TÁMOP /08/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció"

Átírás

1 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/ , , , TÁMOP /08/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt Innováció Tantárgytömbösített oktatásszervezés - tantárgyi integráció az 5. évfolyamon Történelem tanmenet (A TÖRTÉNELEM, MAGYAR ÉS AZ INFORMATIKA TANTÁRGYAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI) 2010.

2 A TANKÖNYVI LECKÉK FELDOLGOZÁSA 1. óra A tantárgy bevezetése I. ÉLET AZ ŐSKORBAN 2. óra A bevezető olvasmány feldolgozása Koncentráció magyarral és informatikával A tanulók képzeletében a történelem előtti idők gyakran differenciálatlan képként jelennek meg. Mintha egy időben éltek volna a Mikor jelent meg Földünkön az ember? olvasmány feldolgozás dinoszauruszok és az ősemberek. Elsősorban SDT: Ember ezt az anakronisztikus képzetet igyekszik helyesbíteni és társadalom» Történelem» Tör- ez a bevezető olvasmány, ezért érténelem» Az őskor és az ókor világa» Az őskor» Az emberré válás» A demes feldolgozására egy teljes órát fordítani. Homo sapiens A földrészek eltávolodásának folyamatát jól Ember és szemléltethetjük úgy, hogy egy vázlatos (a társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» kontinensek körvonalain kívül keveset mutató) világtérképből kivágjuk a földrészeket, s Az őskor» Az emberré válás» A az időben visszafelé haladva egymáshoz illesztjük, Homo habilis majd újra mai helyükre húzzuk őket (írásvetítő vagy táblai mágneses applikáció). Fogalmak: (ősmajmok, emberszabású majmok, értelmes ember) 3. óra 1. A történelem kezdete I. A lecke gondolatmenetének csomópontjai a következők: az ember nem a majomtól származik; az emberelődök testi felépítésének fejlődése; egy lelőhely (Vértesszőlős) bemutatása; ősi szerszámok, eszközök; a társadalmi fejlődés kezdetei. Az anyag nem bonyolult, de sokfelé ágazó, ezért a kiegészítő olvasmánynyal együtt feldolgozására két tanórát ajánlunk. Ebben az esetben az első órán a tankönyv 8. oldalának aljáig juthatunk el. A Vértesszőlősről szóló bekezdést további érdekességekkel bővíthetjük László Gyula Emlékezzünk régiekről... című könyve oldalának feldolgozásával. Fogalmak: őskor, őskori ember (ősember), (közös ős, agykoponya) Topográfia: Afrika, Vértesszőlős, (Olduvai hasadék) Kronológia: körülbelül félmillió évvel ezelőtt Ember és természet» Ember a természetben» 5. osztály» Tájékozódás az időben» A történelmi események és a természetföldrajzi folyamatok összevetése» Természetföldrajzi folyamatok időbelisége» A Föld keletkezése 2

3 4. óra 1. A történelem kezdete II. Koncentráció magyarral és informatikával A lecke második felének feldolgozása mellett sort keríthetünk az Ishiről szóló olvasmány Ishi, az utolsó vadember-olvasmány feldolgozás megbeszélésére. Az olvasmány Theodora Kroeber Ishi, az utolsó vadember című könyve alapján készült. A könyv felhasználásával további érdekességeket mesélhetünk. Fogalmak: eszközhasználat és eszközkészítés, marokkő (szakóca), kovakő, obszidián, lándzsa, dárda, kőbalta, íj, nyíl, vadászat F. 2., 3., 6. Hf. 3. Művészetek» Művészettörténet» Művészettörténet» Művészettörténet 7. évfolyam» Paleolitikum» Lelőhelyek és régészeti iparok» Az őskori iparok» Az őskori iparok 5. óra 2. Hogyan élt az őskori ember? Koncentráció magyarral és informatikával A kerettanterv nagy súlyt fektet az életmód-történeti ismeretekre. Elsősorban ezzel foglalkozik ez a lecke. A jégkorszakról szóló A barlangi medve vagy mamutállatleírás rész a kerettanterv szellemében a tankönyv legújabb kiadásában kiegészítő anyagba került. Földünk és Fogalmak: horda, (jégkorszak), munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, tűzfúró F. 1., 3., 4., (5.) Hf. 2., (6.) Sz old. környezetünk» Földrajz» Földünk és környezetünk» Természetföldrajz» Földtörténet» Földtörténeti fogalmak» Jégkorszak Ember és természet» Ember a természetben» 5. osztály» Tájékozódás az időben» A természeti folyamatok időrendisége» Lineáris természeti folyamatok» Mamut Szakmacsoportok» Közlekedés» Közlekedési alapismeret» Közlekedési alapismeretek» A közlekedésről általában» Közlekedési alapfogalmak» Közlekedési alapfogalmak magyarázata» Ősközösség és a kezdetleges munkamegosztás» Az ősközösség 3

4 6. óra Helytörténeti óra Koncentráció magyarral és informatikával Ha van rá lehetőségünk, tekintsünk meg egy olyan helytörténeti kiállítást, amelyben szerepel őstörténeti tárgyú anyag! 7. óra 3. Művészet vagy varázslat? Az őskori művészet legfőbb jellegzetességeinek bemutatása mellett a lecke kitér az őskori művészet máig is vitatott céljaira, feladataira. Nyilvánvaló, hogy ezen alkotások esetében nem lehet szétválasztani a kultikus, díszítő (esetleg oktató) funkciókat egyszerre több célt szolgáltak. A lecke topográfiai ismeretei (Lascaux, Altamira) a kerettanterv szellemében a kiegészítő anyagba kerültek. Fogalmak: barlangrajz, mágia (varázslat), szertartás, szellemek, (túlvilág) F. 1., 4., 6., (7., 8.) Hf. 2., 3, 5. Sz. 13. old. (A lapon másodikként szereplő szöveg és kép jól alkalmazható a képi információk gyűjtése kerettantervi cél megvalósítására.) Én is részt vettem egy mamut vadászaton- tanulói fogalmazás IKT» IKT kompetenciafejlesztésre alkalmas tevékenységek» Ember és társadalom» Történelem» 9. osztály» Az őskori ember életmódja» Az őskori vadászok életmódja» Őskori rajz IKT» IKT kompetenciafejlesztésre alkalmas tevékenységek» Ember és társadalom» Történelem» 9. osztály» Az őskori ember életmódja» Az őskori vadászok életmódja» Barlangrajz Művészetek» Ének-zene» Ének-zene» osztályos ének-zene tananyag» Függelék» Zeneesztétika» A zene eredete» Barlangrajz 8. óra 4. Az élelemtermelés kezdete Koncentráció magyarral és informatikával Az anyag elsősorban azzal foglalkozik, hogyan alakította át az éghajlat megváltozása s ennek következtében a termelő életmód kialakulása az ember életmódját, illetve mindez hogyan hatott vissza a szerszámkészítés fejlődésére. Fogalmak: földművelés, állattenyésztés, termelés, kapa, ásó eke, sarló, háziasítás, csiszolt kőeszközök Kronológia: több ezer évvel ezelőtt F. 1., 2., 3. Hf. 4., (5.) Sz old. A pecséthenger rajzának elemzésével képi információkat gyűjtünk. Ősi magyar szavak gyűjtése, helyesírása földműveléssel kapcsolatban 4

5 9. óra 5. Mesterségek születése I. Koncentráció magyarral és informatikával A feldolgozás során elsősorban azt érzékeltessük, hogy milyen új szükségleteket elégítettek ki az új eszközök, eljárások, és azok hogyan feleltek meg egyre jobban az igényeknek. A szövőszék és a fújtató rekonstrukciós rajzának elemzésével Az egyes korszakok jellemző tárgyainak, szerkezetek működésének felderítése, ismertetése kerettantervi célt érjük el. Fogalmak: kézművesség, fazekasság, fonás, szövés, fémolvasztás F. 1., 5., 6., 7., (8.) Hf. 2., 3., (4., 9.) Sz. 16. old. Ősi magyar szavak gyűjtése, helyesírása mesterségekkel kapcsolatban 10. óra 5. Mesterségek születése II. Koncentráció magyarral és informatikával Ha két órát fordítunk az anyag feldolgozására, A jégember halála-olv. feldolg. akkor részletesen megbeszélhetjük a Földünk és kiegészítő anyagrészeket, ami alapvető fogalmak tisztását teszi lehetővé (fazekasko- adatbázisok» A földtan története» környezetünk» Földrajz» Földtani rong, szövőszék stb.). Feladatul adhatjuk, Híres ősmaradványok» Híres ősmaradványok hogy a gyerekek készítsék el a fontosabb eszközök képe és leírása» Ötzi, a tetovált egyszerű modelljeit. Másrészt ezen az jégember» Ötzi a tetovált jégember órán dolgozhatjuk fel az Ötziről szóló olvasmányt (20. oldal). Földünk és 11. óra 6. Az első földművelő közösségek A lecke legfontosabb gondolata az, hogy a természeti hatások hogyan teszik lehetővé az öntözéses földművelés kialakulását. A megtermelt felesleg pedig az állammá szerveződés egyik fontos feltétele. Itt szerepel a tankönyvben az első kötelezően ajánlott olvasmány (a kerettanterv szerinti két témából egyet kötelező feldolgozni a tanév során): Gyűjtögető, halászó, vadászó életmódot folytató népek napjainkban. környezetünk» Földrajz» Földtani adatbázisok» A földtan története» Híres ősmaradványok» Híres ősmaradványok képe és leírása» Ötzi, a tetovált jégember» Ötzi, a tetovált jégember 5

6 Fogalmak: öntözéses földművelés, csatorna, gát, zsilip, fölösleg, csere, kereskedelem, falu, város, állam, ókor F. 1., 2., 3., 4., (8.) Hf. 5., 6. Sz. 17. old. 12. óra Gyűjtögető, halászó, vadászó népek napjainkban Az olvasmány feldolgozása óra Ismétlés, összefoglalás F óra Ellenőrző óra Az ellenőrzéshez itt és később ajánljuk a Történelem témazáró feladatlapok 5. című kiadványt (raktári szám: NT-00575/F). II. HOL REJTŐZIK A MÚLT? 16. óra 7. A történelem forrásai A történelmi forrásokról szóló voltaképp az egész tantárgyat bevezető fejezet azért szerepel az őskor után, mert így már élő példákat tudunk mutatni az őskori tárgyi emlékek köréből. Másrészt ez a rész szárazabb ismereteket tartalmaz, ezért módszertanilag nem tartottuk helyesnek a tanév legelején szerepeltetni. A gyerekek számára természetes, hogy a múltat elsősorban könyvekből (esetleg filmekből, idősebb emberek elbeszéléseiből stb.) ismerhetjük meg. Ez a lecke egyrészt az elsődleges forrásokról ad ismereteket, másrészt több szempontból csoportosítja azokat. Fogalom: történelmi forrás (tárgyi emlékek, írott és képi források, hagyományok) F. 1., 2., 4., (7.) Hf. 5., 6. Sz old. 6

7 17. óra 8. Az elsüllyedt történelem I. Az előző órán megismert történelmi források közül a tanulókat elsősorban a régészeti leletek érdeklik, s ez természetes is, hiszen ezek konkrét, kézzelfogható emlékek. Érdemes ezért a lecke feldolgozására két órát fordítani: az elsőn főleg a tankönyvi anyag gondolatmenetét kövessük, a másodikon pedig az olvasókönyv olvasmányait használjuk fel. Fogalmak: régészet, régészeti lelet, ásatás, kutatóárok F. 1., 2., (3., 4) Hf. 5. Sz old. 18. óra 8. Az elsüllyedt történelem II. Koncentráció magyarral és informatikával A lecke feldolgozására fordított második A nyelvtudomány és történelem órán alaposan átismételhetjük az előző órán tudomány kapcsolata:nyelvrokonság, megbeszélteket (például a tankönyv 31. oldalán szereplő kérdések és a vázlat alapján). Ezenkívül jövevényszavak gyűjtése újabb érdekességeket beszélhetünk meg (például László Gyula Emlékezzünk régiekről... című könyvét felhasználva). Anyanyelv F. 6., (7., 8.) Sz old. és irodalom» Magyar nyelv» MAGYAR NYELV» ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI ISMERETEK» A világ nyelvei» A nyelvek fejlődése» Nyelvcsalád és nyelvrokonság Ember és társadalom» Történelem» Történelem» A középkor története ( )» A korai középkor» A magyar nép eredete és vándorlása» A magyar nép eredete és vándorlása» A magyar nép vándorlása - Etelköz és Levédia» Egy finnugor (hanti) család Anyanyelv és irodalom» Magyar nyelv» MAGYAR NYELV» NYELVTÖRTÉNET» A nyelv folytonosan változik» A nyelv változásának szemléltetése» Jövevényszavak óra 9. Az időszámítás Vitatott, hogy az ötödikes anyag mely pontján foglalkozzunk először az időszámítással. Javasoljuk, hogy a tankönyvi megoldásnak megfelelően ekkor, az ókori Kelet tárgyalása előtt, mert így néhány Krisztus előtti évszám 7

8 megtanításával meg tudnunk felelni a következő kerettantervi célnak: A Kr. e., Kr. u., illetve az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, gyakorlása. A lecke három gondolati egységre épül: miért vált szükségessé az idő mérése; egy időszámítási rendszer kezdőpontjának meghatározása; a történelem korszakai. Fogalmak: keresztény időszámítás, Kr. e., Kr. u., évtized, évszázad, évezred, a történelem korszakai Kronológia: Kr. e körül Személyek: Jézus Krisztus F. 1., 2., 4., 5. Hf. 3., óra Összefoglalás III. AZ ÓKORI KELET 22. óra 10. Mezopotámia Koncentráció magyarral és informatikával A lecke a mezopotámiai városállamok (majd birodalom) kialakulását és működését mutatja be, központjában a kor emberének életével. A tankönyv 37. oldalának képe és szövege alapján rekonstrukciós rajzelemzést végezhetünk. Hammurapi forráselemzés törvényei- Fogalmak: öntözéses földművelés, sumerok, városállam, építészet, birodalom, toronytemplom, ékírás Topográfia: Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Babilon Kronológia: Kr. e után Személyek: (Gilgames), Hammurapi F. 1., 2., 3., (6.) Hf. 4., 5. Sz old. Szakmacsoportok» Rendészet» Rendészeti alapismeretek» Társadalomismeret, életmód» A jog» A jog működésének alapvető kategóriái» A jog, mint legerősebb társadalmi norma meghatározása, funkciói» A jog, mint normarendszer» Hammurapi törvényei Ember és társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori Kelet» A mezopotámiai társadalom» Hammurapi törvényei» Hammurapi a vagyonról Ember és társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori Kelet» A mezopotámiai társadalom» Hammurapi törvényei» Hammurapi a családról Ember és társadalom» Történelem» Törté- 8

9 nelem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori Kelet» A mezopotámiai társadalom» Hammurapi törvényei» Hammurapi a lopásról 23. óra 11. Az Egyiptomi Birodalom Az öntözéses földművelésen alapuló államok tárgyalásakor ne csak a hasonlóságokat, hanem a különbségeket is emeljük ki. Egyiptom esetében ez: a termékeny iszap szerepe. Jó példát mutathatunk be a társadalom és a környezet kölcsönhatására és az emberi együttműködés alkotó szerepére. A társadalom ábrázolásánál a szokásos társadalmi piramis helyett szerencsésebb a szilvamagszerű szemléltető ábra (42. oldal), hiszen a társadalmi hierarchia csúcsa és alja jelentette a legkevesebb embert. Fogalmak: fáraó, piramis, írnok Topográfia: Egyiptom, Nílus Kronológia: körülbelül 5000 éve (Kr. e körül) Személyek: Ménész F. 1., 2., 6., (7., 8.) Hf. 3., 5 Sz. 23. old. (képi forrás elemzése!), 25. old. 24. óra 12. Egyiptomi hétköznapok és ünnepek Koncentráció magyarral és informatikával Életmód-történeti s ezért könnyen érthető, feldolgozható lecke. Hangsúlyozzuk, hogy az egyes tudományágak fejlettségének mi volt az oka, és milyen szerepet játszott az egyiptomiak életében a vallás és a művészetek! Fogalmak: szobrászat, többistenhit, balzsamozás, múmia Személyek: Ozirisz, Ízisz, Ré F.1., 3., 4., 6., (9.) Hf. 2., 5., 14., (8., 10.) Sz. 28. old., ( old.) 25. óra Hogyan építették a piramisokat? 9

10 Olvasmányfeldolgozás A téma a gyerekeket általában nagyon érdekli, ezért idő híján házi olvasmányként is feladhatjuk. Ha van rá lehetőség, mégis érdemes külön órát fordítani rá, éppen érdekessége miatt. Ajánlott: Angelika Vahlen: Az ókor világcsodái Földünk és környezetünk» Földrajz» Földünk és környezetünk» Csillagászat» Szférikus csillagászat és csillagászattörténet» Csillagászattörténet» Az őskor és az ókor csillagászata» Csillagászat az ókori Egyiptomban» A gízai piramisok Földünk és környezetünk» Földrajz» Földünk és környezetünk» Társadalomföldrajz» Regionális társadalomföldrajz» Regionális földrajz - Afrika földrajza» Afrikával kapcsolatos képek» Afrika - Egyiptom, Kheopsz-piramis Földünk és környezetünk» Földrajz» Földünk és környezetünk» Társadalomföldrajz» Regionális társadalomföldrajz» Regionális földrajz - Afrika földrajza» Afrikával kapcsolatos képek» Afrika - szfinx és piramis Egyiptomban Művészetek» Művészettörténet» Művészettörténet» Művészettörténet 7. évfolyam» Témák és formák. Az Óbirodalom építészete» A piramisok» A piramisok» A piramisok Ember és társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori Kelet» Az egyiptomiak vallása» Az egyiptomi sírok és túlvilág» Egy piramis Ember és társadalom» Történelem» Életmódtörténet - őskor és ókor» Állam és hatalom az ókorban» Állam az ókori civilizációkban» Szimulációk az ókori vezetőkről, államról, írásról» A Kheopsz piramis építése Ember és társadalom» Történelem» Életmódtörténet - őskor és ókor» Állam és hatalom az ókorban» Állam az ókori civilizációkban» Szimulációk az ókori 10

11 A pira- vezetőkről, államról, írásról» misépítés technikája Ember és társadalom» Történelem» Életmódtörténet - őskor és ókor» Állam és hatalom az ókorban» Állam az ókori civilizációkban» A vezető az ókori civilizációkban» Piramisépítés, rekonstrukció Ember és társadalom» Történelem» Történelem atlasz» Képek» Ókor» Múmia Saját power point bemutató 26. óra 13. A Távol-Kelet I. Az ókori India Koncentráció magyarral és informatikával A Távol-Kelet feldolgozása nem tantervi Saját power point bemutató anyag. Ez viszont ellentmond a kerettanterv bevezetésében megfogalmazott azon célnak, hogy A(z) egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. Másrészt tapasztalataink szerint a tanulók többségét igen csak érdeklik ezek az ismeretek. Ezen okokból a tankönyvben mégis szerepel az ókori India és Kína, s noha csak egy leckében, a feldolgozás során ajánljuk, hogy két órát szánjon rá! Az indiai öntözéses földművelés jellegzetességeként emeljük ki a monszun szerepét. A társadalom és a vallás legfőbb jellegzetességei (kasztrendszer és lélekvándorlás) látszólag nehezen érthetők a tanulók számára, de általában nagyon érdeklik őket, különösen az utóbbi. A lecke kapcsán jól bemutatható egy vallás változása (hinduizmus buddhizmus). Fogalmak: monszun, kasztok, hindu vallás, lélekvándorlás, (buddhizmus) Topográfia: India, Indus, Gangesz Kronológia: A Kr. e 2. évezred közepén Személyek: (Buddha) F. 1., 2. Hf. 3., 4. Sz old. 27. óra 13. Távol-Kelet II. A Nagy Fal mögött: Kína Koncentráció magyarral és informatikával A lecke második részének legfontosabb gon- Saját power point bemutató 11

12 dolatai: az árasztásos földművelés jellegzetességei (tankönyvi ábraelemzés); az ókori kínai találmányok; a Nagy Fal (a császári hatalom jelképe is). Ugyanezen órán feldolgozhatjuk a leckét követő olvasmányt. Fogalmak: Nagy Fal, nomád népek Topográfia: Kína, Sárga-folyó (Hoang Ho), Kék-folyó (Jangce) Személyek: Első Császár F. 1., 3 Hf. 2., 4. Sz old. 28. óra Az ókori India és Kína (részösszefoglalás) A fecske népe című olvasmány feldolgozása 29. óra 14. Hogyan írtak az ókori Keleten? Koncentráció magyarral és informatikával A kerettantervi cél Annak felismerése, hogy a gondolatok rögzítésének, az írás feltalálásának milyen jelentősége volt az emberiség történetében. A lecke az ékírással, a hieroglifákkal Bemutatjuk az írás funkcióit, az írásmódok és az írást hordozó anyag közti összefüggést! /Az ékírástól a hangjelölő írásig/ és a kínai írással foglalkozik. Nagyon Anyanyelv és fontos az utolsó bekezdésben szereplő hangjelölő irodalom» Magyar nyelv és irodalom 1-6. írás jelentőségének megértetése.» 5.o. nyelvtan» Ember, beszéd, Fogalmak: ékírás, hieroglifa, hangjelölő írás nyelv» Írástörténet» Az írás születése» Az ékírás» Az ékírás alakulása Topográfia: Mezopotámia, Egyiptom, Kína F. 1., 2., 3., 5. Hf. 4. Anyanyelv és Sz. (Ehhez a leckéhez az olvasókönyv nem ad olvasmányt.) irodalom» Magyar nyelv és irodalom 1-6.» 5.o. irodalom» Mese, mítosz, monda» A Mítosz» A teremtésmítosz» A sumérok» Agyagtábla Anyanyelv és irodalom» Magyar nyelv és irodalom 1-6.» 5.o. nyelvtan» Ember, beszéd, nyelv» Írástörténet» Az írás születése» Az ékírás» Ékírásos jelek Ember és társadalom» Vallástörténet» Vallás- és Kultúrtörténet» Indiai vallások» A szikh vallás kialakulása és szervezete» A szikh vallás szervezete» Hieroglif írás Művészetek» Művészettörténet» Művészettör- 12

13 ténet» Művészettörténet 7. évfolyam» Egyiptom művészete: Bevezetés. Archaikus kor» Fogalom gyűjtemény» Hieroglif írás Ember és társadalom» Történelem» Történelem atlasz» Képek» Ókor» Egyiptomi hieroglif írás Szakmacsoportok» Nyomdaipar» Nyomdaipari alapismeretek» Nyomdászat történelme» A nyomdászat előzményei» Az írás» Az írás fejlődése 2» Kínai írás Ember és társadalom» Történelem» Életmódtörténet - őskor és ókor» Vallás, tudomány, gondolkodásmód és mentalitás az ókorban» Tudomány és iskolák az ókori civilizációkban» Hit és kétely a jósok tudományában az ókori civilizációkban» Kínai jóslócsontok, korai írásjelekkel Szakmacsoportok» Nyomdaipar» Nyomdaipari alapismeretek» Nyomdászat történelme» A könyvnyomtatás» Gutenberg találmánya» A könyvnyomtatás előzményei» A papír feltalálása Anyanyelv és irodalom» Magyar nyelv» MAGYAR NYELV» A NYELVI SZINTEK RENDSZERE» Az írás kialakulása, fajtái» Az írás jelentősége» A föníciai ábécé 30. óra 15. Az ígéret földje Koncentráció magyarral és informatikával A tankönyv szövege, képei és a képekhez tartozó kérdések alapján elemezzük a táj jellegzetességeit. Az anyag súlypontja a legfontosabb ószövetségi történetek feldolgozása. Előtte bevezetőként az Ószövetséggel, a lecke végén pedig Izrael állammal foglalkozik a könyv. Biblia - forráselemzés Fogalmak: Biblia, Ószövetség, zsidó vallás, egyistenhit, eredendő bűn, özönvíz Topográfia: Palesztina, Izrael, Kánaán, Jeru- 13

14 zsálem Kronológia: Kr. e körül Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon F. 1., 2., 4., 5. Hf. 3., 6., (7., 8., 9.) Sz. 41. (a szöveg és kép alapján a parittya működési elve) és 44. old. 31. óra Fönícia lakói: a tenger fuvarosai Koncentráció magyarral és informatikával Az előző téma olyan bőségesen nyújt érdekes történeteket, hogy még ezen óra felébenharmadában érdemes ezekkel foglalkozni. Az óra másik részében feldolgozhatjuk a Föníciáról szóló olvasmányt. (Tengeri kereskedelem, cédrus, bíborfestés, hangjelölő írás.) Topográfia: (Fönícia, Büblosz, Türosz) F. 10., 11. Sz. 39. old. Az olvasmány feldolgozása Művészetek» Művészettörténet» Művészettörténet» Művészettörténet 7. évfolyam» A kis-ázsiai államok, Szíria, Fönícia és Izráel művészete» Szíria és Fönícia» Fönícia óra Ismétlés, összefoglalás F óra Ellenőrző óra IV. AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG óra 16. Istenek és hősök Koncentráció magyarral és informatikával Ez az anyag a görög mitológiával és mondavilággal foglalkozik. Ennek megfelelően a trójai háború mondai okát közli. Ha a 62. oldal térképvázlatát elemezzük (tagolt tengerpart, hegyes-dombos táj stb.), kitérhetünk a háború valóságos okára: óriási kereskedelmi és katonai jelentősége volt a tengerszoros mellett elhelyezkedő trójai várnak. Ha van rá lehetőségünk, fordítsunk a témára két órát, hiszen rengeteg érdekes mondát feldolgozhatunk még az olvasókönyv hat oldalon keresztül tartalmaz ilyeneket ( old.). Saját power point bemutató 14

15 Fogalmak: mítosz, mitológia, monda, többistenhit Topográfia: Balkán-félsziget, Görögország, Olümposz, Trója, Spárta Kronológia: Kr. e. 2. évezred Személyek: Zeusz, Pallasz Athéné, Poszeidón, Hádész, Héra, Heléna, Odüsszeusz F. 1., 3., 4. Hf. 2., 6., (5., 7.) Sz. 45. old. Beszéljük meg a tanulókkal, hogy ez a monda (Prométheusz) voltaképp az őskorról szól. Az ember eleinte védtelen, de a tűzhasználat elterjedésével (fazekasság, téglaégetés, fémművesség stb.) egyre kevésbé kiszolgáltatott a természetnek. Ember és társadalom» EU ismeretek» EU ismeretek» A mediterrán országok» Görögország» Illusztráció gyűjtemény» A trójai faló Miről beszélgethettek a görögök a trójai faló belsejében? Tanulói fogalmazás 37. óra 17. Mondák és valóság Koncentráció magyarral és informatikával A lecke két gondolatköre: a gazdaság és a politika. Lényeges a tankönyvben szereplő tájkép elemzése (66. old.): kopár, köves domboldalak pásztorkodás. Az előző lecke térképvázlatára visszautalva beszéljük meg a tengeri kereskedelem fontosságát. A másik fő egység a városállamok kialakulásával foglalkozik persze itt se mellőzzük a természetföldrajzi okokat! Fogalmak: akhájok, dórok, kereskedelem, városállam (polisz) Topográfia: Balkán-félsziget, Mükéné, Trója, Égei-tenger, Kis-Ázsia Kronológia: Kr. e. 800 körül Személyek: Heinrich Schliemann, Homérosz F. 1., 6., 7., (2., 3.) Hf. 4., 9. Sz old. ( old.) Kréta fénykora és pusztulásaolv.feldolg. Ember és társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori görög kultúra» A Mediterráneum régi kultúrái» Knosszosz és Mükéné» Krétai civilizáció» A krétai kultúra eredete 38. óra 18. Az olümpiák Koncentráció magyarral és informatikával A lecke egyetlen nehezebb elméleti fejezete az első, amely a görög világot összekötő Én is részt vettem az ókori olümpián- tanulói fogalmazás tényezőkről szól. Megkönnyíthetjük ennek megértését, ha előbb a könnyen elképzelhető anyagot (Héraklész-monda, az olümpiák ese- Ember és társadalom» Történelem» Történe- 15

16 ményei) beszéljük meg, majd erre támaszkodva az elméleti részt. Az otthoni tanulást a sorrendi csere nyilván nem nehezíti. A leckéhez kapcsolódó két olvasmány feldolgozását gyorsíthatjuk, ha az osztályt két csoportra osztjuk, majd rövid beszámolókat hallgatunk meg az olvasottakról. Elemezzük a lecke képeit is (a makett fényképének elemzése, egy esemény művészi ábrázolása stb.). lem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori görög kultúra» Ami összeköt» A görög kultúra» Az olimpiai játékok» Vallási és pánhellén ünnepek Fogalmak: hellének, (katonai szövetség), időszámítás, verseny Topográfia: Olümpia Kronológia: Kr. e Személyek: Héraklész, (Hajós Alfréd) F. 1., 2., 4. Hf. 3., (5., 7., 8., 9.) Sz old. Nevelési szempontból ha megbeszéljük, értelmezzük lényeges lehet a 60. oldalon szereplő vers. 39. óra 19. A dicső Athén Ebben az anyagban a könnyebben feldolgozható ismeretek szerepelnek az első részben (gazdaság, életmódtörténet). Bonyolultabb a demokráciáról szóló fejezet. Segítheti a megértést egy ilyen vagy hasonló táblázat: Fogalmak: jónok, ezüstpénz, amfora, arisztokraták, népgyűlés, démosz, demokrácia Topográfia: Athén, Attikai-félsziget Személyek: Homérosz F. 2., 3., 4. Hf. 1., 5., (6., 8.) Sz old. Szótár és lexikonhasználat Kutatómunka a könyvtárban Kik vezették Athént? Királyság kora Királyok. (Arisztokrata származásúak.) Arisztokratikus köztársaság kora Választott vezetők. (Arisztokrata származásúak.) Demokrácia kora Választott vezetők. (Lehet arisztokrata vagy a démosz tagja.) 16

17 40. óra 20. Spárta, a katonaállam Abból a tényből, hogy a helóták és a körüllakók létszáma sokszorosan meghaladta a szabad spártaiakét (a munkafüzet 2. feladata), levezethetők a lecke törvényekről és nevelésről szóló fejezetei. A tanulók képzeletét persze főleg a gyerekek életéről szóló részek ragadják meg, ezért ezeket érdemes az ajánlott olvasókönyvi fejezettel kibővíteni. A feldolgozás során öszszehasonlíthatjuk Spárta és Athén fejlődését, de tartózkodjunk az egyoldalú ítéletektől. Hol éltél volna szívesebben Athénban vagy Spártában?-vita Fogalmak: dórok, helóták, körüllakók, szabad spártaiak, vének tanácsa Topográfia: Spárta, Peloponnészosz-félsziget F. 1., 2., 4., (7., 8.) Hf. 3., (5.) Sz old. 41. óra 21. A marathóni csata Koncentráció magyarral és informatikával A csodálatos görög mondavilág mellett a görög perzsa háborúk eseménysora szokta leginkább megragadni a tanulókat, ezért is fordít a tankönyv két leckét ennek feldolgozására. A háborúról szóló történetek megbeszélésén túl a lecke jó alkalmat nyújt a topográfiai készség fejlesztésére, és természetesen a hazaszeretetre nevelésre. A munkafüzet körvonalas térképére itt már nemcsak számokat és betűket, hanem a hadjáratok útvonalát is berajzolják a gyerekek persze a történelmi atlasz segítségével. Saját power point bemutató Fogalmak: gyalogság, (hoplita), lovasság, közelharc Topográfia: Perzsa Birodalom, (Milétosz), (Athosz-hegyfok), Marathón Kronológia: Kr. e. VI. század, Kr. e Személyek: Dareiosz, Miltiadész, Hérodotosz F. 1., 3., 4. Hf. 2., 5., 6. Sz old. (Lényeges a szöveg utáni 9. feladat események leolvasása térképről szöveg segítségével.) 42. óra 22. A perzsák újabb támadása A történetek feldolgozása mellett fektessünk súlyt a tankönyvi képek, ábrák elemzésére. A hajót ábrázoló rajz alapján beszéljük meg a Saját power point bemutató 17

18 döfőorr szerepét és a kormányevező működését. A madártávlati rajzok és térkép alapján pedig a tanulók könnyebben el tudják képzelni a csaták menetét. Fogalmak: háromevezősoros hajó, flotta, katonai szövetség Topográfia: Hellészpontosz, Thermophülaiszoros, Közép-Görögország, Szalamisz Kronológia: Kr. e Személyek: Xerxész, Leónidasz, Themisztoklész F. 1., 3., 4., (5.) Hf. 2. Sz. 76. old. (A tankönyvi rajz és a szöveg alapján a tanulók térképvázlatot készíthetnek a szalamiszi csatáról a tankönyv 83. oldalán szereplő csatatérkép mintájára.) A 79. oldalon érdekes példát olvashatunk arról, hogy hogyan kezeli Hérodotosz kritikával az egyik forrását. 43. óra 23. Athén a nagy győzelem után Koncentráció magyarral és informatikával A lecke lényege egyrészt a demokrácia kiteljesedése és működése, másrészt az athéni társadalom metszete. A sorsolás és szavazás különbségét megvilágíthatjuk egy hétköznapi iskolai példával (valamilyen tisztviselő kiválasztása az osztály tagjai közül). A rabszolgák helyzetének megbeszélésekor hangsúlyozzuk azt a tényt, hogy sorsuk rendkívül különböző volt (példákkal). Így természetesen nem használhatjuk az osztály fogalmat. Felszólaltam az athéni népgyűlésen-meggyőzés Fogalmak: népgyűlés, teljes jogú polgárok, (sorsolás, szavazás), szabadok, cserépszavazás, politika, rabszolgapiac Topográfia: Délosz Kronológia: Kr. e. V. század Személyek: Periklész, (Themisztoklész) F. 2., 3., 5., 9., (1.) Hf. 4., 6. Sz. Nehezebb, elméleti szöveg a demokráciáról szóló (80. old.). Ha feldolgozzuk, az utolsó mondat különös jelentőséget kaphat majd a római köztársaság válságának tárgyalásakor (tankönyv oldal). Könnyebb szövegek: old. 18

19 44. óra 24. Periklész korának műveltsége tudományok, művészetek A lecke az athéni építészettel, szobrászattal, színházzal és tudományokkal foglalkozik, s gazdag képanyag illusztrálja. Beszéljük meg a képek alatt olvasható kérdésekre adandó válaszokat! A lecke végén szerepel a következő kötelezően választható anyag: A család és a gyermek az ókori Görögországban. Fogalmak: Akropolisz, Parthenón, oszlopcsarnok, (dór, jón, korinthoszi oszlop), színház Személyek: Mürón, Pheidiász, (Hippokratész), Hérodotosz F. 1., 2. Hf. 3., 4., 6. Sz old. Tehetséges tanulóknak: old. 45. óra 25. Nagy Sándor birodalma Koncentráció magyarral és informatikával Beszéljük meg a kőhajító gép működését, a térképvázlat alapján pedig Nagy Sándor hódításait! Ez utóbbit vezessék át a tanulók a munkafüzet vázlatos térképére, s itt jelöljék az egyiptomi Alexandriát is (6. feladat)! A tankönyvi térkép alkalmat nyújt arra, hogy ismételjünk: mit tanultunk korábban a Nagy Sándor által meghódított államokról (Palesztina, Egyiptom, India)? Szótár és lexikonhasználat Fogalmak: makedónok, makedón falanx, összgörög szövetség Topográfia: Makedónia, Perzsa Birodalom, Alexandria, Indus Kronológia: Kr. e. IV. század, (Kr. e ) Személyek: Nagy Sándor F. 3., 6., 7. Hf. 4., (8.) Sz. Miután a peloponnészoszi háború nem kerettantervi anyag, elsősorban a Nagy Sándor életéről szóló olvasmányokat dolgozzuk fel: old óra Ismétlés, összefoglalás 19

20 48. óra Ellenőrző óra F Hf (szorgalmi: 13., 14.) V. AZ ÓKORI RÓMA 49. óra 26. A város alapítása Koncentráció magyarral és informatikával A kerettanterv itt is nagy súlyt fektet a mondákra és más érdekes történetekre, tehát ezekből induljunk ki. Nézzük meg a tájat bemutató képet (természet gazdaság). A patrícius és plebejus fogalmakat ugyan a kerettanterv nem tartalmazza, de az általános műveltség szempontjából megtanítandónak véljük ezeket. (A patrícius réteget jól jellemzi a bemutatott szobor 102. oldal.) Fogalmak: latinok, királyság, szenátus, patríciusok, plebejusok, nemzetség Topográfia: Itáliai- (Appennini-) félsziget, Róma, Tiberis Kronológia: Kr. e. 753., Kr. e. VIII. század Személyek: Aeneas, Romulus, Remus, Mars F. 1., 2., 3., 9., 10. Hf. 4., 5., (6., 7.) Sz old. 50. óra 27. A köztársaság A lecke a köztársaság kialakulását ismertető viszonylag nehezebb fejezettel kezdődik, majd két érdekesebb és érthetőbb témával a terjeszkedésről és vallásról szólókkal folytatódik. A gyerekekről tudósító olvasmányt feltétlenül dolgozzuk fel, legalább házi olvasmányként! Fogalmak: köztársaság, népgyűlés, konzul Kronológia: Kr. e Személyek: Jupiter, Juno, Minerva, Venus, Mars F. 1., 2., 7., (4., 5.) Hf. 3., (10.) Sz. Könnyen érthető szöveg a szent ludakról szóló (102. old.), a tehetségesebb tanulók pedig a törvényelemzést is elvégezhetik (101. old.). Róma küzdelme az etruszkokkalolv.feldolg. Művészetek» Művészettörténet» Művészettörténet» Művészettörténet 7. évfolyam» Az etruszk művészet» A történelmi háttér» A történelmi háttér» A történelmi háttér 20

21 51. óra 28. Hannibál a kapuk előtt! Eseményekben gazdag, ezért viszonylag könnyen feldolgozható lecke. A könyv és a munkafüzet feladatai gazdagon kínálják a topográfiai készség fejlesztésének lehetőségeit. Elemezzük a tanulókkal tankönyv 108. oldalán szereplő rajzokat ( szerkezetek működésének felderítése kerettanterv)! Próbáljunk különbséget tenni egy csata és a háború megnyerése között. Keressünk választ arra, milyen tényezők dönthetik el a háború kimenetelét! Fogalmak: punok, csapóhíd, provincia Topográfia: Észak-Afrika, Karthágó, Hispania, Szicília, Spanyolország, Alpok, Földközi-tenger partvidéke Kronológia: Kr. e. III. század közepe Kr. e. III. század vége Személyek: Hannibál, Scipio F. 1., 2., 3., 4., (7.) Hf. 5., 6. Sz old. 52. óra 29. A köztársaság gondjai Koncentráció magyarral és informatikával A lecke kissé aránytalanul sokat foglalkozik a rabszolgafelkelésekkel, de ez nem véletlen. A parasztok elszegényedése, a földkérdés megoldatlansága sokkal nagyobb gondot jelentett a római államnak, ezt mégis inkább csak említsük, és a tanulók életkori sajátossági miatt Spartacus történetén keresztül jellemezzük ezt a korszakot. ( A történet a múlt színes, sodró valóságának szintézise... kerettanterv.) A tankönyv 111. oldalának rajza alapján beszéljük meg, hogyan használták a gladiátorok fegyvereiket! Rabszolga piacon-szerepjáték Fogalmak: rabszolga, rabszolgapiac, gladiátor, polgárháború Topográfia: Délosz, Capua, Alpok, Dél-Itália, Szicília Kronológia: Kr. e. 73., Kr. e. I. század 21

22 Személyek: Spartacus F. 1., 3., 4., (8.) Hf. 2., 7. Sz. Egyszerűbb szöveg: 108. old. A válság részletesebb elemzéséhez (tehetséggondozás): old. A Cicero-beszéd részlete lehetőleg hangozzék el az órán (112. old.)! 53. óra 30. A császárság Koncentráció magyarral és informatikával A lecke legfontosabb gondolata az, hogy az erős központi (császári) hatalom hogyan oldja A légiók olv. feldolg. meg a válságot. Ugyanakkor (Nagy Sándor Ember és után) itt van a következő alkalom arra, hogy társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» színes, érdekes élettörténetet adjunk egy fontos történelmi személyiségről (Julius Caesarról). E Az ókori Róma» A várostól a birodalomig célra bőven meríthetünk az olvasókönyvből. A» A Földközi-tenger medencé- tankönyv 114. oldalán lévő térkép segítségével jének meghódítása» Róma hadserege beszéljük meg, mely mai országokra terjedt ki ekkor a Római Birodalom!» A római hadszervezet Fogalmak: császár, teljhatalom, zsoldoshadsereg, légió, veterán Topográfia: Gallia, (Rubico) Kronológia: Kr. e. 44. március 15., Kr. e. 27- től Kr. u. 14-ig Személyek: Julius Caesar, (Octavianus), Augustus F. 1., 5., 6., 8. Hf. 2., 3., 4., (7.) Sz old. Tehetségeseknek egy forráskritikai lehetőség: old. Ember és társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori Róma» A várostól a birodalomig» A Földközi-tenger medencéjének meghódítása» Róma hadserege» A római katona Ember és társadalom» Történelem» Történelem» Az őskor és az ókor világa» Az ókori Róma» A várostól a birodalomig» A Földközi-tenger medencéjének meghódítása» Róma hadserege» A hadsereg felépítése 54. óra Részösszefoglalás Az ókori Rómáról tanultak összefoglalásán túl érdekessége miatt ajánlatos a római hadseregről a tankönyvi olvasmánynál részletesebben beszélni (fegyverek, légiók, katonai tábor stb.). Kitűnően használhatjuk ehhez (és más életmód-történeti anyaghoz) Az antik Róma napjai című olvasókönyvet (szerk. Gulyás Istvánné. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.). 22

23 óra 31. A Római Birodalom Koncentráció magyarral és informatikával A lecke alkalmat ad arra, hogy szemléltessük A lecke után szerepel Az ókor és az ebben az időben olajozottan működő napjaink közlekedése című olvasmány. Ha ezt feldolgozzuk, birodalmi egységet. Feltétlenül beszéljük meg a tankönyv 120. oldalán szereplő gazdasági térképet (ehhez kapcsolódik a munkafüzet 4. felni, s a másodikon megbeszélni a érdemes a témát két órára bontaadata). Az őrült császárokról, Caliguláról és közlekedésről és Pompejiről szóló részeket. Az utóbbi ugyanis Néróról további érdekességeket találunk az olvasókönyvben. különleges érdekességekkel segít elmélyíteni a régészetről korábban szerzett ismereteket. Fogalmak: limes, latin nyelv és írás (ismétlésül: provincia, teljhatalom) Topográfia: Római Birodalom, Egyiptom, Britannia, Pannónia, Borostyánkőút, Africa, (Pompeji, Vezúv) Kronológia: Kr. u. 100 körül, Kr. u. I. század Személyek: Augustus, Néró F. 1., 2., 4., (5.) Hf. 3., 6., (7.) Sz old. 57. óra 32. Az Örök Város Kultúr- és életmód-történeti lecke. Összehasonlíthatjuk a különböző rétegek életkörülményeit. Figyeltessük meg a tanulókkal a Colosseum mai és rekonstruált képét! ( Lelet és rekonstrukció összevetése. kerettanterv.) Beszéljük meg az egyes épületek funkcióját, s a kiegészítő anyagok közül a római gyerekekről szólót (tankönyv 125. old.). Fogalmak: Forum Romanum, amfiteátrum, Colosseum, diadalív, jogtudomány, szónoklat Személyek: Livius, Cicero, (Suetonius) F. 1., 2., 4. Hf. 3., 5. Sz old. Földünk és környezetünk» Földrajz» Földtani adatbázisok» A belső (endogén) erők működése» Vulkáni katasztrófák» A Vezúv Kr. u. 79-es kitörése» Az elpusztított Pompei 58. óra 33. Pannónia provincia Koncentráció magyarral és informatikával A lecke tárgyalásakor érdemes a limes fogalmát kialakítani, hiszen Pannóniának elsősorban katonai jelentősége volt a birodalom számára. A latin nevek kiejtését gyakoroltathatjuk a pannóniai városnevek segítségével (atlasz vagy munkafüzet 79. oldal 8. feladat). 23

24 Fogalmak: limes, Borostyánkőút Topográfia: Pannónia, Aquincum (és egy lakóhelyhez közeli római kori település) Személyek: Augustus F. 1., 2., 6. Hf. 7., 8., 11. Sz old. 59. óra 34. A kereszténység A lecke feldolgozása különleges (de nem nehéz) feladat, hiszen amennyire lehetséges világnézeti semlegességgel kell közelítenünk a témához. A tankönyv megoldása erre az, hogy az evangélium fogalmának tisztázása után röviden leírja az evangéliumi történetet, természetesen nem foglalkozva azzal, ki miben hisz ezzel kapcsolatban. Ez hit kérdése, ebben mindenki maga dönt. (Tankönyv.) Emeljük ki Szent Pál szerepét a vallás elterjesztésében. Fogalmak: keresztény, Újszövetség, evangélium, Megváltó, próféta, apostol Topográfia: Júdea, (Palesztina), Betlehem Kronológia: Kr. u. 30. Személyek: Jézus, Mária, József, (Heródes), Júdás, Pilátus, Szent Pál F. 2., 4. Hf. 1., 3., (5.) Sz old. 60. óra 35. A kereszténység elterjedése a birodalomban Koncentráció magyarral és informatikával A lecke legfontosabb gondolatai: miért üldözték a római hivatalnokok (kezdetben) a keresztényeket; hogyan jött létre a keresztény egyház szervezete. 24

25 Fogalmak: vallás, mártír, egyház, pap, püspök, pápa (vasárnap, húsvét, karácsony) Topográfia: Palesztina Kronológia: Kr. u Személyek: Nagy Konstantin F. 1., 2., 3., 4. Hf. 5., 8., (6.) Sz old. 61. óra 36. Róma bukása A bukás tényezőinek (belső és külső tényezők) számbavétele mellett ismételjük át, mi mindennek köszönhette Róma több mint ezer éves fennállását (gazdasági, politikai tényezők: fejlett belkereskedelem, közigazgatás, hadsereg)! Fogalmak: barbár, népvándorlás, hunok, (szabad földbérlő) Topográfia: Nyugatrómai Birodalom, Keletrómai Birodalom Kronológia: II. század, III. század, Kr. u Személyek: Attila F. 1., 2., 3. Hf. 4., 5., (6.) Sz old. 62. óra Mit örököltünk az ókori népektől? Az olvasmány feldolgozása óra Ismétlés, összefoglalás F óra Ellenőrző óra VI. A MAGYAR NÉP ŐSTÖRTÉNETE 66. óra 37. A magyar nép születése Koncentráció magyarral és informatikával A legtöbb gondot ebben az anyagban a történelmi forrásanyag ellentmondásossága jelenti (nyelvtudomány mondák, bizánci és arab források). Úgy véljük, az ellentmondás felold- 25

26 ható: minden mai magyar ember őse sokféle nép szülötte (tankönyv 145. old.). Fogalmak: finnugor, őshaza, (vogul, osztják) Topográfia: Urál Kronológia: Kr. e után, Kr. e és Kr. e. 500 között Személyek: Hunor, Magor F. 1., 2., 8., (6., 7.) Hf. 3., 4., 5. Sz és 153. old. 67. óra 38. Élet a sztyeppén Életmód-történeti anyag. Legfontosabb annak megértetése, hogy a nomád pásztorkodás nem egyenlő valamiféle ősvadsággal, hanem pontosan és aprólékosan szabályozott életforma volt. Ismét jó példát mutathatunk be a természeti környezet és az emberek életmódja közötti kölcsönhatásra. A tankönyvi képek segítségével részletesen elemezzük a jurta építését, belsejét, külsejét! Fogalmak: jurta, sztyepp, nomád pásztorkodás, nagycsalád, nemzetség, törzs, táltos, (totemhit) Topográfia: Volga, Káma, Ősi Magyarország (Magna Hungaria) F. 1., 2., 5., (6., 7.) Hf. 3., 4. Sz old. A táltos olv.feld.- /meseszámok,népmesék/ Ember és társadalom» Történelem» Történelem» A középkor története ( )» Az érett középkor» Magyarország az Árpádok korában» Szent László és Könyves Kálmán uralkodása» Viharos évtizedek István halála után» Honfoglalás kori sámán Művészetek» Művészettörténet» Művészettörténet» Művészettörténet 8. évfolyam» Egy honfoglaló nép: a magyarok tárgyi kultúrája a században» Magyar mitológia» Ősvallás és szellemkultusz» Ősvallásunk Ember és társadalom» Történelem» Életmódtörténet - őskor és ókor» A vadász kultúrák» A vadászkultúrák világképe» Sámánok és varázslók a korai kultúrákban» A samanizmus 68. óra 39. A vérszerződés Koncentráció magyarral és informatikával A vérszerződés könnyen megjegyezhető (és A vérszerződés-szerepjáték általában a tanulók által is ismert) történetén túl lényeges annak megértetése, miért volt szükség Ember és erős törzsszövetség létrehozására és fejedelemválasztásra! társadalom» Történelem» Magyar történelmi térképtár» A honfoglalás és letelepedés a Kárpát-medencében» Képgyűjtemény» A vérszerződés 26

27 Fogalmak: kazárok, besenyők, törzsszövetség, fejedelem, Árpád-ház Topográfia: Don, Levédia, Etelköz Kronológia: VIII. század közepe Személyek: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Emese, Álmos, Árpád F. 1., 4., 7., 8. Hf. 2., 3., (5., 6.) Sz old. (Székely Bertalan festménye) Anyanyelv és irodalom» Irodalom» Irodalom» 7. osztály» Az epika» A mondák» Magyar mondák» Magyar mondák» A vérszerződés» A vérszerződés óra 40. A honfoglalás Az első órán és a második óra első felén beszéljük meg a honfoglalás menetét és jelentőségét (térképhasználattal). A fennmaradó időben kerülhet sor A honfoglalók mai öröksége című olvasmány feldolgozására. A honfoglalók mai öröksége című olvasmány feldolgozása / a népmesék, mondák, mondókák/ Fogalmak: avarok, frankok, bolgárok, szláv népek, honfoglalás, székelyek Topográfia: Vereckei-hágó, Kárpátmedence, Alföld, Erdély, Felvidék, Dunántúl Kronológia: 895., 900. Személyek: Árpád F. 1., 2., 6., 7. (az utóbbi megoldásában segít a tankönyvi térkép) Hf. 4., 5., (9., 10.) Sz old. 71. óra Összefoglalás F óra Ellenőrző óra Koncentráció informatikával: 1. Stonehenge-kép és szöveg keresése 2. Egyiptomi fáraók 3. Bábel tornya.milyen nyelvek vannak a világon? 4. Kínai Nagy Fal-érdekességek az építésével kapcsolatban 5. Trójai faló-képek 27

28 6. Hol rendeztek olimpiákat? 7. Periklész 8. Laokoón- Miért ölte meg őt és fiait a tengeri kígyó? 9. Hannibál 10. Spartacus és a gladiátorok fegyverzete 11. Hogyan ölték meg Julius Caesart? 12. Néró 13. A jurta készítése 14. Ősi magyarok viselete-kép és leírás 15. Vérszerződés Hogyan történt? 16. Készíts keresztrejtvényt történelmi fogalmak felhasználásával! 28

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon FOGALMAK FOGALMAK ÉVSZÁMOK Teremtés Fetisizmus Kr. E. 70 millió Evolució Totemizmus Kr. E. 30 millió Archeológia Nem formatartó eszköz Kr. E. 17 millió Geológia Formatartó eszköz Kr. E. 10 millió Antropológia

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 05 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett.

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Dido: Karthágó királynője, aki Cupido nyilának hatására beleszeretett Aeneasba. Latinus: latinok királya,

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Ember és társadalom 1.forduló

Ember és társadalom 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Ember és társadalom 1.forduló Tanuló

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek 5. osztály I. félév. Az emberiség őskora

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek 5. osztály I. félév. Az emberiség őskora Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek 5. osztály I. félév Az emberiség őskora A tanuló ismerje fel az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora.

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora. Tartalomjegyzék Elôszó... 3 Feladattípusok... 4 1. A történelem forrásai... Az õskori ember 2. Az õskõkori ember mindennapjai... 8 3. Az újkõkori változások... 4. Mesterek és mûvészek... 11 5. dõmérés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

I. AZ EMBERISÉG ŐSKORA. EGYIPTOM ÉS AZ ÓKORI KELET KULTÚRÁJA

I. AZ EMBERISÉG ŐSKORA. EGYIPTOM ÉS AZ ÓKORI KELET KULTÚRÁJA I. AZ EMBERISÉG ŐSKORA. EGYIPTOM ÉS AZ ÓKORI KELET KULTÚRÁJA I / A témazáró feladatlap 1. A jobb oldali rajzok közül melyik a szakóca? Írd ide a betűjelét! c 2. Hogyan nevezik azt a mesterséget, amelynek

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Történelem. munkafüzet

Kísérleti tankönyv. Történelem. munkafüzet Kísérleti tankönyv 5 Történelem munkafüzet Történelem Munkafüzet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Kerettanterv az általános

Részletesebben

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 2. Kivel találkozhatsz az Olümposzon? 1. Ízisz 2. Árész X. Janus 3. Keresd

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

1. TOTÓ. 1. India Eufrátesz 2. Kína Jangce X. Egyiptom Tigris

1. TOTÓ. 1. India Eufrátesz 2. Kína Jangce X. Egyiptom Tigris 1. TOTÓ 1. Melyik párosítás helyes? 1. India Eufrátesz 2. Kína Jangce X. Egyiptom Tigris 2. Mit írnál a pontozott helyre? Az olümpia isten tiszteletére rendezett vallási ünnep. 1. Zeusz 2. Pallasz Athéné

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Ternákné Gábori Gabriella Molnár Krisztina 3 Az ókori Egyiptom építészete 8 Az ókori görög szobrászatról A

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 5. évfolyam 2006 1. Mit jelent a rekonstrukció szó? A. eredeti állapotba való helyreállítás B. új területek gyarmatosítása C. római népszavazás D.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK I. Óraszámok: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 2 74 6. 2 74 II. Célok és feladatok Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek.

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

A város alapításától a köztársaság fénykoráig

A város alapításától a köztársaság fénykoráig A város alapításától a köztársaság fénykoráig Itália elhelyezkedése: A Földközi-tenger medencéjében, az Appenninni-félszigeten. Tengerpartja tagolatlan, nem kedvez a kereskedelemnek, viszont kedvezőek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Készítette: Kedves Júlia - Toró Norbert - Tóth Enikő 2010. február 18. Megbeszéltük az előadás előtt, hogy mi leszünk majd egy csoportban.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Matematika 9. évfolyam

Matematika 9. évfolyam I. Vezetői összefoglaló Matematika 9. évfolyam A tankönyv a megkérdezett pedagógusok többségének nem nyerte el a tetszését. A pedagógusok fele egyáltalán nem szeretne a jövőben a tankönyvből tanítani,

Részletesebben

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola.

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola. Így éltek a rómaiak Történelem-verseny a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola felső tagozatos diákjai számára 2016. I) Egy római előkekő férfi napirendje összekeveredett.

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

Spárta katonai állama

Spárta katonai állama Spárta katonai állama Tematika: 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek a görög vallás az olümpia 3. Athén társadalma és állama 4. Spárta katonai állama 5. A görög perzsa háborúk A tehetségfejlesztő

Részletesebben

A földrajztanítási- tanulási folyamat

A földrajztanítási- tanulási folyamat A földrajztanítási- tanulási folyamat Írta: dr. Makádi Mariann A földrajzi- környezeti ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának határozott rendje van. A tantervek követelményrendszeréből adódó

Részletesebben

Időutazó ókori teszt

Időutazó ókori teszt Időutazó ókori teszt I. Róma felemelkedése 1. A hagyomány szerint Romulus és Remus ősei az alábbiak közül melyik városból menekültek? x) Athén 1) Spárta 2) Trója 2. Mit jelent a vétó! kifejezés? x) tiltakozom!

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. 2. 3. A

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. 2. 3. A 1 AZ ÓKORI HELLÁSZ Tematika: 1. Athén társadalma és állama 2. Spárta katonai állama 3. A görög-perzsa háborúk 4. Athén fénykora és bukása 5. Nagy Sándor és a hellenizmus A tehetségfejlesztő foglalkozások

Részletesebben

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A AZ ÓKORI HELLÁSZ Tematika: 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek a görög vallás az olümpia 3. Athén társadalma és állama 4. Spárta katonai állama 5. A görög perzsa háborúk A tehetségfejlesztő

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

Marius reformjai i.e 105

Marius reformjai i.e 105 Polgárh rháború Rómában Politikai küzdelmek k és s pártok p Rómában - i.e.ii.század zad Út az egyeduralom felé Marius reformjai i.e 105 ok: a hadsereg válsága a vagyontalanok (föld nélküliek) nem kötelesek

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12/13. évfolyam Célok

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN MTA-BKÁE KOMPLEX JÖVŐKUTATÁS KUTATÓCSOPORT FÜZETEK 2. ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN Szerkesztette: Nováky Erzsébet és Kristóf Tamás A füzetsorozat az MTA Támogatott Kutatóhelyek

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer

Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer Történelemtanítás a gyakorlatban Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer Stefány Judit Az utóbbi tíz esztendőben az üzleti, gazdasági élet és fokozatosan a pályázati lehetőségek kiszélesedésével minden

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

Öt bizarr hadsereg a történelemből

Öt bizarr hadsereg a történelemből 2015 július 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Az emberek többségének már iskolai tanulmányai során kialakul a képe

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Tanulni így is lehet? - Társasjáték a történelem szakkörön és azon túl. Általam készített mellékletek a társashoz

Tanulni így is lehet? - Társasjáték a történelem szakkörön és azon túl. Általam készített mellékletek a társashoz Tanulni így is lehet? - Társasjáték a történelem szakkörön és azon túl Általam készített mellékletek a társashoz 1. Fordulatkártyához fogalomkereső és meghatározó (5 ezüstpénzért) 2. Fordulatkártyákhoz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A római számok tanításának módszertani problémái

A római számok tanításának módszertani problémái A római számok tanításának módszertani problémái Czédliné Bárkányi Éva Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged czedli@jgypk.szte.hu A matematika-tantárgypedagógia

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

A médiatudatosság a tanárképzésben

A médiatudatosság a tanárképzésben Szíjártó Imre: A médiatudatosság a tanárképzésben BEVEZETÉS Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK A tematikai egységhez tartozó leckék ószövetségi próféták történeteit tartalmazza. Nemcsak bibliai történetek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 41 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben