Törökbálint Város Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törökbálint Város Polgármestere"

Átírás

1 Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 245 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: Fax: honlap: T Á J É K O Z T A T Ó az Annahegyi Viziközmű Társulat tagjainak az érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettségeinek 29. I. negyedéves alakulásáról Kimutatás a társulati tagok tartozásairól: Társulati tagok Taglétszám ebből tb-i Érdekeltségi hozzájárulás kivetés Ft Befizetés 28.IV.név Tárgy név befizetés Ft Befizetés 29.I.né Halmozott befizetés Ft Érdekeltségi hozzájárulás tartozás Ft LTP tagok Befizette Egyössz.bef Kényszertárs Befizette Jogi személyek Befizette Összesen: OTP LTP szerződéssel rendelkezők Az OTP LTP 29. április 16-án rendelkezésünkre bocsátotta a TÖRÖKBÁLINT I. Projekt javára zárolt szerződésekről 29. március 31-ig teljesített befizetésekről készített kimutatást. Zárolt ek kedvezményezettje Önkormányzatunk. Szerződés típusa Száma db Szerződéses Előző időszak Tárgyidőszak Befizetett Zárolás e Classic, Classic, Classic Összesen: A Classic típusú szerződések esetében a záradékolt kifizetésének időpontja 29. (megtakarítási idő: 62 hó)

2 Szerződés típusa Száma db Szerződéses Előző időszak Tárgyidőszak Befizetett Zárolás e Prémium, Prémium, Prémium Összesen: április 16-án az OTP LTP megküldte a 29. I. negyedévre vonatkozó tájékoztató adatait a hiányos megtakarítású projekt javára zárolt szerződésekről. Hiányos megtakarítású szerződések száma: 71 db Elmaradás e: Ft A kimutatásban feltüntetett LTP tagokat a hitel visszafizetésének biztonsága érdekében felszólítjuk tartozásuk haladéktalan rendezésére, közöljük a hátralékos ek közadók módjára történő behajtásának foganatosítását. Az LTP szerződéssel rendelkező társulati tagok különbözeti ként történő, valamint az egy ben befizetett hozzájárulások l-ig: Ft-ot tesznek ki. Kényszertársulók Nyilvántartás szerint összesen: 6 db érdekeltségi egység (törökbálinti: 17) Tárgyév l-ig befizetésre került összesen: Ft 29. március 31-ig befizette 38 db érdekeltségi egység Részletekben fizet: 11 db Ebből megállapodást kötött 3 db Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a 31/26 (VIII.24.) ÖK határozatában felhatalmazta Polgármester Urat, hogy az egy ben esedékes vízmű-társulati érdekeltségi hozzájárulás megfizetését kérelemre, részletekben engedélyezze. A részletfizetés a mindenkori jegybanki alapkamat felszámításával történik az érintett ingatlanra jelzálogjog bejegyzésével a tartozás kiegyenlítéséig. A fentiekben megjelölt 3 db megállapodás esetében a jelzálogjog bejegyzése az Önkormányzat javára megtörtént. Egy érdekeltségi egység megfizetésével kapcsolatban, melynek jogosságát ügyfelünk vitatta, tájékoztattuk a törvény nyújtotta lehetséges megoldásról, miszerint a társulat által jogszerűen megállapított és nyilvántartásba vett hozzájárulás ét visszamenőlegesen nincs lehetőség módosítani, a tartozást elengedni. A társulat tagja a megállapított hozzájárulás felülvizsgálatát a taggyűlési határozat közlésétől számított 3 napon belül bíróságtól kérhette volna. Jelen esetben ez nem történt meg.

3 Felhívtuk figyelmét a 31/26. (VIII.24.) ÖK.sz határozatban foglaltakra, és kértük, hogy tegye megfontolás tárgyává és érdemben nyilatkozzon a tartozás megfizetésére vonatkozó szándékáról. Behajtás adók módjára 1 db érdekeltségi egység vonatkozásában a végrehajtási jog a Budakörnyéki Földhivatal által bejegyezve. Jogi személyek Halmozott kivetés ( 3 érdekeltségi egység) Halmozott befizetés ,- Ft ,- Ft Vízmű társulati hitel Törökbálint Város Önkormányzata az Ö számon létrejött kölcsönszerződés 19. pontjában foglaltaknak megfelelően a Törökbálint-Annahegyi Viziközmű Társulat jogutódja. Törökbálint Város Önkormányzata minden a kölcsönszerződésben foglalt jogokat gyakorolja, kötelezettségeket teljesíti. A folyósított kölcsön e után változó mértékű éves hiteldíjat tartozunk fizetni, amely az alábbiakból tevődik össze: a kölcsön igénybe vett része után a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig változó, jelenleg évi 3 havi BUBOR + 1,45 %-ra (módosult) kamatot. a folyósított kölcsön e után változó, jelenleg évi,45 %-ra (módosult) kezelési díjat, a kölcsön igénybevételi lehetőségének megnyílásától a folyósításig terjedő időre rendelkezésre tartási jutalékot, melynek mértéke változó, jelenleg évi %. A hiteldíj megfizetése negyedévenként, a negyedév utolsó munkanapján esedékes. Kamatfizetési kötelezettségünket a társulati tagok különbözeti ének ( 1.73,- Ft/negyedév, illetve 2.413,- Ft/negyedév ) az Önkormányzat Viziközmű számlájára történő ből és a részletfizetési megállapodásokból befolyó ekből teljesítjük. A Társulattól átvett hitel kamatfizetési kötelezettség teljesítésének alakulása: Előző negyedév Tárgynegyedév Ft Ft Törökbálint Város Önkormányzat Unicredit Hungary Zrt. Budaörsi Fiókjánál vezetett számú viziközmű számla egyenlege 29. március 31-én Törökbálint, 29. május ,41 Ft Turai István polgármester

4 T Á J É K O Z T A T Ó A Törökbálint Annahegy M melletti terület vízellátására és szennyvízelvezetésére (Annahegy projekt II.), valamint a Szőlő utca I. ütem szennyvízelvezetésével kapcsolatban kötött szerződések pénzügyi tejesítésének 29. I. negyedéves alakulásáról A Törökbálint Annahegy M melletti terület vízellátása és szennyvízelvezetése, valamint a Szőlő utca I. ütem szennyvízelvezetése beruházás - melyet Törökbálint Város Önkormányzata önálló önkormányzati beruházás keretében valósított meg - előfinanszírozására vonatkozó pénzügyi konstrukció javaslatot Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 412/27. (XI.29.) ÖK. sz. határozatában fogadta el. A beruházás előfinanszírozására és megvalósítási céljára 8 millió forint keretet különített el a 28. évi önkormányzati költségvetésből. Az érintett ingatlantulajdonosok beruházási hozzájárulását 95.,- forintban határozta meg, melynek kitétele volt, hogy amennyiben a kivitelezési költség változik, úgy a hozzájárulás mértéke annak megfelelően korrigálásra kerül, és az Önkormányzat által a 321/26. (VIII. 24.) ÖK határozatában vállalt beszámításával is módosul. Ennek elszámolására és kiértékelésére vonatkozó előkészületeket az érintett ingatlan-tulajdonosokkal a Pénzügyi és a Beruházási Iroda munkatársai a rendelkezésükre álló információk és bizonylatok alapján folyamatosan végzik. A fenti határozat alapján a Képviselő-testület hozzájárult, hogy az annahegyi 95.,- forint beruházási hozzájárulás ére vonatkozóan az Önkormányzat 1 éves részletfizetési szerződést kössön az ingatlantulajdonosokkal. Az OTP LTP szerződést nem kötött ingatlan-tulajdonosok a beruházási hozzájárulás teljes ére megkapták a részletfizetést úgy, hogy az 553.,- forint után megfizetik az ügyleti kamatot, mely kamatláb a jegybanki alapkamat +/- 2 % pontos változásáig változatlan. Az ezen felüli 397.,- forint részt kamatmentesen fizetik meg. Az OTP LTP szerződést már kötött ingatlan-tulajdonosok a beruházási hozzájárulás ének 553.,- forintos részét a fentiekben jelölt kamattal emelten lejáratkor fizetik meg. Az OTP LTP 29. április 16-án rendelkezésünkre bocsátotta a Törökbálint Projekt II. javára zárolt 29. március 31-ig teljesített befizetésekről készített kimutatást. Zárolt ek kedvezményezettje Önkormányzatunk. A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Szőlő utcai 553.,- forint beruházási hozzájárulás ére vonatkozóan az Önkormányzat 1 éves részletfizetési megállapodást kössön a telektulajdonosokkal az OTP LTP szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő kamatozással. A testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy intézkedjen a jelzálogjog bejegyzésről az érintett ingatlanokon az igénybe vett részletfizetés mértékéig, valamint felhatalmazta a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések aláírására. A Képviselő-testület 197/28. (V.29.) ÖK sz. határozatában úgy döntött, hogy a beruházás finanszírozására az újonnan csatlakozók részére a 412/27. (XI.29.) ÖK határozatában foglalt feltételekkel biztosít lehetőséget úgy, hogy a hatályos ÁFA törvény szabályai szerint kell eljárni. Szennyvízhálózat beruházása esetén: Ivóvízhálózat beruházása esetén: 553. Ft + 2 % ÁFA = Ft Ft + 2 % ÁFA = 397. Ft

5 A beruházás befejeződött. Az elkészült vezetékhálózat Törökbálint Város Önkormányzatát illeti meg. A beruházás külterületen lévő ingatlanokat érint, így annak megvalósítása csak a jelenlegi formában volt lehetséges. Kimutatás az Önkormányzattal szerződést kötő felek tartozásairól: Ebből TB-i Kivetés Ft Befizetés Befiztés Befizetés Ft Tartozás Ft OTP LTP tagok Egyű befizetők Egyű befizetők szennyvíz (Szőlő utca) Egyű befizetők víz + szennyvíz Szerződést kötők víz részletfiz.(szennyv.egyö.) Szerződést kötők szennyvíz részletfiz.(szőlő utca) Szerződést kötők víz + szennyvíz részl Összesen: Törökbálint, 29. május 6. Turai István polgármester

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. november 27-én tartandó ülésére a 9. számú Megállapodás jóváhagyása a megszűnt Tiszalöki Csatornamű Viziközmű Társulat a Városi Önkormányzat és a Raiffeisen Bank

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

18.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Beruházási Hitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas Jánosné

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/667-1/2015/I. Tárgy: A Makó és Térsége ivóvízminőség-javító Üi.: Vargáné Nagy Éva projekt ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte:...... Engedélyező

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 02. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Határozatok - 2012.05.31. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2012. (V.31.) Ök.sz. határozata:

Határozatok - 2012.05.31. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2012. (V.31.) Ök.sz. határozata: Határozatok - 2012.05.31. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2012. (V.31.) Ök.sz. határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről (A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. Törvény alapján)

I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről (A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. Törvény alapján) 1. 1.1 1.2 2. 2.1 I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről (A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. Törvény alapján) A hitelezővel kapcsolatos adatok: Erste Bank Hungary Nyrt. Székhely:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

f[ 05. szám ú előterjesztés

f[ 05. szám ú előterjesztés f[ 05. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2012. évi folyószámlahitel-szerződésről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Cenzúraszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS piaci kamatozású lakásépítési/vásárlási kölcsönről

Cenzúraszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS piaci kamatozású lakásépítési/vásárlási kölcsönről Cenzúraszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS piaci kamatozású lakásépítési/vásárlási kölcsönről A szerződő felek egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. Módosított közzététel napja: 2015. augusztus 28.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. Módosított közzététel napja: 2015. augusztus 28. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz Bank (továbbiakban: Bank) 2004. május

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. szeptember 01. napjától Közzététel napja: 2015. augusztus 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. szeptember 01. napjától Közzététel napja: 2015. augusztus 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. szeptember 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. szeptember 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. szeptember 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2015. június 30. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Általános információk hitelekkel kapcsolatosan Kihirdetve: 2014. augusztus

Részletesebben

Hiteliktatószám: 727-..- -

Hiteliktatószám: 727-..- - Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. Adószáma:

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben