Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Szent Erzsébet Otthonház energetikai felújítása tárgyában tárgyú eljárásban 125/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Gézengúz Óvoda energetikai felújítása tárgyú eljárásban 126/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Községi Önkormányzat Napköziotthonos Konyha energetikai felújítása tárgyú eljárásban 127/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Farkas László Általános Iskola energetikai felújítása tárgyú eljárásban 128/2014.(VIII.12.) sz. határozat 129/2014.(VIII.12.) sz. határozat Tompa Város kérelme óvodások elhelyezésével kapcsolatban Interpellációra válaszadás

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 12-én tartott üléséről. Jelen vannak: Ábrahám János, Dr. Rigler László, Horváth Jenő, Maczkó József, Varga Sándor (5 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Vrabély Imre Magyar Energia Centrum Kft ügyvezetője Oltyánné Kozla Erika jegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van. Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi kiegészítéssel: 5.) Tompa Város kérelme óvodások elhelyezésével kapcsolatban. Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Szent Erzsébet Otthonház energetikai felújítása tárgyában tárgyú eljárásban 2. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Gézengúz Óvoda energetikai felújítása tárgyú eljárásban 3. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Községi Önkormányzat Napköziotthonos Konyha energetikai felújítása tárgyú 4. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Farkas László Általános Iskola energetikai felújítása tárgyú eljárásban 5. Tompa Város kérelme óvodások elhelyezésével kapcsolatban 2

3 Napirend előtt: I N T E R P E L L Á C I Ó Varga Sándor: A József A u D-i részén lakók jelezték, hogy a kerékpárútra nem tudnak ráhajtani, mert az korláttal le lett zárva. Az átjáró távolabb került, de a járda nem elég széles a biciklis közlekedéshez. Javasolja kiszélesíteni az említett járdaszakaszt. I N T E R P E L L Á C I Ó R A V Á L A S Z A D Á S Maczkó József: A kressz szabályainak megfelelően a lehető legközelebb jelölték ki az átkelő helyét. A járda valóban keskeny a biciklivel való közlekedéshez, ezért az önkormányzat kiszélesíti azt. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. 129/2014.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Varga Sándor interpellációjára adott válaszát elfogadja a Bajcsy-Zs u-i járdaszakasz kiszélesítésével kapcsolatban. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Kelebiai i Hivatal -értesülnek- A napirendi pontok tárgyalása: 1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Szent Erzsébet Otthonház energetikai felújítása tárgyában tárgyú eljárásban A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi Maczkó József: Köszönti Vrabély Imrét, aki az energetikai pályázat előkészítője és műszaki ellenőre, hogy tájékoztassa a képviselőket a pályázatról. 3

4 Vrabély Imre: Az Energetika pályázatban 5 épület teljes energetikai korszerűsítése fog megvalósulni. Körülbelül 202 millió Ft támogatás és 30 millió Ft önrész szükséges a megvalósuláshoz. A kivitelezőkkel már a szerződéskötésnél tartanak. A legsürgetőbb az iskola, ott szeptemberben kezdődik a kivitelezés, szakaszokban fognak dolgozni. A pályázatot két fő részre lehet osztani, az épület energetika részre, az épületek állapotának javításáról szól, melyben ablakcserék, szigetelések és gépészeti korszerűsítés van benne, a másik a megújuló energia hasznosítása. Napelemek, napkollektorok és biomassza kazán lesz beépítve. Maczkó József: Magyar gyártmányú napelemek lesznek beszerelve, így biztosan lesz rá garancia. Vrabély Imre: Valóban a székesfehérvári napelem gyár fogja legyártani őket, 25 év garanciát vállalva. A hőszigetelés, nyílászárók cseréje 1,5 hónap, az után lehet elkezdeni a gépészeti átalakításokat. A várható befejezés kb 2 hónap. Válaszol Dr Rigler László kérdésére: a biomassza egy általános fogalom, minden biomassza ami növényi eredetű. Jelenleg a tornaterem fatüzelését jelenti a biomassza kazán beszerelése. Válaszol Horváth Jenő kérdésére: Az iskola pala tetőjére is fel lehet szerelni a napelemeket, kollektorokat, ha eltörik a pala a kivitelezőnek kell azokat pótolnia. A szerkezet kibírja a terhelést. Maczkó József: Ismerteti a Bíráló Bizottság által készített jegyzőkönyveket. További hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szent Erzsébet Otthonház energetikai felújításával a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően a Fehér Ablak Kft-t (1016 Bp, Hegyalja út 23.) bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével. Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot: 124/2014.(VIII.12.) sz. kt. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Szent Erzsébet Otthonház energetikai felújítása tárgyában tárgyú eljárásban 1. Megállapítja, hogy a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft (9200 Mosonmagyaróvár Bükk u 6) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 2. Megállapítja, hogy az alábbi érvényes ajánlatok kerültek benyújtásra: 2.1.I számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: Polyalpan-Hungaria Kft (1158 Bp. Rákospaotai Körvasút sor 61.) Nettó vállalkozási díj: ;- Hu Ft 2.2. II. számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: Fehér Ablak Kft (1016 Bp, Hegyalja út 23.) Nettó vállalkozási díj: ;- HU Ft 3. A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő Fehér Ablak Kft. (1016 Bp, Hegyalja út 23.) 4. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. Felelős: Maczkó József polgármester 4

5 Erről: valamennyi képviselő, helyben Magyar Energia Centrum Kft Kecskemét Kelebiai i Hivatal 2. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Gézengúz Óvoda energetikai felújítása tárgyú eljárásban A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően a Gézengúz Óvoda energetikai felújításával a Bria-Inter Kft-t (2209 Péteri Táncsics M u 37.) Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 125/2014.(VIII.12.) sz. kt. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Gézengúz Óvoda energetikai felújítása tárgyú eljárásban 1. Megállapítja, hogy a Haus-Ber Kft (8200 Veszprém Pöltenberg Ernő u 16. 4/1. sz) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 2. Megállapítja, hogy az alábbi érvényes ajánlat került benyújtásra: 2.1.I számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: Bria-Inter Kft (2209 Péteri Táncsics M u 37.) Nettó vállalkozási díj: ;- Hu Ft 3. A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő a Bria-Inter Kft (2209 Péteri Táncsics M u 37.) 4. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. Felelős: Maczkó József polgármester Erről: valamennyi képviselő, helyben Magyar Energia Centrum Kft Kecskemét Kelebiai i Hivatal 3. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Községi Önkormányzat Napköziotthonos Konyha energetikai felújítása tárgyú 5

6 A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Napköziotthonos Konyha energetikai kivitelezési munkálataival bízza meg a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően az EVO- KOMPLEX Kft-t. (8900 Zalaegerszeg Rákóczi út 4-8.) Szavazásra teszi fel a javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 126/2014.(VIII.12.) sz. kt. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Községi Önkormányzat Napköziotthonos Konyha energetikai felújítása tárgyú eljárásban 1. Megállapítja, hogy a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft (9200 Mosonmagyaróvár Bükk u 6) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 2. Megállapítja, hogy az alábbi érvényes ajánlatok kerültek benyújtásra: 2.1.I számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: EVO-KOMPLEX Kft (8900 Zalaegerszeg Rákóczi út 4-8.) Nettó vállalkozási díj: ;- Hu Ft 2.2. II. számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: ZERON ZRT (3530 Miskolc Meggyesalja u 5. 1 em 3.) Nettó vállalkozási díj: ;- HU Ft 3. A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő az EVO-KOMPLEX Kft (8900 Zalaegerszeg Rákóczi út 4-8.) 4. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. Felelős: Maczkó József polgármester Erről: valamennyi képviselő, helyben Magyar Energia Centrum Kft Kecskemét Kelebiai i Hivatal 4. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Farkas László Általános Iskola energetikai felújítása tárgyú eljárásban A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően a Kelebiai Farkas László Általános Iskola energetikai felújításának kivitelezésével bízza meg a Fehérép Kft-t ( 8000 Székesfehérvár Szigeti út 13) 6

7 Szavazásra teszi fel a javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 127/2014.(VIII.12.) sz. kt. határozat Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés a Kelebiai Farkas László Általános Iskola energetikai felújítása tárgyú eljárásban 1Megállapítja, hogy az alábbi érvényes ajánlatok kerültek benyújtásra: 1.1.I számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: ÉPKAR Zrt. (1112 Bp, Németvölgyi út 146.) Nettó vállalkozási díj: ;- Hu Ft 1.2. II. számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: West Hungária Bau Kft (2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u 1.) Nettó vállalkozási díj: ;- HU Ft 1.3. III számú ajánlat: Ajánlattevő neve, székhelye: Fehérép Kft ( 8000 Székesfehérvár Szigeti út 13) Nettó vállalkozási díj: ;- HU Ft 2. A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő a Fehérép Kft ( 8000 Székesfehérvár Szigeti út 13) 3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. Felelős: Maczkó József polgármester Erről: valamennyi képviselő, helyben Magyar Energia Centrum Kft Kecskemét Kelebiai i Hivatal 5. Tompa Város kérelme óvodások elhelyezésével kapcsolatban A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erika jegyzőnek. Oltyánné Kozla Erika: Elmondja, hogy a tompai jegyző szóban kereste meg azzal a kéréssel, hogy mivel a tompai óvoda két hétre bezár és néhány szülő nem tudja elhelyezni a gyerekeket szeretnék ha a Gézengúz Óvoda befogadná őket. 9 gyerekről van szó, az utazásukat biztosítják. A két 7

8 önkormányzat között jönne létre egy megállapodás, az óvodavezetők is megbeszélték a részleteket, természetesen az étkeztetést is kifizetik. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössön megállapodást Tompa Város Önkormányzatával arra vonatkozóan, hogy a tompai Bokréta Önkormányzati Óvodából 9 gyermek két hétre történő befogadását vállalja a kelebiai Gézengúz Óvoda. Szavazásra teszi fel a javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 128/2014.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat Tompa Város kérelme óvodások elhelyezésével kapcsolatban 1. Megállapodást köt Tompa Város Önkormányzatával az alábbiaknak megfelelően: 2. a kelebiai Gézengúz Óvoda vállalja 9 tompai óvodáskorú gyermek befogadását augusztus augusztus időszakban. 3. a gyermekek óvodába hordását, étkeztetésének költségeit Tompa Város Önkormányzata vállalja. 4. megbízza a polgármestert a megállapodás előkészítésével és aláírásával. Erről: valamennyi képviselő, helyben Kelebiai i Hivatal Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József polgármester Oltyánné Kozla Erika jegyző 8

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Szakáld Község Önkormányzat képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben