J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Faluház Decs, Rákóczi utca 2-8. Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Dr. Málnai János, 4.) Velő István képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Horváth Mónika aljegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné, 4.) Szekeres Jánosné óvodavezető 5.) Móricz Józsefné Vöröskereszt Helyi szervezete, 6.) Papp Vilmos FB tanácsadó, 7.) Villányi Dávid Decsi Kapu képv., 8.) Lázár János Gyöngyösbokréta Egyesület elnöke Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vezető főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, így az ülés határozatképes. Távolmaradását Izsák Kálmán, Nagy László és Vermes György képviselő bejelentette. Ezt követően ismertette, majd elfogadásra javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Az ismertetett napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjait. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (190. sz. előterjesztés) 2. A helyi adórendelet felülvizsgálata (211. sz. előterjesztés) 3. Javaslat a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására (208. sz. előterjesztés) 4. Javaslat a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítására (213. sz. előterjesztés) 5. Döntés a Decsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról (207. sz. előterjesztés) 6. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 1. sz. módosítása (202. sz. előterjesztés) 7. Döntés a társulások munkaszervezeteinek létszámbővítéséről (204. sz. előterjesztés) 2

3 8. Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 1. számú módosítása (205. sz. előterjesztés) 9. Javaslat a települési vízkár elhárítási terv elkészítésére kötött vállalkozási szerződés módosítására, valamint a képviselő-testület 242/2013. (X.30.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére (203. sz. előterjesztés) 10. Döntés a évi karácsonyi ebédszállításról (206. sz. előterjesztés) 11. Javaslat a Decs Tesz- Vesz Óvodába járó gyermekek élelmiszer csomaggal történő támogatására (szóbeli előterjesztés) 12. Tájékoztató Decs nagyközség környezeti állapotáról (209. sz. előterjesztés) 13. Kérdések, interpellációk, egyebek Zárt ülésen: 14. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása (210. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az Őcsényi és a Fő utcán a KPM garanciális útjavítást végez. A jelenlegi helyreállított állapot ideiglenes, tavasszal folytatni fogják a munkálatokat. Az Ady Endre utca aszfaltozása megtörtént november végén és készül a padka is. A templom előtti sétány elkészült, megszentelték és a Mindszenti József nevet kapta, ezt a következő képviselő-testületi ülésen hivatalossá teszik. Ezt követően tájékoztatást adott három beadott MVH-s pályázatról, melynek keretében mikrobusz beszerzésére és a Faluház technikai eszközeinek javítására, valamint nyári nagy rendezvényekre is támogatást igényeltek. Kérdések: Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Az Ady utca aszfaltozását követően lehetőség lesz-e a kisebb javítások elvégzésére? A kapubejárók, valamint az új sétánnyal történő útcsatlakozás nem teljesen készült el. Biczó Ernő polgármester: A kivitelező a kapubejárókkal, árkokkal nem foglalkozik. Jelenleg folyik az Aqua Projekt is. Ezen munkálatok közben járdák, utak felbontására került sor. A télre ezeket járhatóvá tették, de az aszfaltozásra csak tavasszal kerülhet sor. A sétányhoz való lejárást magánerőből kell az önkormányzatnak megoldania. Az elképzelések szerint amikor az Aqua Projekt kivitelezője helyreállítja a rácsatlakozásokat, akkor készítik el a sétányhoz való lejárót is. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: A lakosság részéről történő érdeklődés nagy ezekkel a problémákkal kapcsolat. Lehet-e az embereket Galambos Attila alpolgármesterhez irányítani kérdéseikkel? 3

4 Biczó Ernő polgármester: A felvetett problémák egy része garanciális probléma, a másik része nem, tavasszal lesz is egy garanciális bejárás. Mindenképpen várni kell tavaszig, most itt a tél nem lehet ezeket a problémákat megoldani. Hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 263/2013. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 226/2013. (IX.25.) és a 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, és 254/2013. (X.30.), a 255, 256, 257, 258, 259, és a 260/2013. (XI.06.), valamint a 261/2013. (XI.13.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, a 22/2013. (X.31.), és a 23/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. A helyi adórendelet felülvizsgálata Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztést, majd a bizottsági üléseken elhangzottak alapján javasolta a határozati javaslat elfogadását. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja ismertette, hogy az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta és egyik bizottság sem javasolta új adónem bevezetését, vagy a meglévő adók emelését illetve csökkentését. A határozati javaslat elfogadását javasolta mindkét bizottság a képviselő-testületnek. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság sem javasolta új adónem bevezetését és a meglévő adók mértékének módosítását. Ennek megfelelően a határozati javaslat elfogadását támogatta a bizottság. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a helyi adók mértékének felülvizsgálatáról szóló írásos határozati javaslatot. 4

5 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2013. A helyi adók mértékének felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete január 1- jével új adónemet nem kíván bevezetni, és a helyi iparűzési adó mértékét a 2014-es évre nem kívánja módosítani. Határidő: december 2. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügy 3. Javaslat a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy 400 m 3 tűzifára nyújtottak be pályázatot, ezzel szemben 149 m 3 tűzifa beszerzésére forint vissza nem térítendő támogatást kaptak. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 4. (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a BM rendelet 1. (2) bekezdésében meghatározott árnál (azaz erdei m 3 + Áfa) kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni, így 190 m 3 tűzifa felosztására lesz lehetőség, ami nehéz feladat lesz. A szétosztást a SZOKS Bizottság vállalta a BM rendeletben meghatározottak szerint. Várhatóan még karácsony előtt lesz döntés. Bízik benne, hogy sikerül a tűzifát minél igazságosabban szétosztani. A BM rendeletben foglalt jogosulti kör elsőbbséget kell hogy élvezzen. A helyi rendelethez mellékelt nyomtatványon kell kérelmezni a fát, a hivatal dolgozói segítenek kitölteni. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja elmondta, hogy mindkét bizottság javasolta az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat, és rendelet tervezet elfogadását a képviselő-testületnek. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadásával. Az előző évi tapasztalatok alapján nagyobb mennyiségű fára igényeltek támogatást, de csak 149 m 3 t kaptak. Már sokan jelezték igényüket, ami azt jelenti, hogy valószínűleg csak 1 m 3 t tudnak egy rászoruló családnak adni. Felhívta az igénylők figyelmét arra, hogy a kérelemben valós adatokat tüntessenek fel, mert az állami adóhatóság ellenőrizheti. A bizottság vállalta a kiosztásban való közreműködést. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Balogné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester ezúton köszönte meg a tavalyi támogatottak köszönő szavait. Sajnos nem tudnak segíteni minden családnak. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet tervezet elfogadását. 5

6 következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - rendeletet megalkotta. Határidő: november 28. Felelős: dr. Horváth Mónika aljegyző (a rendelet kihirdetéséért) Biczó Ernő polgármester ezt követően a évi szociális célú tűzifavásárlásról szóló írásos határozati javaslat elfogadását bocsátotta szavazásra. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 265/2013. A évi szociális célú tűzifavásárlásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó ,-Ft kiegészítő támogatáshoz önrészként bruttó ,-Ft-ot, valamint a tűzifa szállításához származó költségként bruttó ,-Ft-ot az előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt-vel adásvételi szerződést kössön összesen 190 m 3 fekete dió vastag tűzifa bruttó ,-Ft/m 3 áron történő megvételére. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. Pénzügy 4. Javaslat a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítására Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy a rendelet módosítását az új honlap, valamint a Kisbíró nevű kiadvány létrehozása tette szükségessé. A módosításra vonatkozó tervezet megvitatását és elfogadását javasolta. 6

7 Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja ismertette, hogy mindkét bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a módosításra vonatkozó rendelet tervezetet. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet tervezet. Örömmel fogadták a Kisbíró kiadvány, ami havonta tájékoztatást ad a lakosságnak a fontosabb eseményekről, hírekről. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását. következő rendeletet alkotta. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.) rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: november 28. Felelős: dr. Horváth Mónika aljegyző (a rendelet kihirdetéséért) 5. Döntés a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról Biczó Ernő polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja ismertette, hogy mindkét bizottság elfogadásra javasolta az értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzatát. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. következő határozatot hozta. 7

8 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 266/2013. (XI.27.) határozata A Decsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Decsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: december 2. Felelős: Biczó Ernő polgármester (határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Decsi Települési Értéktár Bizottság tagjai Pénzügy 6. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 1. sz. módosítása Biczó Ernő polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja ismertette, hogy mindkét bizottság elfogadásra javasolta a társulási megállapodás módosításának elfogadását. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a társulási megállapodás módosításának elfogadásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 267/2013. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 1. számú módosítását a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 8

9 Határidő: november 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügy 7. Döntés a társulások munkaszervezeteinek létszámbővítéséről Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos munkaszervezeti feladatok ellátásának biztosítása indokolja a munkaszervezetek létszámbővítését. Az írásos előterjesztés megvitatását és elfogadását javasolta. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja ismertette, hogy mindkét bizottság elfogadásra javasolta a munkaszervezet létszámbővítéséről szóló határozati javaslatot. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a társulások munkaszervezetének létszámbővítésével. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a társulások munkaszervezeteinek létszámbővítéséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 268/2013. A társulások munkaszervezeteinek létszámbővítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a részvételével működő alábbi társulások tekintetében a társulás munkaszervezeteinek létszámbővítéséhez szükséges fedezetet biztosítja a lakosságszám arányában: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a társulás munkaszervezetének. Határidő: november 30. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Társulások munkaszervezete Pénzügy 9

10 8. Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 1. számú módosítása Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy a Központi Ügyeleti Társulásba három település kérte felvételét január 1-jétől, ezért a társulási megállapodás módosítása szükséges. Javasolta a társulási megállapodás módosításának elfogadását. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja ismertette, hogy mindkét bizottság elfogadásra javasolta a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítását. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a társulási megállapodás módosításával. Elmondta, hogy a három település csatlakozásával jelentősen nőni fog az ügyelet által ellátandó terület. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 1. számú módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 269/2013. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 1. számú módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Kéty Község Önkormányzata, Murga Község Önkormányzata, valamint Felsőnána Község Önkormányzata január 1. napjától csatlakozzon a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társuláshoz. A képviselő-testület elfogadja a csatlakozó településekre tekintettel módosított társulási megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: november 30. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Munkaszervezete Pénzügy 10

11 9. Javaslat a települési vízkár elhárítási terv elkészítésére kötött vállalkozási szerződés módosítására, valamint a képviselő-testület 242/2013. (X.30.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére Biczó Ernő polgármester ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat, majd elmondta, hogy Velő István és Vermes György képviselők jelenlétében tárgyalást folytatott a vállalkozóval, mely alapján a vállalkozási szerződés módosítását és a 242/2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezését javasolta. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja ismertette, hogy mindkét bizottság elfogadásra javasolta a vállalkozási szerződés módosításáról és a testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a képviselő-testület 242/2013. (X.30.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a vízkár elhárítási terv elkészítése érdekében kötött vállalkozási szerződés módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2013. A képviselő-testület 242/2013. (X.30.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a vízkár elhárítási terv elkészítése érdekében kötött vállalkozási szerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi vízkár elhárítási terv elkészítése érdekében a Gemencforrás Kft-vel kötött vállalkozási szerződés felbontásáról szóló 242/2013. (X.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A Képviselő-testület elfogadja a augusztus 30-án kötött vállalkozási szerződés módosítását az alábbiak szerint: - A szerződéses díj: ,-Ft + Áfa - A Gemencforrás Kft. vállalja az elkészült vízkár elhárítási terv évi kötelező őszi felülvizsgálatának díjmentes elvégzését A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés fentiekkel történő módosítás utáni aláírására. Határidő: november 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Gemencforrás Kft. Pénzügy 11

12 10. Döntés a évi karácsonyi ebédszállításról Biczó Ernő polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Málnai János a SZOKS Bizottság elnöke elmondta, hogy karácsonykor évek óta meleg étkezést biztosítanak a településen élő beteg, egyedül élő, fogyatékos embereknek. Ezt ebben az évben is folytatni szeretnék. A SZOKS Bizottság egyetértett azzal, hogy 3 napon keresztül 25 fő rászoruló részére meleg ételt biztosítsanak az önkormányzat konyhájáról. A kiszállításról a hagyományoknak megfelelően a képviselők, bizottsági tagok fognak gondoskodni. Velő István a Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság egyetértett a karácsonyi ebédszállítás Decsi Konyháról történő biztosításával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta évi karácsonyi ebédszállításról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 271/2013. (XI.27.) határozata A évi karácsonyi ebédszállításról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi karácsonyi ebédszállításról gondoskodik és 25 fő idős, rászoruló személy 3 alkalommal történő étkeztetését a Decsi Konyháról biztosítja. Határidő: november 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Decsi Konyha Pénzügy 11. Javaslat a Decs Tesz- Vesz Óvodába járó gyermekek élelmiszer csomaggal történő támogatására Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy az elmúlt évben volt először kezdeményezés, arra vonatkozóan, hogy a decsi óvodába járó gyermekeket élelmiszer csomaggal támogassák. Ezt az idén folytatni szeretnék. Javasolta az ovisoknak az élelmiszer csomag biztosítását a Decsi Konyhán keresztül. Velő István a Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a decsi óvodásokat a Decsi Konyhán keresztül élelmiszer csomaggal támogassák összesen ,- Ft összeghatárig. 12

13 Dr. Málnai János a SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság is támogatta az élelmiszer csomag biztosítását. Nagy segítség lesz ez a gyermekeknek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az óvodába járó minden gyermek részesül a támogatásból. Kérdés nem volt. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Az elmúlt évben Keresztes Györgyné kezdeményezésére osztottak élelmiszer csomagot. Ezt a kezdeményezést a SZOKS Bizottság és a helyi vállalkozók is támogatták. Dr. Málnai János képviselő: Köszönjük Keresztesné Marika segítségét. Több hozzászólás nem hangzott el. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz- Vesz Óvodába járó gyermekek élelmiszer csomaggal történő támogatásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 272/2013. A Decs Tesz- Vesz Óvodába járó gyermekek élelmiszer csomaggal történő támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Decsi Konyha a Decs Tesz- Vesz Óvodába járó gyermekeket élelmiszer csomaggal támogassa összesen ,- Ft összeghatárig, melynek fedezetét a évi költségvetése terhére biztosítja. Határidő: november 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Decsi Konyha Pénzügy 12. Tájékoztató Decs nagyközség környezeti állapotáról Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdésének e) pontja szerint: A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A tájékoztató elkészült, melynek megvitatását és elfogadását javasolta. Velő István a Fejlesztési Bizottság alelnöke: A Fejlesztési Bizottság a tájékoztató megvitatta, elfogadását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság támogatta a település környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadását. 13

14 Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János képviselő: Felhívom a figyelmet arra, hogy Magyarország az elsők között van a daganatos megbetegedés miatti halálozás terén, ehhez hozzájárulnak a környezeti ártalmak is, ezért fokozottan figyelni kell a környezetünkre. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta a nagyközség környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 273/2013. A nagyközség környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs nagyközség környezeti állapotáról szóló beszámolót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: november 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: 13. Kérdések, interpellációk, egyebek Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Köszönetet mondok azoknak a családoknak, akik november 16-án segítséget nyújtottak a településen felmérést készítő főiskolásoknak. A főiskolai hallgatók a felmérést szociológiai tanulmányaikhoz készítették és településünkön nagy segítséget kaptak ehhez, nagyon jól érezték magukat. Dr. Málnai János képviselő: Felhívom a figyelmet arra, hogy a településen az elmúlt időszakban elszaporodtak a kutyaharapások. Abban az esetben, ha nem ismert a kutya, az ÁNTSZ elrendeli a sérült személy veszettség elleni oltását, ami egyáltalán nem veszélytelen. A közelmúltban sajnos három ilyen eset is történt. Főleg a vasút környékén garázdálkodnak, legutóbb egy láncos kutya harapott. A lakosok tartsák felelősséggel kutyáikat. Galambos Attila alpolgármester: Valóban sok a kóbor eb a település közterületein és ezzel kapcsolatban több panasz is érkezett. Véleményem szerint indokolt lenne még egy kóbor eb begyűjtési akciót szervezni ebben az évben. Ehhez a képviselő-testület hozzájárulását kérte. A falu karácsonyfájára nem érkezett még felajánlás, ehhez a lakosság segítségét kérte. Biczó Ernő polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy december 5-ére rendeljék meg a kóbor ebek összegyűjtését, melynek költségét a évi tartalék terhére biztosítsa a képviselő-testület. 14

15 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 274/2013. A kóbor ebek összegyűjtéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs nagyközség közigazgatási területén a kóbor ebek összegyűjtését rendeli el, melynek költségét a évi költségvetésben lévő tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri Galambos Attila alpolgármestert, hogy a kóbor ebek begyűjtése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: december 5. Felelős: Galambos Attila alpolgármester A határozatról értesül: Pénzügy Biczó Ernő polgármester megköszönte a testület döntését és elmondta, hogy az akció sem biztosít teljes megoldást a problémára. Jobban oda kellene figyelni arra, hogy mindenki a saját portáján tartsa a kutyáját. Dr. Málnai János képviselő tájékoztatást adott arról, hogy az adventi kiállítás megnyitójára december 1-jén kerül sor a Faluházban. A rendezvényre mindenkit szeretettel invitált. Több kérdés, bejelentés nem volt. Biczó Ernő polgármester ismertette, hogy a zárt ülést követően ismét nyílt ülés keretében a Vöröskereszt helyi szervezetének kérésére többszörös véradók részére elismerés átadására kerül majd sor. 14. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása A képviselő-testület e napirendi pontot a Mötv. 45. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Biczó Ernő polgármester a zárt ülést követően köszöntötte az ülésen megjelent véradókat és a Vöröskereszt helyi szervezetének aktív résztvevőit. Móricz Józsefné a Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője megköszönte a lehetőséget, hogy a véradás világnapja alkalmából lehetőséget kaptak arra, hogy a többszörös véradókat testületi ülés keretében a nyilvánosság előtt köszönthetik. Ünnepi beszédét követően 10. véradásért: Lizák Lívia, Móricz Mariann, Baka Tibor és Horváth József, 20. véradásért: Vaszlavek Ildikó, Józsa Zoltán, Szücs István, 30. véradásért: Nagy János, Horog János és Móricz József decsi lakosok részére adta át az emléklapot és a Vöröskereszt szerény ajándékát, elismerve ezzel kitartásukat, önzetlenségüket. 15

16 Biczó Ernő polgármester kiemelve a véradás fontosságát megköszönte a jelenlévőknek a véradást és az aktív részvételt, hiszen aki vért ad, életet ad. Köszönetet mondott a Vöröskereszt helyi szervezetében tevékenykedő Vaszlavek Ildikónak, Szabolcsné Kátai Máriának és Móricz Józsefnének a véradások szervezésében tanúsított munkájukért. Az ülés bezárása előtt mindenkinek nyugodt, békés adventet kívánt. Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület ülését 19 óra 50 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet Polgármester jegyző távollétében Dr. Horváth Mónika aljegyző 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-20/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év május hó 14. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2014.(V.14.) 31/2014.(V.14.) 32/2014.(V.14.) Z1 Z1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-én 16 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-én 16 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének 5/2014. Napirend: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. május 13-án (kedden) de. 10.00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1. Gondozási Központ Rózsafüzér

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-16/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben