Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke szám: 287/2009. Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága november 24-i ülésére I. Tárgy: Ingatlanközvetítők kiválasztására általános egyszerű közbeszerzési eljárás indítása, a részvételi felhívás elfogadása. (kozvetito) II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által értékesítésre kijelölt ingatlanainak értékesítésére ez ideig is több hirdetést jelentettünk meg helyi- és országos napilapban, valamint internetes honlapunkon. Ennek ellenére 2009-ben érdemi vételi ajánlat egyetlen ingatlanra sem érkezett. Az értékesebb ingatlanokat a 2. számú melléklet mutatja be. Az értékesítés elősegítésére ingatlanközvetítők bevonása indokolt. Az ingatlanpiacon szokásos közvetítési díj, jutalék az ingatlan forgalmi értékének 1,5 2,5%-a. Tekintettel arra, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanok közgyűlés által meghatározott minimális pályázati ára együttesen meghaladják az 1 milliárd forintott, a közvetítői jutalék mértéke meghaladja a szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárt. Az ingatlaközvetítők kiválasztására egy keretmegállapodásos eljárást célszerű lefolytatni a Kbt. 7/A. cím szerint. A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az ajánlatkérő nyílt vagy meghívásos eljárást köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. A második részben az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér ajánlato(ka)t és köt szerződést az adott közbeszerzés megvalósítására. A két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának felhívását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Javasolom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az ingatlanközvetítők kiválasztásához az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti részvételi felhívást és a 2. számú melléklet szerinti dokumentációt fogadja el.

2 2 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága ingatlanközvetítők kiválasztásához a kbt. 7/A. cím szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el. A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság az eljárás előterjesztés mellékletei szerinti részvételi felhívását és a dokumentációját jóvá hagyja. Határidő: azonnal Felelős: Pávkovics Gábor, a bizottság elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Gazdasági Igazgatóság igazgatóját a közbeszerzési eljárás technikai lebonyolítására. Határidő: január 31. Felelős: dr. Farkas Tibor, igazgató Pécs, november 18. Pávkovics Gábor s.k.

3 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód: AK00696 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Postai cím: Széchenyi tér 9. Város/Község: Pécs Postai irányítószám: 7621 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 72/ Címzett: Haniberger József gesz@baranya.hu Fax: 72/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Ország: Magyarország További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

4 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen X nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Ingatlanközvetítői szolgáltatók kiválasztása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) c) Szolgáltatás X Szolgáltatási kategória 27 Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Pécs, Széchenyi tér 9. NUTS-kód HU 231 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése X

5 II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által értékesítésre kijelölt ingatlanainak: Balatonberény, Béke u. 12., Pécs (Pécsbánya-telep), Kórház tér 1., Pécs, Rákóczi út 15., Pécs, Ángyán J. u. 2.,Pécs, Dischka Gy. u. 7. közvetítése II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

6 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A Kbt (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az ajánlatkérő, az ajánlattevő által a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenértékét a számla benyújtását követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, akivel szemben fennállnak vagy az eljárás során bekövetkeznek - a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt kizáró okok - a Kbt. 61. (1) bekezdés d)-e) pontjában felsorolt kizáró okok. Az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, és a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Igazolás módja: Ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) a)-c) bekezdés pontjai, a 61. (1) bekezdés d)-e) pontjai hatálya alá. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a teljesítésbe nem von be olyan alvállalkozót, mellyel szemben a fenti kizáró okok bármelyike fennáll. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 66. (1) bekezdés

7 Az ajánlattevő és a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak szerint kell igazolnia pénzügyi és gazdasági alkalmasságát: 1. Az ajánlattevő csatoljon pénzügyi intézménytől származó, az ajánlat igazolt benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot (bankinformációt) /eredeti vagy egyszerű másolat/ valamennyi pénzforgalmi számlájáról ( ennek tartalmaznia kell a számlaszámot, és azt, hogy számláin volt-e sorban álló tétel a nyilatkozat kiállításának napját megelőző 12 hónapban). szerinti szervezetek erőforrásait is figyelembe véve a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan: 1. Akinek valamelyik pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel (melynek összege elérte az 500 ezer forintot) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat (bankinformáció) kiállításának napját megelőző 12 hónapban. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a fenti alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelniük. [Kbt. 69. (4) bekezdés] III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő és a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak szerint kell igazolnia pénzügyi és gazdasági alkalmasságát: 1. A Kbt. 67. (3) bek. b) pontja szerint nevezze meg azokat a szakembereket, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. 2. A Kbt. 67. (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő mutassa be es években teljesített ingatlanközvetítéseit és mellékelje azok igazolásait és csatolja a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti igazolásokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 66. (1) bekezdés szerinti szervezetek erőforrásait is figyelembe véve a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan: 1. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt legalább középfokú végzettségű és ingatlanközvetítői bizonyítvánnyal rendelkező szakemberrel, aki szakmai irányító, vezető. 2. Ha ajánlattevő, és az általa a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az előző, es évekre vonatkozóan évente legalább 3-3 darab a közbeszerzés tárgyával azonos típusú egyenként legalább 500 millió forintos referenciával, amelyből legalább 1-1 nemzetközi közvetítés volt. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés

8 értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a fenti alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem X A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen nem X III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem X Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

9 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 287/2009. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/12/22 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2009/12/22 (év/hó/nap) Időpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 2009/12/31-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/12/22 (év/hó/nap) Időpont: Helyszín : Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. félemelet 57. számú tárgyalóterme Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

10 V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem X V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. nem V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X nem V.7) Egyéb információk: 1.)Ajánlatkérő a Baranya Megyei Önkormányzat nevében folytatja le az eljárását, a Kbt. 7/A Cím szerinti keretmegállapodásos eljárásban. Ajánlatkérő a keretszámot háromban határozza meg..2) Az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. 3.) Ha több ajánlattevő együttesen (konzorcium) tesz ajánlatot. a konzorciumi tagoknak megállapodást (konzorciumi szerződést) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák az egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatot. A megállapodás kötelező elemei: vezető tag megnevezése és felhatalmazása a konzorcium képviseletében nyilatkozattételre és döntéshozatalra; a tagok közötti munkamegosztás szabályozása; annak rögzítése, hogy a tagok személye a

11 szerződés teljesítése során nem változik. A fenti megállapodást az ajánlathoz kell csatolniuk. A konzorcium tagjainak az alkalmasság követelményeinek egyenként meg kell felelniük, mivel az alkalmassági feltételeket az ajánlatkérő a beszerzés tárgyát alapul véve olyan alacsonyan határozta meg, amely indokolja az egyenként való megfelelést 4) A ajánlatot zárt borítékban 2 (1 eredeti, 1 másolat) példányban, lefűzve minden oldalt számozva és szignálva, az eredeti példány egyértelmű megjelölésével kérjük benyújtani, a boríték külső oldalán az ajánlat tárgyát Baranya Megyei Önkormányzat ingatlanainak értékesítése kérjük feltüntetni. A küldeményen kérjük feltüntetni a következő feliratot is: Felbontható: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, félemelet 57. sz. tárgyalóterem, , óra A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére IV.3.7.) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni továbbá: az "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó." megjelölést is. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az egyes ajánlati példányokon fel kell tüntetni az "eredeti" vagy a "másolati" példány megjelölést. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. 5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt 55. (3), a 70. (2), a 71. (1) és (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 6.)Az ajánlattevőknek illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak valamint az erőforrást biztosító szervezeteknek nyilatkozniuk kell mely pénzintézeteknél vezetnek számlát. 7.) Az ajánlattevőnek erőforrást nyújtó szervezet bevonása során a Kbt. 4. 3/E pontja szerint kell eljárnia. 8.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ajánlatuk benyújtásával együtt jogosultak a kizáró okok fenn nem állását tanúsító igazolásokat is benyújtani. A nyertes ajánlattevőnek, amennyiben nem nyújtotta be ajánlatában az igazolásokat, úgy az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül kell ezt megtennie 9.) Az ajánlattevő és a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja ajánlatához egyszerű másolatban a cégjegyzésre jogosult személy/személyek hatályos aláírási címpéldányát. 10.) az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ában foglaltak szerint biztosítja. 11) Ajánlati árat (nettó és bruttó összegben), amelyet a dokumentációban szereplő

12 ingatlanokra vonatkozóan %-ban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat ellátásához szükséges valamennyi járulékos költséget (részletes költségvetés) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás meghatározásának módját a dokumentáció tartalmazza 12.) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai, valamint a dokumentációban meghatározottak szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmaz V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:2009/11/25 (év/hó/nap)

13 2. számú melléklet Dokumentáció az Ingatlanközvetítők kiválasztására általános egyszerű közbeszerzési eljárás indítása, a részvételi felhívás elfogadása tárgyú előterjesztéshez. A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT INGATLANAI

14 Pécs, Dischka Győző u. 7. szám alatti ingatlan: A Pécs belterület hrsz-ú, m 2 térmértékű ingatlan a történelmi belváros falain belül helyezkedik el, csendes környezetben, közúton tömegközlekedési eszközökkel is jól megközelíthető. A 6-os számú országos közlekedési főútvonal közvetlenül elérhető, az észak-déli irányú 58-as és 57 es számú főutak Harkány és Mohács irányában is gyorsan elérhetőek. Az ingatlan Pécs Város építési szabályozási tervében városközponti besorolású, összközműves. Az épület alápincézett, teljes beépített alapterülete m 2, 3 szint plusz tetőtér beépítésű, határoló és tartó főfalazata hagyományos tégla szerkezetű, födémek a sokszoros átalakítások miatt vegyes szerkezetűek, megtalálható: monolit vasbeton; előre gyártott vb. gerenda födém bh. tálcával; acélgerendák közötti téglaboltozat un. Bohn födém. Tetőszerkezet: hagyományos fa manzárd tető, pala és lemez héjazattal. Válaszfalak: kisméretű tégla; vázkerámia tégla; szakipari falak. Nyílászárók: hagyományos gerébtokos faszerkezetek. Burkolatok: teljesen lelakott felújításra szorul. Épületgépészet és villamoshálózat: teljes korszerűsítésre szorul. Az épület több funkció kialakítására alkalmas, így szállodának, konferencia és/vagy továbbképző központnak is kialakítható. A belváros közelsége, és a jól megközelíthetőség, a kiváló parkolási lehetőség a hely előnye. Pécs történelmi belvárosában ilyen méretű forgalomképes ingatlan nem található.

15 A pince szinten helyezkednek el a közművek csatlakozási pontjai. Itt csatlakozik az épülethez a Pécsi Távfűtő Zrt. távhő vezetéke is. A pinceszint mérete 113,2 m 2. Az alagsor 923 m 2. A földszint 1.245,22 m 2., az I. emelet 1.123,53 m 2., a II. emelt 1.025,91 m 2. A tetőtér korábban nővérszálló alapterülete 312,7 m 2. A többszintes épület személyzet nélkül vezethető automata, személyszállításra is alkalmas lifttel ellátott.

16 Az ingatlan beépített alapterületének közel 60%-a megállapodás alapján az Országos Vérellátó Szolgálat Baranya megyei szervezete használatában van. Az új Regionális Vérellátó Központ építésének előkészületei folyamatban vannak, amelyhez a területet a Baranya Megyei Önkormányzat már az OVSZ rendelkezésére bocsátotta. A beruházás befejezése 2008 végére várható. Pécs, Rákóczi út 15. szám alatti ingatlan: A Pécs belterület hrsz-ú, 903 m 2 térmértékű ingatlan a történelmi belváros falán helyezkedik el, az északról határolja a műemlék épületet. Közvetlenül a Rákóczi úton korábbi főútvonalon helyezkedik el közúton tömegközlekedési eszközökkel is jól megközelíthető. A 6-os számú országos közlekedési főútvonal közvetlenül elérhető, az észak-déli irányú 58-as és 57 es számú főutak Harkány és Mohács irányában is gyorsan elérhetőek. Az ingatlan Pécs Város építési szabályozási tervében városközponti besorolású, összközműves. jelenleg a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kezelésében a Néprajzi Múzeumnak ad otthont.

17 Az épület alápincézett, 2 szint plusz padlástér beépítésű, határoló és tartó főfalazata hagyományos tégla és vegyes kőfal szerkezetű, födémek dupla borítású fagerenda. Tetőszerkezet: hagyományos fa nyeregtető, cserép fedéssel. Válaszfalak: kisméretű tégla. Nyílászárók: hagyományos gerébtokos faszerkezetek. Burkolatok: teljesen lelakott felújításra szorul. Épületgépészet és villamoshálózat : teljes korszerűsítésre szorul. Az ingatlan több funkció kialakítására is alkalmas, így oktatásra, szálláshely kialakítására. A műemlék épület hasznosítása összekapcsolható a szinte vele szomszédos Pécs, Dischka Győző u. 6. szám alatti ingatlannal. Együttesen Pécs belvárosában igen nagy értéket képviselhetnek. Pécs, Pécsbánya-telep Kórház tér 1. szám alatti ingatlan Pécs városa észak-keleti határában, a belvárostól mintegy 8 km-re helyezkedik el volt bányavidéken a Pécs hrsz-ú, m 2 térmértékű volt kórház ingatlan a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdona. A terület gépjárművel és

18 tömegközlekedési eszközzel (menetrend szerinti városi autóbusz) is jól megközelíthető. Családiházas környezetben, az erdő szomszédságában található. A telek alakja sík kiterjedésű, körülkerített, parkosított, saroktelek. A főépület ban épült, szabadon álló 1470 m 2 hasznos alapterületű épületkomplexum öt szintes (pince, földszint+3 emelet) kialakítású, amelynek nyugati homlokzatához az I. emeleti szinten nyaktaggal kapcsolódik az 1950-es években épült kétszintes 410 m 2 alapterületű épületrész. Az ingatlan keleti határán található egy 208 m 2 alapterületű különálló épület, amely az 1960-as években épült. Az ingatlanhoz tartozik még egy 205 alapterületű lakóépület szálló, amelyet a karmelita rend tagja használtak otthonukként. Továbbá raktárak és garázsok. Az ingatlan összközműves, vezetékes gázzal ellátott, egyedi központi fűtése van összesen 348 kw teljesítménnyel, aszfaltozott utakkal rendelkezik. A főépületben két, betegszállításra is alkalmas lift van. Az épületek tartószerkezetileg megfelelő állapotban vannak, de technológiai felújításra szorulnak. A tetőszerkezetek kisebb javításra szorulnak. Az épületek több éve üresen állnak. Az épületek homlokzati falai és nyílászárói már nem felelnek meg a hőtechnikai szabványnak.

19 A főépület korábbi funkciójából következően elsősorban ápolásra, rehabilitációra szoruló betegek, idősek gondozására alkalmas a csendes, tiszta levegőjű környezet. De kiválóan alkalmas lehet kereskedelmi szálláshelyek kialakítására is. Az ingatlanra és környezetére vonatkozó építési szabályozási terv szerint a beépítettségi fok jelenlegi állapotában elmarad az előírás felső határától, így az ingatlanra további épületek építésére is van lehetőség..

20

21 A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Balatonberény belterület 40 hrsz-ú, Béke u. 12. szám alatti üdülőépület és udvar megnevezésű, 9910 m 2 térmértékű ingatlan. Az ingatlanon 8 épület áll. Az ingatlan összközműves, max. 40 m 3 /h vezetékes földgáz kapacitással, 3 fázisú villamos energia csatlakozással.

22 Az épületek egyenként gázkazános egyedi fűtésűek, épületenként villanybojler biztosítja a használati melegvizet., Az egyik épületben komplett konyha (hűtőtérrel, zöldségtárolóval, stb.) és hozzá kapcsolódó étterem van. Az ingatlanon salakos sportpálya is van (kispályás). Az épületek jellemzően kétszintesek, sátortetősek, cserép héjazattal. Legutóbbi funkciója gyermeküdülő volt, egyidejűleg gyermeket fogadott.

23 Pécs hrsz-ú Pécs, Ángyán J. u. 2. szám alatti volt Tűdőszanatórium

24 A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan Pécs város északi peremén, egyik legszebb részén a Mandulás városi parkerdő részén található a Camping, Állatkert, Vidámpark közelében. Szilárd burkolatú úton és helyi járatú busszal is megközelíthető. Az ingatlan nagyméretű telke szabálytalan sokszög alakú, parkosított. Az ingatlan területe m 2, összközműves, a rajta található felépítmények összes nettó alapterülete 7662 m 2. Jelenleg használaton kívüli, kiürített. Az épületek általános állapota közepes. A főépület 1960-as években épült, és 1980-ban került felújításra. Az ingatlan a következő infrastruktúrával rendelkezik: - vezetékes ivóvíz, - villamos hálózat 380V/3*200A, - vezetékes szennyvízhálózat, - vezetékes földgáz. A telek közepén álló főépület hagyományos építésű, déli szárnya alagsor + 4 szintes, az északi szárnya alagsor + 2 szintes. Az északi szárny alagsorában helyezkedik el a kazánház, amelyben 4 nagyteljesítményű gázkazán biztosítja az ingatlan fűtését, illetve melegvíz ellátását. A főépületen kívül portaépület, nővérszálló és szociális lakás, transzformátorház, üvegház és garázs tartozik még az ingatlanhoz.

25 Pécs, november 18.

26 Nyilatkozat minták

27 Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Igazolás, nyilatkozat megnevezése Melléklet száma 1. Felolvasólap (ajánlattevő részéről benyújtandó) 1. sz. melléklet Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok 2. Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdése, valamint 61.. (1) bekezdése d)-e), és a 62. (1), az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet* részéről különkülön benyújtandó)** 2.sz. melléklet Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok A Kbt. 66. (1) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozója vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, csatoljon: valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat külön-külön benyújtandó) ** A Kbt. 66. (1) bekezdés b.) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozója nyújtsa be a és 2007 évi számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóját.(ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 5. Nyújtson be cégszerűen aláírt nyilatkozatot évek jelentősebb a közbeszerzés tárgyával megegyező szolgáltatásai ismertetésével és a teljesítés megtörténtét a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös részvételre jelentkezők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) 8-9. sz. melléklet

28 6 Mutassa be azon szakembereket, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Nyújtsa be a bemutatott szakemberek szakmai önéletrajzát, szakirányú végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet* közös részvételre jelentkezők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70 (2) bekezdés tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó) ** Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó) ** Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71 (3) bekezdése tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó) ** A kapcsolattartás rendszerének bemutatása A szerződés teljesítéséhez erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata és/vagy igazolása a rendelkezésre állásról a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint** Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolata (ajánlattevők, közös részvételre jelentkezők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (ajánlattevőkés a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) Közös ajánlattételre irányuló szándéknyilatkozat (a közös ajánlattevők részéről együttesen benyújtandó) adott esetben 3.sz. melléklet. 4.sz melléklet. 4.sz melléklet Szakember szükséglet bemutatása - 16 Számlavezető pénzintézetekről 5. sz. melléklet -

29 17. Szerződés tervezet IV. fejezet 18. Nyilatkozat az elszámolásról 6. sz. melléklet Nyilatkozat a évi XXXIV. Törvény hatálya alá tatozásról. - Nyilatkozat a Kbt. 55. (3) bekezdésben foglaltak szerint 7. sz. melléklet sz. melléklet 22 Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva - *A szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részvételre jelentkező általi igénybevételére a Kbt. 4. 3/E pontjában foglaltakat kell alkalmazni. **-gal jelölt nyilatkozatok hamis adattartalom esetén a Kbt. 4. 9/A pontja szerinti hamis nyilatkozatnak minősülnek.

30 Felolvasó lap 1. számú melléklet Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során Ajánlattevő megnevezése:.. Ajánlattevő telephelye:. Ajánlattevő :telefon: telefax . vállalási ár nettó ÁFA Bruttó Közvetítői díj %-ban Dátum hó...nap ajánlattevő (cégszerű aláírás)

31 2. számú melléklet Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban Alulírott.. büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy az., mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 60. (1) a)-h), 61. (1) bekezdése d) - e), és a 62 (1); pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet Kbt (1) bekezdés szerint: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították; g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben

32 meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; A Kbt (1) bekezdése d) és e) pontja nem lehet ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;illetve a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A Kbt 61. (2) bekezdése szerint: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott..., 2009 hó nap. ajánlattevő (cégszerű aláírás)

33 3. számú melléklet A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T Kbt 70. (2) Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban Alulírott, mint a(z)..(cégnév, székhely).. cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és a feladat leírás, gondos áttekintése után a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk az alábbi ellenszolgáltatásért teljesítjük: vállalási ár nettó ÁFA Bruttó Közvetítői díj %-ban Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén e közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben vállaljuk a 305. (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését hó..nap. ajánlattevő (cégszerű aláírás)

34 4. számú melléklet A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T Kbt 71. Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban Alulírott, mint a(z)..(cégnév, székhely).. cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem: a közbeszerzésnek az alább felsorolt részeivel összefüggésben harmadik személlyel fogok szerződést kötni, (e szervezet (személy) meghatározása nélkül), illetőleg*... A közbeszerzés alapján kötött szerződés teljesítésével összefüggésben harmadik személlyel nem fogok szerződést kötni.* b.)a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozókat igénybe venni nem kívánok* c.) a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetek: a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60., illetőleg a 62 (1) szerint a kizáró okok hatálya alá esik. *Kitöltés értelem szerint!..,2009..hó.nap.. ajánlattevő (cégszerű aláírás) 5. számú melléklet

35 A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T számlavezető pénzintézetekről Alulírott, mint a(z)..(cégnév, székhely).. Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk az alábbi pénzintézeteknél vezet számlát: hó nap. ajánlattevő ( cégszerű aláírás)

36 A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T teljesítés elszámolásáról 6. számú melléklet Alulírott, mint a(z)..(cégnév, székhely).. cégjegyzésre jogosult képviselője, Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú közbeszerzés eljárásban nyilatkozom, hogy a teljesítés elszámolást úgy készítem el, hogy az megfeleljen -a pályázat irányító főhatóság által előírt követelményeknek. Az ajánlatkérő sikeres pénzügyi elszámolásához szükséges valamennyi dokumentumot az előírt formában mellékelem a pénzügyi elszámoláshoz Tudomásul veszem, hogy számlát csak akkor nyújthatok be, ha az elszámolás hiánytalanul tartalmaz valamennyi dokumentumot hó nap. ajánlattevő ( cégszerű aláírás)

37 A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T 7. számú melléklet a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény hatálya alá tatozásról. Alulírott, mint a(z)..(cégnév, székhely).. cégjegyzésre jogosult képviselője Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény szerint az ajánlattevő: mikro vállalkozásnak minősül* kis- illetve középvállalkozásnak minősül* nem tartozik a fenti törvény hatálya alá* hó nap. ajánlattevő ( cégszerű aláírás) * megfelelő szöveg aláhúzandó

38 8. sz melléklet Referencia igazolás Minta (a Kbt. 68. (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referenciaigazolásra) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozó (ajánlattevő) neve: A szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve: Szerződés tárgya: Teljesítés ideje: Ellenszolgáltatás összege: Szerződés teljesítésének minősége (teljesítési előírásoknak, szerződésnek való megfelelőség) Referenciát adó neve: Referenciát adó telefonszáma: Kelt: referenciát adó aláírása

39 Nyilatkozat (Minta) 9. sz. melléklet ( a Kbt. 68. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő által tett referencia nyilatkozatra) Szerződést kötő másik fél neve szerződés tárgya Teljesítés ideje (Év, hónap) Ellenszolgáltatás összege (Ft) szerződés szerű teljesítés Ajánlattevő nyilatkozom, hogy a fenti adatok hitelesek és a valóságnak megfelelőek. Jelen nyilatkozatot Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú egyszerű nyílt közbeszerzési eljárásban teszem hó nap. ajánlattevő ( cégszerű aláírás)

40 Ny i l a t k o z a t 10. sz. melléklet Alulírott..megnevezés telephely Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a Kbt. 55. (3) bekezdésben foglaltak szerint az OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelőségén* tájékozódtam a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről melyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell felelni., hó.nap ajánlattevő *OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége Illetékességi területe Baranya, Somogy, Tolna megye. Székhely: 7621 Pécs, Mátyás kir. u. 3. Postacím: 7601 Pécs, Pf tel.: fax: ddmu@ommf.gov.hu ddmu-ig@ommf.gov.hu

41 Ellenőrző jegyzék Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítői tevékenységre tárgyú egyszerű nyílt közbeszerzési eljárásban Benyújtandó dokumentumok nyilatkozat Kbt 55. (3) bekezdés Nyilatkozat Kbt. 60. (1) bek 61. (2) nyilatkozat Kbt 70. (2)bek nyilatkozat Kbt 71. (1) és (3)bek cégkivonat aláírási címpéldány Nyilatkozat a évi. XXXIV. tv hatálya alá tartozásról nyilatkozat számlavezető pénzintézetről pénzintézeti nyilatkozat teljesítésbe bevont szakemberek bemutatása, szakmai önéletrajz iskolai bizonyítvány, fejlesztési és képzési tematika eseménynaptár nyilatkozat teljesítés elszámolásról. Ajánlattevő bemutatkozása referenciák szerződés tervezet akkreditációt tanúsító irat formai

42 követelmények példányszám csomagolás tartalomjegyzék oldalszámozás

43 TERVEZET mely létrejött alulírott felek, MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat ( 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) - képviseli: dr. Hargitai János elnök - mint megbízó, másrészről. (. adószám. ) képviselő: - mint megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 1. Megbízó megbízza megbízottat azzal, hogy teljes jogkörrel, de nem kizárólagosan, a külön jegyzékben megnevezett, tulajdonában álló ingatlanainak értékesítésében közreműködjön. 2. Megbízott az 1. pontban meghatározott megbízást elvállalja. 3. Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja megbízottnak azon értékesítendő ingatlanainak tételes felsorolását, melyek értékesítésében megbízott közreműködését igénybe kívánja venni. Megbízó vállalja továbbá, hogy a jegyzék aktualizálását folyamatosan ellátja, a változásokról megbízottat, rövid úton haladéktalanul, írásban öt napon belül értesíti. 4. A megbízó által készítendő ingatlan jegyzék elválaszthatatlan része - minden ingatlanra kiterjedően - a megbízó által meghatározott minimális eladási ár, valamint a tulajdoni lap egyszerű másolata. Megbízó az általa meghatározott minimális eladási árat jogosult bármikor megváltoztatni. A változásról megbízottat rövid úton haladéktalanul, írásban öt napon belül értesíti. A minimális eladási ár az általános forgalmi adót tartalmazza. 5. Megbízó vállalja, hogy az ingatlanok adásvételét érintő minden tényről - az ingatlan megterhelése, végrehajtási jog bejegyzése, per alá vonása stb. - megbízottat írásban öt napon belül értesíti. 6. Megbízott az ingatlanok értékesítésének elősegítése érdekében - saját költségén - jogosult az általa szükségesnek és hasznosnak tartott módon - pl. újsághirdetés, célzott megkeresés, hirdető táblák kihelyezése, számítógépes adatbázisban történő elhelyezés stb. - eljárni, jogosult teljesítési segédet igénybe venni. 7. Megbízott jogosult az ingatlanokkal kapcsolatban megbízótól kapott adatokat az ingatlanok után érdeklődőknek kiadni. Az adatok valódiságát megbízott nem vizsgálja, azok tartalmával kapcsolatosan minden felelősség megbízót terheli. 8. Megbízó vállalja, hogy a szükséges esetekben az egyes ingatlanok megtekintését, bejárását az érdeklődőknek lehetővé teszi. 9. Szerződő felek megbízott díjazását az alábbiakban határozzák meg: Megbízott csak megvalósult értékesítés esetén jogosult díjazásra A megbízási díj a minimális eladási ár. %-a, mely érték az általános forgalmi adót tartalmazza.

44 10. A szerződő felek elfogadják, hogy megbízott megbízási díját a megbízó által meghatározott minimális eladási ár tartalmazza. Megbízó vállalja, - hogy a megbízott által közvetített vevővel - a minimális eladási ár alatt nem köt szerződést. 11. Megbízott vállalja, hogy e közvetítő tevékenységéről megbízó részére megismerhető nyilvántartást vezet. Azt a tényt, hogy az egyes ingatlan vevőjét megbízott közvetítette, megbízott kötelezettsége hitelt érdemlően igazolni. Ennek érdekében megbízott vállalja, hogy minden érdemi közvetítői tevékenységéről, főképpen az egyes ingatlanok címének kiadásáról megbízottat haladéktalanul tájékoztatja. 12. Szerződő felek megvalósult értékesítésnek az adásvételi szerződés megkötését és a vételár tejes megfizetését tekintik. 13. Megvalósult értékesítésről megbízó megbízottat értesíti, mely nyilatkozat tartalmazza az eladási árat. Ennek alapján megbízott jogosult számlájának benyújtására. Megbízó a megbízási díjat megbízott szabályszerűen kiállított számlájának kézhezvételét követően nyolc banki napon belül átutalással fizeti meg. 14. Megbízott jogosult arra, hogy - kétség esetén - megbízó nyilatkozatát kérje egyes ingatlanok értékesítéséről. Megbízó válaszát nyolc napon belül írásban köteles megadni. 15. Az egyes ingatlanok adásvételi szerződéseinek megkötésében megbízott nem vesz részt. 16. Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, megállapodnak abban, hogy azt bármely fél harminc napos határidővel felmondhatja. (rendes felmondás) 17. A szerződés rendes felmondása esetén is megilleti a későbbiekben megvalósult értékesítés esetén megbízottat a megbízási díj, amennyiben a 11. pontban meghatározott cselekményeket a szerződés fennállása alatt megtette. 18. Megbízott nyilatkozik, hogy az ingatlanközvetítői tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a jelen megbízásból tudomására jutott információkat közvetlen azonosításra alkalmas módon nem használhatja fel. 19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., különösen annak XL. fejezete az irányadó. 20. Jelen szerződés négy eredeti példányban készült, melyből mindkét felet két-két példány illet meg. Pécs, megbízó megbízott

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40 Ajánlatkérő: Fertőd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Fertőd, Vasút sor és Sarródi út Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb általános közigazgatás Műszaki ellenőri feladatok ellátása

Hirdetmény. Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb általános közigazgatás Műszaki ellenőri feladatok ellátása Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 83 Ajánlatkérő: Csongrád Megyei Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csongrád megye Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A TÁMOP-6.2.2 projekt keretében képzési, vizsgáztatási feladatok ellátása a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. valamint a Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. számára Közbeszerzési

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben