J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Decs, Fő utca 23. Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Nagy László, 4.) Velő István képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) dr. Horváth Mónika aljegyző, 3.) Galambos Attila alpolgármester Jegyzőkönyvvezető: dr. Horváth Mónika aljegyző N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 7 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, távolmaradását Izsák Kálmán, Dr. Málnai János és Vermes György képviselők bejelentették. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a 6. napirendi pontot vegyék le az ülés napirendjéről, valamint új napirendként vegyék fel az alábbi napirendeket: Nyílt ülésre: 1. Döntés a Decsi Kiss Jánossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról 2. Döntés a képviselő-testület 59/2014. (III.26.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről 3. Javaslat a Sárpilis Község Önkormányzatával kötött szállítási szerződés módosítására, valamint szolgáltatói szerződés megkötésére 4. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megvitatása Zárt ülésre: 1. Döntés a Sárköz Fejlesztő Kft-ben főállású munkavállaló foglalkoztatásáról A nyílt és a zárt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban más módosító javaslat nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére vonatkozó módosító javaslatokat, melyeket a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal - elfogadott. Ezt követően Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjait a már elfogadott módosításokkal együtt. A képviselő-testület Biczó Ernő polgármester napirendre tett javaslatát, a már elfogadott módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendeket állapította meg: 1. Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról (104. sz. előterjesztés) 2

3 2. Döntés az Egyesült Regionális Víziközmű Zrt. által végzett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban (105. sz. előterjesztés) 3. Az Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi pénzügyi elszámolásának és beszámolójának megvitatása (106. sz. előterjesztés) 4. A Szent István napi vigadalmak Decsen elnevezésű rendezvényen reklám tevékenység ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása (107. sz. előterjesztés) 5. Javaslat a Decsi Konyhán adminisztrátor foglalkoztatására (108. sz. előterjesztés) 6. Döntés a Decsi Kiss Jánossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról 7. Döntés a képviselő-testület 59/2014. (III.26.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről 8. Javaslat a Sárpilis Község Önkormányzatával kötött szállítási szerződés módosítására, valamint szolgáltatói szerződés megkötésére 9. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megvitatása Zárt ülésen: 10. Döntés a helyi választási bizottság, valamint a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról (109. sz. előterjesztés) 11. Döntés a Sárköz Fejlesztő Kft-ben főállású munkavállaló foglalkoztatásáról N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kérdések: Biczó Ernő polgármester: Ugyanarról a két gyermekről van szó, mint a március eleji testületi ülésen? dr. Horváth Mónika aljegyző: Igen, csak most a tanév második felére kéri a pécsi önkormányzat az étkeztetési hozzájárulást. Hozzászólások: Nagy László képviselő: Nem javasolom, hogy fizessünk, a költségvetésbe sincs betervezve. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 3

4 Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról szóló A írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2014. (VII.30.) számú határozata A Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a decsi lakóhelyű Pécsre iskolába járó gyermekek étkeztetés biztosítására kötelezett Pécs MJV Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához költségvetésének forráshiánya miatt - nem járul hozzá. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Pécs MJV Polgármesterét értesítse. Határidő: Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pécs MJV Polgármesteri Hivatala 2. Döntés az Egyesült Regionális Víziközmű Zrt. által végzett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Nagyközség Önkormányzata és az Egyesült Regionális Víziközmű Zrt. közötti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos megállapodásról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2014. (VII.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata és az Egyesült Regionális Víziközmű Zrt. közötti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos megállapodásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és az Egyesült Regionális Víziközmű Zrt (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) közötti, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: július 31. Felelős. Biczó Ernő polgármester 4

5 A határozatról értesül: Szekszárdi Vízmű Kft Szekszárd, Epreskert u. 3. Az Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi pénzügyi elszámolásának és beszámolójának megvitatása Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi elszámolásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2014. (VII.30.) határozata Az Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi elszámolásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi működéséről szóló beszámolóját és a társulás jegyzőkönyv mellékletét képező évi pénzügyi elszámolását megvitatta és azt elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a évre esedékes ,- Ft átutalásáról a évi költségvetés terhére gondoskodjon. Határidő: augusztus 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere 4. A Szent István napi vigadalmak Decsen elnevezésű rendezvényen reklám tevékenység ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Nagyközség Önkormányzata és az Alisca Bau Építőipari Zrt. közötti megállapodás jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 5

6 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2014. (VII.30.) határozata A Decs Nagyközség Önkormányzata és az Alisca Bau Építőipari Zrt. közötti megállapodás jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és az Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) között július 7-én kötött megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: augusztus 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Alisca Bau Építőipari Zrt. 5. Javaslat a Decsi Konyhán adminisztrátor foglalkoztatására Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Elmondta, hogy a legújabb adatok szerint a Decsi Konyha kb. plusz ,-Ft-ot termelt, ennek a bevételnek a terhére megoldható az új munkatárs felvétele. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Konyhán adminisztrátor határozatlan idejű foglalkoztatásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület a szükséges fedezetet a évi költségvetésében a Decsi Konyha többletbevétele terhére biztosítja. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2014. (VII.30.) számú határozata A Decsi Konyhán adminisztrátor határozatlan idejű foglalkoztatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Konyhán 1 fő adminisztrátor határozatlan idejű foglalkoztatását engedélyezi a mindenkori minimálbér összegéért. Az adminisztrátor munkatárs munkaszerződés alapján, napi nyolc órában látja el feladatait. A képviselőtestület az ehhez szükséges fedezetet a évi költségvetésében a Decsi Konyha többletbevétele terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az állás betöltésével kapcsolatos munkaügyi okmányok elkészíttetésére. Határidő: július 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: 6

7 6. Döntés a Decsi Kiss Jánossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról Biczó Ernő polgármester ismertette a megbízási szerződés tervezetét. Elmondta, hogy az önkormányzat Decsi Kiss Jánossal augusztus, szeptember, október hónapra kötné meg a megbízási szerződést tárlatvezetésre, havi ,-Ft megbízási díj ellenében. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Kiss Jánossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2014. (VII.30.) számú határozata Decsi Kiss Jánossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és Decsi Kiss János (7121 Szálka, Táncsics M. u. 43.) között, tárlatvezetés ellátására kötendő megbízási szerződést - a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: augusztus 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsi Kiss János 7. Döntés a képviselő-testület 59/2014. (III.26.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről Biczó Ernő polgármester elmondta, hogy július 28-án kapták kézhez a Tolna Megyei Kormányhivatal Főigazgató Asszonyának tájékoztatását, mely szerint több települési önkormányzat részéről felmerült az általuk fenntartott óvoda nyári zárva tartása jogszerűségének kérdése. A tájékoztatásból kiderül, hogy a Kormányhivatal álláspontja szerint a települési önkormányzatoknak a kötelező óvodai ellátást a nevelési év során folyamatosan biztosítaniuk kell és csak abban az esetben van jogszerű lehetőség az önkormányzatok által fenntartott óvodák egy vagy több hétig tartó bezárására, ha a kötelező önkormányzati feladatellátást az önkormányzat egyéb módon (pl. társulás) megszervezi. Erre figyelemmel szükségessé vált a Decs Tesz-Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról szóló 59/2014. (III.26.) számú határozat hatályon kívül helyezése. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz-Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról szóló 59/2014. (III.26.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 7

8 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2014. (VII.30.) számú határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról szóló 59/2014. (III.26.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontjára és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (2) bekezdésére figyelemmel a Decs Tesz-Vesz Óvodát augusztus hónapban nyitva tartja, ezért az 59/2014. (III.26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szülőket hirdetményi úton tájékoztassa a határozat hatályon kívül helyezéséről. Határidő: augusztus 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a hirdetmény közzétételéért) A határozatról értesül: Óvodavezető 8. Javaslat a Sárpilis Község Önkormányzatával kötött szállítási szerződés módosítására, valamint szolgáltatói szerződés megkötésére Biczó Ernő polgármester ismertette a szállítási szerződés módosítására vonatkozó tervezetet, valamint a szolgáltatói szerződés tervezetét. Elmondta, hogy a sárpilisi önkormányzattal megkötött ételszállítási szerződés július 31-én lejár. A sárpilisi polgármester jelezte, hogy a évi nyári gyermekétkeztetésre Sárpilis község eredményesen pályázott, ezért lenne szükség az ételszállítási szerződés meghosszabbítására, valamint az étkeztetési feladatok ellátására szolgáltatói szerződés megkötésére. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Nagyközség Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata között fennálló szállítási szerződés módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2014. (VII.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata között fennálló szállítási szerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata között január 30-án létrejött - főzőkonyhai étel szállítására vonatkozó - szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 8

9 1. A szerződés II/1. pontja a következők szerint módosul: Szerződő felek rögzítik, hogy a szállítási szerződés január 1. napjától augusztus 29. napjáig határozott időtartamra jön létre. 2. A szállítási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak. Határidő: július 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata Ezt követően Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Sárpilis Község Önkormányzatával kötött szolgáltatói szerződés jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2014. (VII.30.) számú határozata Sárpilis Község Önkormányzatával kötött szolgáltatói szerződés jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárpilis Község Önkormányzatával augusztus 4. napjától augusztus 29. napjáig, határozott időtartamra szóló, a nyári gyermekétkeztetés keretén belül étkeztetési feladatok ellátására vonatkozó a jegyzőkönyv mellékletét képező - szolgáltatói szerződést jóváhagyja. Határidő: július 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata 9. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megvitatása Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos határozati javaslatot. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Nagy László képviselő: Érdemes lenne a díjakat összevetni a környező települések díjaival. 9

10 Galambos Péter alpolgármester: Szerintem a Faluház kistermének bérlete esetén ne legyen külön takarítási díj, azt foglalja magába a bérleti díj. Biczó Ernő polgármester: Októberben mindenképpen szükséges lesz az egész működés felülvizsgálata, de addig is segítség a Faluházban dolgozó munkatársnak a korábbi díjszabás pontosítása és egy határozatban szabályozása. Egyetértek az alpolgármester véleményével, a takarítási díjat a Kisterem és a Tájház bérleti díja tartalmazhatja, vagy inkább módosítsuk úgy a javaslatot, hogy a Kisterem bérleti díja lakodalom, zenés rendezvény esetén nem ,-Ft, hanem ,-Ft és egyéb, nem zenés rendezvény esetén nem ,-Ft, hanem 7.000,-Ft legyen. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Véleményem szerint a Tájházban nem kellene engedni lakodalom tartását, nagyon nagy értékek vannak ott. Az viszont jó lenne, ha az esküvői szertartás idejére ingyen igénybe lehetne venni. Biczó Ernő polgármester: Egyetértek az alpolgármester asszonnyal. Az írásos javaslat értelmező rendelkezései között szereplő közösségek fogalmát érdemes lenne oly módon meghatározni, hogy közösségek a Decs nagyközség területén több éve működő közösségek. Galambos Péter alpolgármester: Úgy gondolom, hogy a közösségekre vonatkozó fogalom meghatározásban nem célszerű szerepeltetni a több éve működő kitételt, mivel így az újonnan alakuló közösségek nem tudnák igénybe venni a díjkedvezményt. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester az elhangzott hozzászólásokra figyelemmel az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluház és Tájház helyiségeinek bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg augusztus 1-jétől: 1. Faluház: A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák Nagyterem: (asztalokkal, székekkel, abrosszal, igény szerint): 2 óra 4 óra 8 óra ,- Ft ,- Ft ,- Ft - Lakodalom Kaució ,- Ft ,- Ft Takarítás díja ,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. - zenés rendezvény (bál) Kaució ,- Ft ,- Ft Takarítás díja ,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. Kisterem: (asztalokkal, székekkel, abrosszal, igény szerint): 3 000,- Ft/óra - Lakodalom, zenés rendezvény Kaució ,- Ft ,- Ft Takarítás díja 5.000,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. 10

11 - Egyéb, nem zenés rendezvény 7.000,- Ft ,- Ft Takarítás díja 5.000,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. Egyéb helyiségek: - Árusítás céljából 3 000,- Ft/óra - előtér 3.000,- Ft/óra - kerámia műhely: a bérleti szerződés elfogadásakor dönt a testület a bérleti díjról - presszó: a bérleti szerződés elfogadásakor dönt a testület a bérleti díjról 2. Tájház ebédlő: A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák - Egyéb, nem zenés rendezvény ,- Ft Kaució: ,- Ft Takarítás díja 5.000,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. - Esküvői szertartás idejére: díjmentes - Lakodalom a Tájházban nem tartható 3. A Tájházban fizetendő belépődíj: 300,- Ft 4. A helyi civil szervezetek 100%-os kedvezményben részesülnek a bérleti díj alaptevékenységükkel kapcsolatos rendszeres próbák, foglalkozások vonatkozásában. 5. A fenti bérleti díjak és a kaució előre fizetendők. 6. A helyi civil szervezetek és közösségek a fenti helyiségeket térítésmentesen használhatják alaptevékenységükkel kapcsolatos rendszeres próbák, foglalkozások tekintetében, továbbá évente egyszer, ha azt zenés rendezvény (bál) céljából veszik igénybe szintén ingyenes azzal, hogy a kauciót kötelesek kifizetni. Az adott évben minden további zenés rendezvény (bál) céljából történő igénybevételért kötelesek a helyi civil szervezetek és közösségek a fenti bérleti díjakat kifizetni. 7. Lakodalom esetén a megállapított bérleti díjak tekintetében 50 %-os kedvezmény illeti meg azon házaspárokat, amelyeknek legalább egyike Decs nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 8. Értelmező rendelkezések: Takarítás: Az igénybe vett helyiségeket, eszközöket a bérbe vevőnek kitakarított állapotban kell visszaadni a bérbeadó számára, azaz a bérbevételkor történő átadásátvétel során átvett állapotában, tisztán adja vissza a bérbeadónak. Közösségek: Decs nagyközség területén működő közösségek 11

12 A Képviselő-testület egyúttal a 100/2011.(VI.7.) határozatát és az azt módosító 154/2011. (VII.28.) és 131/2014. (VI.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2014. (VII.30.) határozata A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluház és Tájház helyiségeinek bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg augusztus 1-jétől: 1. Faluház: A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák Nagyterem: (asztalokkal, székekkel, abrosszal, igény szerint): 2 óra 4 óra 8 óra ,- Ft ,- Ft ,- Ft - Lakodalom Kaució ,- Ft ,- Ft Takarítás díja ,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. - zenés rendezvény (bál) Kaució ,- Ft ,- Ft Takarítás díja ,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. Kisterem: (asztalokkal, székekkel, abrosszal, igény szerint): 3 000,- Ft/óra - Lakodalom, zenés rendezvény Kaució ,- Ft ,- Ft Takarítás díja 5.000,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. - Egyéb, nem zenés rendezvény 7.000,- Ft ,- Ft Takarítás díja 5.000,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. Egyéb helyiségek: - Árusítás céljából 3 000,- Ft/óra - előtér 3.000,- Ft/óra - kerámia műhely: a bérleti szerződés elfogadásakor dönt a testület a bérleti díjról - presszó: a bérleti szerződés elfogadásakor dönt a testület a bérleti díjról 12

13 2. Tájház ebédlő: A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák - Egyéb, nem zenés rendezvény ,- Ft Kaució: ,- Ft Takarítás díja 5.000,- Ft, amely elmaradása esetén a kaucióból visszatartandó. - Esküvői szertartás idejére: díjmentes - Lakodalom a Tájházban nem tartható 3. A Tájházban fizetendő belépődíj: 300,- Ft 4. A helyi civil szervezetek 100%-os kedvezményben részesülnek a bérleti díj alaptevékenységükkel kapcsolatos rendszeres próbák, foglalkozások vonatkozásában. 5. A fenti bérleti díjak és a kaució előre fizetendők. 6. A helyi civil szervezetek és közösségek a fenti helyiségeket térítésmentesen használhatják alaptevékenységükkel kapcsolatos rendszeres próbák, foglalkozások tekintetében, továbbá évente egyszer, ha azt zenés rendezvény (bál) céljából veszik igénybe szintén ingyenes azzal, hogy a kauciót kötelesek kifizetni. Az adott évben minden további zenés rendezvény (bál) céljából történő igénybevételért kötelesek a helyi civil szervezetek és közösségek a fenti bérleti díjakat kifizetni. 7. Lakodalom esetén a megállapított bérleti díjak tekintetében 50 %-os kedvezmény illeti meg azon házaspárokat, amelyeknek legalább egyike Decs nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 8. Értelmező rendelkezések: Takarítás: Az igénybe vett helyiségeket, eszközöket a bérbe vevőnek kitakarított állapotban kell visszaadni a bérbeadó számára, azaz a bérbevételkor történő átadásátvétel során átvett állapotában, tisztán adja vissza a bérbeadónak. Közösségek: Decs nagyközség területén működő közösségek A Képviselő-testület egyúttal a 100/2011.(VI.7.) határozatát és az azt módosító 154/2011. (VII.28.) és 131/2014. (VI.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: Folyamatos Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Faluház, Tájház 10. Döntés a helyi választási bizottság, valamint a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról A képviselő-testület e napirendi pontot a Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 13

14 A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 11. Döntés a Sárköz Fejlesztő Kft-ben főállású munkavállaló foglalkoztatásáról A képviselő-testület e napirendi pontot a Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 18 óra 40 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet polgármester jegyző 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Decs Nagyközség Képviselő-testülete

Decs Nagyközség Képviselő-testülete Decs Nagyközség Képviselő-testülete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-18/2016. Készítette: Nemesné Boronkai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról

Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról Az előterjesztés száma: 35/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. március 5-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Pécsre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testület Szám: B/16-18/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3. napján 18,20 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mikekarácsonyfa. Horváth Anikó alpolgármester Varga Zoltánné, Makker Ferencné Igazi László települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Mikekarácsonyfa. Horváth Anikó alpolgármester Varga Zoltánné, Makker Ferencné Igazi László települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Az ülés helye: Jelen vannak Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. szeptember 13-án 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2/2018. évi. testületi ülésről készült jegyzőkönyve

2/2018. évi. testületi ülésről készült jegyzőkönyve Nógrádszakál Község Önkormányzat 2/2018. évi testületi ülésről készült jegyzőkönyve Rendeletek: 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet Határozatok: 6/2018.(II.14.) határozat 7/2018.(II.14.) határozat 8/2018.(II.14.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 1 Szám: 39-49/2010. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án 18,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u Szám: 45-1/2017. J e g y z ő k ö n y v

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u Szám: 45-1/2017. J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Szám: 45-1/2017. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulásának 2017. február 1-én /szerdán/ 19.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 182-4/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 18. napján 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 18. napján 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-23/2016. Készítette: Nemesné Boronkai Klaudia J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év május hó 14. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2014.(V.14.) 31/2014.(V.14.) 32/2014.(V.14.) Z1 Z1

Részletesebben

Készült: a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án órakor megtartott nyilvános üléséről. VESZPRÉMI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Thököly u. 11. Szám: KOZP/927/1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. Tel./fax: 32/

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. Tel./fax: 32/ Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. Tel./fax: 32/479-179 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 10. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2017. augusztus 24.) Napirend:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 19.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Szociális Bizottság június 20-án megtartott rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Szociális Bizottság június 20-án megtartott rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Szociális Bizottság 2017. június 20-án megtartott rendes nyílt üléséről Tartalmazza: 30-34/2017. (VI.20.) számú Szociális Bizottsági határozatokat JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szociális Bizottság

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. január 12. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 29/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 17. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-án 15,00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-án 15,00 órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án 15,00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA TÁRGYA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-16/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én (szerdán) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk termében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 85/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 19-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 27.-én (pénteken) du órai kezdettel megtartott soros (nyílt) ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 27.-én (pénteken) du órai kezdettel megtartott soros (nyílt) ülésének 13/2015. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27.-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros (nyílt) ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-25/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. DECEMBER 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 486, 487, 488, 489, 490/2016. (XII. 5.) RENDELET SZÁM:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 14-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 113/2015. (VIII.14.) Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének október 12. napján 16,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének október 12. napján 16,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: -1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 16,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben