MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat kiírása Melléklet: Pályázati felhívás, pályázati kiírás, közszolgáltatási szerződés tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A helyi autóbusz-közlekedés ellátására a Tisza Volán Zrt-vel december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződés van kötve. Ez jelenleg egy vonalat takar, amely az autóbusz-pályaudvar és a Medicor között az ipari üzemek munkakezdéséhez és végzéséhez van igazítva. A személyszállításokról szóló évi XLI. törvény (továbbiakban: SZSZtv) foglalkozik július 1-jétől a helyi autóbusz-közlekedéssel. A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése részletezi a települési önkormányzat feladatát a helyi közszolgáltatások körében, melyhez tartozik többek között a helyi tömegközlekedés. E feladatát a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei anyagi lehetőségei függvényében, milyen mértékben és módon látja azt el. Az SZSZtv. 4. -a részletezi az ezzel kapcsolatos feladatokat és ennek (4) bekezdése foglalkozik a települési önkormányzattal. E szerint a főváros kivételével a települési önkormányzat önként vállalt feladata lehet a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása és a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése. Az SZSZtv 23. -a részletezi a közlekedési szolgáltató kiválasztását, melynek értelmében belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közszolgáltatási szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg és erre vonatkozóan pályázatot kell kiírni. A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik, a pályázati felhívást legalább kettő országos napilapban, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzésének lehetőségeiről, ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról, szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról. A helyi autóbusz-közlekedés működési költségeinek növekedése miatt az utóbbi években az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 önkormányzati támogatás összege jelentősen megnőtt, így 2009-ben ,- Ft-tal, 2010-ben ,- Ft-tal, évben ,- Ft-tal támogatta és évben ,- Ft-tal fogja támogatni az önkormányzat a helyi autóbusz-közlekedés működését. A Tisza Volán Zrt. tájékoztatása szerint a helyi autóbusz-közlekedést a nyári hónapokban fő bérletes, míg téli hónapokban fő bérletes veszi igénybe. A működési hozzájárulást emeli, hogy Makó-Rákos esetében Makó-Rákos - Makó viszonylatban a 13,2 km-es úton közlekedve dolgozók veszik igénybe helyi bérlet tarifával, ami 4.330,- Ft-ot jelent a két település közötti utazásra. Ez havonta mintegy 3 főt jelent. A támogatási költség növekedését jelenti az a tény is, hogy a Tisza Volán Zrt. helyközi járatain a város belterületén belül helyi jeggyel is lehet utazni. Mivel ezt csak a Tisza Volán Zrt. tudta teljesíteni, ez utóbbi két tény a január 1-jétől induló közszolgáltatás esetében nem lehet tárgya a pályázati felhívásnak és kiírásnak, mivel ellenkező esetben sérülne az SZSZtv 23. (3) bekezdésében megfogalmazott, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon történő zajlás elve. Az előterjesztő részben szerepel, hogy jelenleg az autóbusz-pályaudvar között közlekedik helyi autóbusz, e vonalat indokoltnak látszik kiterjeszteni, hogy az autóbusz az Ipari park Inkubátorházáig közlekedjen. A fentieket figyelembe véve a pályázat: benyújtásának határidejét: :30-ban, felbontásának idejét: :30-ban, eredményhirdetés időpontját: ban szerződés kötésének időpontját: ben javaslom meghatározni. Tisztelt Képviselő testület! Minderre figyelemmel javaslom a képviselő-testületnek a helyi autóbusz-közlekedés ellátására 5 éves időtartamra pályázat kiírását a Makó autóbusz-pályaudvar - Medicor - Ipari park Inkubátorház útvonalra oly módon, hogy a pályázó a jelenlegi menetrendet vegye figyelembe, továbbá a tarifákat úgy állapítsa meg, hogy az önkormányzat a továbbiakban nem kívánja támogatni a helyi autóbuszközlekedést, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LX V. törvény 8. (2) bekezdésében foglaltakra is. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (2) bekezdésében, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 4. (4) bekezdésében és a 23. -ában kapott felhatalmazás alapján nyilvános pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás és pályázati kiírás közzétételével 5 éves időtartamra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 2 országos napilapban, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, helyben szokásos módon és a honlapon történő közzétételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Építésügyi Hatósági Csoport Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport Makó, augusztus 22. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

4 PÁLYÁZATI KIÍRÁS AJÁNLATKÉRŐ: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAKÓ VÁROS TERÜLETÉN MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

5 Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, címe: Makó Város Önkormányzata cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Telefon: Fax: Kapcsolattartó: Varga Imre 2. Az ajánlattétel benyújtásának határideje: :30 óra Az ajánlattétel benyújtásának helye: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Központi Iktató Az ajánlattétel nyelve: magyar Az ajánlatok felbontásának ideje: óra A pályázatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 3. Elbírálás módja és szempontjai: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi bírálati részszempontok alapján: szempont 1. a pályázó által javasolt jegyár (bruttó Ft/db mértékegységben kérjük megadni) 2. a pályázó által javasolt teljesáru havi bérlet ára (havi bruttó Ft/db mértékegységben kérjük megadni) súlyszám 3. a pályázó által javasolt kedvezményes áru (diák, 20 nyugdíjas) havi bérlet ára (havi bruttó Ft/db mértékegységben kérjük megadni 4. az autóbuszok életkora (években kérjük megadni) 20 A pályázatok értékelése oly módon történik, hogy a legelőnyösebb pályázat kap 100 pontot az adott részszempont tekintetében, a következő pályázatokat pedig ehhez arányosítja az ajánlatkérő oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált pályázat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont. 4. Eredményhirdetés időpontja:

6 Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására 5. Szerződéskötés tervezett időpontja: A szerződés típusa: Közszolgáltatási szerződés megnevezése: Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására 6. A helyi autóbusz-közlekedés megkezdésének határnapja: A szerződés időtartama: 5 év, napjáig 8. Ellátandó közszolgáltatási tevékenység: Helyi személyszállítás végzése autóbusszal a Makó Csanád vezér téri autóbuszpályaudvar Vásárhelyi utcai református templom Justh Gyula utca-hosszú utcai megálló Justh Gyula utca- Honvéd utcai megálló Rákosi út Medicor Ipari Park Inkubátorház között a jelenlegi menetrend alapján, melynél az indulási időpontok az alábbiak: Autóbuszállomás indulás: 5:40, 7:35, 13:35, 21:35 Inkubátorház megállóhely indulás: 6:10, 7:45, 14:20, 22:20 Teljesítés helye: Makó város területe, a 8. pontban megjelölt állomások között. 9. A közszolgáltatás minimális követelményei: Műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényezők: Alkalmatlan az ajánlattevő és alvállalkozója, ha: - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincs min. 2 fő, aki D kategóriás jogosítvánnyal, érvényes PÁV II. kategóriájú pályaalkalmassági minősítéssel és legalább 3 éves autóbuszvezetői gyakorlattal rendelkezik; - a teljesítéshez használni kívánt legalább 1db autóbusza az alábbiak közül bármely műszaki feltételnek nem felel meg, nem rendelkezik az alább felsorolt felszereltséggel: 40 fő egyidejű szállítási kapacitás csúszásmentes padló mikrofon és kihangosító berendezés 2 db távműködtetésű ajtó (kapaszkodóval ellátva) az álló utasok részére (gyermekek és idősek által is elérhető magasságban) a teljes utastérben biztonságos kapaszkodást biztosító kapaszkodók az utasajtó utáni üléseknél védő-elválasztó elem fűtési rendszer tetőszellőző vészjelző ajtónként leszállásjelző és az utasok részére kontroll lámpa zárt vezetőtér - 3 -

7 Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kassza és pénzasztal nyitható oldalablakok (melyek zárt állapotban biztosítják a teljes mértékű zárást, szigetelést), megfelelő szellőzést biztosító oldalablakok vagy légbefúvás külső világítás (ajtónyitáskor az ajtó és a lépcsőtér kellően legyen megvilágítva, az utastér belső világításának éjszakai viszonyok között is megfelelően biztosítottnak kell lennie) nedvesség és por elleni védelemmel ellátott nyílászárók (ajtók, ablakok, tetőszellőzők) egyértelműen megjelölt, utasok által kezelt jelzőberendezések a jármű elérhető legnagyobb sebessége a legmagasabb sebességfokozatban a max. motorteljesítményhez tartozó motor fordulatszámon max. 90km/h legyen - ha műszaki hiba esetén nem tud helyettesítő autóbuszt biztosítani. Igazolás mód: - Azoknak a szakembereknek a megnevezése, valamint képzettségük, végzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ezen szakemberek vonatkozásában szükséges a szakmai önéletrajz amelyből kiderül a szakmai gyakorlat is benyújtása, valamint az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolatának csatolása. (Az önéletrajzot eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.) Az önéletrajzból ki kell derülnie az érintett szakember autóbuszvezetői gyakorlatának és az előírt szakmai feltételeknek a megléte. A pályaalkalmassági minősítést igazoló okirat hiteles másolatának csatolása is szükséges. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítéshez használni kívánt autóbusz műszaki felszereltségének leírását és nyilatkoznia kell, hogy az általa a teljesítéshez használni kívánt autóbusz megfelel a pályázati felhívásban előírt valamennyi műszaki, szakmai feltételnek (eredeti nyiltkozat vagy hiteles másolat nyújtható be). - az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy műszaki hiba esetére vállalja külön díjazás nékül helyettesítő autóbusz biztosítását (eredeti nyilatkozat fogadható el). 10. A közszolgáltatás végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételei: A pályázók köre: Tekintettel arra, hogy a pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki megfelel az ajánlatkérő által a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. A kizáró okok, továbbá a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet pályázó vagy alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban; - aki a jelen pályázat tárgyával összefüggő tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; - aki gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi - 4 -

8 Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha a pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; - aki 1 évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve ha megfizetésére halasztást kapott; - aki korábbi 3 évnél nem régebben lezárult pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították; - aki a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; - aki a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerint hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; - aki az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző két évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított; - aki gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; - aki a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha a pályázó ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; - aki korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; - aki a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; - aki a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; - aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. A pályázónak és az alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy a pontban felsorolt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn Az ajánlattevő és alvállalkozója gazdasági, pénzügyi alkalmasságát kizáró tényezők: - Ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó 30 napnál nem régebbi nyilatkozat szerint bármelyik számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben 30 napot meghaladó sorban állás mutatkozott

9 Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására - Az előző három lezárt üzleti év (2010, 2011, 2012) adózás előtti eredménye bármelyik évben is negatív volt. Igazolás mód: Ajánlattevő és alvállalkozója csatolja a számlavezető pénzügyi intézmény(ek) által kiállított nyilatkozatot, amely(ek)nek tartalmazni kell, hogy: mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó bankszámláját; számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben volt-e sorban állás, ha igen, mikor, mennyi ideig (eredeti vagy hiteles másolat). Az elmúlt három lezárt üzleti év (2010, 2011, 2012.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának csatolása (elegendő egyszerű másolatban). 11. A közszolgáltatás végzésével együttjáró közlekedési szolgáltatói jogosultságok és kötelezettségek: A menetrendet a nyertes pályázónak közzé kell tennie a helyi sajtóban, valamint a buszmegállókban elhelyezett hirdető táblák útján. A bérletek és menetjegyek gyártásának megszervezése és árusítása a nyertes pályázó feladata. A nyertes pályázónak lehetővé kell tennie a járművön való jegyértékesítést. A nyertes pályázó feladata az autóbuszok és az üzemeltetéshez szükséges eszközök, technikai feltételek így az autóbusz biztosítása is. A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszvezetőknek rendszeresen részt kell venniük a jogszabály által előírt, kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon. Az autóbuszvezetőknek ismerniük kell a jegykiadási és utazási feltételeket, valamint munkavégzés közben állandóan maguknál kell tartaniuk belföldi személyszállítási engedélyüket és D kategóriás jogosítványukat. 12. A közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságáról való tájékoztatás: A közlekedési szolgáltató tevékenységét más közlekedési szolgáltató jogosultsága nem érinti. 13. A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározása, azok működésének és használatának feltételei: A megállóhelyek az ajánlatkérő tulajdonában maradnak. 14. A közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet megállapított energetiaki és környezeti hatások figyelmbevételének módja, súlya: A pályázó köteles megfelelni a menetrendszerinti közúti személyszállítási tevékenység végzésével kapcsolatos jogszabályi előírásoknak. A nyertes pályázónak olyan járművet kell használnia a teljesítéshez, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok által előírt minimális környezetvédelmi feltételeknek. Minden biztonsági és forgalomtechnikai berendezésnek az előírásoknak megfelelő, üzemképes állapotban kell lennie és rendelkeznie kell a szükséges tartozékokkal. A nyertes pályázó a teljesítéshez csak autóbusz kategóriának megfelelő járművet használhat

10 Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására A szolgáltatást végző gépjárműveknek meg kell felelni az alábbi környezeti illetve energiahatékonysági mutatóknak. energiafelhasználás 1 (MJ/km) CO2 kibocsátás 2 (g/km) Előírt specifikáció (maximális értékek) nitrogén-oxidok (Nox) kibocsátás (g/kwh) szénhidrogének tömege (HC)(g/kWh) részecskék tömege (PT) (g/kwh) 12, ,46 0,02 1 Energia felhasználás=üzemanyag fogyasztás x 32 MJ/liter diesel olaj. 2 A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján számolt alapnorma felhasználásával meghatározott maximum CO2 érték. 15. Az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságai és kötelezettségei: Amennyiben a szolgáltató nem látja el tevékenységét, ajánlatkérő jogosult más szolgáltató bevonására és az így felmerülő többletköltség szolgáltató általi megtérítésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 16. A szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelmények: A szolgáltató az önkormányzattól nem kap támogatást. A közlekedési szolgáltató pénzügyi biztosítékot nem köteles nyújtani. 17. Tájékoztatás a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről: A korábbi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya és a teljesítés helye: Makó autóbusz-pályaudvar Medicor között egy járat évben 2140 járat indult, ami km-t jelent és ez két járművel került végrehajtásra. A korábbi szolgáltató által alkalmazott díj- és jegyrendszer az alábbiak szerint alakult: Teljes árú menetjegy bruttó 190,- Ft/db Teljes árú bérlet bruttó 4.325,- Ft/hó Kedvezményes árú (diák, nyugdíjas) bérlet 1.575,- Ft/hó 18. Alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételek: A pályázónak meg kell neveznie a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókat. A pályázónak és alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatban szereplő, nyilatkozatot adó és nevesített pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet. A pályázónak és alvállalkozójának a pályázathoz csatolnia kell az aláírási címpéldányának és a pályázat beadását megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatának másolati példányát. 19. Közszolgáltatási szerződés módosításának és felmondásának feltételei: A szerződésben a szolgáltató kötelezhető a szolgáltatási területét érintő utazási igények alakulásának folyamatos figyelemmel kísérésére és a menetrend módosításának kezdeményezésére szolgáltatásainak az igények változásához való igazítása érdekében. A menetrend módosítása a közszolgáltatási szerződés módosításának kötelezettségét vonja maga után. Egyebekben a felek csak akkor módosíthatják a szerződést, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem - 7 -

11 Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg, azonban bármelyik fél jogosult írásban rendkívüli felmondással élni, ha a másik fél a szerződésből eredő kötelezettségét súlyos mértékben megszegi, és a szerződésszerű magatartást írásbeli felszólítás ellenére sem állítja helyre. A szerződés módosítására és felmondására egyebekben a a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 20. További feltételek: Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, ajánlatkérő alternatív változatokat nem fogad el. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. A pályázók csatolják a saját számlás utas-szállításra való jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolati példányát! Az ajánlatkérő csak a pályázat nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatként értékelt pályázat készítőjével köti meg a szerződést. A legutolsó autóbusz- és vonat menetrendet a pályázati dokumentáció tartalmazza. Formai követelmények: A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a következő felirattal ellátva: Pályázat Közszolgáltatási szerződés Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel! - A pályázat minden tartalommal bíró oldalát a pályázó szignózza, a nyilatkozatokat pedig cégszerűen írja alá! Az oldalak egymást követő sorszámmal legyenek ellátva, a pályázat elején tartalomjegyzéket kell csatolni! Az ajánlatok megbonthatatlanságát biztosítani kell. 21. Vonatkozó jogszabályi feltételek A pályázók kötelesek figyelembe venni az alább felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit: évi I. törvény a közúti közlekedésről évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 20/1981 (VI.19.) MT rendelet a közúti személyszállítási szerződésekről 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény végrehajtásáról 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről - 8 -

12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet Makó város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátása tárgyban közszolgáltatási szerződés keretében. A pályázat tárgya: autóbusszal történő helyi autóbusz-közlekedés ellátása Makó autóbuszpályaudvar Medicor Ipari park inkubátorház között a jelenlegi menetrend alapján, mely a pályázati kiírás mellékletét képezi. Részvétel: A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattétel benyújtásának határideje és helye: :30 óra Makó Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat, bírálati részszempontok: pályázó által javasolt jegyár, pályázó által javasolt teljes árú havi bérlet ára, a pályázó által javasolt kedvezményes árú tanuló és nyugdíjas bérlet és az autóbuszok életkora. A részletes feltételeket a pályázati kiírás tartalmazza. Az eredményhirdetés időpontja: A szerződéskötés tervezett időpontja: A teljesítés időtartama: kezdődően 5 éves, határozott időtartamra, azaz A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Polgármesteri Hivatal / Építésügyi Hatósági Csoport címen. Kapcsolattartó: Varga Imre A teljes pályázati kiírás szeptember 6-tól a honlapon.

13 TERVEZET Közszolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22. képviseletében Dr. Buzás Péter polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről (...; adószáma: ; Fő tevékenységi köre:.. autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás), mint közszolgáltatást ellátó Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal: 1.) Előzmények: A szerződő felek rögzítik, hogy Makó Város Önkormányzata pályázatot írt ki a./2012. (IX.05.) MÖKT számú határozata alapján Makó Város területén menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedési tevékenység ellátására. A pályázati kiírás alapján. vállalkozó érvényes pályázatot nyújtott be, melyet Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (XI.28.) MÖKT. számú határozatával elfogadott. 2.) A szerződés tárgya Menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátása Makó város területén. Vállalkozó köteles Makó Város területén, menetrend alapján a helyi autóbusz-közlekedést biztosítani Makó, Csanád vezér téri autóbusz-pályaudvar Vásárhelyi utcai református templom Justh Gyula utca-hosszú utcai megálló Justh Gyula utca-honvéd utcai megálló Rákosi út Medicor Ipari Park Inkubátorház között. Vállalkozó a menetrend összeállításakor köteles figyelembe venni a jelenlegi menetrendi időpontokat, amelyek a következők: Autóbusz-pályaudvar indulás: 5:40, 7:35, 13:35, 21:35 Inkubátorház megállóhely indulás: 6:10, 7:45, 14:20, 22:20 Vállalkozó köteles Makó Város Önkormányzatának Jegyzője általi jóváhagyást követően az aktuális autóbusz menetrendet a helyi sajtóban, valamint a buszmegállókban elhelyezett hirdető táblák útján közzétenni. Vállalkozó köteles a bérletek és menetjegyek gyártását és árusítását megszervezni. Vállalkozó köteles lehetővé tenni a járművön való menetjegy értékesítést. Vállalkozó feladata az autóbuszok és az üzemeltetéshez szükséges eszközök, technikai feltételek biztosítása. Vállalkozó köteles gondoskodni az esetleges műszaki hiba okán kiesett autóbusz pótlásáról illetve helyettesítő autóbusz üzemeltetéséről mindennemű külön díjazás nélkül.

14 3.) A felek jogai és kötelezettségei 3.1.Felek megállapodása alapján a megállóhelyek a Megrendelő tulajdonában maradnak. 3.2.Felek megállapodása alapján a bérletek és menetjegyek árát Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint szerződő fél állapítja meg a Vállalkozó árajánlatának figyelembevételével. Ellenkező esetben a szerződés megkötésekor hatályos díjak (Jegy és bérlet árak) az irányadóak Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződést az alábbi típusú és évjáratú buszokkal látja el: Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok műszaki állapotukban, ergonómiai tulajdonságaikban illetve külső megjelenésükben megfelelnek a helyi közlekedés elvárásainak. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok (legalább. db) alkalmasak a közúti személyszállításra, valamint rendelkezésére állnak az üzemeltetéshez szükséges eszközök. Vállalkozó kijelenti, hogy az autóbuszok biztonsági és forgalomtechnikai berendezései megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak, rendelkeznek a szükséges tartozékokkal és üzemképes állapotúak Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok rendelkeznek az alábbi felszereltséggel: - 2 db távműködésű ajtó kapaszkodóval ellátva, - az álló utasok részére - gyerekek és idősek által is elérhető magasságban - a teljes utastérben biztonságos kapaszkodást biztosító kapaszkodók legyenek felszerelve, - az utasajtó utáni üléseknél védő-elválasztó elem, - fűtési rendszer, - tetőszellőző, - vészjelző, - az utasok által kezelt jelzőberendezések egyértelmű információt adó jelölése, - a nyílászárók (ajtók, ablakok, tetőszellőző) biztosítsák az utastér nedvesség és por elleni védelmét, - ajtónként leszállásjelző és az utas részére kontrollámpa, - zárt vezetőtér, - a jármű külső világításának használata esetén, ajtónyitáskor az ajtó és a lépcsőtér kellően legyen megvilágítva, az utastér belső világításának esti-éjszakai viszonyok között is megfelelően biztosítottnak kell lennie, - megfelelő szellőzés biztosítása nyitható oldalablakokkal vagy légbefúvással, - kassza, pénzasztal, - a nyitható oldalablakok zárt állapotban biztosítsák a teljes mértékű zárást, 111. szigetelést, - kézi váltó, - mikrofon, kihangosító berendezés 3.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a járművek elérhető legnagyobb sebessége a legmagasabb sebességfokozatban a max. motorteljesítményhez tartozó motor fordulatszámon max. 90 km/h Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok minimum El károsanyag-kibocsátású motorral felszereltek és megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

15 3.7. Vállalkozó kijelenti, hogy megfelel a menetrendszerinti közúti személyszállítási tevékenység végzésével kapcsolatos valamennyi jogszabályi előírásnak Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 2.) pont szerinti tevékenységet kizárólag autóbusz kategóriának megfelelő járművekkel láthatja el Vállalkozó kijelenti, hogy biztosítja a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszvezetők részvételét a kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt autóbuszvezetőknek ismerniük kell a vonatkozó jegykiadási és utazási feltételeket, valamint a munkavégzés időtartama alatt folyamatosan maguknál kell tartaniuk belföldi személyszállítási engedélyüket Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszvezetői rendelkeznek érvényes PÁV II. kategóriájú pályaalkalmassági minősítéssel Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között van legalább két fő, D" kategóriás jogosítvánnyal és legalább 3 éves autóbuszvezetői gyakorlattal rendelkező szakember. Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetetten elkészíteni az autóbusz menetrendet, amelynek meghatározásánál figyelembe kell vennie a célállomás környezetében a munkakezdés és végzés időpontját A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2.) pont szerinti tevékenység gyakorlásához szükséges minden technikai és egyéb feltételt a Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő jogosult a 2.) pont szerinti tevékenység gyakorlását folyamatosan ellenőrizni. A teljesítés során Megrendelő képviselője: Vállalkozó képviselője:.. Felek képviselőik útján tartják a kapcsolatot Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a 2.) pont szerinti tevékenység végzéséhez szükséges információkat, dokumentumokat Felek a szerződés időtartama alatt kötelesek kölcsönösen együttműködni, a szükséges tájékoztatást megadni egymás számára. 4.) Fizetési feltételek 4.1. A vállalkozó a tárgyévet megelőző év november 1-jéig jogosult javaslatot beterjeszteni a megrendelő felé a jegy-és bérleti díjak emelése mértékére vonatkozóan. A jegy-és bérleti díjak évenkénti módosításának elveit az alábbiak szerint rögzítik a felek: 1. az előző tárgyévben a KSH által rögzített inflációs ráta 2. a tervezett és realizált utasszám 3. adózási, pénzügyi vagy egyéb szabályozási eszköz esetleges változása 4. országos gazdasági kamara árakról szóló tájékoztatója 4.2. A megrendelő önkormányzat a vállalkozó által a 4.1. pont szerint beterjesztett javaslat alapján legkésőbb a tárgyév november 31-ig köteles dönteni a következő évi jegy-és bérleti díjak emelésének mértékéről, melyet a közszolgáltatási szerződés módosításában rögzítenek.

16 5.) A szerződés időtartama A jelen szerződés január 01. napján lép hatályba, Vállalkozó ezen időponttól jogosult és köteles a 2.) pontban megjelölt tevékenység ellátására. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés legkésőbb december 31-én minden egyéb jogcselekmény nélkül hatályát veszti. 6.) A szerződés felmondása A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést rendes felmondással megszüntetni nem jogosult egyik fél sem. Bármelyik fél jogosult írásban rendkívüli felmondással élni, ha a másik fél a szerződésből fakadó kötelezettségét súlyos mértékben megszegi, és a szerződésszerű magatartást írásbeli felszólítás ellenére sem állítja helyre. 7.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Felek megállapodása alapján hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult más szolgáltatót bevonni a szolgáltatásba és az így felmerülő költség és többletköltség megtérítése a Vállalkozó feladata jelen közszolgáltatási szerződés alapján. 8.) Egyebek A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., évi XLI. törvény ide vonatkozó rendelkezései, valamint a közúti személyszállításra vonatkozó szakági jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződést a szerződő felek elolvasták és akaratukkal mindenben megegyezőként írták alá. Jelen szerződés mellékletét képezi a felek által megállapított, mindenkori autóbusz menetrend. Makó, november.... Dr. Buzás Péter polgármester Makó Város Önkormányzata.. Vállalkozó

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/877-1/2010/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke szám: 287/2009. Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy:

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

66479/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

66479/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 66479/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2016. január 18. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 I. M Ű S Z A K

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. Kosice Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. (EC 536/537)

Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. Kosice Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. (EC 536/537) Pályázati Felhívás Nemzetközi járatokban közlekedő étkezőkocsik üzemeltetési jogának 2013.06.01-jétől történő átadása tárgyú pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 208. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 208. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer és ammóniák szóda szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/279-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Rendszer független víziközmű elemek

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Nyílt pályázati felhívás "LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére" tárgyú beszerzési eljárás kapcsán Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71175-2011:text:hu:html HU-Siófok: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások 2011/S 43-071175 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás Vontatójárművek gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:150128-2013:text:hu:html HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S BESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜZLETÁG VASÚTI ÉS VÁLLALAT-ÜZEMELTETÉSI Iktatószám: 4003/2015/SZK 1801-2/2015/FKG A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 1./ Az ajánlatkérő neve: Neve: MÁV FKG KFT. Székhely:

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet Pályázati Felhívás BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Dolgozói fórum résztvevői részére ellátás biztosítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma: 2./ Az ajánlatkérés tárgya:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma: 2./ Az ajánlatkérés tárgya: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám Telefon: (49) 548-000 Fax: (49) 548-001 E-mail: phivatal@tujvaros.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben