Személyi jövedelemadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó"

Átírás

1 Személyi jövedelemadó 1

2 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a végkielégítés megosztására vonatkozó szabály. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adó(előleg)alapjának meghatározásánál 2011-ben még megmarad a félszuperbruttósítás félszuperbruttósítás intézménye, de 2013-ig két részletben - kivezetődik. Év Alsó kulcs/adó kulcs Második kulcs Harmadik kulcs Alsó sávhatár Második sávhatár % 36% 40% % 36% 40% ,59% 40,64% ,32% ,16% ,00%

3 Adójóváírás Adójóváírás az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem 16 százaléka, de legfeljebb havi , évesítve forint, amennyiben a magánszemély évi összes jövedelme nem haladja meg a jogosultsági határt, 2011-ben a 2 millió 750 ezer forintot. Az adójóváírást csökkenő összegben pedig 3 millió 960 ezer forintot meg nem haladó éves összes jövedelemig lehet érvényesíteni. Az adójóváírás szabályai között éve mértéke Éves maximuma Az adójóváírás (Ft) korlátja Fokozatos megállításának mértéke határa % % % % ,59% ,2% ,32% ,2%

4 Adóévi összes jövedelem A magánszemély összes jövedelme az adóévben: az összevont adóalap + valamennyi bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelem, továbbá + a vállalkozói osztalékalap, + az ekho alapjául figyelembe vett bevétel, + a külön törvény alapján beszámítandó bevétel, + nemzetközi szerződés alapján a MK-ban az adó alól mentesített olyan jövedelem, amely nem része az összevont adóalapnak, - az ingatlanátruházásból, a vagyoni értékű jog értékesítéséből, végleges átengedéséből, megszüntetéséből stb. származó, nem az összevont adóalapba tartozó jövedelem, - a munkaviszony jogellenes megszüntetésére tekintettel bírósági ítélet alapján fizetett összeg, - az osztalékelőleget, kivéve az osztalékká váló részt a beszámoló elfogadásának évében. 4

5 Családi kedvezmény I. A családi kedvezmény adóalap-csökkentő kedvezményként (korábban adókedvezmény formában működött), már egy gyermektől és jövedelemkorlát nélkül jár. Összege: egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként forint, három és több eltartott esetén forint kedvezményezett személyenként és havonta. Gyermekek száma (fő) Havi adóalapcsökkentés összege (Ft) Havi adócsökkentés összege (Ft) Éves adóalapcsökkentés összege (Ft) Éves adócsökkentés összege (Ft)

6 Családi kedvezmény II. Családi kedvezményt érvényesíthet a kedvezményezett eltartottak után: a családi pótlékra jogosult, a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa; a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A családi kedvezmény egyszeresen vehető igénybe, de a jogosulttal közös háztartásban élő házastárssal, illetve élettárssal megosztható. 6

7 Egyéb kedvezmények A személyi és az őstermelői kedvezmény változatlan szabályokkal és jövedelemkorlát nélkül igénybe vehető. Az átmeneti rendelkezések alapján a tandíj, a felnőttképzés díjának halasztott kedvezménye és a lakáscélú hiteltörlesztés után igénybe vehető áthúzódó kedvezmény utoljára a évi adóval szemben érvényesíthető. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár és nyugdíj- előtakarékossági számla javára rendelkezni az adóévben történt saját befizetések 20 százaléka erejéig lehet. 7

8 Adómentes juttatások - adómentességek Adómentessé válnak a korábbi adóterhet nem viselő járandóságok (pl. nyugdíj, munkáltatói lakáscélú támogatás). Új szabályként adómentes a munkáltató által a munkavállalóra, a társas vállalkozás által a személyesen közreműködő tagjára kötött, visszavásárlási értékkel nem bíró kockázati betegségbiztosítás díja. Elemi kár, katasztrófa esetén adómentes a károsult által jogszabályban meghatározott feltételek szerint közadakozásból vagy a munkáltatójától kapott segély, támogatás. Adómentes a volt köztársasági elnök és az Országgyűlés elnöke által a számukra biztosított előirányzatból juttatott közcélú felajánlás, adomány. 8

9 A kifizető adófizetése mellett adható juttatások A természetbeni juttatás elnevezés megszűnik, külön nevesíti a törvény a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb juttatásokat és a béren kívüli juttatásokat. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb juttatások alapja a jövedelem 1,19-szerese, mely után a kifizetőnek 16 százalék szja-t, valamint 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Új előírás adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő, a minimálbér 1%-át meg nem haladó értékű reklám, illetve egyéb ajándék juttatási lehetőség. A kifizető minden olyan magánszemélynek is adhat csekély értékű ajándékot, akinek más jövedelme tőle nem származik. 9

10 Egyes béren kívüli juttatások Az ún. béren kívüli juttatások után szintén a kifizető fizet 16 százalék adót, aminek alapja a jövedelem 1,19-szerese. A juttatást egyéb közteher (27% eho) nem terheli. A jelenlegi kedvezményezetti kör kiegészül a megújulási kártya-számlára utalható, évi legfeljebb 300 ezer forint munkáltatói támogatással, és a havi legfeljebb 5000 forintig adható, korábban adómentes internethasználat térítésével. A magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítés kedvezménye- zése (az alapszabályozás ismert változására tekintettel) megszűnik. A felek közötti jogviszonytól függő juttatások (pl. a sportcélú juttatás, a személyszállítási szolgáltatás, a munkavállalóknak egységesen vagy szabályzat alapján történő, illetve a nem foglalkoztató részéről történő juttatás) adózása a jogviszony jellegétől függ. 10

11 Béren kívüli juttatások 1. Üdülési csekk vagy kedvezményes üdültetés évente a minimálbért meg nem haladó mértékben, Iskolakezdési támogatás tanuló gyermekenként a havi minimálbér 30 százalékáig, A munkáltató nevére szóló számlára megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet, A melegétkeztetés (munkahelyi, vendéglátói vagy közétkeztetés) és a fogyasztásra kész étel értéke - havi 18, évesítve 216 ezer forintig; ide kell érteni a hideg és meleg utalványt is, akkor is, ha az adóéven belül utólag, az év elejéig visszamenőlegesen adják; A Széchenyi-pihenőkártyára utalt összeg, akár több juttatótól is évente maximum 300 ezer forintig; A munkáltató által finanszírozott internethasználat, havi 5 ezer forintig; 11

12 Béren kívüli juttatások 2. A munkáltatói-foglalkoztatói havi hozzájárulásból a magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba átutalt összeg maximum a minimálbér 50 százalékáig; az önkéntes egészségpéntár(ak)ba, illetve az önsegélyező pénztár(ak)ba átutalt összeg együtt a minimálbér 30 százalékáig, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átutalt összeg - a minimálbér 50 százalékáig; a szövetkezet közösségi alapjából történő juttatás évente a minimálbér 50 százalékáig, az iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt/viselt költsége éves szinten a havi minimálbér két és félszereséig. 12

13 Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások 1. A kifizető által hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott bevétel; 2. A cégtelefon használata; 3. A csoportos életbiztosítás; 4. A reprezentáció, illetve az üzleti ajándék nem adómentes része; 5. A reprezentációnak nem minősülő vendéglátás (utazási- és szállásköltség, étel- és italszolgáltatás) költsége, ha nem állapítható meg a juttatásban részesülő személy által megszerzett egyedi érték; 6. A kifizető által jogszabály alapján a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás; 7. A minimálbér egy százalékát meg nem haladó értékű reklámcélú vagy egyéb, adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő juttatás; 8. A béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárát meghaladó juttatásrész. 13

14 Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások Ilyen például: a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján adott magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítés; a művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy, kulturális célú utalvány); a munkáltató által minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás; a munkáltató által - minden munkavállaló számára megismerhető belső szabályzatban meghatározott személyi kör részére, azonos feltételekkel és módon, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel; sporttevékenységhez nyújtott ingyenes szolgáltatás, akár utalvány formájában is; vagy kedvezményes a kifizető által biztosított személyszállítási szolgáltatás; ingyenes vagy kedvezményes 14

15 Egyéb változások I. Megszűnik az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem külön adózási lehetősége től a magánszemély az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmei után ha azt nem egyéni vállalkozóként végzi minden esetben az összevont adóalapja részeként, önálló tevékenységből származó jövedelemként adózik. Változnak az értékcsökkenés elszámolásra vonatkozó szabályok is. Az illetékmentesen szerzett ingatlan átruházásából származó jövedelem meghatározásakor megszerzésre fordított összegként öröklésnél a hagyatéki leltárban feltüntetett érték, ajándékozásnál az átruházásból származó bevétel 75 százaléka számolható el. A több részletben megszerzett ingatlan esetében a ráépítés, újjáépítés, alapterület-növelés megszerzésére fordított összeg meghatározásakor legalább a beépített anyag-értéket figyelembe szükséges venni. 15

16 Egyéb változások II. Osztalékjövedelem Megszűnik az EGT államban működő, elismert piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapír osztaléka utáni kedvezményezett, 10 százalékos adózás. Az osztalékjövedelem után minden esetben 16 százalékkal kell adózni. Árfolyamnyereség Illetékmentesen szerzett értékpapír átruházása esetén szerzési értékként öröklés esetén a hagyatéki leltárban, vagy a hagyatéki eljárás során feltüntetett értéket, ajándékozás esetén az értékpapír szerzésének igazolt szerzési értékét, vagy ennek hiányában nullát kell figyelembe venni. Kamatjövedelem A kamatjövedelem szeptember 1-jét követő adókötelessé válásához kapcsolódó átmeneti rendelkezések módosulnak. 16

17 Egyéb változások III. Tartós befektetésből származó (TBSZ) jövedelmeknél kisebb pontosítások A hozamot nem a törvényben meghatározott konkrét napokon, hanem azokra a napokra vonatkozóan kell megállapítani. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem Nemcsak a befektetési szolgáltatóval, hanem annak közreműködésével kötött ügyletek is minősülhetnek ilyen jövedelemnek. Nyereményből származó jövedelem A nem pénzbeni nyeremény esetén az adó alapja a nyeremény piaci értékének 1,19-szerese. Ez a szabály az irányadó a bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedő, illetve verseny nem pénzben kapott díjára is. 17

18 Egyéni vállalkozók I. Ügyvédek, közjegyzők Hasonlóan az egyéni vállalkozási tevékenység egyéni cégként történő folytatásának szabályaihoz, a törvény 2011-től szabályozza, hogyan kell eljárnia az egyéni vállalkozó ügyvédnek, közjegyzőnek, végrehajtónak, ha tevékenységét irodában folytatja. 18

19 Egyéni vállalkozók II. Adókulcs Az egyéni vállalkozó adóalapjának 500 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalékkal, e fölött 19 százalékkal teljesíti adófizetési kötelezettségét. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának nincsenek feltételei, az elért adómegtakarítást az egyéni vállalkozónak nem kell nyilvántartania, és annak felhasználása nem kötött. Kivét kiegészítés Hatályon kívül kerülnek már 2010-re vonatkozóan is az egyéni vállalkozó kivét-kiegészítése (a társas vállalkozás tagjának személyes közreműködői díj- kiegészítése is) megállapítására és adózására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok. 19

20 Adóelőleg-szabályok Egyszerűsödés: az adóztatás egykulcsossá válásával összhangban módosulnak az adóelőleg-nyilatkozat szabályai is. A fizetendő adóelőleg függetlenül a juttatott bevétel rendszeres vagy nem rendszeres jellegétől, illetve attól, hogy az adóelőleget a munkáltató, a kifizető, vagy a magánszemély köteles megállapítani és megfizetni az adóelőleg-alap (családi kedvezményt érvényesítő magánszemély esetében a családi kedvezménnyel csökkentett adóelőleg-alap) 16 százaléka. Változik az adójóváírás figyelembevétele: az adóelőlegnél a magánszemély azt nyilatkozatban kéri, továbbá nyilatkozik arról is, hogy az adóévben a munkáltatón kívül mástól az összes jövedelmébe számító jövedelmet nem szerez, valamint ezen utóbbi nyilatkozat hiányában akkor, ha a munkáltató által az adóévben juttatott, halmozott kifizetések összege (adott kifizetést is figyelembe véve) nem haladja meg a jogosultsági határt. 20

21 Adóbevallás Adónyilatkozat az önadózás új formája. Bevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be az a magánszemély, aki kizárólag egy munkáltatótól szerzett jövedelmet, és a levont adó(előleg), valamint a ténylegesen fizetendő adó különbözete kevesebb, mint ezer forint, kizárólag kifizetőtől szerzett, kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és abból az adó(előlege)t a kifizető levonta, egyrészt munkáltató(k)tól szerzett jövedelmet, és a levont adó(előleg), valamint a ténylegesen fizetendő adó különbözete kevesebb, mint ezer forint, másrészt kifizetőtől szerzett kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és abból az adó(előlege)t a kifizető levonta. A munkáltatónak, a kifizetőnek a kifizetésről szóló igazoláson, összesített igazoláson tájékoztatnia kell a magánszemélyt, hogy jogosult-e az adónyilatkozat megtételére. 21

22 Társasági adó 22

23 Adóalanyok új adóalany => európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC). A 723/2009/EK (2009. június 25.) tanácsi rendeletben szabályozott ERIC elsődleges feladata egy kutatási infrastruktúra létrehozása és annak nem gazdasági alapon való működtetése. Az ERIC elsődleges feladatának kiegészítéseként (korlátozott jelleggel) gazdasági tevékenységet is folytathat. A külföldi szervezet társasági adókötelezettsége január 1-jétől megszűnik a külföldi szervezet kamat, jogdíj és szolgáltatási díj fizetésével összefüggő adókötelezettsége. Az adókötelezettség megszűnése nem érinti a 2010-ben keletkezett adókötelezettségek teljesítését. Amennyiben a külföldi személy december 31-ig belföldi illetőségű adózótól kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat kap, ezen jövedelmek után a 30 százalékos mértékű társasági adót meg kell fizetnie. 23

24 Adókulcs től 500 millió forint adóalapig a 10 százalékos adókulcs feltétel nélkül alkalmazható, az adóalap 500 millió forintot meghaladó részére a társasági adókulcs továbbra is 19 százalék január 1-jétől általános jelleggel 10 százalék lesz a társasági adókulcs. 24

25 Feltöltési kötelezettség Változás december 16-ától (a évi adókötelezettségre is alkalmazhatóan): az adóelőleg- kiegészítés árbevételi értékhatára 50 millió forintról 100 millió forintra nő. Az új árbevételi határt már a december 20-át követően teljesítendő adóelőleg kiegészítési kötelezettségre is alkalmazni kell azon adózóknak, amelyeknek a adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. A módosított előírást a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók is alkalmazhatják a december 16- át követően esedékessé váló feltöltésre. 25

26 Egyéb változások 1. Ellenőrzött külföldi társaság Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmában a külföldi személy fizetendő adójára vonatkozó minimum 10 százalékban kerül meghatározásra. Ez alapján ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi társaság minősülhet, amely nem fizetett legalább 10 százalék társasági adónak megfelelő adót, vagy nulla vagy negatív adóalap és eredmény esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adó mértéke nem éri el a 10 százalékot. Bejelentett részesedés A bejelentett részesedés apportálásakor, a részesedés kivezetése miatt elszámolt ráfordítást meghaladó bevétel után is érvényesíthető az adóalap-kedvezmény. Szokásos piaci ár meghatározása A szokásos piaci ár meghatározására szolgáló módszerek köre kiegészül az ügyleti nettó nyereségen alapuló és a nyereség megosztásos módszerrel. 26

27 Egyéb változások 2. Magyar Kármentő Alap A Magyar Kármentő Alap részére nyújtott támogatás után, a kiemelkedően közhasznú szervezetek támogatásához kapcsolódó adóalap-kedvezménnyel megegyező mértékű kedvezmény érvényesíthető, így a Kármentő Alap által kiadott igazolás birtokában, a támogatás 50 százalékával csökkenthető a társasági adóalap. Az adóalap-kedvezmény már a 2010-ben adott támogatásokra, juttatásokra is alkalmazható. A Kármentő Alapnak adott támogatás, juttatás miatt keletkező költség, ráfordítás nyilatkozat nélkül is elismert költségnek minősül. 27

28 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás augusztus 18-ától választhat ekho szerinti adózást a hivatásos sportoló, a szakképesítéssel rendelkező edző, sportszervező és irányító, valamint a sportmunkatárs, általánosságban a sportszakember (edző,( sportoktató, mérkőzésvezető, versenybíró, sportorvos, a gyúró), ha sporttevékenységgel kapcsolatos feladatot lát el közvetlenül vagy közvetve. Bevételi értékhatár A hivatásos sportolók az ekho szerinti adózást évi 100 millió (2010-ben 50 millió) forintos jövedelemhatárig alkalmazhatják, mely az áfaalanyoknál áfával csökkentett bevételt jelent. A többi ekho-alanyra a 25 millió forintos jövedelemhatár az alkalmazandó. Tagdíjból járulék november 1-je és december 31-e között az ekhos magánnyugdíj- pénztári tag által fizetett ekhoból az ekhoalap 3,9 százaléka tb. nyugdíjjáruléknak minősül. 28

29 Hitelintézeti különadó 29

30 Adóalanyok, adóalap, adókulcs 2011-ben a pénzügyi szervezeteknek ismételten különadót kell fizetni. Adóalanyok köre adóalap nem változott, de a 2010-ben alakult pénzügyi szervezet is adóalany. A különadó bevallási határideje: március 10. Az adót négy egyenlő részletben kell befizetni: március 10., június 10., szeptember 10. és december 10. napjáig. 50 milliárd forint adóalap felett az adókulcs mértéke nő, a biztosítóknál pedig sávos, háromkulcsos lesz. 30

31 Pénzügyi szervezetek különadója 31

32 Hitelintézeti különadó A hitelintézet a üzleti évi (a pénzügyi szervezetek különadója miatt keletkező ráfordítást nem tartalmazó) adózás előtti eredménye után 30 százalék hitelintézeti különadót állapít meg, vall be és fizet. A különadót a tao-bevallás benyújtásáig (fő szabály szerint május 31-éig) kell megállapítani. 32

33 Illeték 33

34 A közigazgatási eljárás illetéke Hatályos szabály (Itv. 31 (3)-(4): ha egy beadványban több kérelem van, és az nem tartozik más szerv vagy adott szerv más szervének hatáskörébe, az illetéket csak egyszer kell megfizetni (pl.: építési engedély több lakóegységre). Változás: ha egy beadványban több kérelem van, kérelmenként kell az illetéket megfizetni. Nem változik: több ügyfél esetén, ha minden ügyfélre csak azonos tartalmú határozat adható ki, akkor csak egyszer kell az illetéket fizetni. 34

35 Az illeték megfizetésének határideje Hatályos szabály: illetékhatározat esetén az esedékességet követő 15. napig késedelmi pótlék mentesen lehet fizetni, míg a pótlékmentes időszakon túl történő fizetés esetén az eredeti esedékességtől jár a késedelmi pótlék. Változás: egységesen 30 nap áll rendelkezésre a pótlékmentes fizetésre. Az esedékesség a határozat jogerőre emelkedését követő 15. nap, illetékelőleg esetén a 30. nap, míg az illeték-különbözet a felhívás alapján a közléstől számított 30. napon belül fizethető meg késedelmi pótlék mentesen. 35

36 Kedvezmény a fiataloknak Új rendelkezés szerint az állami adóhatóság a 35. életévét be nem töltött fiatal kérelmére, első lakástulajdon szerzése esetén, 12 havi, egyenlő részletekben fizetendő, késedelmi pótlék mentes részletfizetést ad. 36

37 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ 37

38 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Adókötelezettség Bolti kiskereskedelmi tevékenység (TEÁOR alapján a kiskereskedelem, bolti és nem bolti) [2. a) pont] Távközlési tevékenység (elektronikus hírközlési szolgáltatás a évi C. törvény alapján) [2. b) pont] Energiaellátó (2008. évi LXVII. tv pont; RH adó alanya) vállalkozási tevékenysége,, ha energiaellátói tevékenységéből származó árbevétele legalább az összes árbevétel 5%-át eléri 38

39 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Adóalany Adóalany az adóköteles tevékenységet folytató: jogi személy, egyéni vállalkozó, valamint Az Art. szerinti egyéb szervezet. A külföldi illetőségű is lehet adóalany, a belföldön, fióktelep útján kifejtett tevékenysége vonatkozásában, kizárólag a belföldön elért adóalapja után. 39

40 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Adóalap Az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel (számviteli törvény szerinti; eva alanynál az eva bevétel, magánszemélynél az szja-törvény szerinti bevétel). Bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén 2011-től az eladásra szánt áru szállítójának nyújtott szolgáltatás nettó árbevétele + az ezen szállító által adott utólagos engedmény bevételként elszámolt összege. 40

41 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Adómérték Bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén: 500 M Ft-ig 0 %; 500 M Ft - 30 Mrd Ft közötti részre 0,1%; 30 Mrd Ft-100 Mrd Ft közötti részre 0,4%; 100 Mrd Ft feletti részre 2,5%. Távközlési tevékenység esetén: 100 M Ft-ig 0%; 100 M Ft-500 M Ft közötti részre 2,5%; 500 M Ft és 5 Mrd Ft közötti részre 4,5%; 5 Mrd Ft feletti részre 6,5%. Energiaellátó esetén lineáris az adómérték, egységesen 1,05%. 41

42 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Kétszeres adóztatás kizárása Mikor merülhet fel kettős adóztatás például? Ha az energiaellátó bolti kiskereskedelmi és/vagy távközlési tevékenységet is végez. Mit kell tenni? Bolti kiskereskedelmi tevékenység estén ki kell számítani az adót a bolti kiskereskedelmi tevékenység adómértékei és az energiaellátó tevékenység adómértéke szerint, illetve a távközlési tevékenység esetén: ki kell számítani az adót a távközlési tevékenység adómértékei és az energiaellátó tevékenység adómértéke szerint. A két eredmény közül a nagyobb összeget kell megfizetni az adott tevékenység után. 42

43 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Kapcsolt vállalkozások adója Csak bolti kiskereskedelmi tevékenység és/vagy távközlési tevékenység esetén érdekes (mert itt progresszív a mérték). A kapcsolt vállalkozások bolti kiskereskedelmi tevékenységből, illetőleg távközlési tevékenységből származó nettó árbevételét össze kell adni. Az összegre ki kell számítani az adót. Az egyes vállalkozások a tevékenységből származó árbevételük arányában viselik a kiszámított adót. 43

44 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Eljárási szabályok I. Bevallás Az adóról az adóévet követő év 150. napjáig, az adóelőlegről az előző évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozás esetén az adóévet követő év 150. napjáig. az adóköteles tevékenységet kezdő, továbbá az átalakulással létrejött vállalkozó esetén az adóköteles tevékenység megkezdését követő 15 napon belül. 44

45 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Eljárási szabályok II. Adófizetés Az adó megfizetése a bevallással egyidejűleg történik (akkor esedékes); Az adóelőleget két részletben kell megfizetni: Az előző évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozás esetén adóév hetedik és tizedik hó 20. napjáig egyenlő összegben; az adóköteles tevékenységet kezdő, továbbá az átalakulással létrejött vállalkozó esetén a bejelentkezéssel egyidejűleg és az adóév utolsó napjáig egyenlő összegben. 45

46 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Eljárási szabályok III. Az adófizetésre nem kötelezett (pl.: bolti kiskereskedelmi tevékenységből eredő árbevétele kisebb, mint 500 M Ft) nem kell sem adót, sem adóelőleget bevallani. Az adót a számviteli eredmény terhére (ráfordításként) kell elszámolni. Az Art. az irányadó a nem szabályozott eljárási kérdésekben. 46

47 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Adóelőleg összege Ha az adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónap, akkor az előző adóévben folytatott adóköteles tevékenység árbevétele és az adómérték szorzata. Ha az adóévet megelőző év 12 hónál kevesebb, akkor évesíteni kell az árbevételt. Adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő esetén a várható adó. Átalakulással létrejött adóalany esetén a jogelőd által az átalakulás napjáig elért árbevétel és adómérték szorzatának vagyonarányos része. 47

48 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Átmeneti szabályok 2010-re I. Adóalany az, aki 2010 október 1-jén vagy azt követően adóköteles tevékenységet végzett. Az adóalap a évi adóköteles nettó árbevétel; naptári évtől eltérő üzleti évesnél a 2010-ben kezdődő üzleti évben elért nettó árbevétel; 2010-ben kezdő esetén az adott évben folytatott adóköteles tevékenység árbevétele. Az adóalany december 20-ig előleget vall és fizet, egy összegben. 48

49 ÁGAZATI KÜLÖNADÓ Átmeneti szabályok 2010-re II. Adóelőleg: Főszabály szerint: a évi adóköteles nettó árbevétel és a vonatkozó adómérték szorzata. Adóköteles tevékenységet kezdő és annak a naptári évtől eltérő üzleti éves adóalanynak, akinek nincs december 20-ig lezárt utolsó adóéve, a adóévre, illetve a beszámolóval le nem zárt üzleti évre várható adó összege. Szankció: ha a évi, közölt várható adó, mint adóelőleg nem éri a tényleges adó 90%-át, akkor a megfizetett előleg és a tényadó 90%-a közötti különbözetre 20% a mulasztási bírság. 49

50 Társadalombiztosítás 50

51 Társadalombiztosítás nov Járulékmérték változások Magánnyugdíj-pénztári tagdíj között: 0%. Nyugdíjjárulék pénztártagoknál is 9,5%, től 10%. A nem biztosítottak járuléka: egészségügyi szolgáltatási járulék 4950 forint helyett 2011-től 5100 forint havonta 51

52 Járulékplafon (költségvetési törvény határozza meg a konkrét összeget) Egyéni nyugdíjjáruléknál forint/nap. Munkáltatói Tb.-járuléknál: mégsem vezettek be járulékplafont 52

53 Új járulékfizetési alsó határ a főállású egyéni és társas vállalkozóknál Megszűnik 2011-től a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés szabálya. A garantált ( szakmunkás ) bérminimum a minimális járulékalap, ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget igényel; ha nem, akkor a normál minimálbér a minimális járulékalap. Mindkét esetben a tárgyhónap első napján érvényes összeg az irányadó. 53

54 Egészségügyi hozzájárulás A kivétkiegészítés és díjkiegészítés utáni eho szabályok hatályukat vesztik. Az szja-tv. változásai miatt változik az eho alapba tartozó jövedelmek köre: Szja. tv szerinti jövedelmek után 27% ehot kell a kifizetőnek fizetnie (nem tb-járulékot). Szja. tv a szerinti béren kívüli juttatások eho-mentesek (és tb-járulék mentesek is). A tőzsdei osztalék után nincs a magánszemélynek 14%-os eho fizetési kötelezettsége. 54

55 Rehabilitációs hozzájárulás Az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében az Flt. kiegészül az alábbi szabályokkal: meghatározásra kerül, hogy kik minősülnek megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából. annak rögzítése, hogy a megváltozott munkaképességet milyen igazolás, határozat stb. bizonyítja. 55

56 A Start-törvény változásai 2011, 2012 Start régió kedvezmény igénylési lehetőség 2011-től megszűnik. Új start plusz és extra kártyák legkésőbb december 31- éig igényelhetők. A start extra célcsoportja ugyanakkor 2011-ben bővül. Új járulékkedvezmény a részmunkaidős foglalkoztatás támogatására 27% helyett 20% tb-járulék. 56

57 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) évi változásai 57

58 Képviselet, felelősség A képviseletre vonatkozó szabályok nem csak a NAV előtt, hanem az NGM előtt is érvényesek; A nem magánszemély adózót a képviseleti joggal rendelkező nagykorú tagja is képviselheti; Állandó meghatalmazott, illetve megbízott felelőssége kimenthető bármely (nem csak bevallási, adatszolgáltatási) kötelezettség megsértése esetén. 58

59 Tevékenység-szüneteltetés 59

60 Bejelentés, bejelentkezés 1. 60

61 Bejelentés, bejelentkezés 2. Az előtársaság, amíg adószámmal nem rendelkezik, elektronikus úton és adószám nélkül teljesíti az egyszerűsített foglalkoztatottak bejelentését. Be kell jelenteni az adóhatósághoz azokat a telephelyeket is, amit a cégjegyzék nem tartalmaz. Ha az adószám megszerzését megelőzően már regisztrált az ügyfélkapun, erről 8 napon belül bejelentést tesz az adóhatósághoz. Bevallási késedelem bejelentése. Az Art. módosított 31. (4) bekezdését és a 172. (20) bekezdését a 2010-ről benyújtott bevallásokban is alkalmazni kell. 61

62 Bejelentés, bejelentkezés 3. A nyilvántartásba vett adatokról csak a nem e-bevallóknak küld tájékoztatást az adóhatóság. Általános áfa szerinti adózásról is nyilatkozni kell a jövőben. A végelszámolás kezdő- és záró időpontját csak a cégbejegyzésre nem kötelezett adózóknak kell bejelenteniük (egyablakos adat!) 62

63 Nyilvántartás Egyéni vállalkozó nem egyablakos adatait az okmányirodánál is bejelentheti. Adószám felfüggesztés: nem fizetés miatt nem lehet, ha fizetési halasztás, részletfizetés van folyamatban. 63

64 Szja-megállapítás 2011-től - Munkáltatói elszámolás (I. 31.) - Adónyilatkozat (V. 20.) - Egyszerűsített bevallás (II. 15.) - 53-as bevallás (V. 20.) 64

65 Adónyilatkozat Május 20-ig lehet megtenni, először évről Közlendő adatok: természetes személyazonosítók, lakcím, adóazonosító, az adóköteles jövedelem együttes összege, a személyi jövedelemadó kötelezettség, személyi jövedelemadó, adóelőleg összege, Bevallásnak minősül; ha többfélét (bevallás, nyilatkozat) ad be az adózó, az első az érvényes. Ha munkáltató nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, erről a lehetőségről is tájékoztatnia kell az adózót. 65

66 66

67 2010. évről benyújtandó évi szja-bevallás - Munkáltatói elszámolás - Egyszerűsített bevallás - Teljes adattartalmú bevallás - Csökkentett adattartalmú bevallás 67

68 68

69 Adófizetés 1. Közbeszerzések miatti kifizetések: az új adóhatóság bármilyen köztartozás miatt alkalmazhat követelés lefoglalást. Köztartozásmentes adózói adatbázis: továbbra is ugyanazok a feltételek, de nem kell vámhatóságtól adatot kérni. Változik a minősített adózó fogalma. 69

70 Adófizetés 2. Elektronikus úton is lehet majd adót fizetni (ún. EFER rendszer) Bankszámla nyitásra kötelezett adózók kizárólag ily módon teljesíthetik adókötelezettségüket (csekken nem). Munkáltatói táppénz hozzájárulással kapcsolatos adatokat az OEP elektronikus úton adja át az APEH részére. OEP felelőssége az adatok helyességéért. Papíralapon kizárólag akkor, ha az adózó jogorvoslati kérelmet nyújt be. 70

71 Általános szabályok Az adóhatóság és a vámhatóság pénzforgalmi rendszere még nem kerül teljesen egyesítésre. Emiatt az egymás közötti elszámolásra a régi szabályok érvényesek (jóváírás napja a megfizetettség napja). Nincs nyilatkozattevő/tanú megkülönböztetés. Mindenki nyilatkozattevőnek minősül. 71

72 Önellenőrzés, adatátadás Önellenőrzés ellenőrzés megkezdése előtt: csak ha az önellenőrzési bevallást az ellenőrzés kezdete előtt elküldték, postára adták. Más adatbázisban szereplő adatokat az adóhatóság a végrehajtáshoz is felhasználhatja, az egyes adatokat ingyenesen beszerezheti. Adatszolgáltatás a Bevándorlási Hivatalnak 72

73 Adatszolgáltatás Nyugdíj mellett dolgozók adatainak átküldése az ONYF-hez (az evás kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozók esetén is). Az önkormányzat jegyzője adatot szolgáltat az elhunyt hozzátartozóinak adatairól az adómegállapításhoz. Nyomozóhatósági megkeresésekhez nincs szükség ügyészi jóváhagyásra. Támogatás folyósítójának is szolgáltathat adatot a NAV. 73

74 Adóigazolás, ellenőrzés Marad az együttes adóigazolás az egyesülés ellenére. Nem két kérelemnek minősül (egyszeres illeték). Adóigazolás kiadására nyitva álló határidő: 30 napról 8 napra csökken. Egyszerűsített felszámolás: 45 nap az ellenőrzési határidő. Külföldi adóhatóság megkeresése: csak a megkereséssel érintett adónemekben szünetel az ellenőrzés. 74

75 Ellenőrzés 1. Elővezetés: adózó korábbi képviselője, alkalmazottja az első értesítés át nem vételét követően. Kontárok (bejelentési kötelezettségüket elmulasztók): 12 havi működést feltételezve minden adónemben fizetési kötelezettség (nem átlagadónak hívja már a törvény). Az adóellenőrzés ügyintézési határidejének meghosszabbítása 75

76 Ellenőrzés 2. Ismételt ellenőrzés Az új tény, új körülmény fogalmának meghatározása. Ellátási jogosultság megállapítása miatti ismételt ellenőrzés már nem csak a TB, a Mnyp. megkeresésére történhet. A kézbesítési vélelem beálltáról nem kell értesíteni az adózót. 76

77 Hatósági eljárás Több meghatalmazott: az adóhatóság annak kézbesít, akit az adózó megjelölt. Ha nem jelölt meg senkit, akkor bárkinek. Vagyonszerzési illeték kiszabására nyitva álló határidő: 60 nap. Új eljárás lehet a végelszámolási ellenőrzéseket követően is 77

78 Végrehajtás. Végrehajtható okirat a bírósági eljárási illeték megfizetésére való felszólítás. Végrehajtást a NAV adó- és vámszerve is lefolytathat. Visszatartás mellőzése: magánszemélynél is lehet, ha megélhetés súlyos veszélyeztetéséről van szó. Késedelmes fizetés utáni inkasszó: a visszatérítésnél nincs kamat. Egycsatornás engedményezés az MKK Zrt. számára 78

79 Elévülés, szankciók Elévülés: Nyugszik a halál napjától a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig; 6 hónappal meghosszabbodik, ha felügyeleti intézkedés miatt új eljárást kell lefolytatni. Mulasztási bírság beszámoló be nem küldése miatt (500e Ft- ig terjedően). 79

80 Szankciók, egyéb Nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén csak az adózót lehet szankcionálni, a dolgozót, felettesét nem. Igazolatlan eredetű áru forgalmazása: 40%-ig terjedhető mulasztási bírság. Bővül az elektronikusan intézhető ügyek köre. 80

81 Egyéb 1. Semmilyen 100 Ft alatti adóvisszatérítést nem utal vissza a NAV. 4 éves feltételes illetékmentesség építési teleknél: az önkormányzat adatot szolgáltat a használatbavételi engedélyről. Nyomtatvány forgalmazók adatszolgáltatása: meg kell győződni a vásárló személyéről (név, adóazonosító). 81

82 Egyéb 2. A cég a cégnyilvántartásból csak akkor törölhető, ha nincs nála adóhatósági eljárás folyamatban; Az állami adó- és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság az ingatlannyilvántartási-eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül január 1-jétől; A NAV nyomoz a Be. 36. (2) bekezdés b) pontja szerinti bűncselekmények miatt is. 82

83 Egyéb 3. A munkanapok helyett ismét napokban számol az Art.; A módosítást a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell, de nem lehet hátrányosabb a korábbi szabályozásnál; Az adóazonosító számmal rendelkező adózó elektronikusan kommunikálhat az adóhatósággal. 83

84 Adóalany Centrikus Adatszolgáltatási Modell - Új ügyek elektronikus intézése - Felhatalmazás 84

85 Adóztatás szervezete PM Ell. Főig. Adómegállapító Hivatal TB Illeték, SZF VP APEH július 1. APEH január 1. APEH január 1. NAV

86 Három fokú adóigazgatás FUNKCIONÁLIS HIVATAL ADÓÜGY ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁS RÉGIÓ HATÓSÁGI FUNKCIONÁLIS SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ADÓÜGY MEGYE ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁS 86

87 Adóhatóságok Az adóhatóságok felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a kijelölt miniszter látja el. a) NAV adóztatási szerve: állami adóhatóság b) NAV vámszerve: vámhatóság (együtt: állami adó- és vámhatóság) c) Önkormányzat jegyzője: önkormányzati adóhatóság 87

88 Szervezeti felépítés ELNÖK BŰNÜGYI VÁM ADÓ INFORMATIKA GAZDASÁGI RÉGIÓK RÉGIÓK RÉGIÓK MEGYÉK MEGYÉK 88

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek A béren kívüli juttatások megadóztatásával nagy összegű adóbevételre lehet szert tenni ( Robert W.Turner) Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 1. szám, 2016.január 04. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. J Ezúttal sem lett könnyebb nekünk, könyvelőknek, adótanácsadóknak,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 SZJA... 2 Adómentességek bővítése... 2 Családi kedvezmény részletszabályainak bővülése... 2 Biztosítások adózási szabályainak

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Dr. Ábrahám Péter főigazgató 2012. 1. Jogszabályi előzmény Az MTA Csillagászati és

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a 12/2008(XI.25.)Ö.R.

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság ÁFA - 2013 2 Pénzforgalmi elszámolás ÁFÁ-ban 1. /2012. évi CXLVI. tv./ Működési mechanizmusa: A kimenő számlák

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 50 A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2016.01.01. és 2016.01.10. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól. Illeték 2011 - Illetékek és illetékváltozások 2011-től. A 2010-ben életbe lépett családon belüli ajándékozási- és öröklési illeték változások után, 2011-ben egy-egy ponton történt további módosítás a fenti

Részletesebben