Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. dr. Mangel László Csaba Országos Onkológiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. dr. Mangel László Csaba Országos Onkológiai Intézet"

Átírás

1 A SUGÁRTERÁPIÁS DÓZISESZKALÁCIÓ ÉS A KOMBINÁLT KEZELÉSEK LEHETOSÉGEI A MALIGNUS GLIOMÁK POSZTOPERATÍV ELLÁTÁSA SORÁN. KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI EREDMÉNYEK. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei dr. Mangel László Csaba Országos Onkológiai Intézet Témavezeto: Prof. Dr. Hidvégi Egon Programvezeto: Prof. Dr. Sótonyi Péter Munkahelyi vezeto: Prof. Dr. Németh György Semmelweis Egyetem, Budapest, 2002 In memoriam Bölcsházy András

2 BEVEZETÉS: A neuroradiológiai és sugárterápiás infrastruktúra fejlodése jelentos szemléletbeli és gyakorlati változást hozott a malignus gliomák sugárkezelésében. A betegek CT/MRI követése igazolta, hogy a kezeléseket követo kiújulások dönto többségében az elsodleges daganat közvetlen környezetében jelentkeznek. A besugárzási módszerek fejlodése lehetové tette a célzottabb sugárkezelést, így a lokális kiújulások magas aránya miatt a legtöbb központban a fokális besugárzás vált elfogadott módszerré, szemben az eddig alkalmazott kiterjesztett mezos kezelésekkel. A helyileg agresszív malignus gliomák lokális kontrolljának biztosítása céljából a hagyományos besugárzási módszereknél intenzívebb sugárterápia szükséges. A sugárkezelés hatékonyságának további javítására és a távoli agyi manifesztációk kialakulásának megelozésére pedig célszerunek látszik a szisztémás onkológiai kezelések hatásának kihasználása. A CT alapú sugártervezés és a konformális technikák birtokában, a normál agyszövet fokozott védelme mellett több lehetoség nyílik a sugárterápiás dóziseszkaláció és a besugárzással kombinált szisztémás kezelések, a kemoterápia, vagy az immunterápia alkalmazása számára. Saját laboratóriumi és klinikai vizsgálataink célja az optimális sugárterápiás dóziseszkaláció kidolgozása és a kombinált kezelések eredményességének bizonyítása volt, a mellékhatások fokozott ellenorzését biztosító módszer kifejlesztése mellett. Kísérleteink végso célja egy új terápiás stratégia meghatározása, ahol a lokális kontrollt a magasabb biológiai dózisú sugárterápia, a koponyauri kontrollt pedig a kemoterápia illetve az immunterápia biztosítja. Ez az új terápiás irányvonal remélhetoleg javítani fogja egy igen rossz prognózisú kórképben szenvedo betegek gyógyulási esélyeit. CÉLKITUZÉSEK: 1. Az egész idegrendszer megbetegedését jelento, de helyi kiújulásra hajlamos malignus gliomáknál a teljes koponyauri besugárzás alternatívájaként egy újabb, kombinált és lokálisan agresszívebb terápiás stratégia kialakítása. 2. Az optimális fokális besugárzás módszereinek kidolgozása, és a kombinált kezelési modalitások hatásosságának kísérletes és klinikai bizonyítása. 3. In vivo kísérletes körülmények között glialis tumoroknál a kombinált sugaras és kemoterápiás kezelés elonyös kölcsönhatásának elemzése, és így gliomáknál a radiokemoterápia elvi alapjainak bizonyítása. 2

3 4. Kísérletesen a dibromodulcit sugárérzékenyíto hatásának bizonyítása, és a kétféle terápiás modalitás alkalmazása között eltelt ido ( timing ) szerepének a vizsgálata. 5. A neuroonkológiában leggyakrabban alkalmazott citosztatikumok, a nitrozóureák röntgen besugárzással való együttes alkalmazásának vizsgálata kísérletes körülmények között. 6. A temozolamid aktív metabolit, a procarbazin és a röntgen besugárzás kölcsönhatásának vizsgálata gliomás egereken. 7. Az agyi sugárkezeléssel kombinált aktív immunizálás -illetve a citokin termelo gén bevitel- tumor növekedést gátló hatásának vizsgálata. 8. A biológiai dóziseszkaláció kialakításához szükséges háromdimenziós sugárbiológiai illetve ún. izoeffekt dóziseloszlási rendszer megalkotása, amely alkalmas a különbözo besugárzási tervek és a különbözo frakcionálási módszerek összehasonlítására. 9. Számítógépes modellezés segítségével optimális fokális sugárterápiás dóziseszkalációs módszerek kialakítása glioblastomás betegeken, és az egyénre illetve egyéni daganatos sugárérzékenységre szabott besugárzási módszerek alapjainak lefektetése. 10. A biológiai dóziseszkalációt jelento dóziscsökkentés nélküli hypofrakcionált kezelés esetében a normál szöveti károsodás esélyének vizsgálata. 11. A fokális dóziseszkaláció gyakorlati módszereinek, klinikai alkalmazásának és a túlélésre gyakorolt hatásának vizsgálata glioblastomás betegeken. 12. A konvencionális frakcionálású külso besugárzást követo high dose rate after-loading kiegészíto boost irradiáció technikai feltételeinek, gyakorlati alkalmazásának, mellékhatásainak és eredményességének vizsgálata. 13. Az újonnan kifejlesztett forszírozott, hypofrakcionált külso irradiáció hatékonyságának és mellékhatásainak felmérése. 14. Azonos technikai feltételek mellett kezelt glioblastomás betegeknél a konvencionális dózisú és frakcionálású perkután besugárzás, illetve az új dóziseszkalációs formák hatásosságának egybevetése. 15. Az intenzív fokális sugárkezelést követo adjuváns kemoterápia túlélést alakító hatásának vizsgálata. 16. A terápiás mellékhatások hatékony megelozését célzó, irradiációs agyödéma követésére alkalmas és könnyen értékelheto CT denzitometriás módszer kifejlesztése. 17. Az optimális adjuváns neurológiai gyógyszeres kezelés kidolgozása, és a rutinszeru szteroid medikációval szemben egy alternatív dehidrálási protokoll összeállítása, illetve a rutin posztoperatív sugárkezelés során könnyen felhasználható gyógyszerelési sorrend megalkotása. 18. A sugárkezelési kurzus során jelentkezo állapotromlás okainak megismerése. 3

4 MÓDSZEREK: Laboratóriumi vizsgálati módszerek: A laboratóriumi vizsgálataink során az ependymoblastoma és a G1 glioma egér tumor törzset használtuk fel (NCI, Bethesda). 2x sejt szuszpenzióban történo intrakraniális oltását követoen az állatok 6 Gy dózisú agyi röntgen besugárzását, illetve mg/kg DBD, mg/kg BCNU és 25 mg/kg procarbazin kemoterápiás kezelését végeztük el. A kombinált kezelések során az egyes citosztatikumok adása 1 órával elozte meg a besugárzást, de a DBD hatásának vizsgálatánál több órás és több napos szünetet is iktattunk a két kezelés közé. Az immunterápiás kísérleteknél G1 glioma sejteket citokin termelést kódoló adenovírus vektorokkal fertoztük. Az agytumoros állatok koponya besugárzását követoen a kobalt besugárzással felfüggesztett osztódású kódolt sejtekkel autovakcinációt végeztünk. Az értékelésnél a napokban mért átlagos túlélési idot (MST), a százalékos élettartam meghosszabbodást (ILS) és a transzplantációt követo 90. napon életben lévo, gyógyult állatok arányát határoztuk meg. A háromdimenziós sugárbiológiai dózisszámolás módszere: A sugárbiológiai dóziseloszlás létrehozására a fizikai dózisértékeket biológiai, izoeffekt értékekké alakítottuk át, az LQ formulára épített BED (biológiailag effektív dózis) ekvivalencia egyenlet felhasználásával. Az így megalkotott izodózis térképek, illetve biológiai dózis -térfogat hisztogramok segítségével különbözo sugárkezelési terveket és különbözo frakcionálási formákat is össze tudtunk hasonlítani. A részletes vizsgálat során különbözo lokalizációjú szupratentoriális agytumoroknál a hagyományos kétdimenziós (2D -2 Gy) és az újonnan kialakított hypofrakcionált háromdimenziós konformális (3D-2.5 Gy) besugárzási módszerek hatását elemeztük. A normál szövetek terhelésének megítélésére a középvonali képletek (alsó és felso agytörzs, hipofízis és chiasma) integrál biológiailag effektív dózisát (IBED), a legalább 54 Gy ekvivalens dózisban részesülo, cm 3 -ben mért térfogatokat (V-BED54) és az idegrendszernél 3%-os ún. kritikus térfogati frakció minimális dózisterhelését (CVF - MD) határoztuk meg. A klinikai dóziseszkaláció lehetoségei: A retrospektív klinikai vizsgálat során az elmúlt 4 év glioblastomás betegeinél a hagyományos frakcionálású és dózisú sugárkezelés hatásával szemben az osztályunkon kialakított dóziseszkalációs stratégiák hatását mértük fel. 26 hagyományosan kezelt (60 Gy / 2 Gy frakció) eset mellett 23 betegen végeztünk dóziseszkalációt. 8 esetben T1-es tumornál Gy dózisú HDR AL boost besugárzást, 15 esetben T2-4-es tumornál hypofrakcionált forszírozott konformális perkután irradiációt alkalmaztunk, 4

5 Gy napi frakciókkal és 60 Gy összdózissal. A dóziseszkalációs betegcsoportnál felmértük az adjuváns kemoterápia élettartam növelo hatását is. A mellékhatások ellenorzése, a CT-denzitometria módszere: Az akut sugaras mellékhatások megítélésére illetve az irradiációs agyödéma követésére denzitometriás programot írtunk, a High-Lighting CT módszer átalakításával. A kontrasztosabb megjelenítés céljából különbözo színekkel jelöltük a definíciónk szerint normál (29-36 HU), enyhe fokban vizenyos (21-28 HU) és komoly mértékben ödémás (10-20 HU) agyi területeket. Az így kialakított ödéma térképeken szabad szemmel is megfigyelhettük a hosszmetszeti változásokat. A kezelési kurzus során hetente elvégzett neuropszichiatriai vizsgálat és CT-denzitometria alapján megfigyeltük a klinikai és denzitometriás változásokat és az alkalmazott dehidrálás (vízhajtók, szteroidok, ozmotikus szerek) hatását. Az 50 szoliter agydaganatban szenvedo betegen elvégzett követés alapján meghatároztuk a komoly ödéma-képzodésre hajlamosító tényezoket is. EREDMÉNYEK: A röntgen besugárzással kombinált kemoterápia és immunterápia hatása gliomás egerek túlélésére: Az ependymoblastoma tumoron az egyes citosztatikumok önmagukban is jelentos dózisfüggo daganat ellenes effektust mutattak, és az alacsonyabb dózisok használata mellett az agyi röntgen besugárzás hatását egyértelmuen javították, ami mind az átlagos túlélésben, mind a gyógyult állatok arányában megmutatkozott (I. és II. táblázat). A G1 glioma már kevéssé bizonyult citosztatikum- és sugárérzékeny (ILS: %) tumornak, azonban a kombinált kezelések mind a DBD-nél, mind a BCNU-nál szupraadditív elonyös kölcsönhatást (ILS: %) eredményeztek (III. táblázat). Magasabb dózisú frakcionált kezeléseket alkalmazva pedig a G1 gliomás egerek is életben maradtak a 90. napon. Az idofüggést elemzo kísérleteink szerint a citosztatikum (DBD) adása 1 órával a besugárzás elott az optimális, de elonyös kölcsönhatást észleltünk akár 1 vagy 4 napos idokülönbséggel alkalmazott kombinált kezelés esetén is. Az immunterápiás kísérletünknél az autovakcináció, illetve a koponya-besugárzás önmagában csak mérsékelt effektust mutatott (ILS: %) azonban a két modalitást kombinálva már gyakorlatilag valamennyi állat megyógyult (IV. táblázat). 5

6 I. Táblázat: Röntgen besugárzással kombinált DBD ill. procarbazin kezelés túlélésre gyakorolt hatása ependymoblastoma tumoros egereken Kezelés MST +/- SD ILS (%) 90. napon él p értékek** Kezeletlen kontroll / /10 Röntgen besugárzás / / DBD 25 mg/kg / / DBD 25 mg/kg + rtg / / Procarbazin (25 mg/kg) / / Procarbazin + rtg / / **A p értékeket a monoterápiáknál a kezeletlen kontrollhoz, a kombinált kezeléseknél külön-külön mindkét modalitáshoz (elsoként a röntgen besugárzáshoz) viszonyítottuk II. Táblázat: Röntgen besugárzással kombinált BCNU kezelés túlélésre gyakorolt hatása ependymoblastoma tumoros egereken Kezelés MST +/- SD ILS (%) 90. napon él p értékek** Kezeletlen kontroll / /10 Röntgen besugárzás / / BCNU 2,5mg/kg / / BCNU 2,5mg + rtg / / III. Táblázat: Röntgen besugárzással kombinált DBD ill. BCNU kezelés túlélésre gyakorolt hatása G1 glioma tumoros egereken Kezelés MST +/- SD ILS (%) 90. napon él p értékek** Kezeletlen kontroll / /10 Röntgen besugárzás / / DBD 50 mg/kg / / DBD 50 mg/kg + rtg / / BCNU 2.5 mg/kg / / BCNU 2.5 mg/kg + rtg / /

7 IV. Táblázat: Röntgen besugárzás és GM-CSF termelo sejtekkel végzett vakcináció kombinált hatása G1 glioma tumoros egerek túlélésére Kezelés MST +/- SD ILS (%) 90. napon él p értékek** Kontroll / /5 Röntgen / / GM -CSF / / Röntgen + GM-CSF / / GMCSF / / Röntgen + GM-CSF / / A dóziseszkaláció lehetoségeit meghatározó normál szöveti sugárterhelés elemzése a hagyományos és a modern besugárzási technikák mellett: A sugárbiológiai dóziseloszlás vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 3D konformális sugárkezelési technikák használata mellett a normál agyi struktúrák átlagos integrál (IBED), illetve fokális dózisterhelése (V-BED54 és CVF-MD) még magasabb frakciódózis (2.5 Gy) alkalmazása esetén is sokkal kedvezobb, mint a hagyományos tervezésu és frakcionálású (2 Gy) besugárzásnál (V. táblázat). Mindössze a felso agytörzs kritikus térfogati egységeinél mért dózisértékek átlaga magasabb az új típusú kezelésnél, ami jelzi, hogy a hypofrakcionálás alkalmazása mellett a céltérfogat közelében magas biológiai dózisok alakulhatnak ki. Természetes minden egyes daganatnál szükséges a különbözo besugárzási tervek és frakcionálási formák elemzése, annak eldöntésére, hogy melyik az optimális kezelés a beteg számára. A biológiai alapú sugárterápiás tervezés céljából pedig az osztályunkon kialakított sugárbiológiai dóziseloszlási rendszer lehet a segítségünkre. V. Táblázat: A középvonali struktúrák biológiai dózisterhelése a hagyományos (2D-2 Gy) és az új forszírozott, hypofrakcionált konformális (3D-2.5 Gy) sugárkezelés esetén Alsó agytörzs Felso agytörzs Hipofízis-chiasma IBED (Gy) 27.1 ± 13.4 és 11.7 ± 8.1 (p<0.0001) 53.1 ± 8.0 és 38.8 ± 14.9 (p=0.0021) 44.5 ± 19.1 és 24.9 ± 18.7 (p=0.0004) V-BED54 (cm 3 ) 6.18 ± 8.44 és 0.46 ± 0.98 (p=0.0463) ± és 8.19 ± 6.06 (p=0.1355) 0.78 ± 0.93 és 0.09 ± 0.19 (p=0.0417) CVF-MD (Gy) 54.3 ± 6.6 és 32.9 ± 21.7 (p=0.0045) 57.8 ± 4.2 és 61.0 ± 6.2 (p=0.0675) 50.9 ± 16.3 és 35.3 ± 25.1 (p=0.0185) 7

8 A szövetközi boost besugárzás, a forszírozott hypofrakcionált külso sugárkezelés illetve az adjuváns kemoterápia hatása glioblastomás betegek túlélésére: Glioblastomás betegeink az intenzívebb sugárkezelést jól tolerálták, átmeneti állapotromlás 1, ill. 2 betegnél mutatkozott, tartós szteroid kezelésre 2, ill. 6 esetben volt szükség, necrectomia 1, ill. 2 betegnél történt. A diagnózistól számított medián túlélés szövetközi boost esetén 17 (9-25), a forszírozott külso besugárzásnál 12 (6-38) hónap volt (p=0.2472). A kemoterápiában (Temodal és BCNU) is részesült 10 betegnél 15.5 (11-38), a kemoterápiában nem részesült 13 betegnél 12 (6-17) hónap medián túlélést számoltunk (p=0.0118). Összesítve a dóziseszkaláció 13 (6-38) hónap túlélési hatásával szemben a konvencionális külso besugárzásban részesült betegeknél 10 (4-36) hónap medián túlélést észleltünk (p=0.3080) (grafikon). Ezek az eredmények pedig azt valószínusítik, hogy mind a fokális dóziseszkaláció, mind az adjuváns kemoterápia a túlélés növekedésében szerepet játszhat. Grafikon: Sugárterápiás dóziseszkalációban illetve konvencionális sugárkezelésben részesült glioblastomás betegek túlélése bebetgekonvencionális sugárkezelésben 100 Dóziseszkaláció (n=23) Konvencionális RT (n=26) % Túlélés hónapokban A korai sugárterápiás szövodmények megelozésének eredményei: A CT-denzitometriás betegkövetés során megállapítottuk, hogy az ödéma térképeken észlelt változások jó korrelációban vannak a klinikai tünetekkel, sot a denzitometriás romlás gyakorlatilag minden esetben meg is elozi a klinikai állapotromlást. A részletes felmérés során 14 betegnél nem észleltünk érdemi ödéma-képzodést, 30 betegnél a fokozott vizenyoképzodést nem követte klinikai változás, 6 betegnél azonban neurológiai státuszromlás mutatkozott, ebbol 1 esetben nem is tudtuk befejezni a kezelést. Az alkalmazott dehidrálási módszereket áttekintve a betegek nagyobb részénél 8

9 sikerült elkerülni a szteroidok felesleges használatát (VI. táblázat). A preventív módon beállított spironolakton alapú, illetve az ödéma térképek alapján változtatott dehidrálás hatékony módszernek bizonyult. A fokozott ödémaképzodés hátterében prediszponáló tényezoként az elégtelen dehidrálást, a nem megfelelo beteg együttmuködést, intratumorális bevérzést illetve cisztaképzodést, elozetes szövetközi besugárzás ödéma képzodést fokozó hatását és a középvonali képleteket is infiltráló elorehaladott tumoros stádiumot állapítottunk meg. VI. Táblázat Ödéma ellenes kezelés a denzitometriás és a klinikai követés alapján sugárkezelésben részesült 50 betegnél Denzitometriás változás nélkül, klinikailag stabil Denzitometriás változások klinikai Egyértelmu denzitometriás és klinikai státuszromlás. állapot mellett. állapotromlás nélkül. Csak vízhajtókkal 9 Csak vízhajtókkal 17 Csak ozmotikus szerekkel 1 Még elozetesen beállított 5 Elozetesen / a kezelés alatt 4/9 Elozetesen / a kezelés alatt 1/4 szteroidokkal és vízhajtókkal beállított szteroidokkal beállított szteroidokkal Esetszám 14 Esetszám 30 Esetszám 6 KÖVETKEZTETÉSEK: 1. Irodalmi ismereteink és a jelen vizsgálati eredmények szerint malignus gliomáknál a lokális és a koponyauri kontroll együttes biztosítására -a kiterjesztett mezos besugárzással szemben- alkalmasabb lehet egy intenzív fokális sugárterápiából és kombinált szisztémás kezelésekbol álló onkoterápiás stratégia. 2. Számítógépes és klinikai modellezés alapján kétféle dóziseszkalációs módszert dolgoztunk ki. Klinikai megfigyeléseink szerint glioblastomás betegeken az intenzív fokális sugárkezelést kiegészíto kemoterápia élettartamot növelo kezelési eljárás, experimentális eredményeink pedig azt vetítik elore, hogy a modern konformális sugárterápia használata mellett a radiokemoterápia, illetve a radioimmunterápia a jövoben hatékony gyógymóddá válhat. 3. A kombinált röntgen besugárzás és citosztatikus kezelés a gliomás kísérleti állatok élettartamában szignifikáns növekedést eredményez, sot jelentos részük gyógyulttá válik. Több gyógyszer vizsgálata alapján kimondható, hogy a két terápiás eljárás között szupraadditív elonyös kölcsönhatás jöhet létre. 4. A dibromodulcitol többféle dózisban is erosíti a sugárhatást. Az optimális kezelési sorrend az, amikor a gyógyszer beadása 1 órával elozi meg a besugárzást, de még több napos idokülönbségnél is észlelheto elonyös interakció. Tapasztalataink alapján mind interaktív, mind non-interaktív kölcsönhatás létrejöhet a két terápiás modalitás között. 9

10 5. A BCNU eredményesen kombinálható agyi röntgen besugárzással. 6. A procarbazin-kezelés és a röntgen besugárzás között az elozoekhez hasonlóan szupraadditív elonyös kölcsönhatás lép fel gliomás kísérleti állatok élettartamát vizsgálva. 7. GM-CSF citokin termelo génekkel transzfektált glioma sejtek kísérleti állatokba visszaültetésével és lokális röntgen besugárzással a gliomás egerek meggyógyíthatók, ami az aktív immunizálás és a sugárkezelés kombinálhatóságára hívja fel a figyelmet. 8. Számítógépes modellezés segítségével sikerült kialakítanunk egy olyan sugárbiológiai alapú tervezo rendszert, amely alkalmas a különbözo besugárzási tervek és az eltéro frakcionálási módszerek együttes elemzésére. 9. Glioblastoma szövettanú agytumoroknál lehetséges a hagyományostól eltéro, sugárbiológiai szempontból optimális dóziseszkalációs formák kialakítása. 10. A konformális sugárterápiás technikák alkalmazása mellett a dóziscsökkentés nélküli hypofrakcionálás sem jár a normál agyszövet károsodásának fokozott veszélyével. 11. Az elmúlt évek klinikai megfigyelései alapján fokális dóziseszkalációs módszereink biztonsággal alkalmazhatók. 12. Az egyszeri HDR-AL szövetközi boost besugárzás alkalmazásával, súlyos szövodmények elofordulása nélkül sikerült medián túlélés növekedést elérni T1 stádiumú glioblastomás betegeknél. 13. Az elorehaladottabb tumoroknál alkalmazott hypofrakcionált, forszírozott külso besugárzás megfigyeléseink szerint nem jár több mellékhatással, lerövidíti a kezelési idot, így összességében a konvencionális frakcionált teleterápia alternatívája lehet. 14. A konvencionális teleterápia hatásával szemben a fokális dóziseszkaláció kb. 30 százalékos medián túlélés növekedést eredményez. 15. A fokális dóziseszkalációs sugárterápia után alkalmazott adjuváns vagy salvage kemoterápia a glioblastomás betegek élettartamában szignifikáns növekedést hoz létre. 16. CT-denzitometriás követési vizsgálatunk azt bizonyította, hogy a színkódolt ödéma térképek pontosan jelzik az agyödéma viszonyok alakulását, és adaptív dehidrálással a betegek többségénél az agyvizenyo képzodés okozta állapotromlás megelozheto. 17. Betegeink több, mint a felénél sikerült elkerülni a szteroidok fölösleges használatát, és sikerült kialakítanunk egy vízhajtókra (spironolakton és furosemid) épülo, a klinikai és CT változásokat követo dehidrálási protokollt. 18. Megfigyeléseink alapján fokozott vizenyoképzodés és következményes neurológiai állapotromlás magasabb szövettani grádus és elorehaladottabb daganatos stádium mellett, elégtelen dehidrálás, elozetes sugárhatás, liquor keringési zavar és intratumorális történések esetében várható. 10

11 A témával kapcsolatos saját irodalom, lektorált közlemények és idézheto absztraktok: I. Mangel L., Horváth Á., Vönöczky K., Liszka Gy., Takács T., Kiss T., Somogyi A., Németh Gy.: Központi idegrendszeri daganatok sugárkezelésének szövodményei. Betegkövetés és ödémaprevenció. Magyar Onkológia, 1998, 42, II. Skriba Z., Mangel L., Kiss T., Németh Gy.: Az informatika lehetséges szerepe a sugárterápiában: Klinikai jelentoségu, irradiációs agyödéma követésére alkalmas CT-denzitogram létrehozása a sugártervezéshez szükséges CT -fájlok átalakításával. Magyar Onkológia, 1998, 42, III. Julow J., Major T., Sági S., Valálik I., Hável J., Kiss T., Somogyi A., Mangel L., Németh Gy.: Agydaganatok brachyterápiája CT-vezérelt sztereotaxiás célzással beültetett 125-ös jódizotóppal. Clinical Neuroscience / Ideggyógyászati Szemle, 1999, 52, IV. Mangel L., Julow J., Major T., Valálik I., Horváth Á., Kiss T., Somogyi A., Németh Gy.: Elsodleges agydaganatok CT-alapú 3D konformális sugárkezelése: Külso és szövetközi besugárzási lehetoségek hazánkban. Orvosi Hetilap, 2000, 141: V. Major T., Polgár Cs., Mangel L., Takácsi-Nagy Z., Somogyi A., Németh Gy.: CT -képeken alapuló konformális brachyterápiás besugárzás -tervezés. Magyar Onkológia, 2000, 44, VI. Mangel L., Kiss T., Skriba Z., Németh Gy.: Az informatika lehetséges szerepe a sugárterápiában II.: Biológiai dóziseloszlási program létrehozása agydaganatok háromdimenziós besugárzás-tervezésénél. Magyar Onkológia, 2000, 44, VII. Julow J., Major T., Emri M., Valálik I., Sági S., Mangel L., Németh Gy., Trón L., Várallyay Gy., Solymosi D., Hável J. és Kiss T.: The application of image fusion in stereotactic brachyterapy of brain tumours. Acta Neurochirurgica, 2000, 142, IF: VIII. Mangel L.: Központi idegrendszeri daganatok sugárkezelése. In Sugárterápia. Szerk.: Németh Gy., Springer Hungarica, Budapest. 2001, old. IX. Julow J., Major T., Pongrácz F., Valálik I., Sági S., Emri M., Mangel L., Hável J., Kiss T., Trón L., Várallyai Gy., Solymosi D és Német Gy.: A képfúzió szerepe sztereotaxiás agymutéteknél - különös tekintettel a gliomák szövetközi besugárzására. Clinical Neuroscience / Ideggyógyászati Szemle, 2001, 54, X. Lumniczky K., Desaknai Sz., Mangel L., Szende B., Hamada H, Hidvégi EJ és Sáfrány G.: Local tumor irradiation augments the antitumor effect of cytokine-producing autologous cancer cell vaccines in a murine glioma model. Cancer Gene Therapy, 2002, 9, 1-8. IF: XI. Mangel L., Skriba Z., Major T., Polgár Cs, Fodor J., Somogyi A., és Németh Gy.: Modelling normal tissue isoeffect distribution in conformal radiotherapy of glioblastoma provides an alternative dose escalation pattern through hypofractionation without reducing the total dose. Acta Oncologica, 2002, 41(2), IF: XII. Mangel L., Vönöczky K., Hanzély Z., Kiss T., Ágoston P., Somogyi A. és Németh Gy.: CT-densitometry of the brain: a novel method for early detection and assessment of irradiation induced brain edema. Neoplasma, 2002, 49(4), IF:

12 XIII. Mangel L., Julow J., Major T., Hável J., Lövey J., Viola Á., Somogyi A. és Németh Gy.: A szövetközi boost besugárzás és az eltéro frakcionálás, mint új dóziseszkalációs lehetoségek a glioblastoma multiforme sugárkezelésében. Orvosi Hetilap, 2002, lektor által elfogadott közlemény. XIV. Mangel L.: A sugárkezelés lelki hatásai. In Onkopszichológia. Szerk.: Riskó Á. és Horti J., Medicina, Budapest. 2002, megjelenés elott. XV. Mangel L., Hidvégi EJ.: Combined therapy with Dibromodulcitol and X-ray irradiation of murine brain tumours increases survival. (Német Sugárterápiás Társaság I. Kongresszusa, 1995 nov , Baden-Baden, Németország., Sthralentherapie und Onkologie, Szupplementum, 1995) XVI. Mangel L., Hidvégi EJ.: A kombinált rtg-besugárzás és dibromdulcit kezelés hatása agydaganatos kísérleti állatok túlélésére. (Magyar Onkológusok Társasága XII. Kongresszusa, 1997 nov , Budapest., Magyar Onkológia, Szupplementum, 1997) XVII. Mangel L., Kiss T. Horváth Á., Somogyi A. és Németh Gy.: A háromdimenziós konformális agyi besugárzás elonyei és biológiai jelentosége. (Magyar Radiológusok Társaságának IX. Kongresszusa, 1998 jun. 4-5., Pécs., Magyar Radiológia, Szupplementum, 1998) XVIII. Mangel L., Horváth Á., Vönöczky K., Takács T., Kiss T., Forgács Gy., Somogyi A. és Németh Gy.: The sequelae of radiotherapy in the CNS: A CT-densitometric-based clinical method to control irradiation induced acute brain edema. (ESTRO XVII. Kongresszusa, 1998 szept , Edinburgh, Skócia, Egyesült Királyság, Radiotherapy and Oncology, Szupplementum, 1998) XIX. Mangel L., Kiss T., Horváth Á., Skriba Z., Somogyi A. és Németh Gy.: Biological evaluation on short course radiotherapy of malignant gliomas. (ECCO X. Kongresszusa, 1999 szept , Bécs, Ausztria, The European Journal of Cancer, Szupplementum, 1999) XX. Mangel L., Vönöczky K., Liszka Gy., Horváth Á., Takács T., Skriba Z., Somogyi A. és Németh Gy.: CT - denzitogram követés és ödémaprevenció agydaganatok sugárkezelése során. (Magyar Onkológusok Társasága XXIII. Kongresszusa, 1999 nov , Budapest., Magyar Onkológia, Szupplementum, 1999) XXI. Hidvégi EJ., Mangel L., Gazsó LG., Dám AM., Sáfrány G., Institoris L.: Combined treatment of experimental brain tumours with dibromodulcitol and X-irradiation. (AACR- NCI- EORTC Konferencia, Molecular targets and cancer therapeutics címmel, 1999 nov , Washington, Amerikai Egyesült Államok., Clinical Cancer Research, Szupplementum, 1999) XXII. Mangel L., Major T., Julow J., Polgár Cs., Bajcsay A. és Németh Gy.: Novel approaches for dose escalation in radiotherapy of glioblastoma: first clinical experinces. (ESTRO XI. Kongresszusa, 2002 szept , Prága, Csehország., Radiotherapy and Oncology, Szupplementum, 2002) 12

13 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK: Szeretném megköszönni, Dr. Vönöczky Katalin foorvos asszonynak a klinikai betegellátásban nyújtott segítséget és a folyamatos adatgyujtésre buzdítást, Dr. Sótonyi Péter professzor úrnak, programvezetomnek, a fokozatszerzés során és témavezetomnek, Dr. Hidvégi Egon professzor úrnak a PhD munka megkezdésénél és a laboratóriumi munka megtervezésében nyújtott segítséget, Dr. Kásler Miklós professzor úrnak és Dr. Németh György professzor úrnak a klinikai ku tatás maximális támogatását és a munkához szükséges infrastruktúra eloteremtését, Dr. Fodor János tanár úrnak és Dr. Polgár Csaba tanár úrnak a klinikai kutatómunka interpretációjához adott instrukciókat, Skriba Zoltán mérnök, Dr. Kiss Tibor és Dr. Major Tibor fizikus kollegáknak a számítógépes és statisztikai munkában való részvételt és ötleteket, Dr. Horváth Ákos tanár úrnak a teleterápia, Dr. Somogyi András foorvos úrnak a brachyterápia gyakorlati kivitelezéséhez nyújtott tanítást, Dr. Julow Jeno professzor úrnak és a Szent János Kórház Idegsebészeti Osztályán dolgozóknak a szövetközi beavatkozások elvégzését, Dr. Áfra Dénes professzor úrnak és az Országos Idegsebészeti Intézet munkatársainak a kezdeti instrukciókat és a klinikai együttmuködést, Dr. Sztanyik László és Dr. Köteles György professzor uraknak a kísérletes kutatómunka támogatását, Dr. Sáfrány Géza tanár úrnak a kísérletes munkák közrebocsátási lehetoségét, Dr. Perlaki László tanár úrnak és az Országos Sugárbiológiai Intézet Tumorbiológiai Oszt ályán dolgozóknak a laboratóriumi vizsgálatok során nyújtott gyakorlati segítséget, az Országos Onkológiai Intézet és a Sugárterápiás Osztály dolgozóinak a mindennapos klinikai munkában adott segítséget, barátaimnak, és legfoképpen családomnak, a jelenlétüket. 13

PhD dolgozat, Közegészségügyi és Egészségtudományi Kutatások témakörben Semmelweis Egyetem, Budapest, 2002

PhD dolgozat, Közegészségügyi és Egészségtudományi Kutatások témakörben Semmelweis Egyetem, Budapest, 2002 A sugárterápiás dóziseszkaláció és a kombinált kezelések lehetőségei a malignus gliomák posztoperatív ellátása során. Kísérletes és klinikai eredmények. PhD dolgozat, Közegészségügyi és Egészségtudományi

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

Az informatika lehetséges szerepe a sugárterápiában II.

Az informatika lehetséges szerepe a sugárterápiában II. Az informatika lehetséges szerepe a sugárterápiában II. Biológiai dóziseloszlási program létrehozása agydaganatok háromdimenziós besugárzás-tervezésénél Eredeti Mangel László, Kiss Tibor, Skriba Zoltán,

Részletesebben

GLIOMÁK KEZELÉSE CITOKINEKET TERMELO TUMORSEJT VAKCINÁCIÓVAL ÉS GYÓGYSZER- ÉRZÉKENYÍTO GÉNTERÁPIÁVAL EGÉR TUMOR MODELLEN

GLIOMÁK KEZELÉSE CITOKINEKET TERMELO TUMORSEJT VAKCINÁCIÓVAL ÉS GYÓGYSZER- ÉRZÉKENYÍTO GÉNTERÁPIÁVAL EGÉR TUMOR MODELLEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS (Ph.D.) TÉZISEI GLIOMÁK KEZELÉSE CITOKINEKET TERMELO TUMORSEJT VAKCINÁCIÓVAL ÉS GYÓGYSZER- ÉRZÉKENYÍTO GÉNTERÁPIÁVAL EGÉR TUMOR MODELLEN DR. DÉSAKNAI SZILVIA Programvezeto: Prof. Dr.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

PROGRAM Köszöntő, bevezető Prof. Dr. Mátyus László, Dr. Horváth Zsolt. Üléselnökök: Prof. Dr. Tímár József és Prof. Dr.

PROGRAM Köszöntő, bevezető Prof. Dr. Mátyus László, Dr. Horváth Zsolt. Üléselnökök: Prof. Dr. Tímár József és Prof. Dr. 2017. április 06., csütörtök PROGRAM 09.00 09.15 Köszöntő, bevezető Prof. Dr. Mátyus László, Dr. Horváth Zsolt Üléselnökök: Prof. Dr. Tímár József és Prof. Dr. Méhes Gábor 09.15 09.45 A tumormátrix patológiája,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS 1. Daganatos morbiditás és mortalitás Magyarországon 2. Kémiai és fizikai tényezők szerepe a daganatok kialakulásában

Részletesebben

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Téglási Vanda, MoldvayJudit, Fábián Katalin, Csala Irén, PipekOrsolya, Bagó Attila,

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Sugársérülések

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Géresi Enikő Tel.: E-posta: Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont. Tanfolyami órák

Géresi Enikő Tel.: E-posta: Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont. Tanfolyami órák Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport Szemeszter 2013.II.félév Jelleg Brachyterápia továbbképző tanfolyam Országos Onkológiai Intézet és Dr. Major (OOI) 1. sugárterápia

Részletesebben

Dr. Fedorcsák Imre OITI

Dr. Fedorcsák Imre OITI Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben

Részletesebben

NAGY DÓZISTELJESÍTMÉNYU BRACHYTERÁPIA ALKALMAZÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE NYELVGYÖKTUMOR SUGÁRKEZELÉSÉBEN. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

NAGY DÓZISTELJESÍTMÉNYU BRACHYTERÁPIA ALKALMAZÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE NYELVGYÖKTUMOR SUGÁRKEZELÉSÉBEN. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei NAGY DÓZISTELJESÍTMÉNYU BRACHYTERÁPIA ALKALMAZÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE NYELVGYÖKTUMOR SUGÁRKEZELÉSÉBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Témavezeto: Prof. Dr. Németh György

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok

Önéletrajz. 1. Személyi adatok Önéletrajz 1. Személyi adatok Név: Dr.Takácsi-Nagy Zoltán Születési idő: 1969.06.05. Születési hely: Székesfehérvár Családi állapot: nős Munkahely: Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály 1122

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. Az intraoperatív képfúzió és a lineáris-quadratikus modell alkalmazása az agydaganatok Jód-125 szövetközi besugárzása során

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. Az intraoperatív képfúzió és a lineáris-quadratikus modell alkalmazása az agydaganatok Jód-125 szövetközi besugárzása során DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az intraoperatív képfúzió és a lineáris-quadratikus modell alkalmazása az agydaganatok Jód-125 szövetközi besugárzása során dr. Viola Árpád Onkológia c. program keretében Témavezető:

Részletesebben

Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék

Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Sugárkezelés Gyógyszeres szisztémás

Részletesebben

Nagy dózisteljesítményû brachyterápiás boost besugárzás a lokalizált prosztatarák sugárkezelésében

Nagy dózisteljesítményû brachyterápiás boost besugárzás a lokalizált prosztatarák sugárkezelésében Nagy dózisteljesítményû brachyterápiás boost besugárzás a lokalizált prosztatarák sugárkezelésében Összefoglalók Ágoston Péter, Somogyi András, Major Tibor Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály,

Részletesebben

E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok a klinikai

E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok a klinikai 8.00-10.00 Liszt terem 16. Onko-radio-diagnosztika Üléselnökök: Gődény Mária, 2005. Mayer november Árpád, 11. Horváth péntek Ákos E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok

Részletesebben

Agydaganatok Sebészi neuroonkológia. Dr. Bagó Attila, Ph.D. Orsz. Klin. Idegtudományi Int. Neuroonkológiai Osztály Amerikai út.

Agydaganatok Sebészi neuroonkológia. Dr. Bagó Attila, Ph.D. Orsz. Klin. Idegtudományi Int. Neuroonkológiai Osztály Amerikai út. Agydaganatok Sebészi neuroonkológia Dr. Bagó Attila, Ph.D. Orsz. Klin. Idegtudományi Int. Neuroonkológiai Osztály Amerikai út. Neuro-onkológia Központi idegrendszeri daganatok komplex kezelése IDEGSEBÉSZET

Részletesebben

Az urológiai daganatok sugárkezelésének újdonságai konvencionális frakcionáláson és IMRT-n túl

Az urológiai daganatok sugárkezelésének újdonságai konvencionális frakcionáláson és IMRT-n túl Az urológiai daganatok sugárkezelésének újdonságai konvencionális frakcionáláson és IMRT-n túl Ágoston P. 1,2,3 Polgár Cs. 1,2 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ 2 Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

A sztereotaxiás sugárterápia

A sztereotaxiás sugárterápia A sztereotaxiás sugárterápia Dr. Jánváry Levente Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápia Központ Szeged, 2018.09.13. Onkológia továbbképzés IGRT-Képvezérelt sugárterápia A kezelés pontosságának biztosítására,

Részletesebben

Glioblastoma multiforme posztoperatív radio-kemoterápiájának eredményei

Glioblastoma multiforme posztoperatív radio-kemoterápiájának eredményei 232 Eredeti közlemény Glioblastoma multiforme posztoperatív radio-kemoterápiájának eredményei Lövey József 1, Fedorcsák Imre 2, Bajcsay András 1, Sipos László 2, Mangel László 3, Kásler Miklós 1, Bagó

Részletesebben

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS JÓZSEF Programvezető: Prof. Dr. KISS ISTVÁN Témavezető: Dr. KOVÁCS ÁRPÁD PHD, MED HABIL

Részletesebben

A nasopharynxtumorok kezelésének speciális problémái: reirradiáció, ritka szövettanú daganatok

A nasopharynxtumorok kezelésének speciális problémái: reirradiáció, ritka szövettanú daganatok A nasopharynxtumorok kezelésének speciális problémái: reirradiáció, ritka szövettanú daganatok Ph.D. Értekezés Tézisei Dr. Lengyel Erzsébet Téma- és programvezeto: Dr. Ésik Olga egyetemi tanár Semmelweis

Részletesebben

Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések

Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Emlőtűzdelés Emlőtűzdelés

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék

Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Sugárkezelés Gyógyszeres szisztémás

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Horváth Örs Péter, MTA doktorának opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Horváth Örs Péter, MTA doktorának opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Horváth Örs Péter, MTA doktorának opponensi bírálatára Hálásan köszönöm Prof. Dr. Horváth Örs Péter Klinika Igazgató Úrnak, hogy sokirányú egyéb elfoglaltsága mellett idıt szakított MTA

Részletesebben

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés Hazay Máté hazay.mate@epito.bme.hu PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartószerkezetek Mechanikája

Részletesebben

Cervixcarcinomadefinitív radiokemoterápia. Kahán Zsuzsanna

Cervixcarcinomadefinitív radiokemoterápia. Kahán Zsuzsanna Cervixcarcinomadefinitív radiokemoterápia Kahán Zsuzsanna SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged Méhnyakrák: definitív radiokemoterápia Igen sugár-és kemoszenzitívdaganat kemoradioterápia platina készítménnyel!

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

0961,, KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

0961,, KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI r 0961,, KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NAGYENERGIÁJÚ ELEKTRON és FOTON SUGÁRZÁSOK EGYÜTTES FELHASZNÁLÁSA a ROSSZINDULATÚ DAGANATOK SUGÁRKEZELÉSÉBEN: KLINIKAI BESUGÁRZÁSTERVEZÉSI KlitDÉSEK irta: dr Petrányi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9.

Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9. Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9. Tanszékvezető: Prof. Dr. Polgár Csaba, egyetemi tanár Tel.: +36 1 224-8690 E-mail: polgar@oncol.hu Web-site:

Részletesebben

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó Hazay Máté, Bakos Bernadett, Bojtár Imre hazay.mate@epito.bme.hu PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartószerkezetek Mechanikája

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA A KLINIKAI GYAKORLATBAN II. MELLÉKHATÁSOK

SUGÁRTERÁPIA A KLINIKAI GYAKORLATBAN II. MELLÉKHATÁSOK Tanfolyam adatlap Kódszám DEOEC/2011.I./00128 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Fıcím Állapot Szervezı Partner Célcsoport Akkr.pont 50 Hely SUGÁRTERÁPIA A KLINIKAI GYAKORLATBAN II. MELLÉKHATÁSOK PREVENCIÓJA

Részletesebben

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója Madas Balázs Sugárbiofizikai Kutatócsoport MTA Energiatudományi Kutatóközpont XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2017. április 26. A sugárvédelem

Részletesebben

Daganatok sugárkezelésének és radio-kemoterápiájának alapjai

Daganatok sugárkezelésének és radio-kemoterápiájának alapjai Daganatok sugárkezelésének és radio-kemoterápiájának alapjai Polgár Cs. Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Sugárkezelés Gyógyszeres

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése

Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése A legtöbb embernek a háta is borsódzik, ha arra gondol, hogy sugárzó anyaggal kell kapcsolatba lépnie. Ennél is bizarrabbnak tűnhet, ha

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Fröhlich Georgina

Publikációs jegyzék. Dr. Fröhlich Georgina Publikációs jegyzék Dr. Fröhlich Georgina Folyóiratban megjelent cikkek 1. Vízkeleti J, Vereczkey I, Fröhlich G, Varga Sz, Horváth K, Pulay T, Pete I, Nemeskéri Cs, Mayer Á, Sipos N, Kásler M, Polgár Cs.

Részletesebben

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52)

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52) 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT 5.A. Képi diagnosztika 5.E. Radiofarmakológia 5.3. Diagnosztikai képalkotó 5.4. Radio-farmakológiai szakasszisztens 5.5. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. 1 SUGÁRTERÁPIA Technikai alapok Dr. Szil Elemér Bevezetés A daganatos betegek kezelésére

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Hivatalos Bírálat Dr. Gődény Mária

Hivatalos Bírálat Dr. Gődény Mária Hivatalos Bírálat Dr. Gődény Mária:,,Multiparametrikus MR vizsgálat prognosztikai és prediktív faktorokat meghatározó szerepe fej-nyaki tumoroknál, valamint a kismedence főbb daganat csoportjaiban című

Részletesebben

Magyar Sugárterápiás Társaság XII. Kongresszusa Kecskemét, 2015. május 14-16. PROGRAM

Magyar Sugárterápiás Társaság XII. Kongresszusa Kecskemét, 2015. május 14-16. PROGRAM PROGRAM 2015. május 14. (csütörtök) 12.00 18.00 Regisztráció 14.15 14.30 A Kongresszus ünnepélyes megnyitása Takácsi-Nagy Zoltán 14.30 15.30 A Magyar Sugárterápia helyzete és lehetőségei Üléselnök: Kásler

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9.

Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9. Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9. Tanszékvezető: Prof. dr. Polgár Csaba, egyetemi tanár Tel.: +36-1-224-8690 E-mail: polgar@oncol.hu Web-site:

Részletesebben

Irodalomjegyzék Mesterséges eredetű sugárforrások Sugárvédelem alapelvei... 34

Irodalomjegyzék Mesterséges eredetű sugárforrások Sugárvédelem alapelvei... 34 Tartalomjegyzék 1. A sugárbiológia ismeretek jelentősége a klinikai diagnosztikában és terápiában, korai kezdetek 12 Irodalomjegyzék................................... 18 2. Az ionizáló sugárzás típusai

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Köteles György, MTA doktorának opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Köteles György, MTA doktorának opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Köteles György, MTA doktorának opponensi bírálatára Köszönöm Köteles György professzor úr, az MTA doktorának opponensi munkáját, aki mindenekelıtt, mint nemzetközileg is ismert sugárbiológus

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA Nagy Helga, Tarjányi Szilvia, Dénes Zoltán OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztálya Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Orvosi biofizika képzk az ELTE-n

Orvosi biofizika képzk az ELTE-n Orvosi biofizika képzk pzés az ELTE-n Fröhlich Georgina Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest Orvosi biofizika - Multidiszciplináris: fizika - mérnöki tudományok orvostudomány

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Sugárbalesetek és radionukleáris veszélyhelyzetek egészségügyi ellátása című Sugárorvostani továbbképző tanfolyam 2019. május

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

A korai emlőrák lokoregionális kezelésének fejlődése

A korai emlőrák lokoregionális kezelésének fejlődése A korai emlőrák tudományos bizonyítékon alapuló lokoregionális kezelése Polgár Csaba Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ; Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék A korai emlőrák lokoregionális

Részletesebben

Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei

Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei Tarjányi Szilvia, Nagy Helga, Dénes Zoltán Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Tanszéki Csoport

Részletesebben

A bőrmelanoma kezelésének módjai. Dr. Forgács Balázs Bőrgyógyászati Osztály

A bőrmelanoma kezelésének módjai. Dr. Forgács Balázs Bőrgyógyászati Osztály A bőrmelanoma kezelésének módjai Dr. Forgács Balázs Bőrgyógyászati Osztály Melanoma TNM (AJCC VIII.) A melanoma kezelés alapja (T:tumor, N:nyirokcsomó, M:metasztázis) T: Breslow érték a legközelebbi 0,1

Részletesebben

A HAB-SCLEROTERAPIA ÉS AZ ENDOVÉNÁS TERMOKOAGULÁCIÓS MŰTÉTEK HELYE AZ ULCUS CRURIS GYÓGYÍTÁSÁBAN

A HAB-SCLEROTERAPIA ÉS AZ ENDOVÉNÁS TERMOKOAGULÁCIÓS MŰTÉTEK HELYE AZ ULCUS CRURIS GYÓGYÍTÁSÁBAN A HAB-SCLEROTERAPIA ÉS AZ ENDOVÉNÁS TERMOKOAGULÁCIÓS MŰTÉTEK HELYE AZ ULCUS ROZSOS ISTVÁN, VADÁSZ GERGELY THÉTA KERINGÉS DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS KÖZPONT PÉCS PTE, ÉRSEBÉSZETI KLINIKA PÉCS A HAB-SCLEROTERAPIA

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

HORMONKEZELÉSEK. A hormonkezelés típusai

HORMONKEZELÉSEK. A hormonkezelés típusai HORMONKEZELÉSEK A prosztatarák kialakulásában és progressziójában kulcsszerepük van a prosztatasejtek növekedését, működését és szaporodását elősegítő férfi nemi hormonoknak, az androgéneknek. Az androgének

Részletesebben

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei Sugárterápia Sugárterápia: ionizáló sugárzások klinikai alkalmazása malignus daganatok eltávolításában. A sugárkezelés során célunk az ionizáló sugárzás terápiás dózisának elérése a kezelt daganatban a

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

Korszerû brachyterápia

Korszerû brachyterápia Korszerû brachyterápia Dr. Polgár Csaba, Dr. Ágoston Péter, Dr. Takácsi-Nagy Zoltán, Dr. Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest Rövidítések AL: utántöltés ( afterloading ) BT: brachyterápia

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Gyorsított részleges emlőbesugárzás a korai emlőrák kezelésében

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Gyorsított részleges emlőbesugárzás a korai emlőrák kezelésében MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Gyorsított részleges emlőbesugárzás a korai emlőrák kezelésében A szövetközi brachyterápiától a képvezérelt, intenzitásmodulált teleterápiáig Polgár Csaba Országos Onkológiai

Részletesebben

Inoperábilis agytumorok sugárkezelése gyermekkorban

Inoperábilis agytumorok sugárkezelése gyermekkorban Inoperábilis agytumorok sugárkezelése gyermekkorban Eredeti közlemény Kocsis Béla 1, Pap Lilla 1, Székely Gábor 2, Garami Miklós 3 Országos Onkológiai Intézet, 1 Sugárterápiás Osztály, 2 Onkocytogenetikai

Részletesebben

Maxillatumorok konformális sugárkezelése

Maxillatumorok konformális sugárkezelése Maxillatumorok konformális sugárkezelése Lengyel Erzsébet, Forgács Gyula, Petrányi Ágota, Baricza Károly, Somogyi András, Németh György Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály, Budapest Eredeti

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

Publication list. Georgina FRÖHLICH, Ph. D.

Publication list. Georgina FRÖHLICH, Ph. D. Publication list Georgina FRÖHLICH, Ph. D. Articles 1. Vízkeleti J, Vereczkey I, Fröhlich G, Varga Sz, Horváth K, Pulay T, Pete I, Nemeskéri Cs, Mayer Á, Sipos N, Kásler M, Polgár Cs. (2015) Pathologic

Részletesebben

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása Dr. Bidló Judit Főosztályvezető Döntéshozói dilemma Klinikai vizsgálatok eredményei Hatásosság Biztonság Tolrálhatóság Életminőség Gazdasági kérdések

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: Az orvosi biotechnológiai mesterképzés

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések Sugárterápia 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% 2014/2015. tanév FOK biofizika kollokvium jegyspektruma 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

2.3.11. Az agyi áttétek ellátása

2.3.11. Az agyi áttétek ellátása 2.3.11. Az agyi áttétek ellátása Tóth Andrea, Torgyík László, Szentmártoni Gyöngyvér cél Ebben a fejezetben az agyi áttétek kezelésének lehetőségeit tekintjük át, érintve az epidemiológia, etiológia a

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS NAGY DÓZISTELJESÍTMÉNYU BRACHYTERÁPIA ALKALMAZÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE NYELVGYÖKTUMOR SUGÁRKEZELÉSÉBEN Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben