J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 259/1997. (XII.16.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával utasította a jegyzőt, hogy az ellenőrzési program összeállítása során fordítson kiemelt figyelmet a vendéglátóegységek törvényességi vizsgálatára, a kereskedés és vendéglátás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakra, s növelje a társhatóságokkal együtt lefolytatásra kerülő komplex ellenőrzések gyakoriságát. A határozat végrehajtásával kapcsolatban a Közigazgatási Osztály vezetője az alábbiakat jelenti: A évi ellenőrzési program célja a kereskedelemről szóló, többször módosított évi CLXIV. törvényben, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, többször módosított 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletben, az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló, többször módosított 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben, valamint a kereskedés és vendéglátás rendjéről szóló, többször módosított 6/1992. (III. 17.) Kt. rendeletben foglaltak hatályosulásának vizsgálata. Megállapítható, hogy az üzletek, a vendéglátó egységek általában érvényes működési engedély alapján és az abban meghatározott üzletkör szerint működnek. Hivatalból indult eljárás keretében megállapítottuk, hogy a Pápa, Jókai u. 68. sz. alatt a Car- Var Autókereskedés működési engedély nélkül üzemelt, így sor került az üzlet azonnali bezáratására és az itt folyó kereskedelmi tevékenység megtiltására. Az autókereskedés ma már működési engedéllyel rendelkezik, tevékenysége jogszerű. Ez évben is sor került több vendéglátó-ipari egység komplex hatósági ellenőrzésre a társhatóságokkal - ÁNTSZ, Rendőrkapitányság, Vámhivatal, Közterület-felügyelet, Munkavédelmi Főfelügyelőség együttműködve. Ennek keretében július 26-án éjszaka a következő vendéglátó üzletekben volt ellenőrzés: Szent László u. 3. sz. alatti Drinkbár, Jókai u. 61. sz. alatti Kék Villám, Bástya u. 28. sz. alatti Szürkebarát, Eötvös u. 23. sz. alatti Havanna Klub. Az egységek a jogszabályban előírt kötelezettségeket betartva üzemeltek. A Pápai Rendőrkapitányság, az ÁNTSZ, a PMH Műszaki Osztálya és a Vám- és Pénzügyőrség képviselőivel együtt november 13-án hulladékkereskedési tevékenységgel foglalkozó üzletekben, 2 pápai MÉH telepen történt vizsgálat, ami hiányosságokat nem tárt fel. Ez évben 5 vendéglátói-pari egység működésével kapcsolatban érkezett lakossági bejelentés, azok a késő esti, éjszakai nyitvatartást, és az egység zajkibocsátását kifogásolták. (Drinkbár Pápa, Szent László u. 3., Flamingó-bár Pápa, Fő tér 28., Bástya Söröző Pápa, Major u. 27., Ördögpince Pápa, Rákóczi u. 3., Boszorkánykonyha Pápa, Rákóczi u. 10.). Az üzemeltetőket figyelmeztettük a vonatkozó jogszabályi előírások betartására, a Szent L. u. 3. szám alatti vendéglátóegység időközben megszűnt, az új üzemeltetővel kapcsolatban eddig panasz nem érkezett.

3 A Major u. 27. szám alatti Bástya söröző vezetője a felszólítást követően a zárórát órára módosította. Az üzlet megszűnésekor a kereskedő köteles a jegyzőnek haladéktalanul visszaadni a működési engedélyét. E kötelezettség elmulasztása miatt 37 kereskedőt kellett felszólítani a teljesítésre, ezt követően a működési engedélyeket leadták. 154/2000. (XI.24.) és 134/2001. (VII.5.) határozatok Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával Pápa Város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási rendszerének elfogadásáról, illetve kiegészítéséről döntött. A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Tanulmányi Támogatási Rendszer keretében kiírásra került utazási és lakhatási támogatás pályázatra beérkezett pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a november 4-i ülésén bírálta el. A Bizottság döntése alapján a 2008/2009. tanévre 15 hallgató összesen ,- Ft/hó lakhatási támogatásban részesül, továbbá utazási támogatás 27 hallgató részére került megállapításra. 185/2004. (XII.22.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával döntött a Pápa, Huszár lakótelepen lévő személygépkocsi tároló céljára szolgáló felépítmények helyzetének rendezése érdekében építési telkek kedvezményes biztosításáról. A Műszaki Osztály vezetője a határozatok végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Pápa, Huszár ltp. közterületeinek átadása, illetve annak területén lévő 201 db gépjárműtároló ügyében a Honvédelmi Minisztérium és a Pápa Város Önkormányzata által november 15-én aláírt szándéknyilatkozatban a honvédelmi tárca vállalta, hogy legkésőbb december 31-ig a bérlemények jogi helyzetét rendezi a használókkal, a megüresedett garázsokat elbontja és a területet az Önkormányzat részére birtokba adja. A HM vállalta, hogy e kötelezettségének az ingatlan tulajdonjogában beállt változás esetén is eleget tesz. Az Önkormányzat 185/2004. (XII. 22.) határozatában vállalta, hogy a garázshasználók részére építési telket biztosít kedvezményesen, amelynek végső határideje - igazodva a szándéknyilatkozatban foglaltakhoz december 31. A szándéknyilatkozat aláírása óta eltelt időben több alkalommal felhívták a Honvédelmi Minisztériumot a szándéknyilatkozatban vállalt kötelezettségének teljesítésére, illetve többször tárgyaltak az ügy megoldása érdekében, azonban a tárgyalások nem vezettek eredményre. A Honvédelmi Miniszter szeptemberében írt levelében megállapította, hogy az Önkormányzat kedvezményes telkek biztosításával teljesítette vállalását.

4 A Miniszter Úr ezen kívül az alábbiakat nyilatkozta: - a tárca is fenntartja megállapodásban rögzített azon kötelezettségét, hogy amennyiben a garázsokat kiürítik azok elbontását saját költségén a szándéknyilatkozatnak megfelelően elvégzi. - A garázsok használóival a tárca nem áll jogviszonyban, illetve nem rendelkezik olyan jogi eszközökkel, mellyel őket a felépítmények kiürítésére kényszeríthetnénk. Ezen előzmények vezettek oda, hogy a garázsok használóit a fentiekről tájékoztattuk és felszólítottuk őket a garázsok november 30-ig történő kiürítésére. A garázsok leadása folyamatban van, az előterjesztés elkészítésének napjáig 115 garázs került leadásra. A rendezési tervnek megfelelő garázstelkek kialakítása megtörtént. A testületi határozatoknak megfelelő, kedvezményre jogosult igénylőkkel a szerződések megkötése elkezdődött. A kialakított garázstelkek megvásárlására az igények folyamatosan érkeznek. A kedvezményre nem jogosult telek igénylők körében év elején a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően liciten kerülnek értékesítésre a kedvezményre jogosult igénylők garázsigényének kielégítése után fennmaradó telkek. A Honvédelmi Minisztériumot levélben felszólítottuk a garázsok elbontására. 33/2004. (III.31.) és 85/2005. (V.12.) határozatok Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozataival felhatalmazta a polgármestert fedett műjégpálya érdekében tárgyalások folytatására. A Műszaki Osztály vezetője a határozatok végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a fedett műjégpálya építése céljából kiírt pályázat nem vezetett eredményre. A jégcsarnok engedélyezési tervei elkészültek, a Pápai Termálvízhasznosító ZRt. megrendelésében. Jelen gazdasági körülmények között nem tartják megvalósíthatónak a műjégpálya építését. A gazdasági környezet javulása, illetve megfelelő partner megléte, valamint pályázati lehetőség megjelenése esetén célszerű ismét megvizsgálni a fedett műjégpálya építésének lehetőségét. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.28.) rendelet VI. fejezet 7. (14) bekezdése A Képviselőtestület fenti rendeletében elrendelte, hogy a város területén működő, elsősorban az önkormányzat fenntartásában lévő kulturális intézmények összehangoltabb működésének kialakítására javaslat készüljön. A Művelődési Osztály vezetője fentiekkel kapcsolatban jelenti, hogy együttműködésre kérték fel az érintett intézményeket, szerveket, a területen működő gazdálkodó és civil szervezeteket annak érdekében, hogy a város sokszínű programkínálata az igénybe vevők számára minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon.

5 Egy webfelület létrehozását kezdeményezték, amelyhez az érintettek számára azonosítható hozzáférést biztosítanak. A hozzáférés birtokában a program szervezője még az előkészítés időszakában tájékozódhat egyidejűleg tájékoztatást adhat a többi szereplő számára az általa szervezendő programmal kapcsolatban. Az esetleges átfedések, ütközések elkerülése érdekében a rendszer jelzi a szervező számára az adott időpontban szervezett egyéb programokat. Az időpont módosításával lehetővé válik a programok egybeesésének az elkerülése. A webfelület koordinációját, felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya végzi. A webfelület létrehozásának költségei fedezhetők az Önkormányzat által elnyert ÁROP pályázat keretében igénybe vehető támogatásból. 88/2008. (VII.10.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával a Pápa, Barát u. 7. akadálymentesítése feladatra pályázat benyújtásáról döntött. A Vállalkozási Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a pályázatot a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz határidőben július 14-én benyújtották. A Közalapítvány októberi értesítése alapján a pályázatot jelen pályázati felhívás keretében nem tudják támogatni. 114/2008. (IX.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázat kiírásáról döntött a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozóan. A Műszaki Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület döntésének megfelelően a pályázat kiírása megtörtént. A pályázati kiírásban megadott határidőig a Bakony Volán Zrt. pályázata érkezett meg. A pályázó által benyújtott dokumentáció megfelel a pályázati kiírásnak. A pályázatban a jelenleg érvényes menetrend figyelembe vételével kellett a évre vonatkozó tarifaemelési javaslatot megtenni. A pályázó a jövő évre nem tervez tarifaemelést. A pályázati kiírásnak megfelelően a Bakony Volán Zrt. benyújtotta a időszakra vonatkozó szerződés tervezetét, amelyet jóváhagyásra mellékelten beterjesztünk a Képviselőtestület elé. 117/2008. (IX.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásról döntött. A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület döntését az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához határidőben megküldték. Ezt követően került sor a pályázat kiírására, amelyre 132 db pályázat érkezett. Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság döntése alapján A típusú ösztöndíjban 101 fő részesül, az összes megítélt támogatás összege ,- Ft/hó, B típusú ösztöndíjban 1 fő részesül 5000 Ft/hó összegben.

6 118/2008. (IX.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával alapító okiratok módosításáról és kiegészítéséről döntött. A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a módosított alapító okiratokat az érintett intézményeknek és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága törzskönyvi nyilvántartásához megküldték. 123/2008. (IX.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával Ficzek Balázs rendőr őrnagy, valamint a kinevezendő Kapitányságvezető-helyettes részére önkormányzati lakás bérbeadásáról döntött. A Közigazgatási Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy Ficzek Balázs rendőr őrnagy részére felajánlották a Pápa, Mozsár u. 2/A. I. emelet 8. szám alatti, egyszobás, komfortos lakást. Az őrnagy a lakásra annak mérete és a központtól való távolsága miatt nem kívánt bérleti szerződést kötni. 124/2008. (IX.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával döntött a Pápa, külső-veszprémi út 5/A. II. emelet 16. szám alatti két és fél szobás, komfortos önkormányzati lakás dr. Szavim Maxim részére történő bérbeadásáról. A Közigazgatási Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a lakást dr. Szavim Maxim részére felajánlották, aki a lakás magas bérleti díjára tekintettel nem kívánt bérleti szerződést kötni. 138/2008. (XI.6.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával intézmények alapító okiratainak módosításáról döntött. A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a módosított alapító okiratokat az érintett intézményeknek és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága törzskönyvi nyilvántartásához megküldték.

7 139/2008. (XI.6.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával a Pápa, Fő u. 5. szám alatti, 24 m 2 -es nem lakás célú helyiség térítésmentes használatba adásáról döntött a Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. részére. A Vállalkozási Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestületi határozatában foglaltaknak megfelelően az ingatlan használatba adása megtörtént. Pápa, december 11. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 259/1997. (XII.16.) határozat, a 154/2000. (XI.24.) és 134/2001. (VII.5.) határozatok, a 185/2004. (XII.22.) határozat, a 33/2004. (III.31.) és 85/2005. (V.12.) határozatok, a 88/2008. (VII.10.) határozatok, a 117, 118, 123, 124/2008. (IX.25.) határozatok, valamint a 138, 139/2008. (XI.6) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2008. (II.28.) rendelet VI. fejezet 7. (14) bekezdésében meghatározott feladatra adott jelentést elfogadja. 3.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 114/2008. (IX.25.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására január 1-jétől december 31-ig terjedő határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester Németh Tamás műszaki osztályvezető

8 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T) menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról MELLÉKLET amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (statisztikai számjel: , adószám: , bankszámlaszám: OTP Bank NyRt , képv.: Dr. Kovács Zoltán polgármester, székhely: 8500 Pápa, Fő u. 12. szám), a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről BAKONY VOLÁN Zrt. (Cg , statisztikai számjel: , bankszámlaszám: ERSTE Bank NyRt , adószám: , képv.: Bebesi István vezérigazgató, székhely: 8500 Pápa, Celli út 69. szám), a továbbiakban mint Szolgáltató között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya Pápa város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetése kizárólagos jelleggel, azaz ezen közszolgáltatás valamennyi feltétele, tehát a menetrendre, annak módosítására, a díjrendszerre és a Szolgáltató esetleges veszteségeinek ellentételezésére vonatkozó rendelkezések. 2. A szerződés érvényessége A szerződés január 1-jétől december 31-ig tartó határozott időre jön létre.

9 3. A Szolgáltató közszolgáltatási feladatai, esetleges közszolgáltatási kötelezettségei és minden egyéb közszolgáltatási követelmény, kiegészítő szolgáltatások (Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény, továbbiakban: AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés a/ pont) Közszolgáltatási feladat: a szerződésben rögzített menetrend szerinti autóbuszjáratokkal történő helyi személyszállítás a településen. Közszolgáltatási kötelezettség: olyan közszolgáltatási feladat, amelyet a Szolgáltató - amennyiben csak saját gazdasági érdekére lenne tekintettel nem, vagy nem olyan mértékben és nem olyan feltételekkel vállalna. Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy Pápa város közigazgatási területén - a jelen szerződés mellékletében részletezett autóbusz hálózaton, a jóváhagyott menetrend szerint - helyi járatokat közlekedtessen és elvégezze a helyi személyszállítással összefüggő egyéb tevékenységeket. Megrendelő a Szolgáltatót bízza meg a szerződés érvényessége alatt az újabb utazási igények ellátásával. Más részére megbízást csak akkor ad, pályázatot csak akkor ír ki, illetve arra szerződést csak akkor köt, ha a Szolgáltató a feladatot nem vállalja. A január 1-jei állapot szerinti vonalhálózati térkép, az indított járatokat tartalmazó menetrend és a közszolgáltatási feladatokat összesítő táblázat a szerződés 1/a, 1/b, 1/c.sz. melléklete. Amennyiben a Megrendelő valamely részterületen a későbbiekben közszolgáltatási kötelezettséget kíván előírni, közös egyeztetést és kölcsönös aláírást követően azt elkülönítetten és tételesen e szerződés mellékletében kell szerepeltetni. A Szolgáltató vállalja az előzetesen meghatározható és időszakosan jelentkező forgalmi igényekhez való rendkívüli, vagy menetrendi alkalmazkodást, rendezvényekhez kapcsolódó személyszállítás megszervezését és lebonyolítását. Az ebből adódó, a szerződéshez viszonyított kapacitás- vagy teljesítmény-eltérés, illetve közlekedési rend megváltoztatása nem minősül a szerződésben foglaltak megsértésének. Pápa városban a BAKONY VOLÁN Zrt. által közlekedtetett egyes helyközi járatok is részt vesznek a menetrend szerinti helyi közlekedésben, melyről külön megállapodás rendelkezik. Szolgáltatás során végzett kiegészítő szolgáltatások: a) a saját és/vagy megbízottak útján jegy- és bérletárusítási hálózat működtetése: az érvényes díjszabás szerinti jegy- és bérletfajták legyártatása, gondoskodik a város lakosság által elérhető helyein menetjegy és bérletárusításról, biztosítja az autóbuszvezetőknél a menetjegyváltási lehetőséget.

10 b) utas-tájékoztatás: megállóhelyeken indulási jegyzékek kihelyezése, járműveken vonalszám- és útvonaljelzők használata, menetrendek kiadása, az érvényes menetrend Interneten, helyi írott és elektronikus média útján történő megjelenítése, c) menetrend tervezése: az érvényes menetrend változtatására érkezett javaslatok (Megrendelőhöz, Szolgáltatóhoz) véleményezése, javaslattétel a Megrendelőnek, az utazási szokások változása alapján készített menetrendi javaslatok elkészítése a Megrendelő részére. 4. A közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek részletei, az alvállalkozó bevonására vonatkozó kikötés, a folyamatos szolgáltatás garanciális eszközei (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés b/ pont) 4.1. Személyi feltételek A vezérigazgató és a szakmai irányítást végző forgalmi igazgató rendelkezik a 49/2001. (XII. 22.) KÖVIM sz. rendelet szerinti autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel, a Szolgáltató pedig a területi közlekedési felügyelet által kiállított autóbuszos személyszállító engedéllyel. Szolgáltató rendelkezik a feladatok teljesítéséhez megfelelő képzettségű és létszámú munkavállalóval. Alkalmazásuk a biztonságos közlekedési közszolgáltatás ellátására (szolgáltatói kompetencia és felelősség) minden szempontból megfelelően történik. A kiegészítő szolgáltatások ellátásához szükséges szakmai személyzet ugyancsak rendelkezésre áll Tárgyi feltételek Autóbuszok A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatokat csak a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő típusú és felszereltségű [6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről], a feladat ellátására alkalmas műszaki és esztétikai állapotú, a közlekedés és a szolgáltatás feltételeinek megfelelő okmányokkal rendelkező, a biztonságos közlekedés feltételeit kielégítő, sem az utasok, sem a közlekedés más résztvevőinek személy- és vagyonbiztonságát nem veszélyeztető járművekkel végzi. A Szolgáltató a szerződés szerinti feladatokat december 31. után legfeljebb 10 év átlagéletkorú autóbusz-állománnyal teljesíti. Amennyiben a Megrendelő ennél alacsonyabb átlagéletkorú állományt határoz meg, akkor elfogadja az ebből

11 adódó amortizációs költségnövekedést, amelyet a Megrendelő köteles finanszírozni, ha a helyi forgalomból származó árbevétel erre nem nyújt fedezetet Megrendelő vállalja: a) a tulajdonában lévő autóbusz megállók (KRESZ táblák) karbantartását, folyamatos pótlását, b) a kiemelt járdaszegéllyel nem rendelkező megállóhelyek szabvány szerinti kiépítését. Igényfelmérést követően az ütemezést külön megállapodásban rögzítik a szerződő felek, amelyben figyelembe veszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított előírányzatot. c) a megállóhelyek korszerűsítését, takarítását és a burkolati jelek felfestését és gondozását, illetve biztosítja a közforgalmú közlekedési útvonalakon a soron kívüli hó- és jégmentesítést Szolgáltató vállalja: a) a tulajdonában lévő utastájékoztató eszközök karbantartását, pótlását és az eszközökön elhelyezett információk aktualizálását, b) a tulajdonában lévő autóbusz-állomás épületében a helyi forgalmat is igénybe vevők számára az infrastrukturális elemek (nyilvános illemhely, stb.), illetve az autóbusz-állomás területén a megállóhelyek használatát. c) a menetrend szerinti helyi járatokon utazók utas-baleset biztosítását Közös feladat: Felek az infrastrukturális változtatásokról közösen döntenek, az arról készített jegyzőkönyvet a szerződéshez csatolják Pénzügyi feltételek A menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásnak önfinanszírozónak kell lennie, vagyis a feladatok teljesítésével járó költségek és a működéshez szükséges nyereség fedezetét a hozzá kapcsolódó bevételekből kell biztosítani. Ha a Megrendelő ennél kedvezőtlenebb eredményességű szolgáltatásra is igényt tart, a Szolgáltató számára garantálja az ártörvényben rögzített elvek érvényesülését. Mindezek biztosítéka: a díjbevétel és a hozzá kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés jogosultja a Szolgáltató, a Megrendelő köteles az állami költségvetésből juttatott közlekedési célú normatív támogatást rendeltetésének megfelelően a Szolgáltató részére a támogatás megérkezését követő 8 banki napon belül átutalni, külön közszolgáltatási kötelezettséggel előírt szolgáltatások veszteségkiegyenlítése.

12 4.4. Alvállalkozók bevonása A tevékenység ellátására a Szolgáltató alaptevékenységi alvállalkozót nem vehet igénybe. Nem minősül alaptevékenységi alvállalkozónak a bizományos vagy egyéb értékesítésben, a járművek rendelkezésre bocsátásában, a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan(ok) bérbeadásában, a járművek műszaki, esztétikai állapotának biztosításában résztvevő alvállalkozó Folyamatos szolgáltatás garanciái Szolgáltató rendelkezik azzal a tartalék autóbusz állománnyal, mely a szerződésben foglalt szolgáltatás folyamatos teljesítéséhez szükséges. Szolgáltató rendelkezik az üzembiztonságot szolgáló járműjavító és karbantartó háttérrel, mellyel a járműpark üzemképességét biztosítani tudja. 5. A vagyoni eszközök tulajdonviszonyai, a szolgáltató birtokába adott, vagy más módon rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályok (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés c/ pont) Lehetőség van arra, hogy a Megrendelő saját forrásából - a helyi járati közlekedés színvonalát javító céllal - tárgyi eszközöket vásároljon és azokat üzemeltetési céllal külön megállapodás keretében Szolgáltatónak átadja. A Szolgáltató az így átvett eszközökért üzemeltetői felelősséggel tartozik, az eszközök várható elhasználódását, az azokon végrehajtandó nagyobb javításokat, felújításokat évenként egyszer egyezteti a Megrendelővel. A selejtezésekről a Megrendelő a Szolgáltató javaslata alapján dönt a szerződéses időszak alatt. A szerződéses időszak végéig nem selejtezett eszközökkel az avulást figyelembe véve, a Szolgáltatónak el kell számolnia. 6. A személyszállítási feltételekre, az alkalmazható díj- és jegyrendszerre vonatkozó előírások, a díjak megállapítására és megváltoztatására vonatkozó szabályok (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés d/ pont) Az alkalmazandó menetdíjakat és egyéb díjtételeket Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete tartalmazza. (2.sz. melléklet) A díjak képzési elve a költségalapú árképzés, vagyis a menetdíjak emelési mértéke a várható költségemelkedések (infláció), a fejlesztések költségnövelő hatásának és az utazási szokások változásának figyelembevételével kerül megállapításra. A bérletek egyvonalas és összvonalas viszonylatban az érvényesség időtartama alatt korlátlan számú utazásra jogosítanak. A menetdíjakat a felek indokolt esetben, de legalább évente egy alkalommal felülvizsgálják. A menetdíjakat a Képviselőtestület jogosult megállapítani, melyről évente a Szolgáltató által beterjesztett költségszámítás figyelembe vételével dönt. A Szolgáltató gondoskodik a mindenkori díjak érvényesítéséről.

13 7. A közszolgáltatói tevékenységgel összefüggő szolgáltatói jogok és kötelezettségek, kiemelten a kizárólagos jogokra vonatkozó feltételek (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés e/ pont) 7.1. A Szolgáltató jogosult: - a ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet biztosító bevételre, - felmentését kérni a közszolgáltatási feladat végzése alól (AMSZ tv.10. /1/ és /2/ bekezdés), - menetrend módosítást, illetve kihasználatlan közlekedés esetén járatleállítást kezdeményezni, a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható legmagasabb hatósági árak és/vagy az áralkalmazási feltételek módosítását kezdeményezni (1990. évi LXXXVII. tv. 10. ), az autóbuszjáratok utasaival az utazási feltételeket és a díjszabásban foglaltakat betartatni és kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolását, a díjfizetési kötelezettség teljesítését ellenőrizni vagy ellenőriztetni, az autóbuszjáratokon a rendet fenntartani és a személyszállítási szerződés megszegőivel szemben eljárást kezdeményezni, - a Megrendelőnek és más ellátásért felelősnek a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó pályázatain részt venni, nyilvános ajánlatkérés esetén (AMSZ tv. 6. és 7. /1/ bekezdés) pedig ajánlatot tenni az igényelt közszolgáltatásra, továbbá menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közvetlen megbízást elfogadni, - más személyszállítási és egyéb tevékenységet végezni a Megrendelő tájékoztatási kötelezettsége mellett (AMSZ tv. 9. /3/ bekezdés) az átcsoportosítást kizáró elkülönített elszámolás biztosításával (AMSZ tv. 11. /3/ bekezdés) 7.2. A Szolgáltató köteles: - a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat teljesíteni, ezen belül kiemelten a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedtetni, - utazási igényeket folyamatosan figyelemmel kísérni, indokolt esetben menetrend módosítást kezdeményezni, - a Megrendelőt tájékoztatni más közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységről és/vagy más személyszállítás végzéséről (AMSZ tv.9. /3/ bekezdés), - más személyszállítási feladat végzése esetén az átcsoportosítást kizáró, elkülönített elszámolást biztosítani, - takarékos költséggazdálkodásra, - a menetrendet és az utazási feltételeket (3.sz. melléklet) ide értve a díjszabást is közzétenni, - a menetrendben feltüntetett járatokkal utazni szándékozókkal a személyszállítási szerződést megkötni, ha jogszabályon alapuló kizáró ok nem áll fenn (1988. évi I. tv. 4. /1/ és 19. /3/ bekezdése, az AMSZ tv. 9. /5/ bekezdése, 20/1981. /VI. 19./ Mt. rend. 5. /1/ bekezdése), - a menetjegyeket, bérleteket és egyéb utazási igazolványokat értékesíteni saját hálózaton, megbízottak, bizományosok bevonásával, továbbá a kiválasztott megbízottakkal, bizományosokkal szerződést kötni, - önállóan és/vagy kiválasztott megbízottak igénybevételével a menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok értékesítését megszervezni, az értékesítési hálózatot fenntartani, működtetni,

14 - az utasokat tájékoztatni az utazási lehetőségekről, körülményekről és feltételekről, az igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról, rendkívüli események alkalmával a korlátozott vagy megváltozott eljutási lehetőségekről a helyben szokásos és lehetséges módon. 8. A Megrendelőnek a Szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei, ide értve az adatszolgáltatásra és az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés f/ pont) 8.1. A Megrendelő jogosult: - a Szolgáltató által végzett menetrend szerinti közlekedési közszolgáltatást folyamatosan - a tevékenység zavarása nélkül - figyelemmel kísérni, ellenőrizni, - a szolgáltatást és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését értékelni, - a menetrendek módosítását kezdeményezni, - a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátását, technológiáját, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy- és bérletárusítás, utastájékoztatás stb.) érintő módosításokat kezdeményezni, erre vonatkozó javaslatokat megtenni, 8.2. A Megrendelő köteles: a Szolgáltató alábbiakra vonatkozó javaslatát, kezdeményezését érdemben megvizsgálni, a szükséges eljárást megindítani, döntést hozni, illetve állásfoglalást kialakítani: a közszolgáltatási szerződésre, vagy azon belül a hatályos menetrend módosítására, az alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek módosítására, a közszolgáltatási feladat alóli mentesítésre, kizárólagosság megadására vagy az alóli mentességre, Szolgáltatóval egyeztetni a település személyszállítási igényét, az abban várható változásokra vonatkozó előrejelzéseket közölni. 9. A közszolgáltatási feladatok, illetve közszolgáltatási kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módja és mértéke, a teljesítés szabályai (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés g/ pont) A Szolgáltató a szerződéssel érintett helyi járatairól köteles elkülönített belső számviteli nyilvántartást vezetni, ezen belül külön kimutatni a helyi járatokkal végzett személyszállítás teljesítményi adatait, bevételeit, és az azokat terhelő ráfordításokat. Ezen kimutatásokat a Szolgáltató köteles a megrendelőnek külön felhívás nélkül az éves beszámolási kötelezettséggel egyidejűleg május 31-ig megküldeni. A bevételek és ráfordítások meghatározásának és nyilvántartásának rendszerét a Szolgáltató köteles számviteli politikájában meghatározni. A menetrend (közszolgáltatás) szerinti személyszállítás teljesítése során felmerült indokolt költségek, ráfordítások megtérülését és a működéshez szükséges nyereséget a Szolgáltató számára az utasoktól származó díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti fogyasztói árkiegészítés és az önkormányzatoknak nyújtott normatív támogatás biztosítja. A Megrendelő a veszteség kiegyenlítésére köteles, amennyiben elrendeli a közszolgáltatási kötelezettséget, vagy a hatósági ár megállapításakor a számított működési költségek, ráfordítások és a működéshez szükséges nyereség fedezetét a hatósági ár nem biztosítja.

15 A díjbevétel és a hozzá kapcsolódó szociális árkiegészítés a Szolgáltatót illeti meg. Az állam az adott település önkormányzata számára a helyi személyszállítás ellátásához normatív támogatást biztosít. A normatív támogatást Megrendelő köteles átutalni a Szolgáltatónak annak megérkezését követő 8 banki napon belül. Ha az említett tételek együttesen sem fedezik a közszolgáltatás igazolt költségeit, akkor a Megrendelő dönt a Szolgáltató visszavonulásáról, más szolgáltatási forma választásáról vagy közszolgáltatási kötelezettséget rendelhet el a Szolgáltatónak és megtéríti a költségeket. Ez a veszteségkiegyenlítés, amelynek szabályát az AMSZ tv. 11. (2) bekezdése tartalmazza. 10. A szerződés módosításának, kiegészítésének feltételei, figyelemmel az előre nem látható eseményekre is (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés h/ pont) A szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják. Felek a szerződés módosításáról bármely fél kezdeményezésére tárgyalást folytatnak minden olyan esetben, amikor a külső társadalmi-gazdasági környezetben bekövetkező változások a helyi autóbusz-közlekedés működtetésére, fenntartására, finanszírozására stb. lényegesen kihatnak, továbbá ha a szerződő felek szervezetében, érdekeltségében, működésében, működési, döntési struktúrájában vagy a kialakított üzemeltetési feltételekben végbement, illetve tervezett változások azt indokolttá teszik. Szolgáltató olyan szerződésmódosítási kezdeményezésére, amely a közszolgáltatási feladat alóli mentesítésére irányul, a benyújtásától számított 3 hónapon belül a Megrendelőnek döntenie kell. Szerződésmódosításnak minősül a jóváhagyott menetrendben történő minden módosítás. Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási Bizottsága által jóváhagyott menetrend módosítást Szolgáltató 30 napon belül érvényesíti. A személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabályok megjelenése, vagy az érvényben lévők módosítása automatikusan, külön erre vonatkozó megegyezés nélkül módosítják a szerződés érintett előírásait. A felek erről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként indokolt szerződés-módosításokat. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében önkormányzati hatósági jogkörben is eljár. Ugyanakkor a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll azon szolgáltatásra, amelyre hatósági díjat állapít meg, ami lényeges befolyással lehet a szerződés tartalmára. Emiatt a Megrendelő köteles a szerződés tartalmát érintő kérdésekről - előterjesztését megelőzően - tájékoztatást adni, ill. lehetőleg egyeztetést kezdeményezni. Ezt meg kell tennie minden olyan tárgykörben, melynek módosítása következményeként szükséges a szerződés módosítása. Az előre nem látható, vagy a menetrendben meghatározott útvonalak használhatóságát érintő eseményekkel összefüggő változásokkal kapcsolatban ha azok a

16 szolgáltató működési körén kívüli okból állnak elő a szerződésben a felek következőképp állapodnak meg. A menetrend szerinti járatok útvonalának alábbi okok miatti ideiglenes, 24 órát meghaladó megváltoztatásából adódó többletteljesítmény (ide értve az indulási helyekre való kiállást és a telephelyre /tároló helyre/ beállást vagy más járat indulási helyére szükséges átállásokat is) költségeinek finanszírozásáról a Megrendelő gondoskodik: útépítés, - karbantartás, közműépítés vagy - javítás, más munkálatokkal összefüggő közútfoglalás, a forgalmi helyzet változásából adódó járműátcsoportosítások, egyéb okból adódó útvonalváltozás. Nem tartoznak a fenti körbe a hatósági intézkedésből következően, azonnali intézkedést igénylő és csak rövid, átmeneti ideig tartó forgalomterelések (balesetek vagy egyéb, váratlan okból keletkező forgalmi akadályok, hatósági forgalomelterelő intézkedések) következményei. Ezek többletköltségét a Szolgáltató viseli. 11. A szerződéses kötelezettségek megszegése esetére vonatkozó szankciók, jogkövetkezmények, a szerződés felmondásának feltételei, az esetleges jogviták rendezésének módja (AMSZ tv. 9. /2/ bekezdés i/ pont) Súlyos szerződésszegés esetén a szolgáltatás biztonságának figyelembe vételével felmondásnak van helye, amelyet a másik féllel írásban kell közölni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: Megrendelő részéről: ha jogszabály, az önkormányzat képviselő-testületének döntése vagy a közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatásokat, forrásokat, továbbá bármely, az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését), fejlesztését szolgáló megszerzett (megkapott) céltámogatást felszólítás ellenére visszatartja, ha a Szolgáltató által végzett autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló feladatok ellátását biztosító, általa vállalt kötelezettségek ( pont) teljesítését elmulasztja - ide értve azt az esetet is, amikor a szükséges döntéseit nem hozza meg, vagy jelentősen késlekedik azok meghozatalával, ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a szolgáltatás teljesítését, szerződés szerinti menetrendek megtartását, a járművek közlekedtetését, ha a Szolgáltató személyszállítási tevékenységének ellátásához szükséges ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök megállapodás szerinti használatba adását, illetve rendelkezésre bocsátását felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy jelentősen késlelteti függetlenül annak okától és ezzel a Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza, vagy a Szolgáltatónak kárt, illetve költségtöbbletet okoz Szolgáltató részéről: ha a közszolgáltatási szerződés szerinti hálózaton, a menetrend szerinti autóbusz-közlekedést saját hibából megszünteti,

17 ha a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrendben rögzített, meghirdetett járatok 2 %-a az adott naptári hónapban bizonyítottan a Szolgáltató vétkes mulasztása miatt nem, illetve nem a meghirdetett menetrend szerint közlekedett, ha a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a személyszállítási tevékenységre, valamint az ehhez használt járművek üzemben tartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat súlyosan és ismételten megszegi, vagy ha a Nemzeti Közlekedési Hatóság a menetrend szerinti személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát az engedélykivonat bevonása, vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett ismételten korlátozza, valótlan adatszolgáltatás, ha az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően, vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel és azt az erre jogosult hatóságok Önkormányzati forrás esetén az Önkormányzat - vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják. A szerződés megszűnése nem érinti a felek szerződésből eredő egymással szembeni tartozásaik és követeléseik kiegyenlítési, illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő elszámolásra vonatkozó igényét. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. előírásai alkalmazandók. 12. Ellenőrzés, adatszolgáltatás (AMSZ tv. 9. /3/ bekezdés) A Szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének a tárgyévet követő 5. hónap utolsó napjáig, évenként egyszer az alábbi területen köteles eleget tenni: a) A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása, az ezzel kapcsolatos szerződési kötelezettség teljesítése. A tárgyidőszak tényszámairól a megállapodás szerinti teljesítmények leírásával azonos összeállításban kell adatot szolgáltatni (1/c melléklet táblázata). Az elfogadott menetrendre (az időközi módosítások figyelembevételével) vonatkozó adatok és a tényadatok összehasonlítása (egymáshoz viszonyítása) igazolja a mennyiségi teljesítést. b) Pénzügyi ellentételezéssel járó közszolgáltatási szerződés és közszolgáltatási kötelezettség esetén (normatív támogatás, egyéb támogatás, juttatás, veszteségkiegyenlítés) a közszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök és források, bevételek és ráfordítások kimutatását biztosítani kell Közszolgáltatási kötelezettséget tartalmazó közszolgáltatási szerződés (amelyhez veszteség-kiegyenlítés is tartozik) adatairól elkülönített nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy az átcsoportosítás lehetősége az elszámolási rendnek megfelelően kizárható legyen (AMSZ tv. 11. /3/ és /4/ bekezdés). Az ellentételezések indokoltságának, mértékének megállapításához ezeknek az adatoknak a tárgyidőszaki kimutatására és erre vonatkozó adatszolgáltatásra van szükség.

18 Az a) és b) pontokban foglalt adatok és azok elemzése együttesen az éves értékelések része és az ott meghatározott, egyeztetett megállapítások alapján kell a közszolgáltatási szerződés szükséges módosításáról megállapodni. 13. Utazási igények figyelése (AMSZ tv. 9. /4/) Szolgáltató a szolgáltatás területén figyelemmel kíséri az utazási igények változását és szükség szerint kezdeményezi a menetrend módosítást. 14. Menetrend módosításának közzététele (AMSZ tv. 9. /5/) A menetrend közzétételére a Szolgáltató köteles. A változásokat tartalmazó, előzetesen egyeztetett és jóváhagyott menetrendet a Szolgáltató Menetrendi Értesítőben hirdeti meg. A Szolgáltató évente egy alkalommal új menetrendi füzetet ad ki. A Szolgáltató a honlapon az érvényes helyi járati menetrendet (beleértve a módosításokat is) közzéteszi, autóbusz állomásán azt kifüggeszti, menetrendi felvilágosítást nyújtó helyein arról tájékoztatást ad, a megállóhelyeken a járatok indulásáról indulási jegyzéket helyez ki. 15. A szerződés jogszabályi háttere A közszolgáltatási szerződés megkötését, tartalmát és az annak tárgyát képező menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátását meghatározó és befolyásoló legfontosabb jogszabályok (az autóbuszvezetők mint munkavállalók foglalkoztatási és az autóbuszok mint járművek üzembentartási - üzemeltetési szabályai, valamint a járművek közúti közlekedésben való részvételére vonatkozó szabályok kivételével): - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, - a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény, - a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1191/69. EGK rendelet, - az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény, - a belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés megállapításáról szóló 31/2007. (III. 13.) GKM rendelet, - a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) Mt. rendelet, - a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) Mt. rendelet, - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, - az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet,

19 - Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 16/2004. (IV.30.) rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról, - a Ptk. vállalkozásról szóló XXXV. fejezete. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 1/a melléklet: Pápa város helyi járati vonalhálózata. 1/b melléklet: január 1-jétől érvényes helyi járati menetrend. 1/c melléklet: évi teljesítmény kimutatás. 2.sz. melléklet: január 1-jétől érvényes helyi járati díjszabás. 3.sz. melléklet: Utazási feltételek. Pápa, december. polgármester. vezérigazgató

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 2009. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS 1/c. sz. melléklet Az elfogadásra kerülő menetrend adatai alapján táblázatba foglalva fogalmazzák meg a felek az egyes időszakok közszolgáltatási feladatait: Megnevezés Iskolai munkanap Tanszünetben munkanap Szabadnap Munkaszüneti nap Indított járatszám/db Éves kmteljesítmény

33 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjairól szóló többször módosított 16/2004. (IV. 30.) rendelet melléklete: 2. számú melléklet Pápa város területén közlekedő menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjai január 1-től 1./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjai: a.) menetjegy elővételben menetjegy autóbuszvezetőnél b.) egyvonalas havi bérletjegy c.) félhavi egyvonalas bérletjegy d.) összvonalas havi bérletjegy e.) félhavi összvonalas bérletjegy f.) tanuló-nyugdíjas bérletjegy g.) arckép nélküli bérletjegy jogi személyek részére h.) napijegy 125,- Ft 158,- Ft 2.042,- Ft 1.208,- Ft 2.983,- Ft 1.775,- Ft 1.025,- Ft 9.167,- Ft 450,- Ft 2./ Pótdíjak 2.1.) 3.500,- Ft pótdíjat köteles fizetni 8 napon belül, aki a.) menetjegy nélkül utazik, b.) érvénytelen menetjeggyel, bérletjeggyel, utazási igazolvánnyal utazik, vagy valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, c.) olyan bérletjeggyel kísérli meg az utazást, amelyre az utazási igazolvány száma nincs tintával vagy írógéppel olvashatóan feltüntetve, d.) hamisított jeggyel, bérletjeggyel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, e.) kutyát érvényes menetjegy nélkül szállít, f.) olyan tárgyat vagy élőállatot visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható, g.) utasként az általa szállított kézipoggyásszal, élő állattal a járművet beszennyezi. 2.2.) 5.250,- Ft pótdíjat fizet az, aki a 2.1. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. A mellékletben meghatározott díjakat, mint hatósági árakat január 1-től kell alkalmazni. A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.

34 UTAZÁSI FELTÉTELEK 3. sz. melléklet Utazási feltételek a BAKONY VOLÁN Zrt. városi (helyi) menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére (A dőlt betűvel szedett szöveg a 20/1981.(VI.19.) Mt. sz. rendelet szövege.) A BAKONY VOLÁN Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: VOLÁN) személyszállítást a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal (továbbiakban: autóbuszjárat) a Polgári Törvénykönyv általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai, a közúti közlekedésről szóló évi I. tv., az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. tv., a 20/1981. (VI.19.) Mt. rende-let szabályai, annak 6. -a alapján készített jelen utazási feltételek, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter illetve a települési önkormányzatok ármegállapító rendeletei, továbbá a menetrendben, díjszabásban foglaltak és az annak alapján készített menetdíjtáblázatok díjai szerint végez. Egyes kérdésekre vonatkozóan a VOLÁN kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethet, továbbá egyes - általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó - vonalakra, járatokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhat, amelyeket a helyileg szokásos módon hirdet meg. I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás 1. Az autóbuszjáraton - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat: a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt. b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani. A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő(k)nek kell gondoskodni. Az a)-b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén az autóbuszjáratra mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a VOLÁN-nak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli. 2. Az utazásból kizárható a) az ittas személy, b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 3. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek.

35 2 A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre. 4. Érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát kezelnie, kezeltetnie, ellenőrzésre felmutatnia stb. vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló igazolásokkal együtt kell a jegykezelőnek felmutatni, illetve átadni. A megváltott, illetve a kezelt, kezeltetett, felmutatott stb. utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr felhívására fel kell mutatni vagy át kell adni. 5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a VOLÁN bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania. 6. Az utazási igazolvány csak arra a vonalra, viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). A menetjegy általában a vonal teljes hosszán (vonaljegy), kivételesen a vonal egy - a díjszabásban meghatározott - szakaszán (szakaszjegy) egyszeri utazásra jogosít. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza. 7. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek. 8. Az utasnak a díjszabásban megállapított menetdíjat (utazási igazolvány árat) kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. A jegykiadó pénzváltásra és nagy címletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget - ha azt a jegykiadó visszaadni nem tudja - a VOLÁN az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti. Jegykiadó gép alkalmazásánál annak használatát a VOLÁN meghatározott pénzérme használatához kötheti. 9. A VOLÁN menetjegy, bérlet illetve más utazási igazolvány előzetes váltását kötelezővé teheti. II. Díjszabás A VOLÁN a menetjegyeket és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit - figyelemmel az azokra vonatkozó jogszabályokra és hatósági intézkedésekre - "Díjszabás"-ban teszi közzé. A

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Navalla Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy:

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (A 11/2011.(V.27.), a 4/2010.(III.26.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Szentlőrinc

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 Változat: 4.0 Hatályos: 2012. szeptember 1. Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft Iroda: 1181 Budapest, Zádor u. 9. Levélcím: 1680 Budapest, Pf. 104. Tel: +36-1-296-0960 Fax: +36-1-296-0950 Telephely: Tel: +36-1-296-0940

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 34/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: igazgató Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nem közművel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...2 II. Beszámoló a Bábolnai Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról...3 III. A Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 50/2011.(IV.18.) 51/2011.(IV.18.) 52/2011.(IV.18.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben