Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás A nyilvánosság Az érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma... Ошибка! Закладка не определена. 2

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A társadalom mind fizikai, mind mentális jellemzőiben különböző egyének közössége. Mások testi adottságaink, szellemi képességeink, korunk, nemünk, vagyoni helyzetünk. Különbözőségeink adják a társadalmunk sokszínűségét, értékeit. Van amikor a különbözőség - viszonyítva egy adott szituációhoz - korlátozó, kifejezetten hátrányt jelentő. A hátrányok felszámolása sokszor meghaladja erőnket, felszámolásuk tartós maradhat és önerőből megoldhatatlan. A társadalmi szolidaritásból egyértelműen következik, hogy hátrányos helyzetben lévő embertársaink érdekeinek előmozdítása, esélyegyenlőségük biztosítása valamennyiünk feladata kell, hogy legyen. Az előzőek okán, összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, saját intézményrendszerét, valamint a köznevelés, szociális és egyéb állami és nem állami intézményfenntartóit és a célcsoportokhoz kapcsolódó civil szervezetek képviselőit. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása A történelmi Zemplén vármegye egykori székhelye Petőfi Sándor szép megfogalmazása szerint a hasonlíthatatlan szépségű Sátor-hegyek aljában települt ben nyert városi kiváltságokat V. István királytól. Ma az ország legészakibb városa. A fölötte magasodó hegyek vulkáni keletkezésűek, formájukat a földrajztudósok és az idelátogatók az olaszországi Vezúvhoz hasonlítják. Már a középkor korai évszázadaiban jelentős fejlődésnek indult: ezt szerencsés földrajzi elhelyezkedésének köszönhette. Egy világhírű borvidék része volt, kereskedelmi utak vezettek rajta keresztül Oroszország, Lengyelország, Erdély irányába és az ország belseje felé. Jelentős történelmi hagyományokkal rendelkezik: a szomszédságában fekvő Borsiban született II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem. Innen indult politikai pályára Kossuth Lajos, aki büszkén vallotta magát újhelyi magyar ember nek. A városból, és a közeli Széphalomból irányította Kazinczy Ferenc, a nagy író és nyelvész a magyar nyelv megújítását célzó küzdelmeket a 19. század elején. Sátoraljaújhely ma hazánknak az egyik legszebb fekvésű, történelmi hangulatot árasztó kisvárosa. Lakóinak száma 16 ezer. Iskolaváros, a zempléni táj egyik kereskedelmi és kulturális központja. Városközpontjában és régi városrészeiben a felvidéki kisvárosok jellegzetes hangulatát őrizte meg. Műemlékekben, műemlék jellegű épületekben gazdag. A főtér hangulatát meghatározó barokk stílusú megyeháza (ma Városháza) között épült, impozáns méreteivel a méltóság érzetét kelti. Előtte magaslik a város jelképévé vált Kossuth-szobor. Római katolikus plébániatemploma méltóságteljesen emelkedik a tér fölé. Az ún. Bartászeren található pálos-piarista kolostor és templom. A kolostor 13. századi eredetű, a kora gótikus templom a 14. században már állott. Barokk főoltára és templomi berendezése kivételes szépségű. 1 Költségvetési koncepció, Fejlesztési, Gazdasági program, Szociális Szolgáltatástervezési koncepció, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció, Akcióterületi terv, Informatikai Sratégia 3

4 A Magas-hegy a téli sportok kedvelőinek valóságos paradicsoma. Országos versenyek lebonyolítására is alkalmas sí- és szánkópályák várják a testedzésre és friss levegőre vágyókat. A Várhegy tetejéről körülpillantva messze kéklik Hegyalja, s az alföldi Bodrogköz. A Szár-hegyen Magyar Kálváriát épített a város lakossága Trianon szomorú emlékezetére. Híresek az ungvári és zsólyomkai pincék. Tokaj-hegyalja Magyarország történelmileg leghíresebb borvidéke, az ország északkeleti részén húzódik, 3-4 km szélességben 87 km hosszúságban. Különleges gyönyörű vidéket pillant meg az utazó, bármilyen irányból is közelíti meg Sátoraljaújhelyt. Az erdőkkel és szőlőkkel borított jellegzetes sátor formájú hegyek (Magas-hegy, Kecskehát, Sátor-hegy, Köves-hegy, Vár-hegy, Boglyoska, Szár-hegy) kiváló termőhelyei a finom Tokaji boroknak. Érdemes a város látnivalói megtekintése mellett megpihenni egy jó hűvös pincében, és belekóstolni a világ legjobb boraiba. Különleges és egyedülálló adottságai révén igazi kuriózumokkal dicsekedhet ez a vidék: Az első aszúbort Szepsi Laczkó Máté református prédikátor 1631-ben készítette el a városhoz tartozó Oremusdülőben álló présházában Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony számára. A város Ungvári pincerendszerét az 1200-as évek végén a pálos rendi szerzetesek kezdték építtetni. A m mély pincék több kilométer hosszú, többszintes bonyolult pincerendszert alkotnak. Magyarország legrégibb építészeti relikviái től világörökség része a városban található Ungvári pincerendszer. Az 5 hektár felszín alatti részen több mint 10 km hosszú pincerendszer található. Sátoraljaújhely kulturális intézményei széleskörű művelődési lehetőséget biztosítanak: múzeuma, levéltára, könyvtára, zeneiskolája van. Helyi sajtó, regionális televízió, működnek a városban. Az elmúlt évtized beruházásai (Városi Uszoda, Városi Sportcsarnok, Zemplén Kalandpark, felújított történelmi városközpont a sétáló utcával és a rendezvénytérrel, hóágyúzott sípálya, görkorcsolya- műjégpálya stb.) is igazolják, hogy Sátoraljaújhely, a 750 éves város Zemplén Fővárosa. Értékeink, küldetésünk Sátoraljaújhely Városa büszke történelmi múltjára, őseinek hagyományára, évszázadokon keresztül érvényesülő megkerülhetetlen szerepére. Ma is hordozza magában a múlt értékeit, mind a szellemi mind a tárgyi örökséget. A település közigazgatási, közművelődési, köznevelési-közoktatási, gazdasági szerepe okán méltó társadalomszervező közege a helyi és térségi közösségeknek. A város küldetése a dicső és büszke múlt eredményeinek megőrzése, az értékek gyarapítása és áthagyományozása a következő nemzedékeknek. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: - az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, - a diszkriminációmentességet, - a szegregációmentességet, - a foglalkoztatás, - a szociális biztonság, - az egészségügy, - az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 4

5 A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartókkal és az illetékes tankerülettel. A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók, így a gyermekek, a nők, az idősek a fogyatékkal élők, a mélyszegénységben élők számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 5

6 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása: Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása és érvényesítése érdekében elkészítette és november 20-án a képviselőtestület 289/2008/20488.(XI.20.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat jelenleg is hatályos esélyegyenlőségi tervét. A hatályos esélyegyenlőségi terv elfogadásakor öt évre szólt, mely időszak alatt a tervet kétévente felül kellett vizsgálni. A felülvizsgálati kötelezettség alapozta meg 2012-ben a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársainak azon feladatát, melynek elvégzésével májusban elkészült a felülvizsgálati tervjavaslat nyarán megjelent a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet, mely oly mélységben határozta meg részletesen a helyi esélyegyenlőségi programok tartalmát, hogy az év másod felében már nem volt lehetőség a tavasszal elkészül terv átalakítására. A közigazgatásban bekövetkező évi változások megváltoztatták a hivatal szervezeti felépítését, melynek okán az Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály megszűnt, így a jegyzői titkárság feladatává vált a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, elkészítése. Áttekintve a 2008-ban elfogadott programot a jelenlegi jogszabályok, előírások tükrében megállapítható, hogy a jelenlegi esélyegyenlőségi program minden tartalmi elemre kiterjedő átfogó novációja (megújítása) szükséges. Hivatalosan módosítani kellene a meglévő esélyegyenlőségi tervet, de a módosítás oly mértékű, hogy új terv elfogadását javaslom. 6

7 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az önkormányzat feladatainak ellátását és végrehajtását megalapozó stratégiai jelentőségű dokumentumai a Költségvetési koncepció, Fejlesztési, Gazdasági program, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció, Akcióterületi terv, Informatikai Sratégia. A stratégiai jelentőségű dokumentumok és a helyi esélyegyenlőségi program összekapcsolása az esélyegyenlőségi feladatok ellátásának szükségképpeni alapja. Az évnél hosszabb időintervallumon ható dokumentumok teremtik meg a tervezett esélyegyenlőségi feladatok egyes költségvetési éveken átnyúlóan ütemezett láncolatát, folytonosságát. A középtávon szükséges tervezést a Fejlesztési Gazdasági program, a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmán át kell vezetni. A kapcsolódás másik nagy csoportját képezik a helyi jogforrások. A költségvetési koncepción alapuló és elfogadásával rendeletként jogforrási szinter emelt tárgyévi helyi önkormányzati költségvetés teremti meg az intézkedési terv végrehajtásának anyagi-financiális hátterét. A költségvetési forrást igénylő intézkedések nem hajthatók végre pénzügyi fedezet rendelkezésre állása hiányában, ezért a képviselőtestületnek terveznie kell az egyes intézkedések pénzügyi hátterét. Az esélyegyenlőségi célcsoportok érekeinek az előmozdítását segítik a szociális és gyermekvédelmi területek jogszabályai, így : - A lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól szóló 8/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2005.(I.31.) önkormányzati rendelet - Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet - Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 13/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelet - A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 5/2007.(II.6.) önkormányzati rendelet - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 7/2007.(III.6.) önkormányzati rendelet - Az adósságkezelési támogatásról szóló 8/2007.(III.7.) önkormányzati rendelet - A lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 12/2007.(III.12.) önkormányzati rendelet - A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 25/2007.(VII.7.) önkormányzati rendelet - Az óvodáztatási támogatásról szóló 45/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet. Az esélyegyenlőségi terv elfogadását követően a célcsoportok érdekeinek az előmozdítását biztosítani kell a rendeletek szükség szerinti tartalmi módosításain keresztül. Az esélyegyenlőségi terv, mint alapdokumentum irányaiban meghatározza az önkormányzat intézményeinek esélyegyenlőségi, és egyéb a célcsoportok esélyegyenlőségét biztosító intézményi dokumentumainak elkészítését, módosítását. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Sátoraljaújhely Városa térségi szerepe a feladatellátás finanszírozásának változása miatt átalakult. A évben még működő társulások közül több, például a Többcélú Kistérségi Társulás, az Óvoda és Iskolafenntartó illetve a Szociális Társulás a évben megszűnt. A év feladatai közé tartozik az új térségi kapcsolatok kialakítása, illetve a meglévő együttműködések megőrzése, megerősítése. 7

8 Azon együttműködési formáknál, ahol az esélyegyenlőségi célcsoportok (gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal és mélyszegénységben élők) érdekeinek szükségessé teszik, az önkormányzat érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A hiteles helyzetelemzés elkészítésének alapkövetelménye a megfelelő statisztikai adatok begyűjtése. Az adatok megfelelősége nélkül helytálló következtetés nem vonható le, ezért fokozott körültekintés mellett került sor az adatgyűjtésre. Lényeges szempont volt, hogy az azonos nemű adatok egy adatbázisból kerüljenek előállításra, elkerülve ezzel az eltérő adatbázisok tartalmi különbségéből eredő különbségek okozta hibákat. A statisztikai adatok elsődlegesen az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatállományából (TeIR), a Központi Statisztikai Hivatal által működtetett KSH-TSTAR, az önkormányzati intézmények adatszolgáltatásából, illetve helyi adatgyűjtésből származnak. Az egyes adatforrások helyét az adott táblázatok tartalmazzák. A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének adattartalmát a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet taxatív módon meghatározza. Az egyes adattáblák ennek okán kötelező jelleggel szerepelnek a helyzetelemzésben. Bizonyos táblázatok adatot nem tartalmaznak, melynek oka az adatok hiánya. Adathiány áll fenn, amikor a Központi Statisztikai Hivatal adatot nem közölt, illetve amikor az adat annak kezelésének tilalma miatt nem gyűjthető. Ilyen tipikus eset a helyzetelemzés roma nemzetiséget érintő táblázatai. Az adattáblák az egyes évek tekintetében az adott év nyitó adatát tartalmazzák. Az adathiányok esetén ez a év tekintetében sorozatosan előfordul az n.a vagyis nincs adat jelölést alkalmaztuk Demográfiai jellemzők: Az alábbi táblázatok általános áttekintés adnak Sátoraljaújhely Városának demográfiai helyzetéről. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Forrás: TeIR Fő Változás % % % % % 2013 n.a n.a 8

9 17000 Lakónépesség A várost érintően az elmúlt öt év lakónépességének a változását vizsgálja és mutatja ki a fenti táblázat és diagram. A lakónépesség éves szinten egy-két százalékkal, mintegy átlagosan 300 fővel csökkent. 2. számú táblázat - Állandó népesség Forrás: TeIR, KSH-TSTAR fő % nők férfiak összesen nők férfiak 0-14 éves % 51% éves % 50% éves % 50% éves % 41% 65 év feletti % 37% 65 év feletti 19% Állandó népesség - nők 0-14 éves 13% éves 4% éves 8% éves 56% 9

10 60-64 éves 6% 65 év feletti 12% Állandó népesség - férfiak 0-14 éves 15% éves 4% éves 63% A 2. számú táblázat és diagram az állandó népesség korcsoportos, nemek szerinti megbontását mutatja. Érdekes megfigyelni, hogy a 60 év feletti korosztálytól drasztikusan csökken a férfiak száma és ezzel megfordul a férfiak nőkhöz mért aránya is a városban. A férfinépesség csökkenése okait célszerű vizsgálni. A férfinépesség csökkenése eredményezi az idős egyedülálló, illetve egyedülélő nők várható jelentős számát. Az önkormányzatnak tovább kell folytatni az idős egyedálló, illetve egyedülélő nőkkel kapcsolatos problémák kezelésével kapcsolatos feladatokat, teendőket. 3. számú táblázat - Öregedési index 60 év feletti állandó lakosok 0-14 éves korú állandó száma (fő) lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,8% ,9% ,4% ,7% ,5% ,6% 2013 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Öregedési index (%) 180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

11 A 3. számú táblázat és diagram a város lakosságának öregedési indexét mutatja. Egyértelműen látható, hogy az ezredfordulón még fiatalodó lakosságot egy öregedő népesség váltja fel. A folyamatos öregedés, az idős korúak növekvő száma miatt a szociális védőhálót folyamatosan igazítani kell az elvárásokhoz, igényekhez. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Belföldi vándorlások - egyenleg (fő) A 4. számú táblázat és diagram a belföldi el és odavándorlások számát mutatja. Az egyenleg negatív, ami közrejátszik a lakónépesség számának csökkenésében. Fontos vizsgálni az elvándorlások okát, s lehetőség szerint intézkedést kidolgozni azok megállítására, csökkentésére. 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések halálozások száma száma természetes szaporodás (fő) n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 11

12 0-20 természetes szaporodás (fő) Az 5. számú táblázat és diagram az adott évek élve születéseinek a számát elemzi a halálozások tükrében. Sajnos a város természetes szaporodási indexe negatív, tehát a népesség csökken mivel a halálozások száma valamennyi vizsgált éven meghaladja a születések számát. Összegezve megállapítható a város lakosságszáma folyamatosan és egyenletesen csökken a migráció és a halálozások születésekhez mért nagyobb száma miatt. A lakosság elöregszik, a születések alacsony számának illetve az átlagéletkor növekedésének köszönhetően. Az önkormányzatnak folytatnia kell a tevékenységét az inaktív, idős lakosság problémainak kezelésére, a szociális, egészségügyi ellátásának a biztosítására. 12

13 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Az egyéni szükségletek kielégítésének meghatározója az anyagi lehetőség korlátossága. Abban az esetben ahol az egyén, illetve egyének a létminimum 2 alatt élnek és esélyük sincs, hogy ezen helyzetükből önerőből kilépjenek mélyszegénységről beszélünk. A Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért elnevezésű pályázati felhívása szerint a mélyszegénység definíciója: Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi. A mélyszegénység több tartalmi rétegből tevődik össze. A mélyszegénységben élők jó része alacsonyan képzett és nem foglalkoztatott személyek ezért súlyos megélhetési problémákkal küzdenek. Az anyagi javak szűkössége kihat az alimentációra, az egészségi állapotra, lakhatási, körülményekre. A mélyszegénység komplexitásán túl jelentős veszélye az újratermelődés, mely során generációk örökítik át az állapotot. A mélyszegénység térbeli dimenziója, hogy a mélyszegénységben élő családok rendszerint szegregált körülmények között telepeken, leromlott városrészekben élnek. A mélyszegénységben élő társadalmi réteg jelentős részét a roma nemzetiséghez tartozók teszik ki. A romák többségi kultúrától elkülönült, karakteresen különböző hagyományai, eltérő szocializációs mintája, szemlélet és életmódja mintegy szükségképpen nagyobb eséllyel determinálja a mélyszegénységet a roma közösségekben. Az esélyegyenlőségi program fókuszában a mélyszegénységben élők között a romák helyzete külön figyelmet érdemel az esélyegyenlőségi program intézkedései között. Az önkormányzat az esélyegyenlőségi programban a mélyszegénységben élőket, elsődlegesen homogén célcsoportként, nemzetiségi többletjellemzők nélkül kezeli. A kialakított álláspont szerint a célcsoporthoz tartozók esélyegyenlőségét a célcsoporthoz tartozás okán biztosítani kívánja, nemzetiségi szempontok nélkül. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet: A mélyszegénységben élők jövedelmét elsődlegesen a szociális ellátórendszer biztosítja. A szociális ellátórendszer szűkebb értelemben az önkormányzat képviselő-testületéhez (Szociális és Egészségügyi Bizottság) és a jegyzőhöz rendelt ellátásokat, míg tágabb értelemben az egyéb társadalombiztosítási ellátásokat foglalja magában. A mélyszegénységben élők vagyoni viszonyai szerények. Az életkörülményeket nyújtó ingatlan az esetek többségében saját tulajdonban van, míg ezen felül nagyobb értékű ingósággal nem rendelkeznek január 01-től a járási hivatalok megalakulásával átalakult a szociális és gyermekvédelmi hatósági feladatok hatásköri rendszere. A szociális ügyek két nagy csoportba tartoznak, az önkormányzati hatáskörbe tartózó önkormányzati hatósági ügyekre, amelyekben a döntési jogkör a polgármester és a Szociális Bizottság között oszlik meg, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekre. Hatáskörtől függetlenül a szociális ügyek döntésre való előkészítése, a döntés határozatba foglalása valamint esetenként a végrehajtás a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik. Az alábbi táblázatban összefoglalásra kerültek a hatáskörök évről évre történő változása, ellátásonként: 2 A létminimum fogalma a háztartásoknak azt a minimum jövedelemszükségletét mutatja meg, amely mellett egy ember szerény körülmények között még biztosítani tudja a folyamatos életvitelét. A létminimum kiszámításának hazai módja a normatív számítás. A számítás alapja az élelmiszer-fogyasztás aktuális társadalmilag elfogadott összetevőit tartalmazó értéke. A mélyszegénység, szintje ez alatt van. A létminimum 2013 évre kivetítve ezer. Ft/fő. Család esetén a számítást a fogyasztási egységgel kompenzálják. 13

14 Polgármeste r Szociális és Eü. Biz. Jegyző Képviselőtestület Képviselőtestület Polgármeste r Szociális és Eü. Biz. Jegyző Járási Hivatal Ügyfajta megnevezése Hatáskör gyakorlója Hatáskör gyakorlója Aktív korúak ellátása - x x foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása - rendszeres x x szociális segély Időskorúak járadéka x x Egészségügyi szolgáltatásra való x x jogosultság megállapítása Ápolási díj alanyi jogon x x Rendszeres gyermekvédelmi x x kedvezmény Óvodáztatási támogatás x x Mozgáskorlátozottak közlekedési x Megszűnt ellátás támogatása Hadigondozottak pénzbeli ellátása x x Közgyógyellátás - alanyi x x Közgyógyellátás - normatív x x Közgyógyellátás - méltányos x x Köztemetés x x től Lakásfenntartási támogatás x x normatív Lakásfenntartási támogatás - Megszűnt al. méltányos Átmeneti segély x x Temetési segély x x Adósságkezelési és x x adósságrendezési támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási x x Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A táblázatból látható, hogy a járások kialakításának következtében 5 szociális ellátás típus került át a járási hivatalhoz. Azt mindenképpen meg kell említeni, hogy az átkerült feladatok mennyisége nem könnyített hivatal leterheltségén, hiszen az átkerült feladatok közül 2 típusban a jogosultak létszáma alacsony, valamint a többi átkerült ellátás sem igényel a megállapítást követően minimum egy évig egyéb feladatot. A magas jogosult létszámmal és folyamatos mozgással járó rendszeres ellátások mint pl. az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás továbbra is a jegyző hatáskörében maradt. Az önkormányzat által évek óta alkalmazott azon gyakorlat, hogy a segélyek, támogatások jelentős részét természetben biztosítja - utalvány közüzemek részére történő utalás sikeresnek mondható. Ugyancsak sikeresnek mondható, hogy október 1-jétől lépett hatályba az a módosítás, miszerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás természetbeni támogatásként fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására alkalmas Erzsébet-utalvány formájában kell ezen túl biztosítani. Az Erzsébet-utalvány bevezetése sikeresnek mondható, mivel célzott segítséget jelent a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok számára. 14

15 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció Sátoraljaújhely Városát a rendszerváltást követő társadalmi, gazdasági átalakulás mélyen érintette. A kialakult foglalkoztatási viszonyok a piaci, gazdasági változások miatt jelentősen leromlottak. Az eddig megszokott munkahelyet biztosító gyárak, ipari üzemek, állami vállalatok, mezőgazdasági szövetkezetek bezártak, átalakultak, miután felvevőpiacukat elvesztették. A rendszerváltás sokkhatását követően, új gazdaságpolitikai alapokon szerveződött át a foglakoztatási piac. A korábbi túlélő ipari üzemek mellett új foglalkoztatók is megjelentek. A város és környéke az országos rátát 3 meghaladó mértékű, de csökkenő tendenciájú munkanélküliséggel küzd évek óta. Az egyébként is egyre csökkenő számú aktív korú népesség jelentékeny része nem foglalkozatott. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya: számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség nyilvántartott álláskeresők száma (fő) (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,5% ,9% ,2% ,9% ,3% ,0% ,7% ,0% ,3% ,2% ,0% ,1% ,7% ,0% ,8% 2013 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 16,0% Álláskeresők aránya 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% nők férfiak összesen 4,0% 2,0% 0,0% Munkanélküliségi ráta 9,9% (KSH adat, július-augusztus) 15

16 A számú táblázat a város aktív korú évek szerinti lakónépességét veti össze a nyilvántartott álláskeresők számával nemek szerinti bontásban. A diagram az álláskeresők számát mutatja évenként nemek szerinti bontásban. Megfigyelhető, hogy a regisztrált munkanélküliek jelentősen nagyobb számban a férfiak közül kerülnek ki. A leglényegesebb mutató, hogy az aktív korú népesség - az országos átlagot meghaladóan - több mint 10%-a munkanélküli számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett fő % 6,1% 6,4% 5,1% 7,4% 6,7% fő % 15,8% 14,6% 15,5% 15,5% 16,4% fő % 16,0% 14,6% 12,1% 12,8% 11,1% fő % 13,6% 11,7% 13,3% 13,2% 14,5% fő % 14,2% 14,6% 12,5% 11,9% 11,3% fő % 10,2% 12,9% 13,3% 12,3% 13,4% fő % 9,8% 9,5% 11,2% 10,3% 10,2% fő % 9,8% 11,5% 11,7% 10,6% 9,8% fő % 4,2% 4,1% 5,2% 5,9% 6,6% fő % 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 16

17 1600 Álláskeresők száma (fő) A számú táblázat vizsgálja a regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerinti bontásban. Megállapítható, hogy az aktív korú népességen belül a nagyon fiatal és az idősebb korcsoportokban csekélyebb a munkanélküliek szám, míg valamennyi korcsoportban a munkanélküliség konstans mértékben van jelen számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,3% 71,0% 70,3% ,5% 67,9% 67,7% ,2% 62,4% 61,8% ,7% 45,9% 49,5% ,8% 33,9% 36,6% 2013 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 17

18 80,0% 180 napnál régebben munkanélküliek aránya 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% nők férfiak összesen 20,0% 10,0% 0,0% A számú tábla a munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek számát és arányát mutatja. Megfigyelhető, hogy miközben a munkanélküliek száma jelentősen nem változik a vizsgált időszakban a tartós munkanélküliek aránya jelentősen csökken. Vélhetően a foglalkoztatási lehetőségek, (például a közfoglalkoztatás) számának az emelkedése hat az elhelyezkedés javulásra. A diagram jól mutatja a tartósan munkanélküliek számának csökkenését. Látható az utolsó két évben a tartósan munkanélküliek jelentős része nő volt. A nők tartós munkanélküliségének felszámolására célszerű intézkedést tenni számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,3% 100 6,3% 177 5,8% ,5% 120 7,7% 184 6,2% ,8% 91 6,0% 170 5,9% ,2% 88 5,9% 168 6,1% ,7% 92 6,3% 179 6,5% 2013 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 18

19 140 Pályakezdő álláskeresők száma nők férfiak A számú táblázat és diagram a pályakezdő álláskeresők számát és a éves népesség számához viszonyítottan mutatja be. A évet kivéve a pályakezdő álláskeresők száma állandó, melyen belül a férfiak aránya magasabb a nőkéhez képest. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,6% ,9% ,1% ,4% 646 8,7% 392 6,0% Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás A számú táblázat az alacsonyan iskolázott népesség adatait mutatja be. A népesség általános műveltségét jelentő 8 osztály elvégzése drasztikusan növekedett mindkét nem esetén. A évi népszámlálási adatok alapján a nők esetén a város lakosságának 8,7%, míg a férfiak esetén a lakosság 6%-a nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel. 19

20 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% ,1% ,9% ,4% ,0% ,6% ,2% ,9% ,9% ,7% ,2% ,1% ,3% ,3% ,4% 2013 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1600 Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő) általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb A számú táblázat és az ahhoz kapcsolódó diagram a regisztrált munkanélküliek számát jeleníti meg az iskolai végzettség szerint. A megállapítható, hogy a munkanélküliek döntő többsége a nyolc általános iskolai végzettségnél magasabb végzettséggel rendelkezik, ez aggasztó eredmény. Paradox a helyzet, mivel a munkanélküliek döntő többsége nem rendelkezik a városban fellelhető munkahelyek elvárásának megfelelő végzettséggel számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma fő Fő % % % % % 2013 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 20

21 120% eredményes végzők aránya (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% A számú táblázat és a diagram az általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők számát mutatja arra vonatkozóan, hogy a képzést az adott éven hányan fejezték be. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők száma nem túl magas, és e mellett biztató, hogy az alapfokú végzettséget megszerezni akarók kivétel nélkül eredményesen be is fejezik tanulmányaikat számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában év középfokú felnőttoktatásban résztvevők összesen szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők fő fő % fő % fő % ,0% ,7% 66 24,3% ,0% ,7% 57 21,3% ,3% ,5% 60 21,2% ,2% ,1% 74 18,7% n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés 21

22 Felnőttoktatásban résztvevők száma (fő) szakiskola szakközépiskola gimnázium A számú táblázat és diagram a felnőttoktatásban résztvevők számát jeleníti meg a középfokú iskolában. Örömteli, hogy a középfokú oktatásban jelentkezők száma évről évre növekszik. A város középfokú intézményei megfelelő háttérrel rendelkeznek a tanulni vágyók fogadásához tanévtől, már két középfokú gimnáziumban is lehet gimnáziumi felnőttoktatásban érettségi bizonyítványt szerezni. c) közfoglalkoztatás Az önkormányzat jogszabályon alapuló feladata a helyi közfoglalkoztatás megszervezése és annak biztosítása. A központi kormányzat által kialakított közfoglalkoztatási programokhoz minden éven csatlakozott az önkormányzat. Kezdetben a közcélú és közhasznú foglalkoztatás programjain, majd az Út a munkához és a Startmunka programokon keresztül segítette elő a város a foglalkoztatás növelését. A piaci alapokon szerveződő gazdaság munkáltatói szereplőin felül a közfoglalkoztatás jelentékeny mértékben javítja a foglalkoztatási mutatókat. Az önkormányzat vezetésének fokozott figyelmet kell fordítania a közfoglalkoztatási programok szervezésére, csökkentendő ezzel a munkanélküliséget, a leszakadó rétegeket, a mélyszegénységet számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma év Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok száma Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % n.a n.a % n.a n.a % n.a n.a 2013 n.a n.a n.a n.a Forrás: Önkormányzat adatai 22

23 1000 Közfoglalkoztatottak száma (fő) Közfoglalkoztatottak száma Közfoglalkoztatott romák száma A számú táblázat és a diagram a közfoglalkoztatásban résztvevők számát mutatja be. A 2010 és évben eddig egyedülálló módon kiugróan magas számmal valósította meg a közfoglalkoztatást a város vezetése más önkormányzati és egyéb intézményekkel 4 karöltve. A 2010 és évben a regisztrált munkanélküliek kétharmada foglakoztatásra került a közmunkaprogram keretében. A közfoglalkoztatottak nemzetiségi összetétele nem ismert, erre vonatkozóan az önkormányzat, illetve a hivatal adatot nem gyűjt, és nem is gyűjthet. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A munkaerő piac nem egyedüli sajátossága és jellemzője a foglalkoztatotti adatok, a nem foglalkoztatottak, a munkaerő összetétele. Fontos vizsgálni a vállalkozások körülményeit. A vállalkozásokat övező szabályozási, és egyéb piaci körülmények teszik lehetővé, vagy éppen korlátozzák egy-egy piaci szereplő piacra lépését. Minél könnyebb a piacra jutás annál könnyebben indulnak a vállalkozások, kezdenek a magánszemélyek önfoglalkoztatásba. A bővülő piac, kedvez gazdasági fellendülésnek és a foglalkoztatásnak. 4 A közfoglalkoztatási programban közfoglalkoztatott munkaerőt delegált az önkormányzat hivatala a Városi Könyvtár, a Hétszínvirág Óvoda, a Kossuth Lajos Művelődési Központ, a Városellátó Szervezet, az Erzsébet Kórház, a Kazinczy Iskola, az V. István Közgazdasági Szakközépiskola, az Egyesített Szociális Intézmény, a Sátorlajaújhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, a Bokréta Művészeti Iskola, a Piarista Kollégium, a Szlovák Általános Iskola. A Szent Anna Szeretetotthon, a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Sátoraljaújhelyi Rendőrség, Munkaügyi Központ., Cigány Nemzetiségi Önkormányzat., Trefort Szakközépisk., Szepsi Szakközépisk Árpád-Házi Szent Margit Ált. Isk., Deák úti Ált. Isk., Földhivatal, Kossuth Gimnázium, Máltai Szeretetszolg., Munkanélk. és Álláskeresők egyesülete Kazinczy Műzeum, Zemplénért Civil Szervezetek, Zsólyomkai Egyesület, Zempléni Fiatalok Hat. Nélk., Önkormányzat 23

24 számú táblázat A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások év regisztrált vállalkozás ok száma a településen Kiskereskedelmi üzletek száma vendéglátó helyek száma állami szektorban foglalkoztatottak száma kivetett iparűzési adó befizetett iparűzési adó működő foglalkoztatási programok száma helyben foglalkoztatási programokban részt vevők száma Nem e 3 58 n.a értelmezhető Ft n.a Nem e értelmezhető Ft 1 26 Nem e n.a értelmezhető Ft n.a Nem e értelmezhető Ft n.a Nem e értelmezhető Ft n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai A számú táblázat a foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja vizsgálja a vállalkozások egy-egy adata tükrében. Látható a regisztrált vállalkozások száma jelentős, bár a gazdasági válság a szolgáltatási szektort visszavetette. A vendéglátó helyek száma szűk 20%-kal csökkent. Örvendetes, hogy a befizetett iparűzési adó mértéke növekvő, ezzel jelzi a gazdaság élénkülését, a piaci termelés fokozódását, ami a foglalkoztatás növelésének alapja számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés autóbusz vonat járatok elérhetőség átlagos Kerékpár járatpárok átlagos átlagos átlagos átlagos utazási úton való száma utazási idő száma utazási idő ideje idő megközelíthe munkanapokon on autóbusszal munkanapok kerékpáron autóval vonattal tőség Megyeszékhely 1 óra 1 1,5 óra 18 1,5 óra nemleges nemleges Főváros 2,5 óra 0 4 óra 31 4 óra nemleges nemleges Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai A számú táblázat feltételezi a kedvező munkaerő-piaci körülmények mellett a munkaerő mobilitását. A Város területi lehelyezkedése, távolsága nagyobb centrumoktól, így a megyeszékhelytől, a fővárostól kedvezőtlenül hat az ingázásra, a munkaerő mobilitására. A közlekedési körülmények tovább nehezítik a távolság mellett azon munkavállalók mobilitását, akik a várostól távolabb kényszerülnek munkát vállalni. 24

25 e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja fiatalok fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzásközpontban van/nincs van van Felsorolás Első munkahelygarancia program, nyári diákmunka, TÁMOP ; foglalkoztatást bővítést segítő bértámogatás, önfoglalkoztatóvá válást elősegítő támogatás Első munkahelygarancia program, nyári diákmunka, TÁMOP ; foglalkoztatást bővítést segítő bértámogatás, önfoglalkoztatóvá válást elősegítő támogatás az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen van TÁMOP az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a vonzásközpontban van TÁMOP Forrás: helyi adatgyűjtés A számú táblázat összefoglalja azokat a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programokat jogcímenként, melyek a városban elérhetők. Látható, hogy a foglalkoztatási problémák válaszaként minden szegmensben rendelkezik a térség foglalkoztatási programmal. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) A munkaerő-piaci integráció elsődleges szervezete a már járási formában szerveződött munkaügyi központ városi kirendeltsége. A kirendeltség feladata a kormány foglalkoztatáspolitikájának a végrehajtásában való közreműködés, az egyes ellátások biztosítása a jogosultak részére, munkaerő-piaci szolgáltatások, a munkaadók, munkavállalók tekintetében, az önkormányzati közfoglalkoztatási programok koordinálása, ellenőrzése. Az önkormányzat aktív tevékenységet folytat a közfoglalkoztatás területén. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása A foglalkoztatottak vonatkozásában, mint esélyegyenlőségi célcsoportot tekintve szükséges vizsgálni a mélyszegénységben élők és ezen a csoporton belül a romák foglalkoztatási helyzetét az önkormányzati intézményekben. A vizsgálat célja annak a következtetésnek a levonása, hogy az önkormányzat saját eszközeivel, foglalkoztatáspolitikájával kellő mértékben kompenzálja-e a mélyszegénységben élők helyzetét a célcsoport foglalkoztatásával. A probléma vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az önkormányzat az általa szervezett közfoglalkoztatási programokban (Út a munkához program, START munkaprogram) tudatosan és elsődlegesen alkalmaz olyan személyeket, akik a Munkaügyi Központban történt regisztrációjukon kívül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, mint szociális ellátásban részesülnek. Kijelenthető, hogy az Önkormányzat a mélyszegénységben élők foglalkoztatási hátrányának leküzdésére saját foglalkoztatás politikája keretén belül, határozott intézkedéseket tett az elmúlt években. A társadalmi szociológiai kutatások alapján a mélyszegénységben élők jelentős része a roma nemzetiséghez tartozik. A mai magyar jogrendben az egy-egy nemzetiséghez tartozás tényét kizárólag az egyén erre irányuló nyilatkozata alapozza meg. Egy adott nemzetiséghez tartozás az adatvédelmi törvények értelmében különleges 25

26 (szenzitív) adatnak minősül. A különleges adatok kezelése speciális előírások alapján lehetséges, s mivel ezen előírásokkal (pl. az adatkezelés célhoz kötöttsége), az önkormányzat nem rendelkezik, így nem releváns egy-egy foglalkoztatási projektben, az hogy adott munkavállaló milyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Vizsgálva az önkormányzat foglalkoztatáspolitikai gyakorlatát határozottan kijelenthető, hogy a közfoglalkoztatás szervezésében a mélyszegénységhez tartozó személyek esélyegyenlőségének előmozdítása kétségtelen szempont, érdek, míg a mélyszegénységben élők valamely nemzetiséghez tartozása irreleváns. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Az Önkormányzat foglalkoztatáspolitikája legfőbb eleme az elérhető támogatások maximalizálására törekvés az adott támogatási mértéken belül a legnagyobb foglalkoztatási létszám elérése, produktív tevékenységek kifejtésével az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése. Az előbbi célrendszerhez össztársadalmi és önkormányzati érdek fűződik, ezért az önkormányzat további szempontokat nem alkalmaz a munkavállalók kiválasztása során. Nem került sor arra, hogy ha a munkavállaló kiválasztásakor indokolatlan nem objektív körülmény kerüljön meghatározásra. Egy adott munkavállaló foglalkoztatásának a megtagadása mindig valós objektív elvárásokon alapult pl. egészségi alkalmatlanság, szaktudás hiánya, mentális problémák. A város vezetése folyamatosan törekszik az objektív feltételek és elvárások megfogalmazásával a hátrányos megkülönböztetés felszámolására. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 3.3.a Igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma: A nem foglalkoztatott személyek a szociális ellátórendszeren belül a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény, vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szabályai alapján részesülnek ellátásban. Az egyes ellátások számának alakulását az alábbi táblázatok tartalmazzák: számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma év közötti lakónépesség év segélyben részesülők fő segélyben részesülők % száma ,6% ,6% ,6% ,2% ,1% 2013 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 26

27 Segélyezettek száma (fő) évesek Segélyben részesülők száma számú táblázat és a diagram az álláskeresési segélyben részesülők számát mutatja az aktív korú lakónépességhez viszonyítva. Látható, hogy az álláskereséséi segélyben részesülők száma csekély az aktív korú népesség arányában számú táblázat Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma év nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % ,3% ,3% ,5% ,4% ,5% 2013 n.a n.a n.a Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 27

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Helyi Esélyegyenlőségi Program Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Gerde Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra. A környezetünkre, ahol élünk és tiszteljük embertársainkat. Különösen figyeljünk a gyerekekre, az idősekre, az elesettekre,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászapáti Városi Önkormányzat 2013. június 07. Készítette és összeállította: Muhari István okleveles közgazdász pénzügyi ügyintéző 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzat

Gyermely Község Önkormányzat Gyermely Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2018) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés... 3 A település bemutatása... Hiba! A

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bogács Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015-2020 Készítette: Juhász Anikó osztályvezető Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Az Államreform operatív program keretében megvalósuló ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú Adjunk esélyt mindenkinek! projekt Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Gesztor település: Bácsalmás Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

HELESFA Község Önkormányzata

HELESFA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program HELESFA Község Önkormányzata Helesfa, 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 9 Célok

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Veszkény Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 Veszkény története... 5 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Darida Zsuzsa köztisztviselő 2013. június 27. Felülvizsgálva: 2015. június 25. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)... 11 1.

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagybajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzata

Ugod Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabdi Községi Önkormányzat 2013. április 16. Tartalom A Helyi Esélyegyenlőségi Program bevezetője... 3 A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak... 3 A HEP elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben TISZATARJÁN Község Önkormányzata 2015. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program TERVEZET Pellérd Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...10

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Törökkoppány Község Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015 (egységes szerkezetben) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember SZENTLŐRINC Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember 1 Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 12 Célok 12

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testületének a 153/2013. (VII. 11.)

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Tartalom Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kaba Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. júniusban) Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerta Község Önkormányzata 2015-2020 24 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Pécsbagota Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vigántpetend Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. május 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 1. A település bemutatása...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Felülvizsgálatot elvégezte: Vincellérné

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja 1. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábapatona Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábapatona Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapatona Község Önkormányzata 2013. május Felülvizsgálat: 2015. december 1. 1 Készítette: Szalainé dr. Németh Annamária Felülvizsgálta: dr. Németh Balázs jegyző Szilbek

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzatának

Tolmács Község Önkormányzatának Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2009. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. Tolmács község általános helyzetképe... 5 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Borsosberény Község Önkormányzata 2013. július 10. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318

Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318 Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...6 Bevezetés...6 A település bemutatása...6 A település demográfiai jellemzője...7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. 1 Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. Valljuk, hogy az emberi lét alapja

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Jászivány Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Jászivány Község Önkormányzata JÁSZIVÁNY KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Jászivány Község Önkormányzata Jászivány, 2015. december 08. 2 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása..3 Értékeink,

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben