Könyvelői Klub október 11. Debrecen. Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvelői Klub 2012. október 11. Debrecen. Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT,"

Átírás

1 Könyvelői Klub október 11. Debrecen Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT, ÚJ ADÓFORMÁK (KATA, KIVA), PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS, ÁFAVÁLTOZÁSOK, TÉTELES ÁFA évi adóellenőrzés Az adózással foglalkozó személyek (adószakértők, könyvelők) és szervezetek ellenőrzésére a minisztérium egy új szervezetet kíván létrehozni, amely felügyel minden adózással összefüggő szolgáltatást. A szervezet neve Pénzügy Ágazati Felügyelet (PÁF). A PÁF feladatai közé tartozik: - a pénzügyi képzést hatósági képzéssé tenni, és az ehhez kapcsolódó engedélyeket kibocsátani (adószakértői igazolvány, mérlegképes regisztráció). - Lényegében szakmai felügyeleti szervként működne. - A könyvvizsgálók esetében lesz egy úgynevezett inspektor, aki a minőségellenőrzést fogja ellátni. Itt kell megemlíteni az adóaudit fogalmát, amely értelmében a hivatal a következményeket részben visszaveszi, és a szakember felé próbálja meg terelni, de az adózót kedvezményben nem részesíti. Az adóhatóság elnöke minden évben közzétesz egy irányelvet, amely meghatározza az ellenőrzéseket, a revizorok munkáját ben az irányelvben az adatgyűjtés is szerepelt. Ezeket az adatokat 2013 során a hivatal arra fogja felhasználni, hogy további ellenőrzéseket folytasson le. Az adóhivatal számára kulcsfontosságú, ha valami székhelyet vált, így a székhely valódiságát még komolyabban ellenőrzik. Például, ha egy cég átteszi a székhelyét Debrecenből Budapestre, de a telephelyét meghagyja, 1

2 akkor a debreceni adóhatóság már nem illetékes, ezért a hivatal 2011-től korlátozás nélkül teheti meg saját döntése alapján azt, hogy az ellenőrzést az eredeti, a régi hely illetékes revizorai végezzék. A székhely megjelölésére tett információknak mindig nagyon egyértelműeknek kell lenniük. Székhellyel kapcsolatos vélelem léphet életbe, amikor a hivatal nem találja a céget a bejegyzett székhelyén, és elindítja az adószám törlésére irányuló folyamatot, ez azonban egy vélelemre alapul, amelyet meg lehet dönteni. Be kell adni egy felügyeleti intézkedési kérelmet, amelybe beleírják, hogy a székhely valós. (Például kint van a cégtábla.) A hivatal ezt felülvizsgálja, s ha jogos a kérelem, az adószámot visszaállítja március 1-je óta nincs székhelyszolgáltatásra lehetőség. Az ügyvédi irodák láthatták el ezt a szolgáltatást. A területi illetékesség és székhely vonatkozásában az adóhatóság kérheti egy adott ügy kapcsán, hogy például Miskolcról utazzon fel Budapestre az ügyvezető. Ilyenkor lehet kérelmezni, hogy az adóhatóság utazzon inkább a céghez, hiszen ők szeretnének valamilyen téma kapcsán vizsgálódni. Az adóhivatalnak mérlegelnie kell ilyen esetekben az okokat, a méltányosságot, és minden más körülményt, például, hogy mi a meghallgatás célja, és ennek megfelelően jelöli ki a helyszínt. Ha valamilyen teljesítéssel kapcsolatban az adóhatóság azt tapasztalja, hogy a teljesítésről senkinek nincs tényszerű információja, akkor ezt ködösítésként fogja fel, és a későbbiekben ezt az úgynevezett nem tudom, nem emlékszem helyzetet az adózóra nézve terhelő következményt fogja kezelni. Ugyanakkor, ha számokat, adatokat, dátumokat, TAJ-számokat, adóazonosítókat vagy akár az egész tárgyi eszközkészlet felsorolását kérik a hivatalnál, akkor az erre vonatkozó válaszadást érdemes megtagadni, illetve kérelmezni azt a jegyzőkönyvben, hogy írásban szeretne ezekre válaszolni, mivel lehet, hogy ezeket az információkat tényleg nem tudja, elfelejtette vagy nem pontosan emlékszik rá az illető. Így érdemesebb majd a nyilvántartások alapján írásban válaszolni. 2

3 Ha az adóhivatal megtagadja az adószám kiadását, nem az adószám visszaállítását kell kérni, sokkal célszerűbb megtámadni ezt a vélelmet, például a székhely nem fellelhető indok esetében. Az adóhivatal 2011-ben ötvenezer adószámot függesztett fel, ebből tízezer volt a székhellyel kapcsolatos indok. Az adószám megállapítása egy nap, ha minden rendben van, egyéb esetben nyolc nap. A megtagadó határozat ellen kimentési lehetőség van, ilyenkor le kell írni, hogy mi történt, mi alapján kéri a felmentést. Felügyelet melletti működés esetében az adóhivatal elrendelheti az adóregisztrációs eljárás következményeként a fokozott adóhatósági felügyeletet, amely egy évre határozható meg. Az adóregisztrációra vonatkozó információkat megkapja a cégbíróság, csak így jegyzi be a céget. Ha megtagadják az adószámot, a céget törlik. A törléskor végelszámolni kell, hiszen a cég már elkezdhetett gazdálkodni, köthetett szerződéseket stb. Különleges adózási ügyek A Mahagében Kft. országos ismertséget szerzett néhány hónappal ezelőtt. Természetesen vannak társai, de a kialakult kép jól jelzi, hogy ahol valamilyen gyanús körülmény között értékesítés zajlott, valami olyan árucikkel, amely lakossági forgalomba is hozható, ott a hivatal vizsgálódni kezd. 1. A Mahagében-ügy Az Európai Bíróságnál nincs anonimitás, így pontosan lehet tudni, hogy a Római Kert Kft. számlái alapján fogta az adóhivatal azt a gyanút, hogy nem 3

4 minden volt rendben az értékesítés körül. 10 alkalommal nem volt szállítólevél sem. Az áfatartalomra vonatkozóan adóhiányt állapított meg az adóhivatal, bár a vizsgálat során 22 db szállítólevél előkerült. Az Európai Bizottság álláspontja egyértelmű, mivel nem lehet azzal az indokkal megtagadni az adólevonási jogot, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási jog gyakorlásának alapjául szolgáló termékre vonatkozóan a számlakibocsátó adóalanynak minősül-e, illetve rendelkezike a szóban forgó termékkel, azok szállítására alkalmas eszközzel, bevallja-e, befizeti-e az adót és az említett számlán kívül rendelkezik-e más iratokkal. A számla nem elég, ha nincs mellette szerződés és teljesítésigazolás. A Kúria fogja valószínűleg meghozni a döntést, és ők várhatóan nem fognak az Európai Bírósággal szemben állást foglalni. A körülményekkel azonban újra lehet értékelni, mert a Kúriának van egy korábbi döntése, amely szerint a szállítóleveles megoldás nem rossz, de ha hiányosságokat tapasztal, akkor mondhatja azt, hogy pusztán a szállítólevelek adminisztratív, formai, esetleg tartalmi hibái miatt nem tartja valósnak a teljesítést. A Mahagében-ügy kapcsán két bírósági határozat ütközik, ezt hívják jogegységi döntéshozatali lehetőségnek. Ebben az eljárásban nem lehet a bizonyítást a Mahagében Kft.-re terhelni. Nem szerepel a jegyzőkönyvben, a határozatban az, hogy azért van adóhiány, mert az adóhatóság azt gondolja, hogy van, és a Mahagében Kft. nem bizonyította ennek az ellenkezőjét. Ez a bizonyítási eljárás ellentétes az uniós irányelvvel, amely ütközést az Európai Bíróság ki is mond. A Kúriának lehetősége van meghatározni a joggyakorlatban azt, hogy mikor muszáj az adóhivatalnak a teljesítést elfogadnia, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek mentén a szállítás biztosan körbejárható. Például a szállítólevél kiállítójának hiteles személybeli azonosíthatósága, a szállítást végző sofőr fellelhetősége, tanúvallomása, a jármű rendszáma, a raktér mérete, teherbírása stb. 4

5 2. A stróman június 12-én megjelent ítélet szerint egy stróman felelősségét állapították meg. A történet szerint volt egy villanyszerelő férj és a felesége, valamint egy üzletet hozó üzletasszony. Ők hárman alapítottak céget. Az üzletasszony nem tulajdonos volt, csak ügyvezető ban sok megrendelésük volt, minden rendben ment, aztán jött az építőiparban is megjelenő körbetartozás, és a villanyszerelő férj már nem tudta kigazdálkodni a neki nem fizető ügyfelek miatti hiányt. Fellépett a vevőkkel szemben, de mivel nem volt szakember ebben a témában, így csődközeli helyzetbe került, ráadásul munkaügyi és munkavédelmi bírságot is megállapítottak a terhére elején ezért úgy döntöttek, hogy a könyvelésben még látszólag benne lévő pénz kölcsönnyújtásra fog kerülni. Erre kiválasztottak egy hajléktalant. Mindent ledokumentáltak, a hajléktalan személy 2007 tavaszán, miközben papíron mindent átvett, magatehetetlenül feküdt az intenzív osztályon. Ez egy büntetőügy, mivel okirat-hamisítás, sikkasztás stb. gyanúja merült fel. A bíróság külön bírálta el a stróman ügyét és az ítélőtábla másodfokon megerősítette. A férj és a feleség már külföldön van, az üzletasszony viszont nem tudta, hogy lehet ebből kikerülni, így ő maradt az eljárásban, nem mondott le ügyvezetői státusáról. Minden egybevágott ahhoz, hogy megállapítsák a stróman mérhető felelősségét, tehát a felelősség azonos mértékben érintette a feleket. 3. Dávid Péter ügye Dávid Péter esetében fiktív számlákról van szó, fekete foglalkoztatás gyanúja miatt. Az esetnél volt teljesítésigazolás, ahol meg volt jelölve a munkavégzés helye és ideje, a dolgozók neve, születési ideje, helye, aláírása, 5

6 továbbá tartalmazta Dávid Péter nevét, bélyegzőjét és a jelenléti ívek alapján 1992 munkaóra igazolását. Az áfának az alapkoncepciója, hogy egy transzferadó felszámítás után levonásra kerül, az adóhatóság akkor figyel oda, ha a felszámítást nem fizetik meg. Máté Zoltán volt az esetnél az egyetlen számlakibocsátó, aki azt állította, hogy nem foglalkoztatott dolgozókat. Dávid Péternek sem voltak dolgozói, és nem rendelkezett a nyilvántartások szerint sem munkavállalóval, sem alkalmi munkavállalóval, viszont volt egy számlája Máté Zoltán apósától, akinek szintén nem voltak dolgozói, továbbá ő már adóbevallásokat sem nyújtott be. Az Európai Bíróság azt mondta, hogy nem lehet Dávid Péter ügyében megtagadni a levonási jogot, mert Dávid Péter nem tudta és nem is tudhatta, hogy az érintett ügylet kapcsán egy szinttel lejjebb adócsalás zajlik. Az adóhivatalnak az adókijátszást bizonyítania kell. Ezt úgy teheti meg, ha Dávid Péter, Máté Zoltán és az apósa is bemegy a hivatalba, és mindhárman egybehangzóan nyilatkoznak, hogy adócsalásban vettek részt. Nem tagadható meg az Európai Bíróság szerint az áfa levonása azért, mert a számla kibocsátója, vagy annak valamely alvállalkozója szabálytalanságot követett el. Új eljárás várható az ügyben, az adóhivatal vagy megpróbálja bizonyítani a felek összejátszását, vagy Máté Zoltán apósa ellen fordul, és a személyes vagyonának terhére állapítja meg az adóhiányt. 4. Tóth Gábor ügye Egy megszűnt egyéni vállalkozóról van szó, egy bizonyos M. L.-ről, aki az adózó állítása szerint 8-14 fővel dolgozott az építkezés helyszínén. 20 számla került kiállításra, készpénzben kerültek kiegyenlítésre Tóth Gábor által. M. L. adófizetési kötelezettségét teljesítette, nem volt dolgozója, sem más bejelentettje június 20-án azonban a jegyző jogerős határozattal 6

7 az egyéni vállalkozói engedélyét visszavonta. Fontos az eset kapcsán, hogy 2007 júniusában rengeteg egyéni vállalkozásnak vonták vissza az engedélyét, ugyanis ekkor cserélték a vállalkozói igazolványokat, amely egy formális, adminisztratív döntés volt. Született egy jogszabály, ami egy papíralapú igazolvány kicseréléséről szólt. Az Európai Bíróság álláspontja egyértelmű, szó sem lehet arról, hogy az adólevonási jogot a hivatal valamilyen regisztrációs eljárás miatt megtagadja. Ha a munkavégzésre van bizonyíték, az adóhivatalnak nem lesz mozgástere, M. L. személyes vagyonára kell megállapítást kérni. 5. Mecsek Gabona ügy Az adóhivatal ebben az esetben nem a levonási jogot tagadta meg, hanem az adó felszámítását várta volna el a Mecsek Gabonától nyarán a Mecsek Gabona megállapodott az Agro-Trade Srl.-lel, hogy körülbelül ezer tonna repcét fog szállítani neki, forintos áron. A szentlőrinci telephelyen fel is rakták az árut és a vevő biztosította az elfuvarozást, már előre jelezte, hogy milyen járművek fognak érkezni, milyen rendszámmal, így könnyen felvezettek minden információt, hogy melyik jármű mikor és mennyi árut vitt el, a CMR-ek is rendelkezésre álltak. Az iratokból a Mecsek Gabona az első példányokat lefénymásolta, elküldte az árut és várt vissza egy CMR-t külföldről, a szállításról, amely meg is érkezett. Az első számlát néhány nappal később egy magyar állampolgár banki befizetéssel meg is fizette, a második ügyletnél már nem volt kiegyenlítés. A magyar állam beavatkozott az ügybe, a Nemzetgazdasági Minisztérium külön szakértőket rendelt ki, és az Európai Bíróság előtt arra hivatkoztak, hogy a Mecsek Gabona adócsalást követett el. 7

8 Az Európai Bíróság azt mondta, hogy ez egy vélelem, amikor is bizonyítási kötelezettség áll fenn, a gyanús körülmény nem elegendő. Meg kellett volna hallgatni a tanúkat, az autók is nyilván fellelhetőek lettek volna, de erre nem került sor, ezeket a hivatalnak kellett volna feltárnia. Az Agro-Trade Srl.-nél volt még egy különleges körülmény: a közösségi adószámát visszamenőleges hatállyal törölték, 2009 áprilisától nem rendelkezett ezzel. A Mecsek Gabona azt állította, hogy eleget bizonyított, mivel volt közösségi adószám, volt külföldi rendszámú jármű, elszállítás stb. Az Európai Bíróság neki adott igazat. Az áfamentességet ugyanis bizonyítani kell. Az adólevonási jog nem tagadható meg azzal az indokkal, hogy egy másik államban visszamenőleges hatállyal törlik a közösségi adószámot. Az Európai Bíróság abban a kérdésben nem foglalt állást, hogy mitől lesz egy áru elszállított, ezt visszautalta a Kúria hatáskörébe. Jelenleg a hasonló eseteknél, a legjobb bizonyíték a fénykép, mivel látszódik rajta az időjárás, személyek, tárgyak, ingatlanok, így rengeteg következtetést le lehet vonni belőle, amelyek bizonyító értékűek, illetve bizonyíthatóak. PDF-ben való számlázás Az áfacsalások visszaszorítása érdekében is sokat segít az elektronikus számlázás elterjedése, használata. Az elektronikusan kiállított számlát a befogadónak akkor lehet megküldeni, ha megállapodásunk van vele, ezt pedig akár ráutalásos magatartással is meg lehet tenni. Az adóhivatal 2007-ben álláspontja szerint azt közölte, hogy számlát kiállítani úgy, hogy az ügyfél nyomtatja ki, nem elfogadható. Jelenleg nincs jogszabályi lehetőség arra, hogy a számítógéppel előállított számla a vevő 8

9 részére pusztán elektronikus formában kerüljön továbbításra úgy, hogy azt az ügyfél nyomtatja ki. Ezzel kapcsolatban megjelent egy álláspont Dr. Rónai Gábor tollából, amely esetben a kérdés az volt, hogy továbbítható-e interneten keresztül a számla, amit az ügyfél nyomtat ki. A válasz úgy hangzott, hogy a vonatkozó konkrét jogszabályi rendelkezések hiányában a joggyakorlat megengedő álláspontra helyezkedik. Az adóhivatal azzal magyarázta a korábbi álláspontját, hogy szerintük a pdf állománynak megváltoztathatatlannak kell lennie. Áfaváltozások Bérbe vett autók 2012-től a bérelt autókra vonatkozóan újra megnyílt a levonási jog. A jogszabályba január 1-jétől került be, hogy a bérelt autóknak a forgalmi adója még személygépkocsi esetében is visszaigényelhető. A jogalkotó előírta az üzleti célú felhasználást, tehát a bérelt autókra vonatkozóan akkor működik csak a levonási jog, hogyha a bérlés üzleti célú. Az üzleti célt nyilvántartással lehet bizonyítani. Láncügyletek Az adóhivatalnak az állam tiltotta meg, hogy például egy Hamburg- Budapest-Kijev viszonylatban a budapesti adózónál közölje, hogy áfát kellett volna felszámolni Budapestnek a láncügyletben. 9

10 Átvihető követelés elévülése január elsejétől fog szerepelni valószínűleg egy ilyen rovat a 1465 bevalláson, ami már tartalmazza a leírt, átvihető követelést. Korábban egyáltalán nem volt ilyen szabály. Az elévülésre vonatkozóan 2008-tól kapcsolták be az átvihető követelés visszaigénylési jognak az elévülését, ami december 31-én fog lejárni. Áfaválasztási lehetőség a honlapon Az adózók hatékonyabb tájékoztatása érdekében az adóhivatal január 1- jétől érvényes szabályként vezette be, hogy a honlapjukon az adatbázisok menüpontban az adóalanyok listázásánál, az áfa-alanyok megnevezésnél juthatnak bővebb információhoz. Gyakoriságok Összesítő esetében az áfabevallással együtt kell beküldeni. Ha egy alanyi adómentes közösségi értékesítésről van szó, akkor speciális áfabevallást kell benyújtani. Ezzel az áfabevallással egy havi bevallás teljesíthető. Az áfabevallás jobb szélén van egy visszaigénylésre vonatkozó rovat, amely választásakor arra kell figyelni, hogy minden egyes számla megfizetett legyen, mert ha nincs megfizetve a számla, akkor a bírság minimum 500 ezer forint. 10

11 Az adóhivatal ellenőrzi az áfabevallásokat, amelyekre a következő három elv vonatkozik: - akkor állapítanak meg adóhiányt, ha a számlakibocsátó nem adóalany, - a számlán feltüntetett gazdasági esemény fiktív, - a gazdasági esemény nem a számlán feltüntetett felek között jött létre. Mennyiségi nyilvántartás szükséges ahhoz, hogy a különböző terményeket nyilván lehessen tartani. A törvény 9 félét ír elő. Az uniós irányelv ilyen lehetőséget a terményekre nem tartalmazott, viszont úgy rendelkezett, hogy ha a tagállama látja, hogy szükség van erre, akkor meglépi, és az unió nem fogja azt utólag kifogásolni. Hatására várhatóan megszűnik a láncolatokba szerveződő többszöri export és belföldi értékesítés, a bevallási kötelezettség szándékos elmulasztása mellett. Az alanyi adómentességet az állam 6 millió forintban kívánja meghatározni, az uniós irányelv 20 ezer eurót javasol. Tételes áfa-bevallás A kilencvenes években Bolívia és Peru példájára alapozva tételes áfát kívánt bevezetni a minisztérium és az adóhivatal, fel is készültek rá, papíralapon ment volna, de mégsem vezették be. A tételes áfa azt jelenti, hogy a 2 millió forint feletti áfatartalmú számlák esetében kötelező feltüntetni az adószámot. Az adólevonást nem érinti, ha lemarad róla. A számlát nem kell visszautasítani, ha nincs rajta az adószám. A tételes áfához a 1365 bevallás tervezete már megtekinthető az adóhivatal honlapján. Az összesítése ugyanolyan, mint az M lapoknak, személyenkénti. 11

12 Van egy vevő, a vevőnek az összes számlája (darabszám), összes adóalap, összes adó. Ezeket a programok kiszámolják, automatikus lesz a folyamat. A befogadónak is tételesen kell bevallani az áfát, neki az adott időszakban, összességében 2 millió forintot meghaladó, egy beszállítótól származó számlákat kell figyelni. Pénzforgalmi áfa A pénzforgalmi áfa korlátozza a levonási jogot. A törvény azt mondja, hogy a pénzforgalmi elszámolás alá tartozással történő egyértelmű utalást kell feltüntetni. Ha befogadunk egy ilyen számlát, nem vonható le az áfa, csak akkor, ha már át van utalva, ki van fizetve. A cég tudja, hogy ez mikor történt, hiszen ő fizeti ki, de a könyvelőnek is tudnia kellene valahonnan. Ez az intézkedés nem egyezik az uniós irányelvvel. Választási lehetőség a 150 millió forintos értékhatárnál van. Választható az adóalap, ideértve az előleget, de a tárgyi eszköz, immateriális javak közösségi és adómentes értékesítésével csökkentett értéket kell figyelembe venni. A választás már alakulásnál eldönthető. Megszűnik a pénzforgalmi áfa kilépéskor, értékhatár átlépésekor, ha már nem minősül kisvállalkozásnak, felszámolás, csőd és kényszertörlés esetében. 12

13 KATA A kisadózók tételes adójának alanyai lehetnek a következők lehetnek : - Bt., - Kkt., - SZJA-s egyéni vállalkozó, egyéni cég. Nem lehet alanya viszont - biztosítási, ügynöki tevékenység, - bérbeadás. Havi alapú választással jön létre az alanyiság, a követő hónap első napjától él. Decemberben lesz az első ilyen bejelentés, utána nem kell megtenni minden hónapban. Kétféle lehet: - főállású akinek nincs 36 órás munkaviszonya, vagy nem nyugdíjas tag, - nem főállású. Kisadózó az a magánszemély, aki után az 50 ezer forintokat befizetjük, a kisadózó vállalkozás maga az adóalany. A bevételt a szokásos EVAszabályok szerint állapítjuk meg, áfa nélkül. A KATA bejelentkezése a következő hónapra történő választással történik, és évközben is választható. Nem választhatja az, aki nem magánszemély taggal rendelkező Bt., Kkt., akinek egy éven belül törölték az adószámát, vagy két éven belül felfüggesztették azt. 13

14 A bejelentkezési nyomtatványon meg kell adni a főállású KATA-snak az adatait. Ha változnak az adatok,15 napon belül kell bejelenteni. Munkaviszonyban nem állhat a KATA-s, és aki nem KATA-s, annak csak munkaviszonya lehet a KATÁZÓ cégben. Aki eddig is közreműködött és bele volt írva a társasági szerződésbe, hogy dolgozik, őt KATA-sként be kell jelenteni. A beltagnál ez evidens, de a kültagot is be kell jelenteni ebben az esetben. Megszűnik a KATA bejelentése - a hónap utolsó napjával, - átalakulást megelőző nappal, - egyéni vállalkozás megszűnésével, - Bt, Kkt, megszűnésével, - a KATA-s tagjának a halálával, - a KATA-s Bt-ből vagy Kkt-ból való kilépésével, vagy - ha nem magánszemély tag lép be, - mulasztási bírság kiszabásakor, de csak akkor, ha nyugta, be nem jelentett alkalmazott vagy igazolatlan eredetű áru miatt lép életbe a bírság. A jogerő napjával szűnik meg a KATA-s jogalanyisága. Megszűnik, ha jogerős felfüggesztést kap az adós számára, ha negyedév végén 100 ezer forint adótartozása van. Végelszámolást, felszámolást, kényszertörlést megelőző nappal, továbbá tiltott tevékenység esetében is megszűnik. A KATA mértéke 50 ezer Ft/hó/fő a főállás esetében. Mellékállásúnál 25 ezer Ft/hó/fő. Adómentes határa 6 millió forint. Tehát, ha megfizette az ötvenezer forintot, akkor 6 millió forintig korlátlanul lehet számlázni, nincs semmilyen adóteher. A bevételi határ, a 6 millió forint, nem növekszik azzal, hogy több KATA-s van, az mindig csak egyszer 6 millió. 14

15 Ha a 6 millió forintot átlépte, akkor a bejelentés és az áfa felszámítása mellett a 6 millió feletti rész 40%-os adóval van sújtva. Ha nem teljes évről van szó, akkor havi 500 ezerrel kell számolni. Iparűzési adó 2,5 milliós adóalapot vesz alapul, így lesz 50 ezer forint, de a lényege, hogy ez önkormányzatonként, tehát érdemes a felesleges telephelyeket, fiókhelyeket megszüntetni. Nem kell megfizetni és bevallani a KATA-s után a következő adókat: - vállalkozói SZJA, - egészségügyi hozzájárulás, - társasági adó, - fizetés után levont járulékok, - szakképzési hozzájárulási adó. A kisadózási jogszabálynak megfelelően kibocsátott bizonylaton fel kell tüntetni, hogy kisadózó. Ha nem teszi, akkor 100 ezer forint bírsággal sújtják, de emiatt még nem veszíti el a KATAZÁS-i jogát, csak fizesse be a bírságot. A táppénz alapja forint. A KATA-t, az ötvenezer forintot akkor is meg kell fizetni, ha egy napot sem volt egészséges a hónapban. A 25 ezer forintot fizetők nem válnak jogosulttá külön semmire. Szüneteltetéskor ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző a kamarai tagságát szünetelteti, attól még a KATA-t fizetni kell. Egyéni vállalkozónál szüneteltetéskor nem kell megfizetni. A számláknál nyilván kell tartani a sorszámot, a bevétel összegét és az időpontot. Jövedelemigazolás estében a jövedelme 60%-át kapja meg a KATA-s. 15

16 Havi bevallás nincs. Papíralapon vagy elektronikusan nyilatkozatot kell tenni 6 millió forintig, afelett pedig bevallást kell készíteni. A KATA-s az éves nyilatkozatában az 1 millió feletti partnereit bejelenti (név, cím), az összesen 1 millió forintot meghaladó bevételt produkáló nem magánszemély vevőkre vonatkozik ez a szabály. Meg kell fizetni az osztalék utáni kiváltó adót, ami ugyanaz, mint az evánál, 16%. A társasági adóalanyoknál az összes költség 5%-ig sima költség lesz, például, ha van egy cég, ahol 100 millió forint a költség, ott 5 millióig lehet fogadni KATA-s számlákat következmény nélkül. Ahol átlépik az 5%-os határt, az már adóalapot növelő tétel lesz. Ezek az 1 millió feletti befogadók a január 08-nak a pótlapján szerepelnek majd. Pótlapon kell bevallani, hogy kik voltak azok a KATÁZÓK, akiktől számlát fogadtak el 1 millió forint felett. Ha szolgáltatás, akkor TESZOR számmal el kell látni. Nem színlelt a munkaszerződés, ha a következőkből 2 feltétel teljesül: - a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette, - a kisadózó a naptári év bevételei 50%-át nem adatszolgáltatásra kötelezett vevőtől szerezte, - adatszolgáltatásra köteles vevő nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára, - tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, - tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat a kisadózó adta, - tevékenység végzésének a rendjét a kisadózó határozza meg. 16

17 Egyéni vállalkozásnál sajátos az átállás. A számlázás időpontját vette előre a jogalkotó, tehát, ha egy decemberi bevételt januárban számláznak le, akkor az már a KATA alá fog tartozni. KIVA Ha valaki ezt a módszert szeretné választani, akkor december 31-ig érdemes utána számolni, mivel csak eddig választható, 2013 januárjában már nem, mert ez egy zárt rendszer lesz. Nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást, amit előre közölni kell az állammal, mert akkor a 08-as máshogyan működik. 16%-os adót lehet alkalmazni a személyi jellegű költségeknél és pénzváltozásnál. Ha a pénzváltozás nulla, akkor már előre meg lehet takarítani 12,5%-ot. Legalább 25 fős statisztikai létszám szükséges hozzá. A KIVA azokat akarja támogatni elsősorban, akik sok foglalkoztatást vállalnak, ehhez ad egy lehetőséget, amely bonyolult, de kifizetődő lehet. Például 100 millió forint költségnél, ha ebből éves szinten 80 millió a bér, akkor megéri ezt választani. 17

18 KÉRDÉSEK 1. Az adóhivatalnál mi az az értékhatár, amelynél a számlához teljesítésigazolást kell kiállítani? - Nincs olyan számla, amelyhez teljesítésigazolást kell kiállítani. 2. A KATA-s esetében mi történik, ha 6 millió Ft felett lesz a bevétele? - A 6 millió Ft feletti részre 40% adót kell fizetni, továbbá bevallást kell készíteni és az áfát bevallani. 3. Ha átlépem a 6 millió forintos határt KATA-sként, akkor megszűnik ez a jogviszony? - Nem, továbbra is maradhat KATA-s, csak a plusz adót kell megfizetni, és a bevallásokat elkészíteni. 18

Könyvelői Klub 2012. október 4. Budapest. Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT,

Könyvelői Klub 2012. október 4. Budapest. Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT, Könyvelői Klub 2012. október 4. Budapest Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT, ÚJ ADÓFORMÁK (KATA, KIVA), PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS, ÁFAVÁLTOZÁSOK, TÉTELES ÁFA Európai Bírósági ítéletek

Részletesebben

Ellenőrzési irányok 2013

Ellenőrzési irányok 2013 Ellenőrzési irányok 2013 1 A hatóságok és a könyvelők közti kapcsolattartás szerve = PÁK A Pénzügyi Ágazati Közfelügyelet jelenleg az NGM Számviteli Főosztályán belül egy Osztály, de a kormányzati elképzelés

Részletesebben

Konzultáns: Ruszin Zsolt bejegyzett adószakértő; igazságügyi könyvszakértő, adó- és járulékszakértő; OSZB tag

Konzultáns: Ruszin Zsolt bejegyzett adószakértő; igazságügyi könyvszakértő, adó- és járulékszakértő; OSZB tag KÖNYVELŐI KLUB - 2013. FEBRUÁR 18. - BUDAPEST Konzultáns: Ruszin Zsolt bejegyzett adószakértő; igazságügyi könyvszakértő, adó- és járulékszakértő; OSZB tag TÉTELES ÁFA, ÁFA KIUTALÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK,

Részletesebben

Konzultáns: Ruszin Zsolt bejegyzett adószakértő; igazságügyi könyvszakértő, adó- és járulékszakértő; OSZB tag

Konzultáns: Ruszin Zsolt bejegyzett adószakértő; igazságügyi könyvszakértő, adó- és járulékszakértő; OSZB tag KÖNYVELŐI KLUB - 2013. FEBRUÁR 18. - BUDAPEST Konzultáns: Ruszin Zsolt bejegyzett adószakértő; igazságügyi könyvszakértő, adó- és járulékszakértő; OSZB tag TÉTELES ÁFA, ÁFA KIUTALÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június Konzultáns: Ruszin Zsolt könyvvizsgáló, adószakértő AZ ELŐADÁSOK TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA Végelszámolás

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal TÉTELES ÁFA, ÁFA KIUTALÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az egyéni vállalkozók,

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai dr. Kovács Attila 2016. 04. 25. 11:37 Értesítő a rovat cikkeiről A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2015. adóévi adóbevallás elkészítéséhez

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen)

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen) KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen) Konzultánsok: Dr. Bendik Gábor jogász, környezetvédelmi termékdíj-szakértő Horváthné Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő,

Részletesebben

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, LELTÁROZÁS Leltár A számviteli törvény

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság ÁFA - 2013 2 Pénzforgalmi elszámolás ÁFÁ-ban 1. /2012. évi CXLVI. tv./ Működési mechanizmusa: A kimenő számlák

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 1. szám, 2016.január 04. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

A nemzetközi áfa ügyletek - általános áttekintés

A nemzetközi áfa ügyletek - általános áttekintés Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 13 00-14 00 Csátaljay Zsuzsanna adószakértő, adótanácsadó Csátaljay Consulting Kft. A

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

Rigth the deduct. The role of the judgments of the Court of Justice of the European in the application of the hungarian Law on VAT.

Rigth the deduct. The role of the judgments of the Court of Justice of the European in the application of the hungarian Law on VAT. dr. László Pardavi associate professor Hungary Széchenyi István University Deák Ferenc Fakulty of Law and Political Sciences Department of Adminstration and Financial Law Rigth the deduct. The role of

Részletesebben

Nemzetközi ÁFA elszámolások. 2013/2014. II. félév Nemzetközi adózás

Nemzetközi ÁFA elszámolások. 2013/2014. II. félév Nemzetközi adózás Nemzetközi ÁFA elszámolások Néhány fogalom Közösségen belüli értékesítés: Export EU tagországa Közösségen belüli beszerzés: import EU tagországból 3. ország mindig EU-n kívüli Elvek: a több országot érintő

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Konzultáns: Varga Hajnalka okl. adószakértő

Konzultáns: Varga Hajnalka okl. adószakértő KÖNYVELŐI KLUB - 2013. NOVEMBER 21. - DEBRECEN Konzultáns: Varga Hajnalka okl. adószakértő ADÓZÁSSAL ÉS ZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS SPECIALITÁSOK Jövőre kell igazolni, hogy a közhasznú besorolásnak a két éves

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Amennyiben nincs mennyiségben és értékben vezetve a nyilvántartás, akkor kötelező az év végi fizikai leltározás.

Amennyiben nincs mennyiségben és értékben vezetve a nyilvántartás, akkor kötelező az év végi fizikai leltározás. KÖNYVELŐI KLUB - 2013. május 15. - MISKOLC Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a közigazgatási szervek hatósági eljárásának

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! 2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! - Teljesítés időpontja (több alkalmi szállításnál utolsó nap) - Számla kelte - Fizetési

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

ÁFA fizetés esetei, példák

ÁFA fizetés esetei, példák ÁFA fizetés esetei, példák 161-177 Hol tartunk? ÁFA, mint közvetett adó Történeti visszatekintés Hatásmechanizmusok 1988 as reform Jelenlegi ÁFA rendszer Különleges ÁFA elszámolási módok Valódi mentesség,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek 48 Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Az adókötelezettségek megjelenése a közbeszerzések szabályozásában 1 I. Bevezető gondolatok és az adókötelezettségek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

audit.labtech Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft.

audit.labtech Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft. Tisztelt Ügyfelünk! Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft. Tárgy: 2016 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2016. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag január közepén

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131218

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131218 Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné

Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné Ingatlanok fogalma: Az egyes adótörvényekben az ingatlan fogalmának értelmezése nem egységes: A Tao törvény

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül Belső konzulens: Dr. Antal

Részletesebben

Könyvelői Klub ADÓZÁSSAL ÉS ZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS SPECIALITÁSOK

Könyvelői Klub ADÓZÁSSAL ÉS ZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS SPECIALITÁSOK KÖNYVELŐI KLUB - 2013. NOVEMBER 13. - BUDAPEST Konzultáns: Varga Hajnalka okl. adószakértő ADÓZÁSSAL ÉS ZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS SPECIALITÁSOK A feltöltési kötelezettség teljesítése Azt mondja a társasági

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után?

1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után? PÉLDATÁR Példák a személyi jövedelemadózáshoz 1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után? Adójóváírás 2013 Megszűnt. 0 forint 2 Példa Mennyi SZJA-t fizet az az alkalmazott,

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 %

A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 % A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 % A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei az utóbbi időben folyamatosan ellenőrzik a lakásbérbeadást. Az információkat

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben