E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztály dr. Ruzsa Csaba, főigazgató Baranya Megyei Kórház Czakó Imre, önkormányzati biztos MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi Bizottság Költségvetési Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2008.június 9. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 9. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 Tisztelt Közgyűlés! II. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésével összefüggő intézkedésekről szóló 8/2008. (II.21.) Kgy. határozat 9/a. pontjában a Közgyűlés elrendelte, hogy a Baranya Megyei Kórház főigazgatója március 25.-i határidőre dolgozzon ki javaslatot a Baranya Megyei Kórház működési hiányának jelentős csökkentését eredményező kórházi struktúrára. A határozat 9/b. pontja szerint a Közgyűlés felkérte elnökét, hogy tekintse át a Baranya Megyei Kórház gazdálkodásának helyzetét, és ennek eredményeként a Közgyűlés áprilisi ülésén tegyen javaslatot a szükséges intézkedések megtételére. A Közgyűlés a 47/2008.(IV.17.) Kgy határozat 1/a. pontjával elrendelte a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórháznál 140 krónikus ágy működtetésének szüneteltetése, valamint 2 KAIBO intenzív ágy megszüntetése iránti eljárás kezdeményezését az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete tisztifőorvosánál, április 31-i határidővel. A határozat 1/b. pontjával az Ángyán J. u. 2. szám alatti telephelyen lévő 135 krónikus ágy működtetésére vonatkozó javaslat kidolgozását, továbbá a Tüdőszanatórium épületének fokozatos kiürítését rendelte el a testület. A működtetésre vonatkozó javaslat elkészítésének határideje május 30-a volt, az Ángyán J. u. 2. alatti telephely kiürítésére október 31. A kiürítési javaslat elkészítésére, az ott működő krónikus és aktív ágyak működtetésének továbbgondolására megbízást dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója kapott. A határozat 2. pontjában a testület utasította Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról, a további intézkedések hatásairól, valamint az intézmény pénzügyi-gazdálkodási helyzetéről évben valamennyi közgyűlésen számoljon be. Jelen előterjesztésemmel a hivatkozott közgyűlési döntésnek kívánok eleget tenni. Tájékoztatom egyben a T. Közgyűlést, hogy az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete tisztifőorvosa a Baranya Megyei Kórház 2 KAIBO intenzív ágy megszüntetését május 15-én kelt levelében - a Baranya Megyei Kórház Intenzív Osztálya országos átlagot meghaladó kihasználtságára hivatkozva - nem engedélyezte. Az egészségügyi szakhatóságtól megkértem a döntés kialakításánál rendelkezésre álló szakfőorvosi véleményt, amelyet dr. Bogár Lajos országos aneszteziológiai és intenzív terápiás szakfelügyelő a PTE Intenzív és Aneszteziológiai Klinikájának vezetője adott ki. Ebben az olvasható, hogy 2007-es intenzív osztályos esetszám Baranyában 121/ lakos volt, ugyanez országosan 102. Ezért, ha Pécsett az ágykapacitás az országos átlag alá csökkenne, annak egyértelműen és biztosan a betegek elvesztése lenne a következménye. Az előterjesztés 1. számú mellékletét dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója állította össze. Az anyagban a főigazgató javaslatot tesz az intézmény Ángyán J. u. 2. szám alatti telephelyének kiürítésére. Javaslatának lényege: szülessen döntés arról, hogy a kórház működési engedélyében szereplő valamennyi, azaz 275 krónikus ágy elhelyezéséről, továbbá a jelenleg itt működő 16 aktív pszichiátriai ágy - belgyógyászati ággyá történő átalakítását követően hozzon döntést a Baranya Megyei Önkormányzat. Ennek a javaslatnak az elfogadása azt is jelenti, hogy a 47/2008.(IV. 17.) Kgy határozat 1/a. pontjának megváltoztatása szükséges. Ebben ugyanis úgy döntött a testület, hogy a 275 krónikus ágyból 140 ágy szüneteltetését kezdeményezi, és csak 135 krónikus ágy áthelyezésére kér javaslatot az intézmény főigazgatójától. A főigazgató úr indítványa szerint a fenntartó nem kérné krónikus ágyak szüneteltetését az egészségügyi szakhatóságtól, hanem Pécs és Harkány városokban működő, más egészségügyi szolgáltató részére, feladatátadással 120 krónikus ágyat átadna, 16 aktív pszichiátriai

3 3 ágyat pedig a Dél-dunántúli Regionális Tanács jóváhagyásával 16 belgyógyászati ággyá alakítaná át, és azokat az intézmény központi telephelyén helyezné el. A főigazgató úr javaslata szerint: a Pécsi Betegápoló Irgalmas Rend 5 hospice + 30 ápolási ágyat, a Pécsi Tudományegyetem 35 kardiológiai rehabilitációs ágyat, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. - a Közgyűlés 27/2008.(III.06.) Kgy. határozata alapján - 50 rehabilitációs ágyat működtetne, feladatátadással. A Baranya Megyei Kórház új telephelyén, az Integrált Szociális Intézményben Pécs, Malomvölgyi út 21. szám alatt - bérleményben - működne 100 krónikus ágy, még Kórház központi telephelyére (Rákóczi u. 2. szám) 55 krónikus ágy (35 kardiológiai rehabilitációs + 20 krónikus ágy) kerülne áthelyezésre. A javasolt intézkedésekkel a Baranya Megyei Kórház aktív ágy száma nem változna (340), krónikus ágyszáma 275-ről 155-re csökkenne. Javaslom, hogy a Közgyűlés döntsön úgy, hogy amennyiben a pécsi Integrált Szociális Intézményben a 100 krónikus ágy elhelyezése bármilyen oknál fogva meghiúsul, úgy a testület ennek az ágyszámnak a szüneteltetését kezdeményezi az egészségügyi szakhatóságnál. Az 1. számú melléklet tartalmazza a főigazgató beszámolóját az Intézkedési terv végrehajtásáról. A Közgyűlés tájékoztatás kap arról, hogy a Baranya Megyei Kórház vezetése tárgyalásokat folytatott az Egyetem vezetésével a krónikus ágyak működtetéséről, a kórházban folyó oktatási feladatok dologi költségeinek megtérítéséről, a kettő egészségügyi szolgáltató gazdálkodási tevékenységének lehetséges együttműködési formáiról. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv több pontját érinti, hogy júliús1-től minden második hét végén a belgyógyászati, valamint a sebészeti ügyeletet a kórháztól az Egyetem átveszi június 1-étől, egyesített ügyeleti rend működik, a részlegek szakmai vezetésének, illetve adminisztratív tevékenységének kialakítása megtörtént, 10 álláshelyet megszüntettek, és a terület átszervezése folyamatban van. A szakmai anyagok és gyógyszer felhasználásra kiadott keretgazdálkodási rendszert az első havi adatok alapján felülvizsgálták. Az első hónapban a szakmai anyagok tekintetében 619 ezer forint összegű megtakarítást értek el, a gyógyszerfelhasználásnál még nem tudnak pozitív eredményekről beszámolni. Az előterjesztés 2. számú melléklete az intézmény pénzügyi beszámolója. Az anyag tartalmazza, hogy havi bevételük millió forint. Ebből a bérre és járulékra 240 millió forint kerül kifizetésre, tehát a dologi és egyéb folyó kiadásokra összesen: millió forint marad, amelyből havonta 30 millió forintot utalnak át az elmúlt évben átütemezett szállítói tartozások törlesztésére. A kórház likviditási helyzetét tovább rontja a fenntartótól kapott kölcsön visszafizetésének kötelezettsége, ami 10 millió forint/hó. A jelentés mottója: pénzügyi pozíciónk az önkormányzati határozat óta lényegesen nem változott. Ezt szemlélteti az alábbi táblázat is: Ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek Bruttó összeg E Ft Fizetési határidőn belüli napon túli lejárt napon túli lejárt napon túli lejárt napon túli lejárt Mindösszesen

4 4 A fentiek alapján javaslom, hogy dr. Ruzsa Csabának, a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának az intézmény Ángyán J. u. 2 szám alatt működő telephely (Tüdőszanatórium) kiürítésére, továbbá a 275 krónikus, valamint 16 aktív pszichiátriai ágy átalakítására/ elhelyezésére vonatkozó javaslatát fogadja el a Közgyűlés. Indítványozom, hogy a Baranya Megyei Kórház krónikus ágyszámából 5 hospice + 30 krónikus ágyat a Pécsi Betegápoló Irgalmas Rendnek, 35 kardiológiai rehabilitációs ágyat a Pécsi Tudományegyetemnek, 50 rehabilitációs ágyat - a Közgyűlés 27/2008.(III. 06.) Kgy határozata alapján - a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.-nak működtetésre, feladatátadással adjon át a testület. Kérem továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazzon fel Pécs M. Jogú Város Önkormányzata polgármesterével történő tárgyalásokra, a 100 krónikus ágy elhelyezésével kapcsolatban, a város fenntartásában működő Integrált Szociális Intézményben (Pécs, Malomvölgyi út 21.) alatt. Javaslom továbbá, a Közgyűlés támogassa, hogy a Baranya Megyei Kórház központi telephelyére (Rákóczi u. 2. szám) alá kerüljön áthelyezésre 55 krónikus ágy (35 kardiológiai rehabilitációs + 20 krónikus ágy). Tekintettel arra, hogy a kiürítési tervben szereplő ingatlanban jelenleg 16 aktív pszichiátriai ágy is működik, ezért javaslom, hogy ezen ágyak - 16 aktív belgyógyászati ággyá történő átalakítást követően - kerüljenek elhelyezésre az intézmény központi telephelyére. A javasolt intézkedéssel az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro-Kardiológiai Mátrix Osztály jelenlegi 28 ágyszáma 8 ággyal 36-ra, a Bel-Anyagcsere Osztály 27 ágyszáma is 8 ággyal, azaz 35-re nőne. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, járuljon hozzá, hogy a Pécsi Betegápoló Irgalmas Renddel, a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.-val kötendő - a krónikus/aktív ágyak működtetésének átadásához szükséges feladatátadási szerződéseket - az érintett egészségügyi szolgáltatókkal történő egyeztetést követően, a Közgyűlés szeptember 18.-i ülése elé terjeszthessem. Javaslom, a testület támogassa, hogy a 100 krónikus ágy működtetésére vonatkozó, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetőivel történt tárgyalásaimról, eredményéről is ekkor adhassak számot. Fontosnak ítélem meg, hogy a Közgyűlés a telephely kiürítésére vonatkozó megállapodások elfogadásával egy időben kapjon pontos tájékoztatást azoknak a Baranya Megyei Kórház likviditási-gazdálkodási helyzetére gyakorolt hatásáról. Ezért javaslom, utasítsa a Közgyűlés a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a testület szeptember 18-i ülésére készüljön részletes kimutatás az intézmény Ángyán J. u. 2. szám (Tüdőszanatórium) épületének kiürítése, és a működési engedélyben szereplő 275 krónikus ágy tervezett módon való működtetésének várható pénzügyi, továbbá a humánerőforrásra gyakorolt következményeiről, és ezekkel kapcsolatos újabb szükséges intézkedésekről. Javaslom továbbá, a Közgyűlés fogadja el a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának beszámolóját az Intézkedési terv végrehajtásának aktualitásairól, valamint az önkormányzati biztosnak a kórházi adósságállomány szerkezete javítását célzó javaslatait, és a fenntartói nyilatkozatot tartalmazó 3. számú mellékletet. Az önkormányzati biztos jelentése részletesen tartalmazza az azonnali adósságkezelés a tartozások megfizetésének átütemezése javasolt technikáját, amelynek feltétele a fenntartói nyilatkozat feltételeinek elfogadása. Ezért kérem a Közgyűlést, hatalmazzon fel a 3. számú melléklet szerinti Fenntartói nyilatkozat aláírására.

5 5 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának az intézmény Ángyán J. u. 2. szám alatt működő telephely (Tüdőszanatórium) kiürítésére, a 275 krónikus ágy működtetésére/elhelyezésére vonatkozó javaslatát elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b. felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Pécsi Betegápoló Irgalmas Renddel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.-val, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterével a krónikus ágyak működtetésének átadásához, továbbá 100 ágy elhelyezéséhez szükséges tárgyalásokat folytassa le, majd a feladatátadási/bérleti szerződés-tervezeteket terjessze jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 18. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója c. utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy készítsen részletes kimutatást az intézmény Ángyán J. u. 2. szám (Tüdőszanatórium) alatti telephelyének kiürítése, valamint a működési engedélyben szereplő 275 krónikus ágynak a határozat 1. számú melléklete szerinti működtetésének várható gazdálkodási-pénzügyi, továbbá a humánerőforrásra gyakorolt hatásairól. Határidő: augusztus 31. Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója d. felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 1/c. pontban meghatározott feladatai teljesítéséről készített beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 18. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6 a. a Baranya Megyei Kórház Ángyán J. u. 2. szám alatt működő 16 aktív pszichiátriai ágy 16 aktív belgyógyászati ággyá történő átminősítését elfogadja, és elrendeli, hogy 8 ágy az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro- Kardiológiai Mátrix Osztályon, 8 ágy a kódszámú Bel-Anyagcsere Osztályon kerüljön elhelyezésre. Határidő: az egészségügyi szakhatóság engedélyét követően Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója b. felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Baranya Megyei Kórház 16 aktív pszichiátriai ágyának 16 belgyógyászati aktív ággyá történő átminősítés iránti kérelmet terjessze a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács elé. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. az önkormányzati biztosnak a Baranya Megyei Kórház adósságállománya szerkezetének javítására vonatkozó, a határozat 2. melléklete szerinti javaslatát elfogadja, és felhatalmazza elnökét a Fenntartói nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b. utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szállítói tartozások átütemezésével kapcsolatos megkeresésekről köteles egyeztetni a Közgyűlés elnökével. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója Pécs, június 10. dr. Hargitai János

7 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ Intézkedési terv és beszámoló Az előterjesztés és a határozati javaslat 1. számú melléklete A 47/2008.(IV.17.) Kgy. határozat értelmében a Baranya Megyei Kórház pénzügyi, gazdálkodási helyzetének áttekintése, javaslat a kórházi struktúra átalakítására irányuló intézkedési tervre A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének fenti számú határozata értelmében a Rákóczi úti telephely állapotának, az ott elhelyezett szervezeti egységek helyzetének, és azok áthelyezési lehetőségeinek áttekintése után széleskörű konzultációt folytattunk Pécs város szakmai vezetésével és a Pécsi Tudományegyetem szakmai vezetésével, és a Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza vezetőivel. A Baranya Megyei Kórház vezetése az alábbiak szerint teszi meg javaslatát az Ángyán János úti telephely kiköltözésére és áttelepítésére vonatkozóan: A krónikus és rehabilitációs ágyak meghatározott számban feltétlenül pécsi telephelyen kell, hogy működjenek, hiszen a pécsi és Pécs környéki és az Egyetemhez kapcsolódó krónikus betegellátás ezt feltétlenül indokolja, a Baranya Megyei Kórház aktív osztályai és az egyetem klinikai osztályai mellett. Kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy az átrendezés, áthelyezés a Baranya megyei betegek számára ne okozzon zavart. Az Ángyán J. úti telephelyen jelenleg 275 krónikus ágy működtetésére rendelkezünk OEP szerződéssel az alábbi megoszlásban: - 5 hospice ágy, - 30 ápolási ágy, - 70 kardiológiai rehabilitációs ágy, krónikus ágy. A felsorolt ágyakból ÁNTSZ engedély alapján 70 krónikus, illetve 30 kardiológiai rehabilitációs ágyat szüneteltetünk június 30-ig, ezt a szüneteltetési engedély két alkalommal (kétszer 6 hónapra) már megkaptuk, ennek újabb meghosszabbítására nem kérhetünk engedélyt az ANTSZ-től. Emiatt szükséges a 47/2008.(IV.17.) Kgy. határozat mellékletében foglalt intézkedési terv 4. pontja krónikus ellátásra vonatkozó intézkedés módosítása az alábbiak szerint: A krónikus ellátást biztosító 275 ágy kiköltöztetési lehetőségének kidolgozása ( az Ángyán J. úti telephely kiköltöztetése)

8 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ Ennek biztosítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: Prof. dr. Kollár Lajos PTE Klinikai Központ főigazgatójával, prof. dr. Kovács L. Gábor OEKK elnökével, prof. dr. Németh Péter dékánnal, valamint az érintett szakmai professzorokkal előzetes tárgyalások történtek. A szakmai vezetők feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy a krónikus rehabilitációs ágyak, valamint a krónikus ágyak nagy része Pécs városában működjön, de a krónikus ágyak kisebb része is a megyében kapjon helyet. A krónikus rehabilitációs ágyak közül 35 ágy átvételével kapcsolatban az Egyetem vezetői jelenleg a tárgyalások folytatását javasolják, de reálisan nem látnak lehetőséget az átvételre. A Harkányi Gyógyfürdő Kórház a Baranya Megyei Önkormányzat előzetes döntésének megfelelően 50 krónikus ágyat átvesz, így csökken a várakozási idő a betegfelvételt illetően. A Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza vezetőivel (Morvay Imre Pió atya, Guld Károly ügyvezető igazgató) történt ismételt megbeszélés alapján átvesz a Baranya Megyei Kórháztól 30 ápolási és 5 hospice ágyat, melyre a megye egész területéről megkülönböztetés nélkül vesz fel beteget. Az előzetes szándéknyilatkozat az Irgalmas Rend vezetői és a Baranya Megyei Kórház főigazgatója között megtörtént, melyet mellékelünk. A Pécs város területén működő Malomvölgyi integrált szociális otthon vezetőjével, dr. Bleyer Erzsébettel történt többszöri megbeszélés alapján elfogadhatónak és jónak tartaná, ha a Malomvölgyi szociális otthonban, ahol jelenleg 480 férőhely működik, ha 100 ágyas krónikus osztályt működtethetne, az ott gondozott betegek szakmai ellátása is javulna. Itt lehetséges megoldásként kínálkozik: a.) a Baranya Megyei Kórház üzemelteti az átadott ágyakat, egy kihelyezett telephelyen történő üzemeléssel, b.) átadásra kerül ez a kapacitás ideiglenesen, vagy véglegesen. Ennek eldöntésére, egyeztetése további egyeztetés szükséges a Baranya Megyei Közgyűlés és Pécs Város Önkormányzata vezetői között, javasoljuk ezt közgyűlési határozatba foglalni. A Baranya Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján az egyeztetésekben a kórház vezetése részt vesz. Elvi megállapodást kötöttünk a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Khtval 50 krónikus (geriátriai) ágy átadására, melyet a 27/2008.(III.6.) Kgy. Határozat támogatott, a szükséges RET támogató határozatot követően a feladatátadási határozat elkészítése, és a kapacitás átadása szükséges. A Pécsi Tudományegyetem vezetése megfontolás tárgyává teszi, hogy az egyes intézmények közötti áthelyezések miatt 35 krónikus rehabilitációs ágy az Egyetemre kerüljön és a fennmaradó 35 ágy a Baranya Megyei Kórház központi telephelyén (Rákóczi út) kerüljön. Ez lehetőséget adna arra, hogy az Egyetem az ápolási határnap letelte előtt helyezhessen betegeket erre az osztályra, azért, hogy a finanszírozási szabályoknak mindkét intézmény eleget tudjon tenni.

9 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ A Baranya Megyei Kórház Rákóczi úti Telephelyén a 35 ágy kardiológiai rehabilitációs osztály és 20 ágyas krónikus osztály kisebb átalakítással elhelyezhető, ezek megtartását javasoljuk, az egészségügyi feladataink maradéktalan ellátás hoz további üzemeltetésük szükséges. A fentiekben részletezetteknek megfelelően az összesen 275 krónikus és rehabilitációs, jelenleg az Ángyán J. úti telephelyre telepített ágyszám elhelyezésére a lehetőség adott az alábbiak szerint: Osztály megnevezés Ágyszám Feladatátadás, elhelyezés módosítás Hospice osztály 5 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel Ápolási osztály 30 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel Kardiológiai rehabilitáció 70 ágy 35 ágy feladatátadás PTE 35 ágy leköltöztetés a Rákóczi úti telephelyre Krónikus osztály 170 ágy 50 ágy feladatátvétel Harkány Gyógyfürdő Kht 100 ágy feladatátvétel, vagy kihelyezett telephely a Malomvölgyi Szociális otthonba 20 ágy leköltöztetés a Rákóczi úti telephelyre Összesen: 275 ágy 220 ágy feladatátadással, vagy kihelyezéssel átadás 55 ágy ( marad saját üzemeltetésben) átköltöztetés a Rákóczi úti telephelyre Az Ángyán J.úti telephelyen működő 16 aktív pszichiátriai ágy általános belgyógyászati ággyá történő átminősítését tartjuk szükségesnek. Az egészségügyi ellátórendszer reformja kapcsán április 1-től az OEP jelentősen csökkentette a belgyógyászati szakmához tartozó ágyak számát. Az addigi összesen 152 endoszkópiai, gasztroentrológiai, anyagcsere, kardiológiai és geriátriai ágy helyett 28 bel-gasztro-kardiológiai és 27 anyagcsere aktív ágyra kötött intézményünkkel szerződést. A két belgyógyászati osztályunk 2008-évi átlagos ágykihasználási %-a 87, illetve 90%, emellett napos előjegyzési tudjuk fogadni a nem akut betegeket, ezek a mutatók indokolják az ágyszám bővítést. A megnövelt ágyszámmal végzett ellátás a belgyógyászati területen leépítésre kerülő 10 fő figyelembevételével a veszteségek lényeges csökkentését fogják eredményezni (csökkentett költségek, megnövelt bevétel) Javasoljuk az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro-Kardiológiai mátrix osztály 28 ágyszámát 8 ággyal 36 ágyra, és a Bel-Anyagcsere osztály 27 ágyát 8 ággyal 35 ágyra növelni. A fentiek alapján lehetőséget látok arra, hogy október 1-re az Ángyán J. úti telephely kiürítése megtörténjen amennyiben a Közgyűlés fenti javaslatainkkal egyetért és a segítségét élvezzük. Az intézkedési tervben foglalt egyéb feladatok végrehajtása:

10 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ A Nővérszállót október 1-vel megszüntetjük - amennyiben lehetséges korábbi időpontban. Mindezen intézkedések szakmai, műszaki és költségtervei a végleges döntés függvényében készülhetnek, illetve készülnek el. Az intézkedési tervben szereplő oktatási feladatok dologi költségeinek megtérítésére és az oktatás komplex feladatainak ellátására megbeszélést kezdeményeztünk az Egyetem vezetőivel (prof. dr. Kollár Lajos, prof. dr. Bódis József, prof. dr. Németh Péter) mely eredményeként ígéretet kaptunk arra, hogy az Egészségtudományi Kar és az Orvostudományi Kar is megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az oktatók díjazása mellett a Megyei Kórháznak a dologi költségek létszám/óra vonatkozásában hogyan tudja a feladatot megtéríteni, és erre előzetes szerződést kötünk. Gazdálkodási szervezet lehetséges együttműködésére is már több alkalommal folytattunk tárgyalást az Egyetem Klinikai Központjának vezetésével. Mivel e terület az Egyetem egészének működését érinti, ezért a megbeszéléseket tovább kell folytatni az Egyetem műszaki igazgatóságának bevonásával. Az Intézkedési tervben szereplő megtakarítási intézkedések több pontját is érinti a következő megállapodás: az Egyetem vállalta, hogy július 1-től minden második hét végén a belgyógyászati, sebészeti ügyeletet átveszi. Az egységes belgyógyászat kialakítása megtörtént június 1-jén, az egyesített ügyeleti rend működik, a részlegek szakmai vezetésének illetve adminisztratív tevékenységének kialakítása megtörtént, 10 álláshelyet megszüntettünk és a terület átszervezése folyamatban van. A szakmai anyagok és gyógyszer felhasználásra kialakított keretgazdálkodási rendszert az első havi adatok alapján felülvizsgáltuk. Az első hónapban a szakmai anyagok tekintetében 619 ezer Ft összegű megtakarítást értünk el, a gyógyszerek felhasználása terén még ez nem jelentkezett. A tapasztalatok figyelembe vételével kialakításra került egy új, a korábbinál differenciáltabban megállapított kereteket tartalmazó rendszer. A gyógyszer felhasználás területén belső ellenőri vizsgálatot rendeltem el, illetve további intézkedéseket tervezünk. Ismételten pályázatot nyújtunk be az egynapos sebészeti ellátás végzése érdekében, ezzel a sebészet, érsebészet és szülészeti költségek csökkentését érhetjük el. A Baranya Megyei Kórház vezetése a fentiek alapján a 47/2008.(IV.17.) Kgy. Határozat módosítását, és az intézkedési tervről készített helyzetértékelésünk elfogadását kéri. Pécs, június 6. Dr. Ruzsa Csaba főigazgató

11 Baranya Megyei Kórház 7623 Pécs, Rákóczi út 2. Pénzügyi beszámoló június 3. Az előterjesztés 2. számú melléklete Intézményünkben májusban tovább folytattuk az április hónapban bevezetett szigorú keretgazdálkodást, mind a gyógyszer mind a szakmai anyag tekintetében. A keretek ebben a hónapban is a biztosi utasítás szerint átlagos differenciált 5 %-os csökkentéssel kerültek meghatározásra, így a gyógyszerkeret ,- Ft, az anyagkeret ,- Ft volt májusban. Május hónap folyamán a szakmailag indokolt gyógyszerkeret módosítás ,- Ft, az anyagkeret ,- Ft volt. Május hónapban szakmai anyag tekintetében az előző hónap azonos időszakához képest ,- Ft megtakarítás keletkezett, a gyógyszer felhasználás azonban ,- Ft-tal magasabb az előző év májusához viszonyítva. Az intézmény vezetésének döntése alapján a legjelentősebb kerettúllépő osztály betegforgalmát utólagosan tételesen megvizsgáljuk, a túllépés okát keresve. Az egyes osztályokkal tovább folytatódtak az intézkedési tervben szereplő megtakarítási lehetőségek gyakorlati lépésekre vonatkozó megbeszélései. Első öt hónap pénzforgalma (2008. I-V. hó) Bevételek: E Ft OEP-től átvett ,- Fenntartói támogatás ,- Működési bevételek ,- Bevételek összesen: ,- Nyitó pénztárkészlet ,- Nyitó + bevétel ,- Kiadások: Beruházás 192,- Bér + járulék ,- Dologi és folyó kiadások ,- Kiadások: ,- Zárópénztárkészlet: 8.942,-

12 2 Továbbra is nagy gondot jelent a közüzemi és egyéb 90 napon túli számlák törlesztése. Az előző hónapban készített beszámolónkban felvázoltaknak megfelelően, az önkormányzati biztossal együttműködve a szolgáltatókkal, illetve szállítókkal történő adósság átütemezési tárgyalások megkezdődtek. Ez összességében mintegy 320 M Ft-ot tesz ki. A havi bevételünk átlagosan mindent összevetve M Ft. Ebből a bér és járulék 240 M Ft, tehát a dologi és egyéb folyó kiadásokra M Ft marad, melyből havonta 30 M Ft az elmúlt évben átütemezett szállítói tartozások törlesztése, likviditási helyzetünket tovább rontja az Önkormányzattól kapott fenntartói kölcsön részletének visszafizetése, ami 10 M Ft. A bevételi forrásunk a folyamatos működéshez is kevés, ez az adósság törlesztés további nehéz feladat elé állítja intézményünket. Pénzügyi pozíciónk az önkormányzati határozat óta lényegesen nem változott. A mai napon megérkezett a fenntartói támogatás 104,5 M Ft, a végrehajtott januári bérfejlesztésre és a 13. havi illetményre. Ezt az összeget az adósság csökkentésére tudjuk fordítani. A fenntartótól még további kb. 58 M Ft várunk a már kifizetett felmentési illetmények miatt. A jelenlegi adósságállományt a mellékelt kimutatás tartalmazza. Pécs, június 3. Mellékletek: 1 db Dr. Ruzsa Csaba főigazgató

13 3 Ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek Bruttó összeg E Ft Fizetési határidőn belüli napon túli lejárt napon túli lejárt napon túli lejárt napon túli lejárt Mindösszesen Pécs, június 3.

14 az előterjesztés 3. számú melléklete, illetve a határozati javaslat 2. számú melléklete Javaslat a Baranya Megyei Kórház adósságállománya szerkezetének javítására A Baranya Megyei Kórház adósságállománya az utóbbi 3 évben az alábbiak szerint alakult: adatok ezer forintban lejárt nem lejárt összesen Fenti adatokból látható, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának növekedése az utóbbi időben megtett intézkedések következtében lelassult. A tartozásállomány növekedése első 5 hónapjában kisebb, mint amit a táblázat adatai mutatnak: a növekedés nem 163 millió forint, hanem 55 millió forint. A év eleji kötelező béremelések eddig felmerült 35 millió Ft többletkiadása, illetve az elmúlt évi 128 fős, és az idei 42 fős létszámleépítéshez kapcsolódó végkielégítés, felmentési illetmények és járulékai címén kifizetett 73 millió Ft, azaz összesen 108 millió Ft többletköltség ugyanis visszatérül a Kórház számára. Mindemellett eddig eltelt időszakában a vevőállomány 13 millió forinttal nőtt, ami azt jelenti, hogy a tartozásállomány növekedése önmagában változatlan követelésállomány mellett csak 42 millió forint lenne. A tartozásállomány szerkezetének alakulása azonban kedvezőtlen, mert a lejárt tartozások aránya növekedett, annak ellenére, hogy fenntartói segítséggel az elmúlt időszakban 369 millió forint összegű lejárt tartozás átütemezésre került. A kórház működésére átlagosan havi millió Ft áll rendelkezésre. A bevételek 87 %-a betegellátás teljesítmény utáni díjazásából, az OEP-től ered. A többi az úgynevezett működési bevétel (bérleti díjak, térítésköteles beavatkozások díja, külföldi betegek térítése, infrastruktúra igénybevétele, egyéb egészségügyi szolgáltatási díjak), valamint fenntartói, azaz önkormányzati támogatás. az önkormányzat költségvetése az idei évre 106 millió Ft támogatást irányoz elő a január 1-jén végrehajtott közalkalmazotti bértábla változás fedezetéül, és 12,6 millió Ft-ot gép-műszer felújításra. A Közgyűlés határozata értelmében a Baranya Megyei Kórház adósságállománya évben nem növekedhet, ennek érdekében a kórház gazdálkodását érintő szigorú takarékossági intézkedési terv végrehajtása folyamatban van. 1

15 A Kórház a fentiekben bemutatott okokból következően 2008-ban nem képes az adósságállomány csökkentésére, sőt, ebben az évben a lejárt tartozásállomány tovább növekedhet. Egyes szállítók már jelezték, hogy amennyiben nem történik érdemi intézkedés követelésük kiegyenlítésére, kénytelenek megfontolni a partneri kapcsolat felülvizsgálatát, a jogi lépéseket is. Mivel az intézkedési terv végrehajtásából eredő megtakarítások 2008-ban csak részlegesen jelentkezhetnek, ezért megoldást jelenthet az adósságállomány egy részének átütemezése, melyre a szállítók döntő része hajlandóságot mutat. Ez azt jelentené, hogy a szállítók a kórház felé fennálló követeléseiket értékesítenék (engedményeznék), így pénzükhöz juthatnának. Ez a Kórház szempontjából azt jelentené, hogy nem a számlát kiállító szállítónak, hanem az un. engedményesnek kötelesek megfizetni a tartozást. Több pénzintézettel folytatott előzetes egyeztetés alapján látható, hogy (az általuk megvásárolandó) követelések esetében lehetőséget adnának a részletekben történő, halasztott fizetésre, a szállítói késedelmi kamatoknál alacsonyabb összegű díj ellenében. Ez a kórház szempontjából a tartozásállomány átütemezését jelentené, csökkentve a Kórház jelenlegi adósságterhelését. A pénzintézetek közül a korábbi fizetés-átütemezésekben már érintett, és további szállítói tartozások átvállalásáról tárgyalásokat folytató MKB Zrt. a fizetési halasztás engedélyezéséhez a mellékelt tartalmú fenntartói nyilatkozat aláírását kéri az önkormányzattól. Ebben a fenntartó arra vállal kötelezettséget, hogy az általa felügyelt költségvetési szerv vezetésére olyan befolyást gyakorol, hogy a tartozás kifizetése megtörténjen, illetve egy esetleges szervezeti átalakítás során figyelemmel lesz a tartozásállomány megfizetésének garanciáira. A fizetési halasztást, az átütemezést azért is célszerű jóváhagyáshoz kötni, hogy az átütemezés során a fenntartói felügyelet érdemben érvényesülhessen. Látni kell azonban, hogy a kórházi tartozásállomány átütemezése csak a rövidtávú rendezés eszköze, ezzel a tartozás nem tűnik el. Kedvező hatása a késedelmi kamatterhek csökkentésében és a szállítói kapcsolatokban az érdekérvényesítés lehetőségeinek javulásában jelentős, ami a kórház számára összességében tíz millió forintos nagyságrendű megtakarítást eredményezhet. A tartozásállomány átütemezett része a Kórház könyveiben megmarad, de a lejárt tartozások állománya csökken. A későbbiekben kell megtenni azokat a konkrét intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a tartozásállomány folyamatos csökkentését, illetve felszámolását. E tekintetben is előnyös a fizetési halasztás, mivel így lehetőség nyílik kedvezőbb megoldások keresésére az adósságok felszámolásában. Pécs, június 6. Czakó Imre önkormányzati biztos 2

16 Melléklet Fenntartói nyilatkozat A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Kórház (továbbiakban: Kórház) fenntartója, tudomásul bír arról, hogy az MKB Bank Zrt. (Budapest, Váci utca 38.) a Kórházzal szembeni követeléseket vásárolt meg illetve vásárol meg a jövőben. Ezúttal megerősítjük azon kötelezettségünket, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Kórház fenntartója, az egészségügyről szóló CLIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően köteles a Kórház működésének folyamatos felügyeletére és ellenőrzésére, illetve köteles biztosítani a Kórház működőképességét és fejlesztését. Ezen törvényi kötelezettségünk alapján megerősítjük, hogy a Kórház gazdálkodására és vezetésére nézve olyan befolyást fogunk gyakorolni, hogy a Kórház a követelésvásárlásokból származó, az MKB Bank Zrt.-vel szembeni mindenkori kötelezettségeiknek teljes mértékben eleget tudjon tenni. Kijelentjük továbbá, hogy a Kórház működtetésének esetleges megváltoztatása esetén a fenti kötelezettség érvényesítése érdekében jogi garanciát kötünk ki. Pécs, június (cégszerű aláírás) 3

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Módosított határozati javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának az intézmény Ángyán J. u. 2. szám alatt működő telephely (Tüdőszanatórium) kiürítésére, a 275 krónikus ágy működtetésére/elhelyezésére vonatkozó módosított javaslatát elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b. felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Pécsi Betegápoló Irgalmas Renddel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.-val, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterével a krónikus ágyak működtetésének átadásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, valamint ezzel egy időben, krónikus ágynak a Pécs Dischka Gy. u. 6. szám alatti ingatlanban történő (esetleges) elhelyezése céljából az épület átalakításához szükséges funkció vizsgálatot és a költségbecslést készítesse el és azt a feladatátadási/bérleti szerződés-tervezetekkel együtt terjessze jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 18. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója c. utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy készítsen részletes kimutatást az intézmény Ángyán J. u. 2. szám (Tüdőszanatórium) alatti telephelyének kiürítése, valamint a működési engedélyben szereplő 275 krónikus ágynak a határozat 1. számú melléklete szerinti működtetésének várható gazdálkodási-pénzügyi, továbbá a humánerőforrásra gyakorolt hatásairól. Határidő: augusztus 31. Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

18 d. felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 1/c. pontban meghatározott feladatai teljesítéséről készített beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 18. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. a Baranya Megyei Kórház Ángyán J. u. 2. szám alatt működő 16 aktív pszichiátriai ágy 16 aktív belgyógyászati ággyá történő átminősítését elfogadja, és elrendeli, hogy 8 ágy az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro- Kardiológiai Mátrix Osztályon, 8 ágy a kódszámú Bel-Anyagcsere Osztályon kerüljön elhelyezésre. Határidő: az egészségügyi szakhatóság engedélyét követően Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója b. felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Baranya Megyei Kórház 16 aktív pszichiátriai ágyának 16 belgyógyászati aktív ággyá történő átminősítés iránti kérelmet terjessze a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács elé. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. az önkormányzati biztosnak a Baranya Megyei Kórház adósságállománya szerkezetének javítására vonatkozó, a határozat 2. melléklete szerinti javaslatát elfogadja, és felhatalmazza elnökét a Fenntartói nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b. utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szállítói tartozások átütemezésével kapcsolatos megkeresésekről köteles egyeztetni a Közgyűlés elnökével. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója Pécs, június 18. dr. Hargitai János

19

20 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ Az előterjesztés és a határozati javaslat 1. számú módosított melléklete A 47/2008.(IV.17.) Kgy. határozat értelmében a Baranya Megyei Kórház pénzügyi, gazdálkodási helyzetének áttekintése, javaslat a kórházi struktúra átalakítására irányuló intézkedési tervre A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének fenti számú határozata értelmében a Rákóczi úti telephely állapotának, az ott elhelyezett szervezeti egységek helyzetének, és azok áthelyezési lehetőségeinek áttekintése után széleskörű konzultációt folytattunk Pécs város szakmai vezetésével és a Pécsi Tudományegyetem szakmai vezetésével, és a Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza vezetőivel. A Baranya Megyei Kórház vezetése az alábbiak szerint teszi meg javaslatát az Ángyán János úti telephely kiköltözésére és áttelepítésére vonatkozóan: A krónikus és rehabilitációs ágyak meghatározott számban feltétlenül pécsi telephelyen kell, hogy működjenek, hisz a pécsi és Pécs környéki és az Egyetemhez kapcsolódó krónikus betegellátás ezt feltétlenül indokolja, a Baranya Megyei Kórház aktív osztályai és az egyetem klinikai osztályai mellett. Kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy az átrendezés, áthelyezés a Baranya megyei betegek számára ne okozzon zavart. Az Ángyán J. úti telephelyen jelenleg 275 krónikus ágy működtetésére rendelkezünk OEP szerződéssel az alábbi megoszlásban: - 5 hospice ágy, - 30 ápolási ágy, - 70 kardiológiai rehabilitációs ágy, krónikus ágy. A felsorolt ágyakból ÁNTSZ engedély alapján 70 krónikus, illetve 30 kardiológiai rehabilitációs ágyat szüneteltetünk június 30-ig, ezt a szüneteltetési engedély két alkalommal már megkaptuk. Az időközben megkezdett, a krónikus ágyak elhelyezésére vonatkozó tárgyalások miatt szükséges a 47/2008.(IV.17.) Kgy. határozat mellékletében foglalt intézkedési terv 4. pontja krónikus ellátásra vonatkozó intézkedés módosítása az alábbiak szerint: A krónikus ellátást biztosító 275 ágy kiköltöztetési lehetőségének kidolgozása ( az Ángyán J. úti telephely kiköltöztetése) Ennek biztosítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: Prof. dr. Kollár Lajos PTE Klinikai Központ főigazgatójával, prof. dr. Kovács L. Gábor OEKK elnökével, prof. dr. Németh Péter dékánnal, valamint az érintett szakmai

21 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ professzorokkal előzetes tárgyalások történtek. A szakmai vezetők feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy a krónikus rehabilitációs ágyak, valamint a krónikus ágyak nagy része Pécs városában működjön, de a krónikus ágyak kisebb része is a megyében kapjon helyet. A krónikus rehabilitációs ágyak közül 35 ágy átvételével kapcsolatban az Egyetem vezetői jelenleg a tárgyalások folytatását javasolják, de reálisan nem látnak lehetőséget az átvételre. A Harkányi Gyógyfürdő Kórház a Baranya Megyei Önkormányzat előzetes döntésének megfelelően 50 krónikus ágyat átvesz, így csökken a várakozási idő a betegfelvételt illetően. A Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza vezetőivel (Morvay Imre Pió atya, Guld Károly ügyvezető igazgató) történt ismételt megbeszélés alapján átvesz a Baranya Megyei Kórháztól 30 ápolási, 30 krónikus és 5 hospice ágyat, melyre a megye egész területéről megkülönböztetés nélkül vesz fel beteget. Az előzetes szándéknyilatkozat az Irgalmas Rend vezetői és a Baranya Megyei Kórház főigazgatója között az ápolási, illetve hospice ágyak átvételére írásban megtörtént, melyet mellékelünk, a 30 krónikus ágy átvételéről előzetesen szóban állapodtunk meg. A krónikus ágyaink közül a megmaradó 140 ágy működtetésére az alábbi javaslatterveket terjesztjük be, ezek esetében testületi döntés szükséges a megvalósításra kerülő változattal kapcsolatban. 1.) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Pécs, Dischka u.6.sz. alatti telephely felújítására tanulmányterv készítése szükséges, amennyiben ennek költségei reálisak, és finanszírozhatók, úgy 90 krónikus ágy itt nyerne elhelyezést. 2.) Amennyiben a fenti, Dischka úti telephely felújítása a tanulmányterv alapján nem lenne megvalósítható, akkor a Pécs város területén működő Malomvölgyi Integrált Szociális otthon vezetőjével, dr. Bleyer Erzsébettel történt többszöri megbeszélés alapján elfogadhatónak és jónak tartanánk, ha a Malomvölgyi szociális otthonban, ahol jelenleg 480 férőhely működik, 90 ágyas krónikus osztályt működtethetne a Baranya Megyei Kórház, kihelyezett telephelyen történő üzemeléssel. Ennek eldöntésére további egyeztetés szükséges a Baranya Megyei Közgyűlés és Pécs Város Önkormányzata vezetői között, javasoljuk ezt közgyűlési határozatba foglalni. A Baranya Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján az egyeztetésekben a kórház vezetése részt vesz. A végleges döntés, illetve a döntés szerinti telephely felújításáig, illetve a kihelyezett telephely megvalósításáig továbbra is összesen 100 krónikus (30 kardiológiai rehabilitációs és 70 krónikus ) ágyszüneteltetési kérelmet nyújtunk be az ANTSZ-hez. 3.) Elvi megállapodást kötöttünk a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-val 50 krónikus (geriátriai) ágy átadására, melyet a 27/2008.(III.6.) Kgy.

22 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ Határozat támogatott, a szükséges RET támogató határozatot követően a feladatátadási határozat elkészítése, és a kapacitás átadása szükséges. A Pécsi Tudományegyetem vezetése megfontolás tárgyává teszi, hogy az egyes intézmények közötti áthelyezések miatt 35 krónikus rehabilitációs ágy az Egyetemre kerüljön és a fennmaradó 35 ágy a Baranya Megyei Kórház központi telephelyén (Rákóczi út) kerüljön. Ez lehetőséget adna arra, hogy az Egyetem az ápolási határnap letelte előtt helyezhessen betegeket erre az osztályra, azért, hogy a finanszírozási szabályoknak mindkét intézmény eleget tudjon tenni. A Baranya Megyei Kórház Rákóczi úti Telephelyén a 35 ágy kardiológiai rehabilitációs osztály kisebb átalakítással elhelyezhető, ezek megtartását javasoljuk, az egészségügyi feladataink maradéktalan ellátáshoz további üzemeltetésük szükséges. A fentiekben részletezetteknek megfelelően az összesen 275 krónikus és rehabilitációs, jelenleg az Ángyán J. úti telephelyre telepített ágyszám elhelyezésére a lehetőség adott az alábbiak szerint: Osztály megnevezés Ágyszám Feladatátadás, elhelyezés módosítás Hospice osztály 5 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel Ápolási osztály 30 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel Kardiológiai rehabilitáció 70 ágy 35 ágy feladatátadás PTE 35 ágy leköltöztetés a Rákóczi úti telephelyre, illetve a Dischka úti telephelyre, annak felújítása után. Krónikus osztály 170 ágy A változat: 50 ágy feladatátvétel Harkány Gyógyfürdő Kht 30 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel 90 ágy működtetése a Pécs, Dischka u.6.sz. alatti telephelyen, annak felújítása után. B változat: 50 ágy feladatátvétel Harkány Gyógyfürdő Kht 30 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel 90 ágy kihelyezett telephely a Malomvölgyi Szociális otthonba Összesen: 275 ágy A és B változat: 150 ágy feladatátadással, vagy kihelyezéssel átadás 125 ágy ( marad saját üzemeltetésben) Kardiológiai rehabilitáció 35 ágy és Krónikus osztály 90 ágy átköltöztetés a Dischka úti telephelyre, vagy a

23 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ Malomvölgyi úti Szociális otthonba kihelyezés Az Ángyán J.úti telephelyen működő 16 aktív pszichiátriai ágy általános belgyógyászati ággyá történő átminősítését tartjuk szükségesnek. Az egészségügyi ellátórendszer reformja kapcsán április 1-től az OEP jelentősen csökkentette a belgyógyászati szakmához tartozó ágyak számát. Az addigi összesen 152 endoszkópiai, gasztroentrológiai, anyagcsere, kardiológiai és geriátriai ágy helyett 28 bel-gasztro-kardiológiai és 27 anyagcsere aktív ágyra kötött intézményünkkel szerződést. A két belgyógyászati osztályunk 2008-évi átlagos ágykihasználási %-a 87, illetve 90%, emellett napos előjegyzési tudjuk fogadni a nem akut betegeket, ezek a mutatók indokolják az ágyszám bővítést. A megnövelt ágyszámmal végzett ellátás a belgyógyászati területen leépítésre kerülő 10 fő figyelembevételével a veszteségek lényeges csökkentését fogják eredményezni ( csökkentett költségek, megnövelt bevétel) Javasoljuk az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro-Kardiológiai mátrix osztály 28 ágyszámát 8 ággyal 36 ágyra, és a Bel-Anyagcsere osztály 27 ágyát 8 ággyal 35 ágyra növelni. A fentiek alapján lehetőséget látok arra, hogy október 1-re az Ángyán J. úti telephely kiürítése megtörténjen amennyiben a Közgyűlés fenti javaslatainkkal egyetért és a segítségét élvezzük. Az intézkedési tervben foglalt egyéb feladatok végrehajtása: A Nővérszállót október 1-vel megszüntetjük - amennyiben lehetséges korábbi időpontban. Mindezen intézkedések szakmai, műszaki és költségtervei a végleges döntés függvényében készülhetnek, illetve készülnek el. Az intézkedési tervben szereplő oktatási feladatok dologi költségeinek megtérítésére és az oktatás komplex feladatainak ellátására megbeszélést kezdeményeztünk az Egyetem vezetőivel (prof. dr. Kollár Lajos, prof. dr. Bódis József, prof. dr. Németh Péter) mely eredményeként ígéretet kaptunk arra, hogy az Egészségtudományi Kar és az Orvostudományi Kar is megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az oktatók díjazása mellett a Megyei Kórháznak a dologi költségek létszám/óra vonatkozásában hogyan tudja a feladatot megtéríteni, és erre előzetes szerződést kötünk. Gazdálkodási szervezet lehetséges együttműködésére is már több alkalommal folytattunk tárgyalást az Egyetem Klinikai Központjának vezetésével. Mivel e terület

24 Baranya Megyei Kórház Igazgatóság f ő igazgató: dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ fax: 72/ az Egyetem egészének működését érinti, ezért a megbeszéléseket tovább kell folytatni az Egyetem műszaki igazgatóságának bevonásával. Az Intézkedési tervben szereplő megtakarítási intézkedések több pontját is érinti a következő megállapodás: az Egyetem vállalta, hogy július 1-től minden második hét végén a belgyógyászati, sebészeti ügyeletet átveszi. Az egységes belgyógyászat kialakítása megtörtént június 1-jén, az egyesített ügyeleti rend működik, a részlegek szakmai vezetésének illetve adminisztratív tevékenységének kialakítása megtörtént, 10 álláshelyet megszüntettünk és a terület átszervezése folyamatban van. A szakmai anyagok és gyógyszer felhasználásra kialakított keretgazdálkodási rendszert az első havi adatok alapján felülvizsgáltuk. Az első hónapban a szakmai anyagok tekintetében 619 ezer Ft összegű megtakarítást értünk el, a gyógyszerek felhasználása terén még ez nem jelentkezett. A tapasztalatok figyelembe vételével kialakításra került egy új, a korábbinál differenciáltabban megállapított kereteket tartalmazó rendszer. A gyógyszer felhasználás területén belső ellenőri vizsgálatot rendeltem el, illetve további intézkedéseket tervezünk. Ismételten pályázatot nyújtunk be az egynapos sebészeti ellátás végzése érdekében, ezzel a sebészet, érsebészet és szülészeti költségek csökkentését érhetjük el. A Baranya Megyei Kórház vezetése a fentiek alapján a 47/2008.(IV.17.) Kgy. Határozat módosítását, és az intézkedési tervről készített helyzetértékelésünk elfogadását kéri. Pécs, június 19. Dr. Ruzsa Csaba főigazgató

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 226-35 /2007. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Újabb fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

73/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Ellátási Szerződés kötése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

73/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Ellátási Szerződés kötése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 73/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Ellátási Szerződés kötése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - Ellátási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-21/2008. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 866/2008. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi területi ellátási kötelezettségének.

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 725-2/2007. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 05-5/127-6/2015. TÁRGY: TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖNFEL- VÉTELÉNEK ÉS AZ AHHOZ KAP- CSOLÓDÓ BIZTOSÍTÉKOK JÓVÁ- HAGYÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 800-5/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. MELLÉKLETEK:6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

92/2008.(VI. 26.) Kgy. határozat. Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról

92/2008.(VI. 26.) Kgy. határozat. Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról 92/2008.(VI. 26.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának az intézmény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2010. május 7. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 30/2010. (IV. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 392-13/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 417 726,6 millió forint, kiadási főösszege 1 422 962,7 millió forint, a költségvetés egyenlege -5 236,1 millió

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére 10. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 50-45/2012. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról Melléklet: - E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz.

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/161-20/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 18-án 17 00 órai kezdettel az Önkormányzat Ideiglenes Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 412-2/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40761/2011.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40761/2011. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40761/2011. CÍM: Beszámoló az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási tevékenysége 2009. évi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/244. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az Egészségház működésével

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztés Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113,142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az AHK Agglomerációs

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É TŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. FIZETÉSI PONT VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT, POINT OF INTERACTION (POI) TERMINÁLOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT IT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN HATÁLYOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: BM Duna Palota (Budapest V., Zrínyi u. 5. Színház terem) Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40427-2/2009. CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő:

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben