KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA"

Átírás

1 Használati útmutató A készülék használata el tt figyelmesen olvassa el a következ részeket: A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA és FONTOS TUDNIVALÓK (3. és 4. oldalon). Ezek a fejezetek fontos információkat tartalmaznak a készülék rendeltetésszer használatával kapcsolatban. Ezenkívül annak érdekében, hogy biztosan elsajátítsa az új készülék használatának minden apró részletét, olvassa el az egész használati útmutatót. Tegye az útmutatót biztos helyre, hogy kéznél legyen, ha szükséges. Ez a Használati útmutató a Fantom-X6, Fantom- X7, Fantom-X8 (a továbbiakban Fantom-X ), és a FANTOM-X Audio sáv b vít készlethez készült. FANTOM- X Audio sáv b vít készlet vásárlóknak (b vít kártya) El ször frissítse a Fantom-X-et. Kezdje az olvasást A doboz tartalmának ellen rzése résszel (8.o.). Fantom-X vásárlóknak (Szintetizátor- munkaállomás): Nem kell frissítenie a Fantom-X-et. Lapozzon a F bb Tulajdonságok -hoz (12.o.). Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Minden jog fenntartva. Ezen kiadvány egyetlen részlete sem reprodukálható semmilyen formában a Roland Corporation írásbeli engedélye nélkül.

2 Információ Szervizigény esetén hívja a legközelebbi Roland Szervizközpontot vagy hivatalos Roland képviseletet, amelyek országok szerinti listáját az alábbiakban közöljük.

3 A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA INSTRUKCIÓK T Z, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK MEGEL ZÉSÉRE Olyan utasítások jelölése, amelyek arra figyelmeztetik a felhasználót, hogy a készülék helytelen használata halálos vagy súlyos sérülést okozhat. A jel fontos utasításokra és figyelmeztetésekre utal. A szimbólum jelentését a háromszögbe rajzolt ábra határozza meg. A bal oldali jel általános figyelmeztetésre, illetve veszélyre utal. Olyan utasítások jelölése, amelyek arra figyelmeztetik a felhasználót, hogy a készülék helytelen használata sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet *Az anyagi károkba beleértend k az otthoni felszerelési tárgyakban, valamint háziállatokban bekövetkezett károk is. MINDIG TARTSA BE AZ ALÁBBIAKAT: A jel tilos dolgokra figyelmeztet. A tiltott dolog az áthúzott körben látható. A bal oldali piktogram jelentése: a készüléket nem szabad szétszedni. A jel feltétlenül végrehajtandó utasításokat szimbolizál. A végrehajtandó utasítást a körben látható szimbólum jelzi. A bal oldali piktogram arra utal, hogy a feltétlenül ki kell húzni a készülék hálózati csatlakozóját.. A készülék használata el tt olvassa el ezeket az utasításokat és a használati útmutatót.... Ne nyissa fel a készüléket és ne végezzen rajta semmiféle bels módosítást.... Ne próbálkozzon a készülék javításával vagy alkatrészeinek cseréjével, csak akkor, ha az útmutatóban kifejezetten erre vonatkozó utasítást talál. Szervizelési kérdésekben forduljon a legközelebbi Roland márkakeresked höz vagy Roland szervizközponthoz. Ezek felsorolását megtalálja az útmutató végén.... Soha ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a következ hatások érhetik: széls séges h mérséklet (pl. közvetlen napsütés zárt járm ben, f téscs közelsége, test felülete); nedvesség (fürd szoba, mosdó, nedves padlóburkolat); magas páratartalom; es ; por; er s rezgések.... Vigyázzon, hogy semmilyen tárgy (pl. éghet anyag, pénzérme, t ) vagy folyadék (víz, üdít ital stb.) ne kerüljön a készülék belsejébe.... Gyermekes családokban mindig legyen szül i felügyelet, amíg a gyermek el nem sajátítja a készülék helyes használatának tudnivalóit.... Óvja a készüléket az er s küls behatástól (pl. leesést l).... A CD-ROM lemezt NE játssza le hagyományos CD-játszóval. Ellenkez esetben a fellép zaj maradandó halláskárosodást okozhat, és tönkreteheti a hangszórókat vagy a rendszer egyéb részeit.... Soha ne nehezkedjen a készülékre és ne tegyen rá nehéz tárgyakat.... 3

4 Fontos tudnivalók "A készülék biztonságos használata" c. részben (3. o.) foglaltak mellett kérjük, olvassa el és tartsa be az alábbiakat: Elhelyezés Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, ne helyezze h t sugárzó tárgyak közelébe, ne hagyja lezárt járm ben, és más módon se tegye ki extrém h mérsékleti viszonyoknak. A túlzott h hatás a készüléken elszínez dést vagy alakváltozást okozhat. Miel tt a kártyákat használja A memória kártya használata Helyezze a CompactFlash kártyát helyesen a PC-kártya adapterbe és így csatlakoztassa azt a PC-kártya aljzatba. t CD-ROM-ok kezelése Ne érintse meg és karcolja meg a lemezek fényes (adatokat hordozó) oldalát. A sérült vagy szennyezett CD-ROM-ok leolvasása akadozhat. Tartsa tisztán lemezeit a kereskedelemben kapható CD-tisztítóval. Egyéb megjegyzések * Az ebben az anyagban említett terméknevek tulajdonosaik bejegyzett védjegyei vagy márkanevei. * A CompactFlash név és logo a SanDisk Corporation védjegye. * A termékfejlesztés érdekében a készülék m szaki adatai és / vagy megjelenése el zetes értesítés nélkül változhatnak. Soha ne érintse meg a Compact- Flash és a PC kártya adapter érintkez it, valamint óvja azokat a szennyez désekt l. * Amikor ebben a kézikönyvben a Használati utasítás -ra hivatkozunk, nézze át a Fantom- X Használati utasítás arra vonatkozó részét. 4

5 Tartalom Tartalom 5 A doboz tartalmának ellen rzése 8 A Fantom-X frissítése 9 Mi a FANTOM-X Audio sáv b vít készlet? 9 A frissítéshez szükséges eszközök 9 Amire ügyelni kell frissítés elvégzésekor 9 A frissítés m velete 10 A frissítés ellen rzése 11 bb tulajdonságok 12 Audio sávok használata 13 Mik az audio sávok? 13 Az Audio Track Edit képerny megjelenítése 14 Az Audio Track Mixer képerny megjelenítése 14 Az Audio Track Edit képerny tartalma 15 Audio sávok szerkesztése (Audio Track Edit képerny ) 16 Egy mintaesemény mozgatása (Move) 16 Egy mintaesemény kiválasztása és meghallgatása (Preview) 16 Audio sávok némítása a Pad-ek használatával(mute/solo) 16 A marker lista megtekintése (Marker List) 17 A Loop/Locate ablak megnyitása (Loop/Locate) 17 Egy mintaesemény beillesztése egy meghatározott helyre (Insert) 17 Mintaesemény törlése egy audio sávról (Delete) 18 Egy mintaesemény másolása (Copy) 18 Egy minta kitöltése (Unload Sample) 18 Több sáv tartalmának egyesítése egy audio sávra (Mixdown) 18 Audio sávok törlése (Clear) 19 Audio sávok elnevezése (Track Name) 20 A display mode kiválasztása 20 Nagyítás és Kicsinyítés a képerny n 20 MIDI sávok szerkesztése 20 Az Audio Track Mixer képerny tartalma 21 Audio sávok beállításai (Audio Track Mixer képerny ) 22 Audio sáv beállításainak szerkesztése 22 Potméterek használata a Mixer beállításaihoz 23 A Loop/Locate ablak megnyitása (Loop/Locate) 23 Audio sávok némítása a Pad-ek használatával(mute/solo) 23 Audio sáv felvétele 24 Audio sáv felvétele (SOLO/RE-SAMPLING) 24 Összetett audio sávok egyesítése egy audio sávra (AUDIO MERGE) 25 Audio sávok mentése 26 5

6 Tartalom A Skip Back Sampling funkció használata 27 Mi a Skip Back Sampling? 27 A Skip Back Sampling használata 27 A Skip Back Sampling által készített adatok szerkesztése 28 A minta kiválasztott részének elkülönítése (Start Beat/End Beat) 28 A minta törlése (Skip Back Cancel) 28 Egy minta hozzárendelése billenty zethez vagy padhoz (Assign to Keyboard/Pad) 28 Minta hozzárendelése egy audio sávhoz (Assign to Audio Track) 29 Multisample szerkesztési funkció 30 Multisample létrehozása 30 Multisample létrehozása a Patch Edit képerny n 31 Multisample készítése a Create Multisample képerny n 31 A multisample szerkesztése 33 A Multisample Edit képerny l 33 Hangjegy kiválasztása a szerkesztéshez 34 A Tone-hoz hozzárendelt multisample megváltoztatása 34 Adatok törlése egy kiválasztott terület hangjegyeir l (Erase) 34 Egy minta hozzárendelése a kiválasztott területhez (Assign) 34 Minta másolása az egyik billenty l a másikra (Copy) 35 A Tone Select ablak megnyitása (Tone Select) 35 A split pont mozgatása (Split Point) 35 Egy multisample visszaállítása az utoljára elmentett állapotba 36 Minden hangjegy törlése (Erase All) 36 A minta kicserélése egy kiválasztott zónában (Sample Select) 36 A minta eredeti billenty jének meghatározása (Original Key) 37 A minták sorrendbe állítása az eredeti billenty ik szerint (Sort) 37 Minden minta mozgatása jobbra vagy balra( Shift) 37 Az adatok mozgatása a kiválasztott zónában (Move) 37 Multisample mentése 38 Mintával kapcsolatos változtatások 39 Kib vített Patch csoportok 39 A minta auto patch mentése 39 Bank Select és Program Change megfelelési táblázat 39 Újonnan hozzáadott minta paraméterek 40 Sample BPM kalkulátor (BPM Calc) 40 Minta kiválasztása (Sample Number) 40 Tartalmi változások a minta mentésében (Save All Samples) 40 Változások a Patch/Rhythm Edit képerny n 41 Újonnan hozzáadott Patch Overview képerny 41 Az új szerkeszt szoftverben történt változások 42 Újonnan hozzáadott PC mode képerny 42 Mire ügyeljen amikor S-700 -as hangokat használ a FANTOM-X-el 42 Miel tt a FANTOM-X-et csatlakoztatja a számítógépéhez 42 Patch-ek és Ritmus szettek importálása 43 Fantom-X Editor (szerkeszt ) rendszer igénye 45 6

7 Tartalom Egyéb változások 46 Változások a Patch Edit képerny n 46 Változások a Performance Mixer képerny n 47 Változások a Performance Layer képerny n 47 Újonnan hozzáadott Layer List ablak 47 Változások a Key Range ablakban 48 Különböz hangok lejátszása a billenty zeten (Split) 48 Változások a Song Edit képerny n 48 Változások a Song List képerny n 49 Dal törlése 49 Pad-ok használata valós idej törléshez 49 CC Filter a Microscope ablakban 50 Új funkció a step recording használatában 50 Új funkció a Live Setting beállításaiban 51 Song file rögzítése a Live Setting -ben 51 Egy rögzített song file el hívása 52 Bet típus kiválasztása 52 Szöveg eltávolítása 52 Új funkciók az Arpeggio használatában 52 Pad-ok használata az arpeggio stílusok kapcsolásához 52 Változás az arpeggio stílusok pad-ekhez történ hozzárendelésében 53 Új funkciók a Chord Memory használatában 53 Pad-ok használata az akkord formák kapcsolásához 53 Változás az akkord formák pad-ekhez történ hozzárendelésében 54 Változások a Librarian-ban 54 Új parancsikon az Input Setting képerny n az MFX Edit eléréséhez 55 Új paraméterek a programozható kapcsolóknál 55 Újonnan hozzáadott DIMM memória ellen rz funkció 56 7

8 A doboz tartalmának ellen rzése A doboz az alábbiakat tartalmazza. Amint kinyitja a csomagolást, kérjük gy djön meg arról, hogy minden tétel megvan. Amint azonosított minden egyes tételt, tehet egy pipát a kis négyzetbe ( ) Ha bármi hiányzik, vegye fel a kapcsolatot keresked jével. * Ez az oldal a FANTOM-X Audio Track Expansion készlet ellen rzésére szolgál (update card). Ha Ön FANTOM-X-et (szintetizátor/munkaállomás) vásárolt, kérjük a F bb tulajdonságok olvasásával kezdje ( 12.o.). FANTOM-X Audio Track Expansion Kit CompactFlash kártya A frissítés elvégzéséhez nézze át az A FANTOM-X frissítése fejezetet (9.o.). PC kártya adapter Ez az adapter lehet vé teszi, hogy a FANTOM-X Audio Track Expansion Kit CompactFlash kártyát a Fantom-X szintetizátorba helyezze. Használati útmutató (ez a füzet) Ez a dokumentum, melyet most olvas. A FANTOM- X Audio sáv b vít készlet funkcióinak leírását tartalmazza. 8

9 A Fantom-X frissítése Mi a FANTOM-X Audio sáv b vít készlet? A FANTOM-X Audio sáv b vít készlet tartalmaz egy CompactFlash kártyát egy, olyan frissít programmal, mely audio sávokat ad a Fantom-X-hez és kib víti a multisample funkciókat, egy PC card adaptert, amivel a Fantom-X-be helyezheti ezt a kártyát. Miután elvégezte a frissítést, a Fantom-X Audio sáv b vít készlet funkciói minden bekapcsoláskor a rendelkezésére állnak. Tartsa ezt a terméket biztonságos helyen miután elvégezte a frissítést! A frissítéshez szükséges eszközök FANTOM-X Audio Track Expansion Kit CompactFlash kártya és PC kártya adapter (továbbiakban ez a termék ) Fantom-X6/X7/X8 szintetizátor munkaállomás Csak azt a CompactFlash kártyát és PC kártya adaptert használja, melyet ez a termék tartalmaz. Amire ügyelni kell frissítés elvégzésekor Soha ne használja ezt terméket más készülékben, mint egy Fantom-X, mert ez az adatok vagy a rendszer megsemmisüléséhez vezethet a memória kártyán vagy a másik készülékben. Soha ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés végrehajtása közben. Mert ezzel a Fantom-X ködés képtelenné válhat. El vigyázatosságból ajánljuk, hogy a User adatokat mentse el miel tt a frissítést elkezdi. (Használati útmutató; 235. o.). Ne formatálja ezt a terméket a Fantom-X-el vagy más készülékkel! Felhívjuk a figyelmét, hogy miután befejezte a frissítést, nem lehetséges visszatérni a Fantom-X el verziójához. Ha már elvégezte a frissítést, ne helyezze ezt a terméket a Fantom-X-be. Az adatok, melyeket ez termék tartalmaz nem reprodukálhatók, módosíthatók vagy mellékelhet k bármely nyomdai vagy egyéb kereskedelmi termékhez a Roland Corporation el zetes engedélye nélkül. 9

10 A Fantom-X frissítése A frissítés m velete 1. Helyezze a FANTOM-X Audio Track Expansion Kit CompactFlash kártyát a PC card adapterbe. PC Kártya Adapter CompactFlash kártya 2. Gy djön meg, hogy a Fantom-X kikapcsolt állapotban van. 3. Helyezze a PC kártya adaptert ( 1. lépés ) a Fantom-X-be. 4. Kapcsolja be a Fantom-X-et. A nyitó képsorok után, egy a frissítési eljárásra vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg. * Ha a képerny n nem jelenik meg az alábbi szöveg, kapcsolja ki a Fantom-X-et és ismételje meg a m veletet az 1. lépést l. 5. Olvassa el a figyelmeztetést, és ha akarja a m velet végrehajtását, nyomja meg az [F7 (OK)] gombot. * Ha meg akarja szakítani a frissítési eljárást ezen a ponton, nyomja meg az [F1 (EXIT)] gombot, kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a PC kártyát. Egy üzenet meger sítést kér. 10

11 A Fantom-X frissítése 6. Nyomja meg az [F8 (UPDATE)]-gombot a frissítés végrehajtásához. * Ha meg akarja szakítani a frissítési eljárást ezen a ponton, nyomja meg az [F1 (EXIT)] gombot, kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a PC kártyát. Soha ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés végrehajtása közben. * A frissítés körülbelül 2 perc id tartam alatt elkészül. 7. A m velet végeztével megjelenik az alábbi képerny. Kapcsolja ki a Fantom-X-et és vegye ki a PC kártyát. Ezzel a frissítés elkészült. A következ bekapcsoláskor a FANTOM-X Audio Sáv b vítés is elindul. Tartsa ezt a terméket biztonságos helyen miután elvégezte a frissítést! A frissítés ellen rzése 1. Nyomja meg a [MENU] gombot a Menü ablak eléréséhez. 2. Nyomja meg a vagy gombot a System kiválasztásához majd nyomja meg az [ENTER]-t. Megjelenik a System Setup képerny. 3. Nyomja meg az [F4 (Info)] gombot. Megjelenik a System Information képerny. 4. Használja a -t és válassza ki a Version Info cimkét. Ellen rizze a verziószámot ( jobbra lent) a Version Info képerny n Version 2.** (2.00 vagy magasabb). 11

12 bb tulajdonságok A Fantom-X Audio Track Expansion audio sávokkal egészíti ki hangszerét, jelent s el relépést nyújtva zene-készítési lehet ségeiben. A szintetizátor, a sampler és az audió funkciók széleskör egyesítésével a Fantom-X egy hatalmas teljesítményekre képes munkaállomásként születik újjá. Audio sávok (p. 13) Nyolc sztereó audio sáv lett hozzáadva a Fantom-X sorozat szekvenszeréhez. Ez lehet vé teszi, hogy az Ön által felvett vagy importált audio frázisok közvetlenül a song-ba kerüljenek. Továbbá képes a minta visszajátszására a közepét l (nemcsak az elejét l), és minden sáv rendelkezik egy Timestretch funkcióval, amivel az audio követni tudja a tempó változásokat. Sample Auto Patch funkció (39.o.) Mind a patch-eknél és a ritmus szetteknél, könnyebben választhat ki mintákat a patch listából is. Az újonnan hozzáadott sample paraméterek sokkal kezelhet bbé teszik a mintákat. Multisample editing (szerkesztés) (30.o.) Az új Multisample Edit képerny lehet vé teszi a multisample-k könny létrehozását és szerkesztését. Sample Editor (Szerkeszt ), Multisample Editor, és S-700 sorozatú sample konverter (42.o.) A mellékelt szerkeszt jelent sen kib vült. Számítógép használatával közvetlenül szerkeszthet mintákat és multisample-eket a Fantom-X -ben. Ráadásul most már betölthet S-700 sorozatú adatokat is. Új patch-ek 128 új patch A számos egyéb hozzáadott funkció megkönnyíti a hangszer kezelését és még nagyobb teljesítményre teszi képessé a Fantom-X-et. Annak érdekében, hogy megismerje és hasznát vegye ezeknek a kib vített funkcióknak, kérjük gondosan olvassa végig ezt a használati útmutatót. 12

13 Audio sávok használata Mik az audio sávok? Nyolc sztereó audio sáv lett hozzáadva a Fantom-X sorozat szekvenszeréhez. Ez lehet vé teszi, hogy az Ön által felvett vagy importált audio frázisok közvetlenül a song-ba kerüljenek. Az audio sávok time-stretch -eltek, így azok szinkronban maradnak, ha a tempó megváltozik a song-ban. Az audio sávok visszajátszhatók egy közbens ponttól is. Song szerkezete MIDI sávok (.SVQ) AUDIO sávok (.SVA) 256 esemény helyezhet egy sávra. Hivatkozások Setup Mixer mintaesemény A sáv beállítások a dal kezdetén vannak elmentve. A song egy audio sávján nincsenek közvetlenül felvett minták. Ehelyett, az audio sáv hivatkozásokat tartalmaz a mintákhoz, melyeket ezen hivatkozások alapján játszik le. Más szóval, az audio sáv csupán adatokat tartalmaz( egy mintaesemény -t), melyek megmondják, hogy játssza le az x számú User (vagy Card) mintát ett l a ponttól, és ha letörli a minta eseményt az audio sávról, a minta maga megmarad. 256 mintaesemény helyezhet egy sávra. * Mindegyik audio sáv egy id ben csak egy mintát képes lejátszani. Ha több mintaeseményt helyez egymásra, a legutolsó eseményt fogja hallani. 13

14 Audio sávok használata Az alábbi két képerny n tudja az audio sávokat szerkeszteni. Audio Track Edit képerny Itt szerkeszthet k audio sávok. Audio Track Mixer képerny Ebben a képerny ben állíthatja be az audio sávok kever jét, mint a hanger és panoráma értékeit. Az Audio Track Mixer képerny megjelenítése 1. Az Audio Track Edit képerny n, nyomja meg az [F1 (Audio Mixer)] gombot. Megjelenik az Audio Track Mixer képerny. Audio sáv visszajátszásához, a dalt be kell tölteni az ideiglenes memóriába (Haszálati útmutató; 201.o.). Audio sáv nem játszható vissza a Quick Play (Használati útmutató ;164.o.) vagy a Chain Play funkcióval (Használati útmutató; 164.o.). A Pattern-eknek nincs audio sávjuk (Használati útmutató; 31.o.). 2. Nyomja meg az [F6] gombot az Audio Track Mixer képerny höz. Az Audio Track Edit képerny megjelenítése 1. Nyomja meg a [Song EDIT] gombot. 2. Nyomja meg az [F3(Audio Track)] gombot. Megjelenik az Audio Track Edit képerny. Az Audio Track Mixer képerny adatai (21.o.). Az Audio Track Edit képerny adatai (15.o.). 14

15 Audio sávok használata Az Audio Track Edit képerny tartalma Audio Track Edit képerny Ha a [SHIFT] gombot lenyomva tartja 1. A kiválasztott dal neve, az ütem pozíciója, és a szekvenszer állapota. 2. Az audio sáv aktuális helyzete. 3. Audio szint kijelz. 4. A dal ütem mutatója, a tempó, és a loop play ki/be- kapcsolt állapota. 5. A jelenleg kiválasztott audio sáv. 6. Aktuális pozíció. 7. Az audio sáv neve, tartalma, és marker pontjai. Ha a hivatkozott audio file, amire a kiválasztott minta esemény vonatkozik nincs betöltve, a file név megjelenik a minta eseményben. 8. A jelenleg kiválasztott esemény részletei. Ha az unload jelenik meg, a kiválasztott minta esemény által hivatkozott audio file nincs betöltve. 9. A megjelölt mintaesemény sorrendjét mutatja a kiválasztott audio sáv összes mintaeseményén belül. Ha vannak átfedések az események között ugyanabban az id pozícióban, azt egy vörös kerettel jelzi, és a kés bb odahelyezett esemény kap els bbséget a lejátszásban. 10. Megjeleníti az Audio Track Mixer képerny t (14.o.). 11. Megjeleníti az Audio Track Edit képerny t (p. 14). 12. Lehet vé teszi a pad-ek használatát az audio sávok elnémításához (16.o). 13. Megjeleníti a marker listát (17.o.). 14. Megnyitja a Loop/Locate ablakot (17.o.) 15. Beilleszt egy mintaeseményt a meghatározott helyre (Insert) 16. Törli a kiválasztott mintaeseményt (18.o.). 17. Másolja a kiválasztott mintaeseményt (18.o.). 18. A sávok tartalmának egyesítése egy audio sávra (18.o.). 19. Törli az audio sávokat (19.o.). 20. Elnevezi az audio sávot ( 20.o.). 21. Kitölti a mintát (18.o.). 22. Kapcsolja a display mode-ot (20.o.). 23. Nagyítja/kicsinyíti a képerny t (20.o.). 15

16 Audio sávok használata Audio sávok szerkesztése (Audio Track Edit képerny ) Egy mintaesemény mozgatása (Move) Az alábbiakban leírjuk, hogyan mozgathatja a mintaeseményt egy másik sávra vagy pozícióra. 1. A [CURSOR]-al válasszon ki egy mintaeseményt. A kiválasztott esemény narancs színre vált. 2. Nyomja meg a [SHIFT] gombot. A kurzor alakja megváltozik. 3. Tartsa lenyomva a [SHIFT]-et, és nyomja meg a vagy gombot. A mintaesemény a kívánt sávra mozog. 4. Tartsa lenyomva a [SHIFT]-et, és a mintaesemény kívánt pozícióba történ mozgatásához használja az alábbi gombokat. INC][DEC] A mintaeseményt mozgatja 1 tick (órajel) lépésenként. A mintaeseményt mozgatja ütemenkénti lépésekkel. VALUE kerék. A mintaeseményt mozgatja 16- todonként (120 tick). Egy mintaesemény kiválasztása és meghallgatása (Preview) 1. Használja a vagy - gombot egy sáv kiválasztásához. 2. Nyomja meg az [ENTER] gombot. Az 1.lépésben kiválasztott sávban az aktuális pozícióhoz legközelebb lév minta kerül kiválasztásra. Amíg a lejátszás áll, a minta meghallgatásához tartsa lenyomva az [ENTER] gombot. Audio sávok némítása a Padek használatával(mute/solo) A pad-ekkel kapcsolhatja az audio sávok elnémítását. A Pad-ek száma 1 8-ig megfelel az audio sávok számának 1 8-ig. 1. Nyomja meg az [F3(Mute/Solo) ] gombot. A Muting Audio Tracks with Dynamic Pads ablak megnyílik. Ebben a helyzetben, a pad-ek némító gombként (ki/be) m ködnek. A pad lenyomásakor a némítást felváltva ki/ be kapcsolja. Pad villog: némított Pad világít: nem némított Bekapcsolhatja a solo -t az 1-8-as sávokon a 9 16-os pad-ek megnyomásával. Az [F6 (All Mute)] gomb megnyomásával minden audio sávot elnémíthat. Nyomja le az [F7 (All Play)] gombot minden audio sáv megszólaltatásához. 16

17 Audio sávok használata A marker lista megtekintése (Marker List) A dalon belül markereket (pozíció jelz ) rendelhet a kívánt ütemhez. Ezek vizuálisan mutatják a dal szerkezetét, és igazán kényelmesen használhatók a sávok szerkesztésekor, mert gyorsan a kívánt markerhez ugorhat. Az alábbiakban leírjuk, hogyan nézheti meg a marker listát, és hogyan szerkesztheti a markereket. 2. Nyomja meg az [F8 (Close)] gombot az ablak bezárásához. Megnyomhatja a pad-eket 1 16 ig, hogy az annak megfelel számú markerhez ugorjon. A Loop/Locate ablak megnyitása (Loop/Locate) 1. Nyomja meg az [F5 (Loop/Locate)] gombot Megjelenik a Loop/Locate ablak. * A Loop/Locate ablakban elvégezhet veletek részletei miatt nézze át a 179. oldalt a Használati útmutatóban. Egy mintaesemény beillesztése egy meghatározott helyre (Insert). Nyomja meg az [F4(Marker List) ] gombot. Az Edit Marker List ablak megjelenik. A gombok funkciói a következ k: VALUE kerék,, [INC][DEC] Kiválasztja a markert a listából. A lokátor az aktuális pozícióhoz ugrik. [F5 (Set)] Egy markert helyez az aktuális pozícióhoz. [F6 (Clear)] Törli a kiválasztott markert. [F7 (Name)] Hozzárendel egy nevet a kiválasztott markerhez. Válasszon egy nevet a megjelen listából, és nyomja meg az F7 (Name)] gombot választás rögzítéséhez. 1. A gombokkal válassza ki azt az audio sávot, ahová egy mintaeseményt kíván beilleszteni. 2. Határozza meg a pozíciót, ahova be akarja illeszteni a minta eseményt. A gombok funkciói a következ k: [RESET] Az aktuális pozíciót a dal elejére mozgatja. INC][DEC] A mintaeseményt mozgatja 1 tick lépésenként. [BWD][FWD] A mintaeseményt mozgatja 1 ütem-es lépésenként. VALUE kerék. A mintaeseményt mozgatja 1 ütés lépésenként. 3. Nyomja meg az [F6(Insert) ] gombot. A Sample Select képerny megjelenik. 4. Válassza ki a mintaeseményt, amit be kíván illeszteni, és nyomja meg [F8(Select)]-t. A mintaesemény a meghatározott pozícióhoz kerül beillesztésre. Ha egy mintaesemény beillesztése megnöveli a dal hosszát, a képerny n megjelenik egy kérdés, hogy valóban meg akarjuk-e növelni a dal hosszát. Amikor megnyomja az [F8 (Exec)] gombot, a dal automatikusan hosszabb lesz a beillesztett mintaesemény számára szükséges mértékben. 17

18 Audio sávok használata Mintaesemény törlése egy audio sávról (Delete) 1. A [CURSOR]-al válassza a mintaesemény, melyet törölni kíván az audio sávról. 2. Nyomja meg az [F7(Delete) ] gombot. A kiválasztott mintaeseményt törlésre kerül a sávról. * Ez csupán a mintaeseményt törli ; a minta megmarad a sample listában. Egy mintaesemény másolása (Copy) Az alábbiakban leírjuk, hogyan másoljon egy kiválasztott mintaeseményt. 1. A [CURSOR]-al válasszon ki egy mintaeseményt a másolásra. 2. Nyomja meg az [F8(Copy) ] gombot. A mintaeseményt a közvetlenül önmaga utáni pozícióra másolja. Több sáv tartalmának egyesítése egy audio sávra (Mixdown) Ezzel a m velettel meghatározhat területet, majd az ott lév összes audio és MIDI sáv adatait ugyanazon terület egy sávjára összekeverheti. Az így elkészült mintát egy dal audio adataként el is mentheti a számítógépére. 1. Tartsa nyomva a [SHIFT] gombot és nyomja meg az [F1 (Mixdown)] gombot. A [REC] visszajelz villog, és a Mixdown Standby ablak megjelenik. 2. A Mixdown Standby ablakban, határozza meg a területet a lekeverésre. A [CURSOR]-al mozgassa a kurzort a paraméterekhez, és a VALUE kerék vagy, [INC][DEC] gombokkal állítsa be az értékét. Ha egy mintaesemény másolása megnöveli a dal hosszát, a képerny n megjelenik egy kérdés, hogy valóban meg akarja-e növelni a dal hosszát. Amikor megnyomja az [F8 (Exec)] gombot, a dal automatikusan hosszabb lesz a másolt mintaesemény számára szükséges mértékben. Egy minta kitöltése (Unload Sample) Ez a m velet törli a kiválasztott mintaeseményt és egyben kitölti a sample listából is. 1. Tartsa nyomva a [SHIFT] gombot és nyomja meg az [F5 (Unload Sample)] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. 2. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. Start Point Meghatározza az ütemet, ahol a lekeverés elindul. End Point Meghatározza az ütemet, ahol a lekeverés véget ér. 18

19 Audio sávok használata 3. Nyomja meg a[play] v. az[f8(start)] gombot. A Mixdown Standby ablak bezárul, a [REC] visszajelz villogásról folyamatos világításra vált, és a lekeverés megkezd dik. Amikor lekeverés elkezd dik, a Mixdown ablak megjelenik. Audio sávok törlése (Clear) 1. Tartsa nyomva a [SHIFT] gombot és nyomja meg az [F2 (Clear)] gombot. Az Audio Track Clear Menu ablak megjelenik. A Mixdown ablak bezárásához nyomja meg az [F8 (Close)] vagy [PLAY] gombot. Az újra megnyitáshoz a [PLAY] gombot. 4. A lekeverés automatikusan lezárul. A [REC] visszajelz kialszik. * Ha szeretné megállítania a vége el tt, nyomja meg a [STOP] gombot. 5. A Mixdown Sample Assign ablak megjelenik. A [RESET][BWD][FWD] vagy a [CURSOR]- al határozza meg a pozíciót, amelyhez a mintaeseményt hozzá akarja rendelni 6. Nyomja meg az [F8 (Assign)] gombot a hozzárendeléshez. A lekeverés mintáját játszó mintaeseményt az audio sávhoz rendeli és visszatér az el képerny höz. Ha lenyomja az [F6 (Unload)] gombot, a lekeverés mintáját kitörli(unloaded). Egy üzenet meger sítést kér; ehhez nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha nem akar hozzárendelni és kitölteni sem, nyomja meg az [F7(Cancel)] gombot. * Ha törli a m veletet, a lekeverés mintája megmarad a sample listában. 2. A VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] gombokkal válasszon a menüb l. Clear All Minden audio sávot töröl. (A sáv nevek és beállítási adatok szintén visszatérnek az alap beállításokhoz.) Clear Track Törli a kiválasztott sávot. (A sáv nevek és beállítási adatok szintén visszatérnek az alap beállításokhoz.) 3. Nyomja meg az [F8(Select) ] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. 4. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. * Ez a m velet nem változtatja meg a dal hosszát. 19

20 Audio sávok használata Audio sávok elnevezése (Track Name) Az alábbiakban leírjuk, hogyan nevezzen el egy audio sávot.(12 karaktert használhat). 1. A gombokkal válassza ki az elnevezni kívánt audio sávot. 2. Tartsa nyomva a [SHIFT] gombot és nyomja meg az [F3 (Track Name)] gombot. Megjelenik az Audio Track Name képerny. 3. Adja meg a kívánt nevet. * Az elnevezés részletei miatt nézze át a Név hozzárendelése részt (Használati útmutató;36..o.). 4. Nyomja meg az [F8 (Write)] gombot a név meger sítéséhez. A display mode kiválasztása Tartsa nyomva a [SHIFT] gombot és ismétl dve nyomja meg az [F6]-t, a követke- három kijelz mód kiválasztásához. Wave Mode Kijelzi a minta hullámformáját. Overview Mode Kijelzi a dal tartalmát egyfajta s rített formában, ami lehet vé teszi az összes audio sáv áttekintését. Ez a legkényelmesebb módja, hogy átlássa az egész dal szerkezetét. Nagyítás és Kicsinyítés a képerny n 1. Tartsa nyomva a [SHIFT]-t és nyomja meg az [F7 (Zoom <=)] (csökken) / [F8 (Zoom =>)] (növekszik) gombokat. Nagyíthatja és kicsinyítheti megjelenítést a kijelz n 2 és 32 ütem között. MIDI sávok szerkesztése Number Mode Kijelzi a minta számokat. Amikor végrehajt egy szerkesztési m veletet egy MIDI-sávon az alábbiak közül (Használati útmutató; p. 180), azok az audio sávokon is ugyanakkor megtörténnek. Törlés(Használati útmutató; 184. o.). Ha kiválasztotta a Track/Pattern ALL-t Másolás(Használati útmutató; 184. o.). Ha kiválasztotta a Track/Pattern ALL-t Dst Track/Pattern ALL Beillesztés(Használati útmutató; 185. o.). Ha kiválaszotta a Track/Pattern ALL-t * Amikor egy audio sávot szerkeszt a Audio Track Edit képerny n, a Menu ablakban az Undo/Redo nem elérhet. 20

21 Audio sávok használata Az Audio Track Mixer képerny tartalma Audio Track Mixer1 képerny Audio Track Mixer2 képerny 1. A kiválasztott dal neve, az ütem pozíciója, és a szekvenszer állapota. 2. A multi- effektek ki/be kapcsolt állapota (MFX 1 3), kórus (CHO), zenget (REV), és mastering effekt (MASTER). 3. A dal ütemmutatója, a tempó, és a loop play ki/be- kapcsolt állapota. 4. A jelenleg kiválasztott audio sáv száma. 5. A kiválasztott paraméter neve és értéke. 6. A vezérelhet paramétereket mutatja az egyes sávokon. 7. Audio szint kijelz. 8. Az Audio Track Edit képerny egyszer sített nézete. 9. Megjeleníti az Audio Track Mixer képerny t (14.o.). 10. Megjeleníti az Audio Track Edit képerny t (14.o.). 11. Lehet vé teszi a pad-ek használatát az audio sávok elnémításához (16.o.). 12. Megnyitja a Loop/Locate ablakot (17.o.) 13. Váltja az Audio Track Mixer képerny ket. 14. Kiválasztja a 4 audio sávot, amit vezérelhetünk a valósidej kontrol potméterekkel (23.o.). 21

22 Audio sávok használata Audio sávok vezérlése Audio Track Mixer képerny Kényelmesen használhatja az Audio Track Mixer képerny t, amikor be akarja állítani a mixer paramétereket, mint pld. a 8 audio sáv hanger szintje vagy panoráma értékei. Audio sáv beállításainak vezérlése 1. Válassza ki az Audio Track Mixer 1 vagy 2 képerny t. 2. A gombokkal mozgassa a kurzort a szerkeszteni kívánt paraméterre. 3. A gombokkal mozgassa a kurzort a szerkeszteni kívánt audio sávra. Kiválasztott sáv A kurzor pozíciójánál lév paraméter neve és értéke. Audio Track Mixer 1 képerny Kijelzések a Mixer képerny n Paraméter Track Level Beállítja a hanger t minden sávon. Két (v. több) audio sáv hanger arányának beállításához használható. Érték Track Pan Beállítja a panorámát minden sávon. L64 max. balra, 0 közép, és 63R max. jobbra. Érték L R Track Reverb Send Level Beállítja minden sávról a zenget be küldött jel mértékét. Érték Track Reverb Send Level Beállítja minden sávról a kórus effektbe küldött jel mértékét. Érték Solo Switch A meghatározott sávot játsza le. Érték KI, BE Mute Switch A meghatározott sávot elnémítja. Érték KI, BE 4. A VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] gombokkal állítsa be az értéket. A zöld kerettel megjelölt 4 sáv paraméterei a valós idej potméterekkel is beállíthatók (23.o.). 22

23 Audio sávok használata Audio Track Mixer 2 Kijelzések a Mixer képerny n Paraméter Solo Switch A meghatározott sávot játsza le. Érték KI, BE Mute Switch A meghatározott sávot elnémítja. Érték KI, BE Output Assign Meghatározza, hogy a direkt hang melyik kimeneten jelenjen meg. Érték MFX 1 3: A hang keresztül megy a multi-effekten és sztereóban megjelenik a kimeneten. A multieffekten átmen hangokhoz a kórus vagy zenget effektet szintén használhatja. A, B: A hang megjelenik sztereóban az OUTPUT A (MIX) vagy a OUTPUT B kimeneten anélkül, hogy a multieffekten átmenne. MON: A hang megjelenik sztereóban az OUTPUT A (MIX) kimeneten anélkül, hogy a multieffekten átmenne. Használja ezt, ha csak meg akarja hallgatni a sávot anélkül, hogy felvenné vagy újramintavételezné. Audio Track Key Shift Beállítja a sávok hangmagasságát félhangonként (+/-2 oktáv). Érték Potméterek használata a Mixer beállításaihoz Az Audio Track Mixer képerny n, az [F7(<=)] [F8 (=>)]-al válassza ki azt a 4 audio sávot, melyeket a REALTIME CONTROL potméterekkel kíván beállítani. Az kiválasztott audio sávokat egy zöld keret veszi körbe. A gombokkal válassza ki a beállítani kívánt audio sávot. A Loop/Locate ablak megnyitása (Loop/Locate) Használati útmutató; 179.o. Audio sávok némítása a Pad-ek használatával(mute/solo) (ld. 16. o.). 23

24 Audio sávok használata Audio sáv felvétele Használati útmutató; p. 168 Audio sáv felvétele (SOLO/RE- SAMPLING) Az alábbiakban leírjuk, hogyan készítsen felvételt az AUDIO INPUT bemenetr l vagy a bels hang generátorról. 1. Az Audio Track Edit képerny n, nyomja meg a [REC] gombot. A [REC] visszajelz villogni kezd, és az Audio Rec Standby ablak megjelenik. 2. Az Audio Rec Mode (Audio Recording Mode) mez ben választhatja ki a felvételi módot. A [CURSOR]-al mozgassa a kurzort az Audio Rec Mode-hoz és a VALUE kerékkel vagy, [INC][DEC] gombokkal állítsa be a kívánt felvételi módot. SOLO A bels hanggenerátor lejátsza a hangot a szokásos módon és csak a küls audio bemenetr l készül felvétel. * Nem alkalmazhatja az effekteket a küls audio bemenetre. RE-SAMPLING A bels hang-generátor hangja (az audio sávokkal együtt) felvételre kerül. A küls audio bement nem hallható. * Az újra mintavételezett frázis hangereje kisebb lehet mint az eredeti frázisé. Ha kell, használja a Normalize-t (Használati útmutató;156.o.) a hanger növeléséhez. * Azok az audio sávok,amelyek kimenete a MON (Monitor)-ra van állítva nem kerülnek felvételre.(audio Track Output Assign; 23.o.) AUDIO MERGE Az összes audio sáv egy sávra kerül. A részletekért nézze át az Összetett audio sávok egyesítése egy sávra (AUDIO MERGE) (25.o.) fejezetet. 3. Az Audio Recording Count In mez ben meghatározhatja, hogy miként indítja a felvételt. A [CURSOR]-al mozgassa a kurzort az Audio Rec Count In-hoz és a VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] gombokkal válassza ki a kívánt beállítást. OFF A felvétel abban a pillanatban elindul, amikor megnyomja a [PLAY] gombot. 1 MEAS Amikor megnyomja a [PLAY]-gombot, a felvétel kezdete el tt egy ütemmel indul a beszámolás ( visszajátszás). A felvétel, a felvétel kezd pontjának elérésekor indul. 2 MEAS Amikor megnyomja a [PLAY]-gombot, a felvétel kezdete el tt két ütemmel indul a beszámolás ( visszajátszás). A felvétel, a felvétel kezd pontjának elérésekor indul. 4. Amikor kiválasztotta a beállítást az Audio Rec Standby ablakban, nyomja meg [PLAY] vagy az [F8 (Start)] gombot. Az Audio Rec Standby ablak bezárul, a [REC] visszajelz villogásról folyamatos világításra vált, és a felvétel megkezd dik. A felvétel elindulásakor megjelenik az Audio Recording ablak. Az Audio Recording ablak bezárásához nyomja meg az [F8 (Close)] v.[play]-t. Az újra megnyitáshoz a [PLAY] gombot. 24

25 Audio sávok használata 5. A felvétel befejezésekor nyomja meg a [STOP] gombot. A [REC] visszajelz kialszik. 6. Az Audio Rec Sample Assign ablak megjelenik. A [RESET][BWD][FWD] vagy a [CURSOR]- al határozza meg a pozíciót, amelyhez a mintaeseményt hozzá akarja rendelni 7. Nyomja meg az [F8 (Assign)] gombot a hozzárendeléshez. A felvétel mintáját játszó mintaeseményt az audio sávhoz rendeli és visszatér az el képerny höz. Ha lenyomja az [F6 (Unload)] gombot, a felvétel mintáját kitörli(unloaded). Egy üzenet meger sítést kér; ehhez nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha nem akar hozzárendelni és kitölteni sem, nyomja meg az [F7(Cancel)] gombot. * Ebben az esetben, a felvétel mintája megmarad a sample listában. Összetett audio sávok egyesítése egy audio sávra (AUDIO MERGE) Maximum nyolc sáv használata áll rendelkezésére. Egyesítve(merging) több audio sávot, felszabadíthat sávokat, hogy azokat más célokra használhassa. AUDIO MERGE felvételkor minden MIDI sáv automatikusan elnémul, az audio sávok pedig az aktuális Mute/Solo beállításuknak megfelel en kerülnek felvételre. 1. Az Audio Track Edit képerny n, némítsa el azokat az audio sávokat, amelyeket nem akarja összevonni. 2. Nyomja meg a [REC] gombot. A [REC] visszajelz villogni kezd, és az Audio Rec Standby ablak megjelenik. 3. Az Audio Rec Mode (Audio Recording Mode) mez ben, válassza az AUDIO MERGE -t. A [CURSOR]-al mozgassa a kurzort, majd a VALUE kerék vagy, [INC][DEC] gombokkal végezze el a beállítást. 4. Az Audio Recording Count In mez ben meghatározhatja, hogy miként indítja a felvételt. Nézze át a 3. lépést a Audio sáv felvétele (SOLO/RE-SAMPLING) - részben (24.o.). 5. Amikor kiválasztotta a beállítást az Audio Rec Standby ablakban, nyomja meg [PLAY] vagy az [F8 (Start)] gombot. Az Audio Rec Standby ablak bezárul, a [REC] visszajelz villogásról folyamatos világításra vált, és a felvétel megkezd dik. 25

26 Audio sávok használata A felvétel elindulásakor megjelenik az Audio Recording ablak. Az Audio Recording ablak bezárásához nyomja meg az [F8 (Close)] v.[play]-t. Az újra megnyitáshoz a [PLAY] gombot. 6. A felvétel befejezésekor nyomja meg a [STOP] gombot. A [REC] visszajelz kialszik. 7. Az Audio Rec Sample Assign ablak megjelenik. Audio sávok mentése Amikor elment egy audio sávokat is tartalmazó dalt, az audio sávok automatikusan egy.sva kiterjesztés file-ba kerülnek és ugyanazzal az elnevezéssel dalként együtt egy.svq adat file-ba kerülnek elmentésre. Használati útmutató; 198.o. A felvett mintaesemény pozíciója, melyhez hozzá kívánja rendelni villogni fog. A [RESET][BWD][FWD] vagy a [CURSOR]- al határozza meg a pozíciót, amelyhez a mintaeseményt hozzá akarja rendelni 8. Nyomja meg az [F8 (Assign)] gombot a hozzárendeléshez. A felvétel mintáját játszó mintaeseményt az audio sávhoz rendeli és visszatér az el képerny höz. Ha lenyomja az [F6 (Unload)] gombot, a felvétel mintáját kitörli(unloaded). Egy üzenet meger sítést kér; ehhez nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha nem akar hozzárendelni és kitölteni sem, nyomja meg az [F7(Cancel)] gombot. * Ebben az esetben, a felvétel mintája megmarad a sample listában. A System Setup (Használati útmutató; 225.o.) az alábbi audio sáv paramétereket tartalmazza. Level Panoráma Reverb Send Chorus Send Output Assign Mute/Solo Key Shift * A paraméter értékének változása nem kerül felvételre. Dal törlése ( 49.o.) 26

27 A Skip Back Sampling funkció használata Mi a Skip Back Sampling? A Skip Back Sampling funkció lehet vé teszi, hogy a korábban játszott hangokat mintavételezze, még ha azokról nem is készített felvételt. Amikor megnyomja a SKIP BACK SAMPLING gombot, egy bizonyos id vel korábbi játéka mintavételezésre kerül. Ez rendkívül kényelmes használható, amikor ismételve játszik egy frázist, és csak kés bb akarja mintavenni, amikor már jól begyakorolta. A FANTOM-X Audio Track b vít könnyebben kezelhet vé teszi a Skip Back Sampling-el készített mintákat. A Skip Back Sampling használata 1. Játsszon a Fantom-X billenty in és/vagy a pad-eken, vagy csatlakoztasson egy hangszert vagy más készüléket a AUDIO IN vagy DIGITAL IN bemenetre és szólaltasson meg hangszíneket vagy frázisokat. 2. Nyomja meg a [SKIP BACK SAMPLING] gombot. Az alábbi képerny jelenik meg, és a Skip Back Sampling végrehajtásra kerül. Használati útmutató; 145.o. Amikor a Skip Back Sampling befejez dik, a Skip Back Preview képerny jelenik meg. 27

28 A Skip Back Sampling funkció használata A Skip Back Sampling által készített adatok szerkesztése A Skip Back Preview képerny n, elkülönítheti a minta egy kívánt részét és hozzárendelheti a billenty zethez vagy egy audio sávhoz. Egy minta hozzárendelése billenty zethez vagy padhoz (Assign to Keyboard/Pad) 1. A Skip Back Preview képerny n, nyomja meg az [F6 (Assign KB/Pad)] gombot. Az Assign to Kbd/Pad ablak megjelenik. A minta adatok egy kívánt részének elkülönítése (Start Beat/End Beat) 1. A Skip Back Preview képerny n, az [F1] [F4] gombokkal különítse el a minta kívánt részét. A gombok funkciói a következ k: [F1 (<=)]/[F2 (=>)] (Start Beat) A minta kezd pontját mozgatja el re-hátra egy ütés lépésenként. (Amikor a kezd pontot mozgatja, a végpont párban mozog vele.) [F3 (<=)]/[F4 (=>)] (End Beat) A minta vég-pontját mozgatja el re-hátra egy ütés lépésenként. A minta hozzárendelése a billenty zethez Nyomja meg az [F6 (Assign to Kbd)] gombot. A további lépésekhez nézze át a Használati útmutató 152. oldalát. A minta hozzárendelése a pad-hez. Nyomja meg az [F7 (Assign to Pad)] gombot. A további lépésekhez nézze át a Használati útmutató 151. oldalát. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F8 (Cancel)] gombot. A minta törlése (Skip Back Cancel) 1. A Skip Back Preview képerny n, nyomja meg az [F5 (SkipBkCancel)] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. 2. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. A mintavett hullámforma törlésre kerül (unloaded) a memóriából, és a kijelz visszatér az el képerny höz. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. 28

29 A Skip Back Sampling funkció használata Minta hozzárendelése egy audio sávhoz (Assign to Audio Track) 1. A Skip Back Preview képerny n, nyomja meg az [F7 (Assign Audio)] gombot. Az Audio Track Edit képerny megjelenik, és a Skip Back Sample Assign ablak kinyílik. A [RESET][BWD][FWD] vagy a [CURSOR]-al határozza meg a pozíciót, amelyhez a mintaeseményt hozzá akarja rendelni 2. Nyomja meg az [F8 (Assign)] gombot a hozzárendeléshez. 3. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. A felvett minta a kiválasztott sávhoz rendel dik és a kijelz visszatér az el képerny re. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. 29

30 Multisample szerkesztési funkció Használati útmutató; 153.o. A FANTOM-X Audio Track Expansion hozzáad a menühöz egy Multisample Edit képerny t, ami megkönnyíti a multisample-k létrehozását és szerkesztését. Multisample létrehozása A multisample a hangszer billenty ihez hozzárendelt különböz minták egy készlete. Egy multisample-t 128 mintára lehet felosztani a billenty zeten. 128 multisample-t lehet tárolni a user memóriában, és másik 128 multisample-t a memória kártyán. * Azért, hogy egy multisample hallható legyen, hozzá kell rendelni egy patch-hez. Kapcsolat a patch-ek, multisample-k, és sample-k között A User multisample-k csak user mintákat, a kártya multisample-k csak a kártyán található mintákat tartalmazzák. 30

31 Multisample szerkesztési funkció Multisample létrehozása a Patch Edit képerny n El ször inicializálja a patch beállításait. (Használati útmutató; 57. o.). 1. Nyomja meg a [PATCH/RHYTHM] gombot a Patch Play képerny megjelenítéséhez. Nem tud multisample-t készíteni, ha a patch típusa Rhythm. 2. Nyomja meg a [Patch EDIT] gombot. 3. Nyomja meg az [F6] (Pro EDIT) gombot. Megjelenik a Patch Edit képerny. 4. Nyomja meg az vagy -t a Wave kiválasztásához. 5. Változtassa meg az alábbi paramétereket ahhoz, hogy hozzárendeljen egy multisample-t a kiválasztott tone-hoz(1-4). Wave Group: (Multisample hullámforma) Wave Bank: USER vagy CARD Wave No. L (Mono): Multisample száma * A beállításhoz szükséges részletek miatt nézze át a Hogyan végezzük el a Patch beállításokat (Használati útmutató; 56.o). *Ha egy sztereó multisample-t akar használni, adja meg u.a.számot a L és R oldalnak. 6. Nyomja meg az [F4] (Multisample EDIT) gombot. Megjelenik a Multisample Edit képerny. * A szerkesztés részletei miatt nézze át a Multisample szerkesztése részt ( 33.o). 7. Mentse el a multisample-t. * A mentés részletei miatt nézze át a Multisample mentése részt ( 38.o). 8. Mentse el a patch-t. * A patch mentésének részletei miatt nézze át Az elkészített Patch-ek elmentése (Write) (Használati útmutató;. 59.o). Multisample készítése a Create Multisample képerny n 1. Nyomja meg a [SAMPLE LIST] gombot a Sample List képerny höz, és válassza ki az(oka)t a mintát(-kat), mely(eke)t a multisample tartalmazzon. Nyomja meg az [F5 (Mark Set)] gombot a kiválasztott minta(-ák) megjelöléséhez. Az [F4 (Mark Clear)]-t megnyomva törölheti kijelölést. Meghallgathatja a mintát [F8 (Preview)] gomb lenyomásával. Ha a jelölések száma meghaladja a 128- at, a multisample az els 128 mintából készül el, a legkisebb számú mintával kezdve. * Nem készíthet olyan multi-sample, amely különböz csoportokhoz tartozó mintákból áll. 2. Nyomja meg az [F7 (Load Utility)], majd az [F3 (Create Multi-Sample)] gombot. Megjelenik a Creat Multisample képerny. 3. Nevezze el a multisample-t. * Az elnevezés részletei miatt nézze át a Név hozzárendelése részt (Használati útmutató;36..o.). 31

32 Multisample szerkesztési funkció 4. Miután megadta a nevet, nyomja meg az [F8 (Write] gombot. Megjelenik egy képerny, ahol kiválaszthatja mentési helyet. 8. A multisample elmentése után az Assign to Keyboard ablak jelenik meg. 5. A VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] gombokkal válassza ki a mentés helyét. A user mintákból álló multisample-k a User memóriába, a kártya mintákból állók pedig a Memória kártyára menthet k. 6. Nyomja meg az [F8] (WRITE) gombot. Egy üzenet a mentés meger sítését kéri. * Performance módban, egy képerny jelenik meg, mely lehet vé teszi a Part kiválasztását, melyhez a multisample-t akarja hozzárendelni. Használja a gombokat a part kiválasztására, majd nyomja meg az [F8 (Select)] gombot. 9. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. 10. Nyomja meg mégegyszer az [F8 (Exec)]-t. Az adatok mentése közben soha ne kapcsolja ki a készüléket. 11. Megjelenik a Multisample Edit képerny. * A szerkesztés részletei miatt nézze át a Multisample szerkesztése részt ( 33.o). 7. A multisample mentéséhez, nyomja meg [F8 (Exec)] gombot. Az adatok mentése közben soha ne kapcsolja ki a készüléket. 12. Mentse el a multisample-t. * A mentés részletei miatt nézze át a Multisample mentése részt ( 38.o). 13. Mentse el a patch-t. * A patch mentésének részletei miatt nézze át Az elkészített Patch-ek elmentése (Write) (Használati útmutató;. 59.o). 32

33 Multisample szerkesztési funkció A multisample szerkesztése A Multisample Edit képerny l Multisample Edit képerny 1 Ha a [SHIFT] gombot lenyomva tartja 1. Patch információk. 2. A multisample neve. 3. A multisample szerkesztését jelöli. 4. A kiválasztott hangjegy információi. 5. A minta eredeti billenty je. 6. A multisample-hez rendelt minták listája. 7. A Tone-hoz hozzárendelt multisample megváltoztatása ( 34.o.) (List) 8. Adatok törlése egy kiválasztott terület hangjegyeir l (34.o.) (Erase) 9. Egy minta hozzárendelése a kiválasztott területhez ( 34.o.) (Assign) 10. Minta másolása az egyik billenty l a másikra (35. o.). ( Copy) 11. A minta eredeti billenty je. (37. o.). 12. Megnyitja a Tone Switch/Select ablakot (35. o.). 13. Split pont mozgatása (35.o.). 14. Egy multisample visszaállítása az utoljára elmentett állapotba (36.o). 15. Minden hangjegy törlése (36. o.) 16. Egy minta hozzárendelése a kiválasztott területhez (36. o.). 17. A multisample mintáinak sorrendbe állítása az eredeti billenty ik szerint( 37.o.). 18. Minden minta mozgatása jobbra vagy balra(37.o.) 19. Az adatok mozgatása a kiválasztott zónában jobbra v. balra (37.o.) 33

34 Multisample szerkesztési funkció Hangjegy kiválasztása a szerkesztéshez 1. A szerkeszteni kívánt minta kiválasztásához nyomja le a megfelel billenty t. Két billenty lenyomásával egy sávot jelölhet ki. Adatok törlése egy kiválasztott terület hangjegyeir l (Erase) 1. A Multisample Edit képerny n nyomja meg a [F2 (Erase] gombot. A kiválasztott terület adatai kitörlésre kerülnek. A kiválasztást a VALUE kerékkel, a, vagy [INC][DEC] gombokkal is elvégezheti. Ilyenkor, tartsa lenyomva a [SHIFT] gombot a sáv kiválasztásához. A Tone-hoz hozzárendelt multisample megváltoztatása (List) Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan változtathatja meg a kiválasztott billenty höz hozzárendelt multisample-t. 1. A Multisample Edit képerny n nyomja meg a [F1 (List] gombot. A Multisample List ablak megnyílik. Egy minta hozzárendelése a kiválasztott területhez (Assign) 1. A Multisample Edit képerny n nyomja meg a [F3 (Assign] gombot. A Sample Select képerny megjelenik, melyen hozzárendelheti a kiválasztott mintát a kijelölt területhez. 34 A gombok funkciói a következ k: Érték,, [INC][DEC] Megváltoztatja a multisample számát. Megváltoztatja a multisample csoportját. [F7 (Cancel)] vagy [EXIT] Törli a m veletet és visszatér az el képerny höz. [F8 (Select)] Hozzárendeli a kiválasztott multisample-t a kijelölt tone-hoz, és visszatér az el képerny höz. A gombok funkciói a következ k: [F2 (User)] [F3 (Card)] Kiválasztja a multisample csoportját. Csak a kiválasztott minták csoportját fogja látni. [F6 (Cancel)] vagy [EXIT] Törli a m veletet és visszatér az el képerny höz. [F7 (Preview)] A minta meghallgatása. [F8 (Select)] Kiválasztja a mintát és visszatér a Multisample Edit képerny höz.

35 Multisample szerkesztési funkció Minta másolása az egyik billenty l a másikra (Copy) Egy billenty höz hozzárendelt minta másolása egy másik billenty re. 1. A Multisample Edit képerny n, nyomja meg azt a billenty t, amelyhez hozzárendelt mintát másolni akarja. A kiválasztáshoz használhatja a VALUE kereket,, és [INC][DEC] gombokat is. A Sample Data terület a kiválasztott billenty höz hozzárendelt minta információit mutatja. A Tone Select ablak megnyitása (Tone Select) 1. A Multisample Edit képerny n nyomja meg a [F6 (Tone Sw/Sel)] gombot. A Tone Switch/Select képerny megjelenik. Ez ugyanaz, mint amikor megnyomja az [F5 (Tone Sw/Sel)] a Patch Play képerny n. 2. Nyomja meg az [EXIT] az ablak bezárásához. A split pont mozgatása (Split Point) 2. Nyomja meg az [F4 (Copy)]-t, hogy vörösen világítson. 3. Nyomja meg a billenty t, ahová másolni akar. Ha egy sávot jelöl ki, akkor az adatok a legalsó és legmagasabb billenty közötti területre másolja. 4. Emelje fel a kezét a billenty zetr l. Az [F4 (Copy)] gomb elsötétül, és visszatér a normál Multisample Edit képerny. A Split Point két zóna határát jelöli (36.o.). 1. A Multisample Edit képerny n nyomja meg az [F7 (Split <=)][F8 (Split =>)] gombot. A kiválasztott és a szomszédos minta split pontja jobbra vagy balra fog mozogni. 35

36 Multisample szerkesztési funkció Egy multisample visszaállítása az utoljára elmentett állapotba (Reload) Az alábbiakban leírjuk, hogyan térhet vissza az aktuálisan szerkesztett multisample utoljára elmentett állapotához. 1. A Multisample Edit képerny n a [SHIFT]-t nyomva tartva nyomja meg az [F1 (Reload] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. 2. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. A minta kicserélése egy kiválasztott zónában (Sample Select) A zone egy szakasz, melyhez ugyanaz a minta lett hozzárendelve. Az alábbiakban leírjuk, hogyan rendeljen egy mintát a kiválasztott zónához (the current zone ). Minden hangjegy törlése (Erase All) Az alábbiakban leírjuk, hogyan törölhet minden hangjegyet. 1. A Multisample Edit képerny n a [SHIFT]-t nyomva tartva nyomja meg az [F2 (Erase All)] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. 2. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. 1. A Multisample Edit képerny n a [SHIFT]-t nyomva tartva nyomja meg az [F3 (Sample Select)] gombot. A Sample Select képerny megjelenik, melyen hozzárendelheti a kiválasztott mintát a kijelölt területhez. A gombok funkciói a következ k: [F2 (User)] [F3 (Card)] Csak a kiválasztott minták csoportját fogja látni. [F6 (Cancel)] vagy [EXIT] Törli a m veletet és visszatér az el képerny höz. [F7 (Preview)] A minta meghallgatása. [F8 (Select)] Kiválasztja a mintát és visszatér a Multisample Edit képerny höz. 36

37 A minta eredeti billenty jének meghatározása (Original Key) A felvett vagy importált minták a C4 billenty lenyomásakor az eredeti hangmagasságuk szerint kerülnek lejátszásra. Azért, hogy pontosan illeszkedjen a minta billenty je a billenty zethez, módosítani kell a minta eredeti billenty jét ( original key). Például, ha a mintavett hang hangmagassága E4 volt, akkor módosítani kell az original key -t E4-re, így a minta az eredeti hangmagassággal szólal meg, amikor lenyomja az E4 billenty t. Hasonlóan, amikor egy multisample-t készít, meg kell határoznia a multisample-t felépít minták eredeti billenty it. Így a minták meg fognak felelni azoknak a billenty knek, melyekhez hozzárendelték. * Az original key -nél két oktávval magasabb minta nem játszható le 1. A Multisample Edit képerny n nyomja meg a [F5 (Orig Key)] gombot. Az Original Key ablak megnyílik. Multisample szerkesztési funkció 2. Mentse a mintát el az original key megváltoztatása után. * A mentés részletei miatt nézze át a Minta mentése részt (Használati útmutató;159.o.). A minták sorrendbe állítása az eredeti billenty ik szerint (Sort) Ez a m velet újra kiosztja a mintákat a billenty zeten egy kiválasztott multisample-ben a minták eredeti billenty inek sorrendjében. (Ez ugyanazt eredményezi, mint a Create Multisample.) 1. A Multisample Edit képerny n a [SHIFT]-t nyomva tartva nyomja meg az [F4 (Sort] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. 2. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. Minden minta mozgatása jobbra vagy balra( Shift) Az alábbiakban leírjuk, hogyan mozgasson minden billenty höz hozzárendelt mintát. 1. A Multisample Edit képerny n a [SHIFT]-t nyomva tartva nyomja meg az [F5 (<=)][F6 (=>)] gombot. Az adatok mozgatása a kiválasztott zónában (Move) A gombok funkciói a következ k: Érték,, [INC][DEC] Megváltoztatja egy billenty höz hozzárendelt minta eredeti billenty jét. [F7 (Preview)] Folyamatosan nyomva, lejátsza a mintát a kiválasztott eredeti billenty je szerint. [F8 (Close)] Bezárja az Original Key ablakot. Billenty zet Amikor a billenty zeten játszik, a minta eredeti billenty jét az utolsónak lenyomott billenty höz rendeli hozzá, melyet kijelez. Az alábbiakban leírjuk, hogy a kiválasztott zóna mintáját hogy lehet jobbra vagy balra mozgatni. 1. A Multisample Edit képerny n a [SHIFT]-t nyomva tartva nyomja meg az [F7 (<=)][F8 (=>)] gombot. 37

38 Multisample szerkesztési funkció Multisample mentése A multisample szerkesztésekor, az Edited szó jelenik meg a multisample neve mellett. Ügyeljen arra, ha a készüléket kikapcsolja vagy egy másik képerny t választ az Edited szó kijelzésekor, a multisample adatainak addigi változtatásai elvesznek. 3. Miután megadta a nevet, nyomja meg az [F8 (Write] gombot. A Multisample Write ablak megjelenik. 1. A Multisample Edit képerny n, nyomja meg [Write] gombot. Megjelenik a Multisample Name képerny. 4. A VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] vagy a gombokkal válassza ki a mentés helyét. 5. Nyomja meg az [F8] (WRITE) gombot. Egy üzenet a mentés meger sítését kéri. 6. A mentéshez, nyomja meg az [Exec] gombot. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. A multisample-t elmenti és visszatér a Multisample Edit képerny höz. Az adatok mentése közben soha ne kapcsolja ki a készüléket. 2. Adjon egy nevet a multisample-nek. * Az elnevezés részletei miatt nézze át a Név hozzárendelése részt (Használati útmutató;36..o.). 38

39 Mintával kapcsolatos változtatások Kib vített Patch csoportok A patch listából is kiválaszthatja mintákat (card/user) (Sample Auto Patch). Ezáltal úgy játszhat egy mintán hangolt módon, mintha egy normál patch-en játszana. * Sztereó minta esetében, válassza ki a Bal csatorna sample számát. Sztereó patchként szólal meg. (Ha a Jobb csatorna sample számát választja ki,a --- jelenik meg, és nem lehet rajta játszani. A minta auto patch mentése Amikor szerkeszti és elmenti ezeket a patcheket, ugyanúgy kerülnek elmentésre a USER vagy CARD csoportba, mint a hagyományos patch-ek. * Ügyeljen arra, hogy nem fog megszólalni, ha a mintát kitölti ( unload), (Használati útmutató;155.o. ). * Az el nem mentett minták elvesznek, amikor a készüléket kikapcsolja. Ha meg akarja tartani mintáját, gy djön meg arról, hogy el is mentette azokat. (Használati útmutató; 159.o.). Bank Select és Program Change megfelelési táblázat Group Number Bank Select Program MSB LSB Number A következ két csoporttal b vültek a patch csoportok. Ha vannak minták a memóriában, azok nevei is megjelennek, mint a patch nevek. User Sample (USAM): A user memóriában lév minták úgy használhatók, mint a patch-ek. Card Sample (CSAM): A memória kártyán lév minták úgy használhatók, mint a patch-ek. * Ha a memóriában nincsenek minták, az Empty. szó jelenik meg. 39

40 Mintával kapcsolatos változtatások Újonnan hozzáadott minta paraméterek A rendszer a következ minta paraméterekkel b vült : Használati útmutató; p. 150 Sample BPM kalkulátor (BPM Calc) Az alábbiakban leírjuk, hogyan határozza meg a minta eredeti tempóját. 1. A Sample Prm képerny n, nyomja meg a [F6 (BPM Calc)]-t a BPM Calculator ablakhoz. Sample Gain A minta gain (er sítés) értékét állítja, lehet vé teszi a hanger növelését, ha az a mintavételezés során alacsony volt. Érték 0, +6, +12 [db] Sample Fine Tune A minta hangjának hangmagasságát állítja 1-centes lépésekben. Érték cent = 1/100 félhang Sample Level A minta hangerejét határozza meg. Érték Adja meg a minta hosszát (Measure) és az ütem mutatóját (Beat). 3. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. A kiszámított tempó értéke a Sample Prm képerny n a BPM mez be kerül. Egy minta kiválasztása (Sample száma) Kicserélheti a mintát a Sample Prm képerny n is. Az [F1][F2]-vel kiválaszthatja a mintát megjelenésük sorrendjében a sample listából. Változások az elmentett minta tartalmában (Save All Samples) Használati útmutató; 200.o. A Save All Samples mentéskor a multisample-k is elmentésre kerülnek, mint minden minta a sample memóriában. 40

41 Változások a Patch/Rhythm Edit képerny n A [PATCH EDIT] gomb megnyomáskor a korábban Zoom Edit-nek nevezett képerny jelenik meg el ször(használati útmutató;57.o., 84.o.). Újonnan hozzáadott Patch Overview képerny Most már a REALTIME CONTROL potméterekkel is szerkeszthet egy patch. Patch szerkesztés A Zoom Edit képerny n, az [F6 (Pro Edit)] gomb megnyomásával éri el a Patch Edit vagy Rhythm Edit képerny t. Rhythm Tone szerkesztés 1. Nyomja meg a [Patch EDIT] gombot. 2. Nyomja meg az [F5]-t néhányszor,hogy a Patch Overview képerny jelenjen meg. 3. Az vagy ( )-al válassza ki a paraméter csoportot a szerkesztéshez. 4. A REALTIME CONTROL potméterekkel változtassa meg a paramétereket. Ha egy ritmus szettet szerkeszt, nyomjon le egy billenty t a szerkeszteni kívánt ritmus hang kiválasztásához. 41

42 Az új szerkeszt szoftverben történt változások A mellékelt új Fantom-X Editor szoftver lehet vé teszi a program használatát minták és multisample-ek szerkesztéséhez. Újonnan hozzáadott PC mode képerny A hangszer egy PC mode képerny vel lett vítve, ami együttm ködik a FANTOM-X szerkeszt vel. Amikor elindítja a minta szerkeszt programot, a FANTOM-X automatikusan belép PC modeba, és nem használható a saját kontrollereivel. Ez biztosítja, hogy a számítógépen és a FANTOM-X-en végzett m veletek ne zavarják egymást. Amikor bezárja a szerkeszt programot, a FANTOM-X kilép a PC mode-ból és visszatér a normál képerny höz. A Fantom-X akkor is belép PC mode-ba, amikor végrehajt egy mentést a librarianból (54.o). Amikor egy váratlan esemény miatt ( pl. a számítógép lefagyása) ki kell lépnie a PC mode-ból, nyomja meg az[f8exit] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. Nyomja meg az [F8(OK)]-t és a FANTOM-X visszatér a normál képerny höz. Mire ügyeljen amikor S-700 sorozatú hangokat használ a FANTOM-X-el Az új editor program tartalmaz egy Fantom-X Sample konverter, ami átkonvertálja az S-700 sorozatú patch/ partial/sample adatait a Fantom-X számára olvasható formátumba. Amikor USB-n keresztül a konvertálást végzi, ügyeljen az alábbiakra Miel tt a FANTOM-X-et csatlakoztatja a számítógépéhez Az USB keresztül végzett konvertáláshoz a Fantom-X-et Storage mode-ba kell állítani. A rendszer beállításainak megváltoztatása során a készüléket ki kell kapcsolni, ezért ellen rizze, hogy minden korábbi adatott elmentett miel tt bekapcsolja a Storage módot. A részletekért nézze át Az USB mód MIDI Mód kapcsolása részt ( Használati útmutató o) * Ha memória kártyáról tölt be adatot USB használata nélkül, nem kell elvégeznie ezt a m veletet. Miel tt csatlakoztatja a FANTOM-X-et a számítógéphez be kell kapcsolni az USB módot (Storage mode/midi mode). Az USB Storage mode részleteihez, nézze át a File transzfer számítógépr l vagy számítógépre (Storage Mode) részt(használati útmutató 218.o.). 42

43 Patch-ek és Ritmus szettek importálása Az alábbi ábrán látható, hogyan helyezkednek a könyvtárszerkezetben el a patch-ek, rhythm szettek, multisample-k, és minták, melyeket a Fantom-X Sample Converter használ. Az új szerkeszt szoftverben történt változások 4. A képerny n megjelenik a STEP 1. A FANTOM-X ellen rzi van-e valahol valamilyen importálható file. Ha talál valamilyen file-okat a User és/vagy Card ikon megjelenik. A VALUE kerékkel, vagy az [INC][DEC] vagy a -al válassza ki, hogy User- l vagy a Card-ról akar importálni. *Ha nincs importálható adat, akkor ez az ikon nem jelenik meg. 5. Nyomja meg az [F8(=>) ] gombot. 6. STEPS 2 4 megjelenik. A VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] vagy a gombokkal válassza ki a kezd számát ahová a patch-eket, multisample-eket,és rhythm szetteket menteni akarja. (A user vagy kártya adatok felülíródnak az importált adatokkal.) *Ha a Sample Converter-t csak partial vagy minta konvertáláshoz használta, akkor az Import Audio funkcióval töltse be azokat. (Használati útmutató; 148. o.). * Ha ez a könyvtár nem létezik, készítse el a számítógépével. 1. Nyomja meg a [MENU] gombot. 2. Nyomja meg a vagy gombot a Utility -hez majd nyomja meg az [ENTER]-t. Megjelenik a Utility Menu képerny. Ha egy magasabb számot ad meg kezd számnak, az importált patch-ek, rhythm szettek, és/vagy multisample-k túlléphetik a rendelkezésükre álló maximális számot, és a hátralév adatok importálása nem lehetséges. Nem változtathatja meg a mentés célcsoportját (User/Card). Ez megegyezik a betöltött csoportéval. Ha nincsenek adatok az importáláshoz, az alábbi felirat jelenik meg a kijelz n 3. Nyomja meg az [F5] (Import Patch)] gombot. Megjelenik az Import Patch/Rhythm képerny. * Ett l a ponttól a képerny varázsló formátumban irányítja a m velet végrehajtását. A minta adat automatikusan a mentési hely számához kerül. 7. Nyomja meg az [F8(=>) ] gombot. 43

44 Az új szerkeszt szoftverben történt változások 8. STEPS 5 megjelenik. A képerny mutatja az importálásra kijelölt patch részletezett adatait. 10. Az importálás befejeztével megkérdezik, hogy a forrás file-ok a User or Card PATCH_IMPORT könyvtárból törlésre kerüljenek. A törléshez nyomja le az [F8(Exec)]-t. Megtartáshoz nyomja az [F7(Cancel)]-t * Néha el fordulhat, hogy a file-ok kitörl dnek. Ha ezek megfelel ek, nyomja meg az [F6(Exec)]-t az importálás megkezdéséhez. 9. A kijelz n az importálás folyamata látható. Az importálás végeztével általában nem szükséges megtartani a forrás file-t. 11. Nyomja meg az [F8(OK)] gombot, hogy visszatérjen a normál képerny re. 12. Mentse el a mintát. A patche-ek, ritmus szettek, multisamplek, és a minták nem kerülnek elmentésre automatikusan, amikor az importálás befejez dik. A mintákat el kell mentenie a Saving samples (Save All Samples) a Használati útmutató 200.o leírása szerint. * Néhány esetben az importált patch, ritmus szett, vagy minta hangja különbözhet attól, amikor S-700 hangszeren játsza le. Az adatok mentése közben soha ne kapcsolja ki a készüléket. Ha az adatokból hiányzik valami, az import kezdetekor a File Not Found hibaüzenet jelenik meg. Ekkor töröljön minden adatot a PATCH IMPORT könyvtárban, és helyezze vissza oda azokat a minta konverterrel. 44

45 Az új szerkeszt szoftverben történt változások Fantom-X Editor (szerkeszt ) rendszer igénye Amennyiben a Fantom-X Editor 2.0 vagy kés bbi verzióját használja, kérjük tekintse át az alábbiakat. Rendszer követelmények (Windows) Operációs rendszer. Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98 CPU/Clock: Pentium /Celeron processzor 400 MHz vagy nagyobb Pentium III 500 MHz vagy nagyobb (ajánlott) Memória (RAM) 128 MB vagy több 256 MB vagy több(ajánlott) Hard Disk 140 MB vagy több CD-ROM meghajtó Beépített CD-ROM meghajtó (IDE) Monitor/Szinek 800 x 600 vagy magasabb/65,536 szín (16 bit High Color) vagy nagyobb 1024 x 768 vagy magasabb (ajánlott) Rendszer követelmények (Mac OS) Operációs rendszer. Mac OS (Classic) 8.6 és 9.x Mac OS (X) 10.2 és 10.3 CPU/Clock: PowerPC G3 233 MHz v. nagyobb (Classic) PowerPC G3 500 MHz v. nagyobb (Classic) Memória (RAM) 128 MB vagy több 256 MB vagy több(ajánlott) Hard Disk 140 MB vagy több CD-ROM meghajtó Beépített CD-ROM meghajtó (IDE) Monitor/Szinek 800 x 600 v. nagyobb/32,000 szín vagy több x 768 vagy magasabb (ajánlott) Egyéb: OMS 2.0 vagy kés bbi (Classic) * Az Apple és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei. * A MacOS az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye. * OMS az Opcode Systems, Inc. bejegyzett védjegye * A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. * A Windows hivatalos neve: "Microsoft Windows operációs rendszer". * Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegye. 45

46 Egyéb változások Változások a Patch Edit képerny n Az újonnan hozzáadott Multisample Edit képerny miatt a Patch Edit képerny n az alábbi gombok változtak meg. Újonnan hozzáadott [F4 (Util Menu)] gomb A korábbi [F4 (Init)] és [F5 (Tone Copy)] gomb egy menübe kerültek. Példa: A Patch Utility Menu ablak eléréséhez nyomja meg az [F4 (Util Menu)] gombot A Patch Edit képerny kijelzésének módja megváltozott. A részletekért nézze át a Változások Patch/Rhythm Edit képerny n ( 41.o.). A frissítés el tt (Patch Edit képerny ) Válassza ki a kívánt menüpontot, és nyomja meg az [F8 (Select)] gombot a m velet elvégzéséhez. A frissítés után (Patch Edit képerny ) Ugyanígy járjon el a Rhythm Edit képerny n. Nyomja meg az [F4 (Util Menu)] gombot a Rhythm Utility Menü eléréséhez. Válassza ki a kívánt menüpontot, Rhythm Set Initialize, Rhythm Key Initialize, vagy a Rhythm Tone Copy, és nyomja meg [F8 (Select)]-t. Újonnan hozzáadott [F5 (Multisample Edit)] gomb A Patch Edit képerny n az [F5 (Multisample Edit)] gomb megnyomásával a Multisample Edit képerny re ugorhat. A frissítés után (Zoom Edit képerny ) 46

47 Egyéb változások Változások a Performance Mixer képerny n A [SHIFT] gomb lenyomásakor új [F5] [F8] gombok jelennek meg a Performance Mixer képerny n. A frissítés után Változások a Performance Layer képerny n A [SHIFT] gomb lenyomásakor új [F5] [F8] gombok jelennek meg a Performance Layer képerny n. A frissítés után A gombok funkciói a következ k: [F5 (Loop/Locate)] Megjeleníti a Loop/Locate ablakot. * A részletekért nézze át a Használati útmutató 179.oldalát. [F6 (Micro Edit)] Megjeleníti a Microscope képerny t. * A részletekért nézze át a Használati útmutató 192.oldalát. [F7 (Audio Mixer)] Megjeleníti az Audio Track Mixer képerny t ( 21.o.). [F8 (Audio Edit)] Megjeleníti az Audio Track Edit képerny t (15.o.). A gombok funkciói a következ k: [F5 (Loop/Locate)] Megjeleníti a Loop/Locate ablakot. * A részletekért nézze át a Használati útmutató 179.oldalát. [F6 (Micro Edit)] Megjeleníti a Microscope képerny t. * A részletekért nézze át a Használati útmutató 192.oldalát. [F7 (Audio Mixer)] Megjeleníti az Audio Track Mixer képerny t (21.o.). [F8 (Audio Edit)] Megjeleníti az Audio Track Edit képerny t (15.o.). Újonnan hozzáadott Layer List ablak A Performance Layer képerny n, az [F6 (Layer List)] gomb lenyomásával megnyithatja a Layer List ablakot a part-ok által hasztnált hangszínek megtekintéséhez. 47

48 Egyéb változások Változások a Key Range ablakban A Performance Layer képerny n az [F3 (Key Range)] gomb lenyomásával megnyithatja a Key Range ablakot és elvégezheti benne a split beállításokat. Változások a Song Edit képerny n Az újonnan hozzáadott audio sávok miatt a Song Edit képerny n az alábbi gombok változtak meg. Frissítés el tt Használati útmutató; 97.o. Különböz hangok lejátszása a billenty zeten (Split) 1. Nyomja meg a [LAYER/SPLIT] gombot a Layer képerny eléréséhez. 2. Nyomja meg az [F3 (Key Range) ] gombot. Az Key Range ablak megnyílik. A frissítés után Az -vel válassza ki a szerkeszteni kívánt part-ot. 3. Tartsa lenyomva a [F4 (Set Lower)] gombot és nyomjon meg egy billenty t a sáv legalsó hangjegyének meghatározásához. Tartomány: C-1 UPPER 4. Tartsa lenyomva a [F5 (Set Upper)] gombot és nyomjon meg egy billenty t a sáv legfels hangjegyének meghatározásához. Tartomány: LOWER G9 5. A beállítások elvégzése után nyomja meg az [F8 (Close)] gombot a Key Range ablak bezárásához. Újonnan hozzáadott [F4 (Song Utility)] gomb A korábbi [F3 (Song Clear)] és [F4 (Song Name)] gombok egy menübe kerültek. Példa: A Song Utility Menu ablak megnyitásához nyomja meg az [F4 (Song Utility)] gombot 48 Válassza ki a kívánt menüpontot, és nyomja meg az [F8 (Select)] gombot a m velet elvégzéséhez.

49 Egyéb változások Változások a Song List képerny n Az újonnan hozzáadott audio sávok miatt a Song List képerny tartalma megváltozott. Használati útmutató; 201.o. Pad-ok használata valós idej törléshez Használati útmutató; 160.o. Egy dal valósidej felvétele közben, a pad-ok használatával törölhet adatokat, amiket a padokról játszott be. 1. Kezdje el a felvételt (Használati útmutató; 170. o.). A Realtime Recording képerny megjelenik. Az audio sávot tartalmazó dal mellett egy AUDIO felirat található. 2. Nyomja meg az [F6(Erase) ] gombot. A Realtime Erase képerny megjelenik. Az AUDIO felirat a Save Song képerny n szintén látható. Amikor egy ilyen megjelölt dalt tölt be, az audio sáv adatai (.SVA) is automatikusan betöltésre kerülnek (26.o.). * A minták nem tölt dnek be automatikusan. Azok betöltéséhez szükséges egy parancs használata, mint például a Load All Samples (Használati útmutató; p. 202). Dal törlése Törölhet egy dalt a Song List képerny l. 1. A Song List képerny n, válassza ki a dalt amit törölni szeretne, és nyomja meg az [F5 (Delete)] gombot. Egy üzenet meger sítést kér. 2. Nyomja meg az [F8 (Exec)] gombot. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. Amikor egy dalt töröl a Song Listáról, az.sva és az.svq file-ok egyszerre törlésre kerülnek. * Ha számítógéppel törli a file-okat, mindkett t törölni kell (.SVA és.svq file-ok). 3. Törölje a nem kívánt adato(ka)t. [F3 (Keyboard All)] Minden adatot töröl a keyboard part-on, amíg lenyomva tartja a gombot. [F6 (Pad All)] Minden adatot töröl a pad part-on, amíg lenyomva tartja a gombot. Egy meghatározott billenty (pad); törléséhez tartsa lenyomva azt a billenty t (pad)-ot. Az adatok olyan hosszan törl dnek, amíg lenyomva tartja billenty t (pad-ot). Egy meghatározott billenty sáv billenty inek törléséhez ; Tartsa lenyomva a sáv legalsó és legfels billenty jét. Az adatok olyan hosszan törl dnek, amíg lenyomva tartja ezeket billenty ket. 4. Nyomja meg az [F8 (Close)] gombot a Realtime Erase ablak bezárásához. Visszatér a normál felvételi helyzetbe. 49

50 Egyéb változások CC Filter a Microscope ablakban Meghatározhatja a Microscope-ban megjelen kontroller számokat. Használati útmutató; 194.o. Új funkció a step recording használatában Egy funkció lehet vé teszi az el leg hozzáadott esemény eltávolítását. A Step Rec (Note) képerny n, nyomja meg az [F6 (Untie)] gombot. Használati útmutató; 174.o. 7.lépés 1. Lépjen be a View Select ablakba. 2. Nyomja meg a vagy gombot a Control Change kiválasztásához. 3. A VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] gombokkal határozza meg megjelen CC számokat. Ha az ALL -t választja, minden üzenet látható lesz. 50

51 Egyéb változások Új funkció a Live Setting beállításaiban 5. Nyomja meg az [F5 (Set Song)] gombot. A Song Select képerny megjelenik. Használati útmutató; 42.o. Song file rögzítése a Live Setting - ben A patche-ken és performance-eken felül song file-okat is regisztrálhat egy live setting-hez. 1. Nyomja meg a [MENU] gombot. 2. A VALUE kerékkel vagy a gombokkal válassza ki a Live Setting Edit -et majd nyomja meg az [ENTER] gombot. A Live Setting Edit képerny megjelenik. A Live Setting Edit képerny t úgy is elérheti, ha a [SHIFT]-t lenyomva tartja és megnyomja az [ENTER]-t. 3. A vagy ( vagy ) használatával válassza ki a Bankot, amelyikbe regisztrálni akarja a song file-t. 4. A vagy -al válassza ki a számot, amelyikhez regisztrálja a song file-t. A song file-t a 16 step közül bármelyikhez regisztrálhatja. A regisztrálást valószín leg a dalok címének sorrendje szerint készíti el a színpadi szettben. A vagy lenyomásával a fenti képerny n meghatározhatja a kijelzett dal típusát. Ez lehet vé teszi, hogy csak kívánt típusú song legyen látható, ami megkönnyíti a keresett file megtalálását a különböz típusú dalok közt. VIEW ALL: Az összes dal megjelenik SVQ ONLY: Csak az SVQ file-ok jelennek meg SMF ONLY: Csak a Standard MIDI File-ok jelennek meg MRC ONLY: Csak az MRC file-ok jelennek meg 6. Nyomja meg az [F1 (User)] vagy [F2 (Card)]- gombot a betöltés helyének kiválasztásához, majd a vagy -at a dal kiválasztásához. Ha törölni akarja a m veletet, nyomja meg az [F7 (Cancel)] gombot. 7. Nyomja meg az [F8 (Select)] gombot a song file regisztrálásához. Például, ha regisztrált egy dalt az 1.Bank 1. számához a képerny n a Regist to jelenik meg. 51

52 Egyéb változások Egy regisztrált song file el hívása Ugyanazon a módon hívhat el egy dalt, mint egy patch-et vagy egy performance-t. (Használati útmutató; 42. o.). A Live Setting Play képerny n, amikor el hív egy step-et amihez egy dalt regisztrált, a dal betöltésre kerül. Új funkciók az Arpeggio használatában Arpeggio játéknál, a pad-okkal kapcsolhatja az arpeggio stílusokat. Pad-ok használata az arpeggio stílusok kapcsolásához Bet típus kiválasztása Kiválaszthatja a Live Setting screen képerny bet típusát. A Live Setting Edit képerny n, az [F4 (Font)] gomb ismételt lenyomásával váltogathatja a kijelzett bet típust. Használati útmutató; 128.o. 1. Tartsa nyomva a [SHIFT]-t és nyomja meg az [ARPEGGIO] gombot. Az alábbi képerny jelenik meg. * Ha a Performance mode-t választotta ki, a Performance szó megjelenik jobbra az Arpeggio -tól. Szöveg eltávolítása Használati útmutató; 42.o. Törölheti az importált szöveget a bank információból. 1. A Live Setting Edit képerny n, a vagy ( vagy )-al válassza ki a törölni kívánt szöveget tartalmazó bankot. 2. Nyomja meg az [F6(Use Pad) ] gombot. 2. Tartsa nyomva a [SHIFT] gombot és nyomja meg az [F6 (Remove Text)] gombot. Használja a pad-okat az arpeggio stílusok kapcsolásához. Szintén a fenti képerny re léphet a [PAD SETTING] gomb, majd az [F2 (Arp)] gomb lenyomásával. 52

53 Egyéb változások Változás az arpeggio stílusok pad-ekhez történ hozzárendelésében 1. A fenti ablakban, a [CURSOR]-al válassza ki a Style -t és a VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] gombokkal válassza ki a kívánt stílust. Új funkciók a Chord Memory használatában A chord memory használatakor, a pad-ekkel válthatja az akkord formákat. Pad-ok használata az akkord formák kapcsolásához Használati útmutató; 133.o. 1. Tartsa nyomva a [SHIFT]-t és nyomja meg a [Chord Memory] gombot. Az alábbi képerny jelenik meg. * Ha a Performance mode-t választotta ki, a Performance szó megjelenik jobbra az Chord Form -tól. 2. Nyomja meg az [F8 (Store)] gombot. A pad-ok villogni kezdenek. 3. Nyomja meg valamelyik pad-et 1-16-ig. Ezzel az 1. lépésben kiválasztott stílust a lenyomott pad-hez rendeli. 2. Nyomja meg az [F6(Use Pad) ] gombot. Használja a pad-okat az akkord formák kapcsolásához. Szintén a fenti képerny re léphet a [PAD SETTING] gomb, majd az [F1 (Chord)] gomb lenyomásával. 53

54 Egyéb változások Változás az akkord formák pad-ekhez történ hozzárendelésében 1. A lenti ablakban, a [CURSOR]-al válassza ki a Chord Form -t és a VALUE kerékkel vagy az [INC][DEC] gombokkal válassza ki a kívánt akkord formát. Változások a Librarian-ban Használati útmutató; 236.o. A Fantom-X librarian használatakor már nem kell manuálisan kiválasztania a Librarian mode-t. Amikor a Fantom-X Librarian megkezdi az adatátvitelt, a Fantom-X automatikusan PC mode-ba lép, és már nem ködtethet a saját kezel szerveivel. Ez biztosítja, hogy a FANTOM-X és a számítógép ködésében ne legyen ütközés.. 2. Nyomja meg az [F8 (Store)] gombot. A pad-ek villogni kezdenek. 3. Nyomja meg valamelyik pad-et 1-16-ig. Ezzel az 1. lépésben kiválasztott akkord formát a lenyomott pad-hez rendeli. Amikor bezárja a librarian-t a számítógépen, a FANTOM-X kilép a PC mode-ból és visszatér a normál képerny höz. Amikor egy váratlan esemény miatt ( pl. a számítógép lefagyása) ki kell lépnie a PC mode-ból, nyomja meg az[f8exit] gombot. A képerny meger sítést kér, amihez nyomja meg az [ENTER] gombot. Ezután a FANTOM-X visszatér a normál képerny höz. 54

55 Egyéb változások Új parancsikon az Input Setting képerny n az MFX Edit eléréséhez Az Input Setting képerny n az [F6 (MFX Edit)] gomb megnyomásával az MFX Edit képerny re ugorhat. Használati útmutató; 141.o. Új paraméterek a programozható kapcsolóknál Számos más funkció vezérlésére van lehet ség a programozható 1. és 2. kapcsolók által. Az újonnan hozzáadott paraméterek a következ k: Használati útmutató; 125.o. Master Key Shift Down Eltolja lefelé a System paraméter Master Key Shift (Használati útmutató; 230.o.) értékét félhangos lépésekben. Master Key Shift Up Eltolja felfelé a System paraméter Master Key Shift (Használati útmutató; 230.o.) értékét félhangos lépésekben. Scale Tune Switch Váltja a System paraméter Scale Tune kapcsolóját (Használati útmutató; 232.o.) CC01 CC31 Kontroller számok 1 31 CC33 CC95 Kontroller számok

56 Egyéb változások Újonnan hozzáadott DIMM memória ellen rz funkció Amikor bekapcsolja a FANTOM-X-et, az automatikusan fogja ellen rizni a DIMM memória korrekt m ködését (Használati útmutató; 243.o.) Ha a DIMM memória hibásan érintkezik, a képerny n az alábbi üzenet jelenik meg. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és tegye vissza a DIMM memóriát helyesen. 56

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5 1. Bevezető... 1 1.1 Üdvözöljük... 1 1.2 Biztonsági figyelmeztetések... 1 2. A készülék bemutatása... 3 2.1 Gombok és csatlakozók... 3 2.2 A készülék megjelenése... 4 2.3 Állapotjelző és értesítő ikonok...

Részletesebben

- 1 - FUB-26 Használait útmutató

- 1 - FUB-26 Használait útmutató FUB-26 Használait útmutató Tartalom 1.1 Óvintézkedések 1.2 Lejátszó jellemzői 1.3 A termék felépítése. A csomag az alábbiakat tartalmazza: 1.4 PC követelmény 2 Funckiók leírása 2.1 Lejátszó kezelői felületének

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR. 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval

16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR. 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval AVC78X QUICK START 1 GYORS INDÍTÁS 16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR 4 CSATORNÁS 16/8/4 CSATORNÁS 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval 1. Győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztassa! 2 Bevezetés 3 Jó szórakozást! CD290 CD295

Rövid üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztassa! 2 Bevezetés 3 Jó szórakozást!   CD290 CD295 Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome CD290 CD295 Rövid üzembe helyezési útmutató 1 Csatlakoztassa! 2 Bevezetés 3 Jó szórakozást! A doboz tartalma

Részletesebben

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11)

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11) Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11) 1. K: Hogyan tudom bekapcsolni a 3D funkciót az ASRock Vision 3D és ION3D rendszeren? V: Az elté monitor/tv/tartalom/lejátszó szoftver összeállításoknak

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója

FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója A készülék használata elõtt kérjük, olvassa el ezt a Használati útmutatót. A könnyû elérhetõség érdekében tartsa kéznél ezt az útmutatót. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

3. Gyors útmutató 4. Garanciakártya

3. Gyors útmutató 4. Garanciakártya A csomag tartalma 1. Prestigio webkamera főegység 2. Alkalmazás szoftver CD Használatvétel 3. Gyors útmutató 4. Garanciakártya 1. Kapcsolja be a PC-t, vagy notebookot. 2. Dugja be az USB csatolót a PC,

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

BeoSound 4. Kiegészítés

BeoSound 4. Kiegészítés BeoSound 4 Kiegészítés Menürendszer Ez a kiegészítés a BeoSound 4 úmutatóra vonatkozó módosításokat tartalmazza. Az új szoftvernek köszönhetően, a zenei rendszer új szolgáltatásokkal bővült. A menürendszer

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Tartalom. A Beo4 távirányító használata, 3. A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek

Tartalom. A Beo4 távirányító használata, 3. A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek Beo4 Útmutató Tartalom A Beo4 távirányító használata, 3 A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek A Beo4 testreszabása, 5 Extra gomb hozzáadása Az extra gombok

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WIFI ADAPTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WIFI ADAPTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WIFI ADAPTER Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! HD-WIFI-2017_170501 1 FIGYELEM! A berendezést

Részletesebben

ipod nano Felhasználói útmutató

ipod nano Felhasználói útmutató ipod nano Felhasználói útmutató Tartalom 4 Fejezet 1: Az első pillantás az ipod nanóra 4 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 5 Főképernyő 6 Állapotikonok 7 Fejezet 2: Első lépések 7 Az ipod nano beállítása

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Használati útmutató Magyar

Használati útmutató Magyar Használati útmutató Magyar Magyar Ismerkedés az Xsight távvezérlővel..................... 3 Az XSight kicsomagolása és beállítása........................................................ 3 Az XSight gombjai

Részletesebben

Audacity. Nyissunk meg egy.wav hangállományt a Fájl / Megnyitás menüponttal.

Audacity. Nyissunk meg egy.wav hangállományt a Fájl / Megnyitás menüponttal. Audacity Az Audacity program egy ingyenes elérhető hangmanipuláló program, amely magyar nyelvű felülettel is rendelkezik. Futtatható Windows, MAX OS X és Linux operációs rendszeren is. A program a http://audacity.sourceforge.net/

Részletesebben

Fém minidiktafon távolsági lehallgatással

Fém minidiktafon távolsági lehallgatással Fém minidiktafon távolsági lehallgatással Használati útmutató A szállító elérhetősége: SHX Trading s.r.o. V Háji 15, 170 00 Praha 7 Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu 1. oldal www.spystore.hu

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest D714I Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 1. Bevezetés Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 2. Biztonság A kézikönyv fontos biztonsági és használati

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Vertex Standard VXA-300 KÉZI REPSÁVOS ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Vertex Standard VXA-300 KÉZI REPSÁVOS ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Vertex Standard VXA-300 KÉZI REPSÁVOS ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A készülék első bekapcsolása, használata előtt figyelmesen olvassa végig a tájékoztatót! Általános információk A VXA-300 megvásárlásával

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

2) Bevezetés: A CV 1000 max. nyolc különböző készülék távirányítására alkalmas, mint pl.: TV, videó, CD-játszó, műholdvevő, DVDjátszó,

2) Bevezetés: A CV 1000 max. nyolc különböző készülék távirányítására alkalmas, mint pl.: TV, videó, CD-játszó, műholdvevő, DVDjátszó, Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 CV 1000 érintős távvezérlő Rend.sz.: 35 03 80 1) Általános biztonsági tudnivalók: A terméken bármely változtatás vagy technikai beavatkozás

Részletesebben

STYLUS TG-TRACKER. Kezelési útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP

STYLUS TG-TRACKER. Kezelési útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP STYLUS TG-TRACKER Kezelési útmutató Köszönjük, hogy az Olympus digitális fényképezőgépét választotta. Mielőtt használatba venné új fényképezőgépét, figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az MP3 a médialejátszók új generációja. Támogatja az MP2, MP3, WMA és WAV fájlok lejátszását. Magas színvonal, megbízhatóság és átdolgozott dizájn jellemzi. Áttekintés Átdolgozott dizájn

Részletesebben

L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár. Használati útmutató

L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár. Használati útmutató L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár Használati útmutató 1. Útmutató a használathoz Megjegyzés: A * jelölt funkciók csak a speciális zárakon érhetők el. 1.1 Funkciók bemutatása - A készülék az ujjlenyomat

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

MG6250 konzol vezeték nélküli riasztóközpont

MG6250 konzol vezeték nélküli riasztóközpont vezeték nélküli riasztóközpont Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés... 3 MG6250 Konzol... 3 2. fejezet Első lépések... 4 Az ön MG6250 biztonsági rendszere... 4 MG6250 Külső megjelenés...

Részletesebben

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2-688-631-91(1) NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 Kezelési útmutató HU 2006 Sony Corporation 4 Tartalomjegyzék Mellékelt tartozékok... 6 Menü bemutatása... 7 Alapműveletek Alkatrészek és

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése Az U42S gyors használatbavételéhez kövesse az itt leírtakat. Ebben a példában Cubase LE 4-et használunk, de az U42S ugyan úgy használható más hangszerkesztőkkel

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tulajdonságok Általános utasítások 1. Áttekintés 2. Működtetés 2.1 Programozás 2.2 Szerkesztés 2.3 Futtatás

Tartalomjegyzék Tulajdonságok Általános utasítások 1. Áttekintés 2. Működtetés 2.1 Programozás 2.2 Szerkesztés 2.3 Futtatás Tartalomjegyzék Tulajdonságok 1 Általános utasítások 2 1. Áttekintés 3 1.1 Előlap 3 1.2 Hátlap 5 2. Működtetés 6 2.1 Programozás 6 2.1.1 Rögzítés Engedélyezése 6 2.1.2 Programok védelme 6 2.1.3. Jelenetek

Részletesebben

Tartalomjegyzék Üdvözöljük!... 1 Biztonsági Figyelmeztetés... 1 Felépítés... 4 Működés... 6 Az akkumulátor behelyezése... 6 Az akkumulátor töltése...

Tartalomjegyzék Üdvözöljük!... 1 Biztonsági Figyelmeztetés... 1 Felépítés... 4 Működés... 6 Az akkumulátor behelyezése... 6 Az akkumulátor töltése... Használati Útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük!... 1 Biztonsági Figyelmeztetés... 1 Felépítés... 4 Működés... 6 Az akkumulátor behelyezése... 6 Az akkumulátor töltése... 6 SD kártya behelyezése... 8 Készülék

Részletesebben

STAGE CONCERT Hordozható Pianínó

STAGE CONCERT Hordozható Pianínó D i g i t a l P i a n o s STAGE CONCERT Hordozható Pianínó CDP 202 Digitális Pianínó Használati Útmutató Forgalmazza az Euromusic Kft 8130 Enying, Ságvári u. 6/1 Tel: 06-22-572-030 Web: www.euromusickft.com

Részletesebben

D-Tronic Q5. Elektronikus dobkészlet. Használati utasítás

D-Tronic Q5. Elektronikus dobkészlet. Használati utasítás D-Tronic Q5 Elektronikus dobkészlet Használati utasítás 1 GONDOSAN ORIZZE MEG A KÖVETKEZO BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOKAT! Fontos biztonsági eloírások: FIGYELEM elektromos készülékek használatakor néhány alapveto

Részletesebben

W276-EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom

W276-EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom W276-EU Használati utasítás Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom BEVEZETŐ... 2 FŐBB JELLEMZŐK... 2 NYOMÓGOMBOK... 2 AZ ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK ÉRTELMEZÉSE... 3 A RUN TRAINER TM KARÓRA FELTÖLTÉSE...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

ÁLATI Ú ÚTMUTATÓÓ ConCorde X-900 MP5 lejátszó

ÁLATI Ú ÚTMUTATÓÓ ConCorde X-900 MP5 lejátszó ÁLATI Ú ÚTMUTATÓÓ ConCorde X-900 MP5 lejátszó 1 Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Biztonsági előírások: 1. Ne használja a kzüléket túl forró, hideg, poros nyirkos környezetben.

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 MENU TRIPOD TIMER? max. min 7,8,9

10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 MENU TRIPOD TIMER? max. min 7,8,9 Leica Racer 100 Leica Racer 100 Leica Racer 100 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MEU UIT REET IPO BEEP OOFF 21 22 23 27 24 28 25 29 26

Részletesebben

H6 hordozhato felvevo. Használati útmutató

H6 hordozhato felvevo. Használati útmutató H6 hordozhato felvevo Használati útmutató H6 hordozható felvevő Bevezetés Köszönjük, hogy a Zoom H6 hordozgató felvevőjét választotta. A H6 tulajdonságai összefoglalva: Felhasználástól függően állítható

Részletesebben

A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén.

A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ConCorde-1120 ECO DECT A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén. A berendezés első használata előtt, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Használati útmutató. Szintetizátor. Tartalom. Használati útmutató (melyet a kezében tart) A PDF használati útmutató elérése

Használati útmutató. Szintetizátor. Tartalom. Használati útmutató (melyet a kezében tart) A PDF használati útmutató elérése Használati útmutató Szintetizátor Tartalom Panel leírások......................................... 2 Előlap.............................................. 2 Hátlap (csatlakoztatások)...............................

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. NAVIGON 14xx 24xx. Magyar. 2009. szeptember

Felhasználói kézikönyv. NAVIGON 14xx 24xx. Magyar. 2009. szeptember Felhasználói kézikönyv NAVIGON 14xx 24xx Magyar 2009. szeptember Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre

Részletesebben

Rövid útmutató az első használathoz

Rövid útmutató az első használathoz Rövid útmutató az első használathoz Fejezet 1. Előkészítés használatra (3) 2. Régi driverek és eszközök eltávolítása (5.1) 3. Szoftver telepítés (5.2) 4. Szoftverek használata (6) 5. Csatlakozás, MP3 állományok

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT

Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT 1 Bevezetés Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth firmware frissítéséről. Olvassa el az összes figyelmeztetést

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Kezdeti lépések Nyomtatás Hibaelhárítás Fogyóeszközök pótlása és cseréje A kézikönyvből hiányzó információkat a mellékelt CD-ROM HTML/PDF formátumú fájljaiban találhatja meg. A készülék

Részletesebben

Koobe Jumbo használati utasítás

Koobe Jumbo használati utasítás Koobe Jumbo használati utasítás Tartalomjegyzék Biztonsági előírás...5 Struktúra...7 1. Billentyűk...9 2. Érintőképernyő...10 1) Tapintás...10 2) Csúsztatás...10 3) Csúsztatás és tartás... 11 Műveletek...12

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

PagePro 1390 MF Fax Felhasználói

PagePro 1390 MF Fax Felhasználói PagePro 1390 MF Fax Felhasználói útmutató 4558-9564-01G 1800795-008B Köszönet Köszönjük, hogy megvásárolta a PagePro 1390 MF készüléket. Az Ön PagePro 1390 MF készülékét úgy tervezték, hogy az optimálisan

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:

Részletesebben

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv GT-I860 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Használati útmutató. Biztonsági előírások. Tartalom. Szimbólumok. A műszer felhasználási célja. Tiltott használat. magyar

Használati útmutató. Biztonsági előírások. Tartalom. Szimbólumok. A műszer felhasználási célja. Tiltott használat. magyar asználati útmutató magyar Gratulálunk a Leica ITO 3a BT megvásárlásához! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a Biztonsági előírásokat és a asználati útmutatót. A készülékért felelős személynek

Részletesebben

HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez

HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez Fájlok kezelése... 2 Hogyan érhetem el a microsd kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?... 2 Hogyan tudom átmásolni

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez Fájlok kezelése... 2 Hogyan érhetem el a microsd kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?... 2 Hogyan tudom átmásolni a kívánt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FE-210 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5535139

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FE-210 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5535139 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Tudáspróba Informatika felmérő feladatok

Tudáspróba Informatika felmérő feladatok Tudáspróba Informatika felmérő feladatok 1. Vezesd a mágneslemezt a számítógépbe! 2. Párosítsd a nyilakat a gombokkal! BASCKSPACE T A B SHIFT ENTER 1 3. a) Írd az egyes eszközök alá a nevüket!....... 3.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket az IVE-W530BT Bluetooth firmware frissítéséről. Olvassa el az összes figyelmeztetést

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv (Windows Mobile 2003 for Pocket PCs operációs rendszerrel) 11-880012-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2004-2006. BCS Hungary Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

ábra 1 LabelPOINT 250 elektromos feliratozógép Címkekimeneti nyílás Vágóél LCD kijelző Bekapcsológomb

ábra 1 LabelPOINT 250 elektromos feliratozógép Címkekimeneti nyílás Vágóél LCD kijelző Bekapcsológomb Címkekimeneti nyílás Vágóél LCD kijelző Bekapcsológomb Stílus/Nyelv billentyű Igazítás/ Aláhúzás-keret billentyű Fix hosszúság/ Betűtípus billentyű Memória/Extra billentyű Numerikus billentyűk Nyomtatás

Részletesebben

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os

Részletesebben

Bevezetés az Intelligens Kártyás Ajtó Zár 19.0 verziójába

Bevezetés az Intelligens Kártyás Ajtó Zár 19.0 verziójába Bevezetés az Intelligens Kártyás Ajtó Zár 19.0 verziójába A rendszer, ami egy gazdagépből és egy olvasó-író kártya és menedzsment szoftverből áll, különféle kártyák kiadásáért és menedzseléséért felelős,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÚTMUTATÓ HU DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP A fényképezőgép funkcióinak alkalmazása A felvételi viszonyoknak megfelelő mód kiválasztása HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÚTMUTATÓ Különböző fényképezési funkciók Fókusz funkciók Expozíció,

Részletesebben

Karóra FULL HD rejtett kamerával Használati útmutató:

Karóra FULL HD rejtett kamerával Használati útmutató: ! Karóra FULL HD rejtett kamerával Használati útmutató: A szállító elérhetősége: SHX Trading s.r.o. V Háji 15, 170 00 Praha 7 1. oldal www.kemtech.hu # Fontos információk a berendezés vízállóságáról: Az

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCC sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Kezelési útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Kezelési útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Kezelési útmutató Köszönjük, hogy az Olympus digitális fényképezőgépet választotta. Kérjük, mielőtt elkezdené használni

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv SM-G935F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 04/2016. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék bemutatása

1. Csomag tartalma. 2. A készülék bemutatása 1. Csomag tartalma 1. Prestigio autós DVR 2. Tapadókorong 3. DC 5V autós töltő 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. AV-kábel 2. A készülék bemutatása 1 SD/MMC-kártyanyílás 10 Fel 2 Mikrofon 11

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV H.264 hagyományos hálózati digitális videorögzítőkhöz FIGYELMEZTETÉSEK Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és rendeltetésének megfelelően, biztonságosan használja

Részletesebben

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1. A készülék ismertetése 2. Üzembe helyezés 3. Főmenü 4. COMPUTER 5. OPEN FILE 6. PLAY 7. LEVEL 8. SOUND 9. REMOTE 10. SAVE A Z80TAPE készülék 1. A készülék

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-J430W 0 verzió HUN A használati útmutatók helye Melyik kézikönyv? Mit tartalmaz? Hol található? Termékbiztonsági útmutató Gyors telepítési útmutató Használati útmutató

Részletesebben