Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 június 02-án tartott üléséről. 144/2011.(VI.02.)sz.kth 145/2011.(VI.02.)sz.kth 146/2011.(VI.02.)sz.kth 147/2011.(VI.02.)sz.kth 148/2011.(VI.02.)sz.kth 149/2011.(VI.02.)sz.kth 150/2011.(VI.02.)sz.kth 151/2011.(VI.02.)sz.kth 152/2011.(VI.02.)sz.kth Beszámoló a Démász Zrt tevékenységéről Támogatást megelőlegező hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Ingatlanfedezet biztosítása fejlesztési hitelhez KKNSK elszámolása a 2009 évi önkormányzati támogatásról Beszámoló az önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kőrjegyzőségi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Ajánlattételi felhívás a TIOP pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésére Mácskovics Félix lakásvásárlási kérelme

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 2-án tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, dr. Rigler László, Galgóczi Attila, Szűcs József, Varga Sándor (6 fő) Horváth Jenő képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Tartott Zsolt KKNSK elnöke Ottmár László EDF Démász Zrt képviselője Oltyánné Kozla Erika körjegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, amely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a tájékoztatót. Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbi kiegészítésekkel és napirendi pontok felvételével fogadja el a napirendet: 1. Mácskovics Félix ingatlanvásárlási kérelme Zárt ülésen: 1. Fegyelmi eljárás megindítása Friebert Gábor tanyagondnok ellen 2. Tájékoztatás Vörös Csabának és feleségének lakáshelyzetéről 3. Kovács Marcell bejelentése a Farkas László Általános Iskola működésével kapcsolatban ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 2

3 Napirend: 1.) Beszámoló a Démász Zrt tevékenységéről polgármester 2.) Az Önkormányzat hitelfelvételi kérelme 3.) KKNSK elszámolása a 2009 évi önkormányzati támogatásról polgármester 4.) Beszámoló az önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5.) Kőrjegyzőségi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 6.) Ajánlattételi felhívás a TIOP pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésére 7.) Mácskovics Félix lakásvásárlási kérelme Zárt ülésen: 1.) Fegyelmi eljárás megindítása Friebert Gábor tanyagondnok ellen 2.) Tájékoztatás Vörös Csabának és feleségének lakáshelyzetéről 3.) Kovács Marcell bejelentése a Farkas László Általános Iskola működésével kapcsolatban 3

4 A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Beszámoló a Démász Zrt tevékenységéről polgármester A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Köszönti Ottmár Lászlót az Edf Démász önkormányzati kapcsolattartóját, és megköszöni a 2010 évben végzett munkájukat, hozzáállásukat a problémákhoz. Felkéri, hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt mondja el. Ottmár László: Elmondja, hogy az idei évtől az értékelést az Energiafogyasztók Szövetsége fogja végezni, az idei év értékelését is elvégezték, és ez alapján megkapták a legjobb hálózati elosztó címet 2010-ben. Maczkó József: Elmondja, hogy van egy Együttműködési Megállapodás, ami egy ciklusra kötött szerződés, és van egy Fizetési Megállapodás is az Edf Démásszal, ami egy egyszeri kártalanítási szerződés. A két szerződés ;- Ft-os összegig fedi egymást. A démász megcsinál egy fejlesztést ;- Ft-ért, a megbeszélés alapján, és így rendezik az átfedést. Ottmár László: Az önkormányzatnak a jelenlegi kerete, amit szabadon fejlesztésre használhat fel ,- Ft. Továbbá elmondja, hogy a transzformátor állomást le fogják festeni a közeljövőben. Ábrahám János: Elmondja, hogy sokan panaszkodnak, sokallják a villanyszámlájukat. Megkérdezi van-e olyan szolgáltatása a Démásznak, hogy családoknál energetikai felmérést végeznek, és tanácsot adnak az energiatakarékosságot illetőleg. Ottmár László: Jelenleg nincs ilyen szolgáltatása a cégnek, de a honlapjukon energiafelhasználási tanácsokról is lehet olvasni, de egy villanyszerelő is tud tanácsot adni. Maczkó József: Soknak találja a lakossági kintlévőséget. Ottmár László: Ezek időszakonként változnak. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Edf Démász beszámolóját a évről. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 4

5 144/2011. (VI. 02.) sz. képviselő-testületi határozat Beszámoló a Démász Zrt tevékenységéről Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete tudomásul veszi az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tevékenységéről szóló beszámolót. a Démász Zrt Erről: Valamennyi képviselő, helyben Démász Zrt. 2.) Az Önkormányzat hitelfelvételi kérelme A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét Oltyánné Kozla Erika: Javasolja, még egy ingatlant kínáljanak fel fedezetként, amennyiben a pénzintézet kéri. Ábrahám János: Javasolja a vasútföldi legelőt felajánlani. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbi kiegészítéssel fogadja el a hitelfelvételi kérelmet. 0339/21 hrsz-ú Vasútföldi legelőt felkínálja az önkormányzat ingatlanfedezetként, amennyiben a Raiffeisen Bank kéri. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozza: 145/2011. (VI.02.) sz. képviselő - testületi határozat Támogatást megelőlegező hitel felvétele Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Támogatást megelőlegező hitelt igényel a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-től az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése céljából a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 232/0601/71/15/2009.számú határozata alapján ,- Ft összegben. 2.) Nyilatkozik, hogy a fenti összeget a pályázati támogatás megérkezésekor egy összegben törleszti vissza. 3.) A hitel kamatára és kezelési költségére ,- Ft-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetésében. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 5

6 Felelős: Maczkó József polgármester Határidő: június 30. Erről: valamennyi képviselő, helyben Raiffeisen Bank Zrt. Kecskemét - é r t e s ü l n e k 146/2011. (VI.02.) sz. képviselő - testületi határozat Fejlesztési célú hitel felvétele Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Fejlesztési célú hitelt igényel a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-től 13 millió Ft összegben (hosszú lejáratra, 9 évre) az alábbi fejlesztési kiadásokra: - IKSZT önerő, - Erdőtelepítés, - Víziközmű társulatnak érdekeltségi hozzájárulás átadása, - Számítógépek beszerzése, - Szennyvíz beruházás I. forduló, önerő, - Kerékpárút építés. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Kelebia Község Önkormányzata összes hitel negyedéves tőketörl ,100% 3 havi BUBOR 2011.május 11-i értéke Fejlesztési hitel MARGE % Kamat % 4,000% 10,100% tőketörlesztés I.n.é. II.n.é. III.n.é. IV.n.é. összesen 6 hiteláll. év végén kamat kamat+tőketörl. összesen összesen: Ell.sz.: Felelős: Maczkó József polgármester Határidő: július

7 Erről: valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Harkakötöny Raiffeisen Bank Zrt. Kecskemét - é r t e s ü l n e k 147/2011. (VI.02.) sz. képviselő - testületi határozat Ingatlanfedezet biztosítása fejlesztési hitelhez Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Az alábbi forgalomképes ingatlanokat felkínálja fedezetként, amennyiben a fejlesztési hitel igénybevételéhez a pénzintézet kéri: - kelebiai 328 hrsz-ú Ifjúsági szálláshely Kelebia József A. u kelebai 068/13 hrsz-ú Csiszári legelő 57 ha terület - kelebiai 0339/21 hrsz-ú Vasútföldi legelő 12,2477 ha terület 2.) Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslését végeztesse el, és a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó szerződés-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Felelős: Maczkó József polgármester Határidő: június 15. Erről: valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Harkakötöny Raiffeisen Bank Zrt. Kecskemét 3.) KKNSK elszámolása a 2009 évi önkormányzati támogatásról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Köszönti Tartott Zsoltot a KKNSK elnökét. Felkéri, hogy ha van szóbeli kiegészítése a 2009-évi elszámolással kapcsolatban, akkor azt mondja el. Maczkó József: Hozzászólás hiányában, javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a KKNSK beszámolóját a 2009 évi önkormányzati támogatásról. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 7

8 148/2011. (VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat KKNSK elszámolása a 2009 évi önkormányzati támogatásról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a KKNSK beszámolóját a 2009 évi önkormányzati támogatásról. Erről: Valamennyi képviselő, helyben KKNSK 4.) Beszámoló az önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a bizottság javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 149/2011. (VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat Beszámoló az önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja az önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Erről: Valamennyi képviselő, helyben 8

9 5.) Körjegyzőségi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Hozzászólás hiányában, javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Körjegyzőségi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza : 150/2011. (VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat Körjegyzőségi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő testülete Elfogadja az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Körjegyzőségi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Erről: Valamennyi képviselő, helyben 6.) Ajánlattételi felhívás a TIOP pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésére A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Elmondja, hogy az előterjesztésben felsorolt cégek kapják meg a teljes dokumentációt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el az ajánlattételi felhívást. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza : 9

10 151/2011. (VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat Ajánlattételi felhívás a TIOP pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésére Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1.) A TIOP-Intelligens Iskola Program informatikai eszközök beszerzése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást indít és az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelő ajánlattételi felhívást fogadja el. 2.) Az ajánlattételi felhívást megküldi az alábbi cégeknek: Chipland Számítástechnikai Kft (3530 Miskolc Rákóczi u 14.) Profil-Copy Kft (6720 Szeged Dáni J. u 6.) LSK Hungária Kft (1118 Budapest Beregszász út 55/B.) MegaraM Irodatechnika (6500 Baja Szabadság út ) Az eljárás lebonyolításával megbízza Piegelné Dr Csényi Magdolna hivatalos közbeszerzési tanácsadót Erről: Valamennyi képviselő, helyben Piegelné Dr Csényi Magdolna 7.) Mácskovics Félix lakásvásárlási kérelme A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét Maczkó József: Felolvassa a kérelmet. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Bizottság javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza : 152/2011. (VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat Mácskovics Félix lakásvásárlási kérelme Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1.) Értékesíti Mácskovics Félix Kelebia Ady Endre u. 226 szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonában lévő Kelebia Ady Endre 168 szám alatti 397 hrsz-ú lakóingatlant. 2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan eladási árában a vevővel egyezzen meg úgy, hogy az lehetőleg érje el a ;- Ft-ot. 3.) Amennyiben nem tudnak, a felek magasabb eladási árban megegyezni úgy engedélyezi az ingatlan ;- Ft-ért történő értékesítését. 4.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. 10

11 Erről: Valamennyi képviselő, helyben Mácskovics Félix -értesülnek- Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József polgármester Oltyánné Kozla Erika körjegyző 11

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 55-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben