HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK 2010.09.09."

Átírás

1 HATÁROZATOK /2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó Ft-ért. Határidı: szeptember 20. a szerzıdés aláírására 261/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Mogyorósbánya Önkormányzat tulajdonát képezı 0126/49 hrsz-ú ingatlan b) alrészét képezı, jelenleg gyep(legelı) épület megnevezéső ingatlanrészlet megosztási vázrajzát megrendeli úgy, hogy az ingatlanrészletbıl 2240 m2 nagyságú terület kerüljön külön hrsz-ra. Felhatalmazza a polgármestert a megosztási vázrajz megrendelésére. Határidı: szeptember /2010. (IX.09.) sz. KT határozat jelenleg 0126/49 hrsz-ú ingatlan megosztási vázrajzának elkészülte és ingatlannyilvántartásba történı átvezetése után a kialakult külön hrsz-mal rendelkezı 2240 m2 nagyságú termıföld végleges más célú hasznosítását elvégzi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az Esztergomi Körzeti Földhivatalnál. Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a jelenleg 0126/49 hrsz-ú ingatlan megosztási vázrajzának elkészülte és ingatlan-nyilvántartásba történı átvezetése után a kialakult külön hrsz-mal rendelkezı 2240 m2 nagyságú terület átminısítéséhez szükséges beruházási terület ideiglenes elnevezéshez hozzájárul. Határidı: a határozatban megjelölt ingatlan más célú hasznosítást kimondó határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 nap 263/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt továbbá, hogy a jelenleg 0126/49 hrsz-ú ingatlan megosztási vázrajzának elkészülte és ingatlan-nyilvántartásba történı átvezetése után a kialakult külön hrsz-mal rendelkezı 2240 m2 nagyságú termıföld végleges más célú hasznosítását követıen a jelenleg gyep(legelı) épület és megosztást követıen ideiglenesen beruházási terület megnevezéső ingatlan mővelési ágát klubház és parkoló mővelési ággá módosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az Esztergomi Körzeti Földhivatalnál. Határidı: a határozatban megjelölt ingatlan földhivatali határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 nap

2 264/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Mogyorósbányai Fúvószenekar Egyesülettel elıvásárlási szerzıdést köt a Mogyorósbánya Önkormányzat tulajdonát képezı 0126/49 hrsz-ú ingatlan b) alrészét képezı jelenleg gyep(legelı) épület megnevezéső ingatlanrészlet 2240 m2 nagyságú részterületére. Az elıvásárlási szerzıdésben megjelölt vételár Ft, melybıl Ft a szerzıdés aláírásakor fizetendı, a fennmaradó Ft-ot pedig a végleges adásvételi szerzıdés aláírásakor fizeti meg a vevı. Felhatalmazza a polgármestert az elıvásárlási szerzıdés aláírására. Az elıvásárlási szerzıdéstervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 265/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Kulturális programtervben szereplı Mogyorósbányai Fúvószenekar Egyesület számára biztosított 100 E Ft-os támogatást 150 E Ft-ra módosítja. Az összeget évi költségvetésébıl biztosítja. 266/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Mogyorósbányai Fúvószenekar Egyesület évi támogatására 1 M Ft-ot adományoz. Határidı: a zenekar által jelzett idıpontban 267/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Comp-L Kft-t bízza meg az internetes megjelenéshez és kapcsolattartáshoz szükséges komplett szolgáltatással (virtuális szerver-, domain név, tárhely, , web és honlap kialakítás és karbantartás). Határidı: szeptember 13. a szerzıdés aláírására 268/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Mogyorósbánya honlap kialakításához szükséges adatszolgáltatással Bajót- Mogyorósbánya Körjegyzıségét bízza meg, a honlaptérkép kialakításával, valamint az egyéb feltöltendı anyagok meghatározásával a Kulturális és Sportbizottságot, illetve a Pénzügyi Bizottságot bízza meg. Felelıs: a határozatban megbízott bizottságok vezetıi és a körjegyzı Határidı: szeptember /2010. (IX.09.) sz. KT határozat évi költségvetés félévi zárását e. Ft bevételi összeggel és e Ft kiadási összeggel elfogadja.

3 270/2010. (IX.09.) sz. KT határozat a 189/2009 (IX.10.) sz. KT határozat módosításáról 189/2009 (IX.10.) sz. KT határozatába az úgy dönt, hogy... szövegrész után az alábbi szövegrészt szúrja be:... figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009 (XII.19.) korm. rend. és egyéb jogszabályokra rendelkezéseire. A felelısök személyét kiegészíti a polgármester személyével. Határidı: értelemszerően a 189/2009. (IX.10.) sz. KT határozatban szereplı határidı: azonnal 271/2010. (IX.09.) sz. KT határozat a 237/2009 (X.06.) sz. KT határozat módosításáról 237/2009 (X.06.) sz. KT határozatába az úgy dönt, hogy... szövegrész után az alábbi szövegrészt szúrja be: figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009 (XII.19.) korm. rend. és egyéb jogszabályokra rendelkezéseire. A naplóban történı elrendelésére, a határidı módosításokkal és a hibás teljesítésekkel kapcsolatos intézkedési jogkörökre, valamint a munka igazolására és elszámolására szövegrész törlésre kerül, és helyébe az alábbi szövegrész lép: naplóban történı elrendelésének polgármester felé való jelzésére, a határidı módosításokkal és a hibás teljesítésekkel kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében a polgármester felé való jelzésekre. Határidı: értelemszerően a 237/2009. (X.06.) sz. KT határozatban szereplı határidı: beruházás megvalósulásának ideje alatt 272/2010. (IX.09.) sz. KT határozat a 251/2009 (X.15.) sz. KT határozat módosításáról 251/2009. (X.15.) sz. KT határozatából a.. kizárólag a következı személyek végezhetik... szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész kerül:... figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009 (XII.19.) korm. rend. és egyéb jogszabályokra rendelkezéseire az alábbi személyeket bízza meg:... Határidı: értelemszerően, a 251/2009. (X.15.) sz. KT határozatban szereplı határidı: folyamatos 273/2010. (IX.09.) sz. KT határozat az 51/2010 (III.11.) sz KT határozat módosításáról 51/2010. (III.11.) sz. KT határozatból a munkát más részére nem delegálhatja szövegrész törlésre kerül.

4 Határidı: értelemszerően, az 51/2010 (III.11.) sz. KT határozatban szereplı határidı: év 274/2010. (IX.09.) sz. KT határozat a 86/2010 (IV.20.) sz. KT határozat módosításáról 86/2010 (IV.20.) sz. KT határozatából a szerzıdést kössön szövegrész törlésre kerül, a helyébe a kötendı szerzıdés elıkészítésében segédkezzen szövegrész lép. Felelıs polgármester Határidı értelemszerően, a 86/2010 (IV.20.) sz. KT határozatban szereplı határidı: május /2010. (IX.09.) sz. KT határozat a 88/2010 (IV.20.) sz. KT határozat módosításáról 88/2010 (IV.20.) sz. KT határozat utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül: A képviselı-testület felkéri Kriszeg Csaba képviselıt, hogy részt vegyen a teljesítésigazoláshoz szükséges elvégzett munkáról és a kitermelt fa mennyiségérıl történı felmérésben. A felméréshez Kósa Zoltán erdész szakértelmét igénybe kell venni. Határidı: értelemszerően, a 88/2010 (IV.20.) sz. KT határozatban szereplı határidı szerinti idıpont 276/2010. (IX.09.) sz. KT határozat a 103/2010 (IV.26.) sz. KT határozat módosításáról 103/2010 (IV.26.) sz. KT határozat szervezését, kapcsolattartást ellenırzését szavak és a törlésre kerülnek, helyébe szervezésére, kapcsolattartására, ellenırzésére szavak lépnek. Az átteszi Cseresznyés Erzsébet hatáskörébe szövegrész helyébe a - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009 (XII.19.) korm. rend. és egyéb jogszabályokra rendelkezéseire - felkéri Cseresznyés Erzsébetet szövegrész lép. Felelıs polgármester: Határidı: értelemszerően, a 103/2010. (IV.26.) sz. KT határozatban szereplı határidı: a kivitelezés folyamán, illetve azt követıen várhatóan június 30-ig bezárólag. 277/2010. (IX.09.) sz. KT határozat kimaradt határozat 278/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Jó, akkor ezt 15-ére aki elfogadja, hogy ott tárgyaljuk 279/2010. (IX.09.) sz. KT határozat Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Zrupkó János Mogyorósbánya, Felszabadulás u. 2/D. sz. alatti lakos részére 1 db akácfa kivágásához tulajdonosi hozzájárulását megadja. A kivágott fát Zrupkó János elviheti.

5 ZÁRT ÜLÉSEK 280/2010. (IX.09.) sz. KT határozat 281/2010. (IX.09.) sz. KT határozat 282/2010. (IX.09.) sz. KT határozat 283/2010. (IX.09.) sz. KT határozat 284/2010. (IX.09.) sz. KT határozat

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

1. számú elıterjesztés

1. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 1. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-én, 14-órakor megtartandó ülésére a Dél-Tolna

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3326/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Mővelıdés Háza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl készült tájékoztatóját

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte Heves megye

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 15/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2001. évi határozati összesítı

2001. évi határozati összesítı 2001. évi határozati összesítı 1/2001.(02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a 2000. évi mőködési költségvetés végrehajtását 20 057 000 Ft bevétellel, 15 695 000

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 19/2008. (III.27.) kt. határozat: A 2008. március 27-ei ülés napirendjének elfogadása. 20/2008. (III.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése

Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése Az elıterjesztést

Részletesebben