Egys: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról"

Átírás

1 1 Egys: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. -ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. -ában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya Jelen rendelet hatálya Alsózsolca Város közigazgatási területére terjed ki. 2. (1) A jelen rendelet tartalmazza a Helyi Építési Szabályzatot, valamint Külterületi és Belterületi Szabályozási Tervet. (2) Az 1. -ban meghatározott területen belül területet felhasználni, továbbá telket alakítani, rendeltetését megváltoztatni, és ezekre hatósági engedélyt adni, az általános hatósági előírások (OTÉK, szabványok) és jelen rendelet, valamint a Helyi Építési Szabályzat, Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Tervek együttes alkalmazásával szabad. (3) A közigazgatási terület területfelhasználásának szabályozását és az egyes területfelhasználási egységek funkcionális meghatározását a Településszerkezeti Terv és a Külterületi Szabályozás Terv és a Területrendezési Szabályzat tartalmazza. 3. Közigazgatási és belterületi határ

2 2 (1) A település bel- és külterületének határvonalát a szabályozási terv jelöli. (2) Közigazgatási határmódosítást nem terveztünk. (3) Belterületbe vonást az alábbi területen kell végrehajtani, az építési igény függvényében ütemezve, a település keleti részén: - 037/3 hrsz. mg. ingatlanból mintegy 4,0 ha nagyságú terület; hrsz. mg. területből megközelítőleg 8,5 ha nagyságú terület; - 043/2 hrsz. területből 1000 m 2 nagyságú terület; - 043/1 hrsz. területből 2000 m 2 nagyságú terület; - 094/1 hrsz. területből 16 ha 6236 m2 nagyságú terület kerülhet hosszú távon a község belterületébe lakóterületi funkcióval. (4) A belterületbe vonás engedélyeztetése során a 166/1999. (XI. 19.) kormányrendelet mellékletének 5. bekezdés a, pontja alapján az ANP Igazgatósága szakhatósági állásfoglalását külön be kell szerezni. 4. Építéshatósági eljárások (1) Építési engedély csak a Szabályozási Tervben, valamint a Helyi Építési Szabályzatban megadott előírások megtartása mellett adható ki. (2) A külterületen forgalmi út mellett és a település belterületén a reklámfelületek elhelyezése építési engedély köteles. 5. A Szabályozási Terv elemei (1) A Szabályozási Terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz. (2) Kötelező szabályozási elemek: 1. a közterületek és egyéb területfelhasználási egységek határvonalai (szabályozási vonal) 2. az eltérő területfelhasználási egységek határvonalai, 3. a Szabályozási Tervben meghatározott területfelhasználási kategória, területfelhasználási besorolás, valamint övezeti besorolás,

3 3 4. a legnagyobb beépítettség mértéke, 5. a megengedett építménymagasság felső határa, 6. a minimális telekméret, 7. kötelező beépítési mód, 8. építési vonalak, (3) Irányadó szabályozási elemek: - irányadó szabályozási vonal; - az azonos övezeten belüli telekosztás és telekhatárok. (4) A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók: A kötelező szabályozási elemek módosításához a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat egyidejű módosítása szükséges. II. FEJEZET A beépítésre szánt területek, övezetek felhasználásának, beépítésének feltételei és szabályai 6. A beépítésre szánt területek építési használatuk szerint az alábbiak: - lakóterületek (kertvárosias, falusias) L ke ; L f - vegyes területek (településközp. vegyes terület) V t (központi vegyes terület) V k - gazdasági területek (kereskedelmi, szolgáltató terület) G ksz ipari terület G ip - különleges területek K temető K-TE kegyeleti park K-T p sportpálya K-S p szabadidőközpont K-Sz k horgásztelep K-H t bányaterületek: K-B - közműterület ( trfó ) K-VT

4 4 - üdülőterület Ü üdülőházas terület Üü hétvégi házas terület Üh 7. (1) Lakóterületek: Kertvárosias lakóterület L ke O ,5 700 L ke O ,0 700 a) A kialakítandó legkisebb telekterület: 700 m 2. b) Beépítési mód: - oldalhatáron álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, illetve 6,0 m. e) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján kell meghatározni. (2) L ke L ke L ke O-K 30 4,5 K O-Sz-K 30 4,5 K O-Ikr-K 30 4,5 K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult teleknagyság.

5 5 b) Meglévő telekstruktúra és telekmegosztás esetén a beépíthető legkisebb telekterület: oldalhatáron álló beépítés esetén: 550 m 2 ikresen csatlakozó beépítés esetén: 550 m 2 szabadon álló beépítés esetén: 600 m 2 c) Beépítési mód: - oldalhatáron álló, szabadon álló, ikresen csatlakozó Meglévő beépítés esetén a kialakult beépítési módot kell alkalmazni. Az oldalhatáron álló és ikresen csatlakozó építési övezetekben a 14,0 m-es telkek is beépíthetők, amennyiben az OTÉK előírási szerinti oldalkert, illetve az épületek közötti tűzvédelmi távolság betartható. 14,0 m-nél keskenyebb telkek csak telekösszevonás után építhetők be. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján kell meghatározni. Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni. h) Amennyiben a beépített lakótelken kötelező építési vonal nem került meghatározásra, új épületet a meglévő helyen lehet építeni, a régivel azonos előkerttel. (3) L ke Z-K 40 4,5 K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult teleknagyság. b) Meglévő telekstruktúra és telekmegosztás esetén a beépíthető legkisebb telekterület: zártsorú beépítés esetén: 400 m 2 c) Beépítési mód: - zártsorú d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 40% e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség.

6 6 g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján kell meghatározni. Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni. (4) L ke Sz-K 30 6,0 K L ke O-Sz-K 30 6,0 K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult teleknagyság. b) Meglévő telekstruktúra és telekmegosztás esetén a beépíthető legkisebb telekterület: oldalhatáron álló beépítés esetén: 550 m 2 szabadon álló beépítés esetén: 600 m 2 c) Beépítési mód: - oldalhatáron álló, szabadon álló. Meglévő beépítés esetén a kialakult beépítési módot kell alkalmazni. Az oldalhatáron álló építési övezetekben a 14,0 m-es telkek is beépíthetők, amennyiben az OTÉK előírási szerinti oldalkert, illetve az épületek közötti tűzvédelmi távolság betartható. 14,0 m-nél keskenyebb telkek csak telekösszevonás után építhetők be. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján kell meghatározni. Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni. h) Amennyiben a beépített lakótelken kötelező építési vonal nem került meghatározásra, új épületet a meglévő helyen lehet építeni, a régivel azonos előkerttel.

7 7 i) A kertvárosias lakóterületnél a 700 m 2 -nél kisebb lakótelkeken csak 1 db lakás helyezhető el. (5) Szociális kertvárosias lakóterület L ke O-K 30 Sz 4,5 K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult teleknagyság. b) Meglévő telekstruktúra és telekmegosztás esetén a beépíthető legkisebb telekterület: oldalhatáron álló beépítés esetén: 300 m 2 c) Beépítési mód: - oldalhatáron álló. Az oldalhatáron álló építési övezetekben a 12,0 m-es telkek is beépíthetők, amennyiben az OTÉK előírási szerinti oldalkert, illetve az épületek közötti tűzvédelmi távolság betartható. 12 m-nél keskenyebb telkek csak telekösszevonás után építhetők be. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján kell meghatározni. Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni. h) Amennyiben a beépített lakótelken kötelező építési vonal nem került meghatározásra, új épületet a meglévő helyen lehet építeni, a régivel azonos előkerttel. i) A lakótelken csak 1 db lakás helyezhető el. (6) L f O ,5 900 Falusias lakóterület a) A kialakítható legkisebb telekterület: 900 m 2.

8 8 b) Beépítési mód: - oldalhatáron álló - szabadon álló (szélső telek esetén) c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Az előkert mérete 5,0 m. Oldal- és hátsókert mérete az OTÉK 35. és 36. -ainak előírásai alapján kerül meghatározásra. (7) L f L f O-K 30 4,5 K SZ-K 30 4,5 K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: a meglévő teleknagyság. b) Meglévő telekstruktúra és telekmegosztás esetén a beépíthető legkisebb telekterület: szabadon álló beépítés esetén: 900 m 2 oldalhatáron álló beépítés esetén: 800 m 2 c) Beépítési mód: - oldalhatáron álló - szabadon álló. Meglévő beépítés esetén a kialakult beépítési módot kell alkalmazni. Az oldalhatáron álló beépítési övezetekben a 14,0 m-es telkek is beépíthetők, amennyiben az OTÉK előírási szerinti oldalkert, illetve az épületek közötti tűzvédelmi távolság betartható. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján. Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni.

9 9 h) A nagyobb mélységű telkeknél a beépítettség a telek 50 m-es mélységéig értendő telekterületre vonatkozik. i) Amennyiben a beépített lakótelken a kötelező építési vonal nem került meghatározásra, új épületet a meglévő helyén lehet építeni, a régivel azonos előkerttel. (1) V t 8. Vegyes területek: Településközpont vegyes terület SZ 30 6, V t SZ 30 6, V t SZ 30 6, Tervezett településközpont vegyes terület (A település keleti részén, a Bem József utca tervezett szakaszának két oldalán.) a) Kialakítható legkisebb telekterület : 1000 m 2, 2000 m 2, 5000 m 2. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásoknál az OTÉK 35. és 36. -ai alapján kell meghatározni. (2) V t O-K 30 4,5 K V t SZ-K 30 4,5 K

10 10 V t SZ-O-K 30 4,5 K V t SZ-K 40 4,5 K - Imaház, orvosi rendelő, takarékszövetkezet, posta, Vay-kastély, gyógyszertár, óvoda, piac, kereskedelmi egységek stb.: a) Telekterület: meglévő, kialakult állapot. b) Beépítési mód: oldalhatáron álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, illetve 40% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. g) Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcában kialakult helyzet szerint kell dönteni. (3) V t O-SZ-K 40 6,0 K V t O-SZ-K 30 6,0 (K) K V t SZ-K 30 6,0 K V t SZ-K 60 6,0 K - Iskola tömb (ref. templom), polgármesteri hivatal térsége, katolikus templom, Kassai úti iskolatömb stb.:

11 11 a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő teleknagyság. b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, 40% az ABC (Kossuth u.) esetében 60% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. g) Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcában kialakult helyzetet kell figyelembe venni. (4) V t SZ-K 30 9,0 K B-A-Z Megyei Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Levéltár, lakóházak: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő teleknagyság. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza (4a) V t SZ-K 30 9,0 K Alsózsolca, 890/4 hrsz-ú ingatlan: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult b) Beépítési mód: szabadon álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30% d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,5 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

12 12 g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások a kialakult beépítés figyelembevételével h) A tervezett létesítmény a meglévő épülettel összeépíthető i) A 890/4 hrsz-ú ingatlan keleti részén a 890/3 hrsz-ú ingatlan felöli részén 5,0 m-es sávban védőerdősávot kell kialakítani, melyre beültetési kötelezettség vonatkozik j) Az idősek otthona lakószobáiban biztosítani kell a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesítését (figyelembe véve a szállítási feladatokból eredő hatásokat is) (5) V k SZ-K 30 6,0 K Központi vegyes terület: - Tervezett lakóút és a vasút közötti terület (volt ERDÉRT telephely): a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő teleknagyság. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. ( 6 ) V k SZ 30 6,0 500 a.) Kialakítandó legkisebb telekterület: 500 m 2 b.) Beépítési mód: szabadon álló c.) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 % d.) Megengedett legnagyobb építménymagasság : 6,0 m e.) A beépítettség feltétele a teljes közművesítettség.

13 13 f.) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: g.) A területen csak üdülési és idegenforgalmi funkciót kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. 9. Gazdasági területek (1) A település területén a gazdasági terület jellegük szerint: - kereskedelmi, szolgáltató területek, - ipari területek alakíthatók ki. Kereskedelmi, szolgáltató terület: A területen elhelyezhető: - Mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület. - A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet számára szolgáló lakások. - Igazgatási, egyéb irodaépület. - Üzemanyagtöltő (csak a külterületen). (2) G ksz SZ-K 30 4,5 K G ksz O-K 40 4,5 K - Meglévő telephelyek gázfogadó, Ytong telephely, Balla Bútor: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő. b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló.

14 14 c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, illetve 40% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség,. f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 30%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. (3) G ksz O-SZ-K 30 6,0 K - Meglévő telephelyek: Tanács u., Herman O. u. sarok: a) A legkisebb kialakítható telekterület: meglévő. b) Beépítési mód: oldalhatáron álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 30%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. Ipari területek: Belterületen: (4) G ip SZ-K 30 9,0 K G ip SZ-K 40 9,0 K - Meglévő iparterületek: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult teleknagyság. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, illetve 40% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 m.

15 15 e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 30%. (5) G ip SZ-K 50 15,0 K - Meglévő iparterület: a) A legkisebb kialakítható telekterület: meglévő, kialakult. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 50% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 15,0 m e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség,. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 20%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. Külterületen: (6) G ip SZ 30 6, G ip SZ 50 6, Tervezett iparterületek (Sajóládi út mellett, valamint a vasúttól északra): a) Kialakítandó legkisebb telekterület: 2000 m 2. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, illetve 50% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 30%, illetve 20%.

16 16 (7) G ip SZ 50 15, Tervezett iparterület (vasúttól északra): a) Kialakítandó legkisebb telekterület: 2000 m 2, (2,0 ha). b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 50% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 15 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 20%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. Az ipari területek új telephelyének kialakításánál szükséges megvizsgálni a tervezett ipari (gazdasági) tevékenységeknek a felszín alatti vízkészletre gyakorolt várható hatását. Ezért környezetvédelmi hatástanulmány készíttetése szükséges. (8) G ip SZ-K 30 6,0 K - Meglévő iparterületek (déli, kavicsbányák mellett lévő telephelyek): a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 30%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza.

17 17 (9) G ip K 50 30,0 K - Meglévő iparterület (Csavarárugyár területe): a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 50% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 30 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 20%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. 10. Különleges területek (OTÉK 24. ) Zöldfelületi intézmények területei: (1) Temető: K-TE - A temető bővítésére csak a lakóterület felé van lehetőség. - A lakóházak felől 30 m széles védősáv létesítése szükséges, amely a lakótelkek kertjé ből biztosítható. (2) Kegyeleti park: K-T p - Volt zsidó temető területe. (3) Sportterület: K-Sp Üdülőterületen kialakítandó sportterület. Az övezet elsősorban sportcélú funkciók és kiszolgáló létesítményeik elhelyezésére szolgál. K-Sp Sz 10 4,

18 18 Előírásai az alábbiak: a.) Kialakítható legkisebb telekterület: m 2 b.) Beépítési mód: szabadon álló. c.) Beépítettség legnagyobb mértéke: 100 % lehet. d.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e.) A beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f.) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. Meglévő sportpálya bővítése a belterületen nem lehetséges. Javasoljuk újabb sportpályák elhelyezését a Szabadidőközpontban. (4) Szabadidőközpont: K-Szk SZ 10 K-Szk 4, a) Kialakítandó legkisebb telekterület: m 2, (1 ha). b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 10% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. A szabadidőközpontban elhelyezhető: - közlekedési terület, a Kossuth u. felől több irányból is megközelíthető; A kompháztól, a Kossuth utcai telkek, illetve a Nevelőotthon mögött, a belterületi határ mellett feltáróutat terveztünk, a tóig. - fásított parkoló, a feltáróút végén, a tó mellett; - gyermekjátszótér és építményei; - közpark;

19 19 - sportpályák (különböző sportolási lehetőségek biztosításához); - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények, szociális helyiségek (sétaút, pihenőhely, esőbeálló, kerti építmények, pihenőterek, tűzrakóhelyek); - a terület fenntartásához szükséges épületek; - ligetesen telepített erdő, turisztikai funkcióval. (5) Horgásztelep: K-H t O-SZ-K 20 K-H t 3,5 K a) Kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult teleknagyságok. 200 m 2 -nél kisebb telek nem építhető be, csak telekösszevonás után. b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 20% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,5 m. e) Beépítés feltétele: részleges közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. (6) Bányaterületek: K-B - Országos Ásványvagyon mérlegben az alábbi nyersanyag lelőhelyek vannak nyilván tartva: kódszámon Alsózsolca I. kavics kódszámon Alsózsolca II. kavics kódszámon Alsózsolca III. kavics kódszámon Alsózsolca IV. kavics kódszámon Alsózsolca FTV Azs-2. fúrás körzete elnevezéssel kavics - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 109/K. előírásai szerint az ásványi nyersanyagok kincstári vagyonkörbe tartoznak, és értékesítésükhöz a bányászati tevé- kenységek keretén belül a Kincstári Vagyoni Igazgatóság hozzájárulása szükséges.

20 20 - A hatósági engedély nélkül végzett kitermelés jogosulatlan bányászati tevékenységnek minősül, mellyel szemben a Bányakapitányság szankciót alkalmazhat. A bányászatról szóló évi XLVIII. tv. 41. (1) bekezdése szerint ugyanis a bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságát, aki (amely) jogosulatlan bányászati tevékenységet folytat, bírsággal sújthatja, és eltiltja a tevékenység folytatásától. Jogosulatlanul az folytat bányászati tevékenységet, aki évi XLVII. tv 41. (l) c) pontja külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevékenysége során ásványi nyersanyagot termel ki. - A területen csak a bányászathoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el. - A bányaterületen zárt tartályos konténeres WC-t lehet telepíteni. - A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek folyamatos rekultivációját is el kell végezni. - Meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást a bányaterületen belül. - A feltalaj humuszos részét külön kell deponálni a felhasználásig. - A bányatóba humuszos meddő visszatöltése tilos. - A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy minimális diffúz por kibocsátást okozzon. - A hosszabb ideig nem bolygatott diffúz felületeken elő kell segíteni a növényi vegetáció minél előbbi megtelepülését. - A meddőt a termőföldtől külön helyen kell tárolni. - A bányászati, szállítási tevékenységet csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. - A tervezet kavicsbánya üzemszerű működés során a felszín alatti vízkészletekben sem mennyiségi, sem minőségi károsodást nem okozhat. - A bányászat során intézkedni kell az esetlegesen bekövetkező talajszennyezések lokalizálásáról, illetve a szennyezett talaj ártalommentes elhelyezéséről. - A tervezett kavicsbánya területe rajta van az ÉRV Rt. X/B telep (Sajóládi Vízmű) B hidrogeológiai védőövezetén, ezért a bányászat során bekövetkező és a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztető minden káreseményről, illetve a szennyeződés elhárítása érdekében tett intézkedésekről. Az ÉVIZIG-et haladéktalanul értesíteni kell.

21 21 - A tó partját és vizét terepi akadályoztatással is meg kell védeni az illegális hulladéklerakások ellen. - A tevékenység során a vízminőség-védelmi technológiai előírásokat szigorúan be kell tartani. - A bányászati és a szállítási tevékenység lakott területeken levegő-, talaj- és vízszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő a megengedett értéken felül. (7) Üdülőházas terület: Ü ü SZ 20 6, a.) Telekterület: kialakítandó legkisebb telekterület: 1000 m 2 b.) Beépítési mód: szabadon álló c.) Beépítettség legnagyobb mértéke: 20 % d.) Megengedett legnagyobb építmény magasság: 6,0 m e.) A beépítettség feltétele: teljes közművesítettség f.) Legkisebb zöldfelület: 40 % g.) Előkert mérete: 5 30 m között változhat. h.) Oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásoknál az OTÉK 35. és ai alapján kell meghatározni. (8) Hétvégi házas terület: Ü h O 20 4,5 360 a.) Kialakítandó legkisebb telekterület: 360 m 2.

22 22 b.) Beépítési mód: oldalhatáron álló. c.) Beépítettség legnagyobb mértéke: 20 %. d.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m e.) A beépítettség feltétele: a teljes közművesítettség. f.) Az övezetben 14,0 m széles telkek is kialakíthatók, amennyiben az OTÉK- ban meghatározott oldalkert és tűzvédelmi távolság a szomszédos épülettől biztosítható. A telek mélysége 20 m-nél kisebb nem lehet. g.) A legkisebb zöldfelület: 60 % h.) Az előkert mérete: 5,0 15 m között változhat. i.) Oldal- és hátsókert szabályozása: az OTÉK 35. és 36. -a szerint. (9) Közműterületek. Transzformátor telep K-VT (meglévő) K-Vt Sz 40 K 1500 a.) Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m 2 b.) Beépítési mód: szabadon álló. c.) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40 % lehet. d.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: meglévő III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 11. Közlekedési területek és létesítmények

23 23 (1) A közlekedési területeket és létesítményeit, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a Szabályozási Terv ábrázolja. (2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. (3) A (2) bekezdés szerinti területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével engedélyezhető. (4) A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak: 1. Forgalmi út KÖ u -3 Kossuth utca Tervezett elkerülő út 20,0 m szab. szélesség 30,0 m szab. szélesség Kossuth út és 37. sz. forgalmi út közötti közút 30,0 m szab. szélesség 2. Gyűjtőutak meglévő szab. szélesség KÖ u -4 Deák F. utca Tanács u., Görgey u., Rákóczi u. Gárdonyi u., tervezett út, Johanna u., Bartók B. u. 3. Lakóutak (tervezett lakóút 12,0 m szab. szélesség) KÖ u Vegyesforgalmi utak meglévő (10,0 m) KÖ u Gyalogút KÖ u Ipari területi feltáróutak meglévő KÖ u Kerékpárút KÖ u -9 A belterületen forgalmi út a 20,0 m-es, a külterületen a 30,0 m-es szabályozási szélességen belül alakítható ki. Autóbuszforduló Vasútterület 8. Üdülőterületi feltáró utak szabályozási szélesség 12 m. AF KÖk (5) a) A külterületi szabályozási terven jelölt tervezett szabályozási vonalak a vasúti műszaki tervek alapján pontosítottan, legfeljebb ± 5,0 m mértékkel elmozdíthatók, amennyiben igazolhatóan más megoldás nem lehetséges. Belterületen a tervezett szabályozási vonal elmozdítása legfeljebb ± 3,0 méterrel történhet.

24 24 b) A Deák Ferenc út és a Lévay József út vasút felőli szakaszán, valamint az újonnan kialakítandó, jelenleg beépítetlen építési telkek és a Kossuth Lajos út elején lévő házak hangvédelme érdekében a vasút nyomvonalában a környezeti zajvizsgálat alapján hangvédő fal megépítése szükséges 12. Zöldterületek (1) A zöldterületek szabályozását a Szabályozási Terv tartalmazza. (2) Meglévő közparkok (játszóterek) rekonstrukcióját el kell végezni. (3) Tervezett közparkok (Zkp) - Jókai utcában, a sz. lakóépületek előtt, ezen épületek gépkocsival történő megközelítését biztosítva; - szennyvíztisztító telep térségében, a 039, 040 hrsz. területen és a 037/3 hrsz. ingatlanok egy részén, a szennyvíztelep megszüntetése után; - tervezett lakópark és a vasút közötti területen. 13. Erdőterületek (E) (1) A településrendezési tervben erdőterület megszüntetése, funkcióváltás nincs. (2) A külterületen lévő erdő gazdasági hasznosítású (E g ). (3) Védőerdőt javasoltunk: - tervezett elkerülő út és a meglévő lakóterületek között; - tervezett lakóterületek mellett, mintegy 20 m-es sávban - Sajóládi forgalmi út és a tervezett iparterület között, mintegy 50,0 m-es sávban. - a házgyári út, s a vele közel párhuzamosan haladó üdülőterületi feltáró út között lévő földvédőgát növényzettel történő betelepítése védőerdő funkcióval, - a 094/1 hrsz-ú ingatlan északi telekhatára mellett, a mg. területek felöl 10,0 m széles erdősáv kialakítása szükséges a telken belül.

25 25 - a kavicsbánya tó déli részén az iparterület és a tervezett üdülőterületi feltáró út között védőerdőt kell telepíteni a Szabályozási terv szerint. A szomszédos iparterületen belül 35,0 m-es védőerdősávot kell létesíteni, végig a tópart mellett, a biológiai értékvédelem megőrzése érdekében. (4) Turisztikai erdő: Külterületen, a volt szeméttelep területén ligetes fásítással. (5) Védelmi célú erdők: - tervezett természeti területek, folyóparti területek, NATURA 2000 területei, Tervezett TK területei 14. Mezőgazdasági rendeltetésű területek (1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület. A mezőgazdasági rendeltetésű terület a külterületnek a Szabályozási Terven mezőgazdasági területként (M) szabályozott része. (2) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a következő övezetekre tagozódik: Általános mezőgazdasági terület - szántó M á1 - rét, legelő M á2 Kertes mezőgazdasági terület: - külterületi kert (zártkert) M k1 - tanya területe M k2 - belterületi kertek, illetve mg. hasznosítású területek Mezőgazdasági üzemi terület (major) Mg Mezőgazdasági területen építményt elhelyezni csak az OTÉK 29. -ban foglaltak figyelembevételével lehet. (3) A vasúttól északra, az iparterületi feltáróút két oldalán lévő zártkertek nagy távban amennyiben erre igény van iparterületként hasznosíthatók.

26 26 (4) A zártkertek területének bővítésére lehetőség van az iparterületet északon lezáró feltáróút és meglévő zártkertek között. 15. Vízgazdálkodási területek (V) (1) A közigazgatási területen vízgazdálkodási terület: - Sajó folyó, csatornák, árkok (V 1 ) - kavicsbánya tavak (V 2 ) - védőgát, árvízvédelmi töltés (Vt) - vízmű területe (V 5 ) - hullámterek, nádasok (V 6 ) A partélektől számítva a parti sávot 6,0 m-es szélességben szabadon kell hagyni. (2) A vízfolyások medreiben és parti sávjában létesítmények csak a vízügyi jogszabályok és hatósági előírások alapján helyezhetők el. Az övezetben épületek nem helyezhetők el. Építmények, egyéb létesítmények elhelyezése a közmű területekre vonatkozó előírások szerint történhet. (3) A vízfolyások mentén partrendezési munkálatok a vízkezelő létesítési engedélye alapján létesíthetők. A partrendezési munkák során kizárólag környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszerek alkalmazhatók. A medrek burkolása, kiegyenlítése tilos. A vízfolyások menti természetes növénytársulások megőrzéséről gondoskodni kell, mind a tervezés, mind a kivitelezés során. (4) A vízfolyások medreiben és parti sávjában az alábbi környezeti feltételek biztosítandók: Az övezetben nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek: - veszélyeztetik a felszíni vízfolyások, továbbá a talaj- és talajvizek állapotát és talaj- vagy/és talajvízszennyezést okozhatnak, - amelyek során káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek keletkeznek, - amelyek során a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek.

27 27 Felszíni vízfolyásokhoz 100 m-nél közelebb állattartó-telep, komposztáló telep nem létesíthető. (5) Szennyvízelvezető rendszer közműpótlás formájában nem irányozható elő. Fejlesztési területek víziközmű rendszerrel történő ellátását biztosítani kell. (6) A település területén csak elválasztó rendszerű csatornázás valósítható meg. (7) Valamennyi fejlesztésben érintett területre teljes közművesítést kell előirányozni, a községi rendszerhez történő kapcsolódással. 16. Közműterületek, közműlétesítmények Közműellátás: (1) Alsózsolcán a teljes közműhálózat kiépült. (2) Az ivóvízellátást a Sajóládi ÉRV Rt. biztosítja. - Az elavult csőhálózatok rekonstrukciója szükséges, gondoskodni kell az elöregedett elemek cseréjéről. - Meg kell oldani a közműtérképek digitalizálását és naprakész vezetését. (3) Teljes körű szennyvízelvezető hálózattal rendelkezik a település és ipari területei. A szennyvíz a Miskolci szennyvíztisztító telepre kerül. A STRONG és MIBET saját szennyvízcsatornáját és a hozzá tartozó szennyvíztelepet meg kell szüntetni. (4) A településen nyílt földárok csapadékvíz-elvezető rendszer működik, fő befogadója a Sajó folyó. - Szükséges a település azon utcáiban a szabványos vízelvezető árkok kiépítése, ahol ez még nem történt meg. - A 8 m-nél keskenyebb utak csapadékvíz-elvezetését zárt szelvényben kell biztosítani. (5) Átfogó vízrendezési tervet kell készíttetni a településre, amelynek tartalmaznia kell a külvizek védelmét és az egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását. (6) A környezeti előírásokat is kielégítő normatív célkitűzések megfogalmazása során vízvédelmi szempontból figyelembe kell venni a vízgazdálkodásról szóló mód évi LVII. törvényben, valamint a vízhasználatok, csapadékvíz-elvezetés,

28 28 szennyvízelhelyezés és -kezelés rendjét szabályozó 201/2001. (X. 25.), 203/2001. (X. 26.), 204/2001. (X. 26.), illetve a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendeletben foglalt előírtakat is. (7) A terület-felhasználás tervezése során figyelembe kell venni a vizsgált területen lévő üzemelő vízbázisok (sajóládi) tervezett vagy meglévő védőterületeit és hidrogeológiai védőidomait, illetve az ezek területére eső tiltásokat és korlátozásokat. A tiltásokat és korlátozásokat általános érvénnyel a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást biztosító vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet tartalmazza, kiegészítő előírásokat a konkrét védőidom határozat is tartalmazhat. (8) Az élő- és talajvizek szennyezése sem közvetve, sem közvetlenül nem engedélyezhető. (9) Az üdülőterületen teljes közműhálózatot ki kell építeni. (10) Az üdülőterületen a házgyári út mellett haladó magasfeszültségű elektromos vezeték ÉMÁSZ által előírt védőtávolsága nem biztosítható, ezért ezen a szakaszon a vezetéket földkábelben kell vezetni, a szakági előírások figyelembevételével. IV. FEJEZET AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME 17. A védett és védőterületekkel összefüggő általános szabályok A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat elkészítésénél figyelembe vettük a környezet általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben, a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (83/1992. (IX. 26.) OGY határozat) kitűzött környezeti célállapotokat, illetve a évtől a 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára ( ) vonatkozó koncepcióról című jogszabályban foglaltakat. 18. Régészeti lelőhelyek védelme

29 29 (1) A régészeti területek és leletek védelmében a vonatkozó törvény előírásait be kell tartani. A településen és külterületen jelentősebb földmunkát csak az illetékes múzeum engedélyével szabad végezni. (2) A Rendezési Terv által érintett területeken a tervhez kapcsolódó beruházások során végzendő várható földmunkák során ez idáig még nem ismert, valamint ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek kerülhetnek veszélybe. (3) Kezelésüket a kulturális javak védelméről ( ) szóló évi LXIV. törvény alábbi rendelkezései határozzák meg. Az ismert és nyilvántartott lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, előzetesen fel kell tárni. (4) A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha régészeti feltárás esetén kívül régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni. (5) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni., ilyen területen bolygatásra e terv vonatkozásában építési engedélyköteles tevékenységre csak máshol meg nem valósítható beruházások esetében és csak megelőző régészeti feltárás nyomán kerülhet sor. A Kövt. előírásának megfelelően régészeti lelőhelyeken az engedélyezési eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként működik közre. (6) A településrendezési terv szerint belterületbe vonni megjelölt területeken, illetve a jelentősebb területfelhasználás-változásokra kijelölt területeken el kell végezni a terület régészeti terepbejárását, a terület régészeti jelentőségének megállapítására, továbbá a kutatásnak ki kell terjednie a területileg illetékes miskolci Herman Ottó Múzeum Adattáraiban, ill. Gyűjteményeiben őrzött írásos, térképi, légifotós stb., valamint szakirodalmi adatok értékelésére. (7) A évi LXIV. törvény rendelkezései értelmében a földmunkákkal járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni. Régészeti lelőhelyek:

30 30 Sorsz. Település neve Lelőhelynév Lelőhely jellege Lelőhely kora 1. Alsózsolca NOLAJ település Árpád-kor és középkor 2. Alsózsolca SZINI település Árpád-kor és középkor Megjegyzés: B-A-Z. megyei területrendezési terv alapján. (8) A 094/1 hrsz-ú területre készült régészeti hatástanulmány szerint a területen régészeti lelőhely nem található, de régészeti jelenségek előkerülése nem zárható ki, ezért a vonatkozó törvények és rendeletek betartandók. 19. Épített értékek védelme (1) Műemlékek: A településen egyetlen műemlék épület található: - Református templom (Kossuth u., 488 hrsz.) Copf stílus, 1792-ben épült. Berendezés: papi szék, Koronás szószék: XIX. sz. eleje. (2) Helyi védelemre javasolt épületek: - Vay-kastély (Szalay-kúria) 965 hrsz.; - Haller-kastély (Gyermek és Ifjúsági Nevelőotthon) régi épülete 1027/2 hrsz.; - víztorony épülete 956 hrsz.; - Vay család kriptája, halottasház (temetőben); Az 1800-as években épült műemlék a család több tagjának nyughelye. - izraelita síremlék a temetőkertben; - mozi (megszűnt) épülete (Kossuth u., 331 hrsz); - magtár (Ilona u., 988/2 hrsz.); - református imaház épülete (Kossuth u, 1016 hrsz); - Kossuth u. (311 hrsz.); - Ady E. u. lakóépület (3312 hrsz.); - Petőfi utcai lakóépületek (362, 364, 352/2 hrsz.) - katolikus templom (804 hrsz.)

31 31 (3) A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban meg kell őrizni. Épületek esetében azok beépítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását meg kell tartani. Bontás vagy szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és azt vissza kell állítani. A helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől és tömegétől jelentősen eltérő, ill. a hagyományos beépítéstől eltérő építmény nem engedélyezhető, a kialakult telekviszonyok meg nem változtathatók. Az új építmény magassága nem lehet nagyobb, mint a védett építményé. (4) A helyi értékvédelmi területeken az utcaszakaszokon az épületek és kerítések hagyományos jellege megtartandó. Hagyományos az oldalhatáron álló beépítés, az épületek tömegaránya, tetőformája, homlokzati kialakítás, homlokzati kiosztás, anyagválasztás, egyéb építészeti díszítőelemek. Bontás vagy szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és azt vissza kell állítani. (5) A település területére helyi értékvédelmi rendeletet kell készíteni, a védendő településszerkezet, utcaképek, beépítési jelleg, építészeti elemek meghatározására, és az esetleges további védendő építmények kijelölésére. A rendeletben egyebek mellett meg kell határozni a védelem biztosítása érdekében, a tulajdonosok, építtetők számára nyújtandó kedvezményeket is. 20. TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME Az élővilág és a táj védelme (1) A területre előírt zöldfelületi fedettség, védőfásítás kialakítását és módját az építmények engedélyezési tervében egyedi előírás hiányában az OTÉK 25. -ában foglalt táblázat szerint kell igazolni. (2) Meglévő zöldfelületek rekonstrukciójára engedély csak kertészeti kiviteli terv alapján adható. (3) Az építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét biztosítani kell. (4) Az erdőként, közparkként és szabadidőközpontként jelölt területre fatelepítési és beültetési kötelezettséget írunk elő, melyet be kell tartani.

32 32 (5) A természetvédelmi szempontból érzékeny területeken csak olyan tevékenység végezhető, amely a természeti értékek sérülését, pusztulását, zavarását nem okozza. (6) A természetvédelmi törvény útmutatásait be kell tartani. A föld védelme (7) Építmények létesítése, illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelmé ről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az építtetőnek kell gondoskodnia. (8) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen. (9) A gépjármű-közlekedés területén és a parkolókban a gépjárművekből származó szennyezés közvetlen talajba jutásának megakadályozására csak szilárd burkolat létesítése engedélyezhető. (10) A különböző területfelhasználások zöldfelületeit legalább az övezeti szabályozásban megadott mértékig növényzettel kell betelepíteni. (11) A beépítésre szánt területeken, valamint a tereprendezéssel, vízrendezéssel érintett részeken a humuszos termőréteg megmentéséről gondoskodni kell. A humuszos termőréteget az építési munkák megkezdésekor le kell szedni és külön depóban kell elhelyezni. Az építés befejezése után a deponált humuszos termőréteget az építménnyel igénybe nem vett csatlakozó terület talajára el kell teríteni. (12) A csapadékvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az a környező termőföldeken belvizet, pangóvizet ne okozhasson. (13) A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a káros környezeti hatások a csatlakozó termőföld minőségében kárt ne okozzanak. (14) A talaj, a talajvíz és rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem engedhető meg. (15) A csapadékvíz elvezető árkokba történt esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történt esetleges szennyvíz-bevezetéseket meg kell szüntetni.

33 33 (16) A vállalkozási területen keletkező ipari szennyvizeket a telken belül kell előtisztítani (olaj-, zsír-, hordalékfogó stb.). A szennyvizet csak a hatóságok által előírt mértékű előtisztítás után szabad a közcsatornába bevezetni. 21. A levegőtisztaság védelme (1) A 21/1986. (VI. 2.) MT rendeletet hatályon kívül helyezte a 21/2001. II. 14.) Korm. rendelet, melynek előírásait kell alkalmazni, így megszűnt a Védett I. területi besorolás. A Kormányrendelet 7. -a szerint a területi besorolás helyett zónák lettek kijelölve a légszennyezettség mértéke alapján. (2) A 3/1988. (V. 10.) KVM rendelet hatályon kívül helyezte a 14/2001. (V. 9.) KöM- EüM-FvM együttes rendelet. (3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető, a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 11. -a értelmében. (4) Lakóterületen szagos, bűzös tevékenység nem folytatható, csak külterületen, korszerű technológia mellett. Iparterület vagy ipari létesítmény tervezésekor, valamint a rendezési terv módosításánál figyelembe kell venni a fenti jogszabály 5. -a szerinti védőtávolságokra vonatkozó előírásokat. (5) Lakó- és intézményterületen csak olyan szolgáltató, ipari és kereskedelmi kisvállalkozás kaphat működési engedélyt, amely szükség szerint az érintett hatóságok véleményével is alá van támasztva. (6) Valamennyi országos rendeletben szabályozott tevékenységi kör megvalósítása előtt környezeti hatástanulmány készítendő, a 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet alapján. (7) A környezeti hatástanulmányok alapján további részletes hatásvizsgálatok készítése rendelhető el, amennyiben a környezetállapot veszélyeztetettsége és a megelőzés vagy kárelhárítás lehetséges módozatai nem kellően tisztázottak. (8) A fenti kormányrendelet 5. -a érdekében a nagyközség állattartási rendeletének előírásait összhangba kell hozni a rendezési terv előírásaival, jóváhagyás után.

34 34 (9) Az avar és a kerti hulladék égetését a helyi önkormányzatnak rendelet útján, időben kell korlátoznia, és ezt a helyi lakossággal ismertetni szükséges, az esetleges diffúz légszennyezés kialakulása és ez által a lakossági panaszok elkerülése érdekében. Vízvédelem (10)A környezeti előírásokat is kielégítő normatív célkitűzések megfogalmazása során vízvédelmi szempontból figyelembe kell venni a vízgazdálkodásról szóló mód évi LVII. törvényben, valamint a vízhasználatok, csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelhelyezés és -kezelés rendjét szabályozó: 201/2001. (X. 25.); 203/2001. (X. 26.); továbbá a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004. (VII. 21.) és 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletekben foglalt előírásokat. (11)A talaj és a talajvíz rétegek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem engedélyezhető. (12)Gondoskodni kell a felszíni vizek rendezett elvezetéséről. Az élő- és talajvizek sem közvetve, sem közvetlenül nem szennyezhetők. A 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet értelmében a jóváhagyásra kerülő új vagy módosított településrendezési tervben fel kell tüntetni a területek szennyeződés érzékenységi besorolását is. A rendelethez tartozó település soros lista alapján Alsózsolca nagyközség A szennyeződésérzékenységi kategóriás besorolással rendelkezik. Ez a besorolás január 1-jéig érvényes. Ez módosításra kerül. A 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 7. (5) bekezdése értelmében egy adott területen végzett lokális vizsgálat nyújt lehetőséget egyedi szennyeződés érzékenységi kategóriába történő besorolás megállapítására. (13)A kül- és belterület rendezett csapadékvíz-elvezetésére vízrendezési engedélyezési tervet kell készíttetni. (14)A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) kormány rendelet előírásait be kell tartani. A területek zaj- és rezgésvédelme

35 35 (15) Zajvédelmi szempontból a módosított 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 4. (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. E szerint A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a területrendezési tervekben érvényre kell juttatni. A környezetbe zajt, ill. rezgést kibocsátó és a zajtól, ill. rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a megengedett zaj-, ill. rezgésterhelési határértékeket. Ezen határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KÖM-EüM. sz. rendelet 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák. Hulladékgazdálkodás (16) A Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, illetve a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben, és a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének előírásait be kell tartani. (17) A település területén végzett tevékenységek során képződő veszélyes hulladékokat melyet körét a mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. (18) A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni. (19) A hulladék elhelyezésével kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni: - Tilos a hulladékok illegális lerakása és égetése. - Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni. - A veszélyes hulladékok melyet körét a 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg környezetszennyezést kizáró módon és szelektíven történő gyűjtéséről és ártalmatlanításáról a hulladék tulajdonosának (beleértve a lakosságot is) kell gondoskodni.

36 36 - A veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésére vonatkozó jogosultságáról. (20) A évi LXIII. tv. 2. sz. melléklete, illetve a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályok szerint, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni, és környezetszennyezés nélkül tárolni. Természeti értékek védelme (21) Országos védelem alatt álló területek A természet védelméről szóló évi LIII. törvény erejénél fogva továbbá védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Területükre az országos védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi előírások érvényesek. Alsózsolca közigazgatási területén jelenleg ilyen kataszterezett objektumok nincsenek. (22) Országos védelemre tervezett területek Tervezett Hernád-völgyi Tájvédelmi Körzet. A területek védetté nyilvánítása folyamatban van. A védett terület rendeltetése a Hernád-völgy növény- és állatvilágának, táji értékeinek megőrzése és fenntartása lesz. Az érintett helyrajzi számok Alsózsolca közigazgatási területén: 0139/1-2, 0140, 0161/1-5, 0161/7, 0166/7, 0166/A-F, 0167, 0168/A-B, 0169, 0170/16, 0171, 0189/1, 0193/2, 0195/1, , (23) ESA (Természetileg Érzékeny) területek Alsózsolca városhatár az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet melléklete alapján a II. (fontos) és III. (tervezett) kategóriába került besorolásra. (24) Természeti területek

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete Homokbödöge község Összevont Rendezési Tervéről Homokbödöge Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Önkormányzat/

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása Csobánka Község Képviselı-testületének 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendeletével módosított* 8/2001 (IV. 26.) ÖK...sz. rendelete A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (* -a módosításokkal egységes szerkezetben,

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben