2001. évi határozati összesítı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2001. évi határozati összesítı"

Átírás

1 2001. évi határozati összesítı 1/2001.(02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a évi mőködési költségvetés végrehajtását Ft bevétellel, Ft kiadással, Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg a mellékelt táblázat szerinti részletezéssel. Határidı: február 28. 2/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa évi mőködési költségvetését e Ft bevétellel, ugyanennyi kiadással hagyja jóvá a mellékelt táblázat szerint. Felelıs: Ivanics Ferenc, a Tanács elnök Határidı március 15. 3/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elfogadja a évben nyújtott vis maior támogatásokról készült beszámolót. Felhatalmazza elnökét, hogy a 2001.évi céljellegő decentralizált normatív támogatás felosztható keretének elsı félévi elıirányzatát növelje az elızı évi Ft-os maradvánnyal. Határidı: március 8. 4/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elfogadja 2001.évi munkatervét a melléklet szerinti részletezéssel. Határidı: folyamatos 5/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa alelnökének Széles Sándort választja meg az SZMSZ szerinti két éves idıtartamra, illetve a következı önkormányzati választásokig. Határidı: azonnal

2 2 6/2001. ( ) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a rendelkezésére álló, normatívan elosztott céljellegő decentralizált keretbıl I. félévre Ftot, II. félévére Ft-ot, különít el felhalmozási jellegő pályázatok keretében megvalósuló támogatására. 2. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázat egységcsomagjának árát Ft + ÁFA-ban határozza meg. A pályázati egységcsomagot a Tanács Titkársága, illetve az általa megbízott Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselıi a befizetést igazoló dokumentum felmutatása után adhatják ki. 3. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatát március 23.-án hirdeti ki. Pályázat csak írásban, postán adható be. Határidı: A pályázat I. félévi beadási határideje április 26., a pályázatok befogadása folyamatos augusztus 31.-ig. 4. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa megállapítja, hogy a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatának esetében hiánypótlás igénye nem merülhet fel, kivéve a április 26. elıtt beadott és elbírálás alatt lévı létesítési határozatokat, melynek benyújtását a pályázó dokumentálja. 5. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatának egy beruházásra történı maximalizált keretösszegét Ft-ban, a pályázótól megkövetelt minimális önrészt 40%-ban állapítja meg. 6. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felhatalmazza elnökét, hogy a felosztható keret túligénylése esetén, szükség szerint akár differenciáltan is folytasson tárgyalást a pályázókkal a szükséges módosítások végrehajtásának tárgyában. 7. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elrendeli, hogy a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatára egy önkormányzat csak egy pályázatot adhat be. 8. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatára a következı prioritásrendszert vezeti be: I. Félév (2001. április. 26-ig beérkezı pályázatok esetén) A. Önkormányzati tulajdonban lévı épületek főtéskorszerősítése a. Oktatási intézmények főtéskorszerősítése b. Kötelezı feladatokhoz kapcsolódó, nem oktatási épületek főtéskorszerősítése B. Önkormányzati tulajdonban lévı oktatási intézmények felújítása, építése C. Ígérvények a helyi önkormányzatok céltámogatási pályázatai önrészének kiegészítése. II. Félév (2001. augusztus 31.-ig beérkezı pályázatok esetén) A. Önkormányzati tulajdonban lévı épületek kazáncserével történı főtéskorszerősítése a. Oktatási intézmények kazáncserével történı főtéskorszerősítése b. Kötelezı feladatokhoz kapcsolódó, nem oktatási épületek kazáncserével történı főtéskorszerősítése

3 3 B. Kötelezı feladatokhoz kapcsolódó, nem oktatási épületek felújítása, építése C. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú eszköz és gépbeszerzés jellegő kiadásainak támogatása 9. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatára a Pályázati Felhívásban meghirdetett prioritásrendszerhez pályázható kereteket rendel. A keretek a beérkezett támogatási igények szerint, a beérkezési határidık után alakítandók ki. 10. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felhatalmazza elnökét, hogy a mellékletben szereplı Pályázati Felhívást a Tanács döntéseinek megfelelıen hirdesse meg az Önkormányzatok Közlönyében, illetve közvetlen postai úton jutassa el Gyır- Moson-Sopron Megye települési önkormányzataihoz. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: március 23. 7/2001. ( ) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa ígérvényt ad Levél Önkormányzatának Ft, Kimle Önkormányzatának Ft, Rábapatona Önkormányzatának Ft és Darnózseli Önkormányzatának Ft-ról az önkormányzatok által életveszélyes általános iskolák felújítására, illetve kiváltására céltámogatásra benyújtott pályázatukhoz a céljellegő decentralizált támogatás évi keretének terhére. Az ígérvényeket a Tanács a fent említett önkormányzatoknak a évi céljellegő decentralizált támogatás keretére beadott, pozitívan elbírált pályázat esetén támogatásról szóló döntéssel erısíti meg. Felelıs: Ivanics Ferenc a Tanács elnöke Határidı: azonnal 8/2001. ( ) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa az alábbi három kistérségi társulással kötött támogatási szerzıdés szerint kidolgoztatott komplex gazdasági fejlesztési programokat elfogadja. Kis-Rábamenti Önkormányzatok TFT, szerzıdés szám C Fertımenti Önkormányzatok TFT, szerzıdés szám C Répcemnete és Kavicstakaró TFT, szerzıdés szám C E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatások 60%-a lehívható, mindhárom társulás részére. A fennmaradó 20% az elızı két részletrıl ( = 80%) történı elszámolást követıen az FVM állásfoglalása alapján vehetı igénybe. Határidı: március 30. 9/2001. ( ) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa hozzájárul, hogy az1440/1996 számú - és sorszámú - támogatási szerzıdés feltételei szerint megvalósított Gyıri

4 4 Nemzetközi Kereskedelmi Központ a beruházás üzembe helyezésétıl, a kötelezettség vállalás idıpontjáig bérbeadással is hasznosításra kerüljön, a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek Gyır-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara által történı átvállalásával. Ugyancsak hozzájárul, hogy tervezett 100 millió Ft hitelfelvétel banki jelzáloga a gyıri 6618/1-es helyrajzi számú ingatlanukra második helyen bejegyzésre kerüljön. Határidı: március Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa hozzájárul, hogy a C támogatási szerzıdés feltételei szerint megvalósított Kereskedelmi és Iparkamara Soproni Szolgáltató Központja (Sopron, Deák tér 14.) az üzembe helyezéstıl a kötelezettség vállalás idıpontjáig bérbeadással is hasznosításra kerüljön a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarája által történı átvállalással. Határidı: március /2001. ( ) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felkéri Gyır és Sopron Megyei Jogú Városok képviselı testületeit, hogy április folyamán tárgyalják meg a megye területfejlesztési programját. A Tanács május elsı felében területfejlesztési nyílt napot tart és ezt követıen hoz határozatot a programról. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: május /2001. (V. 15.) MTT számú határozat : Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felhatalmazza elnökét, hogy a vonatkozó kormányrendeletek megjelenését követıen tegye közzé a Kisalföld címő napilapban, a Tanács és a Megyei Önkormányzat közlönyeiben, valamint a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítıben a Tanács rövidített pályázati felhívását. A részletes kiírást és más egyéb információkat tartalmazó pályázati egységcsomagot a munkaszervezet támogatási fajtánként Ft + ÁFA befizetés igazolása ellenében adhatja ki a pályázóknak. A Tanács a 2000-ben felállított szakértıi munkacsoportok (egy-egy személy cserével) mandátumát megerısíti. A munkacsoporttagok indokolt utazási költségeinek megtérítését a Tanács biztosítja. Határidı: felhívás közzétételére és a pályázati csomagok átvételére: kormányrendeletek megjelenésétıl számított 15 nap, elsı befogadásra: a közzétételtıl számított 30 nap, utána: folyamatos augusztus 31-éig (a keret kimerülése esetén felfüggesztendı a befogadás) elbírálásra: a hiánytalan beérkezéstıl számított 60 napon belül.

5 5 12/2001. (V. 15) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa elfogadja az ÖKO-10 UBM Kft. 33/2000 MTT számú határozatával "Tönkölybúza vetımagtisztító és hántoló üzem elsı ütem kialakítása Gyırújbarát, Major hrsz 0122/14 " elnevezéső pályázatára odaítélt 6 millió Ft (azaz hatmillió forint) vissza nem térítendı TFC támogatásról történı lemondást. Az így felszabaduló 6 millió Ft TFC keretet a évi pályáztatás során kell felhasználni. Határidı: május /2001. (V. 15) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a rendelkezésére álló évi önkormányzatok céljellegő decentralizált támogatásának vis maior keretébıl a Vásárosfalu Község Önkormányzatának kultúrházában március 8-án bekövetkezett károk helyreállítására Ft támogatást nyújt utólagos elszámolás kötelezettsége mellett. Határidı: azonnal 14/2001. (V. 15.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa Gyır Város által javasolt két kiegészítéssel elfogadja a megyei fejlesztési programot, illetve elfogadásra ajánlja a kifizetésre jogosult Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak. Határidı: május /2001. (VI. 26.) MTT határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa az önkormányzatok céljellegő decentralizált támogatása I. félévben felosztható kerete terhére vissza nem térítendı támogatásban részesíti 40 önkormányzat pályázatát a határozat mellékletét képezı táblázat szerinti részletezésben. 2. A Tanács Rábapatona, Levél, Kimle és Darnózseli általános iskola életveszélyesé vált tantermek kiváltását 2001-ben összesen e Ft, 2002-ben e Ft, 2003-ban e Ft vissza nem térítendı támogatásban részesíti. A támogatás csak akkor érvényes, ha a pályázó elnyeri az állami céltámogatást. Ellenkezı esetben a fennmaradt összeg a II. félévben felosztható keretet, illetve elıre vállalás lehetıséget növeli. Szintén feltételhez kötött Gyırújbarát és Vág Önkormányzatának pályázata miszerint a beruházásukban kötelezı az akadálymentesítés megoldása. 3. A Tanács érvényesnek tekinti, de I. félévben felosztható kereteinek szőkössége miatt a II. félévben bírálja el Bıny, Kapuvár, Mihályi, Mórichida, Nyúl, Sopronnémeti, Rábacsécsény és Tényı pályázatát az augusztus 31-ig még esetleg beérkezı pályázatokkal együtt. Tényı általános iskola felújításának támogatására elızetes ígérvényt tesz pályázatot a Tanács elutasít formai, tartalmi és kivitelezhetıségi hiányosságok miatt.

6 6 5. A Tanács módosítja 6/2001.(III. 23.) MTT számú határozatának 8. pontját, mely szerint a II. félév CÉDE pályázatainál a kazáncserével történı főtéskorszerősítés szövegrész helyett gazdaságos energiahordozóra való áttérés vagy kazáncsere szerepeljen. Határidı: 1.) A pályázók kiértesítésére a Tanács döntését követı 8. munkanap. 2.) Támogatási szerzıdés megkötésre a kiértesítést követı 60. nap (ezt követı 30 nap várakozási idı után a támogatási döntés érvényét veszti, a négy feltételes döntés esetében az állami céltámogatásról szóló döntés közzétételétıl számít a szerzıdéskötési határidı). 3.) A döntés közzétételére az Önkormányzatok Közlönye következı megjelenése. 16/2001. (VI. 26.) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa módosítja a 11/2001. (V. 15.) MTT számú határozatát az alábbiakkal: Határidı: a felhívás közzétételére július 3. elsı befogadásra augusztus 3. utána: TEKI pályázatoknál folyamatos augusztus 31-ig, TFC pályázatoknál folyamatos szeptember 30-ig. 2. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a TFC pályázható célokra és pályázati értékelı rendszerre vonatkozó elıterjesztést jóváhagyja és felkéri elnökét, hogy azt a TFC pályázati csomagokban a pályázati felhívás mellékleteként bocsássa a pályázók rendelkezésére. Határidı: július 3. 17/2001. (VI. 26.) MTT számú határozat 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a következı 4 kedvezményezettel kötött támogatási szerzıdés szerint kidolgozott programot elfogadja. Kapuvár Város Önkormányzata, szerzıdés szám: C Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, szerzıdés szám: C Bakonyér Térségfejlesztési Társulás, szerzıdés szám: C Alsó Szigetközi TFT, szerzıdés szám: C E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatási összegek 60%-a lehívható. A fennmaradó 20% az elızı két részletrıl ( = 80%) történı elszámolást követıen az FVM állásfoglalása alapján vehetı igénybe. Határidı: június Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa Fertıd Város Önkormányzatának a 34,1 millió Ft visszatérítendı TFC támogatás visszafizetési átütemezési kérelmét támogatja. Felkéri elnökét, hogy a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Fertıdi Önkormányzat kérelmét és a Megyei Területfejlesztési Tanács ezt támogató javaslatát továbbítsa és - az FVM válaszának függvényében - a szükségessé váló intézkedéseket tegye meg. Határidı: június 30.

7 7 18/2001. (VI. 26.) MTT számú határozat Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa támogatja Gyır Megyei Jogú Város részvételét a JORDES programban. Határidı: azonnal 19/2001 ( X. 3). MTT számú határozat: 1.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a döntési kompetenciájába tartozó, 2001., és évi felhasználásra odaítélhetı Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási keretét maradéktalanul felosztja. 2.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa a.) a területi kiegyenlítı támogatásban részesít 32 települési önkormányzatot, a csatolt táblázatban részletezett célokra, összegekkel és ütemezéssel. E melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. b.) nem részesít területi kiegyenlítı támogatásban a pályázó települési önkormányzatok közül 13-at, a melléklet szerint. 3.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a döntésrıl a kötelezı adatszolgáltatást teljesítse a TÁH-on keresztül a Belügyminisztérium, továbbá a Magyar Államkincstár és - a 217/1998 (XII.30.) számú Kormányrendeletben elıírt - egyéb szervek felé (2001. október 25-éig). b.) értesítse a döntésrıl a pályázókat (2001. október 25-éig). c.) a támogatási szerzıdések megkötését a Magyar Államkincstárral kialakított munkamegosztás szerint a támogatási szerzıdéseket - a döntéstıl számított 90 napon belül - kösse meg. 20/2001 ( X.03). MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a.) a hatáskörébe tartozó területfejlesztési célelıirányzatból az elsı bírálati körben vissza nem térítendı támogatásban részesíti a csatolt - a határozat elválaszthatatlan részét képezı - kimutatásban megjelölt a/1, a/3, a/4, a/7, a/8, a/9, a/12, a/14, a/15, a/16, a/17, c/1, c/2, c/4, c/5, c/8, f/2, f/3 sorszámú pályázatokat (2001-ben mindösszesen e Ft-tal, ben pedig mindösszesen eft -tal), b.) átdolgozásra, kiegészítésre utalja a a/2, a/6, a/10, a/11, c/3, c/6, c/7, f/1, f/4 sorszámú pályázatokat, majd az átdolgozás/pontosítás minıségének függvényében azok támogat hatóságáról - az átdolgozás/pontosítás minıségének függvényében - a II. bírálati fordulóban dönt, c.) pályázati hiányosságok miatt nem részesíti támogatásban az a/5 és a/13. számú pályázatokat.. 2. A Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a támogató döntéseirıl a kötelezı adatszolgáltatást teljesítse a Magyar Államkincstár és a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben elıírt egyéb szervezetek részére október 25-ig, b.) a támogatói, illetve elutasító döntésekrıl értesítse a pályázókat október 25-ig, c.) a Magyar Államkincstárral kialakított munkamegosztás szerint a támogatási szerzıdéseket a támogató döntéstıl számított 90 napon belül kösse meg,

8 8 d.) az FVM 3606/2000. számú intézkedése alapján a támogatási döntéstıl számított 8 napon belül értesítse az FVM Költségvetési Fıosztályát a pályázók által befizetett pályázati díjak összegeirıl, továbbá az elfogadott, illetve az elutasított pályázatokról részletezve, hogy az elutasítás oka forráshiány, vagy pályázati hiányosság-e. 21/2001. (X. 3.) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a következı négy önkormányzat hivatkozott számú szerzıdések szerint kidolgozott településrendezési terveit elfogadja: - Bágyogszovát Község Önkormányzata szerzıdés száma: C - Tápszentmiklós Község Önkormányzata szerzıdés száma: C - Gyırasszonyfa Község Önkormányzata szerzıdés száma: C - Dör Község Önkormányzata szerzıdés száma: C E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatási összeg 60 %-a lehívható a számlavezetı bankon keresztül. A fennmaradó 20 % az elızı két részletrıl ( 20+60%) történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: október /2001. (X. 3.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elfogadja a - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány (Gyırújbarát, BM köz 1.) C számú támogatási szerzıdésben vállaltak szerint kidolgozott - Sokoró térség integrált ökológiai termelésének operatív programját. E döntés alapján az odaítélt támogatási összeg 60 %-a lehívható a számlavezetı bankjukon keresztül. A fennmaradó 20 % az elızı két részletrıl ( %) történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: október /2001. (X. 3.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa hozzájárul, hogy a Fertıd Város Önkormányzata a C számú támogatási szerzıdés 8. pontjában ütemezettıl eltérıen fizesse vissza a e Ft visszatérítendı TFC támogatást a számú Területfejlesztési Alaptól átvett feladatok elnevezéső bonyolítási számlára a következık szerint: évi törlesztés (december 15-éig): 2.131,3 e Ft évi törlesztés (június 15-éig és december 15-éig), két részletben: 4.262,6 e Ft évi törlesztés (negyedévenként), négy részletben: ,8 e Ft évi törlesztés (negyedévenként), négy részletben: ,8 e Ft évi törlesztés (elsı negyedévben) 2.130,5 e Ft Ö s s z e s e n : ,0 e Ft Határidı: október 10.

9 9 24/2001 (X.29). MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Tanácsa kezdeményezi, hogy a 2002.évi TFC pályázat kiírásában prioritásként szerepeljen a vízrendezési problémák megoldását megalapozó tervek kidolgozásának támogatása, mértéke pedig - a programkészítéshez hasonlóan - 70 %-os legyen. Határidı: a évi pályázatok kiírásának idıpontja. 25/2001. (X. 29.) MTT számú határozat: 1.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a döntési kompetenciájába tartozó, 2001., és évi felhasználásra odaítélhetı Ft céljellegő decentralizált támogatási keretét maradéktalanul felosztja. 2.) A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa céljellegő decentralizált támogatásban részesít 27 települési önkormányzatot, a csatolt táblázatban részletezett célokra, összegekkel és ütemezéssel. E melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a 2. pont szerint meghatározott 27 települési önkormányzat közül 3-at feltételhez kötötten részesít céljellegő decentralizált támogatásban: Kisbabotnál az akadálymentes közlekedést, Markotabödögénél az akadálymentesítés és az esztétikus tetıszerkezet kialakítását, Dör esetében pedig az épület alapjának megerısítését és akadálymentesítést is meg kell oldani a felújítás keretében. 4.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács formai, illetve tartalmi hiányosságok miatt nem részesít támogatásban - a határozat részét képezı csatolt táblázat szerint - 12 db pályázatot. 5.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a döntésrıl a kötelezı adatszolgáltatást teljesítse a TÁH-on keresztül a Belügyminisztérium, továbbá a Magyar Államkincstár és - a 217/1998-as Kormányrendeletben elıírt - egyéb szervek felé (2001. november 14-éig), b.) értesítse a döntésrıl a pályázókat (2001. november 21-éig), c.) a támogatási szerzıdéseket a döntéstıl számított 60 napon belül kösse meg (ezt követı 30 nap várakozási idı után a támogatási döntés érvényét veszti), d.) a döntést tegye közzé az Önkormányzatok Közlönye következı számában. 26/2001. (X. 29.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa - a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgozott - Bısárkány község településrendezési és szabályozási tervét elfogadja. E döntés alapján az odaítélt 1 165,9 e Ft vissza nem térítendı támogatási összeg 60%-a a számlavezetı bankon keresztül lehívható. A fennmaradó 20 % az elızıekrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001 (XI.27.) MTT számú határozat:

10 10 1. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a hatáskörébe tartozó területfejlesztési célelıirányzatból a második bírálati körben a csatolt kimutatásban megjelölt sorszámú pályázatokat I/a/1,3,4; I/c/1; I/f/1,2; II/a/2,3,4,5,6,7,8. II/c/1,3,7,8,9; II/d/1; II/f/1,2, évi ütemezéssel eft, 2002 évi ütemezéssel eft, mindösszesen eft összegben vissza nem térítendı támogatásban részesíti. 2. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács forráshiány miatt nem részesíti támogatásban a I/c/2,3; II/c/4,5,6.sorszámú pályázatokat 3. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati hiányosságok miatt nem részesíti támogatásban a I/a/2; II/a/1. sorszámú pályázatokat. 4. A Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a támogató döntéseirıl a kötelezı adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár és a vonatkozó Kormányrendeletben elıírt egyéb szervezetek részére december 20- ig teljesítse, b.) a támogató, illetve elutasító döntésekrıl a pályázókat december 15-ig értesítse, c.) a Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Fiókjával kialakított munkamegosztás szerint a támogatási szerzıdéseket a döntéstıl számított 90 napon belül kösse meg, d.) az FVM Költségvetési Fıosztályát a döntéstıl számított 8 napon belül értesítse a pályázók által befizetett pályázati díjak összegeirıl, részletezve elfogadott, illetve elutasított pályázatok szerint. 28/2001 (XI. 27). MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács elfogadja és a települések felhasználására ajánlja a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgozott Gyır-Moson-Sopron megyei mellékúthálózat-fejlesztési programot. 2. E döntés alapján a támogatási szerzıdés 4. pontjában szereplı 60 %-os, Ft vissza nem térítendı támogatási összeg a kedvezményezett Sokoróalja ÖTT számlavezetı bankján keresztül lehívható. A fennmaradó 20 %-os ( Ft összeg) az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa (az érintett településekkel és önkormányzati társulásokkal egyetértésben) kezdeményezi, hogy a megye déli részén - a

11 11 megyén belüli fejlıdés- és fejlettségbeli különbségeket árnyaltabban bemutató - új statisztikai kistérségi lehatárolásokra kerüljön sor a következık szerint: a.) Lövı-iváni statisztikai körzet kijelölése Az új körzet a soproni statisztikai kistérségbıl leválasztandó alábbi 17 települést foglalja magában: Csapod, Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, Iván, Lövı, Nemeskér, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und, Völcsej, Zsira, Újkér. b.) Beled-szanyi statisztikai körzet kijelölése Az új körzet a csornai és kapuvári statisztikai kistérségekbıl leválasztandó alábbi 12+8=20 települést foglalja magában: Beled, Bogyoszló, Cirák, Dénesfa, Edve, Egyed, Gyóró, Magyarkeresztúr, Páli, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, Rábasebes, Sopronnémeti, Szany, Szil, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Zsebeháza. c.) A Csornai statisztikai körzethez csatolandó. a jelenlegi gyıri körzetbıl 3 település: Mérges, Rábacsécsény, Rábaszentmihály d.) A Tét-pannonhalmi statisztikai körzethez csatolandó a jelenlegi gyıri körzetbıl 1 település: Nyúl, továbbá a évi választások napjától Gyır-Moson-Sopron megyéhez tartozó - jelenleg a Veszprém megyei zirci statisztikai körzet részét képezı - alábbi 6 település: Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyıfı, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány. 2. Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa felkéri elnökét, hogy a statisztikai körzetek 1.pont ( és a jegyzıkönyvhöz csatolt 3. számú térképmelléklet) szerinti lehatárolásának bevezetését kezdeményezze az FVM-nél és a KSH-nál. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: december /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa a.) indokoltnak tartja, hogy készüljön - a térszerkezeti és területfejlesztési szempontból optimális statisztikai körzetek határait megállapító és a kistérségi társulások intézményrendszerének erısítését szolgáló - megyei kapacitásépítési program (helyzetértékelı elemzést és javaslatcsomagot tartalmazó dokumentáció), b.) a NYD RFT-hez "intelligens régió" témakörben benyújtott pályázata "szakértık alkalmazása " címő projektelemének pozitív elbírálása esetén az elnyert forrást elsısorban a megyei kapacitásépítési program kidolgozására fordítja. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: december 31. (a Tanács sikeres pályázata esetén) 31/2001 (XI. 27) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a évi mőködési költségvetésének január-október közötti idıszaka teljesítésérıl szóló beszámolóját - a jegyzıkönyv elválaszthatatlan részét képezı 1. és 2. számú mellékletek szerinti részletezésben - elfogadja. Felelıs: Ivanics Ferenc, az MTT elnöke

12 12 Határidı: azonnal 32/2001 (XI. 27) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a.) a évi mőködési költségvetésének elıirányzatát a jegyzıkönyv elválaszthatatlan részét képezı 1. és 2. számú mellékletekben foglaltak szerint eft bevételi és azzal megegyezı kiadási összegre módosítja, b.) felkéri azon tagjait, akik a évi mőködési költségekhez vállalt hozzájárulásukat még nem vagy csak részben teljesítették, azt a Tanács számlájára utalják át. Felelıs: Ivanics Ferenc, az MTT elnöke Határidı: azonnal (a költségvetés módosítását illetıen) december 15 (hozzájárulási díjjal tartozó MTT tagok felszólítása) 33/2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a.) a évi mőködési költségvetésének eredeti elıirányzatát eft bevételi és azzal megegyezı kiadási fıösszegben határozza meg, b.) felhatalmazza elnökét, hogy a végleges költségvetés elfogadásáig - a jegyzıkönyv höz csatolt 1. és 2. számú mellékletek évre vonatkozó oszlopaiban részletezett elıirányzatokat megcélozva - a szükséges egyeztetéseket végezze el. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: folyamatos, a végleges költségvetés elfogadásáig 34/2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa bruttó Ft jutalomban részesíti Ivanics Ferenc elnököt, a Tanács érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Felelıs: Széles Sándor, a Tanács alelnöke Határidı: azonnal A szavazást követıen az ülés vezetést ismét átvette Ivanics Ferenc, a Tanács elnöke. 35/2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a Nyúl Község Önkormányzata által a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgoztatott - belvíz és árvízvédelmi - operatív programot elfogadja. E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatási összeg 60 %-a lehívható a számlavezetı bankon keresztül. A fennmaradó 20 % az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a Tarjánpuszta Önkormányzata gesztorságával a C számú támogatási szerzıdés elıírásai szerint kidolgoztatott kistérségi operatív programot elfogadja. E döntés alapján lehetıség nyílik az odaítélt vissza

13 13 nem térítendı támogatási összeg 60 %-ának a számlavezetı bankon keresztül történı lehívására. A fennmaradó utolsó 20 % -os támogatási összeg az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgoztatott Gyır-Moson-Sopron Megye Középtávú Turizmusfejlesztési Koncepcióját elfogadja. E döntés alapján az odaítélt támogatási összeg 60 %-a a Megyei Önkormányzat számlavezetı bankján keresztül lehívható. A fennmaradó utolsó 20 % -os támogatási összeg az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november 30. I

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa jóváhagyólag tudomásul veszi

Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa jóváhagyólag tudomásul veszi 1/1998 (II.10) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa jóváhagyólag tudomásul veszi elnökének tájékoztatóját a két ülés között halaszthatatlan ügyekben tett intézkedéseirıl,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje Csornai Járási Hivatal Ellátott település neve Mely napokon van ügysegédi feladatellátás 2016.01.01-től Települési ügysegédi feladatellátás időpontja 2016. 01. 01-től (tól -ig) Jobaháza páratlan hét kedd

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

47/2010. /VII. 27./ számú határozat:

47/2010. /VII. 27./ számú határozat: 47/2010. /VII. 27./ számú határozat: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı-testülete A családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátásának átszervezése címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS Budapest Fıváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Fıpolgármester-helyettes *1000050705873* *1000050705873* ikt. szám: FPH037 /968-16 /2012 tárgy: Javaslat a Fıvárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetésébıl nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegő nem normatív, céljellegő vagy fejlesztési támogatások 2005. Alapítványok, szervezetek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pályázati felhívás A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás területén a kóbor ebek befogására

Pályázati felhívás A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás területén a kóbor ebek befogására Pályázati felhívás A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás területén a kóbor ebek befogására 1. A pályázat kiírója Tatai Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Pályázati kiíró), 2890 Tata, Kossuth

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Nyílt pályázat versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 8-án (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 8-án (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben