Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018."

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Jákó Község Önkormányzata

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Kötelezettségek és felelősség Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Jákó község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Jákó község Kaposvártól 30 km- re nyugatra fekszik a Zselic kistáj nyugati szélén, sík területen. 61-es főútról Kiskorpád-Gige valamint Nagybajom felől is megközelíthető. Közeli város még Nagyatád és Marcali. Jákó történeti fejlődése során mindig mezőgazdasági jellegű település volt, ez napjainkban is igaz. A viszonylag jelentős erdőterületeken a faállomány zömét akác, éger, fűz és nyárfa teszi ki. Az erdőben jelentős a gím- és dámszarvas állomány, de szép számmal előfordul az őz és a vaddisznó is. Sok a gyógynövény, valamint gomba is bőségesen szedhető. Az erdőterület 90 %-a magántulajdonban van. Ezeken a területeken elsődleges a gazdasági hasznosítás, a fakitermelés. Jákó település nevét az évi pápai tizedjegyzék említette először ban Albert király Hetesi János itteni birtokait Guthi Ország Mihálynak és Jánosnak adta ban II. Lajos király Jákó egy részét Perneszi Ferencnek és testvéreinek, Péternek és Balázsnak adományozta és 1559 között több birtokosa is volt; köztük a Wárdayak, Ipoltfi János, a Pernesziek, Derecskei Pál, Magyar Bálint, Alya Máté, Derecskei Pál, Regethey Gáspár is a birtokosai voltak ban Perneszi Farkas adományt nyert I. Ferdinánd királytól itteni birtokaira. Az 1554 évi török kincstári adólajstrom szerint csak 6, 1571-ben pedig 5 házból állt ben Csepely György megvette Perneszi János itteni birtokait, 1678-ban pedig Perneszi Ferenc itteni birtokrészeit Csepely György özvegyének Lábody Katalinnak idegenítette el ben 5 háztartást írtak benne össze között felerészben a Perneszi, felerészben pedig a Thulmon családé volt ban Tallián Ádám özvegye, Rosty Ferenc, báró Révay, a Pálffy-örökösök, Pados János, a Nagy, a Terstyánszky és a báró Calisius családok voltak birtokosai ben a Vizeki Tallián család, Csépán Antal és József birtoka, majd az 1900-as évek elején Rónaszéki Trux Hugóné Kacskovics Margit és Biró Sándor volt a nagyobb birtokosa. A községbéli kúriák közül kettőt Csépán József és Antal építtettek a 19. század negyvenes éveiben. Egyet Hegedüs József a 19. század közepén és egy úrilakot Marton Lajos 1905-ben. A községhez tartozott Cserebók-, Jajgató-puszta és József-major is (azelőtt Nagysár-puszta).Az as években lakosa lehetett a falunak, a XIX. század közepén 492. Ettől kezdve folyamatosan 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 emelkedett népessége augusztus 14-én adták át a forgalomnak a Dombóvár Zákány vasútvonalat, s ezzel egy időben a község vasútállomását is. A XX. század első felére fejlődő községgé vált Jákó. A 20. század elején Somogy vármegye Kaposvári járásához tartozott Jákó ben 798 lakosából 758 magyar volt. Ebből 522 római katolikus, 267 református volt. A község határában sok őskori lelet fordul elő. Az I. világháború után utcákat nyitottak, a településen középbirtokok, parasztgazdaságok működtek, iparosok, kereskedők tevékenykedtek. Ifjúsági és lovászegyesületet szervezetek, az iskolán kívüli népművelés keretében előadásokat, tanfolyamokat tartottak, népkönyvtárat állítottak fel. Az 1959-ben alakult "Aranykalász" MgTsz a hetvenes években több mint 100 embert foglalkoztatott helyben. Erejére jellemző, hogy tápkeverő és takarító egysége volt Budapesten, fuvarozó és építő kirendeltsége pedig Békéscsabán tól van önálló polgármesteri hivatala. A környék talaja humuszos, kötött homok. Kiválóan alkalmas burgonya és gabona termesztésére. Régebben nagy területen voltak szőlőskertek, gyümölcsösök. A településen nagy hagyománya volt az állattartásnak: szarvasmarhát, sertést, lovakat tartottak. Viszonylag jelentős erdőséggel rendelkezik, faállománya zömét akác, éger, fűz és nyárfa teszi ki. Az erdőkben jelentős a gím és a dámszarvas állomány, de előfordul őz és vaddisznó is. Az erdőterület 90 %-a magán tulajdonban van, a környezet megóvása elsődleges feladata a gazdálkodóknak. A falunak 1900-tól vasútállomása postája és távirdája, 30-as évek elejétől rendszeres autóbuszjárata van Nagybajommal. A tanítás egy római katolikus és egy református népiskolában folyt az államosítás előtt. A falu népének kulturális igényeit a tágas faluház és az önkormányzati könyvtár igyekszik kielégíteni. A falunap június 18-adikához legközelebb eső szombaton, a búcsú október második vasárnapján van minden évben július 1.-vel a szomszédos Nagybajom községgel Községi Közös Tanács néven közös tanácsot alakított, majd szeptember 30-án különválás után létrejött Jákó Önkormányzata. A jákói temetőben nyugszanak: Csépán Cornélia földbirtokos ( ) györgyfalvai Csépán István és Ttes Kühtl Anna asszonyság Csépán István úrnak hitvese. Több t. n. vármegyék táblabírája és a somogyi belső tractus fő curátora. ( ) Marton Lajos ( ), Marton Lajosné nemes Heman Clementina ( ), Marton Lajoska ( ) Dr. Marton Gyula orvos ( ) Jákói híres ember: Jákóban született Dr. Zrínyi Miklós (1949. május 22. ) tanszékvezető egyetemi tanár (BME Fizikai Kémia Tanszék ), a kémiai tudományok doktora (BME), 1993, a kémiai tudományok kandidátusa (ELTE), 1987, egyetemi doktor (ELTE), számú táblázat - Lakónépesség száma az év 4

5 végén Fő Változás % % % % A lakónépesség számának alakulását tekintve megfigyelhető, hogy a településünkön a népesség egyre fogy. Fontos tehát, hogy a település tegyen valamit annak érdekében, hogy megtartsa a fiataljait, akik családot alapítanak, majd a helyi óvodába, iskolába járatják gyermekeiket. Egy település csak akkor tud fennmaradni, ha intézményei működnek. 2. számú táblázat - Állandó népesség Forrás: TeIR, KSH-TSTAR fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 49% 0-2 évesek n.a. n.a. 24 n.a. n.a éves % 57% éves % 70% éves % 52% éves % 42% 65 év feletti % 36% Állandó népesség - nők éves 8% 65 év feletti 17% 0-14 éves 15% éves 3% éves 57% Állandó népesség - férfiak éves 6% 65 év feletti 9% 0-14 éves 19% éves 6% 5

6 Megfigyelhető, hogy fiatalabb korban a férfiak vannak többségben, időskorra viszont a nők vannak nagyobb arányban. 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 2001 n.a. 133 n.a ,3% ,0% ,9% ,4% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 120,0% Öregedési index (%) 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Az adatokból kitűnik, hogy a 14 év alatti lakosok vannak többen és nem a 65 év feletti lakosok. Fontos tehát az a célkitűzés, hogy nem szabad engedni a település intézményeinek bezárását. A vizsgált évek adataiból látszik, hogy most még a fiatalság van többségben éppen ezért tenni kell azért, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el. De a következő táblázat sajnos már nem ezt mutatja. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 6

7 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Az figyelhető meg a ig tartó időszakban a 2010-es évet leszámítva, hogy az elvándorlás jellemző a településre. Ez azzal is magyarázható, hogy a településen és a környező falvakban, városokban nincs munkalehetőség, a fiatalok nem tudnak elhelyezkedni. 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések halálozások száma száma természetes szaporodás (fő) Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 10 természetes szaporodás (fő) A táblázat adataiból és a grafikonból is látszik, hogy a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát. Ez alól csak a 2011-es év a kivétel. Ez alátámasztja azt, hogy az emberek bizonytalanra, a munkanélküliségre, arra, hogy nincs biztos jövedelmük nem vállalnak gyermeket. Ez a 2009-es gazdasági válsággal magyarázható. Értékeink, küldetésünk A település fő célja, hogy továbbra is életképes maradjon, ehhez szükséges, hogy az óvoda, és az alsótagozatos iskola ne zárjon be. Ismeretes, ha ezek az intézmények egy településen megszűnnek, előbb-utóbb az élet megszűnik a településen. Mindehhez, hogy ezt elérje a település először a szülők gondolkodásán, szemléletmódján kell változtatni. A fiatalság, hogy ne hagyja el a települést, fontos 7

8 lenne a munkahelyteremtés, hiszen megfigyelhető, hogy sem a településen, sem a környező falvakban, városokban nincs mód elhelyezkedésre. Fontos még az is, hogy legyen hol kikapcsolódniuk a fiataloknak, a településen található sportpályát szabadidő eltöltéshez alkalmassá kell tenni. Komfortosabbá kell tenni a Petőfi és Rákóczi utca lakóinak életét az utak kövezésével. A településünkön található értékeinkre is kell hangsúlyt fektetni, pl. a nyugdíjas park szépítése, az önkormányzat épülete előtti parkoló felújítása, az óvoda épület állagának javítása. Ezekkel a településen élők komfortérzet lehet növelni. Egy lépés talán ahhoz, hogy a település lélekszáma az elköltözésekkel ne csökkenjen. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Jákó település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 8

9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. - Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX.14.) Kt. számú rendelete a közművelődésről - Jákó község Önkormányzatának 8/2001.(VII.31.) Kt. számú rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a költségvetésből sportra fordítható pénzeszközökről - Jákó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2003. (VIII.8.) Kt. számú rendelete Jákó helyi építési szabályzatáról - Jákó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2005. (VII.20.) rendelete a közterületek használatáról szóló 9/2005 (V.31.) rendelet módosításáról - Jákó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2007 (IX.11.) számú rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek kialakításáról szóló 7/2005. (IV.19.) számú rendelet módosításáról - Jákó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 2. Stratégiai környezet bemutatása 9

10 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Jákó helyi építési szabályzata tartalmazza a IV. Fejezet 13.. (1) c.) pontjában a közüzemi szennyvízelvezetés, illetve annak megvalósulásáig a kommunális szennyvíz saját telken- zárt, vízzáróan szigetelt tárolóban történő átmeneti tárolása úgy, hogy környezetszennyezést nem idézhet elő Jákó község Önkormányzata elindította a szennyvízhálózat kialakításához szükséges engedélyek folyamatát. Az engedélyek megléte után szeretne pályázni a szennyvízhálózat kiépítésére. A várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása: - a szennyvízhálózat megvalósulása a település szintjén elősegíti a fenntartható fejlődést - megoldja a kommunális szennyvíz illegális házi elszikkasztásából származó környezeti problémát; - megoldja a kommunális szennyvíz illegális házi elszikkasztásából származó környezeti problémát; - a település szintjén van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás hulladékkezelés - Jákó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat A kisebbségi önkormányzati rendszert életre hívó kisebbségi törvény rögzíti a kisebbségek kollektív jogait, kulturális autonómiáját, létrehozza a kisebbségi képviseleti rendszert, de a kisebbségi önkormányzatok jog- és hatáskörét szűken szabta meg. Mindettől függetlenül a kisebbségi önkormányzatok működése hasznos lehet, mivel megfogalmazhatják az adott közösség érdekeit, igényeit. Társadalmi szervezetek 2 Jákó községben a következő társadalmi szervezetek, egyesületek működnek: - Jákói Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület. Az egyesület célja, hogy a régi hagyományokat felelevenítsék, kétheti gyakorisággal találkozót szerveznek a tagoknak, ahol beszélgetnek, jól érzik magukat. - Jákói Búzavirág Nyugdíjas Egyesület. Az egyesület célja megegyezik a másik nyugdíjas egyesület céljával. Fellépéseken vesznek részt, ahol népdalcsokrokkal, néptánccal mutatják be hagyományainkat. Ők is kétheti gyakorisággal találkoznak. Mindkét nyugdíjas klub részére az önkormányzat biztosít helyet találkozóik megtartására a régi önkormányzati szolgálati lakásban. Az önkormányzat úgy segíti a klubok működését, hogy a szolgálati lakás rezsiköltségét az önkormányzat állja. - Fiatalok Jákóért-Somogyért Egyesülete. Az egyesület célkitűzése az állandó emberi értékek közvetítése. Ifjúság-és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A zöld gondolkodás és életmód elterjedésének elősegítése. - Jákó Községért Alapítvány céljának tekinti Jákó község és térségének sorsáért felelősséget érző lakosok összefogását, a feladatok folyamatos ellátása érdekében az itt élő közösségek támogatását, sajátos gondjaik megoldásának elősegítését, a közfeladatok megoldását, azok előmozdítását. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A kutatás során felhasznált adatbázisok: 2 Letöltés ideje : június 2. 10

11 - teir.vati.hu - Jákó község honlapja: - KIR-Stat - T-star - Önkormányzati adatok - Partnerek által nyújtott adatok - Helyi adatgyűjtés 11

12 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Jogszabályi háttér: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet Jákó településen nagyon sok azoknak a családoknak a száma, melyek a létminimum közelében élnek, hiszen igénybe tudják venni a különböző támogatásokat, ilyen pl. lakásfenntartási támogatás. Sok a munkanélküliek száma, akik az önkormányzattól kapják a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Éppen ezért fontos cél, hogy a településen vagy a közelben munkahelyek teremtődjenek, hogy az itt élő emberek megélhetése könnyebb legyen. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A népesség munkaerőpiacon való jelenléte, vagy távolmaradása a gazdaság és a társadalom mindenkori állapotának mutatója. Ahhoz, hogy minél nagyobb legyen a foglalkoztatottság, az önkormányzat kapcsolatban áll Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járás Járási Munkaügyi Kirendeltségével. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,5% 31 13,3% 55 11,9% ,4% 41 17,4% 78 16,9% ,2% 42 17,8% 72 13,6% ,1% 32 13,5% 51 10,8% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Álláskeresők aránya nők férfiak összesen 12

13 Az adatokból megállapítható, hogy a vizsgált időszakokban a nyilvántartott álláskeresők között a férfiak voltak, vannak többségben és nem a nők. Az is megfigyelhető, hogy az álláskeresők száma végig 10-20% között mozog. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy településünkön igen nagy a munkanélküliség aránya számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett fő % 1,6% 2,8% 2,6% 6,2% n.a. fő % 6,3% 18,1% 9,2% 13,8% n.a. fő % 20,3% 12,5% 13,2% 10,8% n.a. fő % 9,4% 12,5% 13,2% 10,8% n.a. fő % 15,6% 8,3% 11,8% 9,2% n.a. fő % 10,9% 13,9% 15,8% 10,8% n.a. fő % 14,1% 12,5% 14,5% 12,3% n.a. fő % 15,6% 15,3% 15,8% 21,5% n.a. fő % 4,7% 4,2% 3,9% 4,6% n.a. fő % 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% n.a. A 20 éves és fiatalabb munkanélkülieknél növekedés tapasztalható. A év közöttiek és egészen a éves közöttiekig megfigyelhető, hogy változó a számuk, van olyan év, amikor csökken az előző évhez képest, de van olyan év, amikor növekszik.pl.: A év közöttieknél 2009-ben 13-an voltak, 2010-ben a számuk lecsökkent 7-re, viszont 2011-ben kettővel ismét növekedett a számuk. Az év közöttieknél van, hogy a vizsgált időszakban nem változott a számuk. A 61 év felettiek esetében viszont 2009-től nincs regisztrált munkanélküli. Ez az adat arra a következtetésre ad okot, hogy nagy valószínűséggel ők már nyugdíjszerű ellátást kapnak, ezért nincsenek a munkanélküliek között számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált év munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 13

14 fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,7% 50,0% 54,7% ,4% 58,3% 63,9% ,1% 77,8% 69,7% ,4% 43,2% 44,6% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% nők férfiak összesen A vizsgált időszakban emelkedést láthatunk a munkanélküliek számában egészen 2011-ig. Ez a szám 2011-ben elég nagymértékben csökkent, ebben jelentős szerepe van a közfoglalkoztatás bevezetésének, melyet az önkormányzatok a Munkaügyi Központ támogatásával tudtak, illetve tudnak igénybe venni számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,5% 1 2,0% 2 1,7% ,5% 1 2,1% 9 8,1% ,0% 3 6,1% 7 6,0% ,0% 3 6,1% 7 6,0% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Pályakezdő álláskeresők száma

15 Mint, ahogyan a táblázatból és a grafikonból kitűnik a éves korosztályban a nők vannak többségben, de ugyanez tapasztalható a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők között is. A településen, míg 2008-ban 1,7% volt a nyilvántartott pályakezdő álláskereső a éves körében, addig ez az arány megemelkedett 2009-ben 8,1%-ra, de 2010-ben és 2011-ben ennek értéke 6% volt. Kitűnik ebből, hogy a pályakezdő munkanélküliek nem vagy csak nagyon kevesen tudnak elhelyezkedni. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma összesen nő férfi összesen nő férfi általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,8% 46 16,2% 59 19,3% 2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Az adatok azt mutatják, hogy nagyon magas az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15-X évesek száma ben 589 fő volt a 15 éves és az annál idősebb lakosság száma, melyből 105 fő nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel. Ez 17,8 %-a a lakosságnak. A nemek szerinti megosztásból látszik, hogy a férfiak vannak többségben (59 fő), akik nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel. Helyi szinten a településen ennek csökkentésére nincs lehetőség, mivel a településünk 1-4 osztályos általános iskolával rendelkezik számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint nyilvántartott álláskeresők 8 általánosnál száma összesen 8 általánosnál 8 általános magasabb iskolai alacsonyabb végzettség végzettség Fő fő % fő % fő % ,4% 28 43,8% 30 46,9% ,7% 27 37,5% 38 52,8% 15

16 ,8% 34 44,7% 33 43,4% ,8% 30 46,2% 28 43,1% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A táblázatból látszik, hogy a nyilvántartott álláskeresők között közel 10%-os az arány, akiknek alacsonyabb végzettségük van, mint 8 általános. A 8 általánossal rendelkezők az álláskeresők átlagos 40%-a, ugyanúgy mint a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők esetében számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma fő Fő % számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában év középfokú felnőttoktatásban résztvevők összesen szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) Az adatokból egyértelműen látszik, hogy nem vett részt senki felnőttoktatásban, hogy az alapfokú végzettséget megszerezze, pedig az előző táblázatból ( )kiderül, hogy lennének, akik megszerezhetnék ezt. A középfokú iskolában tanulók esetében is(felnőttképzés) ugyanaz a helyzet, senki nem vett részt ilyen oktatásban. c) közfoglalkoztatás gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők fő fő % fő % fő % számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a év résztvevő résztvevők száma település aktív korú romák/cigányok száma lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % n.a. n.a. 16

17 % n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Forrás: Önkormányzat adatai Megfigyelhető, hogy 2011-ben megugrott a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak száma ekkor volt 44 fő közfoglalkoztatott, hiszen akkor több lehetőség volt az emberek foglalkoztatására.pl. 4 órás közfoglalkoztatás, hosszú távú foglalkoztatás től startmunka programokban, illetve hosszú távú közfoglalkoztatásban vehetnek részt az emberek. Arra vonatkozóan nincs adat, hogy mekkora a romák foglalkoztatása a közfoglalkoztatás keretén belül. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) számú táblázat A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások év regisztrált vállalkozáso k száma a településen Kiskereskede lmi üzletek száma vendéglátóh elyek száma állami szektorban foglalkoztato ttak száma kivetett iparűzési adó befizetett iparűzési adó működő foglalkoztatá si programok száma helyben foglalkoztatá si programokb an részt vevők száma n.a n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a n.a. 0 0 Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai A regisztrált vállalkozások számánál növekedés tapasztalható, ami nem azt jelenti, hogy a településen sok a nagy vállalkozó, egyetlen egy vállalkozó van, aki több embert tud foglalkoztatni. Ez a cég is mezőgazdaságban van jelen. Nagyon sok a településen a mezőgazdasági őstermelő, akik nem foglalkoztatnak további személyeket. A kiskereskedelmi üzletek száma az évek során csökkent. Ugyanígy az állami szektorban foglalkoztatottak száma is. A gazdasági válság bekövetkezése gondolkodóba ejtette az embereket, akinek nem volt nyeresége a kisboltján az bezárta üzletét számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés autóbusz elérhetőség átlagos járatpárok átlagos vonat járatok Kerékpár úton átlagos átlagos utazási száma utazási idő átlagos száma való utazási idő ideje idő munkanapokon autóbusszal munkanapokon megközelíthetőség kerékpáron autóval vonattal Legközelebbi centrum 15 perc 2 10 perc 0 0 igen 25 perc Megyeszékhely 30 perc n.a. n.a perc igen 1,5 óra Főváros 3,5 óra n.a. n.a. 7 4 óra n.a. n.a. 17

18 Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai Megfigyelhető, hogy a településről vagy személyautóval vagy pedig vonattal jutnak el az emberek a megyeszékhelyre vagy a közelebbi centrumba. Községünk közlekedési helyzete összességében jónak mondható, hiszen vonattal könnyen elérhetőek a közeli települések. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja fiatalok van/nincs Felsorolás fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzásközpontban az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen nincs nincs az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a vonzásközpontban Forrás: helyi adatgyűjtés A településen nincsenek a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok. A fiatalok elsősorban a megyeszékhelyen, Kaposváron találhatnak ilyen jellegű programokat. f) Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése A régióban a regisztrált munkanélküliek számára képzési lehetőséget a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járás Járási Munkaügyi Kirendeltsége által kiírt TÁMOP a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása című pályázat és az Újra tanulók projekt biztosít. g) mélyszegénységben élők és romák 3 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása számú táblázat Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása év mélyszegénységben élők Romák/cigányok Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 11. (1)-(3) bekezdését). 18

19 Forrás: helyi adatgyűjtés Az önkormányzat által fenntartott intézményekben, mint az óvoda, iskola nem foglalkoztattak mélyszegénységben élőket, illetve roma nemzetiségűeket. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Jákó községben a csekély számú munkáltatóknál nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés. Más településen elhelyezkedni vágyóknál viszont hátrányos megkülönböztetés a távolság miatt alakul ki. Az utazás akadály még akkor is, ha később kifizetik. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Az Sztv. úgy fogalmaz, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségen túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Vannak pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Pénzbeli ellátások: - Rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak: Azoknak jár, akik a 18. életévüket betöltötték és aktív korúak, továbbá munkaképességüket legalább 67%-ában elvesztették, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedtek és saját jogú nyugdíjszerű ellátáshoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkeznek. - Aktív korúak ellátása: (FHT), az az aktív korú, nem foglalkoztatott személy részesülhet ebben a segélyben, aki az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, folyósítási idejét kimerítette, vagy a munkaügyi központtal a kérelem benyújtása előtti két éven belül legalább egy évig együttműködött, feltéve, hogy csak ez a módja megélhetésének. - Lakásfenntartási támogatás: Jövedelmi viszonyaik alapján ebben a támogatásban részesülnek azok,akik nem tudják teljes mértékben finanszírozni lakásuk fenntartási költségeit. - Ápolási díj: méltányossági alapon állapítja meg az önkormányzat azon személyek részére, akik gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végzi. - Átmeneti segély: Önkormányzatunk a szűkös anyagi helyzetre tekintettel az elmúlt években már nem nyújtott átmeneti segélyt. - Temetési segély: Azon személyek részére van megállapítva, akik elhunyt hozzátartozójuk temetéséről gondoskodtak és ez nagy anyagi terhet rótt a családra. - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Azon gyermeket nevelő családok számára, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 130%-át, gyermekét egyedül nevelők esetében a mindenkori nyugdíjminimum 140%-át. - Bursa Hungarica: A felsőoktatásban résztvevők hallgatók számára adott anyagi támogatás számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma év közötti év segélyben részesülők fő segélyben részesülők % lakónépesség száma 19

20 ,5% ,5% ,2% ,8% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A segélyben részesülők adataiból megállapítható, hogy közel 10%-os az ellátásban részesülők száma az aktív korú népesség számához viszonyítva pl.: 2008-ban a 461 fő aktív korú lakosságból 39 fő részesült az önkormányzattól segélyben. A segélyben részesülők százaléka magasnak mondható számú táblázat - Járadékra jogosultak száma év nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % n.a. 0,0% n.a. 0,0% n.a. 0,0% n.a. 0,0% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma rendszeres Foglalkoztatást helyettesítő szociális támogatás (álláskeresési segélyben támogatás) év részesülők fő évesek %- ában fő munkanélküliek %-ában Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett Azoknak a száma, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást ,7 n.a. n.a. n.a. n.a , ,6 n.a. n.a , ,5 n.a. n.a , Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Ellátottak száma (fő) Segélyezettek száma Jogosulatlanok száma Támogatottak száma Támogatástól megvontak száma 20

21 Megállapítható, hogy a településen nincsenek olyanok, akiktől a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megvonták volna azért, mert a szükséges 30 nap munkaviszonyt ne tudták volna igazolni. A település szociális rendelete nem tartalmaz olyan kikötést, mely alapján bárkitől megvonható lenne a támogatás. Az emberek a segélyhez szükséges 30 napot közfoglalkoztatásban, vagy önkéntes munkában vagy pedig napszámban szerezték meg. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció A településen a lakások száma 249 db, amely az évek során nem növekedett, de elmondható, hogy a településen lévő lakások komfort fokozata megfelelő színvonalú. Ez azt jelenti, hogy mindegyik ingatlan rendelkezik az alapfokú szolgáltatásokkal (víz, villany). A településen nincs bérlakás, sem szociális lakás. a) bérlakás-állomány Jákó községben bérlakás nincs. b) szociális lakhatás Jákó településen mivel sem az önkormányzatnak, sem pedig más társadalmi szervezetnek, egyháznak nincs bérlakása, ezért nincs szociális lakhatás. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok A településen erre vonatkozóan nincsenek adatok. d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság év Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma Forrás: önkormányzati adatok A vizsgált időszakban nem volt feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzet. Hajléktalan nem él a településen. e) lakhatást segítő támogatások számú táblázat - Támogatásban részesülők év lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar A településen megfigyelhető, hogy növekszik a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma,2008-ban 65-en részesültek ilyen támogatásban, 2011-ben pedig 70-en. Ez az adat rávilágít arra, hogy nagyon sokan élnek kevés jövedelemből, a létminimumhoz közel. Adósságcsökkentési támogatás nincs a településünkön, az önkormányzat nem hozott erről döntést. 21

22 f) eladósodottság A gazdasági válság kialakulása után érzékelhető, hogy egyre több család szorul rá a lakásfenntartási támogatásra. Lásd a számú táblázat. g) lakhatás egyéb jellemzői Jákó településen, külterületen nem található lakás, illetve a településen található ingatlanok mind lakóövezetben helyezkednek el. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete A településen nem található szegregátum. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a többi feladat mellett az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az évi CLIV. törvény az egészségügyről a részletezi az egészségügyi alapellátás körébe tartozó település önkormányzati feladatokat. a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés A nagybajomi Alapszolgáltatási Központtal való megállapodása a helyi önkormányzatnak az alapszolgáltatási feladatok ellátására, úgymint a házi segítségnyújtás, családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat jött létre. Az Alapszolgáltatási Központ két szociális gondozója látja el a településen a házi segítségnyújtást igénybevevő embereket. Az önkormányzatnál szerdai naponként ügyfélfogadást tart a gyermek-és családsegítő számú táblázat Orvosi ellátás Felnőttek és gyermekek részére év tervezett háziorvosi szolgálatok száma Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma Forrás: TeIR, KSH Tstar Jákó településen nincs sem háziorvosi, sem gyermekorvosi praxis. Ezt a szolgáltatást úgy biztosítják a település lakói részére, hogy a két háziorvosból az egyik minden héten kedden délelőtt Jákóban rendel. A másik felnőtt háziorvos Nagybajomban, a szomszédos városban fogadja betegeit minden hétköznap. Gyermekorvos pedig hetente kétszer jön a településre rendelni, hétfő és csütörtöki napon. Hétfőn délután, csütörtökön pedig a reggeli órákban fogadja kisbetegeit a gyermekorvos. Fogorvosi ellátást Nagybajomban biztosítanak a község lakóinak. Hétvégi orvosi ügyeletet a Kaposvár és Környéke Orvosi ügyelet lát el munkaszüneti napokon számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 22

23 év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar Közgyógyellátotttak száma (fő) Megfigyelhető, hogy 2008-hoz képest csak 2009-ben volt több a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma, a többi évben csökkent a számuk ben 29 fő rendelkezett közgyógyellátási igazolvánnyal ezzel szemben 2011-ben már csak 23-an. A csökkenés annak tudható be, hogy többen elhunytak a közgyógyellátottak közül számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma ápolási díjban részesítettek év száma Forrás: TeIR, KSH Tstar Ápolási díjban részesülők száma (fő)

24 2010-ben és 2011-ben kettővel nőtt a 2008-as állapothoz képest az ápolási díjban részesülők száma. A településen egyre több az ápolásra szoruló idősebb ember. Azok tudják igénybe venni az ápolási díjat, akinek a jövedelme a Szociális törvényben meghatározott értékhatáron alul marad. b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés Népegészségügyi szűrésekhez való hozzáférés nem megadott a településen. A település lakóinak be kell utazni a megyeszékhelyre pl. tüdőszűrésre, nőgyógyászati szűrésre stb. A koragyermekkori kötelező szűréseket( gerincferdülés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat) az óvodában és az iskolában elvégzi minden évben a házi gyermekorvos. c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés A településen ilyen ellátás igénybevételére nincs hozzáférés. d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése A közétkeztetés milyensége a konyhafőnökön és az igényeken alapul. Mindent megteszünk, hogy az önkormányzat konyháján ahol nemcsak az ovisoknak, iskolásoknak, hanem az időseknek is főznek, mindenki kedvére tegyünk. Ezt nagyon nehéz megoldani. A gyermekek heti két alkalommal kapnak tejterméket. Nyáron a gyümölcsszezonban van többszöri alkalommal gyümölcs a gyermekeknek. e) sportprogramokhoz való hozzáférés A távolság miatt a gyermekek a helyben szervezett óvodai, iskolai programokon vesznek részt. Nincs pénz, igény utazni edzésekre. A településen található sportpályán általában csak falunapon van lehetőség a sportolásra (kispályás labdarúgás).terveink között szerepel a sportpálya rendbetétele. f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az Alapszolgáltatási Központ szociális gondozói járnak a község idős lakosságához. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor Erre vonatkozóan a településről nem rendelkezünk adattal. h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül Erre nem tudunk példát szolgáltatni, mivel a közgyógyellátottak száma csökken évről évre ld táblázatot Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai Községünkben két nyugdíjas klub található. E két önálló klub valaha egy klubként működött. A Jákói Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület közel 10 fővel, a Jákói Búzavirág Nyugdíjas Egyesület pedig közel 20 fővel működik. Az utóbbi egyesület a környező falunapokon fellép és népi tánccal és dalokkal őrzik a hagyományokat. Mindemellett a település falunapján is mindig helyet kapnak, hogy bemutathassák kis műsoraikat. A nyugdíjasok mellett megtalálható községünkben a Fiatalok Jákóért-Somogyért Egyesülete, melynek célkitűzése az állandó emberi értékek közvetítése. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. A Jákó községért Alapítvány céljának 24

25 tekinti Jákó község és térségének sorsáért felelősséget érző lakosok összefogása, a feladatok folyamatos ellátása érdekében az itt élő közösségek támogatása, sajátos gondjaik megoldásának elősegítése, a közfeladatok megoldása, azok előmozdítása. b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) Községünkben egy kisebbségi önkormányzat működik a Jákó község Roma Nemzetiségi Önkormányzata. A kisebbségi önkormányzat próbálja a kisebbséghez tartozókat segíteni. c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) A roma nemzetiségi önkormányzat a kaposfői katolikus atya segítségével többször szervezett már ruhabörzét településünkön, segítve ezáltal a kisebbséghez tartozókat. 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal Jákó község Roma Nemzetiségi Önkormányzata az utóbbi években úgy próbál segíteni a kisebbséghez tartozókon, hogy segíti a jó tanulókat ösztöndíj formájában. A helyi iskolát és óvodát anyagilag támogatták, a támogatásból játékszerek és sportszerek kerültek megvásárlásra. Év végén télapóra és karácsonyra megajándékozzák a gyermekeket egy kis csomaggal, szaloncukorral. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák magas az alacsonyan iskolázottak száma a településen magas a munkanélküliség aránya fejlesztési lehetőségek feltárni azokat a lehetőségeket, hogy az iskolázottság szintjén tudjunk növelni, figyelni a vonzáskörzetben induló tanfolyamokat, képzéseket munkahelyhez való jutás előmozdítása pl. munkahelyteremtő pályázatok beadása, valamint a lakosság tájékoztatása a munkavállalási lehetőségekről 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) Jákó községben a gyermekek száma 2011-ben 138 fő. Ebből a 0-14 éves korosztályt 111 fő, a éves korosztályt 27 fő alkotja. Ők az összlakosság 20,59%-a. Az öregedési index alapján még az a jellemző a településre, hogy a fiatalok vannak többen, de ha megnézzük az élve születések számát, akkor azt látjuk, hogy a 2011-es évet leszámítva csökken a halálozások számával ellentétben. a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete 25

26 Elmondható, hogy a településen sok gyermek részesül gyermekvédelmi támogatásban, ami azt jelenti, hogy halmozottan hátrányos helyzetűek. A 2008-as évben egészen 2011-ig közel 100 gyermek részesült ebben a támogatásban. A településen kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nincs számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma védelembe Megszűntetett esetek vett 18 év veszélyeztetett kiskorú év száma a 18 év alatti számú táblázat alattiak - Védelembe gyermekek száma védelembe vett és vettek veszélyeztetett közül kiskorú gyermekek száma száma védelembe Megszűntetett 0 esetek 0 vett 18 év veszélyeztetett kiskorú év száma a 18 év alatti 2009 alattiak 0 0 gyermekek 0 száma védelembe vettek közül 2010 száma Forrás: 2010 TeIR, KSH Tstar számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Ebből részesítettek száma Ebből Az adatokból 2012 Rendszeres is látszik, 0 hogy tartósan községünkben 0 Kiegészítő elég sok gyermek 0 Rendkívüli tartósan részesül gyermekvédelmi gyermekvédelmi gyermekvédelmi támogatásban. Forrás: gyermekvédelmi Ez azt jelenti, hogy ezen beteg gyermekek hátrányos helyzetűek. beteg év TeIR, KSH Tstar kedvezményben kedvezményben számú kedvezményben táblázat - Rendszeres fogyatékos gyermekvédelmi fogyatékos részesítettek kedvezményben részesítettek száma részesítettek részesítettek száma gyermekek Ebből gyermekek száma Ebből száma száma Kiegészítő száma Rendkívüli Rendszeres tartósan tartósan gyermekvédelmi gyermekvédelmi gyermekvédelmi beteg beteg 2008 év 97 0 kedvezményben 0 0 kedvezményben 0 kedvezményben fogyatékos fogyatékos részesítettek részesítettek 2009 részesítettek 99 száma gyermekek 0 0 gyermekek 0 0 száma száma száma 0 0 száma n.a 99 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 Forrás: 2010 TeIR, KSH Tstar, 93 Önkormányzati 0 adatok n.a Gyermekvédelmi n.a. kedvezmények n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 100% adatok 50% 100% 0% 50% 0% Gyermekvédelmi kedvezmények rendszeres kedvezmény kiegészítő kedvezmény rendkívüli kedvezmény rendszeres kedvezmény kiegészítő kedvezmény rendkívüli kedvezmény 26

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Helyi Esélyegyenlőségi Program Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Gerde Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzat

Gyermely Község Önkormányzat Gyermely Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2018) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés... 3 A település bemutatása... Hiba! A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagybajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzata

Ugod Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra. A környezetünkre, ahol élünk és tiszteljük embertársainkat. Különösen figyeljünk a gyerekekre, az idősekre, az elesettekre,

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Pécsbagota Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászapáti Városi Önkormányzat 2013. június 07. Készítette és összeállította: Muhari István okleveles közgazdász pénzügyi ügyintéző 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerta Község Önkormányzata 2015-2020 24 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015-2020 Készítette: Juhász Anikó osztályvezető Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Felülvizsgálatot elvégezte: Vincellérné

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program TERVEZET Pellérd Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...10

Részletesebben

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)... 11 1.

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabdi Községi Önkormányzat 2013. április 16. Tartalom A Helyi Esélyegyenlőségi Program bevezetője... 3 A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak... 3 A HEP elfogadása

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Tartalom Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Veszkény Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 Veszkény története... 5 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vigántpetend Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

HELESFA Község Önkormányzata

HELESFA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program HELESFA Község Önkormányzata Helesfa, 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 9 Célok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Darida Zsuzsa köztisztviselő 2013. június 27. Felülvizsgálva: 2015. június 25. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember SZENTLŐRINC Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember 1 Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 12 Célok 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben TISZATARJÁN Község Önkormányzata 2015. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bogács Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bicske Város Önkormányzata 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Hajdúnánás

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Törökkoppány Község Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015 (egységes szerkezetben) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábapatona Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábapatona Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapatona Község Önkormányzata 2013. május Felülvizsgálat: 2015. december 1. 1 Készítette: Szalainé dr. Németh Annamária Felülvizsgálta: dr. Németh Balázs jegyző Szilbek

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja 1. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Az Államreform operatív program keretében megvalósuló ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú Adjunk esélyt mindenkinek! projekt Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Gesztor település: Bácsalmás Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. 1 Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. Valljuk, hogy az emberi lét alapja

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testületének a 153/2013. (VII. 11.)

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. május 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 1. A település bemutatása...

Részletesebben

1. számú melléklet Tartalom

1. számú melléklet Tartalom 1. számú melléklet Tartalom Tartalom 1 Kötelező táblák 3 A település bemutatása... 3 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén... 3 2. számú táblázat - Állandó népesség... 4 3. számú táblázat - Öregedési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kaba Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. júniusban) Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Jászivány Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Jászivány Község Önkormányzata JÁSZIVÁNY KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Jászivány Község Önkormányzata Jászivány, 2015. december 08. 2 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása..3 Értékeink,

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben