Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.) sz. határozat Gézengúz Óvoda beszámolója Együttműködési megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulat, Kelebia Község Önkormányzata, és a Fundamenta Lakáskassza Zrt között 135/2014.(IX.04.) sz. határozat Kölcsönszerződés jóváhagyása Víziközmű Társulati kölcsönhöz 136/2014.(IX.04.) sz. határozat Készfizető kezességi szerződés Víziközmű Társulati kölcsönhöz 137/2014.(IX.04.) sz. határozat Társberuházói megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulattal 138/2014.(IX.04.) sz. határozat 139/2014.(IX.04.) sz. határozat Víziközmű Társulati kölcsönhöz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozatok Jelzálogszerződés megkötése önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan 140/2014.(IX.04.) sz. határozat Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 141/2014.(IX.04.) sz. határozat Hitel felvétele a Kerékpárút építés, valamint a Helyi védettségű polgármesteri hivatal épületének és környezetének felújítása tárgyú beruházások megvalósításához a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 4-én tartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Rigler László, Horváth Jenő, Maczkó József, Varga Sándor (4 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Iván Éva intézményvezető Oltyánné Kozla Erika jegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, mely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót. a tájékoztatót elfogadja. Maczkó József: Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi kiegészítéssel: 8. Jelzálogszerződés megkötése önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1. Gézengúz Óvoda beszámolója 2

3 2. Együttműködési megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulat, Kelebia Község Önkormányzata, és a Fundamenta Lakáskassza Zrt között 3. Kölcsönszerződés jóváhagyása Víziközmű Társulati kölcsönhöz 4. Készfizető kezességi szerződés Víziközmű Társulati kölcsönhöz 5. Társberuházói megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulattal 6. Víziközmű Társulati kölcsönhöz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozatok 7. Jelzálogszerződés megkötése önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan 8. Beszámoló az átruházott hatáskörökről 9. Hitel felvétele a Regionális Finanszírozó Zrt - től a kerékpárút építése és a i Hivatal udvar felújítása beruházásokhoz A napirendi pontok tárgyalása: 1. Gézengúz Óvoda beszámolója képezi Maczkó József: Köszönti Iván Évát az óvoda vezetőjét. 3

4 Iván Éva elmondja, hogy a gyerekek érdekeit tartották szem előtt az idei évben is. A következő nevelési évben több új programot szeretnének megvalósítani. Válaszol Varga Sándor kérdésére: 13 gyermek azért maradt vissza az óvodába, mert a törvény lehetőséget ad rá, és minden esetben indokolt volt a maradásuk, több esetben a szülők maguk kérték. Az idei évben 81 fővel fognak működni. Maczkó József: Elmondja, hogy az intézmény és az önkormányzat között kielégítő a kapcsolat, a problémák megbeszélésre kerülnek. Tudomása szerint a Gyermekjóléti Szolgálattal is kitűnően együtt tudnak működni. Az óvodafejlesztés mindennapos téma, a játszótérfejlesztésre is sor fog kerülni az idén. A kerítést, kaput és a bekötő utat kell rendbe tenni a közeljövőben. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően vegye tudomásul a beszámolót. 133/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Gézengúz Óvoda beszámolója Tudomásul veszi a Gézengúz Óvoda beszámolóját. elfogadja a határozati javaslatot: Iván Éva elhagyja a tanácstermet. Gézengúz Óvoda Kelebia Kelebiai i Hivatal 2. Együttműködési megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulat, Kelebia Község Önkormányzata, és a Fundamenta Lakáskassza Zrt között Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri a bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a következő módosításokkal az együttműködési megállapodást: 1. Az 1.4-es pontban szerepeljen a érdekeltségi hozzájárulás megfizetése érdekében változhat. Szöveg. 2. A 4.1-es pontból kerüljön ki a valamint az önkormányzatok által biztosított forrásból mondatrész. 4

5 Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt módosításokkal kössön Együttműködési Megállapodást a Kelebiai Víziközmű Társulattal és a Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel. 134/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Együttműködési megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulat, Kelebia Község Önkormányzata, és a Fundamenta Lakáskassza Zrt között 1. Együttműködési megállapodást köt a Kelebiai Víziközmű-Társulattal,a Fundamenta- Lakáskassza Zrt-vel és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel Víziközmű Társulati hitel felvétele tárgyában. 2. Elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően az Együttműködési Megállapodást az alábbi kiegészítésekkel: 1. Az 1.4-es pontban szerepeljen a érdekeltségi hozzájárulás megfizetése érdekében változhat. szöveg. 2. A 4.1-es pontból kerüljön ki a valamint az önkormányzatok által biztosított forrásból mondatrész. 3. Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. Felelős: Maczkó József polgármester Kelebiai Víziközmű- Társulattal (Kelebia Ady E u 114.) Fundamenta-Lakáskassza Zrt (1052 Bp, Váci út ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (1122 Bp, Pethényi köz 10.) Kelebiai i Hivatal 3. Kölcsönszerződés jóváhagyása Víziközmű Társulati kölcsönhöz Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot. 5

6 Varga Sándor: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a Kölcsönszerződést a következő módosításokkal fogadja el: 1. a kölcsönszerződés 2. oldalán található táblázat kerüljön módosításra. A Támogatási Szerződés szerinti kamattámogatott hitel összege az elszámolható költségek sorból kerüljön ki, és a Támogatási Szerződés szerinti nem elszámolható költségekhez kerüljön, mivel a hitelt az önkormányzat a szennyvíz csatornázási munkákkal érintett nyomvonalas helyreállításon felül szükséges országos közutak, valamint önkormányzati tulajdonban lévő közutak útburkolatának helyreállítása céljára szeretné fordítani. Ez támogatásból nem elszámolható költség. A kamattámogatott hitel összege a Támogatási Szerződés szerinti nem elszámolható költségeknél ,- Ft-ra változzon. 2. továbbá a 9. pontban ne szerepeljen db szám. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt módosításokkal fogadja el a Kölcsönszerződést a víziközmű- társulati beruházáshoz nyújtott kölcsönre vonatkozóan. 135/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Kölcsönszerződés jóváhagyása Víziközmű Társulati kölcsönhöz 1. kölcsönszerződést köt a Víziközmű társulattal és a Magyar Takarékszövetkezeti Zrt-vel a víziközmű-társulati beruházáshoz kapcsolódó hitel nyújtása tárgyában. A kölcsön összege: ;- Ft, melyből kamattámogatott kölcsönrész: ;- Ft. a kölcsön lejárata: március Elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, az alábbi módosítások átvezetésével a kölcsönszerződést: a kölcsönszerződés 2. oldalán található táblázatot kéri módosítani. A Ft kamattámogatott kölcsön összeget kéri a Támogatási Szerződés szerinti nem elszámolható költségek sor alatt szerepeltetni a 9. pontban nem szerepeljen az LTP szerződések db száma 3. Felhatalmazza a polgármestert a Kölcsönszerződés aláírására. Felelős: Maczkó József polgármester Kelebiai Víziközmű- Társulattal (Kelebia Ady E u 114.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (1122 Bp, Pethényi köz 10.) Kelebiai i Hivatal 6

7 4. Készfizető kezességi szerződés Víziközmű Társulati kölcsönhöz Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot. Varga Sándor: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően kösse meg a készfizető kezességi szerződést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Rt-vel víziközmű hitelfelvétel céljából. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslátát fogadja el. 136/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Készfizető kezességi szerződés Víziközmű Társulati kölcsönhöz 1. Készfizető kezesi szerződést köt a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel az írásbeli előterjesztésben foglalt szerződéstervezetnek megfelelően. 2. Kezesként készfizető kezességet vállal a Kelebiai Víziközmű Társulat által felvett ;- Ft összegű tartozás teljesítéséért. 3. A készfizető kezességi szerződés aláírásával megbízza a polgármestert. Felelős: Maczkó József polgármester Kelebiai Víziközmű- Társulattal (Kelebia Ady E u 114.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (1122 Bp, Pethényi köz 10.) Kelebiai i Hivatal 5. Társberuházói megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulattal 7

8 Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot. Varga Sándor: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, kösse meg a Társberuházói Megállapodást a Kelebiai Víziközmű Társulattal. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát fogadja el. 137/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Társberuházói megállapodás a Kelebiai Víziközmű Társulattal 1. Társberuházói megállapodást köt a Kelebiai Víziközmű Társulattal az írásbeli megállapodás tervezetnek megfelelően. A megállapodás tárgya: a Kelebia községben a szennyvízcsatorna hálózatot és a szennyvíztisztító telepet, melyhez az Önkormányzat a KEOP-1.2.0/2F/ azonosítási szám alatt ,- Ft támogatást nyert el, társulati formában valósítják meg, a megvalósítás során egymással együttműködnek. A beruházás nettó összköltsége ,- Ft, az elszámolható nettó összköltség ,- Ft. 2. A megállapodás aláírásával megbízza a polgármestert. Felelős: Maczkó József polgármester Kelebiai Víziközmű- Társulattal (Kelebia Ady E u 114.) Kelebiai i Hivatal 6. Víziközmű Társulati kölcsönhöz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozatok 8

9 Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát fogadja el. 138/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Víziközmű Társulati kölcsönhöz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozatok 1.) Elfogadja az előterjesztésben szereplő társberuházói megállapodást a Kelebiai Víziközmű Társulattal a Kelebia község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása tárgyú beruházás megvalósítására. 2.) Egyetért azzal, hogy a Kelebiai Víziközmű Társulat által a VH55D hiteliktatószámú szerződésben foglalt kölcsönösszegre készfizető kezességet vállal. Tudomásul veszi, hogy a Társulat megszűnését követően az önkormányzat egyenes adóssá válik. Egyetért azzal, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizető kezesség, illetve a hitel adósságszolgálata betervezésre és jóváhagyásra kerüljön. 3.) Egyetért azzal, hogy amennyiben a Takarékbank a negyedéves LTP kimutatások alapján úgy ítéli meg, hogy a hitelszerződés lejáratára nem képződik meg a hitel fedezete, úgy a Takarékbank felszólítását követően az erre a célra nyitott óvadéki számlán a felszólításban szereplő összeg elhelyezéséhez a Társulat részére biztosítja a fedezetet, amennyiben a Társulatnak nem áll rendelkezésre a szükséges forrás. A Társulat megszűnése után az önkormányzat maga biztosítja a fedezetet. 4.) Nyilatkozik, hogy az elmaradt érdekeltségi hozzájárulások adók módjára történő behajtásáról gondoskodik. 5.) Megállapítja, hogy a kezességvállaláshoz a Kormány az 1382/2014.(VII.7.) Korm. határozatban engedélyt adott. 6.) Felhatalmazza a polgármestert a VH55D kölcsönszerződés 2. sz. mellékletét képező készfizető kezességi szerződés, valamint a kezességvállalással kapcsolatos további dokumentumok aláírására. Felelős: Maczkó József polgármester Határidő: szeptember 30. Kelebiai Víziközmű Társulat 6423 Kelebia Ady E.u Kelebiai i Hivatal 9

10 7. Jelzálogszerződés megkötése önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot. Varga Sándor: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössön jelzálogszerződést a víziközmű társulati hitel felvételéhez a József A u-án lévő Magyar- Szerb Agrárkereskedelmi Központ, és a Bajcsy-Zs u-i alatti szolgálati lakások terhére. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát fogadja el. 139/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Jelzálogszerződés megkötése önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan 1. Jelzálogszerződést köt a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. 2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Kelebiai i Hivatal 8. Beszámoló az átruházott hatáskörökről Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 10

11 140/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Tudomásul veszi az átruházott hatáskörökről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Kelebiai Víziközmű Társulat 6423 Kelebia Ady E.u Kelebiai i Hivatal 9. Hitel felvétele a Regionális Finanszírozó Zrt - től a kerékpárút építése és a i Hivatal udvar felújítása beruházásokhoz Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. ajánlatát(1027 Bp, Kapás utca 6-12) a Kerékpárút építés, valamint a Helyi védettségű polgármesteri hivatal épületének és környezetének felújítása tárgyú beruházások finanszírozásához szükséges kölcsönügyletre vonatkozóan az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát fogadja el. 141/2014.(IX.04.) sz. kt. határozat Hitel felvétele a Kerékpárút építés, valamint a Helyi védettségű polgármesteri hivatal épületének és környezetének felújítása tárgyú beruházások megvalósításához a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től. Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete 1.) Elfogadja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. ajánlatát(1027 Bp, Kapás utca 6-12) a Kerékpárút építés, valamint a Helyi védettségű polgármesteri hivatal épületének és 11

12 környezetének felújítása tárgyú beruházások finanszírozásához szükséges kölcsönügyletre vonatkozóan, az alábbiaknak megfelelően: Ügyfél neve: Kelebia Község Önkormányzata Székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 114. Adószáma: Kockázatvállalás típusa: kölcsönnyújtás a.) Összege: (kerékpárút ép.) ,-HUF Célja: ,-HUF támogatás megelőlegező, b.) Összege: (hivatal felúj.) ,-HUF Célja: ,-HUF támogatás megelőlegező, ,-HUF önerő pótló tartós forgóeszköz kölcsön Véglejárata: A kölcsön törlesztési esedékességei: Tőkefizetés időpontja: a kölcsöntőke támogatásra eső tőkefizetési kötelezettségét a támogatás önkormányzat számláján történő jóváírását követő 5 napon belül, az önerőre eső tőkefizetési kötelezettséget egyenlő részletekben, negyedévente arányosan, az adott negyedév utolsó napján köteles megfizetni az Önkormányzat. Kamatfizetés időpontja: kamatfizetés negyedévente (365/360 nappal), az adott negyedév utolsó napján esedékes. Kondíciók: a kölcsön kamata, a mindenkori jegybanki alapkamat +4%-os méretékben kerül meghatározásra. Szerződéskötési díj: HUF Szerződéskötési feltételek: Kelebia Község Önkormányzat Képviselő Testületi ülésén hozott határozat, miszerint a Képviselő Testület hozzájárul az RFF Zrt. kölcsönfelvételhez, és megfelelő fedezetet biztosít a kölcsönügylethez. Az önkormányzat nyilatkozata miszerint az EUR/HUF árfolyamváltozás okozta különbözetet önerőből biztosítja. Az Önkormányzat nullás adóigazolásának bemutatása. Folyósítási feltételek: Közokiratba foglalt szerződések megkötése. A Társaság bankszámlájára inkasszó jog bejegyzése. Az ingatlan jelzálogjog legalább széljegyként történő bejegyzése, ahol lehetséges biztosítás RFF Zrt.-re engedményezése, díjbefizetés igazolása. Szerződéskötési díj megfizetése. Kifizetés lehívó levél eredetben történő bemutatást követően történik. Teljesítési igazolás és számla benyújtása. Egyéb, szerződésben rögzítendő feltételek (ill. kötelezettségek): Számlavezető váltás, további hitelfelvétel csak az RFF Zrt előzetes tájékoztatásával történhet. Az Önkormányzat a támogatási szerződés bármilyen változásáról, módosításról, a támogatás lehívásról, a támogatás megérkezéséről az RFF Zrt-t haladéktalanul tájékoztatni köteles. Az Önkormányzat köteles negyedéves adatszolgáltatásra (ÁFA bevallás, bankszámlaforgalom, gazdálkodási adatok), valamint évente éves beszámoló és költségvetési beszámoló benyújtása. Fedezetként felajánlott ingatlanok: Kelebia 222, 289, 352, 2307, 068/13, 2042/1 HRSZ ingatlanok 2.) Megállapítja, hogy az 1.)pontban foglalt adósságkeletkeztető ügylet megkötéséhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, mivel: 12

13 - a támogatást megelőlegező ,- Ft a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény 10..(2)bek. c.) pontja szerinti likvid hitelnek minősül, évben visszafizetésre kerül, - az önerőt finanszírozó ,- Ft forgóeszköz kölcsön a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény 10..(2)bek. d.) pontja szerinti 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú kölcsön. Az önkormányzat a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény 10..(7)bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 3.) Nyilatkozik, hogy a kölcsönügylet során az EUR/HUF árfolyamváltozás okozta különbözetet önerőből biztosítja. 4.) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges szerződések aláírására, és jognyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Maczkó József polgármester Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12) Kelebiai i Hivatal -é r t e s ü l n e k- Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József polgármester Oltyánné Kozla Erika jegyző 13

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben