KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA"

Átírás

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND. 41. ALAPJÁN Jsz.: 02/2014 Üsz.:T/308/2014 A véleményezési anyag tervezési programja letölthető a Kaposvár Megyei Jogú Város honlapjáról (Városháza/Hivatal/Főépítészi Iroda/Településrendezés) Kaposvár, szeptember hó

2 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (82) ; 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1; fax: (82) Aláírólap Kaposvár helyi építési szabályzatának M10/2 OTÉK jelű módosításához Jsz.: 02/2014 Üsz.:T/308/2014 MEGBÍZÓ:.. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZITA KÁROLY POLGÁRMESTER 7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TÉR 1. TEL.: 82/ Web oldal: TERVEZŐ: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TÉR 1. TEL.: 82/ , Web oldal: TELEPÜLÉSTERVEZŐ: L. BALOGH KRISZTINA VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZŐ TT / SZEPTEMBER HÓNAP

3 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (82) ; 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1; fax: (82) Tartalomjegyzék Kaposvár helyi építési szabályzatának M10/2 OTÉK jelű módosításához Jsz.: 02/2014 Üsz.:T/308/2014 CÍMLAP ALÁÍRÓLAP TARTALOMJEGYZÉK TERVEZŐI NYILATKOZAT 1. TELEPÜLÉSTERVEZÉSI LEÍRÁS ÉS MELLÉKLETEI - TELEPÜLÉSTERVEZÉSI LEÍRÁS - HATÁLYOS HÉSZ VONATKOZÓ PARAGRAFUSAINAK KIVONATA - HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATA - KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - HÉSZ MÓDOSÍTÓ RENDELET TERVEZETE - MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV 3. VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS CÍMZETTJEI (314/2012 (XI.8.) KORMÁNYRENDELET. 41. SZERINT) - CÍMZETTEK LISTÁJA

4 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (82) ; 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1; fax: (82) Tervezői nyilatkozat Kaposvár helyi építési szabályzatának M10/2-OTÉK jelű módosításához Jsz.: 02/2014 Üsz.:T/308/2014 Alulírott Lőrinczné Balogh Krisztina, mint Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze nyilatkozom, hogy a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 6. (2) bekezdése értelmében illetékességi területemen a településrendezési tevékenységet munkaköri leírásomban rögzített munkaköri feladatként végezek. Nyilatkozom, hogy a tervezői munkám során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai szerint jártam el. Nyilatkozom, hogy a terv elkészítéséhez a alapján a munka elvégzéséhez tervezői jogosultsággal rendelkezem, a Magyar Építész Kamara tagja vagyok. Nyilatkozom, hogy a terv elkészítéséhez a 266/2013.(VII.11.) Korm. rend. 14. alapján a munka elvégzéséhez tervezői jogosultsággal rendelkezem, a Magyar Építész Kamara tagja vagyok. A településrendezési terv elkészítésénél a fent hivatkozott 314/2012 (XI.8.) Kormányrendeleten kívül az alábbi jelenleg érvényes jogszabályi követelményeknek tettem eleget: - Módosított évi LXXV. Tv a területfejlesztésről és a területrendezésről - Módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) - Módosított évi XXVI törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) - A Somogy Megyei Közgyűlés 15/2004. (XII. 27.) számú rendelete Somogy megye területrendezési tervéről. - Kaposvár MJV Önkormányzatának 70/2005.(XII15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott és azóta többször módosított Kaposvári Építési Szabályzat és Szabályozási Terv. A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 45., átmeneti 1 a főépítészi tevékenységről

5 rendelkezései alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült. Kaposvár, szeptember 11. Lőrinczné Balogh Krisztina Okl. építészmérnök, vezető tervező TT /2017

6 Egyszerűsítet eljárás véleményezési anyag Kaposvár helyi építési szabályzatának módosításához Jsz.: 02/2014 Üsz.: T/308/2014 Kaposvár Településrendezési Terv M10/2-OTÉK jelű módosítása tervezési program A város teljes közigazgatási területére készült településrendezési eszközöket; (településszerkezeti tervet, és a kaposvári építési szabályzatot (továbbiakban: KÉSZ), valamint annak mellékletét képező szabályozási tervet) decemberében fogadta el a város Közgyűlése, mely azóta többször is módosításra került. A augusztus 26-ai Közgyűlés további módosítási igényeket határozott el (lsd. 2. számú melléklet 162/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat 2/ a és c. pont). Ezek a város Településfejlesztési Koncepciójával összhangban vannak. Az államigazgatási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.) 32. (4) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés értelmében egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható. Jelen tervdokumentáció az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszához készülő tervezési program és elkészült módosítás, amelyre a Korm.r. 41. (1) bekezdés alapján kéri az önkormányzat az illetékes állami szakigazgatási szervek, települési- területi önkormányzatok, valamint a 162/2014.(VIII.26.) és 174/2013. (VIII.07.) önkormányzati határozat 1. pontjában rögzített érintett partner véleményét. A módosítások célja: 1. 1.Magyar Cukor Manufaktúra Kft. telephelyének fejlesztése A KÉSZ módosítása szükséges a kaposvári székhelyű cég telephelyének vonatkozásában. A Magyar Cukor Manufaktúra Kft. a Kaposvár, Iparos utca, 5754/54 hrsz alatti telephelyén kapacitásnövelő beruházást tervez. A fejlesztés várható eredményeként évi 1000 tonnával több porcukor termelésére válna lehetőség. A telephelyen meglévő jelenlegi raklaptároló átalakítása és porcukorüzem (csomagoló) építése nem lehetséges a szabályozási terv szerinti kereskedelmi, szolgáltató építési övezetbe (Gksz9) sorolt területen, az építménymagasság értékének (max. 7.5 méter) előírása miatt. Beruházó a szabályozási terv módosítása iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz az építménymagasság adott technológiához illeszkedő növelése tekintetében.

7 Szabályozási koncepció A Közgyűlés által támogatott szabályozási koncepciót a Főépítészi Iroda a településtervezési leírás mellékleteként csatolja. A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztése, igénye A városi úthálózatot a bővítés nem érinti, közműfejlesztésre nincsen szükség. A javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai, rövid összefoglaló Sem a bővítménybe kerülő gyártási technológiának, sem az építéstechnológiának nincs nagymértékű környezetvédelmi vonatkozása. A tervezett, betelepítésre kerülő technológiának szennyező kibocsájtása nincsen. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rövid összefoglaló Ingatlan gazdasági területen fekszik, értékvédelemmel nem érintett, így az összefoglaló nem releváns. 2) Ideiglenes illetve idényjellegű valamint folyamatos nyitva-tartással működő árusítóegységek létesítési feltételeinek helyi építési szabályzatban történő korlátozásáról A 20 m² alapterület el nem érő kereskedelmi egységek létesítése január 1 óta nem építési engedély köteles tevékenység. Ezzel az intézkedéssel egyidejűleg Kaposvár területén jellemzően a nagyáruházak parkolóiban egyre elterjedtebbé vált, hogy faházakat, konténereket, sátorszerkezeteket helyeznek le közforgalom számára megnyitott területeken. Véleményünk szerint nem támogatható az ideiglenes-, illetve idényjellegű mobil-épületek megjelenése és elterjedése, melyek rendszertelen telepítésükkel, vegyes kialakításukkal a városképet szlömösítik, a meglévő építési kultúrát degradálják, a város általános építészeti színvonalát rontják. A folyamat kontrolálása miatt az ilyen jellegű építmények telepítését a településkép védelméről szóló 2/2013. (I.21.) önk. rendelet értelmében településképi bejelentési eljáráshoz kötöttük. Számos esetben ezek az építmények az építési előírásoknak nem felelnek meg, azonban vannak helyzetek, amikor a hatályos építési előírásoknak megfelelnek, így megjelenésük, anyaghasználatuk, igénytelenségük miatt utasítjuk el ezeket. Mivel a szubjektívnek vélt - szép-nem szép - szakmai szempontokat az építtetők nehezen értelmezhető és kezelhető, a helyi építési szabályzatban rögzítve megteremtené a jogi hivatkozás alapját arra, hogy gátat szabhassunk a kereskedelmi rendeltetésű konténerek/faházak/sátrak elszaporodásának. A településképi elvárásokat a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X.16.) önkormányzati rendeletben átmenetileg szabályoztuk az 53/2014. (VIII.28.) számú rendelet módosítással. A módosítások során: a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

8 Biológiai aktivitás számítása A tervezett módosítások során új beépítésre szán terület nem jön létre, így a biológiai aktivitási érték nem változik. Kaposvár, szeptember 11. L. Balogh Krisztina Településtervező TT /2012

9 M10/2 Településtervezési leírás melléklete - 1 I. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. területén az építési övezeti előírások felülvizsgálata és módosítása az építménymagasság tekintetében Raktár utca - Iparos utca belterületi határvonal Fonyódi vasúti által határolt tömb K2 és K4 tervlapok Kezdeményező: Érintett helyrajzi szám: Övezet módosítás előtt Övezet módosítás után I. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. 5754/54 hrsz és tömb Gksz/9 Gksz/4 Változtatás indoklása, leírása: A tervezési terület jelenleg Gksz/9 építési övezetbe sorolt. Beruházó a meglévő gyártócsarnokát bővíteni szeretné, azonban a jelenleg érvényes paraméterek nem teszik lehetővé a terv szerinti bővítést, az építési övezet mögé sorolt építménymagasság mértéke nem felel meg a tervezett fejlesztéseknek, ezért Gksz/4 építési övezetbe való átsorolása javasolt. Övezeti előírásokban tervezett változás: Gksz/9 Gksz/4 ; Hatályos Szabályozás terv: építménymagasság 3.0 m m 9.0 m; szintterületi mutató: ; Gksz/4 Hatályos Szerkezeti terv: módosítása nem szükséges

10 Tervezett fejlesztési elképzelés új építés meglévő csarnok átalakítása

11

12 Településtervezési leírás melléklete-2 M10/2 Kaposvár építési előírásának módosítása Kezdeményező: KMJV Önkormányzata Érintett helyrajzi szám: Kaposvár közigazgatási területe Övezet nem releváns Változtatás indoklása, leírása: A 20 m² alapterület el nem érő kereskedelmi egységek létesítése január 1 óta nem építési engedély köteles tevékenység. Ezzel az intézkedéssel egyidejűleg Kaposvár területén jellemzően a nagyáruházak parkolóiban egyre elterjedtebbé vált, hogy faházakat, konténereket, sátorszerkezeteket helyeznek le közforgalom számára megnyitott területeken. Az ideiglenes-, illetve idényjellegű mobil-épületek megjelenése és elterjedése, melyek rendszertelen telepítésükkel, vegyes kialakításukkal a városképet szlömösítik, a meglévő építési kultúrát degradálják, a város általános építészeti színvonalát rontják. Ennek érdekében célszerű a helyi építési előírásban szabályozni a telepítési feltételeket. HÉSZ-ben tervezett szabályozás beépítése: - A Városközpont és a helyi védelmemmel érintett területeken konténer-ház, faház, lakókocsi és sátor nem helyezhető el, kivéve a felvonulási építmények, a 14 napnál nem hosszabb ideig működő ideiglenes építmények valamint a rendezvények keretében kihelyezett építmények; - kereskedelmi létesítmények területén további kereskedelmi egység csak a főépület bővítésével létesíthető, a főépülettel egységes építészeti megjelenéssel. Hatályos Szabályozás terv: Hatályos Szerkezeti terv: módosítása nem szükséges módosítása nem szükséges

13 HATÁLYOS KÉSZ VONATKOZÓ PARAGRAFUSAINAK KIVONATA Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet KIVONAT Az elhelyezhető épületek darabszámára, legfelső építményszintjére és szintterületére vonatkozó szabályok 10. (1) Az építési övezetben előírt legkisebb telekméretet meghaladó méretű telken kivéve, ha az egyes építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek több épület is elhelyezhető. (2) A lakó- és vegyes területeken - a telepszerű lakóövezetek ( Ln-T, Lk-T ) kivételével - az előírt legkisebb telekméretet meghaladó telken: a) a védett ingatlanok kivételével telkenként annyi fő rendeltetésű épület helyezhető el, ahányszor a telek területe meghaladja az építési övezetben meghatározott legkisebb telekterületet; b) * (3) Ha egy telken a meglévő épületek száma meghaladja a (2) bekezdés szerinti számot, az épületek bővítése csak akkor lehetséges, ha a szabályozási határértékek a telken lévő összes épületre együttesen teljesülnek. (4) Az épület bruttó szintterületének számításánál nem kell beszámítani: a) az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú részeit; b) az első pinceszint területének a lakásokhoz tartozó tárolóterületeit; c) a személygépjármű-tároló területét az OTÉK-ban előírt mennyiségig; d) a c.) pont szerinti mértéket meghaladó, épületben elhelyezett személygépjármű-tárolók területének felét; e) a be nem épített padlásteret. (5) Az épület bruttó szintterület számításánál a lépcsőházat szintenként, egyéb, akna jellegű építményrészeket (légakna, légudvar, felvonóakna) egyszer kell beszámítani. (6) A szintterületi mutató számításánál figyelmen kívül kell hagyni: a) az árnyékszék, b) a terepszint alatti építmény, c) a telken valamint a telek határain álló kerítés, d) a közmű-becsatlakozási műtárgy, e) a közműpótló műtárgy, f) a hulladéktartály-tároló, g) az épülettől különálló építménynek minősülő kirakatszekrény, h) a húsfüstölő, jégverem, zöldségesverem, i) az állatkifutó, j) a trágyatároló, komposztáló, k) a siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

14 l) az építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop vízszintes vetületét. (7) A szintterületi mutató számításánál figyelembe kell venni a kerti tető, kerti grillező, kerti pavilon, fedett terasz, és a kerti tető terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő, a kerti víz és fürdőmedence terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m-nél mélyebbre süllyedő vízszintes síkban mért vetületi területének összegét. (8) Lakóépületek (családi házak, társasházak, jellemzően lakó funkciójú épületek) legfelső építményszintje nem lehet magasabban, mint az építési övezetre előírt legnagyobb építménymagasság +1,5 méter. I.4. RENDELKEZÉSEK A VÁROSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉRE Látványvédelem, a városkép védelme 15. (1) A Városközpont és a helyi védelem alatt álló területeken a tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formá(ka)t kell alkalmazni a környezetben jellemző helyi karakter figyelembe vételével. Magastető fok közötti hajlásszöggel, pikkelyes, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel létesíthető, kivéve a kiegészítő funkciójú épületeket. Az ettől való eltérés a településkép véleményezési, településkép bejelentési eljárást szabályozó önkormányzati rendelet alapján engedélyezhető. A magastetőt csillogásmentes felülettel kell kialakítani a településképbe illő, jellemzően piros, barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben. (2) Hátsókert irányú épületszárnyak, kiegészítő funkciójú épületek, építmények gerincmagassága a közterület felőli épületénél magasabb nem lehet. (3) Az épület közterületről látható homlokzatán és tetőzetén is megjelenő több szintben elhelyezett tetőablak új épület építése esetén nem engedélyezhető. (4) A nem zártsorú beépítési módú épületek esetén épületrész kinyúlása közterület fölé kivéve az ereszt és az előtetőt és erkélyt 12 méternél keskenyebb utcákon nem engedélyezhető, 12 méternél szélesebb utcákon legfeljebb 0,6 méter lehet, a közterület kezelőjének hozzájárulásával. A közterület fölé kinyúló épületrész homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület utcai homlokzati hosszának az 1/3-át. (5) A belterületen, annak határától számított 100 méteren belül és a külterületen 7,5 méternél nagyobb építménymagasságú építmények környezeti, táji illeszkedését látványtervvel kell igazolni, melyet a településkép véleményezési, településkép bejelentési eljárást szabályozó önkormányzati rendeletben szabályozott eljáráshoz szükséges benyújtani. (6) Épületek utólagos hőszigetelését egy homlokzati felületen csak egy ütemben, egyszerre lehet elkészíteni.

15 II.4. GAZDASÁGI TERÜLETEK Gazdasági területekre vonatkozó általános előírások 47. (1) Ahol gazdasági terület telke lakó-, vagy vegyes területtel közvetlenül határos, a telekhatártól mért 20 m-en belül üzemi épület, tehergépjárművek tárolója, parkolója nem helyezhető el, teherszállítást bonyolító kapubehajtó és rakodóudvar nem alakítható ki. (2) Gazdasági területen lakó- és vegyes terület határától 100 m-en belül üzemanyagtöltő állomás nem alakítható ki, kivéve a volt Füredi II. laktanya területén. (3) Gazdasági területek építési övezeteiben fém és hulladékkereskedelmi terület telke élővízfolyás telkének határától 100 m-en belül, valamint a városba bevezető országos főutak és a nemzetközi vasúti fővonal tengelyétől légvonalban mért 200 méteren belül fekvő ingatlanokon nem helyezhető el. (4) Ahol a KSZT beültetési kötelezettséget jelöl, továbbá ahol gazdasági terület közvetlenül lakó, vagy vegyes terület, továbbá vízfolyás telekhatárával közvetlenül szomszédos, ott a gazdasági területen, annak telekhatára mentén minimum 10,0 m-en belül, háromszintű növénytelepítéssel kialakított zöldsáv létesítendő. (5) A telekhatárok mentén - a közúti, vagy magánútról történő bejárati szakasz kivételével - minimum 5 m széles összefüggő fásított zöldsávot kell kialakítani, kivéve ahol a KSZT ettől eltérően rendelkezik. (6) A gazdasági területeken az egyes telkek zöldfelületeinek kialakítására vonatkozóan az építési engedélyezési terv részeként kertépítészeti tervet kell készíteni. (7) Gazdasági területeken a használatbavételi engedély kiadásáig az előírt növénytelepítést el kell végezni. Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei - Gksz 48. (1) A kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei elsősorban a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények, valamint az egyéb kereskedelmi, szolgáltató, ellátó építmények elhelyezésére szolgálnak. (2) Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezeteiben amennyiben az építési övezetre vonatkozóan ettől eltérő rendelkezés nem szerepel általánosan elhelyezhető: a) nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek; b) a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a alkalmazottak számára szolgáló lakások, kivéve a Geip/E terület védőövezetében; c) kereskedelmi, raktár-kereskedelmi épület, legfeljebb m 2 bruttó szintterületig; d) ellátó, szolgáltató épületek; e) irodaépület; f) parkolóház; g) üzemanyagtöltő, autómosó; h) közlekedési és szállítási építmények; i) sportépítmény; j) valamint a gazdasági tevékenységet kiszolgáló és kiegészítő, egyéb épületek, építmények. k) igazgatási épület, kivéve a Geip/E terület védőövezetében.

16 (3) A kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezeteiben kivételesen sem helyezhető el a) nem a fő rendeltetést szolgáló oktatási, egészségügyi, szociális épület; b) * (4) m 2 bruttó szintterületnél nagyobb kereskedelmi létesítményt magába foglaló épület elhelyezhetőségét e rendelet 8. számú melléklete szerinti közlekedési-, környezeti-, városképi-, valamint kereskedelmi hatástanulmány készítésével kell igazolni, a beépítés feltételeit és a településképi szempontokat tisztázó elvi építési engedély keretében. (5) A Gksz/8 építési övezetre vonatkozó egyedi előírások: a) A funkcionális zónák területén elhelyezhető épületek, építmények: 1. Z/1 zóna területén: a fő tevékenységhez kapcsolódó iroda, szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális, kiskereskedelmi és vendéglátó épületek, járműtároló, valamint sportépítmények; 2. Z/2 zóna területén: a Z1 zónában elhelyezhető építmények, továbbá a raktározás, tárolás építményei; 3. Z/3 zóna területén: a termelés és a raktározás, tárolás épületei, építményei. b) a Z1 zónában termelő jellegű újabb létesítmény és technológiai berendezés nem helyezhető el, a meglévő fák, zöldfelületek megtartandók; c) a Z/1 és Z/2 funkcionális zónákra vonatkozó maximális homlokzatmagasság 21 m; d) a vasút védőtávolságában maximum 15,0 m homlokzatmagasságú építmény helyezhető el; e) az oldalkert minimális mérete 15,0 m vagy az oldalkertre néző tényleges homlokzatmagasság értéke, ha az nagyobb 15,0 m-nél. A Cukorgyár tömbjében lévő Ks/2 építési övezet irányába a 30 méternél nagyobb tényleges homlokzat magasságú építmények esetén az oldalkert minimális mérete az oldalkertre néző tényleges homlokzatmagasság fele; f) az egyedi tartályos gázellátás megengedett; g) A cukorgyár tömbjével határos elő és oldalkertben maximum 6.5 méter magasságig zajvédő és zajárnyékoló fal létesíthető építmény részeként vagy önálló építményként. (6) A Gksz/9, Gksz/10 és Gksz/13 építési övezetek Mátyás király utcától nyugatra eső részén: a) a kialakítható új telek átlagos szélessége legalább 30,0 m, b) a megtartandó faállomány területén fakivágásra nem adható ki engedély; c) *. (7) A Füredi út közpark 5377/2 hrsz-ú ingatlan Raktár utca által határolt tömbben a Gksz/4 építési övezetben a Füredi út irányába néző épületek zajérzékeny homlokzatait amennyiben határérték túllépés következik be passzív akusztikai védelemmel kell ellátni. Az építési engedély részeként szakértő által készített, erre vonatkozó vizsgálatokat és javaslatokat tartalmazó munkarészt is be kell nyújtani. A burkolatról elvezetett csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a közcsatornába. (8) A Gksz/4 építési övezetben a Raktár utcától délre fekvő területen nyitott árurakodó a lakóövezettől 80 méteren belül nem létesíthető, itt árurakodás csak zárt, fedett helyen történhet. (9) A Gksz-Ev védelmi erdőre a 87. előírásai érvényesek azzal, hogy tulajdoni és üzemeltetési szempontból az érintett Gksz építési övezettel együtt kell kezelni. (10) A Gksz-Ev védelmi erdő területen legalább 5-6 cm törzsátmérőjű, honos lombos fákat kell telepíteni minimum 25 m2-ként 1 db, a háromszintű zöldfelületi kialakítás mellett. (11) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza

17 Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Közművesítettség Gksz/1 SZ T Gksz/2 SZ T Gksz/3 SZ T Gksz/3/1 SZ (25) T Gksz/4 SZ T Gksz/5 SZ T Gksz/6 SZ T Gksz/7 SZ T Gksz/ SZ 40 (80,0) T Gksz/9 SZ T Gksz/10 SZ T Gksz/11 SZ T Gksz/12 SZ T Gksz/13 SZ T Gksz/14 SZ , T 3,0- Gksz/15 SZ 40 17,5(45,0) Gksz/16 SZ T Gksz/17 SZ T Gksz/18 SZ T Gksz-Ev véderdő (12) A Gksz/8 építési övezetben, középmagas építménynél magasabb tároló építmény kizárólag gömb formában építhető. (13) A Gksz/3 övezetbe tartozó területeken, a KÉSZ 11. (2) bekezdés c) pontjában előírt hátsókert elhagyható, ha az ingatlan ezen határvonala mentén minimum 15 méteres erdő, erdősáv található.

18 Hatályos Szabályozási Terv kivonata

19 1. számú melléklet 162/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 117/2014. (V. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott M10/1 módosítás tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett, és az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített észrevételeket és azok összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. Felelős: Közreműködik: Határidő: Szita Károly polgármester L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét az alábbiak vonatkozásában felülvizsgálja és módosítja: a) a Magyar Cukor Manufaktúra Kft. területén az Iparos utca belterületi határvonal Fonyódi vasútvonal Raktár utca által határolt telektömbön belül az építési övezet előírásait módosítja az építménymagasság vonatkozásában; b) a /36 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában a kertvárosi lakóterületbe történő átsorolást úgy határozza meg, az építési övezethez tartozó állattartási besorolások a környező településszerkezethez illeszkedjenek (I.-és és IV. övezet); c) a helyi építési szabályzatát a településkép védelme érdekében, és szabályozza, hogy közhasználat számára megnyitott parkoló területtel rendelkező kereskedelmi egységek további kereskedelmi egységgel történő bővítése csak a főépülettel egy tömegben, azzal illeszkedő építészeti megjelenéssel legyen lehetséges. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: március ) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: a) Magyar Cukor Manufaktúra Kft-t az 2/a) pont vonatkozásában; b) kérelmező tulajdonost az 2/b) pont vonatkozásában; Felelős: Közreműködik: Határidő: Szita Károly polgármester L. Balogh Krisztina főépítész folyamatos

20 HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET TERVEZETE: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata./2014. (...) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. -a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) Kereskedelmi létesítmények területén további kereskedelmi egység csak a főépület bővítésével létesíthető, a főépülettel egységes építészeti megjelenéssel. (2) A R a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A Városközpont és a helyi védelemmel érintett területeken konténer-ház, faház, lakókocsi és sátor nem helyezhető el, kivéve a felvonulási építmények, a 14 napnál nem hosszabb ideig működő ideiglenes építmények valamint a rendezvények keretében kihelyezett építmények 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X.16.) önkormányzati rendelet 12. (5)bekezdésének e) és f)pontja hatályát veszti. 3. A rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül a K2 és K4-es tervlapok a Raktár utca - Iparos utca belterületi határvonal Fonyódi vasúti által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma e rendelet melléklete normatartalmának megfelelően módosul. Ez a rendelet lép hatályba. 4. Kaposvár, Szita Károly polgármester Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

21 melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez Gksz/4 Gksz/4

22 Értesülők: 1. Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 7400 Kaposvár, Csokonai u Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7602 Pécs Papnövelde u Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 7601 Pécs, Tettye tér 9. Pf.: Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs Pf Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7400 Kaposvár, Somssich P. u Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 7400 Kaposvár Fodor J. tér Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1066 Budapest Teréz krt Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 1675 Budapest, Pf.: Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 7400 Kaposvár, Vásártéri u Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 7400 Kaposvár Csokonai u Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7400 Kaposvár, Damjanich U Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 7401 Kaposvár, Fodor J. tér SM-i Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 7400 Kaposvár, Guba S. u Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf Pécsi Bányakapitányság 7623 Pécs, József A. u Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 7624 Pécs, Alkotmány u Pf Somogy Megyei Önkormányzat, Megyei Főépítész 7400 Kaposvár, Fő u.10. Közműszolgáltatók: 19. Kaposvári Víz- És Csatornamű Kft Kaposvár, Áchim A. u E-on Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt Nagykanizsa, Zrínyi M. u T-Com Pécs Műszaki Szolg. Központ. Fejlesztési Osztály 7621 Pécs, Jókai u E-on Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt 7626 Pécs, Búza tér 8/a 23. Vidanet RT Kaposvári Kirendeltsége 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. Belső egyeztetések: 24. KMJV Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóság 25. KMJV Építéshatósági Iroda 26. KMJV Műszaki és Pályázati Igazgatóság Partnerségi egyeztetés eseti résztvevői: Magyar Cukor Manufaktúra Kft. Kaposvár, Iparos u. 4.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (XI.19.) rendelete a Budapest, IX. ker. MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út Boráros tér Petőfi híd Duna folyam Lágymányosi

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET KALAP UTCAI SPORTKÖZPONT (KALAP U. HÉVÍZI ÚT CSEREPES U. RÁDL ÁROK 18782 HRSZ. KELETI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 41/2013.(IV.29.), 78/2013.(IX.11), 98/2013.(X.30.), 121/2013.(XI.11.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN

Részletesebben

[a mellékletek:] 4. melléklet: Övezeti terv 5. melléklet: azoknak a területeknek a lehatárolása, ahol a KSZT van hatályban

[a mellékletek:] 4. melléklet: Övezeti terv 5. melléklet: azoknak a területeknek a lehatárolása, ahol a KSZT van hatályban A kihirdetés ja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. szeptember 19. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2011.(IX.19.)

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. június 28. 6. szám R E N D E L E T E K 27/2012. (VI.29.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

2004-38. A rendelet hatálya

2004-38. A rendelet hatálya 2004-38 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2004.(IX.20.)számú rendelete a Budapest VI. kerület Andrássy út - Nagymező utca - Ó utca - Jókai utca - Aradi utca - Teréz körút

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

* Elfogadva: 2007. május 30.

* Elfogadva: 2007. május 30. ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2007. (VI.22.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE * A BUDAPEST III. kerület ARANYHEGY ÜRÖMHEGY PÉTERHEGY (Pusztakúti út Aranyhegyi út Aranyvölgy utca Bécsi

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás,

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás, A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.10.) rendelete Belső-Ferencváros (A Duna folyam - a Fővám tér - Kálvin tér térségére vonatkozó KSZT határa - Üllői út - Ferenc körút - Boráros

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról VÉRTESSOMLÓ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2016. január 21. 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelete. Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelete. Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Budapest, Főváros VIII. kerület JÓKÉSZ MÓDOSÍTÁS

Budapest, Főváros VIII. kerület JÓKÉSZ MÓDOSÍTÁS Budapest, Főváros VIII. kerület JÓKÉSZ MÓDOSÍTÁS Tárgyalásos eljárás Pro Arch. Építész Stúdió 2014. június Tervezők Megbízó: Budapest Főváros, VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat 1082 Budapest, Baross

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben