HAJLÉKTALANOK. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ MÁJUS 07. BUDAPEST FORGÁCS BÉLA ELLÁTOTTJOGI REFERENS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJLÉKTALANOK. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 07. BUDAPEST FORGÁCS BÉLA ELLÁTOTTJOGI REFERENS"

Átírás

1 HAJLÉKTALANOK FORGÁCS BÉLA ELLÁTOTTJOGI REFERENS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ MÁJUS 07. BUDAPEST TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

2 ODAFORDULÁS Előítélet és naivitásmentes, őszinte érdeklődés, figyelem. Szakértő segítség Emberi méltóság Jogtudatosság

3 INDOKOLT JOGVÉDŐI JELENLÉT A jogvédelem kiemelt figyelemben részesíti a veszélyeztetett társadalmi csoportokat például az egzisztenciális helyzetük, életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi vagy mentális állapotuk miatt jogaik érvényesítésében akadályozott személyeket. A HJAJLÉKTALANOK minden szempontból méltóak erre a figyelemre! Szociális problémák tárháza Egészségügyi problémák a hajléktalanok közel 100%-nál Testi és/vagy szellemi fogyatékossággal élők markáns jelenléte Pszichés és mentális problémák virágzó botanikus kertje

4 OBDK Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) az ellátotti jogok védelmére is létrehozott központi hivatalként, kiemelt feladatának tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet a veszélyeztetett társadalmi csoportokra. A megelőzés, változtatás és megoldáskeresés szándékával állunk a hajléktalan létben élők mellé. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel tovább erősítsük és bővítsük az ilyen típusú ellátásokat igénybevevők, illetve a szolgáltatásokat nyújtó szakemberek és a társadalom minden tagjának jogtudatosságát. jogvédői kapcsolatot teremtenek mindenkivel, aki jelzéssel, megkereséssel él irányukba Jogvédőink keresik a kapcsolatot a fedél nélkül élőkkel. A szolgáltatások igénybevevői részére többnyire közvetlenül a szolgáltatásnyújtás helyszínén tartott rendszeres fogadóórák és folyamatos intézménylátogatások formájában, térítésmentesen biztosítják a jogvédelmet. A személyes találkozás lehetőségeinek időpontjait, a telefonos és internetes kapcsolatfelvétel módját közzé tevő hirdetményeink megtalálhatóak a szolgáltatások helyszínén. Kihelyezésük, valamint a jogvédővel (az ellátottjogi képviselővel) történő találkozás segítése törvényi kötelessége a szolgáltatónak.

5 Ha a hajléktalan úgy dönt, hogy elfogadja mások segítő közeledését, vagy bárki segíteni szeretne a látókörébe került hajléktalannak Az OBDK és az ellátottjogi képviselők elérhetőségei: Zöld szám: Honlap:

6 Hogyan segít a jogvédő? Tájékoztatást nyújt az ellátotti (a hajléktalan embert is érintő) jogokról, intézményi kötelességekről Segíti az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák, konfliktusok megoldását Jogsérelem esetén segít a hatóságokhoz beadandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában Kezdeményezheti a panaszok kivizsgálását Eljárhat és meghatalmazással képviselheti is az ellátást igénybevevőt Intézkedést kezdeményezhet a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére Intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé Írásos tájékoztató kiadványt szerkesztett az OBDK a hajléktalanok (és az őket segíteni kívánók) részére. A jogvédőket az adatvédelmi jogszabályok és a jogvédelmi képviselők etikai kódexe kötelezi a titoktartásra és a diszkrét panaszkezelésre.

7 ALAPJOGOK Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, (Magyarország Alaptörvénye) A szociális biztonsághoz, a betegjogok érvényesüléséhez, tehát a szociális és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is állampolgári jog. Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevétele esetén, további ellátotti és betegjogok illetik meg az ellátott személyeket. A speciális jogokról a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, valamint az egészségügyről szóló törvényeink rendelkeznek. Mint minden magyar állampolgárt, a hajléktalan embert is megilletik mindazon szolgáltatások és juttatások, amelyeket a fentebb említett törvények alapulvételével alkotott helyi önkormányzati, szociális tárgyú rendeletek nevesítenek.

8 ÚJRATERVEZÉS Februári 3. kutatás szerint, ma országosan szállókkal és utcai szolgálatokkal kapcsolatban áll tizenegyezer hajléktalan biztosan, mert ők vállalták a válaszadást. Az elmúlt öt évben, a hátrahagyott gyermekekkel és családtagokkal ember érintve a hajléktalansággal. Szociális ellátás feltételeinek biztosítása legfőképpen az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelőssége. Állami beavatkozás csak akkor, ha sem az egyén, sem a család, sem az egyént körülvevő helyi közösség nem képes a szociális ellátás feltételeinek biztosítására. Az elmúlt években egyetlen magyarországi régióban sem csökkent a hajléktalanok száma.

9 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK VÁLTOZÁSAI 2016-ig kidolgozásra kerül az állam, az egyén és a család felelősségvállalásának megosztásáról szóló szabályozás. Hozzátartozók felelősségvállalásáról szóló szabályozás kidolgozása. Szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak átfogó felülvizsgálata. Jogosultsági kritériumok újragondolása valamennyi ellátásnál. A gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése, valamint a szociális szakosított ellátások hatékonyabb működtetésére irányuló koncepció kidolgozása. Szociális alapszolgáltatások megerősítése. Házi segítségnyújtás reformja. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése.

10 A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN Munka alapú társadalom. Új segélyezési rendszer. Közfoglalkoztatás ( forrás nem vész el csak átalakul ) Szakmai kollégiumok rendszere Szociális konzultációk országszerte gyors csomag a szakmai javaslatok alapján Ott van-e, ahol a szükséglet? Nem a Főváros problémája! Vidéken a nagyobb városokra koncentrálódik Jellemzően egy-két ÉM vagy átmeneti szálló, Utcai szolgálat nincs vagy nem hatékony! Budapest,Győr, Szombathely, Dunaújváros Intézményeket igénybe vevők százalékosan többségben a hajléktalanokon belül. Pécs, Debrecen, Szeged Fedél nélkül (utcán) élő hajléktalanok nagyobb arányban!

11 A SZOCIÁLIS TŐRVÉNY HAJLÉKTALANOKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK FŐ ELEMEI Adatszolgáltatási kötelezettség racionalizálása. Szolgáltatások párhuzamos Igénybevételének lehetősége bizonyos hajléktalanokat is érintő ellátásoknál. 1. Gyakorlati tapasztalatok során felmerült problémák. 2. Értelmezési nehézségek kiküszöbölése 3. Utcai gondozó szolgálatok normatív támogatása Támogatott lakhatás szabályainak módosítása. (kikerültek a hajléktalanok)

12 KOMPLEX PROGRAMOK SZÜKSÉGESEK A szociális intézményrendszer átalakítása zajlik, a cél már nem az átmeneti férőhelyek további növelése, hanem olyan, tartós lakhatási megoldást jelentő programok megvalósítása, amelyek hatékonyabban adhatnak esélyt a társadalomba való visszailleszkedésre. A hajléktalan emberek közül a legsérülékenyebbekre, az utcán élők segítésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy partnerként megkötött együttműködési megállapodások alapján, méltósággal fogadhassák el a segítséget. Hajléktalan célcsoport kikerül a jogosultsági körből (jelentős EU forrás első lakhatás programra) 2014-es felmérés szerint Tíz hajléktalanból 1 rendszeres és 2 él alkalmi munkából!!! 2015 február 3-án télen 3689 hajléktalan válaszolt úgy, hogy az éjszakáit az utcán tölti!

13 SZOLGÁLTATÁSOK HAJLÉKTALANOKNAK A következő szolgáltatásoknak az ingyenessége rendkívül fontos körülmény a hajléktalan emberek számára, akik jövedelemmel nem, vagy alig rendelkeznek: éjjeli menedékhely (estétől - reggelig történik az elhelyezés, lehet fürdeni, mosni, ételt melegíteni, általában tea és kenyér, tüdőszűrő igazolás bemutatására pár napos türelmi idő) nappali melegedő (fürödni, mosni, enni, vagy pihenni lehet, továbbá szociális munkások segítségét kérheti, postacímet létesítenek, ügyeket lehet intézni, fél évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolás szükséges) ügyfélszolgálati iroda (szociális munkások segítségével iratpótlás, vagy ügyintézés, szociális ellátások intézése, postacím, tanácsadás) álláskeresési tanácsadással, munkaközvetítéssel foglalkozó irodák, (segítség a munkakeresésben, felkészítés a munkába állásra, szükséges iratok beszerzése) népkonyhák és ételosztások (egytálétel, szendvics, tea) ruhaosztó helyek (többnyire használt ruhák adományokból) utcai gondozó szolgálatok (az utcán élők élethelyzetét kísérik figyelemmel, információt nyújtanak, tájékoztatnak, szükség esetén, kérésre más ellátást kezdeményeznek)

14 JÖVEDELEMHEZ KÖTŐDŐ ELLÁTÁSOK Az alábbi ellátások a jövedelmi viszonyok vizsgálatával, de térítési díj kötelesek. átmeneti szálló ( írásos együttműködési megállapodás, szociális munkással gondozói kapcsolat, meghatározott idejű ellátás) hajléktalanok rehabilitációs otthona (az együttműködés rehabilitációs terv alapján, meghatározott célok érdekében, általában munkaviszonnyal, jövedelemmel rendelkezők, megtakarítás)

15 JOGSÉRELMI VESZÉLYEK A hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményben elhelyezett ellátottak esetében különös figyelemmel kell lenni az emberi méltóság védelmére. Az intézmény vezetője a lehetőségek figyelembevételével köteles olyan feltételeket biztosítani, ahol a hajléktalan emberek alapvető tisztálkodási, pihenési feltételei nyugodt körülmények között biztosítottak. A hajléktalan személy intézményi szolgáltatásának igénybevétele nem tehető függővé olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos. A hajléktalan személyeket ellátó intézmény vezetője az ellátottak részére köteles postacímet biztosítani, és a részükre szóló küldeményt átadni. Szondázás nem megengedhető, sérti az emberi méltóságot, önrendelkezés jogát, a szociális ellátáshoz való jogot. ( alacsony küszöb ) A kábítószereket használlók az ellátásokban speciális felkészültséget igényelnének, lépéshátrány ) Dilemma: az alkoholfogyasztás miatt bekövetkezett konfliktusok kezelése, az alacsonyküszöbű ellátások esetében. Az ellátatlan pszichiátriai betegek jelenléte. MEDIÁCIÓ

16 UTCÁN ÉLŐ HAJLÉKTALANOK Krízis időszakban is sok az üres férőhely!? MIÉRT? Utcai szociális munka esetében és éjszakai menedékhelyen nincs esetkezelő gondozás. A térítési díj köteles ellátási formákban igen. Jövedelem nélkül elveszítik, vagy meg sem szerzik az ellátást. (méltányosság gyakorlása ritka) A foglalkoztatás feketén történik, szerződések nélkül, ellenőrizhetetlen feltételekkel, szóbeli ígéretek alapján. Követhetetlen cégalapítások és tulajdonosváltások. Jogérvényesítés akadályokba ütközik.

17 HAJLÉKTALANOKNAK NYÚJTOTT SPECIÁLIS EÜ. ELLÁTÁSOK Átfedés a betegjogi területtel! Sorsfordító tényező lehet a szakrendelésekhez való hozzájutás biztosítása. (pl. szemészet és fogászat) hajléktalan háziorvosi és szakrendelések, lábadozók, egészségügyi centrumok ( kórházba utalás, szakrendelésre irányítás, gyógyszerfelírás, közgyógyellátás, egészségügyi támogatások intézése, lábadozóba való felvétel elbírálása, gyógyszerek, kötszerek, segédeszközök, szakszerű ápolás, betegszállítás kontroll vizsgálatokra, napi háromszori étkezés, tisztálkodási lehetőség, felszerelés, mosás, ágynemű, ruhanemű, szociális ügyintézés, mentális segítség, kreatív szabadidőeltöltés, lábadozóból további intézményekbe való elhelyezés ügyintézése ) mozgó orvosi szolgálat (peremterületeken élő, az egészségügyi szolgáltatásokból kieső hajléktalan személyek felkutatása, ellátása, megfelelő helyre juttatása) fertőtlenítő fürdetés (az utcai szolgálatok által az intézménybe szállítottak és egészségügyi ellátásban részesülők szükség szerinti fertőtlenítése)

18 ÉLETMENTŐ INFORMÁCIÓK A felsorolt ellátások elérhetőségéről, az ellátások igénybevételének feltételeiről, részletes és pontos információval szolgálnak a 0-24 óráig elérhető Diszpécser Szolgálatok. ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (nedves ruházat, földön fekszik takaró és alatta lévő karton, polifoam nélkül, kihűlés, fagyás, kiszáradás), ha az utcán lévő hajléktalan ember segítséget kér; de nem azonosítható, hogy milyen típusú segítségre lenne szüksége, információra, segítségre van szükség, mert a környezetében élő személy vagy családtagja, barátja, rokona, ismerőse hajléktalanná vált, vagy ennek veszélye fenyegeti, ha a környezetében élő fedél nélkül élő ember a szokásaitól eltérően viselkedik (nem kelt fel mikor szokott, egész nap fekszik).

19 HAJLÉKTALANOK JOGVÉDELMÉRE VÁLLALKOZNAK MÉG Az OBDK illetékességi területein kívül eső jogsegély lehetőségek hajléktalanoknak. Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata - Budapest Nép ügyvédje Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. Telefon: (1) (o.v.) (1) (központ) Fax: (1) A HAJLÉKTALANOK JOGVÉDŐ FÓRUMA PROGRAM ELÉRHETŐSÉGEI: Telefon: , Személyes ügyfélfogadás Budapesten: Időpont: hétfő 9:00-12:00 Helyszín: Menhely Alapítvány Nappali Melegedő (1073 Budapest, Kürt utca 4.) Helsinki Bizottság (jogtalan fogvatartások esetén) AVM Utcajogásza

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26. Educatio Kft TÁMOP 342B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015 0126 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a gyermekjogi képviselők tevékenységének bemutatása

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2014. október 9. Az OBDK Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai elvek

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE DR. KISS LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES OBDK 2015. MÁRCIUS 19.

AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE DR. KISS LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES OBDK 2015. MÁRCIUS 19. AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE DR. KISS LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES OBDK 2015. MÁRCIUS 19. Az OBDK Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 - Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. Tel: +36-66/400-140 E-mail: tamopegyutt@gmail.com

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata... 4 Krízis Alapítvány

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben