Városi Önkormányzat július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 lautner.emoke@kazincbarcika.hu. 48/ ; Fax: 48/ mobil: KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-10 JELŰ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS július hó Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

2 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 lautner.emoke@kazincbarcika.hu. 48/ ; Fax: 48/ mobil: KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K- 10 JELŰ MÓDOSÍTÁSA A terv készítője: Vezető településtervező: Lautner Emőke TT városi főépítész Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 2

3 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 lautner.emoke@kazincbarcika.hu. 48/ ; Fax: 48/ mobil: A Kormány 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 26. Az előzetes tájékoztatási szakasz 37. (1)-(7) bekezdései alapján tájékoztatom, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata döntött arról 288/2012. (X.26.), valamint 116/2013. (V.24.), 117/2013. (V.24.) számú önkormányzati határozataiban, hogy módosítja az érvényben lévő Településrendezési tervét. Kazincbarcika város Településszerkezeti Terve (elfogadva a 339/2005. (XII.22.) számú önkormányzati határozattal, módosítva az 1/2013. (I.18.) önkormányzati. határozattal, hatályos tól egységes szerkezetben) Kazincbarcika város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (elfogadva a 44/2005. (XII.22.) sz. önk. rendelettel, módosítva a 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelettel, hatályos tól, egységes szerkezetben A Településrendezési Terv módosítására hibajavítások kapcsán is sort kell keríteni, mert egyes területek besorolása nem a tényleges, évtizedes használat szerint történt meg, és a besorolás a terület használatát akadályozza. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 3

4 10. jelű terület 8. jelű terület 6. jelű terület 12. jelű terület 1. jelű terület 5. jelű terület 2. jelű terület 11. jelű terület 3. jelű terület 7. jelű terület 9. jelű terület 4. jelű terület Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 4

5 1. jelű terület A BorsodChem területét érintő biztonsági övezet kijelölésének feltüntetése A rendezés célja: A BorsodChem iparterületére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság /2010. számú tájékoztatása alapján a kijelölt biztonsági övezetek a Településrendezési tervünkön korábban feltüntetésre kerültek a mellékelt ábra szerint. Kivonat az OKF által korábban megadott biztonsági övezetekről Kivonat a kijelölt biztonsági övezetről A jogszabályi változások következtében a biztonsági övezetek kijelölését jelenleg a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi. A BorsodChem területén lévő veszélyes üzemek biztonsági övezeteinek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, így sor került az MDI üzem, és folyamatban van a LINDE I. és LINDE II. üzembiztonsági övezetének felülvizsgálata is, melyekről a megküldött dokumentációk és hirdetmények alapján közmeghallgatások megtartására is sor került. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 5

6 Első ütemben az MDI üzembiztonsági övezete került újonnan kijelölésre, melyet a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 61-6/2013/SEVESO, iktatószámú Szitka Péter polgármesternek címzett levelében küldött meg, és kérte a biztonsági övezet Településrendezési tervi átvezetését. A későbbiekben megküldték a LINDE GÁZ II. számú telephelye körül kijelölt biztonsági övezeteket, melyeket szintén fel kell tüntetni a Településrendezési terven A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kazincbarcika város hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet ipari területfelhasználási egységbe sorolja. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos szabályozási tervből Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 6

7 A HÉSZ 28. (2) bekezdése az alábbi előírásokat tartalmazza, amit a biztonsági övezet kijelölése miatt felül kell vizsgálni, ami vagy törlést, vagy hivatkozást jelenthet. 28. Gazdasági területek besorolása (2) A város belterületének és külterületének jelenleg beépített területeit a BorsodChem RT biztonsági övezete érinti. A biztonsági övezet kijelölése még nem történt meg. A rendezés várható hatásai: Az egységesen újonnan kijelölt biztonsági övezetek pontosítják a veszélyességi övezetek területét, és határait. Mivel a kijelölt biztonsági övezet és a korábban kijelölt övezet között nincs nagy különbség, ezért a kockázatok nem növekednek, további településrendezési beavatkozásra nincs szükség. Ameddig a többi üzem új biztonsági övezetei nem kerülnek kijelölésre, a Településrendezési terven jelölt eredeti biztonsági övezetek nem változnak. 2. jelű terület: Jószerencsét út, Építők útja és út Völgy park által határolt tömb 2.1 jelű terület: A rendezés célja: A Képviselő testület március 28-án megtartott ülésén tárgyalta azt a javaslatot, mely a Völgy park (Liget park) Szent Erzsébet sétánytól délre fekvő ő 1129/34 helyrajzi számú ingatlan egy részének településközponti vegyes területi besorolására irányult. A Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétánytól délre eső 1129/34 helyrajzi számú ingatlan egy részének településközponti vegyes területi besorolása már többször felmerült az elmúlt években, az erre a területre közösségi funkciójú épület építésének igénye miatt. A templom és a lakóépületek között elhelyezkedő terület közösségi célú beépítése városépítészeti és városképi szempontból kedvező lehet, térfalat adva a Völgy parknak. Fontos kritériumnak szánta a Képvisel testület, hogy a tervezett településközponti vegyes terület kizárólag a közösséget szolgáló intézményi, művelődési, kulturális vagy sport funkció megvalósítását tegye lehetővé, színvonalas, a településképi védelem szabályainak megfelelő, legalább 1500 m 2 alapterületű igényes épület megépítésével. Most konkrét beruházói igény merült fel egy 1000 férőhelyes városi szintű sportcsarnok megépítésére, melyet a Szalézi Rend építene fel városunkban. A Településszerkezeti terven korábban nem került feltüntetésre a Szabályozási terven szereplő kisebb Településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolt, a meglévő épületekhez tartozóan jóváhagyott övezet, melyet a Településszerkezeti terven jelölni szükséges, így a tömb egységesen településközponti vegyes területbe kerül besorolásra, eltérő építési övezeti szabályozással. A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kazincbarcika város hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet településközponti vegyes és közpark területfelhasználási egységbe sorolja. Kazincbarcika város hatályos településrendezési terve a 1129/34 helyrajzi számú ingatlant közpark területfelhasználási egységbe sorolja, és közpark övezetként szabályozza. Kivonat a hatályos Településszerkezeti tervből Javaslat a tervezett településszerkezeti terv módosítására Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 7

8 Kivonat a hatályos Szabályozási tervből A hibajavítással érintett terület A rendezés várható hatásai: Az egységes koncepció hatására és a tervezett beruházások miatt a terület használhatósága javulni fog, illetve a terület rendezése is felgyorsul. A város közepén lévő Völgy park méltó térfalat kaphat, és a park további részei védelmet kaphatnak, valamint a tervezett intézményekhez tartozó parkolók megépítésével a belvárosi parkolás is bővülhet rendezett körülmények között. Városrendezési hatás nem várható. A Képviselő testület a területfelhasználás módosításához, a településrendezési terv módosításának elindításához az 58/2013.(III.28) számú önkormányzati határozatával hozzájárult. 2.2 jelű terület A rendezés célja: A Szalézi Rend megbízásából a tervezési munkák elkezdődtek, elkészült a geodéziai felmérés és a talajmechanikai szakvélemény. Kiderült, hogy a korábban javasolt, telken belüli beépítés, mely az Építők útja felőli oldalon az utcavonallal párhuzamosan történt volna, illeszkedve a térség építészeti igényességéhez és beépítési vonalaihoz nem valósítható meg anélkül, hogy a területet érintő távhő, és egyéb közművek kiváltása megtörténjen, melyek költségei várhatóan meghaladhatják az ötvenmillió forintot. Ezért a tervezett beruházásnak az elhelyezésére új helyszint kellett választani, melyet a Szent Erzsébet sétánytól északra fekvő terület, a 1132/14 és 1132/15 helyrajzi számú ingatlan egy részének településközponti vegyes területi besorolásával találtunk meg, egyeztetve a Szalézi Renddel is. Az új építési terület a Jószerencsét út és Építők útja találkozásánál kerülne kijelölésre, távolabb a templomtól, elegendő szabad teret hagyva a két jelentős középület a Római katolikus templom és a leendő Spotcsarnok között. A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kivonat a hatályos Településszerkezeti tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 8

9 Kazincbarcika város hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet településközponti vegyes és közpark területfelhasználási egységbe sorolja. A rendezés várható hatásai: Beépítési javaslat Beépítési javaslat légi fotón ábrázolva A tervezett beépítés értékelését az alábbiakban foglalhatjuk össze: A Jószerencsét út és az Építők útja Kazincbarcika Város városközpontját körbevevő főút gyűrű része. A városközpontba irányuló forgalom jelentős része itt bonyolódik, tehát a Jószerencsét útról feltáruló látvány az egyik legfontosabb városképi elem. Fontos városképi szempont az is, hogy nem megengedhető, hogy a kelet felől áramló forgalom felől bármilyen épület elhelyezés eltakarja a Völgy parkot és a Katolikus templomot, és bele lógjon a Völgy park területébe, ezért is fontos az Építők útjával párhuzamos épület elhelyezés. A tervezett, úgynevezett új Nyugati gyűjtőút felőli látvány is városképi jelentőségű, innen tárul fel a templom teljes szépségében, és reményeink szerint az új Sportcsarnok is. Ezek a látvány elemek és a Völgy park észak-déli irányú tengelyvonala a legfontosabb városszerkezeti elemek, ehhez jól alkalmazkodik a tervezett beépítési javaslat. Az épület belehelyezése egy épületekhez (Művelődési Ház) igazodó koordináta rendszerbe is további fontos paraméter lehet, de nem ez a meghatározó szempont. Az Egressy Művelődési Háznak megtervezésre került a bővítése, annak a nagyterme megváltoztatja a meglévő tömeget, és a visszalépő tömeghez alkalmazkodni egyszerűbb lesz a tervezett épülettel. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 9

10 Fekete vonalak: Meglévő városi forgalmi és gyűjtő utak Piros szaggatott vonalak: A Városkózpont Településszerkezetének közlekedési és zöldterületi elemei A tervezett Keleti és Nyugati gyűjtőutak. A Keleti gyűjtőút megépült, a Nyugati most fog épülni., ez halad a Polgármesteri Hivatal épülete mögött,innen tárul fel a Völgy park nyugati térfala a templommal és a Sportcsarnokkal. Ezen az ábrán látszik tisztán, hogy mennyyire hangsúlyos a Völgy park, mint településszerkezeti elem Itt kell megemlítenünk továbbá, hogy az Újvárosi Iskolától északra fekvő területen a tervezett út szabályozási szélességének növelése miatt elbontásra kerülő épületek és garázsok helyével növelhető a Völgy park területe, amivel pótolható a Sportcsarnok számára elvett zöldfelület. A Településrendezési tervben az Építők - Jószerencsét út csomópontja körforgalomként meghatározott, bár nem életszerű, hogy egy ilyen beruházás elbír egy ilyen nagy többletköltséget, azonban a városnak törekednie kell arra, hogy forrást szerezzen akár pályázat útján is a körforgalom megépítésére. A beruházás során azonban számítani kell az alábbiakkal: - Az Építők útja városi főút, itt bonyolódik le az Autóbusz pályaudvarra irányuló teljes buszforgalom mintegy 80 %-a, illetve a Kazincbarcikai Kórház hátsó bejárata nyílik ide, melyen a Mentőállomás forgalma is bonyolódik. - Valószínűsíthető, hogy a Sportcsarnok biztonságos, és az Építők útját nem zavaró megközelítésének biztosítása érdekében egy új csomópontot kell kiépíteni ki és behajtó sávokkal annak érdekében, hogy nagy rendezvény esetében se legyen túlzott zavaró hatása az Építők útjai forgalomra nézve. - A terület mélyvonalában haladó vízelvezető árok, melynek kiváltása, és telekhatárra helyezése nem komoly műszaki probléma, főként, ha a tereprendezés is megtörténik. A vízfolyás kezelője az Önkormányzat, tehát nincs idegen egyeztető fél a dologban, egyébként is meg kell oldani az épület csapadékvíz elvezetését, tehát nagyon többletköltséget sem okoz. - A korábbi helyszín esetében fontos szempont volt az, hogy a küzdőtér részben föld alá süllyesztve jelenjen meg, hogy csökkenteni lehessen az építménymagassági értéket. Ezen az új helyszínen a terepadottságok nem teszik lehetővé a beavatkozások nélküli süllyesztett küzdőtér megvalósítását, ezért a küzdőtér padló szintje lehetne a jelenlegi terepszint, és ehhez a szinthez fel kell emelni a földszinti padlószintet vagy a templom, vagy a templom parkolójának a szintjére, kiemelve az út korona szintjétől vagy egy szintet, vagy 2-3 métert. Föltölteni kellene az Építők útja és a Park felől is, illetve így lehetségessé válik az, hogy a menekítés a küzdőtér szintjéről történhet a Park felé megnyitott felületeken. A többi helyen szép, rézsűvel lejtethető a terep a mostani árok szintjéig. Az Építők útja felé is lehet rézsű, támfal és lépcsőzetesen kialakított tereprendezés is. melyet szépen meg lehet oldani építészeti és kertépítészeti módszerekkel. - Az Építők útja nyugati oldalán a Jószerencsét út felé egy domborr helyezkedik el, mely mintegy (legalább) 4-5 méterrel van magasabban az útnál, és ott épül egy nagyobb épület, a Parisat Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 10

11 székháza. Tehát a tervezett épület építménymagassága és tömege, ha építészeti értelemben jól kezeljük, városképi értelemben nem lehet akadály. A tervezett Sportcsarnok épülete mindenképpen olyan jelentős beruházás, melyet az illetékes Tervtanács előtt be kell mutatni. A tervezett telek területe mintegy 5200 m 2, melynek határvonala a tervezés során pontosodni fog, hiszen a vízelvezető árok áthelyezett nyomvonala, és a Katolikus templom telke között a telekalakítás során az összhangot meg kell teremteni. A tervezett Településrendezési terv módosítása során a Képviselő testület mérlegelte, és döntött arról, hogy a korábbi helyszint és a jelenleg javasolt helyszint is településközponti vegyes területbe sorolja át, és a korábban kijelölt telket, mint tartalék közösségi intézményterület veszi figyelembe, szigorú városképi és építészeti szabályozással. Dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy a korábbi határozatát hatályon kívül helyezi, és a területet továbbra is közpark rendeltetéssel hasznosítja. A Képviselő testület a területfelhasználás módosításához, a településrendezési terv módosításának elindításához az 115/2013.(V.24) számú önkormányzati határozatával hozzájárult. 3. jelű terület: A Munkácsi téren tervezett útátvezetés szabályozási szélességének növelése a tervezett Városi Könyvtár és Gyermekek Háza parkolásának biztosítására A rendezés célja: Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázati forrást nyert az ÉMOP-3.1.2/A-2f projekt keretében Kazincbarcika városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára, melynek része a volt Újvárosi Általános Iskola Szolgáltató házzá történő átalakítása, melyben többek között a Városi Könyvtár és a Gyermekek Háza is elhelyezésre kerül két nagyobb rendezvény teremmel együtt. A funkciókhoz szükséges parkoló szám egy részét telken belül helyezik el, de szükségessé vált a parkoló szám biztosítása a Völgy park déli részén, a Munkácsy teret, a /31 helyrajzi számú ingatlant átszelő, a Településrendezési Tervben már kijelölt út mindkét oldalán Kivonat a készülő útépítési tervből.a szabályozás meglévő garázsokat érint, melyek bontásával kell számolni. A tervezett út szabályozási vonalát északi irányban el kell mozdítani, hogy a tervezett parkoló sáv a kötelezően előírt fásítással együtt megvalósítható legyen, mely érinti a Völgy parkban elhelyezkedő ideiglenes telepítésű épületeket is (1129/2 helyrajzi szám, 1129/5 helyrajzi szám), melyeknek bontása így szükségessé válik. Az épületek bontása a városkép érdekében is szükséges lenne, a helyi értékvédelmi terület okán. Az épület bontása után lehetségessé válik a Völgy park, kiegészítése, hogy az egyéb intézményi funkcióra igénybe vett északi Völgy parkból kivett zöldterületek pótlása megvalósulhasson. A Völgy park déli oldalán kiépítendő út és a hozzá kapcsolódó parkolók tervezése megkezdődött. Első ütemben a kiszolgáló út és a közvetlenül hozzá kapcsolódó parkolók épülnek meg, (piros színnel jelölve az ábrán) de a szabályozás már úgy készül el, hogy a parkoló bővítésére is sor kerülhessen (lila színű vonal az ábrán). Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 11

12 A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kazincbarcika város hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet településközponti vegyes és közpark területfelhasználási egységbe sorolja. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A rendezés várható hatásai: A Településrendezési terv módosítása kapcsán azon túl, hogy a leendő Szolgáltató Ház parkolása megoldottá válik, a városközpont parkolási kapacitása is nagymértékben javul. Az épületek bontására a városkép érdekében is szükséges, a helyi értékvédelmi terület okán. A Völgy park északi részén kialakítandó településközponti vegyes területek által igénybe vett zöldfelületek itt kerülnek pótlásra, valamint az új Szolgáltató központnak a Városi Könyvtár és Gyermekek Házának közvetlen kapcsolata lesz a Völgy parkkal és az ott már megépített játszótérrel is. Mivel a garázsok a belváros rehabilitációt és a nyugati gyűjtőút kiépítését akadályozzák, továbbá megjelenésük sem illeszkedik bele a megújuló városképbe, szükségessé válik azok elbontása. 4. jelű terület: Herbolya városrészben GKSZ besorolású terület átvezetése A rendezés célja: Kazincbarcika Város főépítésze 134-1/2009/PM iktatószámon nyilatkozatot adott ki a Kazincbarcika Város Önkormányzata által a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 44/2005.(XII.22) számú önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése b) pontja alapján. A főépítészi nyilatkozat melléklete. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 12

13 A 44/2005.(XII.22) számú önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése b) pontja így rendelkezik: /3/ A kötelező szabályozási elemek módosításához a szabályozási terv módosítása szükséges, kivéve az alább felsoroltakat: b) Az építési övezet határa egy adott tömbön belül szabályozási terv módosítása nélkül változhat akkor, ha a telekméretekre vonatkozó övezeti előírások megtarthatóak, és a telekalakítások nem eredményezik az érintett övezetek ellehetetlenülését vagy nem haladják meg az érintett övezet területének 20%-át. Az övezeti határ azonban telekhatárhoz kötött, övezeti határ csak telekhatáron lehet. Egy telek csak egy övezetbe tartozhat. A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kazincbarcika város hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet részben településközponti vegyes, valamint Kereskedelmi gazdasági szolgáltató területbe, illetve egészségügyi, turisztikai erdőterületbe sorolja. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A Településrendezési terv módosítása során a főépítészi nyilatkozat alapján kijelölt rendeltetési egységek határai kerülnek feltüntetésre, melyek igazodnak a kialakult állapotokhoz. A rendezés várható hatásai: A főépítészi nyilatkozat melléklete alapján a telekalakítást elvégezték, mely egyébként már akkor is a kialakult használatot tükrözte. Tehát a jelenlegi módosítás a kialakult állapotok átvezetésére szolgál, városrendezési hatása nincs. Telekalakítási vázrajz Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 13

14 5. jelű terület: Jószerencsét úti kerékpárút és körforgalom telekalakításának átvezetése. átvezetése A rendezés célja: A Képviselő-testület a 8/2012.(III.30) számú Ökt számú határozatában döntött arról, hogy a Jószerencsét út 8 szám alatt lévő Idősek Otthona felújítására és bővítésére pályázatot nyújt be az Új Széchenyi terv keretében az épület felújításának érdekében. A Pályázati terv kidolgozása során fogalmazódott meg az az igény, hogy a tömbben lévő, működő intézmények környezetét rendezni kellene. Jelenleg a meglévő épületek előtt húzódik csak aszfaltozott út, a parkolás és az épületek megközelítése a szűk zsákutcában lehetséges, valamint az épületek mögött elhelyezkedő közterületeken lehetséges. Az épületek mögött csak kijárt földutak, és útként, parkolóként valamint zöldterületként hasznosított közterületek vannak, ezek azonban nincsenek a szabályozási tervben elkülönítetten szabályozva, illetve az ingatlan nyilvántartás sem különbözteti meg az utakat. A tömb közterületei rendezetlenek. Ezért szükségesnek látjuk, hogy a tömb közterületeinek rendezése történjen meg. Erre azért is szükség van, hogy a tömbön belül tisztázható legyen az a területrész, melyet mindenképpen közterületként, útként, parkolóként illetve zöldterületként kerül hasznosításra. A Jószerencsét út 8 szám alatt lévő Idősek Otthona kertje jelenleg a közterületből van elkerítve, annak telekrendezése még nem történt meg, de ez a hatályos szabályozás alapján is lehetséges. Meg lehet fontolni azonban, hogy a tömb területéből a jelenleg úszótelekként elhelyezkedő telkek esetében kíván-e az Önkormányzat további területeket értékesíteni, hiszen erre korábban az ott jelenlévő vállalkozások már nyújtottak be igényt. A fentiek alapján jóváhagyásra került a településrendezési terv módosítása, azonban a már kialakított kerékpárút és a körforgalmú csomópont telekalakítása nem került átvezetésre, erre a telekalakítási eljárás során derült fény. A Településrendezési terv térképe, melyen a hatályos terv megjelenik, mintegy tíz éves állapotokat tükröz, ezért gyakran ütközünk bele hibákba ezzel kapcsolatosan. A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kazincbarcika város hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet településközponti vegyes és nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolja, feltünteti a közterületeket is, melyeket most korrigálni szükséges. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből 6. jelű terület: A Bercsényi úton lévő 1637 helyrajzi számú gazdasági terület valós állapotok szerinti feltüntetése A rendezés célja: Egy településrendezési tervvel kapcsolatos egyeztetés során derült fény arra, hogy a Településrendezési terv térképi elavultsága miatt a KÜBLER Konfekcióipari Kft telephelye nem a valós telekállapotokkal szerepel a Településrendezési terven, hanem még az építkezés első ütemét tükrözi. Az épületet többször, a telket egyszer bővítették. Az üzemmel történt egyeztetés során kiderült,- ezt a Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 14

15 hiteles állami alapadat szolgáltatási térkép (mely 2012 évi adatokat tükröz) is tanúsítja,- hogy a tényleges használat szerinti telekalakítások átvezetésre kerültek. Ennek a Településrendezési terv hibának a javítását tartalmazza a módosítás. Kivonat a hiteles állami alapadat szolgáltatásból A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A Településszerkezeti és Szabályozási terv is a telephely eredeti, még bővítés előtti területét határozza meg csak Kereskedelmi gazdasági szolgáltató területként. A telephely területét egy ütemben, az épületet két ütemben bővítették, amit az állami alapadatokon átvezettek. A településrendezési terv korrekciójára azonban nem került sor, a Településrendezési terven még a zárt szelvénybe helyezett vízelvezető árok és a szomszédos, volt lakótelkek szerepelnek. A rendezés várható hatásai: A Településrendezési terv módosításának városrendezési, városépítészeti hatása nincs, hiszen a valós állapotok feltüntetésére kerül sor. 7. jelű terület: A Rózsadombon lévő 631/118 jelű út és környezete A rendezés célja: Közműegyeztetésekkel kapcsolatosan derül fény arra, hogy a Rózsadombon lévő 631/118 jelű út kisvárosias lakóterület besorolású. Tekintettel arra, hogy az úton közmű vezetékek haladnak át, a közterületi szabályozás indokolt. A terület vizsgálata során merült fel az az igény, hogy a 631/34 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlant az önkormányzat hasznosíthassa lakóterületként, elsősorban nem önálló lakóterületként, hanem a meglévő telkekhez kapcsolódóan. A 677 helyrajzi számú ingatlanon a térképi elavultság okozta hiba miatt javítást kell eszközölni, a meglévő telken keresztül övezeti határ húzódik. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 15

16 A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kazincbarcika város hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet részben védőerdő, részben kertvárosias és kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolja. Az út is lakóterületi besorolású. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A rendezés várható hatásai: A Településrendezési terv módosításának városrendezési, városépítészeti hatása nincs, hiszen a valós állapotok feltüntetésére kerül sor. 8. jelű terület: A Rózsadombon lévő 631/118 jelű út és környezete A rendezés célja: A Kazincbarcika, Csók István utca 41. szám alatt lévő 1711/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt Miskolc, Dózsa György út 13. szám alatti vállalkozás azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a Kazincbarcika 1711/5 helyrajzi számú saját tulajdonú ingatlanának övezeti besorolása kerüljön módosításra. A Településrendezési terv módosításának pontos, műszakilag alátámasztott igényét a kérelmező az alábbiak szerint foglalta össze: A telekalakítási munkarész készítése során derült ki hogy az övezeti szabályozásban megadott alakítható legkisebb telekterületnek a tervezett műszaki paraméterek az adottságok miatt nem felelnek meg, ezért az övezeti szabályozás módosítása szükséges. Egyéb ennek a területnek a közvetlen környezetében is telekalakítások folynak, melynek során kiderült, hogy a tömb belsejében egy utat alakítottak ki, melynek a Településrendezési tervi átvezetése indokolt, ezzel párhuzamosan azonban meg kell vizsgálni a belső közművekkel terhet tervezett útátvezetést, mely a Táncsics Mihály utca kikötését jelenti az alkotmány utcába. Kivonat az ingatlan nyilvántartási térképből Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 16

17 A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből Kazincbarcika város hatályos településrendezési terve a 1711/5 helyrajzi számú ingatlant GKSZ, kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységbe sorolja, és GKSZ S ,0 övezetként szabályozza. Az övezeti szabályozás az alábbi szabályzati tartalmakat jelenti: S szabadonálló beépítési mód 50 alakítható legkisebb telekterület 5000 m 2 5 alakítható legnagyobb beépítettség 50% 9,0 megengedett legnagyobb építménymagasság 9 méter A kérelmező az övezeti szabályozást az alábbiak szerint kéri módosítani, melynek szakmai akadálya nincs: GKSZ S terület felhasználási egység nem változik szabadonálló beépítési módot szakmai okokból ST szabadonálló telepszerű beépítési módra kell változtatni (egy telken több önálló épületegység elhelyezése) 15 alakítható legkisebb telekterület 1500 m 2 6 megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 60 % 9,0 megengedett legnagyobb építménymagasság értéke 9 méter Tehát a tervezett övezet GKSZ-ST lenne. A tömbben nincs feltüntetve a Csók István utca folytatásában lévő 1711/6 helyrajzi számú utca, melyet javítani szükséges a Településrendezési terven. A rendezés várható hatásai: A Településrendezési terv módosításának városrendezési, városépítészeti hatása a telekalakításokkal kapcsolatosan nincs, hiszen a valós állapotok feltüntetésére kerül sor. A kialakított út telekhatárainál azonban a megfelelő útszélességet biztosítani szükséges a telkek megfelelő megközelítésének biztosítása érdekében. Ha a megfelelő útszélesség kialakítható és a tervezett út beköthető az északon haladó tervezett útvonalba, akkor a Táncsics Mihály úti átkötés felülvizsgálatára sor kerülhet a meglévő közműveket is figyelembe véve. 9. jelű terület: A Herbolyai út szabályozási szélessége A rendezés célja: Harencsár László és Bodnár András Kazincbarcika Batthyány utcai lakosok kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, és kezdeményezték a hatályos településrendezési terv módosítását a Herbolyai út szabályozási szélességének korrigálására. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 17

18 Kérelmükben előadták, hogy a Batthyány utcai telkek hátsó telekvonala a Herbolyai útra nyúlik ki. A kérelmet az előterjesztéshez mellékeljük. A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A hatályos Településrendezési terv a Herbolyai út szabályozási szélességét nem a meglévő telekhatáron, hanem attól mélyebben, a beépített telkek hátsókerti vonalában húzza meg. Az érvényben lévő szabályozás a kialakult állapotokat nem veszi figyelembe, így a meglévő épületek, fő és melléképületek is belelógnak a tervezett hátsókert mélységébe, mely így nem felel meg a hatályos építési jogszabályoknak. A rendezés várható hatásai: A tervezett szabályozás hatására Herbolyai út melletti lakóterületek használhatósága javulni fog, az Önkormányzat korlátozási és kisajátítási kötelezettsége megszűnik ezen az útszakaszon. Városrendezési hatás nem várható 10. jelű terület: Kossuth úti telekalakítás, 2133/2 helyrajzi számú ingatlan átvezetése A rendezés célja: A Kazincbarcika Kossuth utca területéből az Önkormányzat korábban értékesített egy területet azzal, hogy a településrendezési terven majd a soron következő módosításnál az akkor magánút céljára kialakított (mert a hatályos szabályozás csak ezt tette lehetővé) területet lakóterületbe sorolja át. Ez az átsorolás elmaradt, és a tulajdonos kérelmezte a telekalakítást. Kivonat a telekalakítási vázrajzból Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 18

19 A Kossuth utca nyugati oldalán lévő telekvégekből kijelölt erdő terület megvalósíthatatlan, az ottani tulajdonosokat jelentősen korlátozza, a területek megvásárlására az Önkormányzatnak nincs forrása. A legutóbb egy telekalakítást és egy vállalkozás pályázatát akadályozta a szabályozás, melynek felülvizsgálatát saját hatáskörben kezdeményezzük. A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: A településrendezési terv szerint az érintett területek beépítésre nem szánt közlekedési és erdő területek. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből A rendezés várható hatásai: Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A Településrendezési terv módosításának városrendezési, városépítészeti hatása a telekalakításokkal kapcsolatosan nincs, hiszen a valós állapotok feltüntetésére kerül sor. A belterületen belül megszüntetendő (csak a településrendezési terven szabályozott, egyébként a lakóterület részét képező) erdő biológiai aktivitási értékét tekintettel a belterületi helyzetére nem kell pótolni. 11. jelű terület: Az Iparterület Park övezeti szabályozásának módosítása A rendezés célja: Kazincbarcika Város Önkormányzata még évben a 49/2007. (II.23.) számú önkormányzati határozatában döntött a város Önkormányzati Ipari Parkjának létrehozásáról. Az Ipari Park területfejlesztése és a területek kisajátítása folyamatosan napirenden van. A tervezett Ipari Parki út, mely kelet-nyugati irányú, megépítésére és közművesítésére Önkormányzatunk forrást nyert, a megvalósítás folyamatban van. Átnézeti helyszínrajz (Készítette a Sáth és Társa Építész Iroda Kft ) Beépítési javaslat Az építendő út és a 26. számú országos főútvonal közötti terület megvásárlására és fejlesztésére komoly befektetői érdeklődés van. Az ETIMO és ONGROPACK Kft. műanyag feldolgozó üzem Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 19

20 megépítését tervezi, melyhez már beépítési tanulmánytervet is készíttetett, melyből kiderül, hogy a beruházáshoz az Ipari Parki út, a 26. számú országos főút és az Ipari Parkot észak-déli irányban feltáró úttól keletre eső terület teljes igénybevételével számolnak. A beruházás egyik feltétele lehet a tanulmánytervek ismeretében, hogy a jelenleg szabályozott 12,5 méteres építménymagassági érték helyett legalább 16 méteres építménymagasság kerüljön meghatározásra. A beruházás elősegítése érdekében javasoljuk az Ipari Park északi területén az építménymagassági érték 20 méterre történő megemelését. Látványterv (Készítette: Sáth és Társa Építész Iroda Kft ) A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: A településrendezési terv szerint az érintett területek beépítésre szán GIP2 iparterület, melynek övezeti szabályozása jelenleg ST ,5, melynek a szabályozási tartalma 12,5 méteres építménymagassági értéket határoz meg, mely 20 méteres építménymagassági értékre változna. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A rendezés várható hatásai: A Településrendezési terv módosításának városrendezési, városépítészeti hatása nincs, a terület jelenleg beépítetlen, viszont az ipari hasznosításnál nem elegendő a 12,5 méteres építménymagassági érték. 12. jelű terület: Szerviz úti Iparterület övezeti szabályozásának módosítása A rendezés célja: A Start Marketing Kft. (3702 Kazincbarcika, Szerviz út /5 helyrajzi szám) ügyvezető igazgatója Papp Imre személyes megkeresés alapján kérte, hogy a cég tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó övezeti szabályozás tegye lehetővé, hogy a jelenleg 3000 m 2 alakítható legkisebb telekterületet 1500 m 2 alakítható legkisebb területre módosítsuk a Szabályozási Tervben. Előadta, hogy a birtokukban lévő Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 20

21 2641/5 helyrajzi számú ingatlan 26. számú főút felé eső részét vállalkozási célból értékesíteni kívánják. Amikor a telekalakítási vázrajz elkészült, derült ki, hogy mintegy 646 m 2 területet út céljára le kell jegyeztetni a 26. számú országos főútvonal tervezett szabályozási szélességének biztosítására. A telken lévő épületek és műtárgyak olyan helyzetben vannak, hogy a m 2 alapterületű telek nem alakítható ki. A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: A településrendezési terv szerint az érintett területek beépítésre szán GIP1 iparterület, melynek övezeti szabályozása jelenleg ST ,5, melynek a szabályozási tartalma 300 m 2 alakítható legkisebb telekterületet határoz meg, mely 1500 m 2 alakítható legkisebb telekterületre változna. Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből A rendezés várható hatásai: A Településrendezési terv módosításának városrendezési, városépítészeti hatása nincs, a terület jelenlegi területhasználatához a tervezett alakítható legkisebb telekterület igazodik. 13. jelű módosítás Az eredetileg jóváhagyott 44/2005. (XII. 22.) számú rendelet Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről a város területén továbbtervezésre kijelölt területeket határozott meg. Ezeket a területeket a Szabályozási terv feltüntette, a HÉSZ pedig az alábbi előírásokat határozta meg ezekre a területekre vonatkozóan: 21. A továbbtervezésre kijelölt területek /1/ A Szabályozási terven továbbtervezésre, részletes szabályozási terv készítésére kijelölt területek kerültek meghatározásra. /2/ A részletes szabályozási tervek készítéséről az Önkormányzat folyamatosan, öt éven belül, ütemezetten gondoskodik. /3/ Ezeken a továbbtervezésre kijelölt területeken a szabályozási tervben és a HÉSZ-ben megadott övezeti szabályozás és építési előírások keretszabályozásként értelmezendők. /4/ A keretszabályozás kötelező jelleggel az alábbi elemeket tartalmazza, melyeket a részletes szabályozásba és HÉSZ-be át kell emelni: a) Területegységek meghatározása, és funkcionális szabályozása b) Közterületek szabályozása és hierarchiája c) A beépítési mód d) A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke e) A megengedett legnagyobb építménymagasság értéke f) Minimálisan alakítható telekterület /5/ Az egyes területegységen és övezeteken belül az építés engedélyezése a keretszabályozás alapján, az illeszkedés szabályai szerint történik az építéshatóság, a városi főépítész és, az illetékes (területi tervtanács, vagy városi tervtanács) jóváhagyó állásfoglalása alapján a végleges szabályozás elkészültéig. /6/ Az illeszkedés szabályainak megállapítása során a városi főépítésszel és az építési hatósággal egyeztetett módon kerül kijelölésre a) az építési hely b) az utcai homlokzatmagasság Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 21

22 c) az udvari szárnyak homlokzatmagassága d) az egyéb építészeti követelmények Ezeket az előírásokat hatályon kívül helyezte a 31/2008. (VIII. 15.) számú önkormányzati rendelet, de több ellentmondás adódik a hatálytalanításból. Többek között a szabályozási terven nem került törlésre minden továbbtervezésre kijelölt terület, másrészt a korábbi gyakorlat, melyet a HÉSZ 3. alapján követett az Építéshatóság, nevezetesen, hogy lakóépületet csak belterületbe engedtek építeni az összefüggött a továbbtervezésre kijelölt területekkel. Ez a gyakorlat a mostani előírások alapján nem áll meg. Tehát a HÉSZ előírásokat, különösen a HÉSZ 3..(9 )bekezdését pontosítani szükséges a lakóterületek és településközponti vegyes területek beépítésre szánt területként való kezelése tekintetében, illetve meg kell vizsgálni, hogy külterületeken mely esetekben engedje a HÉSZ a lakóépületek építését, hogy a külterületen történő építkezés ne váljon parttalanná. Idézet a HÉSZ előírásaiból: 3. A belterület és a belterületi határ módosítása /9/ A lakóterületeket és a településközponti vegyes területeket kivéve a beépítésre szánt területeket nem kell belterületbe vonni. Amennyiben a területek nem kerülnek belterületbe vonásra, úgy beépítésre szánt területként kezelendők, ahol a Szabályozási Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott övezeti szabályozás érvényes. 14. jelű módosítás BAZ Megyei Területrendezési terv övezeteinek átvezetése Kazincbarcika város hatályos településrendezési terve nem tartalmazza a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területrendezési terv által szabályozott övezeti rendszert. Városunkat több megyei tervi övezet is érint, vízügyi és természetvédelmi övezetek és egyéb övezetek is. Ezeket az övezeteket fel kívánjuk tüntetni a hatályos Településrendezési terveken, illetve a szabályozás előírásainkba is be kívánjuk építeni a szükséges ezzel kapcsolatos előírásokat. A 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan rendelkezik a szükséges adatszolgáltatásokról. A rendeletben állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól előírja, hogy a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban együtt: településrendezési terv) készítése vagy módosítása során az rendelet 1. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni. A kijelölt előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv az előzetes adatszolgáltatást a kiemelt térségi területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a területrendezésért felelős miniszter vagy a megyei önkormányzat, valamint a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv), illetve a településrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat megkeresése alapján teljesíti. A településrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakasz keretében keresi meg az államigazgatási szervet, mely a jelenlegi előzetes tájékoztatási dokumentációnk. Kérjük, hogy az egymásnak ellentmondó övezetekkel kapcsolatosan állásfoglalásukat megadni szíveskedjenek (pl. ökológiai folyosó és szélerőművek lehetősége, ásványvagyon és természetvédelem stb.) Ennek alapján kérjük, hogy a rendeletben megadott adatokat megadni szíveskedjenek: Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás zavartalanul megtörténhessen, az Előzetes Tájékoztatáshoz mellékeljük Kazincbarcika város hiteles állami alapadat szolgáltatásában rendelkezésünkre bocsátott térképét mind dwg, mind pdf formátumban. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 22

23 A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 37/2009 (IV.30.) számú határozatával került jóváhagyásra a B.A.Z Megyei Területrendezési irányelvek, ajánlások és intézkedések című dokumentumot. A dokumentumot a területrendezési szabályzatban meghatározott célokkal összhangban a megyei és kistérségi fejlesztések, koncepciók és településrendezési tervek, illetve helyi építési szabályzatok kidolgozása során figyelembe kell venni. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV KAZINCBARCIKÁT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI Térségi szerkezeti terv Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 23

24 TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV A 37/2009.(IV.30.) számú. határozat és mellékletei alapján Kazincbarcika város érintettsége: 1.1 számú melléklet Védett természeti területek Nem érinti a települést 1.2 számú melléklet Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete Kiemelten fontos érzékeny természeti terület 1.3 számú melléklet Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek Nem érinti a települést 1.4 számú melléklet Borvidéki térségek Nem érinti a települést 1.5 számú melléklet NATURA 2000 területek NATURA 2000 madárvédelmi területek 1.6 számú melléklet A megye területét érintő légszennyezettségi zóna A Sajó völgye légszennyezettségi zónába tartozó település 1.7 számú melléklet Nitrátérzékeny települések Nitrátérzékeny település 1.8 számú melléklet Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági terület Nem érinti a települést Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 24

25 1.9 számú melléklet Települési területek Településhálózati csomópont területe 1.10 számú melléklet Védendő szerkezetű települések Nem érinti a települést 1.11 számú melléklet Ipari parkok és logisztikai központok Ipari parkokkal érintett terület 1.12.számú melléklet 1.13.számú melléklet Turisztikai központok Nem érinti a települést Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 1.14.számú melléklet 1.15.számú melléklet Kiemelt térségek által érintett területek Nem érinti a települést Térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt területek Nem érinti a települést BAZ MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV SZABÁLYZATA A 10/2009. (V. 5.) számú rendelet és mellékletei alapján Kazincbarcika város érintettsége: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V. 5.) számú rendelete döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról. A Rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások védelmére, és fenntartható használatára. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 25

26 A 10/2009.(V. 5.) sz. rendelet mellékletei Kazincbarcikai érintettsége: 3.1 számú melléklet Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei Magterület Ökológiai folyosó, 3.2 számú melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdő- és szántóterületek övezetei Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 3.3 számú melléklet Országos és komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezetei Országos komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezetei 3.4 számú melléklet Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területek övezetei Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 3.5 számú melléklet Világörökség terület övezete, történeti települési terület övezete Nem érinti a települést 3.6 számú melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 26

27 övezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 3.7 számú melléklet Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Nem érinti a települést 3.8 számú melléklet Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezetet 3.9 számú melléklet Együtt tervezhető térségek övezete Nem érinti a települést 3.10 számú melléklet Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete Nem érinti a települést 3.11 számú melléklet Rendszeresen belvízjárta terület övezete Nem érinti a települést 3.12 számú melléklet Nagyvízi meder övezete Nagyvízi meder övezete 3.13 számú melléklet Földtani veszélyforrás övezete Földtani veszélyforrás övezete 3.14 számú melléklet Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 27

28 Vízeróziónak kitett terület által érintett település 3.15 számú melléklet Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete Nem érinti a települést 15. jelű módosítás a vízügyi szakvélemény javaslatainak átvezetése Kazincbarcika város Önkormányzata 2012 évben elkészíttette a városra vonatkozó vízügyi szakvéleményt, melyet az Előzetes tájékoztatás dokumentumához mellékelünk. A vízügyi szakvélemény majdnem teljes körűen kezeli a város településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges adatokat, azonban nem tér ki a belvízveszélyes, illetve a korábban belvízzel elöntött területekre, tekintettel arra, hogy a hegyvidéki területekre nem vezetnek ilyen nyilvántartást. A légi fotókon azonban látható több helyen, hogy egyes területek vízzel elöntöttek. Kérjük ezeknek az adatoknak a kiegészítését, illetve az államigazgatási szervek vízügyi szakvéleménnyel kapcsolatos állásfoglalását. 16. jelű módosítás a bányászati szakvélemény megállapításainak átvezetése Kazincbarcika város Önkormányzata 2012 évben elkészíttette a városra vonatkozó vízügyi szakvéleményt, melyet az Előzetes tájékoztatás dokumentumához mellékelünk. Kérjük ezeknek az adatoknak a kiegészítését, illetve az államigazgatási szervek bányászati szakvéleménnyel kapcsolatos állásfoglalását. Időközben tanulmány készült 17. jelű módosítás: A Tardona-szén kutatási területen tervezett mélyművelésű szénbánya megnyitásának átvezetése A rendezés célja: Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkereste Önkormányzatunkat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes közhasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet alapján hirdetményt tegyen közzé a helyben szokásos módon a Tardona-szén kutatási területen tervezett mélyművelésű szénbánya megnyitásának tárgyában (1. számú melléklet). A kihirdetés március 8-án megtörtént, a lakosságnak 21 nap állt rendelkezésére a véleménynyilvánításra. A véleménynyilvánításhoz az ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részletes dokumentációt állított össze (a tervanyagot az Előzetes tájékoztatáshoz mellékeljük) a tervezett bányatelek fektetéséről, illetve a tervezett bányanyitásról. A tervezet rövid ismertetését a közlemény az alábbiak szerint rögzíti: A Tardona-szén kutatási területen fellelhető szén kitermelése érdekében egy kb ha nagyságú bányatelek fektetése tervezett (alaplap 126,05 mbf. Fedőlap 400 mbf), melynek eredményeképpen egy kb tonna/év kapacitású, mélyművelésű szénbánya nyitása várható két nyitóponttal: 1. számú (Billa-bánya, Kazincbarcika) és 2. számú (Harica-bánya, Kondó). A kutatási terület műrevaló földtani készletének becsült nagysága kb. 48 millió tonna, így a bányaüzemeltetés év végétől kezdve várhatóan több évtizedig tarthat. A termelvény kötöttpályás (drótkötélpálya, távolsági szállítószalag), illetve tehergépkocsival történő szállítása egyaránt tervezett. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 28

polgármester városi főépítész

polgármester városi főépítész Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Tájékoztató a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének döntés előkészítő koncepciótervének tervezetéről

Részletesebben

Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri és az Újvárosi iskola melletti garázsok földbérleti szerződéseinek felbontására

Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri és az Újvárosi iskola melletti garázsok földbérleti szerződéseinek felbontására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Lőrincz József ingatlangazdálkodási előadó Lautner Emőke városi főépítész Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri

Részletesebben

polgármester városi főépítész Tárgy:

polgármester városi főépítész Tárgy: Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Javaslat a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztésére és fedett rendezvény

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11676 1 /G30/2013. MISKOLC, Békeszálló telep 23103/4 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

LŐRINCI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA, SELYP VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS LEÍRÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

LŐRINCI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA, SELYP VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS LEÍRÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK LŐRINCI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA, SELYP VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS LEÍRÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő testületének 86/2006. (XI. 23.) számú önkormányzati

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338~Fax: 06-46-504-339 Mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntések, szerkezeti terv módosítását igénylő rendezési terv módosítási eljárások megindításához. Tisztelt Közgyűlés Jelen előterjesztés

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása Belterület 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Központi telephely rendeltetésének felülvizsgálata: Lk >> Gksz Indoklás: A Táncsics

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24.

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24. 1 INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY Ingatlan címe:, Jellege: Belterület - Kivett beépítetlen terület Helyrajzi szám: 4777, 4778, 4779/1, 4781, 4782 Készítette: Szenei Ferenc Készítés dátuma: 2015.11.24.

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására

Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016.

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

TARTALO M J E GYZ É K

TARTALO M J E GYZ É K TARTALO M J E GYZ É K 1. sz. melléklet Térképvázlat az akcióterület elhelyezkedéséről a településen belül 1 2. sz. melléklet Az akcióterületre vonatkozó településszerkezeti és a szabályozási terv vonatkozó

Részletesebben

Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz

Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Újhartyán településrendezési eszközei részleges módosításának tartalma Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről Tárgy: Sárbogárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata Hely: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos tárgyalója (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszinti tárgyaló) Idő: 2015.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV A CLUB TIHANY ZRT. TIHANYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS KÉRELMÉHEZ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSÉHEZ 1. Telepítési tanulmányterv 1.1 Az érintett terület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben