁK SZINT 1 SZINT 2 SZINT 1-2 TÉMA 1 AZ EGYÉN ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAI SZEMÉLYI ADATOK, KÜLSŐ MEGJELENÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK, RUHÁZAT, CSALÁD, CSALÁDI ESEMÉNYEK/ÜNNEPEK

Részletesebben