J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-én 18 órakor megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-én 18 órakor megtartott üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Faluház Decs, Rákóczi utca 2-8. Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Dr. Málnai János, 4.) Nagy László, 5.) Velő István, Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Szekeres Jánosné óvodavezető 4.) Papp Vilmos FB tanácsadó, 5.) Szelestyei Mihályné közalkalmazotti tan., 6.) Villányi Dávid Decsi Kapu képv., 7.) Vargáné Eppel Erika pénzügyi üi., 8.) Papp Győző HSZK igazgató, 9.) Buzás Erika családgondozó, 10.) Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó családgondozó, 11.) Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 5 jelen van, így az ülés határozatképes. Távolmaradását Izsák Kálmán és Vermes György képviselők bejelentették. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolta, hogy az alábbi napirendeket vegyék fel az ülés napirendjei közé a meghívóban szereplő 15. napirend után 16, és 17. napirendként: 1. Az Őcsény- Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítása 2. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása. Javasolta továbbá 26. napirendként az alábbi napirend felvételét: 3. A képviselő-testület 90/2013. (IV.29.) számú határozatának módosítása Mivel a napirendekkel kapcsolatban több javaslat nem volt, Biczó Ernő polgármester a módosító javaslatokat is figyelembe véve, eredeti előterjesztésként szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjait. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (88. sz. előterjesztés) 2. Beszámoló a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs községben végzett tevékenységéről (79. sz. előterjesztés) 2

3 3. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése (80. sz. előterjesztés) 4. Duna- Sió Menti Vízi Társulat kérelmének megvitatása (93. sz. előterjesztés) 5. Tájékoztató a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről (91. sz. előterjesztés) 6. Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás intézményi fenntartással kapcsolatos működési támogatásának megállapítása (84. sz. előterjesztés) 7. Döntés a Decs Tesz- Vesz Óvoda Tagóvodájának kiválásáról (96. sz. előterjesztés) 8. A Decs Tesz- Vesz Óvoda alapító okiratának módosítása (95. sz. előterjesztés) 9. Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás megszüntetése (97. sz. előterjesztés) 10. Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlatának megvitatása (86. sz. előterjesztés) 11. A Tolna Megyei Kormányhivatal 23/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeltre tett törvényességi felhívásának megvitatása (85. sz. előterjesztés) 12. Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására (100. sz. előterjesztés) 13. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadása (81. sz. előterjesztés) 14. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata (89. sz. előterjesztés) 15. Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata (90. sz. előterjesztés) 16. Őcsény- Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítása 17. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása 18. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt-vel kötendő bérleti, üzemeltetési szerződés jóváhagyása (98. sz. előterjesztés) 19. Decs Körzeti Megbízotti Csoport kérelmének megvitatása (77. sz. előterjesztés) 20. Nyári kézműves játszóház támogatása (78. sz. előterjesztés) 21. Támogatási kérelem megvitatása (87. sz. előterjesztés) 22. Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése (92. sz. előterjesztés) 23. Javaslat a Decsi Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére (101. sz. előterjesztés) 3

4 24. A Testvértelepülések Találkozója elnevezésű rendezvény programjának és költségtervének jóváhagyása (94. sz. előterjesztés) 25. Döntés közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről (99. sz. előterjesztés) 26. A képviselő-testület 90/2013. (IV.29.) számú határozatának módosítása 27. Kérdések, interpellációk, egyebek. Zárt ülésen: 28. Javaslat Decs külterületen a 019/13 és 019/14 hrsz-ú ingatlanoknak vételi ajánlattételére (102. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy június 5-én, rossz idő esetén június 12-én légi és földi szúnyogirtás lesz. Ismertette, hogy az alábbi pályázatok benyújtását készítik elő: - gyümölcsös telepítése önkormányzati területen - szálláshely kialakítása a jegyző lakásban - Közösségi tér kialakítása, a piactér fedetté tétele Elmondta, hogy az Aqua Projekt munkálatai az engedély megérkezését követően kezdődnek. A szennyvíztisztító felújítására a pályázat június 1. napjaiban beadásra kerül. A Szövetkezeti utcában elkészült az út aszfaltozása és a padka. A Haladás utcai járda felújítását június első vagy második hetében kezdi meg a Colas Hungária Zrt. Az Ady utcai járda felújítását a ivóvízcsövek cseréjét követően végzik el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását, valamint a 260/2012. (XII.18.) számú határozat visszavonását. A képviselő-testület szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2013. (V.29.) számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 4

5 17 és 28/2013. (I.30.), a 62,/2013. (III.27.), a 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 és 90/2013. (IV.29.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, a 6/2013. (V.02.), a 10/2013. (V.03.), a 7, 8, 9 és 11/2013. (V.10.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. A képviselő-testület a Decs Oktatási Kulturális és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány részére kölcsön biztosításáról szóló 260/2012. (XII.18.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 2. Beszámoló a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs községben végzett tevékenységéről Biczó Ernő polgármester: Köszöntötte Papp Győzőt a Humán Szolgáltató Központ igazgatóját, és felkérte, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. Papp Győző HSZK igazgató: Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a Gyermekjóléti Központ beszámolóját is képviseli, mivel Szabó Alíz szakmai vezető az ülésen betegsége miatt nem tud részt venni. Kiegészítésként elmondta, hogy a társulás július 1-jétől a jogszabályoknak megfelelően jogi személyként fog működni, de a pénzügyi és egyéb feltételek nem változnak. Munkájuk során igyekeztek a legjobbat nyújtani, segítő módon jelen lenni a település életében. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság megköszönve a Családsegítő Központ munkáját, a beszámoló elfogadását javasolta. K é r d é s: Biczó Ernő polgármester: Véleménye szerint sikerült a segítő módon való jelenlevés. Megköszönte a Családsegítő Központ munkáját, ami egyre nehezebb lesz. Mennyire érzik, hogy segíteni tudnak az embereken? Van-e sikerélményük? Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó családsegítő: Már azt is sikernek könyvelik el, ha felkeresik őket segítségért, tanácsért. Legtöbben a szomszéd, ismerős ajánlása alapján jelentkeznek náluk a problémáikkal. Személy szerint 6 éve tevékenykedik a településen családsegítőként. Évente mintegy 600 ügyet bonyolít úgy, hogy heti két alkalommal van Decsen. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Tapasztalata szerint minden apró segítség sokat számít a családoknak. A családsegítők nagy segítséget nyújtanak az önkormányzatnak a mentális segítségnyújtás területén. Véleménye szerint az is segítség, hogy önbizalmat adnak a rászorultaknak ahhoz, hogy ügyeiket intézni tudják. Több hozzászólás nem volt, Biczó Ernő polgármester megköszönte a családsegítők munkáját, majd szavazásra bocsátotta a Családsegítő Központ évi tevékenységéről szóló beszámolóról készült írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a 5

6 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (V.29.) számú határozata A Családsegítő Központ évi tevékenységéről szóló beszámolóról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta és azt elfogadja. Határidő: június 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Humánszolgáltató Központ vezetője Szekszárd 3. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Biczó Ernő polgármester: Ismertette, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelések elkészültek, ennek megvitatását és elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Papp Győző HSZK igazgató: Kiegészítésként elmondta, hogy a gyermekjóléti feladatok ellátása nehezebb, mint a családsegítés, hiszen itt kötelezettként kell foglalkozni a családokkal, akik sok esetben ezt nem is szeretnék. A szakma legnehezebb feladatai közé tartozik e tevékenység. A munkatársak ellenállással szemben dolgoznak, a gyermek érdekét képviselve. Véleménye szerint közösségi programokra van szükség ahhoz, hogy más módon is találkozzanak a munkatársak és a családok. Buzás Erika családgondozó: Elmondta, hogy az elmúlt időszakban ugrásszerűen nőtt a gyermekjóléti szolgálatot önként felkeresők száma. Ez véleménye szerint az óvodáztatási támogatásnak köszönhető, ami kizárólag Decs sajátossága. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a beszámolók elfogadását javasolta, és megköszönte a munkatársak elmúlt évi tevékenységét. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Évek óta figyelemmel kíséri a gyermekjólét munkáját. A családgondozónak akkor kell helytállni, amikor a szülő méltatlanná, alkalmatlanná válik a gyermeke nevelésére. A gyermekjóléti szolgálatnak az átmeneti állapotot meg kell szüntetni, a gyermeket ki kell emelni a családból, a családot viszont úgy kell gondozni, hogy a gyermek mielőbb visszakerülhessen. Biczó Ernő polgármester: Megköszönte a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat végző munkatársak lelkiismeretes munkáját. Több hozzászólás nem volt. 6

7 Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a évi gyermekjóléti feladatok ellátásának értékeléséről szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2013. (V.29.) számú határozata a évi gyermekjóléti feladatok ellátásának értékeléséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat évi gyermekjóléti feladatai ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Gyermekjóléti Központ vezetője, Szekszárd Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Ezt követően Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2013. (V.29.) számú határozata a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Gyermekjóléti Központ vezetője, Szekszárd Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 7

8 4. Duna- Sió Menti Vízi Társulat kérelmének megvitatása Biczó Ernő polgármester ismertetette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Duna- Sió Menti Vízi Társulat kérelmének elfogadásáról szóló írásos határozati javaslat A változatát. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2013. (V. 29.) számú határozata Duna- Sió Menti Vízi Társulat kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lanka- Náznói csatorna üzemeltetési jogát átadja a Duna- Sió Menti Vízi Társulat számára. Határidő: június 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Duna- Sió Menti Vízi Társulat (7100 Szekszárd, Dobó u. 4.) Pénzügy 5. Tájékoztató a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről Biczó Ernő polgármester: Köszöntötte Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnököt, majd felkérte, amennyiben kiegészítése van, tegye meg. Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök: Kiegészítésként elmondta, hogy az alapítvány számláján nagyobb összeg van, ezért 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoztak létre. Ezúton is megköszönte az alapítvány segítőinek a munkáját. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta. Elmondta, hogy az alapítvány az elmúlt évben sikeres pályázatot nyújtott be a Bogya gödör rendbetételére. Szintén az alapítvány közreműködésével 100 %-os támogatású pályázatot adtak be a Szent Erzsébet tér, valamint a játszótér fejlesztésére. Ezen pályázatok elbírálása folyamatban van. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő polgármester: Az alapítvány sok segítséget nyújt a településnek a pályázatok benyújtásával, hiszen az alapítványok által benyújtott pályázatok többségében 100 %-os támogatottságúak. Ilyen pályázatok Pl.: Bogya gödör rendbetétele, Sárközi Lakodalom, Vidékfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok, Leader pályázatok, stb. 8

9 Ezúton is megköszönte Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök, a kuratóriumi tagok valamint minden segítő munkáját. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Az önkormányzat utat keresett arra, hogyan tudna minél kedvezőbb feltételekkel pályázni. Ebben az alapítvány segítséget nyújtott. Megköszönte a munkájukat. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (V.29.) számú határozata A nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Oktatási Kulturális és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: június 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Közalapítvány 6. Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás intézményi fenntartással kapcsolatos működési támogatásának megállapítása Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy Sárpilis Község Önkormányzata a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően az ételszállításért és a működési költségekhez támogatást fizet. Az erről szóló előterjesztés megvitatását javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a támogatási összeg elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Sárpilis- Decs Intézményi Társulás intézmény fenntartással kapcsolatos működési támogatásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a 9

10 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú határozata 101/2013. (V.29.) Sárpilis- Decs Intézményi Társulás intézmény fenntartással kapcsolatos működési támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárpilis Község Önkormányzatával fennálló Intézmény Fenntartó Társulás fenntartására a sárpilisi iskola épületének Sárpilis Község Önkormányzata által kizárólagosan használt orvosi rendelő és könyvtár, valamint a Decs Nagyközség által végzett ételszállítás költségeinek biztosítása céljából Sárpilis Község Önkormányzata által évben bruttó ,- Ft (azaz Hatszázötvenezer forint) működési célú pénzeszköz átadás megfizetésével egyetért. A támogatás egy összegben június 30-ig történő kifizetését elfogadja. Határidő: június 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata Pénzügy 7. Döntés a Decs Tesz- Vesz Óvoda Tagóvodájának kiválásáról Biczó Ernő polgármester: Ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadásával egyetértett. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz- Vesz óvoda Bogár István tagóvodájának kiválásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2013. (V.29.) határozata A Decs Tesz- Vesz Óvoda Bogár István Óvodájának kiválásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a április 29-én hozott 67/2013. (IV. 29.) számú határozata alapján figyelemmel a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésére, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményére- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva a Decs Tesz- Vesz Óvodát az alábbiak szerint átszervezi: 10

11 a Decs Tesz- Vesz Óvoda Bogár István Óvodája július 1. napjától a Decs Tesz- Vesz Óvodából kiválik. Határidő: július 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata Decs Tesz- Vesz Óvoda 8. A Decs Tesz- Vesz Óvoda alapító okiratának módosítása Biczó Ernő polgármester: Ismertette az írásos előterjesztést, melynek megvitatását javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság egyetértett az alapító okirat módosításával, melyre a tagóvoda kiválása miatt van szükség Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz- Vesz Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 103/2013. (V.29.) A Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján biztosított jogkörében eljárva módosítja a Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratát. 1. Az alapító okirat 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 1.4. Az intézmény típusa: többcélú intézmény 2. Az alapító okirat 1.5. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:.míg az óvoda tekintetében Sárpilis község közigazgatási területe is. 3. Az alapító okirat 1.7. pontjában az intézmény telephelyei közül az alábbi elnevezések törlésre kerülnek: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája 7145 Sárpilis, Nyéki u Óvoda 7144 Decs, Ady E u

12 4. Az alapító okirat 3. pontjából az alábbi szövegek törlésre kerülnek: b.) Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7145 Sárpilis, Béke tér 1. Az óvodai nevelés feladatainak ellátására a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló évi CXXXV. törvény 8. -ának rendelkezései szerint alakított intézményfenntartó társulásban Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23.), valamint a tagintézmény óvodája tekintetében Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1.) is. 5. Az alapító okirat 3. pont a) elnevezése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fő utca 23. Az óvodai nevelés feladatainak ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13.. (1) bekezdése alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. 6. Az alapító okirat 4. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: b.) Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7145 Sárpilis, Béke tér Az alapító okirat 5. pont Decs Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala helyébe az alábbi szöveg lép: Decsi Polgármesteri Hivatal 8. Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése és szövege az alábbiak szerint módosul: 8. A költségvetési szerv közfeladata: a) óvodai nevelés b) egységes óvoda-bölcsödei ellátás 9. Az alapító okirat 9. pontjából az alábbi szövegek törlésre kerülnek: Óvoda, 1 csoport, 33 fő 7145 Sárpilis, Nyéki u 2-4. tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája 7145 Sárpilis, Nyéki u Az alapító okirat 9. pontjából az alábbiak szerint módosul: Óvoda 7144 Decs, Ady E u csoport, 130 fő 12

13 11. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: Decs Tesz-Vesz Óvoda egységes óvoda-bölcsödéje 7144 Decs, Ady E u Az alapító okirat 10. pont elnevezése az alábbiak szerint módosul: 10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott alapfeladata: 13. Az alapító okirat 10. pontjából az alábbi szövegek törlésre kerülnek: Alaptevékenység szakágazat: TEÁOR Óvodai nevelés Alapvető szakfeladat: Óvodai nevelés, ellátás, Hátrányos helyzetű gyermekek és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességkibontakoztató felkészítése és integrált nevelése 14. Az alapító okirat 12. pontjából az alábbi szövegek törlésre kerülnek: és Sárpilis Község. Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Sárpilis, Nyéki u hrsz: 33 ingatlan területe: ha 15. Az alapító okirat 12. pont elnevezése az alábbiak szerint módosul: 12. Feladatellátást szolgáló vagyon felett Decs Nagyközség Önkormányzata rendelkezik. 16. Az alapító okirat 15. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: A sárpilisi tagintézmény (ingatlan) feletti rendelkezési jog a sárpilisi önkormányzatot illeti meg. 17. Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép. 16. Záradék: Jelen alapító okirat július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Decs Tesz-Vesz Óvoda május 30. napján kelt, Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 93/2011. (VI.7.) számú határozattal elfogadott, valamint Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2011 (VI.9.) számú határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti A Decs Tesz-Vesz Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 103/2013. (V.29.) számú határozatával, valamint Sárpilis Község Önkormányzata Képviselőtestülete./2013.(V.30.) számú határozatával hagyta jóvá. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester 13

14 A határozatról értesül: Magyar Államkincstár Sárpilis Község Önkormányzata Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodavezetője 9. Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás megszüntetése Biczó Ernő polgármester: Ismertette az előterjesztést, majd a határozati javaslat elfogadását javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. K é r d é s : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Mi történne akkor, ha a decsi képviselőtestület nem egyezett volna bele a tagóvoda kiválásába. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Ez esetben a kiválás nem történne meg. A társulási megállapodás szerint az intézmény működtetéséhez Sárpilis által fizetendő működési támogatás megállapításához a két önkormányzat egybehangzó döntése szükséges. Amennyiben Sárpilis nem fizetne, Decsnek kellene a költségeket finanszírozni. Hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Sárpilis Decs Intézményfenntartó társulás megszüntetéséről szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2013. (V.29.) számú határozata Sárpilis- Decs Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézmény Fenntartó Társulása megszűntetésével kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület egyetért a Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézmény Fenntartó Társulás június 30.-i hatállyal történő jogutód nélküli megszüntetésével. 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Társulási megállapodás alapján készítse el a Társulás közös vagyonának megosztásáról a 14

15 vagyonleltárt, amelynek során figyelembe kell venni a tagok hozzájárulásának mértékét és arányát a közös vagyon létrejöttében. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületét. Határidő: június 30. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága Sárpilis Község Önkormányzata Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodavezető 10. Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlatának megvitatása Biczó Ernő polgármester: Ismertette, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. képviselőjét Őcsény polgármesterével közösen keresték meg az ajánlat módosítása érdekében. Ismertette a tárgyalás eredményeként tett újabb ajánlatot, melynek elfogadását javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság az ajánlat elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. A változatának Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az ajánlat elfogadásával egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlatának elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2013. (V.29.) számú határozata A Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlatának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Vodafone Magyarország Zrt. között január 29. napján kötött bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlatot elfogadja az alábbi feltételekkel: - A bérleti díj a évekre vonatkozóan évi bruttó ,- Ft-ban kerül meghatározásra, évi egyszeri számlázással. - A bérleti szerződés határozott idejű lejárata december 31-i határnapra változik, valamint további 7,5 éves szerződéshosszabbítási opcióval meghosszabbodik. - Az árindexálás től visszaállításra kerül a fogyasztói árindex mértékének megfelelően egészen a szerződés lejártáig. 15

16 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadási nyilatkozat aláírására. Határidő: június 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Swiss System Kft. Budapest Pénzügy 11. A Tolna Megyei Kormányhivatal 23/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeltre tett törvényességi felhívásának megvitatása Biczó Ernő polgármester: Ismertette a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, majd annak elfogadását javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a törvényességi felhívás elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a törvényességi felhívás elfogadásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2013. (V.29.) számú határozata A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/728-1/2013. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, azt elfogadja és intézkedik a törvénysértés megszüntetése iránt. I. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő, június 26-i ülésre terjessze a képviselő-testület elé a vagyonrendelet módosítását, mellyel a képviselő-testület gondoskodik a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény rendelkezései és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete közötti összhang megteremtéséről. II. A képviselő-testület a jövőben kiemelt figyelmet fordít a jogszabályokban előírt határidők betartására. Határidő: június 15. (a határozat megküldéséért) június 30. (a rendelet módosítására) 16

17 Felelős: Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárd 12. Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására Biczó Ernő polgármester: Ismertette a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról szóló írásos előterjesztést, majd megvitatásra javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a tanyagondnoki szolgálat létrehozásával egyetértett, sok lehetőséget biztosítana a létrehozása. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Az önkormányzat részéről ez előre gondolkodás. Ha megvalósul hasznos lesz. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a tanyagondnoki szolgálat létrehozásával. Ha megvalósul a Szőlőhegy és Decs közötti kapcsolat bővül. Kérdés, hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2013. (V. 29.) számú határozata Tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 60. (3) bekezdése alapján a községhez tartozó külterületként nyilvántartott Szőlőhegy lakosságának ellátása érdekében tanyagondnoki szolgálatot kíván létrehozni. Határidő: augusztus 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester 2. A képviselő testület a szolgálat működéséhez szükséges költségvetési bevételi előirányzat biztosítása érdekében felkéri a polgármestert a normatíva igényléséhez és a működési engedély iránti kérelem benyújtásához szerezze be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal finanszírozási rendszerbe történő befogadásra vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalását. Határidő: július 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester 3. A képviselő testület a Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére kéri fel a polgármestert a szolgálat létrehozása érdekében. Az engedélyezett létszámkeret, a kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok (személyi 17

18 juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, és a dologi kiadások előirányzata), illetve a bevételi oldalon az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzat módosítása indokolt. Határidő: július 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester 4. A képviselő- testület felkéri a jegyzőt a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására a rendelet tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó rendelkezéssekkel történő kiegészítése érdekében. Határidő: július 31. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 5. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a tanyagondnoki munkakör betöltése érdekében a pályázati kiírást készítse elő. Határidő: július 1. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 6. A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat létrehozása érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 05.) önkormányzati rendeletének 6. számú függelékében a szakfeladatok közé augusztus 1. napjával a Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás megnevezésű szakfeladat felvételét határozza el. Határidő: augusztus 1. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 7. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tanyagondnoki szolgálat működési engedély iránti kérelméhez a szolgálat szakmai programjának elkészítéséről. Határidő: június 26. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumok beszerzése után a tanyagondnoki szolgálat augusztus 1-től érvényes működési engedélyének megkéréséről gondoskodjon. Határidő: július 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester Határozatról értesül: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pénzügy 13. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadása Biczó Ernő polgármester: Ismertette majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a hulladékgazdálkodási terv elfogadását javasolta. 18

19 Kérdés nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2013. (V. 29.) számú határozata Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló nyilatkozat aláírására. Határidő: június 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Pénzügy Biczó Ernő polgármester e napirendi pont kapcsán tájékoztatásul elmondta, hogy az Alisca Terra Kft. igazgatójával hulladékudvar létrehozását tervezik Decsen. Az ezzel kapcsolatos hatástanulmányok készülnek. Remélhetőleg megvalósulhat a terv. 14. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Ismertette, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény hatályát vesztette. Az önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat a Mötv. tartalmazza. Ennek megfelelően január 1-től az önkormányzatok csak jogi személyiséggel rendelkező társulásokat hozhatnak létre, a korábban kötött megállapodásokat pedig június 30-ig felül kell vizsgálni. Az ülés következő négy napirendi pontja a társulások társulási megállapodásának fenti okok miatti módosítására tesz javaslatot. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a társulási megállapodás módosításának elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a társulási megállapodás módosítással egyetértett. Dr Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. 19

20 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (V.29.) számú határozata A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város polgármester Pénzügy 15. Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata Biczó Ernő polgármester: A jegyző asszony által elmondottak alapján az ügyeleti társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést megvitatásra és elfogadásra javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a társulási megállapodás módosításának elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a társulási megállapodás módosítással egyetértett. Dr Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Személy szerint nem támogatta a társulási megállapodás módosításának elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenében a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2013. (V.29.) számú határozata A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosításáról 20

21 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város polgármester Pénzügy 16. Őcsény- Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítása Biczó Ernő polgármester: A jegyző asszony által elmondottak alapján az Őcsény- Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést megvitatásra és elfogadásra javasolta. Az előterjesztés a testületi anyag bizottsági véleményezését követően készült el, ezért bizottságok nem tárgyalták. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az Őcsény- Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2013. (V.29.) számú határozata Őcsény- Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsény- Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Őcsény Község Önkormányzata Pénzügy 21

22 17. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása Biczó Ernő polgármester: Biczó Ernő polgármester: A jegyző asszony által elmondottak alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést megvitatásra és elfogadásra javasolta. Az előterjesztés a testületi anyag bizottsági véleményezését követően készült el, ezért bizottságok nem tárgyalták. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2013. (V.29.) számú határozata A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügy 18. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt-vel kötendő bérleti, üzemeltetési szerződés jóváhagyása Biczó Ernő polgármester. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt-vel kötendő bérleti, üzemeltetési szerződés megvitatását javasolta. Velő István PB alelnöke: a Pénzügyi Bizottság a szerződés jóváhagyását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt-vel kötendő bérleti, üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal - a 22

23 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2013. (V.29.) számú határozata Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt-vel kötendő bérleti, üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt között kötendő bérleti, üzemeltetési szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: június 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Alisca Terra Kft. Pénzügy 19. Decs Körzeti Megbízotti Csoport kérelmének megvitatása Biczó Ernő polgármester: A Decs Körzeti Megbízotti Csoport kérelmének megvitatását javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottsági ülésen a kért klímaberendezéssel kapcsolatban információ hiányában nem született döntés. A Fejlesztési Bizottság ülésére már több információ állt rendelkezésre, a klíma, beszereléssel együtt ,- Ft-ba kerül. Felvetődött a külön mérő felszerelése is, amivel követni lehet a fogyasztást. Személy szerint a klíma beszerelését javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság javasolta a klíma beszerelését ,- Ft összeghatárig, valamint a fogyasztásmérő felszerelését is szükségesnek tartotta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester a Fejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve szavazásra bocsátotta a Decs Körzeti Megbízott Csoport kérelmének elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Körzeti Megbízotti Csoport kérelmét elfogadja, a körzeti megbízotti iroda klímaberendezéssel történő ellátását ,- Ft összeghatárig, fogyasztásmérő beszerelésével a Colas Hungária Zrt. által fizetett kártalanítás terhére. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a 23

24 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 114 /2013. (V. 29.) számú határozata A Decs Körzeti Megbízotti Csoport kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Körzeti Megbízotti Csoport kérelmét elfogadja, a körzeti megbízotti iroda klímaberendezéssel történő ellátását ,- Ft összeghatárig, fogyasztásmérő beszerelésével a Colas Hungária Zrt. által fizetett kártalanítás terhére Határidő: június 5. a határozat megküldésére június 30. a munkálatok elvégzésére Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Decs Körzeti Megbízotti Csoport Pénzügy 20. Nyári kézműves játszóház támogatása Biczó Ernő polgármester: A kézműves játszóház támogatására irányuló kérelem elfogadását javasolta. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a játszóház megtartására kért támogatás megállapítását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a kérelem elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a nyári kézműves játszóház támogatásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2013. (V. 29.) számú határozata A nyári kézműves játszóház támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő Szolgálat, a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében megvalósuló nyári kézműves játszóház működtetéséhez ,- Ft támogatást biztosít a évi költségvetése terhére. Határidő: június 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Védőnői Szolgálat Pénzügy 24

25 21. Támogatási kérelem megvitatása Biczó Ernő polgármester: Ismertette az előterjesztést, majd elmondta, hogy személyesen tárgyaltak Mözsi Szabó Istvánnal, aki tájékoztatást adott a készülő kiadványáról. Jelenleg csak szándéknyilatkozatra van szüksége a támogatásra vonatkozóan. Javasolta, hogy a határozati javaslat fentiekkel történő módosítását tekintse eredeti előterjesztésnek a képviselő-testület. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a szándéknyilatkozat megtételét. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a támogatásról szóló szándéknyilatkozat megtételével egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mözsi Szabó István TESTAMENTUM címmel megjelentetni kívánt írásának kiadását támogatni szándékozik. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2013. (V.29.) számú határozata Mözsi Szabó István írásának kiadásához támogatás megállapításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mözsi Szabó István TESTAMENTUM címmel megjelentetni kívánt írásának kiadását támogatni szándékozik. Határidő: június 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Mözsi Szabó István Pénzügy 22. Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése Biczó Ernő polgármester: Ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelési fejlesztési terv véleményezéséről szóló írásos határozati javaslatot. 25

26 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2013. (V.29.) számú határozata A feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet megvitatta, az abban foglaltakkal az önkormányzat működési területén lévő Decs Tesz- Vesz Óvoda köznevelési intézmény alkalmazotti közösségének és szülői szervezetének véleményét figyelembe véve egyetért. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Oktatási Hivatal 23. Javaslat a Decsi Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére Biczó Ernő polgármester: Ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Velő István PB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolta a határozati javaslatok elfogadását. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság javasolta az aljegyző felvételét, és a kézbesítő továbbfoglalkoztatását. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a hivatal létszámának bővítésével egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester elsőként szavazásra bocsátotta az aljegyző alkalmazásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2013. (V.29.) számú határozata Aljegyző alkalmazásáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban augusztus 1-től határozatlan időre aljegyző foglalkoztatása érdekében a Polgármesteri Hivatal létszámát bővíti. 2. A képviselő-testület a foglalkoztatás költségeit a évi költségvetésében biztosítja, a évi normatív elszámolás miatti többlettámogatás terhére. 26

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-20/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására

Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására Az előterjesztés száma: 100/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat tanyagondnoki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 7-én 16,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 7-én 16,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-én 16 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-én 16 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. február 19-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 10-14. TARTALOMJEGYZÉK 10/2014.(II.19.) ÖH. Szank

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-24 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-16/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben