KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71

2 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I. FEJEZET... 4 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... 4 II. FEJEZET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS A MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE AJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉG A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE PÉNZÜGYI FEDEZET ELVÉGZENDŐ KIVITELEZÉSI FELADAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL (KBT. 25., 27..) HELYSZÍNI BEJÁRÁS B. AZ AJÁNLAKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (KBT C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ AZ AJÁNLAT NYELVE AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK) I. KÖTET A SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELE AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA, JELÖLÉSE, MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL (KBT. 62. ) AZ AJÁNLATOK RÉSZLETES ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA KBT AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA KBT AZ AJÁNLATOK FELHASZNÁLÁSA AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE KBT. 30.-ÉS

3 23. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE KAPCSOLATTARTÁS TÁJÉKOZTATÁS MELLÉKLETEK MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK FELOLVASÓ LAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT NYILATKOZAT A KBT. 40. (1) BEKEZDÉS A) B) PONTJAIRÓL NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT M A KBT (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN, 56. (1)-(2) BEKEZDÉS, VALAMINT AZ 57. (1) BEKEZDÉS A)-F) PONTOK TEKINTETÉBEN NYILATKOZATA M AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 58. (3) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET(EK)RŐL NYILATKOZAT A VÁLLALKOZÓI TAPASZTALATOKRÓL NYILATKOZAT(*) A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT NYILATKOZAT A TÁRGY SZERINTI FELADAT TELJESÍTÉSÉRE JOGOSÍTÓ FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉRŐL NYILATKOZAT A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEKRŐL NYILATKOZAT A MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A DOKUMENTÁCIÓHOZ MELLÉKLET SZERZŐDÉS TERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL M18. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL NYILATKOZAT A MÓDOSÍTÁSOKRÓL KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖTET

4 I. FEJEZET AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 4

5 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Varbó Község Önkormányzata Postai cím: Hősök tere 1. Város/Község: Varbó Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Üveges Géza polgármester Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Postai irányítószám: 3778 Telefon: +36(48)/ Fax: +36(48)/ Ország: Magyarország (HU) További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 5

6 I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Egyéb I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): közigazgatás Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg): I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 6

7 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Varbó község belterületi vízrendezése. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Varbó közigazgatási területén, a Béke, Rákóczi, Szabadság, Szemere, Dózsa utcák és a V 207 jelű szakasz tervezés által határolt, mintegy 72 ha területe. NUTS-kód HU311 NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 7

8 VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási Szerződés Varbó község belterületi vízrendezésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Varbó közigazgatási területén a Béke, Rákóczi, Szabadság, Szemere, Dózsa utcák és a V 207 jelű szakasz tervezés által határolt 72 ha-os területén mintegy 4300 fm belterületi csapadékvíz elvezető csatorna felújítása meredekségük megnövelésével, a levezetést biztosító átereszek tisztításával és 4025 fm csatornaszakasz burkolásával az alábbiak szerint: 1831 fm TB20/30/30 mederburkoló elem elhelyezése 1308 fm TB30/50/40 mederburkoló elem elhelyezése 482 fm TB40/70/50 mederburkoló elem elhelyezése 404 fm TB60/100/80 mederburkoló elem elhelyezése Megtörténik a kapubejárók egységes kivitelezése a burkolóelemre helyezett fedlappal, vagy indokolt esetben erre épített támfalas műtárgyakkal. 8

9 A kivitelezés teljes mennyiségére vonatkozó helyreállítási volumenek. A Kbt.46. (2) bekezdésére hivatkozva ajánlatkérő kiköti tervezési mennyiségektől való +20 %-os eltérés lehetőségét. Az engedélyezési és kiviteli tervet, a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a részletes műszaki leírást, illetve a további részleteket az ajánlati dokumentáció az árazatlan méretés mennyiségi kimutatással együtt tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap) Befejezés 2013/07/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Ajánlattevő a rész,- és véghatáridő késedelmes teljesítésének esetére késedelmi kötbér megfizetését köteles vállalni minden egyes késedelmesen teljesített napra vonatkozóan. A késedelmi kötbér napi minimum összege részhatáridőre vonatkozó késedelem esetén az adott részhatáridőhöz rendelt részszámla nettó értékének 0,5 %-a, a véghatáridő tekintetében a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, de az ajánlatkérő többlet ponttal nem értékeli, ha a 30 napra eső összege meghaladja a nettó vállalkozói díj 15 %-át (értékelési részszempont). Ajánlattevő minimum 36 hónap teljeskörű jótállást köteles vállalni a szolgáltatás minden hibájára, illetőleg hiányosságára, de az ajánlatkérő többlet ponttal nem értékeli, ha a maximum jótállási idő meghaladja a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számított 60 hónapot (értékelési részszempont). 9

10 Ajánlattevő Teljesítési biztosítékot köteles vállalni a szerződés aláírásától a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. napig a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékben. Ajánlattevő Jóteljesítési biztosítékot (Jótállási biztosítékot) köteles vállalni a műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv aláírásától a jótállási időszak végét követő 30. napig a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékben. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles az igénybevett előleg összegével azonos mértékű biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére. A kötbérre és a biztosítékokra vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek elfogadásáról az Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a fent meghatározott biztosítékokat a Kbt (6) a.) pontjában meghatározott formában teljesítheti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A projekt pénzügyi fedezete az UMFT Észak- Magyarországi Operatív Program előirányzatból nyújtott támogatás, és Varbó Község Önkormányzata saját forrása. Részszámla benyújtására a vállalkozói szerződésben meghatározott ütemezés szerint négy alkalommal (beleértve a végszámlát is) lehetőség van, az ajánlatkérő által igazolt sikeres részteljesítéseket követően. Az első részszámla kibocsátása legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult és teljesítésigazolással elismert teljesítés esetén történhet. A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére az ütemezéssel összhangban kerül sor úgy, hogy az ellenszolgáltatás összege a feladatok maradéktalan elvégzéséről kiállított, teljesítésigazolás után kibocsátott számla ellenében kerül átutalással közvetlenül a vállalkozó számlájára szállító finanszírozás keretében, a számla ajánlatkérő és a Közreműködő Szervezet általi kézhezvételét követő 30 napon belül figyelemmel a Kbt (3) bekezdése, ill. a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. -ában szabályozott kifizetési rendre. A számlázás és kifizetés további feltételeit az ajánlati dokumentációhoz csatolt Szerződés tervezet tartalmazza. A nyertes ajánlattevő a szerződés értékének 5 %-os mértékéig vállalkozói előleget igényelhet. (a Kbt (1) bekezdésének megfelelően) Az előleg és a részszámlák összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70%-ánál. Az előleg összegének beszámítása az első részszámla összegébe történik. Az ajánlattevő részéről mindenekelőtt biztosítandó az alvállalkozói ellenszolgáltatás kifizetését szabályozó rendelkezés (a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14..) A számla kifizetésére a Kbt (3) bekezdése, ill. a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. -a, és a szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód. A számla 10

11 benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra. Ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét az ÉMOP-3.2.1/D pályázati program keretében elnyert támogatásból és saját forrásból biztosítja. A kifizetés Forintban történik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Közös ajánlatot tevő nyertesek esetében a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozása nem lehetséges. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a közös ajánlattevőktől együttműködési megállapodás megkötését kéri egyetemleges felelősségvállalás mellett, valamint a Kbt. 25. (2) bekezdése értelmében annak a jogosult képviselőnek a megjelölését, aki a nevükben eljárhat. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 57. (1) bekezdésben, továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: 1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában, a Kbt (1) bekezdés szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésének hatálya alá. 2. Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. (3) bekezdésében meghatározottak szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a Kbt. 56. (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 11

12 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Valamennyi számlavezető pénzintézetnek január 01.-től az ajánlattételi felhívás feladásáig vonatkozó erről szóló nyilatkozatát az alábbi tartalommal: I) A pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám II) Mióta vezeti az Ajánlattevő bankszámláját Bankszámláján január 01.-től az ajánlati felhívás feladásáig volt-e sorbanálló tétel, volt-e bankszámlája ellen folyamatban bírósági végrehajtás, a pénzintézettel hitelviszonyban volt-e, és hitelfizetési kötelezettségének eleget tett-e [Kbt. 55. (1) d )] 2. A és 2011 évi, számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül, egyszerű másolat formájában) Ezen alkalmassági követelmény igazolása esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja, illetve a 14. (2)-(3) bekezdése, és Kbt. 55. (1) d ). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint január 01.-től az ajánlati felhívás feladásáig bármely számláján (I.) sorbanállás fordult elő, vagy (II.) számlája ellen bírósági végrehajtás van/volt folyamatban, vagy (III.) hitelvisszafizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget, (külön-külön megfelelés) 2. A 2010., vagy évi adózás előtti eredménye negatív, (külön-külön megfelelés) Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett legjelentősebb kivitelezéseinek ismertetése: A referenciák együttes rendelkezésére állásáról külön-külön nyilatkozat szükséges az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőktől. A nyilatkozatnak ki kell térnie az alábbiakra: a teljesítés helye, ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az ellenszolgáltatás összege, a kivitelezés megnevezése, rövid ismertetése azon jellemzők bemutatásával, amelyekkel igazolható az alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges: 1. Alábbi referenciákkal: (Kbt.55. (1) a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben összességében nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a szerződésnek megfelelően teljesített (ennek megfelelően pozitív tartalmú igazolással tanúsított) legalább nettó 100 millió Ft értékű, vízépítési tárgyú 12

13 minimum követelményeinek való megfelelés. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 55. (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) a) és 16. (5)] Ennél szűkebb tartalmú nyilatkozat és igazolás esetén az ajánlat a Kbt. 74. (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 2. Mutassa be a kivitelezésért felelős kulcsszemélyzetből és felelős műszaki vezetőt, vízépítő technikust végzettségük, képzettségük, és gyakorlati idejük megjelölésével. A nevesített szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát, amelyben meg kell jelölni a kamarai nyilvántartási számukat, továbbá végzettségüket, képzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolatát (iskolai végbizonyítványok, diplomák,). [Kbt. 55. (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) c)] munkára irányuló referencia munkával. 2. Műszaki szakemberekkel: [Kbt. 55. (1) a)] legalább az alábbiakban megjelölt a teljesítésben részt vevő, a kivitelezést közvetlenül irányító - műszaki szakemberrel legalább 1 fő vízépítés szakterületű, A kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, legalább 1 fő vízépítő technikussal, és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, (együttes megfelelések) Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott igen nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem 13

14 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. Harmadik Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) Az előírthoz képest nagyobb teljeskörű jótállás vállalása (hónap) Az előírthoz képest nagyobb késedelmi kötbér vállalása (Ft/nap) 30 (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen nem 14

15 IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: / / (év/hó/nap ) ) Megküldve Időpont: A dokumentációért fizetni kell igen nem (Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2012/07/09 (év/hó/nap) Időpont: óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: / / (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség időtartama / / -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a tárgyalások befejezésétől számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2012/07/09 (év/hó/nap) Időpont: óra Hely : Varbó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, polgármester irodája (3778 Varbó, Hősök tere 1.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 15

16 V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Pályázati azonosító: ÉMOP-3.2.1/D , EU-s projektből támogatott A támogató okirat kelte: 2012.február 20. nem V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos) A tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt 122. (7) bekezdés a) pontja szerint Az első tárgyalás időpontja: (kedd) 10:00 óra A tárgyalás helyszíne: Varbó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, polgármester irodája (3778 Varbó, Hősök tere 1.) A tárgyalás szabályai: Az ajánlatkérő és a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot tett ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalások során a késedelmi kötbér, a teljeskörű jótállás vállalásának mértékéről, és az ajánlati dokumentációhoz csatolt szerződéses feltételekről nem, csak az egyösszegű nettó ellenszolgáltatás összegéről tárgyalnak a felek. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Ajánlatkérő, az érvényes ajánlattevőkkel, minimum 3 tagú bizottság jelenlétében tárgyal. A tárgyaláson az Ajánlattevőt a cégjegyzésre jogosult személy, vagy általa adott, írásos, a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattételre jogosító meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. A tárgyalás menete: A tárgyalás egy fordulóban kerül lebonyolításra, ajánlattevőnként külön-külön. A tárgyalás addig tart, ameddig Ajánlattevők az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot nem adnak. Ellenkező esetben Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. (Kbt 76. (1) bekezdés c) pontja) Az ajánlattétel írásban történik, ajánlatkérő a módosított ajánlat megtételéhez elegendő időt biztosít. A tárgyalás során az Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel az általuk benyújtott egyösszegű nettó ellenszolgáltatás összegéről tárgyalnak (ártárgyalás) Ennek során lehetőségük van az Ajánlattevőknek az írásban beadott ajánlatukat módosítani. Az ajánlati ár módosítására az Ajánlattevőknek két alkalommal lesz lehetőségük az erre a célra előre kiosztott Felolvasólapon írásban (a változtatás nem kötelező). Az egyes módosítások szerinti ajánlati árat az Ajánlatkérő minden esetben ismerteti az összes Ajánlattevővel. Az Ajánlattevőknek a végső ajánlat megtételekor azt alátámasztandó ki kell tölteniük 16

17 és csatolniuk kell a Felolvasólapon feltüntetett ajánlat (Egyösszegű nettó ajánlati ár) összegszerű részletezését tartalmazó árazott költségvetést is a végső ajánlatnak megfelelő részösszegek megadásával Az ajánlatnak minden esetben meg kell felelnie az ajánlatkérő által elvárt műszaki követelményeknek (közbeszerzési műszaki leírásnak). A tárgyalásos eljárásban az eljárás lefolytatása során nem áll fenn az ajánlati kötöttség, de a tárgyalások befejezésével, a végső ajánlat megtételével ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások lezárását követő 60. napig tart. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő köteles aláírni. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Ajánlatkérő, a dokumentációt és a kiegészítő iratokat, vagy ismertetőket postai,-fax,- vagy megküldése útján bocsájtja az ajánlattevők rendelkezésre A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Minden bírálati szempont esetében az értékelési pontszámok arányosítással kerülnek kiszámításra. A legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebbet. Az Ajánlati Felhívás IV.2.1 pontjában megadott súlyszámok szerint a lehetséges maximális összpontszám V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III:2.2.1, III:2.2.2, III.2.3.1, III.2.3.2, V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Az Ajánlatkérő, az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen nem 17

18 V.4) Egyéb információk: 1. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. (1) bekezdése) 2. Formai követelmények: Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve, zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon: Varbó község belterületi vízrendezése. Nem bontható fel az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése előtt feliratot kell feltüntetni. A külső borításon ezen kívül feltüntethető az ajánlattevő neve és címe is. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 3. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatai: az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan a Kbt. 60. (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 4. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. (1) bekezdés a) b) pontjaiban foglaltakat. Az erről szóló nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni kell. 5. Az eljárást lezáró döntés: Ajánlattevő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdés szerint értesíti az Ajánlattevőket. 6. Szerződéskötés: Szerződéskötésre a Kbt (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor. 7. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a helyszínek megtekintésére bejárást hív össze. Időpontja: június 28. (csütörtök) óra Találkozás: Polgármesteri Hivatal (Varbó, Hősök tere 1.) 8. Közös ajánlattétel: Több gazdasági szereplő közösen nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlatra a Kbt ában foglalt rendelkezések irányadóak. A közös ajánlattevőkkel szembeni további követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérése esetében a Kbt ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 10. Aláírási címpéldány csatolása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát, vagy az ajánlatot aláírók részére a cégkivonat szerint a 18

19 cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 11. Ajánlatkérő, a kizáró okok hiányát az elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlattételhez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. ) 12. Felelősségbiztosítási szerződés: A 306/2011. (XII.23.) kormányrendelet 9. rendelkezése alapján az Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés összegének megfelelő mértékű és a szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosításra. 13. Az ajánlatkérő előírja az Kbt. 54. (1) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódást. Ezért a dokumentációban megadja azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető Az ajánlattevőnek a Kbt. 54. (1) szerint erről az ajánlatában kell nyilatkoznia. 14. Nyilatkozat a pénzintézetekről: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban szereplő, nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. 15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 76. (1) bekezdés c.) pontja alatt meghatározott esetben az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 16. Dokumentumok benyújtása: A dokumentumok, igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. (Kbt. 36. (3) bekezdés) 17. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. Nemzeti elbánás: Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára a Kbt. szerint nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 19. A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban felelős magyar fordításban - kell benyújtani. 20. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 19

20 mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a jelentkező a felelős. 21. Szerződéstervezetet: Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza a szerződés tervezetét, melyet az ajánlathoz csatolni kell. 22. Támogatásra irányuló kérelem: A Kbt. 40. (3) és (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban támogatásra irányuló kérelmet nyújtott be. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CVIII. törvény előírásai és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/06/15 (év/hó/nap) 20

21 II. FEJEZET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 21

22 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Bevezetés VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Varbó, Hősök tere 1. továbbiakban ÖNKORMÁNYZAT, vagy AJÁNLATKÉRŐ) - a közbeszerzésekről szóló, évi CVIII. tv. III. része alapján, de a II. részben meghatározott szabályok szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást hirdet: Varbó község belterületi vízrendezése. tárgyban - indított közbeszerzési eljárásában. ÖNKORMÁNYZAT az ajánlattételi felhívását és dokumentációt megküldte három, a tárgyban érintett, a piacon megfelelő ismertséggel rendelkező ajánlattevőnek, akik eddigi tevékenységeik alapján vélhetően alkalmasak az ajánlatkérő által elvárt ajánlattételre, és akiknek a szerződés teljesítésére való alkalmassága előzetesen is feltételezhető. VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA nyilatkozik arról, hogy az Ajánlatot az Ajánlattételi felhívásban, illetve jelen Dokumentációban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, ettől eltérő ajánlat érvénytelen. A dokumentációban előforduló legfőbb fogalmak: Ajánlatkérő: lásd a fenti címet (továbbiakban: Ajánlatkérő). Dokumentáció jelen dokumentáció, amely V. kötetből áll, amely a megfelelő ajánlattétel alapjául szolgál; Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki a hatályos közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ajánlatot nyújt be. (Kbt. 4. (1) bekezdés) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, figyelemmel a kivételekre (Kbt. 4. (2) bekezdés) Kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet: a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet vagy személy; Ajánlattételi dokumentáció: az ajánlattételi felhívásra és a dokumentációra a Kbt. előírásait figyelembe véve készített teljes körű ajánlat a csatolt mellékleteivel együtt. Nyertes ajánlattevő: Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megnevezett ajánlattevő, 22

23 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Varbó község belterületi vízrendezése. elnevezésű munkára ezúton kér ajánlatokat. Ajánlatkérő a fentiek tárgyában határozott idejű szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjével. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél érdekében a jelen dokumentáció akár ismételve is megfelelően csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a Kbt ára tekintettel a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Jelen Ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlati Felhívásban foglaltakat, az Ajánlatkérési dokumentáció az Ajánlati Felhívással együtt kezelendő. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy Ajánlataikat szigorúan az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban előírt tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a Kbt. szabályaira is. Ahol Ajánlatkérő valamely irat meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott e dokumentációban csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az alkalmasság, érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható Amennyiben az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az Ajánlattételi Felhívás a mértékadó. Az Ajánlattételi Felhívással és a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az Ajánlatkérő részéről a koordinációs feladatok ellátására és információszolgáltatásra a jelen fejezet 6. pontjában megnevezett személy jogosult. 1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen 23

24 esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az Ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. A dokumentáció, tíz napon belül visszajár, ha a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást; b) az eljárás a 76. (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevőkkel 1.3 A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak. Kivétel ez alól az a körülmény, ha e harmadik fél is nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett jogorvoslati eljárásokban való felhasználása. A dokumentációnak, mint szellemi terméknek a jogtulajdonosa: VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Sem az Ajánlatkérési dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 1.4 A munkák elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére folytatott ajánlati eljárás a évi CVIII. törvény alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 1.5 A Munkák elvégzésére megkötendő szerződés egyösszegű áras (átalányáras) típusú lesz. 2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS A MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE 2.1 Ajánlattételi lehetőség Varbó Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő olyan Ajánlattevők jelentkezését várja, akik egy személyben, közösen vagy alvállalkozóik útján képesek Vállalkozási szerződés keretében Varbó község belterületi vízrendezése munkáira. 24

25 Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, ezért az Ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. (Kbt (8) bekezdése) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.. (Kbt. 95. (2) bekezdése) Elvárások: Az Ajánlattevő feleljen meg azoknak a gazdasági és pénzügyi alkalmassági és műszaki, illetve szakmai alkalmassági, valamint egyéb előre meghatározott minimumkövetelményeknek, amelyeket az Ajánlattételi Felhívás hivatkozott pontjainál vannak előírva. Általánosan véve, meg kell felelni minden olyan előírt feltételnek, amelyet akár az ajánlattételi felhívásban akár a jelen dokumentációban Ajánlatkérő előírt. Az ajánlattételre vonatkozó további feltételek - Ajánlattevő ajánlatot csak és kizárólag a közbeszerzés tárgyának ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentáció 2.5 pontjában meghatározott elvégzendő feladatokra tehet, a részekre történő ajánlattétel nem megengedett. - Az Ajánlattevő alternatív, vagy opciós ajánlatot nem tehet. Az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel, és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni, az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni, ezért az Ajánlatkérő opciós megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti. Az Ajánlatkérő opciós ajánlatának tekint minden olyan ajánlatot, ahol az Ajánlattevő bármilyen feltételhez, jogszabályi megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást tesz, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit, az építés előre nem látható akadályoztatásából folyó szükségszerű döntéseket. - az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot 2.2 A közbeszerzés tárgya Varbó község belterületi vízrendezése. 2.3 Az ellenszolgáltatás teljesítése Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az alábbiak szerint teljesíti: 25

26 A projekt pénzügyi fedezete az UMFT Észak- Magyarországi Operatív Program előirányzatból nyújtott támogatás, és Varbó Község Önkormányzata saját forrása.. Részszámla benyújtására a vállalkozói szerződésben meghatározott ütemezés szerint négy alkalommal (beleértve a végszámlát is) lehetőség van, az ajánlatkérő által igazolt sikeres részteljesítéseket követően. Az első részszámla kibocsátása legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult és teljesítésigazolással elismert teljesítés esetén történhet. A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére az ütemezéssel összhangban kerül sor úgy, hogy az ellenszolgáltatás összege a feladatok maradéktalan elvégzéséről kiállított, teljesítésigazolás után kibocsátott számla ellenében kerül átutalással közvetlenül a vállalkozó számlájára szállító finanszírozás keretében, a számla ajánlatkérő és a Közreműködő Szervezet általi kézhezvételét követő 30 napon belül figyelemmel a Kbt (3) bekezdése, ill. a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. -ában szabályozott kifizetési rendre. A számlázás és kifizetés további feltételeit az ajánlati dokumentációhoz csatolt Szerződéstervezet tartalmazza. A nyertes ajánlattevő a szerződés értékének 5 %-os mértékéig vállalkozói előleget igényelhet. (a Kbt (1) bekezdésének megfelelően) Az előleg összegének beszámítása az első részszámla összegébe történik. Az előleg és a részszámlák összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70%-ánál. Az ajánlattevő részéről mindenekelőtt biztosítandó az alvállalkozói ellenszolgáltatás kifizetését szabályozó rendelkezés (a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14..) A számla kifizetésére a Kbt (3) bekezdése, ill. 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet és a szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra. Ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét az ÉMOP-3.2.1/D pályázati program keretében elnyert támogatásból és saját forrásból biztosítja. A kifizetés Forintban történik Pénzügyi fedezet A munkák finanszírozása az Európai Unió forrásából, UMFT Észak- Magyarországi Operatív Program előirányzatból, és Varbó Község Önkormányzata saját forrásából történik Elvégzendő kivitelezési feladat Varbó Község Önkormányzata a Varbó község belterületi vízrendezése. címen, az ÉMOP-3.2.1/D azonosító számú projekt keretén belül kapott pályázati támogatást. E támogatás finanszírozásában fog megvalósulni a Varbó község belterületi vízrendezése. megnevezésű pályázati elképzelés, amely kivitelezési munkáinak elvégzésére kérünk ajánlatot a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal. A terv készítésénél Ajánlatkérő az alábbi koncepcionális szempontok érvényesítését kérte: A meglévő állapot, a megvalósítás indokoltsága: 26

27 Az elmúlt években,- évtizedekben bekövetkezett változatos, szélsőséges időjárás az Észak-Magyarország régión belül Varbó településen többször jelentős belvízi elöntéseket okozott, melynek következtében komoly károk keletkeztek a településen lévő épületekben, utakban és a kertekben, önkormányzati ingatlanokban. Nagyobb esőzések idején az épületek egy része időszakosan elöntésre került. A megnövekedett talajvízállás miatt az útalap és a falazat felázott. A belterületi utak, és az útpadka a rossz lefolyásból adódóan kikátyúsodott. A problémák a rossz és hiányos belterületi csapadékvíz elvezető hálózatra vezethető vissza. A nem megfelelő vízelvezető hálózat, a lehullott, ill. a téli hóolvadásból keletkezett csapadékot nem tudta időben a befogadóig eljuttatni, így jelentős elöntéseket okozott. A beszivárgó víz miatt a talajvíz is megemelkedett és így a kertekben hátráltatta a művelést. Kiemelt feladatot jelent a településen minden évben rendszeresen sújtó ár,- belvíz és helyi vízkárok elleni védekezés. A domboldalakról lefolyó vizek, valamint a település belterületére hulló, de megfelelő elvezető hálózataiban elfolyni nem tudó vizek okoznak veszélyhelyzetet. A rendszeresen visszatérő vízkárok elleni védekezés költsége és a keletkezett károk helyreállítása komoly megterhelés a lakosságnak, a helyi gazdálkodó szervezeteknek, az önkormányzatnak. A vízkár problémák megoldása, csökkentése valamint az életminőség és a település környezet javítása, a jó állapot elérése az EU víz-keretirányelv figyelembevételével kell, hogy történjen. A fenti csatornák vízjogi rendezésére az önkormányzat megbízta a NYÍRFORRÁS KFT-t (Nyíregyháza, Vasvári P. u. 5.) a község által határolt terület vízrendezésére szóló engedélyes terv elkészítésével. A megvalósítandó fejlesztés rövid műszaki tartalma: A fejlesztés alapvető célja a község környezetbiztonságának növelése, a településen való élet és gazdálkodás biztonságának a növelése és a belvíz okozta károk csökkentése, minimalizálása. Ez a cél a felszíni vízelvezető hálózat rekonstrukciójával eredményesen biztosítható. Az elvégzendő feladat ezért Varbó község északi és központi része (Béke, Rákóczi, Szabadság, Szemere, Dózsa utcák és a V 207 jelű szakasz tervezés által határolt, mintegy 72 ha területe) csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni a legközelebbi befogadóba, ezzel megvédve a lakosság ingó is ingatlan vagyonát. A helyi viszonyok indokolttá teszik burkolt medrű csatornák kiépítését a könnyebb karbantartás, a kisebb fenntartási költségek és a jó vízelvezető képesség érdekében. A burkolathoz korszerű burkoló elemeket kell használni, melynek az élettartama hosszú, legalább 30 év. A csapadékvíz elvezető csatornákból ki kell termelni a feliszapolódást és ki kell alakítani a tervezett folyásfenék szinthez a földmeder szintjét úgy, hogy a mederburkoló elemek magasságilag biztonságosan elhelyezhetők legyenek. A kitermelt föld/iszap elhelyezésére a helyszínen nincs lehetőség, ezért azt el kell szállítani a kijelölt helyre. A felújítandó csatornákból el kell távolítani a meglévő kapubejárókat, és helyettük olyan egységes kivitelű kapubejárók épülnek meg, ahol vagy a burkolóelemre kell 27

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben