Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018."

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata május 27.

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága... A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 1. A HEP IT részletei... A helyzetelemzés megállapításainak összegzése... A beavatkozások megvalósítói... Jövőképünk... Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás... A megvalósítás előkészítése... A megvalósítás folyamata... Monitoring és visszacsatolás... Nyilvánosság... Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma... 2

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: törvén), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletrendelkezéseivel, Ozmánbük község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét,mely az állam, az önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata. Ozmánbük község Önkormányzatának célja, hogy Ozmánbük olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása A település Zala és Vas megye határán, az ország DNy-i részén fekszik, területe a Vasi-Hegyhát kistájba sorolható. Az országos és megyei területfejlesztési koncepció szerint a község a Zalaegerszegi kistérségen belül helyezkedik el. A terület központjának elsősorban a kistérség központja Zalaegerszeg tekinthető. A Vasi-Hegyhát központja Vasvár. A község a megyeszékhelytől (Zalaegerszeg) 20 kmre fekszik. Két Vas megyei város is található a közelben. Körmend 13 km, Vasvar 28 km. A település fővárostól mért távolsága 238 km. A község helyzete szempontjából fontos, hogy két megye határánál helyezkedik el. A mai Ozmánbük két részből tevődött össze. A középkorban egyik részét temploma miatt Egyházasbüknek, a másik részét Ozmán- vagy Túlsóbük néven említik. A nevét bizonyára bükkös erdejéről kaphatta. A falu első birtokosa bizonyára a Bykicsalád volt, akik birtokukról kaphatták nevüket. A család köznemesi rangon kisebbnagyobb részeket bírt különböző más Zala megyei településen is. Bük első említése a 14. századból származik. A későbbi említéseknél a falu két része azt is mutatja, hogy két birtokosa lehetett, a birtokok között pedig talán a Bükpatak lehetett a határ. Erre mutat az egyik Bük nevében a Túlsó előtag is. A Byki-család tagjai már 1531-ben a török pusztításaira hivatkozva adják el itteni két nemesi kúriájukat, majd a folyamat a század közepén felgyorsul, amikor a maradék földjeiket is eladják vagy zálogba adják. A falu a török háborúk idején, a 17. században elnéptelenedett, de hamarosan újratelepült. Birtokosai egy átlagos zalai falu szintjén 3

4 tartották, nem különösebben fejlesztették, amiben a megyehatár közelsége is szerepet játszhatott ben, a faluban elhagyott, puszta templom állt, amelynek tornya is volt. Ezt a templomot 1748-ra építették fel romjaiból. Emiatt valószínű, hogy a mai templom is őrizhet középkori részleteket, amit régészeti kutatással bizonyítani lehetne. Ozmánbükhöz tartozik, de Halastóhoz van közelebb a valaha önálló kicsi Márkus település. Műemlékileg nem védett, de érdekes színfolt a kétoszlopos, négyszer két párhuzamos gerendával kitámasztott római katolikus harangláb. Ozmánbük Községi Közös Tanácsi, majd körjegyzőségi szempontból 2012-ig a Vaspör székhelyű hivatalhoz tartozott tól közös hivatal székhelye Ozmánbük. A rendszerváltás után a falu első megválasztott polgármestere Mészáros Imre kettő, Benedek László három cikluson át irányította a falut. A jelenlegi első ciklusát töltő polgármester Kovács Anikó Lívia. A település infrastruktúrája a ban kiépült szennyvízcsatornával vált teljessé. Közösségi szolgáltatás jelentős része helyben nem érhető el. Bölcsőde, óvoda, iskola fix posta Ozmánbükban ill. Zalalövőn érhető el. Könyvtár helyben biztosított. Ozmánbük Zala megyei és országos viszonylatban is a kis települések közé tartozik. A faluban a évi népszámlálás adatai alapján 198 fő él az 1990 évi 241 fővel szemben A település belterülete jelentős, melyet tovább bővített a 2002-ben elfogadott HÉSZ. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év égén Fő Változás % % % % 2012 Nincs adat 0% 4

5 2. számú táblázat - Állandó népesség (2011. év) Forrás: TeIR, KSH-TSTAR fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 48% 0-2 évesek éves % 52% éves % 17% éves % 54% éves % 33% 65 év feletti % 34% 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 2001 #ZÉRÓOSZTÓ! ,0% ,8% ,8% ,2% 2012 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 5

6 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 6

7 Értékeink, küldetésünk Ozmánbük település értékeit a település rendezési terve részletesen számba veszi, azokat az érdeklődők ezen dokumentumban megtekinthetik. A település értékeit az alábbi nagy csoportokba sorolhatjuk: Természeti értékek Történelmi értékek Építészeti értékek Társadalmi, kulturális értékek Küldetésünk, hogy Ozmánbük település minden múltbéli és jelenkori értékét megőrizzük, és új értékeket hozzunk létre a jövő nemzedéke számára, úgy, hogy azokat minden társadalmi csoport azonos eséllyel tudja hasznosítani. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Ozmánbük település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP IT tartalmazza. AHEP IT célja Célunka helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrételmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 7

8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat helyi szabályozás szintjén leginkább az önkormányzat helyi szociális rendelete érinti. Az ebben foglalt szabályok elsősorban a szegénységben élőkre, a munkanélküliekre és a fogyatékkal élőkre terjednek ki. A helyi gyermekvédelmi rendelet főként a gyermekeket (az esetleges anyagi támogatáson keresztül természetesen a szülőket is) érinti. Segít abban, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermekek pozitív diszkriminációban részesüljenek. Az említett rendeleteken kívül konkrét jogi szabályozás igazából nincsen, de az önkormányzat az egyes egyedi döntései során is figyelembe veszi az esélyegyenlőségi szempontokat. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal A helyi esélyegyenlőségi program kapcsolódik a település településfejlesztési koncepciójához, a gazdasági programhoz az önkormányzat és az önkormányzat intézményeinek szervezeti és működési szabályzataihoz. 8

9 Az önkormányzat egyes koncepcióinak és terveinek kidolgozása során a lehetőségekhez mérten minden esetben igyekszik figyelembe venni, hogy a hátrányos helyzetű csoportok kiemelt figyelmet és lehetőségeket kapjanak. A helyi esélyegyenlőségi program szorosan kapcsolódik a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Közoktatási Intézkedési Tervéhez, Szociális Koncepciójához és Egészségtervéhez. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Az oktatás területén az önkormányzat szorosan együttműködik az óvodai és általános iskolai ellátást biztosító bagodi önkormányzattal és együttműködik középiskolai ellátás döntő részben biztosító zalaegerszegi önkormányzattal. A felsőoktatás területén az együttműködés esetleges, általában csak valamely konkrét probléma esetén jelenik meg. Az egészségügy területén nagyon hasonló a helyzet, mert az alapellátást szintén a bagodi székhellyel működő háziorvosi szolgálat biztosítja, a szak és kórházi ellátását, pedig szintén Zalaegerszegen veszi igénybe a lakosság nagy része. E két területhez szorosan kapcsolódik a helyi esélyegyenlőségi program, mert az önkormányzatnak fontos feladata, hogy segítse és biztosítsa azt, hogy a fent említett (köz)szolgáltatásokhoz a település minden lakója egyformán hozzájuthasson. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az esélyegyenlőség szempontjából az alábbi adatok állnak az önkormányzat rendelkezésére: Népességi adatok, korcsoportok szerinti bontásban is Munkanélküliségi adatok, többfajta (kor, végzettség, stb.) megosztásban is Népszámlálási adatok, amelyek az élet számos területére kiterjednek Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adathiányok: Adatok a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű emberekről Adatok a fogyatékosokról 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A település átlagos jövedelmi és vagyoni helyzete megfelel a megyei átlagnak. A évi gazdasági válságot követően ez a jövedelmi és vagyoni helyzet lényegesen romlott. Ozmánbük községben szerencsére nincsenek nagy számban, mélyszegénységben élő emberek. A településen nem jelenleg nem él magát romának valló lakos. 9

10 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,2% 7 9,3% 13 9,3% ,8% 11 21,2% 14 12,3% ,9% 3 4,3% 11 8,3% ,9% 11 16,2% 21 16,0% 2012 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 10

11 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő fő éves és fiatalabb fő % 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal fő % 0,0% 14,3% 54,5% 9,5% fő % 0,0% 7,1% 0,0% 4,8% fő % 30,8% 14,3% 18,2% 14,3% fő % 15,4% 14,3% 0,0% 9,5% fő % 7,7% 7,1% 0,0% 9,5% fő % 23,1% 7,1% 9,1% 4,8% fő % 23,1% 35,7% 9,1% 23,8% fő % 0,0% 0,0% 9,1% 14,3% fő % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% N i n c s a d a t A településen a munkanélküliek aránya jobb, mint az országos, vagy mint a megyei átlag. Megfigyelhető, hogy a évi gazdasági válságot követően megnőtt az álláskeresők aránya, főként azért, mert 2009-ben megszűnt a legnagyobb helyi foglalkoztató, mely hatása 2010-től tapasztalható. 11

12 számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,3% 0,0% 15,4% ,0% 36,4% 50,0% ,5% 100,0% 54,5% ,0% 45,5% 38,1% 2012 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A tartósan munkanélküliek száma és aránya 2010-től többé-kevésbé állandó, sajnálatos módon az országos átlagnál magasabb számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,9% 1 6,3% 2 6,1% ,0% 1 6,3% 1 3,1% 2012 Nincs adat 12

13 A pályakezdő munkanélküliségről a településünkön szerencsére csak 2010-től beszélhetünk. Szerencsére ez a probléma csak 1-2 embert érint, de a kis létszám miatt ez viszonylag magas arányt jelent. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Az alacsony iskolai végzettségűek száma és aránya az álláskeresők között szinte állandó, az álláskeresők több mint ¾-t teszi ki számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 15 éves és idősebb 15-X éves legalább általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x lakosság száma általános iskolát évesek száma év összesen végzettek száma összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,1% 85 80,2% 65 75,6% Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 13

14 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% 4 30,8% 9 69,2% ,0% 3 21,4% 11 78,6% ,0% 4 36,4% 7 63,6% ,0% 6 28,6% 15 71,4% na na na Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők Nem áll rendelkezésre adat számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában Nem áll rendelkezésre adat c) közfoglalkoztatás Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében lehetőségeit maximálisan kihasználja. A biztosított munka, általában összhangban van a munkaerőpiacról kiszorulók végzettségével. A munkaerőpiacon jobb kondíciókkal bírók számára általában helyben, közfoglalkoztatás keretében nehezen biztosítható végzettségüknek megfelelő munka. A jellemzően alacsonyvégzettségűek nyílt munkaerő piaci helyzete lényegesen eltér, sokkal rosszabbnak mondható, mint a végzettséggel rendelkezőké. Helyben nem tapasztalható, az a tendencia, mely az ország más területén vált jellemzővé: nem, vagy csak alacsonyabb végzettséget igénylő álláshelyeket tudnak betölteni a magasan kvalifikált munkavállalók számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% 4 30,8% 9 69,2% ,0% 3 21,4% 11 78,6% ,0% 4 36,4% 7 63,6% ,0% 6 28,6% 15 71,4% 2012 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 14

15 d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) Ozmánbük település Zalaegerszeghez és Körmendhez való viszonylagos közelsége miatt e kérdésben jó helyzetűnek minősül, mivel tömegközlekedése autóbusszal megoldott, a járatsűrűség kielégítőnek mondható. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény keretei közt elérhető a családsegítés, a helyi hivatalban nyilvános internet hozzáférést tudnak igénybe venni az ügyfelek. A településen sajnos nem jelentős a vállalkozói szféra, így a lakosság kis része jut helyben munkához. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük. A fiatalok munkaerőpiaci helyzete átlagos. A képzésekben, továbbképzésekben, való részvételük, a munkaerőpiaci egyéb aktív eszközökhöz való hozzáférésük közepesnek mondható. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)a képzésekben, továbbképzésekben, való részvételük, a munkaerőpiaci egyéb aktív eszközökhöz való hozzáférésük a megyeszékhely közelsége miatt - jónak mondható g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása. A mélyszegénységben élők alacsony képzettségük miatt elsősorban a közfoglalkoztatás keretében nyílik mód. A munkára való nevelés keretében a munkamorál, az előírások betartásának elvárása, hat a munkavállalókra, segíti a munkavilágába való visszavezetésüket. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Hátrányos megkülönböztetésről nem beszélhetünk. A munkához jutás feltétele a munkára alkalmas állapotban való megjelenés és munkavégzés. Az önkormányzat mindenki számára biztosítja a közmunkaprogramban való részvételt. (Az éves minimum 30 napos munkajogi jogviszony az Fht tovább.) A teljes ellátottság érdekében, a munkára estlegesen alkalmatlan személyek számára a szociális ellátó rendszer által biztosított a védőháló. 15

16 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Ozmánbük község Önkormányzata a helyi szociális rendeltében meghatározott szociális ellátásokat nyújtja a rászorulók részére. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások: Pénzbeli szociális ellátások: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Rendszeres szociális segély - Lakásfenntartási támogatás - Ápolási díj - Átmeneti segély - Temetési segély Természetbeni szociális ellátások: - Köztemetés - Átmeneti segély (természetben nyújtott) - Közgyógyellátás számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma év közötti lakónépesség év segélyben részesülők fő segélyben részesülők % száma ,4% ,0% ,0% ,0% 2012 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 16

17 számú táblázat - Járadékra jogosultak száma álláskeresési járadékra nyilvántartott álláskeresők száma jogosultak év fő fő % ,8% ,9% ,3% ,0% 2012 Nincs adat - Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Az adatokat elemezve azt látjuk, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma a korábbi évek szinte állandó száma után 2011-ben jelentős emelkedést mutat és az álláskeresési járadékra jogosultak száma pedig csökkent. Ha ez a folyamat folytatódik akkor az komoly problémát okozhat a település életében számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma rendszeres Foglalkoztatást helyettesítő szociális támogatás (álláskeresési segélyben támogatás) év részesülők f ő évesek %- ában fő munkanélküliek %- ában Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett Azoknak a száma, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást , ,1 4 28, , , , , Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 17

18 A rendszeres szociális segélyben részsülők száma a évi csúcs után állandó szinten van. Szintén évek óta állandó létszámú a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma is. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést számú táblázat - Lakásállomány év összes lakásállomány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma bérlakás állomány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma szociális lakásállomány (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok (db) na ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 18

19 a) bérlakás-állomány Az önkormányzat nem rendelkezik bérlakás állománnyal. Az önkormányzat forrás hiányában sem rövid, sem pedig hosszabb távon nem tervezi bérlakások építését. b) szociális lakhatás Az önkormányzat nem rendelkezik szociális lakással számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság Nincs adat c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok Információink szerint a településen nincs olyan nem lakás célú ingatlan, amelyet lakáscélra használnának. d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság A településen az elégtelen lakhatási körülmények nem jellemzőek, problémát inkább a nem lakott elhanyagolt épületek okoznak. Veszélyeztetett lakhatási körülmények több minden miatt kialakulhatnak, de a legfőbb ok általában az alacsony jövedelem problémája. A legsúlyosabb problémák a jelentős hitellel (főként deviza hitellel) rendelkezők esetében merülnek fel, de ezen problémákról a legtöbb esetben már csak a végrehajtási szakaszban értesülünk. A településen a hajléktalanság nincs jelen. e) lakhatást segítő támogatások A településen általános lakhatást segítő támogatásként a lakásfenntartási támogatás található meg. Ezen felül az önkormányzat által működtetett általános támogatási rendszer nem működik. Egyedi kérelmek esetén az önkormányzat felméri a lehetséges támogatási módokat és mérlegelve a körülményeket egyedileg dönt az ügyekben. 19

20 számú táblázat - Támogatásban részesülők év lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma na na Forrás: TeIR, KSH Tstar f) eladósodottság A település önkormányzata nincs eladósodva és véleményünk szerint a település lakossága sincs túlzott mértékben. Ugyanakkor erre vonatkozóan az önkormányzatnak nincs semmilyen adata. A problémás esetekkel csak akkor szoktunk találkozni, amikor már a végrehajtó keresi meg az önkormányzatot adó és értékbizonyítvány kiállítása céljából. E téren a gazdasági válság érezteti hatását, növekvő tendencia figyelhető meg. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása A település külterületi lakott résszel nem rendelkezik, a Márkus nevű településrész elkülönül a falu központi belterületétől. A közműszolgáltatás a szennyvízcsatorna hálózat és a kábeltévé hálózat kivételével, ezen településrészen is elérhető. Tekintettel arra, hogy ezen falurészben kevés ember lakik, ezért az óriási fajlagos költségek miatt ezen szolgáltatások kiépülése nem magas valószínűségű. A közúti közösségi közlekedéshez való hozzáférés a településen egyformán biztosított. A vasúti közlekedés nem biztosított. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete Ozmánbük községben telepek illetve szegregátummal érintett település részek nincsenek. A falunak nincs olyan része, amely szegregációval veszélyeztetett lenne. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Az egészségügyi alapszolgáltatásokból a háziorvosi és védőnői szolgálat Bagodban, a fogorvosi szolgálat Zalaszentgyörgyön biztosított a lakosság számára. Szakellátások igénybevétele esetén a zalaegerszegi rendelőintézet biztosítja ezen ellátásokat. 20

21 számú táblázat Orvosi ellátás Felnőttek és gyermekek részére Csak felnőttek részére szervezett házi gyermekorvosok által év tervezett háziorvosi szolgálatok háziorvosi szolgáltatások száma ellátott szolgálatok száma száma na na na Forrás: TeIR, KSH Tstar b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés A gyermekek esetén kötelező szűréseket a védőnői szolgálat biztosítja. Ezen felül az önkormányzat a lehetőségeihez mérten megpróbál segítséget nyújtani a különböző szűrőprogramok sikerességéhez (pl: méhnyakrákszűrés, emlőszűrés). Kisebb szűréseket (pl: vérnyomásmérés, vércukormérés, koleszterinmérés) az önkormányzat saját maga is szervez a háziorvos és a védőnő segítségével. Ezekhez való hozzáférés, felhívásaink nyomán minden helyi lakos számára biztosított. c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés A fejlesztő ellátásokhoz szükség esetén a gyermekek ingyenesen hozzáférnek a Bagod településen működő intézményekben. A rehabilitációs ellátásokat a Zalaegerszegen működő szakrendeléseken vehetik igénybe az érintettek. d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése Az intézményekben a közétkeztetést Bagod önkormányzattal szerződésben álló vállalkozó biztosítja. E szerződéses kapcsolat már több mint húsz éve fennáll, amely egyben azt is jelzi, hogy a vállalkozó munkájával elégedett az önkormányzat. A közétkeztetés minőségét és ennek keretében egészséges voltát a hatóságok folyamatosan ellenőrzik, de az üzemeltető is törekszik arra, hogy az általa biztosított étkezés megfeleljen minden előírásnak. Az idősek étkeztetése a vaspöri önkormányzat által fenntartott konyháról, a szociális intézmény beiktatásával biztosított. e) sportprogramokhoz való hozzáférés Ozmánbükben sportegyesület nem működik, azonban Bagod településen, iskolai keretek között működik a diák sportkör. A szabadidős sport tevékenységekhez a településen viszonylag jók a feltételek, játszótér, füves focipálya, aszfaltos kézi, ill. kosárlabda pálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére. f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül a településen a falugondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és a szociális étkeztetés működik. Állandó bentlakásos gondozást nyújtó intézmény Ozmánbükben nincs, aki ilyen ellátásra szorul az a megyében található intézmények közül választhat. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor 21

22 Az önkormányzat az általa nyújtott szolgáltatások esetében mindig hangsúlyt fektet arra, hogy hátrányos megkülönböztetés ne fordulhasson elő és a falu lakói egyformán részesülhessenek a szolgáltatásokból. h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül Az önkormányzatnak az egészségügyi ellátó rendszerben nem túl sok lehetősége van a beavatkozásra, mert az alapellátás vállalkozásban működik a szakellátások pedig nem önkormányzati fenntartásúak. A szociális területen főként a közfoglalkoztatás területén tud az önkormányzat pozitív diszkriminációt alkalmazni számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Nincs adat Forrás: TeIR, KSH Tstar A közgyógyellátottak száma 2011-ig nagyjából állandó volt, de 2011-ben jelentős csökkenés volt megfigyelhető. Ez a csökkenés valószínűleg a jogosultsági feltételek szigorodásának köszönhető számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma év ápolási díjban részesítettek száma Nincs adat Forrás: TeIR, KSH Tstar 22

23 Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan emelkedik, ennek oka talán az lehet, hogy néhányan a munkanélküliség elől megpróbálnak ápolási díj állátást igénybe venni. 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai A településen a közösségi élet fellendülőben van. Az elmúlt évek során közös disznótort, falunapot, idősek napját, karácsonyi ünnepséget, és szilveszteri évbúcsúztatót rendeztünk. Ugyanakkor a helyi közélet működésének feltételei adottak a településen, faluház és más közösségi épület az érdeklődők rendelkezésére áll. Programszervezésben a két egyesület Ifjúsági Klub és Polgárőr egyesület - is részt vesz. b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) Ozmánbükben a közösségi együttéléssel nincsenek problémák. Ha néha valamilyen elszigetelt eset előfordul, azt általában közvetlen környeztében élő lakók egymás között rendezik. A faluban etnikum híján, ilyen jellegű konfliktus sem történt. c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) A településen általában ruhaneműt szoktak rendszeresen adományozni, amelyet a szociális intézmény koordinálni. Egy adott célhoz (pl: árvízkárosultak megsegítése) kapcsolódóan a lakosság nagyobb része is bevonható. Az önkéntes munka sajnos nem jellemző a faluban, már többször próbáltunk például társadalmi munkát szervezni, - pld.: Föld Napja, KöZöd, TeSzed stb. de ezen eseményeken, jellemzően ugyanazon a kör vesz részt. 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal A településen roma nemzetiség nem él. 23

24 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Lakhatási körülmények javítása Élelmiszer ellátottság minőségi és mennyiségi problémái Foglalkoztatási problémák Gyermekvállalással kapcsolatos problémák Alul iskolázottsági problémák fejlesztési lehetőségek Pályázati források közös felkutatása, segítségnyújtás a pályázat elkészítésében Óvodai, iskolai étkezés támogatása Szociális földprogram Képzési támogatások közös felkutatása, nyílt munkaerő piaci elhelyezkedés segítése Családtervezési tanácsadás, felvilágosítás A felzárkóztató képzés megszervezése, a továbbtanulás ösztönzése 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete A településen a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek száma alacsony, 1 fő volt éveken át. Védelembevétele időközben - nagykorúvá válása miatt megszűnt. Ozmánbükben a szülők megfelelő figyelmet fordítanak gyermekeik nevelésére, az esetlegesen felmerülő problémákat általában sikerülmég a védelembevétel előtt kezelni számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma Nincs adat Nincs adat Nincs adat 24

25 b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma évek óta szinte állandó, körülbelül a gyermekek 2-3 %-a részesül ilyen támogatásban. Ez az érték az ország egyes településeihez mérten kiváló, de ennek ellenére arra törekszünk, hogy ez a szám minél kisebb legyen számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Ebből Ebből tartósan Kiegészítő Rendkívüli Rendszeres tartósan beteg gyermekvédelmi gyermekvédelmi gyermekvédelmi beteg fogyatékos kedvezményben kedvezményben kedvezményben fogyatékos gyermekek részesítettek részesítettek részesítettek száma gyermekek száma száma száma száma Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 25

26 c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya A gyermek jogán járó juttatásnak minősül Ozmánbükben az újszülött támogatás. amely megilleti minden Ozmánbüki lakóhellyel rendelkező újszülött szülőjét. d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya A településen a központi szabályozóknak megfelelően a három vagy több gyermekes családok gyermekei 50 %-s, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenese étkeztetésben részesülnek, az e szolgáltatást biztosító intézményünkben. Az önkormányzat hosszú évek gyakorlatát követve minden év augusztus hónapjában beiskolázási segélyt nyújt az óvodába beíratott, valamint általános és középiskolás gyermekek részére számú táblázat Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma év Ingyenes étkezésben résztvevők száma óvoda Ingyenes étkezésben résztvevők száma iskola 1-8. évfolyam 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma évfolyam Ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma Óvodáztatási támogatásban részesülők száma Nyári étkeztetésben részesülők száma na na na na na 0 0 Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 26

27 e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya A településen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek nem élnek. 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Ozmánbük községben szegregált vagy telepszerű lakókörnyezetben nem élnek gyermekek. 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) A védőnői szolgálat Bagod székhellyel működik és a szolgálat ellátási területéhez tartozik még Hagyárosbörönd község is. A védőnő személye már hosszú évek óta változatlan, amely lehetőséget teremt a gyermekek fejlődésének figyelemmel kisérésére és az esetleges problémák könnyebb észlelésére. A védőnői körzetbe átlagosan 63 fő gyermek tartozik számú táblázat Védőnői álláshelyek száma év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH Tsta 27

28 b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) Bagodban a háziorvosi körzet vegyes körzetként működik, ezért a háziorvos gyermekeket is ellát. Aki jobban bízik egy gyermekorvosban az természetesen választhatja a zalalövői székhelyű gyermekorvost is. A gyermekek részére a szakorvosi ellátás a közeli zalaegerszegi rendelőintézetben áll rendelkezésre számú táblázat Gyermekorvosi ellátás jellemzői év Betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis/ok száma Háziorvos által ellátott személyek száma Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma Felnőtt háziorvos által ellátott gyerekek száma Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok c) 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok A kisgyermek korúak korai fejlesztése és rehabilitációja két csoportra osztható, a Ozmánbüki intézményi keretek között (bölcsőde, óvoda) biztosított ellátásra és a nevelési központban biztosított ellátásra. A bölcsődét és az óvodát fenntartó önkormányzat a saját intézményeiben megfelelő szakembert biztosít a korai fejlesztésre és az esetleges problémák kezelésére. 28

29 számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma Szociális szempontból felvett gyerekek száma bölcsődék bölcsődébe beírt (munkanélküli szülő, év száma gyermekek száma veszélyeztetett gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő) Működő összes bölcsődei férőhelyek száma Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok A legközelebbi bölcsőde Bagodban található, igény esetén a gyermekek oda irathatók be. d) gyermekjóléti alapellátás A gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat egy közösen, társulási formában működtetett intézmény útján látja el. A gyermekjóléti alapellátások helyben állnak rendelkezésre számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma év családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma családi napköziben a térítésmentes férőhelyek száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi A településen családi napközi nem működik. e) gyermekvédelem A gyermekek védelme érdekében az önkormányzati hivatal gyermekvédelemmel foglalkozó ügyintézője szorosan együttműködik a védőnővel és a gyámhivatallal. A felmerülő problémák megoldása közben folyamatosan arra törekszünk, hogy a lehetséges megoldások közül a gyermekek számára a legjobb megoldást válasszuk. f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások A krízis helyzetben lévő gyermekek és szüleik részére helyben a gyermekjóléti alapellátások állnak rendelkezésre. Az önkormányzat gyermekek átmenti vagy tartós elhelyezésére szolgáló otthonnal nem rendelkezik, szükség esetén ezek Zalaegerszegen állnak rendelkezésre. 29

30 g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés A gyermekeket ellátó intézmények bölcsőde, óvoda, iskola melyek Bagod településen találhatóak - figyelmet fordítanak a gyermekek egészségfejlesztésére és ennek keretében például sport programokat szerveznek számukra. Az intézmények aktívan részt vesznek a település életében a gyermekeknek szóló szabadidős programok szervezésében. Az iskolai szünetekben az iskola szünidős táborokkal próbál segítséget nyújtani a szülőknek a gyermekek nyári felügyeletében számú táblázat - Óvodai nevelés adatai ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db Az óvoda telephelyeinek száma 0 Hány településről járnak be a gyermekek 0 Óvodai férőhelyek száma 0 Óvodai csoportok száma 0 Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól...h-ig): 0 A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 0 Személyi feltételek 0 Óvodapedagógusok száma 0 Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 0 Gyógypedagógusok létszáma 0 Dajka/gondozónő 0 Kisegítő személyzet 0 Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. év 3-6 éves korú gyermekek száma óvodai gyermekcsoportok száma óvodai férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyek száma óvodába beírt gyermekek száma óvodai gyógypedagógiai csoportok száma Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat A településen óvoda nem működik, ezért a táblázatot nem tudjuk kitölteni. h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv Az gyermekeket ellátó intézményekben az intézményi étkeztetés folyamatosan biztosított. Hétvégi és szünidei étkeztetést csak akkor tud biztosítani az önkormányzat ha annak anyagi fedezetét biztosítják részére. Az iskolában a jogszabályban előírt körben biztosított az ingyenes tankönyv, főként tartós tankönyv formájában. i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei A rendelkezésre álló információk szerint Ozmánbük községben hátrányos megkülönböztetés vagy az egyenlő bánásmód megsértése miatt semmilyen eljárás nem indult. 30

31 j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül Az ellátórendszer keretein belül a bölcsődei és az óvodai felvétel során pozitív diszkriminációban tudjuk részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket. 4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége a)a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása Az óvodai ellátás és az iskolai oktatás során az intézmények kiemelt figyelmet fordítanak hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulókra. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása az óvodában és az iskolában saját szakemberrel (alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban) biztosított számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma tanév Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók száma Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók száma általános iskolások száma napközis tanulók száma fő fő fő fő % 2010/ ,4% 2011/ ,0% b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 31

32 Az intézményben gyógypedagógus működik, szükségesetén a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a Zalaegerszegen működő mentálhigiéniás szolgáltatás biztosított, elérhetőségében a helyi szolgálatok segítséget nyújtanak számú táblázat - Általános iskolák adatai általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban általános iskolai feladat-ellátási helyek száma általános iskolai osztályok száma tanév összesen évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon összesen db 2010/ / Forrás: TeIR, KSH Tstar c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs A bagodi székhelyű intézményekből (óvoda, iskola) csak egyetlen intézménnyel rendelkezik, ezért az intézmények közötti szegregáció szóba sem jöhet. Általában az intézményeken belül is csak egyetlen csoport vagy osztály indul egy évfolyamon, ezért a szegregáció megvalósítása nem is lenne lehetséges, de természetesen az önkormányzatnak semmilyen erre irányuló szándéka nincs. Az intézmények nagyságára tekintettel az ott ellátott gyermekekkel és szüleikkel közvetlen a kapcsolat, így a szegregáció esetleges belső megjelenése azonnal ismertté válna. Munkánk során igyekszünk egyre öntudatosabbá tenni az igénybevevőket, így az esetleges belső szegregációt egyrészt e tudatosság megakadályozza, ill. azonnal ismertté válna. Jelzés e kérdésben sem az intézmény, sem az önkormányzat vezetése fele nem érkezett. d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések A településen intézmény nem működik. Bagod településen található intézmény, az egyetlen, így e kérdés nem releváns. 32

33 számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban tanév 8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma /aránya a nappali rendszerű oktatásban fő % 2010/ / ,83 Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) A hátrányok kompenzálása érdekében az iskolában külön korrepetáló foglalkozásokat szerveznek a rászoruló gyermekek részére. A mentális gondok kezelésében a védőnői szolgálat nyújt segítséget. Az esetleges ismerethiány miatti élettér beszűkülése érdekében, a saját probléma felismerése érdekében, eseti tájékoztató, felvilágosító előadások tartásával tudatosabbá tehetők a helyi polgárok. 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák A saját hátrányos helyzet fel nem ismerése A problémamegoldó képesség növelése fejlesztési lehetőségek Tájékoztató, felvilágosító előadások tartásával Tájékoztató, felvilágosító előadások tartásával 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében A munkanélküliségi és a foglalkoztatási ráták, összességében, az országos szinthez viszonyítva kedvezőbb képet mutatnak az országos átlagnál. A nők foglalkoztatottsága országos szintnek megfelelő számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében év Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek férfiak nők férfiak nők férfiak nők na na na na na na Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 33

34 b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban A foglalkoztatást segítő képzési programokat az önkormányzat saját maga nem szervez, de részt vesz a mások által (pl: többcélú társulás, munkaügyi központ) szervezett képzésre történő toborzásban, a lehetséges érintettek felmérésében. A képzések általában nem nemek szerint tagozódnak, hanem szakmák szerint, amely általában egyben azt is maghatározza, hogy férfiak vagy nők jelentkezését várják. A tapasztalataink szerint a férfiak és a nők részvételének arányában nincs különbség. c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei Mint azt az országos statisztikák is mutatják az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei sokkal rosszabbak, mint azoké, akik rendelkeznek valamilyen szakképesítéssel. Ezek az adatok természetesen igazak településünk esetében is, hiszen például az aktív korúak ellátásában részesülők esetében is megfigyelhető, hogy az ellátottak többsége az alacsony iskolázottságúak közül kerül ki. 34

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzat

Gyermely Község Önkormányzat Gyermely Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2018) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés... 3 A település bemutatása... Hiba! A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Helyi Esélyegyenlőségi Program Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra. A környezetünkre, ahol élünk és tiszteljük embertársainkat. Különösen figyeljünk a gyerekekre, az idősekre, az elesettekre,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagybajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Gerde Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015-2020 Készítette: Juhász Anikó osztályvezető Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászapáti Városi Önkormányzat 2013. június 07. Készítette és összeállította: Muhari István okleveles közgazdász pénzügyi ügyintéző 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabdi Községi Önkormányzat 2013. április 16. Tartalom A Helyi Esélyegyenlőségi Program bevezetője... 3 A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak... 3 A HEP elfogadása

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)... 11 1.

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

HELESFA Község Önkormányzata

HELESFA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program HELESFA Község Önkormányzata Helesfa, 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 9 Célok

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program TERVEZET Pellérd Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...10

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vigántpetend Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Tartalom Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bogács Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzata

Ugod Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Az Államreform operatív program keretében megvalósuló ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú Adjunk esélyt mindenkinek! projekt Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Gesztor település: Bácsalmás Város Önkormányzata

Részletesebben

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Hajdúnánás

Részletesebben

1. számú melléklet Tartalom

1. számú melléklet Tartalom 1. számú melléklet Tartalom Tartalom 1 Kötelező táblák 3 A település bemutatása... 3 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén... 3 2. számú táblázat - Állandó népesség... 4 3. számú táblázat - Öregedési

Részletesebben

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember SZENTLŐRINC Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember 1 Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 12 Célok 12

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Felülvizsgálatot elvégezte: Vincellérné

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben TISZATARJÁN Község Önkormányzata 2015. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Veszkény Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 Veszkény története... 5 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerta Község Önkormányzata 2015-2020 24 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Darida Zsuzsa köztisztviselő 2013. június 27. Felülvizsgálva: 2015. június 25. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Pécsbagota Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9

Részletesebben

Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok

Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok 1. melléklet Zalasárszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl ségi Programjában, a helyzetelemzésénél bemutatott diagramok alapjául szolgáló táblázatok 1. diagram: Lakónépesség 1. számú táblázat -

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Törökkoppány Község Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015 (egységes szerkezetben) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja 1. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testületének a 153/2013. (VII. 11.)

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Borsosberény Község Önkormányzata 2013. július 10. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

5/2013. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 9/2013.(VII.29.) határozata

5/2013. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 9/2013.(VII.29.) határozata 5/2013. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 29-én 10 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 9/2013.(VII.29.) határozata Napirend:

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318

Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318 Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...6 Bevezetés...6 A település bemutatása...6 A település demográfiai jellemzője...7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bicske Város Önkormányzata 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. 1 Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. Valljuk, hogy az emberi lét alapja

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kaba Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. júniusban) Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábapatona Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábapatona Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapatona Község Önkormányzata 2013. május Felülvizsgálat: 2015. december 1. 1 Készítette: Szalainé dr. Németh Annamária Felülvizsgálta: dr. Németh Balázs jegyző Szilbek

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. május 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 1. A település bemutatása...

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzatának

Tolmács Község Önkormányzatának Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2009. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. Tolmács község általános helyzetképe... 5 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői...

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben