J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Faluház ülésterme Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István, 7.) Vermes György képviselők. Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv., 4.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 5.) Gómán Ernő RNÖ elnöke, 6.) Kokos László FB tanácsadó, 7.) Kneller Gyula SZOKS biz. tanácsadó, 8.) Szelestyei Mihályné Közalk.Tan. elnöke, 9.) Villányi Dávid Decsi Kapu, Decsi TV képv., 10.) Papp Győző HSZK igazgató, 11.) Buzás Erika családgondozó 12.) Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök, 13.) Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-ir. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetője jelezte, hogy az ülésen betegsége miatt nem tud részt venni. Ezt követően megkérdezte Szekeres Jánosnét, hogy a személyét érintő napirend nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul-e? Szekeres Jánosné a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. Ezt követően a polgármester ismertette a meghívóba szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a zárt ülésre tervezett, A Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodavezetőjének kinevezése c. napirendet nyílt ülésen, 6. napirendként tárgyalják, mivel a pályázó a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. Javasolta továbbá, hogy új napirendként vegyék fel: 1. A Colas Hungária Zrt. részére támogatói nyilatkozat kiadása, és a 2. A védőnők nyári kézműves játszóház támogatása iránti kérelmének megvitatása című napirendeket. A képviselő-testület a polgármester napirendek módosítására irányuló javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta. Ezt követően a képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 2

3 tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (81. sz. előterjesztés) 2. Beszámoló a Szekszárdi Családsegítő Központ évi tevékenységéről (75.sz. előterjesztés) 3. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése (86. sz. előterjesztés) 4. Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás évi működéséről, pénzügyi helyzetéről (79. sz. előterjesztés) 5. Tájékoztató a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről (83.sz. előterjesztés) 6. A Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodavezetőjének kinevezése (80.sz. előterjesztés) 7. A Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítása (77. sz. előterjesztés) 8. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 8. számú módosítása (76. sz. előterjesztés) 9. Lovas rendezvény megtartására benyújtott ajánlat megvitatása (78. sz. előterjesztés) 10. Get-Energy Magyarország Kft-vel kötendő megbízási szerződés megvitatása (89. sz. előterjesztés) 11. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás módosítása (83.sz. előterjesztés) 12. Sárközi Lakodalommal kapcsolatos szerződések megkötése (szóbeli előterjesztés) 13. Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása (88. sz. előterjesztés) 14. Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi pénzügyi elszámolása (84. sz. előterjesztés) 15. Szociális Alapszolgáltatási Társulás évi pénzügyi elszámolása (85. sz. előterjesztés) 16. A Colas- Hungária Zrt. részére támogató nyilatkozat kiadása 17. A védőnők nyári kézműves játszóház támogatása iránti kérelmének megvitatása 1. Kérdések, interpellációk, egyebek. Zárt ülésen: 19. Rendkívül káreseménnyel kapcsolatos kérelem megvitatása (87. sz. előterjesztés) 20. A Sárköz Fejlesztő Kft évi beszámolója (90. sz. előterjesztés) 3

4 N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy Leader pályázat keretében az augusztus 20-i rendezvényre 1,3 millió forint, a Sárközi Lakodalomra 2,9 millió forint, a Tájházban tervezett projekt megvalósítására 4 millió forint támogatást nyertek. E pályázatok a település kulturális tevékenységét segítik. Köszönetet mondott az Decs Tesz- Vesz Óvoda dolgozóinak, a Szülők a Gyermekekért Alapítványnak, Galambos Attila alpolgármesternek, Velő István képviselőnek és mindazoknak, akik a virágosításban segítséget nyújtottak. A település szebbé tétele érdekében tő virág elültetésére került sor. Kérte a lakosságot vigyázzanak rá. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2012. (V.30.) számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a 35, 36/2012. (II.29.), az 55/2012. (III.28.), 78/2012. (IV.18.), a 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2012. (IV.25.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, valamint a 10/2012. (V.02.), a 11/2012. (V.03.), és a 12/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. Beszámoló a Szekszárdi Családsegítő Központ évi tevékenységéről Papp Győző a HSZK igazgatója tájékoztatást adott arról, hogy Szabó Aliz szakmai vezető más elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen részt venni. Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdés merül fel, válaszolni fog. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A családsegítő központ munkatársai sokat tesznek a csalások mentális helyzetének javítása érdekében és sokat segítenek a képviselőknek is. Biczó Ernő: A családsegítő központ helyi munkatársai és az önkormányzat között jó munkakapcsolat alakult ki. Ezúton is megköszönte Juhászné Eszenyi Ildikó családsegítő munkáját. Több hozzászólás nem volt. 4

5 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2012. (V.30.) számú határozata A Családsegítő Központ évi tevékenységéről szóló beszámolóról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta és azt elfogadja. Határidő: június 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Humánszolgáltató Központ vezetője Szekszárd 3. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Biczó Ernő: A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat javasolta megvitatni. Amennyiben kérdés merülne fel Papp Győző HSZK igaztó válaszolni fog. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az előterjesztést megvitatta, elfogadásra javasolta. Megköszönte a gyermekjóléti szolgálat munkáját és segítségét. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának nehéz a munkája. Olyan helyzetekbe kell beavatkoznia, amikor a szülő önhibáján kívül, vagy saját hibájából méltatlanná válik a gyermeke nevelésére. Ilyen esetekben a családgondozó hozzáállásán múlik, hogy a gyermek továbbra is családban nevelkedhessen. Biczó Ernő: Megköszönte Buzás Erika és Tóthné Szivós Anna e területen tanúsított lelkiismeretes munkáját és megköszönte az együttgondolkodást is. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2012. (V.30.) számú határozata a évi gyermekjóléti feladatok ellátásának értékeléséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat évi gyermekjóléti feladatai ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 5

6 Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Gyermekjóléti Központ vezetője, Szekszárd Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2012. (V.30.) számú határozata a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Gyermekjóléti Központ vezetője, Szekszárd 4. Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás évi működéséről, pénzügyi helyzetéről Biczó Ernő: A Központi Ügyeleti Társulás évi működéséről szóló beszámoló megvitatását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a beszámoló elfogadását javasolta. Elmondta, hogy a hétvégi ügyelet Szekszárdon működik, jelenleg a mentősök irányítják a bejövő hívásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak sürgős esetben lehet igénybe venni. Az ügyeleti szolgálat ellátásáért évente ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János: Elmondta, hogy az ügyeletben maga is részt vesz, így tudomása van arról, hogy a 2. számú ügyeleti szoba feltételei nem megfelelőek: rossz a fűtés és a nyílászárók sem megfelelőek. Biczó Ernő: Megköszönte a jelzést. Javasolta, hogy az ügyeleti szoba feltételeinek javítására hívják fel a társulás figyelmét a határozatban. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület, a módosító indítvány is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a 6

7 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2012. (V.30.) határozata A Központi Ügyeleti Társulás évi működéséről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Ügyeleti Társulás évi működéséről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót megvitatta, azt elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. félévi, ,- Ft hozzájárulás június 15-ig történő átutalásáról - a évi költségvetése terhére - gondoskodjon. A képviselő-testület felkéri a Központi Ügyeleti Társulást, hogy az ügyeleti helyiség fűtési feltételeinek javításáról gondoskodjon. Határidő: június 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Eü. Gondnokság. Pénzügyi ügyintéző-irányító, 5. Tájékoztató a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről Dr. Gondi Klára: A tájékoztató kiegészítéseként elmondta, hogy az alapítvány tevékenységi köre szélesedett. Megköszönte a testületnek, hogy bővítette a működést. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta. H o z z á s z ó l á s o k: Biczó Ernő: Megköszönte a kuratórium munkáját. Az alapítvány segítésével különböző problémákat tudnak megoldani. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2012. (V.30.) számú határozata A nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Oktatási Kulturális és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: június 10. 7

8 Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Közalapítvány 6. A Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodavezetőjének kinevezése Biczó Ernő: Az óvodavezetői állás betöltésére pályázatot írt ki a testület. A pályázati határidő lejártát követően lezajlott a véleményezési eljárás, melynek során a jogszabályban meghatározott szervek egyöntetűen javasolták Szekeres Jánosné vezetői kinevezését. Javasolta a pályázat megvitatását. A pályázó a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottsági ülésen merült fel a nyílt ülésen való tárgyalás, melyhez a pályázó hozzájárult. A Bizottság Szekeres Jánosné vezetői megbízását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság egyetértett Szekeres Jánosné kinevezésével. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a pályázat elfogadását javasolta. Szekeres Jánosné: A pályázatban szerepelnek az óvodában eddig elért eredmények. Ezek csak összetartó testület segítségével valósulhattak meg. Eddigi munkája során jó kapcsolatot alakított ki a munkatársaival, a hivatal dolgozóival, a lakossággal és a szülőkkel is. H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán: Kérte a pályázó jóváhagyását, hogy a vezetői programból egy mondatot idézhessen. A jóváhagyást követően a pályázó által készített vezetői program utolsó bekezdéséből idézett: Egy vezető akármilyen jó képességű is, nem ér el semmit, ha nem áll mögötte egy őszinte, tettre kész, támogató testület. Ehhez gratulált a pályázónak. Dr. Málnai János: Ezúton is megköszönte az óvoda munkatársainak a végzett munkájukat, mellyel példát mutatnak a falu számára. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Képviselőként sok szép pályázatot olvashattak már. Véleménye szerint fontos a pályázat tartalma, de személyiség is kell mögé. Biczó Ernő: Minden önkormányzatnál központi kérdés a nevelés, oktatás kérdése. Véleménye szerint a Decs Tesz- Vesz Óvoda jó felé halad, előre viszi a falut is. A település érdekeit nézve az óvoda munkatársai részt vesznek a különböző rendezvényeken, eseményeken, jó a társaság, együtt tudnak működni. Megköszönte az óvodai munkatársak virágosításban való részvételét. Egy pályázatban valóban fontos az ember is. Úgy látta, hogy tele vannak hittel és lelkesedéssel, az óvodában jó légkör alakult ki. Kívánta, hogy a nehézségek ellenére tartsanak ki, a vezető tartsa össze a csapatot és folytassák azt az együttműködést, amit elkezdtek. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a 8

9 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2012. (V.30.) számú határozata A Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodavezetőjének kinevezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 10. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva: 1.) Szekeres Jánosnét sz. Barkó Anna Zsuzsanna (szül: Decs, , an: Kiss Anna) 7144 Decs, Váci Mihály ltp. 1. B. lph. fsz. 1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23.. (1) bekezdése alapján július 1. napjától megbízza a Decs Tesz- Vesz Óvoda vezetésével. Magasabb vezetői megbízása június 30. napjáig tart. 2.) A vezetői illetménye: - Garantált illetménye ,- Ft - Magasabb vezetői pótléka a pótlékalap 200 %-a További pótlékai: - kiemelt munkavégz.keresetkieg ,- Ft ( ) ,- Ft Ö s s z e s e n : ,- Ft A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi okmányokat adja ki. Határidő: június 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Szekeres Jánosné Személyi anyag 7. A Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítása Biczó Ernő: Ismertette az írásos előterjesztést, melyet megvitatásra javasolt. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. A társulási megállapodás módosítására névváltozás és új tagok csatlakozása miatt került sor. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a társulási megállapodás módosításának elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú határozata 101/2012. (V.30.) A Sió- és Duna-menti Víziközmű Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról 9

10 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetű társulási megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 2. A képviselő-testület hozzájárul azon önkormányzatok Első Magyar Víziközmű Társuláshoz való csatlakozásához, amelyek a csatlakozási szándékot tartalmazó határozatukat május 31-ig meghozzák. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodásokat aláírja. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 8. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 8. számú módosítása Biczó Ernő: Ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a társulási megállapodás módosításának elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a társulási megállapodás elfogadásával egyetértett. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a társulási megállapodás módosítását elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú határozata 102/2012. (V.30.) Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 8. számú módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 8. számú módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás aláírására. Határidő: június 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd és Térsége TKT Munkaszervezete Szekszárd Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 10

11 9. Lovas rendezvény megtartására benyújtott ajánlat megvitatása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy évben is szerettek volna lovas napot rendezni, de erre az időjárás miatt nem kerülhetett sor. Ez évben szeptember 8-án, a nyári programsorozat záró rendezvényeként tervezik a lovas napot megrendezni. Javasolta, hogy a szükséges költségeket szponzori támogatásból biztosítsák, és kérte, hogy ezt tekintsék eredeti előterjesztésnek. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta a lovas nap szponzori támogatásból történő megrendezését szeptember 8-án. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság támogatta a lovas nap megrendezését és egyetértett azzal, hogy a fedezetet szponzori támogatásból biztosítsák. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez évben meg is valósulhat a rendezvény. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Kérte, minél többen vegyenek részt a rendezvényen. Izsák Kálmán: Tájékoztatást adott arról, hogy ez a program egy díjugrató verseny lesz. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2012. (V.30.) határozata Lovas rendezvény megtartásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án lovasversenyt rendez, melyhez az alábbi feltételeket biztosítja: 1. Pálya és környéke kaszálása, fű összegyűjtése 2. Pálya és melegítő bekerítése kordonkötéllel 3. Vízvételi lehetőség 4. Ponyvázott pótkocsi biztosítása a bírók és a versenyiroda részére 5. Étkezési lehetőség biztosítása. A képviselő-testület vállalja, hogy az Appalosa Lovassport Egyesület (7400 Kaposvár, Posta u. 16.) ajánlatában szereplő ,- Ft-ot szponzori támogatásból biztosítja. Határidő: június 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Appaloosa Lovassport Egyesület Pénzügyi ügyintéző-irányító 11

12 10. Get-Energy Magyarország Kft-vel kötendő megbízási szerződés megvitatása Biczó Ernő: Ismertette, a Get-Energy Magyarország Kft. közüzemi- audit készítésére vonatkozó ajánlatát, melyet megvitatásra javasolt a képviselő-testületnek. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az ajánlatot megvitatta, és az alábbi módosítással elfogadásra javasolta: A Megbízó sikerdíjat abban az esetben fizeti ki, amennyiben a Megbízott által feltárt megtakarítás a szolgáltatótól a számlájára került. Velő István: A Fejlesztési Bizottság is támogatta a szerződés aláírását azzal a módosítással, hogy a 20 % sikerdíj kifizetésére csak akkor kerüljön sor, amennyiben a feltárt megtakarítás a szolgáltatótól az önkormányzat számlájára került. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú határozata 104/2012. (V.30.) Get-Energy Magyarország Kft. közüzemi auditra vonatkozó szerződésének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Get-Energy Magyarország Kft-vel kötendő közüzemi-audit feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést megvitatta, azt az alábbi módosítással elfogadja: A Megbízó sikerdíjat abban az esetben fizeti ki, amennyiben a Megbízott által feltárt megtakarítás a szolgáltatótól a számlájára került. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező fentiek alapján módosított - megbízási szerződés aláírására. Határidő: június 8. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Get-Energy Magyarország Kft. Pénzügyi ügyintéző- irányító 11. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó főbb szabályokat, előírásokat, majd elfogadásra javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a módosítás elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság megvitatta a megállapodás módosítást és elfogadásra javasolta azzal, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden év október 1. napjáig jelezze a Képviselő-testületnek a jelen megállapodásban nem szereplő, működéséhez kapcsolódó költségeihez kért támogatás igényét, melyhez a Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. 12

13 Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta a megállapodás módosítást. Kérte, hogy az adminisztratív segítséget feltétlenül adják meg a nemzetiségi önkormányzat számára. H o z z á s z ó l á s o k : Gómán Ernő: A nemzetiségi önkormányzat a megállapodás tartalmát megismerte, azzal egyetért. Biczó Ernő: A Fejlesztési Bizottság az írásos határozati javaslattal kapcsolatban módosító indítványt tett. Ezt szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület a Fejlesztési Bizottság által tett módosító indítványt egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta. A képviselő-testület szavazást követően, a már elfogadott módosító indítványt is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2012. (V.30.) határozata A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást az alábbi módosítással jóváhagyja: A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden év október 1. napjáig jelezze a Képviselő-testületnek a jelen megállapodásban nem szereplő, működéséhez kapcsolódó költségeihez kért támogatás igényét, melyhez a Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: június 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi ügyintéző-irányító 12. Sárközi Lakodalommal kapcsolatos szerződések megkötése Biczó Ernő: Részletesen ismertette a Sárközi Lakodalom rendezvény programját, majd elmondta, hogy a rendezvény pályázati ill. szponzori támogatásból valósul meg. A részletek kidolgozása még folyamatban van, ezek még nem véglegesek. 13

14 Ezt követően ismertette a határozati javaslatot, mely a már ismert költségeket tartalmazza. Mivel minden költség nem ismert, várhatóan még a rendezvény előtt, júniusban rendkívüli ülés keretében kell dönteni ezek jóváhagyásáról. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a Sárközi Lakodalom egyes költségeiről szóló határozati javaslat elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a határozati javaslat elfogadásával egyetértett. K é r d é s : Nagy László: Hogyan állnak a bevételek és a kiadások a rendezvénnyel kapcsolatban? Biczó Ernő: A rendezvény pályázati és szponzori támogatásból lesz megvalósítva. Minden támogatás mellett szerződés van. A rendezvény támogatása érdekében minden vállalkozót megkerestek, akik valamikor Decsen dolgoztak. Ezen vállalkozók 90 %-a igent mondott a megkeresésre és valamilyen összeggel támogatta a rendezvényt. Véleménye szerint a rendezvény költségének a 90 %-át a támogatásokból biztosítani tudják. 10 évvel ezelőtt 4,5 millió forintba került a Sárközi Lakodalom, az idei kiadás várhatóan 6-7 millió forint között lesz. Jelenleg a rendezvényekkel kapcsolatban szigorítások vannak, mindenre engedély kell, amit szigorúan ellenőriznek is. A kiadásokkal kapcsolatban pontos összeget a rendezvény után tudnak csak mondani. Hangsúlyozta, hogy saját erőből az önkormányzat nem tudta volna megrendezni a Sárközi Lakodalmat, ezért pályáztak és kerestek szponzorokat. A támogatókat a rendezvényen magas színvonalon ki fogják szolgálni. Ezúton is köszönetet mondott mindenkinek aki a rendezvény szervezésében részt vett. Több hozzászólás nem volt A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú határozata 106/2012. (V.30.) A Sárközi Lakodalom rendezvény költségeinek meghatározásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárközi Lakodalom 2012 elnevezésű szabadtéri rendezvény költségeit az alábbiak szerint elfogadja: - Őrzés, helyszín biztosítása ( Barna Sólyom Személy- és Vagyonvédelmi, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft.) bruttó ,- Ft - Mentők (Hollósi és Társai Bt.) bruttó ,- Ft - Tolnatáj TV. - marketing bruttó ,- Ft - Tiszteletdíj (Ovi konferencia) bruttó ,- Ft - Útiköltség (Ovi konferencia) bruttó ,- Ft - Sárközi Lakodalom csütörtöki gyereknap anyagköltsége bruttó ,- Ft A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti költségeket tartalmazó szerződések aláírására. Határidő: június 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító 14

15 Biczó Ernő polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 13. Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása Biczó Ernő: Ismertette, hogy Sárpilis Önkormányzatával tárgyalásokat folytattak az Intézményfenntartó Társulás és a sárpilisi önkormányzat által közösen használt iskola épületének Sárpilis által fizetendő bérleti díjával és a Decsi Konyháról biztosított ételszállítás költségével kapcsolatban. Sárpilis Község Önkormányzata a május 8-án megtartott ülésén arról döntött, hogy Decs Nagyközség Önkormányzata részére évben működési pénzeszközként ,- Ft-ot fizet két részletben a fenti feladatokra. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megvitatta, elfogadásra javasolta. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadásával egyetértett. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta a működési célú pénzeszköz biztosítására vonatkozó határozati javaslatot. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Felhívta a figyelmet arra, hogy e napirend keretében három határozat meghozatala szükséges. Több hozzászólás nem volt. A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2012. (V.30.) határozata Intézményi Társulás létrehozására irányuló megállapodás módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2000. (II. 29.) Képv. számú határozattal létrehozott Intézmény Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását- a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommaljóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására. Határidő: június 8. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata Pénzügyi ügyintéző-irányító 15

16 A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 108/2012. (V.30.) Intézményi Társulás intézmény fenntartással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásának mértékéről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárpilis Község Önkormányzatával fennálló Intézmény Fenntartó Társulás fenntartására a sárpilisi iskola épületének Sárpilis Község Önkormányzata által kizárólagosan használt orvosi rendelő és könyvtár, valamint a Decs Nagyközség által végzett ételszállítás költségeinek biztosítása céljából Sárpilis Község Önkormányzata által évben bruttó Ft (azaz egymillió-kettőszázhatvannégyezer forint) működési célú pénzeszköz átadás megfizetésével egyetért. A támogatás két részletben, június 30., valamint szeptember 30. napján történő kifizetését elfogadja. Határidő: június 8. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata Pénzügyi ügyintéző-irányító A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 109/2012. (V.30.) A Sárpilis Község Önkormányzatával kötendő szállítási szerződés jóváhagyásáról szóló 64/2012. (III. 28.) számú határozat visszavonásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárpilis Község Önkormányzatával kötendő szállítási szerződés jóváhagyásáról szóló 64/2012. (III. 28. ) számú határozatát visszavonja. Határidő: június 8. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata Pénzügyi ügyintéző-irányító 14. Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi pénzügyi elszámolása Biczó Ernő: Az alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi pénzügyi elszámolásának megvitatását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az elszámolás elfogadását javasolta. 16

17 Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az elszámolás elfogadását nem javasolta. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Javasolta, hogy a társulási megállapodás 2.3. pontja alapján kezdeményezzenek egyeztető tárgyalást a évi pénzügyi elszámolással kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az elszámolásban szereplő hozzájárulás összege a évi költségvetésben nem szerepel. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A polgármester javaslatának megfelelően ismertette a határozati javaslatot. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottsági ülésen is felvetődött, hogy a kért hozzájárulás összege a költségvetésben nem szerepel. Vermes György: Amennyiben lehetőség van a tárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság is csatlakozik ennek kezdeményezéséhez. Biczó Ernő: Javasolta, hogy az egyeztető ülésen a Pénzügyi valamint a SZOKS Bizottság elnöke is vegyen részt. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester az elhangzott módosító indítványnak megfelelően - szavazásra bocsátotta az Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi elszámolására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadott és a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 110 /2012. (V.30.) határozata Az Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi elszámolásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi működéséről szóló beszámolót tárgyalta és a társulási megállapodás 2.3. pontja alapján a társulás évi pénzügyi elszámolásával kapcsolatos egyeztető ülés megtartását kezdeményezi, tekintettel arra, hogy az elszámolásban szereplő hozzájárulás összegét Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése nem tartalmazza. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Humánszolgáltató Központ Pénzügyi ügyintéző-irányító 15. Szociális Alapszolgáltatási Társulás évi pénzügyi elszámolása Biczó Ernő: Ismertette, hogy Szociális Alapszolgáltatási Társulás évi elszámolása alapján az önkormányzatnak ,- Ft fizetési kötelezettsége van. Javasolta az előterjesztés megvitatását. 17

18 Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az elszámolást megtárgyalta. A fizetendő összeget a költségvetésben nem tervezték. A bizottság javasolta, hogy amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, kérjenek részletfizetési kedvezményt. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság nem javasolta az elszámolás elfogadását. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: A képviselő-testület március 31-i ülésén hagyta jóvá a decsi nappali ellátás és házi segítségnyújtás évi költségvetését, melyben ,- Ft kiegészítő önkormányzati támogatást mutattak ki. A képviselő-testület a költségvetés elfogadásáról szóló határozatban kérte, hogy a kiegészítő önkormányzati támogatás fedezetét a kiadásaik csökkentésével, valamint évi térítési díj emelésével biztosítsák. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette a társulási megállapodást, mely szerint az önkormányzatnak a költségvetést, majd az elszámolást kell elfogadnia. A társulási megállapodás 2.4. pontja alapján ebben az esetben is javasolta az egyeztető tárgyalás kezdeményezését. Nagy László: A társulási megállapodásban foglaltak alapján az egyeztető ülésnek meg kellett volna előznie a kiegészítő önkormányzati támogatás iránti kérelmet. Mivel ez nem történt meg, egyetértett azzal, hogy a képviselő-testület kezdeményezze annak megtartását a döntés előtt. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester az elhangzottaknak megfelelően - szavazásra bocsátotta a Szociális Alapszolgáltatási Társulás évi elszámolására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadott és a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 111 /2012. (V.30.) határozata A Szociális Alapszolgáltatási Társulás évi pénzügyi elszámolásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás évi működéséről szóló beszámolót tárgyalta és a társulási megállapodás 2.4. pontja alapján a társulás évi pénzügyi elszámolásával kapcsolatos egyeztető ülés megtartását kezdeményezi, tekintettel arra, hogy az elszámolásban szereplő hozzájárulás összegét Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése nem tartalmazza. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Szociális Központ Pénzügyi ügyintéző-irányító 18

19 16. A Colas- Hungária Zrt. részére támogató nyilatkozat kiadása Biczó Ernő: Ismertette, hogy a COLAS Hungária Kft. vizes élőhely kialakításához támogatói nyilatkozatot kért. Kérdés, hozzászólás nem hangzott. A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 112 /2012. (V.30.) határozata COLAS Hungaria Kft részére támogatói nyilatkozatról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 015 hrsz-ú ingatlanon a COLAS HUNGARIA Zrt. vizes élőhely kialakítását kezdeményezze. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező támogatói nyilatkozat aláírására. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: COLAS HUNGARIA Zrt Pénzügyi ügyintéző-irányító 17. A védőnők nyári kézműves játszóház támogatása iránti kérelmének megvitatása Biczó Ernő: Ismertette a védőnők kérelmét, melyben a nyári kézműves játszóház működtetéséhez kértek ,- Ft támogatást. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság javasolta a kérelem támogatását. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: Kérte, hogy a jövőben, a költségvetés tervezésekor jelezzék igényüket. Több hozzászólás nem volt. A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 19

20 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 113 /2012. (V.30.) határozata A nyári kézműves játszóház támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő Szolgálat, a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében megvalósuló nyári kézműves játszóház működtetéséhez ,- Ft támogatást biztosít a reprezentációs keret terhére. Határidő: június 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Védőnői Szolgálat Pénzügyi ügyintéző-irányító 17. Rendkívül káreseménnyel kapcsolatos kérelem megvitatása A Képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 18. A Sárköz Fejlesztő Kft évi beszámolója (90. sz. előterjesztés) A Képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 19. Kérdések, interpellációk, bejelentések Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy június 4-én 17 órakor a Faluház kistermében Mester és tanítványa címmel kiállítás megnyitó lesz, melyre ezúton minden érdeklődőt meghívott. Galambos Attila: Tájékoztatást adott arról, hogy az elmúlt hét végén a Szülők a Gyermekekért Alapítvány szervezésében gyermeknap volt a KRESZ pályán. A rendezvény jól sikerült, sok érdeklődő volt. Megköszönte az önkormányzat támogatását. Több tárgy nem volt Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület ülését 19 óra 30 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet Polgármester jegyző 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-20/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én (szerdán) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk termében megtartott

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-16/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-24 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet Január 29. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi Művelődési ház, polgármesteri irodájában

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE Január 30. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - döntés a cafetéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben