Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 7-én tartott rendkívüli üléséről. 276/2011.(XII.07.)sz. kt. határozat 277/2011.(XII.07.)sz. kt. határozat 278/2011.(XII.07.)sz. kt. határozat 279/2011.(XII.07.)sz. kt. határozat Tricomp Kft-vel szerződéskötés informatikai eszközök beszerzésére H&T Corporation Bt.-vel szerződéskötés bútorok beszerzésére Alex Fémbútor Kft-vel szerződés kötése 160 db konferencia szék beszerzésére Tájékoztató a Kelebia Község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) tárgyú projekt finanszírozásával kapcsolatban

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 7-én tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Horváth Jenő, Dr. Rigler László, Varga Sándor (5 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Németh Tibor Szekeres Istvánné Házi Irén Juhász György Oltyánné Kozla Erika körjegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van. Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót. Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót elfogadja. Maczkó József: Javasolja az írásbeli meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadni, azzal a módosítással, hogy az első napirendet A Kelebia Község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) tárgyú projekt finanszírozásával kapcsolatos tájékoztató tárgyalják harmadik pontként. Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 2

3 Napirend: 1.) Közbeszerzési eljárásban szállító kiválasztása az IKSZT projekt megvalósítására. 2.) Közbeszerzési eljárásban szállító kiválasztása közművelődési eszközbeszerzésére 3.) A Kelebia Község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) tárgyú porjekt finanszírozásával kapcsolatos tájékoztató Előadó: Németh Tibor A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Közbeszerzési eljárásban szállító kiválasztása az IKSZT projekt megvalósítására. A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Elmondja, hogy az informatikai eszközök beszerzése, és a bútorok beszerzése kapcsán kell kiválasztani a szállítókat. Átadja a szót Korbel Andreának. Korbel Andrea: Elmondja, hogy a Bíráló Bizottság felbontotta az ajánlatokat. Az informatikai eszközök kapcsán a Tricomp Kft tett a kiírtaknak megfelelő ajánlatot. A Bíráló Bizottság javasolja megkötni a szerződést a Tricomp Kft-vel. A bútor beszerzéssel kapcsolatban egy szegedi cég tett ajánlatot, amit hiánypótoltak, majd ezek után a Bíráló Bizottság javasolja elfogadásra a H&T Corporation Bt. ajánlatát. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Bíráló Bizottság javaslatát az IKSZT projekt megvalósításához a szállítók kiválasztásában. Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 3

4 276/2011.(XII.07.) sz. képviselő-testületi határozat Tricomp Kft-vel szerződéskötés informatikai eszközök beszerzésére Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: Szerződést köt az IKSZT projekt keretében közbeszerzési eljárásban informatikai eszközök beszerzésére a Tricomp Kft-vel. A szerződés ellenértéke ;- Ft nettó+áfa Megbízza Maczkó József t a szerződés előkészítésével, és aláírásával. Felelős: Maczkó József Határidő: december 31. Erről: valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 277/2011.(XII.07.) sz. képviselő-testületi határozat H&T Corporation Bt.-vel szerződéskötés bútorok beszerzésére Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: Szerződést köt az IKSZT projekt keretében közbeszerzési eljárásban bútorok beszerzésére a H&T Corporation Bt-vel. A szerződés ellenértéke ;- Ft nettó+áfa Megbízza Maczkó József t a szerződés előkészítésével, és aláírásával. Felelős: Maczkó József Határidő: december 31. Erről: valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k 2.) Közbeszerzési eljárásban szállító kiválasztása közművelődési eszközbeszerzésére A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: átadja a szót Korbel Andreának Korbel Andrea: 160 db irodai szék beszerzését céloztuk meg. Két pályázat érkezett be, az Alex Fémbútor Kft-é és a Sulimax Kft-é. A Sulimax- ot ki kellett zárni, érvénytelen volt a pályázata, így a Bíráló Bizottság az Alex Fémbútor Kft ajánlatát javasolja elfogadni. 4

5 Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadni a Bíráló Bizottság javaslatát, és így az Alex Fémbútor Kft-vel kösse meg a szerződést. Szavazásra teszi fel javaslatát: ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 278/2011. (XII.07.) sz. képviselő-testületi határozat Alex Fémbútor Kft-vel szerződés kötése 160 db konferencia szék beszerzésére Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Szerződést köt közművelődési közbeszerzési eljárásban 160 db konferencia szék beszerzésére az. Alex Fémbútor Kft-vel. A szerződés ellenértéke ;- Ft nettó+áfa Megbízza Maczkó József t a szerződés előkészítésével, és aláírásával. Felelős: Maczkó József Határidő: december 31 Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - Korbel Andrea elhagyja a tanácstermet. 3.) A Kelebia Község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) tárgyú projekt finanszírozásával kapcsolatos tájékoztató A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Németh Tibort köszönti. Elmondja, hogy az NFÜ-től megérkezett a Támogatási Nyilatkozat, és a Támogatási Szerződés tervezete. Szeretne tájékoztatást kérni a Cash Flow-ról, a bankokkal folytatott tárgyalásoktól a hitel ügyében. Átadja a szót Németh Tibornak. Németh Tibor: Megmutatja a projekt, eszközök források táblázatát. A csatornaépítés 1,2 milliárd Ft-ba fog kerülni. A projekt 80%-os támogatási intenzitású. A Viziközmű Társulatnak 130 millió Ft hitelt kell felvennie. A fedezeti rész nagy részét a lakossági önerő adja. Összesen 752 érdekelt van, ez diszkontált befizetésben 138 millió Ft-ot jelent. A bankok a befizetések közül a jóhiszeműeket fogadják el csak 100%-ban, a kényszerérdekelteket csak 60-70%-ban. Az össz befizetés 152 millió Ft, de ezekkel a korrekciókkal csak 138 millió Ft. A teljes Cash Flow két lényeges eleme, hogy az 5

6 önkormányzatnak 48 millió Ft-tal kell hozzájárulnia, a másik a társulat egyenlege nem mehet negatívba. Rosszabbra nem számítanak, mert vannak biztonsági tartalékok. A banki helyzetről a következőket mondja el: Magyarországon 100 szennyvíz projekt tart az elején. A közbeszerzések most bonyolódnak, máshol is hitel problémák vannak. Az NFÜ vezérigazgató helyettesével volt a K&H Banknál, és az önrész kérdéséről tárgyaltak. Az NFÜ is érzi, hogy 100 projekt állni fog, ha nem segítenek. Elmondja, milyen lehetőségek vannak a hiányzó összeg megszerzésére. 1.) BM önerő pályázat: 2-3 hónapos átfutással már több pályázatot véghezvitt. Annak az összegnek az 50%-ra lehet pályázni, ami nincs lefedve lakossági önerővel. Jelen esetben millió Ft-ra. 2.) Üzemeltetőtől való diszkontpénz 3.) Vízmű hitelfelvétele A kérdés, hogy a banki aktivitást hogyan lehet növelni. A bankoknak az a problémájuk, hogy az állam egyedül hagyja őket. A megoldás: 1.) Hitelgarantica Rt állami garancia alap, ami már két éve nem jól működik. Az önkormányzati szférán belül augusztusig nem adott biztosítékot. 2.) Az NFÜ-nél kell létrehozni az alapot ig nem tudja megtenni. Létre hoz egy garancia alapot, és ha bedől a projekt a banknak van biztosítéka. 3.) NFÜ megemeli a támogatási intenzitást. Jelenleg 85% volt a plafon. Ez a problémát nem oldja meg, a bankok nem lesznek biztosítva ettől a lépéstől. Elmondja, hogy a K&H Bank esetében le fognak állni a hitelezések, valószínű a többi banknál is. Kivétel lesz a Viziközmű Társulatok által felvehető hitel. A Raiffeisen Bank nem változtatott az álláspontján. Az OTP csak az LTP diszkont részét finanszírozza meg. A többi bank elzárkózott. A Takarék Szövetkezetek nincsenek erre felkészülve. A K&H Bank döntése bíztató. Maczkó József: A bankvezetők tájékoztatásából arra lehet következtetni, hogy amíg nem fogadják el az önkormányzati, a költségvetési, és a víziközmű törvényt nem lesz változás. Németh Tibor: A Víziközmű törvényt december 31-ig elfogadják. Centralizációt tartalmaz. A jelenlegi 420 víziközműből fog maradni, a többinek be kell olvadnia. Üzemeltetőt kell keresnie az önkormányzatnak. Az állam regionális Vízműt szeretne. Az önkormányzatnak úgy kell helyezkednie, hogy előnye származzon ebből. Két lehetőség lesz: Az önkormányzatok társulnak, és maguk hoznak létre egy víziközműt, vagy kényszerüzemeltetőket jelölnek ki számukra. Házi Irén: 1.2 milliárd a bruttó bekerülési értéke, 80,2% a támogatási intenzitás, és 20 % az LTP+ az egyösszegű befizetés, és a hitel. Németh Tibor: A forrás szükséglet 254 millió Ft. Fedezete a lakossági rész, hiányzok 48 millió Ft. Ez a forrásszükséglet. Ezt lehet fedezni például a BM pályázattal. Házi Irén: 254 milliót %-kal diszkontálják. Németh Tibor: A végén, ha minden bejön 90%-lesz. Házi Irén: LTP-s befizetések, + a 30 % állami támogatás, és az erre felvehető hitel. Németh Tibor: ez nem elegendő, ezen felül kell a 48 millió Ft-os hitel. Műszaki tartalékok vannak beépítve az RMT-be, de ezeket az összegeket felhasználni szinte lehetetlen. Előre nem látható eseményekre lehet csak felhasználni. Házi Irén: A Víziközmű gyűjti a befizetéseket, de mikor fog kibukni, hogy a működése során többet él föl? 6

7 Németh Tibor: A működési célú kiadásokra külön hitelszerződés van, és az is részekre van bontva. Házi Irén: Ltp-re tud felvenni a Víziközmű 170 milliót, ehhez jön az egyösszegű, és a jogi rész is. Németh Tibor: betétezni tudunk. Ha kevesebb a kamat, mint a bevétel, a cash flowba, kiválthatjuk a Víziközmű hitelt. A műszaki átadásnál, ha minden számlát kifizetünk, lehet kötvényesíteni. Ezt érdemes lesz megcsinálni, mert a kötvények mögé odaáll az állam. A lakosságihoz kell még a 48 millió Ft. Házi Irén: 170 millió a lakossági önerőre felvett hitel, ehhez kell még a 48 millió Ft. Ezek időben változnak. Mi lehet a 48 millió Ft fedezete? Németh Tibor: 1.) A BM önerő alap, ez kb. 25 millió Ft-ot jelenthet. 2.) Az üzemeltetők által a vízdíjak lehetnek a segítségünkre. Ebben a Víziközmű törvény fog segíteni. 3.) Azokat a költségeket, amiket nem lehet lehívni, hagyjuk a banknál tartalékkeretként. Ez a forráshiányt fogja csökkenteni (50 millió Ft körül van) Ábrahám János: képlékeny a 48 millió Ft Németh Tibor: A Víziközmű törvény lehetetlenné teszi a CBA-t. Jobb lenne, ha garanciaalapot kapnának a bankok. Maczkó József: 85 millió Ft a tartalék. Németh Tibor: A kivitelezésnél Áfa nem jelentkezik, nettóban beszélünk. Ha megvan a hitel, akkor lesz szükség a marketingre, hogy az első felülvizsgálás időszakára 80 %- os legyen a támogatási intenzitás. A bank a kivitelezőt kérni fogja, hogy nyisson egy számlát, az önkormányzat az önerőt oda fizeti ki. A bank független, és oda teszi a teljes önerőt, annak ellenére, hogy ha van hiány, de ezt a részt le is zárolja, és az önkormányzat le is hívhatja a pénzt. Házi Irén: Meg kell oldani, nehogy késedelmes fizetésbe essünk. Németh Tibor: Válaszol Házi Irén kérdésére, van 5% garanciális visszatartás. Ábrahám János: A tartalékkeret 20%-a megspórolható? Németh Tibor: kétharmaddal lehet számolni. A kivitelező a tartalékkeretet szeretné használni. A 80 milliónak a támogatási intenzitással le nem fedett részére igaz a spórolás. Ábrahám János: A mérnöknek nincs tartalékkerete, ez nem fog gondot okozni? Németh Tibor: Elvileg meg kell csinálnia. Ábrahám János: A mérnök le akarja majd hívni a keretet. Ha a gázolaj költségek 400;- Ft fölé mennek, felborul az egész. Házi Irén: Közbeszerzéssel kell levédeni. 7

8 Németh Tibor: Az árak az építés idejére lettek megállapítva. Nem minden emelkedett azonos mértékben. Maczkó József: Az első feladat, hogy üzemeltetőt keressünk. A mi esetünkben a Halasvíz, és a Bajavíz Kft jöhet szóba. Németh Tibor: Nem egy nagy üzemeltetőt kell keresni, hanem az önkormányzatoknak kell összefogniuk, hogy ők diktálják a feltételeket. Házi Irén: Nem szükséges, hogy szomszédos üzemeltető legyen. Maczkó József: Megköszöni a tájékoztatót Németh Tibornak, és megkéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el az írásbeli előterjesztésnek megfelelően Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 279/2011. (XII.07.) sz. képviselő-testületi határozat A Kelebia Község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) tárgyú projekt finanszírozásával kapcsolatos tájékoztató Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Tudomásul veszi a Kelebia Község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) tárgyú projekt finanszírozásával kapcsolatos tájékoztatót. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika körjegyző 8

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 június 02-án tartott üléséről. 144/2011.(VI.02.)sz.kth 145/2011.(VI.02.)sz.kth

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartott üléséről. 143/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 144/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-29/2011. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 13-án

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Major Ferencné,

Részletesebben

01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. június 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-96/2010. J E G Y Z Õ K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 54/2012. (VI. 25.)

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2015.(I.10.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. február 24- én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. szeptember 25-én megtartott nyílt rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben.

Részletesebben