J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 28-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza ülésterme Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Nagy László 5.) Dr. Málnai János, 6.) Nagy László képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos Biczó Ernő polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd ismertette, hogy az ülés telefonon történő összehívását az óvoda fűtéskorszerűsítésére bekért ajánlatok elbírálásának szükségessége tette indokolttá. Ezen kívül még három szintén sürgős döntést igénylő napirendet kell megtárgyalni a testületnek. Ezt követően a polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van. Távolmaradását Vermes György képviselő bejelente. A polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta a rendkívüli ülés napirendjeit 1. A Belügyminisztérium által kiírt 1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása, a győztes pályázat kihirdetése. 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 100/2011. (VI.7.) számú határozat módosítása 3. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötendő az Emelt szintű Idősek Otthona ékeztetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása. 4. A polgármesteri hivatal radiátorcsere munkálataira benyújtott ajánlatok elbírálása A képviselő-testület a polgármester napirendekre tett javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. A Belügyminisztérium által kiírt 1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására berkezett árajánlatok elbírálása, a győztes pályázat kihirdetése. Biczó Ernő: Ismertette, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton az óvoda fűtés korszerűsítésére ,- Ft támogatást nyertek, melyhez a szükséges önerő mértéke ,- Ft. A beruházás megvalósítására irányuló ajánlatkérési eljárás során három ajánlat érkezett, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a SIPOS Gáz, fűtés és Gépészeti

3 Szerelő Kft. tette, bruttó ,- Ft összeggel. Javasolta, hogy a legkedvezőbb ajánlatként a SIPOS Kft-t hirdesse ki a testület. A beruházás augusztus 1-jén kezdődik, a befejezési határidő október 15. K é r d é s : Izsák Kálmán: Megkérdezte, hogy október 15-ig elkészülnek-e a munkálatokkal? A kibontott csövekkel és radiátorokkal mi lesz, ki adja le a MÉH telepen? Biczó Ernő: A vállalkozó ígéretet tett arra, hogy még augusztusban elkészülnek a felújítással. A kibontott vasat a hivatal fogja leadni. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Javasolta, hogy a leadott vashulladékért kapott pénzt az óvoda kapja meg. A szerződés aláírásakor figyeljenek arra, hogy a kibontott anyagra vonatkozóan mit tartalmaz. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2011. (VII.28.) határozata A Belügyminisztérium által kiírt 1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról, a győztes pályázat kihirdetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete által kiírt 1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására beérkezett ajánlatok alapján a SIPOS Gáz, Fűtés és Gépészeti Szerelő Kft ,- Ft+ÁFA azaz bruttó ,- Ft ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű árajánlatot adót hirdeti ki az eljárás győzteseként. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft Az önerő mértéke: ,- Ft A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, Ajánlattevők, Irattár 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 100/2011. (VI.7.) számú határozat módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület a 100/2011. (VI.7.) számú határoztában állapította meg a Faluházban és Tájházban fizetendő bérleti díjakat. A bérleti

4 díjak alkalmazása során problémaként merült fel, hogy egyes civil szervezetek rendszert csinálnak a zenés rendezvények tartásából, mivel a határozat szerint 100 %-os bérleti díj kedvezményt kapnak. Az működés során felmerült továbbá az is, hogy lakodalom esetén részesüljön 50 % kedvezményben az a házaspár, amelyeknek egyike Decsen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: Javasolta, hogy a civil szervezetek részére évente egy alkalommal zenés rendezvény céljára (szponzorbál) ingyen vehessék igénybe a Faluház helyiségeit, de kauciót ekkor is fizessenek. Ha több ilyen rendezvényt szeretnének tartani, a bérleti díjat fizessék ki. Izsák Kálmán: Az elmúlt időszakban harmadszor módosítják a Faluház és Tájház bérleti díjait. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az egyik módosításra azért volt szükség, mert a jogszabályi előírásoknak tettek eleget azzal, hogy a vagyongazdálkodásról szóló rendelet mellékletéből kivették a bérleti díjakat tartalmazó mellékletet. Jelen módosítást pedig a gyakorlatban tapasztaltak tették szükségessé. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2011. (VII.28.) határozata A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 100/2011. (IV. 7.) számú határozat módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2011. (IV. 7.) számú határozatának 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: a) A fenti bérleti díjak és a kaució előre fizetendők. b) A helyi civil szervezetek a fenti helyiségeket térítésmentesen használhatják, továbbá évente egyszer, ha azt zenés rendezvény (bál) céljából veszik igénybe szintén ingyenes azzal, hogy a kauciót kötelesek kifizetni. Az adott évben minden további zenés rendezvény (bál) céljából történő igénybevételért kötelesek a helyi civil szervezetek a fenti bérleti díjakat kifizetni. c) Lakodalom esetén a megállapított bérleti díjak tekintetében 50 %-os kedvezmény illeti meg azon házaspárokat, amelyeknek legalább egyike Decs nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Határidő: Folyamatos Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Faluház, Tájház Pénzügyi ügyintéző-irányító

5 3. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötendő az Emelt szintű Idősek Otthona ékeztetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette a képviselő-testülettel, hogy az Emeltszintű Idősek Otthona működtetése érdekében a Szoceg Nonprofit Kft-vel történt egyeztető tárgyalások alapján az Idősek Otthona étkeztetését az önkormányzat által üzemeltetett Decsi Konyháról veszik igénybe július 1-jétől. Az erről szóló szolgáltatási szerződés írásba foglalása megtörtént, annak elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2011. (VII.28.) határozata A Szoceg Nonprofit Kft. által működtetett Idősek Otthon étkeztetésének biztosítására kötött szolgáltatási szerződés elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szoceg Nonprofit Kft. által működtetett Idősek Otthon étkeztetésének biztosítására vonatkozó a jegyzőkönyv mellékletét képező - szolgáltatási szerződést elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Szoceg Nonprofit Kft. Decsi Konyha Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 5. A polgármesteri hivatal radiátorcsere munkálataira benyújtott ajánlatok elbírálása Biczó Ernő: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri hivatal radiátor csere munkáira árajánlatokat kértek. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a SIPOS Gáz, Fűtés és Gépészeti Szerelő Kft. tette, bruttó , Ft összeggel. Javasolom az ajánlat elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követen a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a

6 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2011. (VII.28.) határozata A polgármesteri hivatal radiátor csere munkáira benyújtott ajánlatok elbírálásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal radiátor csere munkáinak elvégzésére beérkezett ajánlatok közül a SIPOS Gáz, Fűtés és Gépészeti Szerelő Kft. bruttó ,- Ft ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű árajánlatot adót hirdeti ki győztesként. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja. Határidő: augusztus 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: SIPOS Kft Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 18 óra 50 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet Polgármester jegyző

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben