A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11."

Átírás

1 A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya, Szılısor 25 Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. Cseresznyés Mária Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 47. Keilné Pósa Ildikó Mogyorósbánya, Alkotmány u. 30. Kulturális és Sport Bizottság 5 fı Csákvári Bernadett Mogyorósbánya, Felszabadulás 77. Kaptásné Pokornyik Tímea Mogyorósbánya, Felszabadulás u. 46. Somogyi Mihály Mogyorósbánya, Petıfi S u 17. Pózmány István Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 21/a. Boda Zoltán Mogyorósbánya, Felszabadulás u. 28. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 fı Kaptásné Pokornyik Tímea Mogyorósbánya, Felszabadulás u. 46. Csákvári Bernadett Mogyorósbánya, Felszabadulás út. 77. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya, Szılısor 25. Dániel Mihály Mogyorósbánya, Kastély köz 4. Baloghné Mezei Rita Nyergesújfalu, Móricz Zs. u. 15.

2 Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság 5 fı Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Somogyi Mihály Mogyorósbánya, Petıfi S 17. Balogh Péter Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 56. Kovács Rita Mogyorósbánya, Arany J. u. 26/a.

3 5. számú melléklet A képviselı-testület állandó bizottságai által ellátandó feladatok jegyzéke (SZMSZ 43. (6) bekezdéséhez) 1. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság feladatai I. (1) Véleményezi az önkormányzat gazdasági program tervezetét. (2) Közremőködik az önkormányzat éves költségvetésérıl és zárszámadásáról szóló rendelet elıkészítésében. (3) Javaslatot tesz gazdálkodó szervezetek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére. (5) Megvizsgálja más bizottságok döntésének pénzügyi, költségvetési kihatásait, ennek eredményét a testületi ülésen elıterjeszti. (6) Ellenırzi az elfogadott költségvetés felhasználását. (7) Véleményezi a hitelfelvételre, pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználására vonatkozó javaslatokat. (9) Véleményt nyilvánít a képviselı testület hatáskörébe tartozó, gazdasági kötelezettség vállalást tartalmazó ügyleteknél. (10) Közremőködik az önkormányzati vagyonnal történı gazdálkodás szabályainak kidolgozásában. (11) Felülvizsgálja a fenti feladatokkal kapcsolatos önkormányzati rendeleteket és javaslatot tesz ezek módosítására. (12) Az évi LXV. Tv. 27 alapján: 27. A bizottság a feladatkörében ellenırzi a (13) Elvégzi az Ötv. 92. (13) bekezdésében foglaltakat.

4 II. (1) A polgármester, valamint a képviselık vagyonnyilatkozatát a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tartja nyilván és ellenırzi. (2) Feladata a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, amely lehetıvé teszi a nyilvánosság biztosítását. (3) Feladata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselı testület hivatalán keresztül. (4) Feladata a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenırzési eljárás lefolytatása, ennek keretében: a) a képviselı felszólítása (saját és hozzátartozóinak) az ellenırzéshez szükséges azonosító adatok bejelentésére; b) a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelı ırzése és az ellenırzést követı 8 napon belüli törlése. 2. A Kulturális és Sport Bizottság feladatai (1) Közremőködik Mogyorósbánya kulturális életének szervezésében. (2) Összeállítja az éves eseménynaptárt a képviselık, az intézmények, a civil szervezetek és a lakosság javaslatainak figyelembe vételével. (3) Közremőködik a rendezvények lebonyolításában. (4) Részt vesz a helyi és az országos ünnepek méltó módon történı megszervezésében és lebonyolításában. (5) Elısegíti a civil szervezıdések (pl. színjátszókör, olvasókör,) megalakítását és mőködését. (6) Együttmőködik a meglévı kulturális egyesületekkel (zenekar, énekkar), felkéri azokat a község programjaiban való részvételre. (7) Kulturális programokat szervez (színház, tárlat, stb.). (8) Megszervezi a község tömegsportját és szabadidıs rendezvényeit. (9) Támogatja és elısegíti a meglévı és megalakuló sportegyesületeket és sportköröket. (10) Megszervezi a diáksport rendezvényeket és felügyeletet biztosít azokon. (11) Újjáéleszti a régi, hagyományos sportrendezvényeket.

5 (12) Az évi LXV. Tv. 27 alapján: 27. A bizottság a feladatkörében ellenırzi a 3. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatai (1) Felülvizsgálja a településrendezési tervet, elkészíti az aktualizálására, az igényekhez illeszkedı módosítására vonatkozó javaslatát. (2) Javaslatot tesz a településfejlesztési irányelvekre és a fejlesztések sorrendjére, figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi lehetıségeit. (3) Közremőködik azon beruházási és fenntartási munkák pályáztatásában, elbírálásában és a munkák kivitelezése során azok ellenırzésében, melyek a településfejlesztési irányelvek alapján a község mindenkori gazdasági programjába bekerültek. (4) Felhívja a körjegyzıség és a polgármester figyelmét a tudomására jutott állami, regionális, uniós, stb. pályázatokra, szükség esetén szakmai segítséget és iránymutatást ad a pályázatok elkészítéséhez. (5) Figyelemmel kíséri a támogatott pályázatok menetét, beadásának módját és a beadott pályázatok kimenetelét. (6) Sikertelen pályázat esetén a sikertelenség okáról tájékoztatást kér. (8) Felülvizsgálja a környezetvédelemrıl szóló, illetve ahhoz kapcsolódó rendeleteket és javaslatot tesz azok módosítására. (9) Javaslatot tesz a környezetvédelemmel kapcsolatos törvényekben, rendeletekben foglalt feladatok elvégzésére az illetékes hatóságoknál. (10) Az évi LXV. Tv. 27 alapján: 27. A bizottság a feladatkörében ellenırzi a 4. Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság feladatai (1) Elvégzi az önkormányzat mőködéséhez szükséges ügyrendi feladatokat: a) lebonyolítja a titkos szavazásokat és részt vesz az azokról készülı jegyzıkönyvek hitelesítésében; b) javaslatot tesz az SZMSZ karbantartására és módosítására; c) javaslatot tesz a képviselıket, alpolgármestert, polgármestert érintı összeférhetetlenségi kérdésekkel kapcsolatban. Képviselıvel szemben

6 fennálló összeférhetetlenség esetén a évi XCVI. Tv. 9. (2) bekezdése alapján a polgármester által átadott összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálja és ezzel kapcsolatos elıterjesztést benyújtja a képviselı-testületi ülés következı ülésére. (2) Kapcsolatot tart a község civil szervezeteivel, rendszeres találkozókon tájékozódik a szervezetek céljairól és a támogatási igényekrıl javaslatot nyújt be a képviselı-testületnek. (3) A civil szervezetek programjáról beszámol a testületnek és kéréseiket továbbítja a testületi üléseken. (4) Mogyorósbánya honlapján szereplı információkat, adatokat ellenırzi, módosításukra javaslatot tesz. (5) Javaslatot tesz a község külsı kapcsolatainak bıvítésére, módosítására, stb.. (6) Szorgalmazza a községet népszerősítı kiadványok, szórólapok, elkészítését. (7) Az évi LXV. Tv. 27 alapján: 27. A bizottság a feladatkörében ellenırzi a

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Debreceni Törvényszék Elnökének

A Debreceni Törvényszék Elnökének A Debreceni Törvényszék Elnökének a közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok közzétételérıl, a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és az internetes honlap

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben