J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 28.-án 18 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Faluház ülésterme Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István, 7.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv., 4.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató 5.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 6.) Szelestyei Mihályné Közalk. Tanács elnöke, 7.) Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a 7 képviselő -testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette a meghívóba szereplő napirendi pontokat és javasolta, hogy vegyék fel a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megvitatása c. napirendet. Nagy László: Javaslatot tett arra, hogy a téli hóeltakarításra ismételten Herner Attila vállalkozóval kössenek szerződést, aki ajánlatot tett e munka elvégzésére. Ennek megvitatását tűzzék napirendre. A képviselő-testület a napirendek módosítására vonatkozó javaslatokkal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát, a megszavazott módosító indítványokat is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tet intézkedésekről (178. sz. előterjesztés) 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása (187. sz. előterjesztés) 3. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása (186. sz. előterjesztés) 4. A helyi adórendelet felülvizsgálata (183. sz. előterjesztés)

3 5. Javaslat a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére (181. sz. előterjesztés) 6. Megállapodás Decs Nagyközség Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség között (184. sz. előterjesztés) 7. Javaslat az Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára (182. sz. előterjesztés) 8. Kérelem a Tolna Megyei Történelmi Atlasza című kiadvány támogatása iránt (179. sz. előterjesztés) 9. Javaslat az Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt. működésének formájára (185. sz. előterjesztés) 10. Decs Oktatási, Kulturális és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységi köreinek megvitatása 11. Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megvitatása 12. Téli hóeltakaríásra benyújtott árajánlat megvitatása 13. Kérdések, interpellációk, egyebek Zárt ülésen: 14. Kérelem közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére (157. sz. előterjesztés) 15. Az önkormányzat foglalkoztatásában álló munkavállaló nyugdíj ügyének megvitatása ( 180. sz. előterjesztés) 16. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása (177. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő: A tájékoztató kiegészítéseként elmondta, hogy az önkormányzat adósságának átvállalásával kapcsolatos részletekről december 12-én tárgyalnak majd. Az iskola állami átvételével kapcsolatban is tárgyaltások folynak. Javasolta a tájékoztató elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

4 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2012. (XI.28.) számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a 186,/2012. (IX.26.), a 192/2012. (X.08.), a 194, 195 és 196/2012. (X.24.), a 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213/2012. (X.30.), a 214, 215, 216/2012. (XI.12.), a 217, a 218, 219/2012. (XI.14.) sz ámú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, valamint a 23/2012. (XI.15.) és a 24/2012. (XI.06.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása Biczó Ernő: Az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatásra és elfogadásra javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2012. (XI.28.) számú határozata az Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87 (1) bekezdése alapján az Önkormányzat évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót megvitatta és az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1) Az Önkormányzat évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az Önkormányzat 4/2012. (III. 05.) önkormányzati költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 3)

5 ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedéves teljesítés Teljesítés alakulása% Kiadások főösszege Bevételek főösszege ,16% ,47% a) Az Önkormányzat évi költségvetés fejlesztési bevételeinek és kiadásainak 1. eredeti előirányzatát, 2. a módosított előirányzatokat, 3. az III. negyedéves teljesítését, valamint 4. a teljesítés alakulását a 8. és a 9. számú melléklet tartalmazza. b) Az Önkormányzat évi költségvetés működési, bevételeinek és kiadásainak 5. eredeti előirányzatát 6. módosított előirányzatát 7. az III. negyedéves teljesítését 8. a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 3) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedéves teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés alakulása % Működési kiadások ,42% Ebből: - személyi jellegű kiadások ,79% - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - támogatások, pénzeszköz átadás - működési hitel visszafizetés - működési céltartalék ,21% ,77% ,71% ,10% ,00%

6 4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak III. negyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Felújítási és felhalmozási kiadások összesen Ebből: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedéves teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés alakulása % ,92% - beruházások ,20% - felújítások ,02% - fejlesztési hitelek törlesztése - egyéb fejlesztési kiadások ,98% - fejlesztési tartalék ,00% A működési és fejlesztési kiadások főösszegét az alábbi tételek módosítják: Függő, átfutó kiadások ) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat III. negyedéves teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés alakulása % Bevételek összesen: ,39% Ebből: - működési bevételek ,75% - önkormányzat költségvetési támogatása - felhalmozási és tőkejellegű bevételek -támogatások, támogatásértékű bevételek -hitelek, értékpapírokk, kölcsönök visszatérülése, e igénybevétele ,78% ,45% ,77% ,73%

7 - pénzforgalom nélküli bevételek 86 A működési és fejlesztési bevételek főösszegét az alábbi tételek módosítják: Függő, átfutó bevételek 486 6) Az Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát, III. negyedéves teljesítését, a kiadásainak eredeti és módosított előirányzatát, valamint a kiadások teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza. 7) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát, III. negyedéves teljesítését, a kiadásainak eredeti és módosított előirányzatát, valamint a kiadások teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza. 7) A Bíborvég Általános Művelődési Központ, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát, III. negyedéves teljesítését, kiadásainak eredeti és módosított előirányzatát valamint a kiadások teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. 8) A Decs Tesz-Vesz Óvoda, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát, III. negyedéves teljesítését, kiadásainak eredeti és módosított előirányzatát valamint a kiadások teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza. 9) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásoknak III. negyedéves teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza. Határidő: december 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr Varga Erzsébet jegyző Kovács Tamásné ÁMK igazgató Szekeres Jánosné Óvoda vezető Határozatról értesül: Decs Nagyközség Jegyzője ÁMK igazgató Óvodavezető pénzügyi ügyintéző, irányító 3. A nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Biczó Ernő: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megvitatását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a évi költségvetési koncepció elfogadását javasolta.

8 Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a jelenlegi rendelkezésre álló információk alapján készült koncepció elfogadását javasolta. A bizotság véleménye szerint a költségvetést többször kell majd módosítani. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a koncepció elfogadását javasolta annak ellenére, hogy pontos információk még nem állnak rendelkezésre. Biczó Ernő: Tájékoztatásul elmondta, hogy a évi költségvetési főösszeg 630 millió forint volt, ezzel szemben a évi 330 millió forint. Ebben nem szerepel a fejlesztés és az önerő és még mindig minuszban vannak. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Megítélése szerint a jövőre bevezetendő feladatfinanszírozású rendszer hosszabb távon behatárolja majd az önkormányzatok mozgásterét és ez nem pozitívum. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2012. (XI.28.) határozata Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése értelmében megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját és azt az alábbiak szerint elfogadja: A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a évi költségvetés tervezési munkái a koncepció alapján folytatódjanak, azzal a kitétellel, hogy a költségvetés elkészítéséig az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a bevételek emelési lehetőségeit, fel kell készülni az állami fenntartásba kerülő a közoktatási intézmény és a területi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos teendők zavartalan lebonyolítására, ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának legmegfelelőbb szervezeti kereteit, formáit. Határidő: folyamatos a évi költségvetés készítése során Felelős: Biczó Ernő polgármester a költségvetési intézmények vezetői Határozatról értesül: a költségvetési intézmények vezetői pénzügyi ügyintéző, irányító

9 4. A helyi adórendelet felülvizsgálata Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A helyi adórendeletet évente felül kell vizsgálnia a képviselő-testületnek. Az erről szóló előterjesztés ismertetése során elmondta, hogy a testülenek lehetősége van új adónem bevezetésére illetve a jelenlegi helyi adó mértékének módosítására. Jelenleg a vállalkozók iparűzési adójának mértéke 1,5 %, ennek 2%-ra történő felemelése lehetséges. A napi iparűzési adó mértéke 5000,- Ft, ez maximális összeg, melynek csak a csökkentésére van lehetőség. Új adónemként bevezethető a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az építményadó. Amennyiben a képviselő-testület a jelenlegi adó mértékét változtatni kívánja, vagy új adónem bevezetéséről dönt, az erről szóló rendeletet legkésőbb december 2-ig ki kell hirdetni. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság nem javasolta új adónem bevezetését, és a jelenlegi adók módosítását. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolta, hogy új adónemet ne vezessenek be. Ennek lehetőségét a következő évben vizsgálják meg. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság nem javasolta új adó bevezetését és a jelenelgi módosítását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán: Az iparűzési adóból származó bevételt 27 millió forintra tervezték, melyből 29 millió forint teljesült. Nem javasolta a vállalkozók iparűzési adójának emelését. Nagy László: Jövő évben az önkormányzat költségvetése a felére csökken. Az önkormányzatnak a működést fenn kell tartani. Jövőre kiderül, hogyan és milyen irányban tudnak elmozdulni, ezért várjanak az adó bevezetéssel. Vermes György: Jövőre a gépjármű adó jelentős részét, 60 %-át az állam elvonja. Eddig a befolyt összeg 100 %-a az önkormányzatoknál maradt. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazatal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2012. (XI.28.) számú határozata A helyi adók mértékének felülvizsgálatáról

10 Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete január 1- jével új adónemet nem kíván bevezetni, és a helyi iparűzési adó mértékét a 2013-as évre nem kívánja módosítani. Határidő: december 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 5. Javaslat a tiltott közösségellenes magartartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Alkotmánybírósági határozat megsemmisítette a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotására felhatalmazó rendelkezést. Ennek megfelelően a helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a helyi rendelet hatályon kívül helyezésével egyetértett. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a hatályon kívül helyező rendelet elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság egyetértett a rendelet hatályon kívül helyezésével. Kérdés, hozzászászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: november 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 6. Megállapodás Decs Nagyközség Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség között

11 Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette, hogy a Római Katlolkus Egyházközség és az önkormányzat 25 évre szóló megállapodást kötött a katolkus temető térítésmentes használatba adásáról. A megállapodás 2. pontja szerint a használati jog bejegyeztetésére azonba nem került sor. Az önkormányzat jövő évi finanszírozása megváltozik, feladatalapú finanszírozás lesz, így az önkormányzat a köztemető fenntartására is állami támogatást igényelhet. Ehhez viszont szükséges a használati jog bejegyeztetése, hogy igazolni tudják a temető jogszerű müködtetését. Javasolta az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a megállapodás elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta a megállapodást. Fontosnak tartotta, hogy a használati jog bejegyzésre kerüljön az ingatlannyilvántartásba, mert a támogatásoknál és pályázatoknál ez elengedhetetlen feltétel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2012. (XI.28.) számú határozata A Decsi Római Katolikus Plébániával kötendő temető használati jogának átadásáról szóló szerződésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Római Katolikus Plébánia és Decs Nagyközség Önkormányzata között kötendő, az egyház kizárólagos tulajdonát képező hrsz.-ú 5424 m 2 nagyságú temető és hrsz. alatt felvett 1 ha 4298 m 2 nagyságú temető megnevezésű belterületi ingatlan március 31. napjáig történő használati jogának átadásáról szóló szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal- jóváhagyja. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés aláírására. Határidő: december 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsi Római Katolikus Plébánia Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 7. Javaslat az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület december 14-én fogadta el a település 5 évre szóló esélyegyenlőségi programját. A programot a jogszabályi előírásoknak megfelelően két évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálata érdekében árajánlat beszerzésére került sor, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

12 Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az Euron Kft ,- Ft + ÁFA összegű árajánlatát elfogadásra javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára benyújtott árajánlat elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság az árajánlat elfogadását javasolta. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a felülvizsgálatot kizárólag az árajánlatot benyújtó cég végezheti el, egyébkéntpedig a munka nagy része a hivatal munkája lesz. Mivel egyes pályázatok feltétele az esélyegyenlőségi program megléte, nem tehetnek mást. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Javasolta, hogy az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatával úgy bízzák meg az Eruron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, hogy a helyben végzendő munkákat és az adatszolgáltatást a Sárköz Fejlesztő Kft-vel végeztesse el. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület, a polgármester módosító indítványát is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2012. (XI.28.) számú határozata Decs Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatára az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Euron Pedagógiai Intézet (1092 Budapest, Ráday utca 16. I./26.) ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja azzal a kikötéssel, hogy az Eruron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatával kapcsolatban helyben végzendő feladatokat és az adatszolgáltatást a Sárköz Fejlesztő Kft-vel végeztesse el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Euron Tanácsadó és Szolgálató Kft. Budapest Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 8. Kérelem a Tolna Megye Történelmi Atlasza című kiadvány támogatása iránt Biczó Ernő: Ismertette Szeri Árpád kérelmét, melyben az általa készített könyv kiadásához kért támogatást. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a támogatás megállapítását nem javasolta.

13 Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság nem javasolta a támogatás megállapítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2012. (XI.28.) számú határozata A Tolna Megye Történelmi Atlasza kiadásának támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeri Árpád szerző által készített, Tolna Megyei Történelmi Atlasz címmel megjelenő könyv kiadását nem támogatja. A határozatról értesül: Szeri Árpád szerző Irattár 9. Javaslat az Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt. Működésének formájára Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy az Alisca Terra Kft. vezetésével Szekszárd és Környéke településeinek társulása létrehozta az Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt-t. Javasolta a holding szerű működési forma meghatározását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a holding szerű működési forma meghatározásával egyetértett. Velő István: A Fejlesztési Bizottság javasolta a holding szerű működés meghartározását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság egyetértett a holding szerű működéssel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2012. (XI.28.) számú határozata Az Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt. működésének formájáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási tanácsának felkérésére aszerint foglal állást, hogy az Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt június 1. napjától a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet holding szerű működés formájában gyakorolja. Határidő: december 5.

14 Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 10. Decs Oktatási, Kulturális és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységi köreinek megvitatása Biczó Ernő: Az alapítvány tevékenységi köreinek bővítésére a több helyre történő pályázás miatt van szükség. A cégbíróság hiánypótló végzésére tekintettel indokolt az ismételt módosítása. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a határozat elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság az alapítvány alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2012. (XI.28.) határozata A Decs Oktatási Kulturális és Sport életének fejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 185/2012. (IX. 26.) határozat módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott Decs Oktatási Kulturális és Sport életének fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát módosító 185/2012. (IX. 26.) határozatát figyelemmel a Szekszárdi Törvényszék Pk /1999/21. sorszám alatti végzésére- az alábbiak szerint módosítja: 1. A 185/2012. (IX. 26.) határozat 1. és 3. pontját hatályon kívül helyezi. 2. Az alapító okirat II. fejezetének 185/2012. (IX. 26.) határozat 4. pontja szerinti kiegészítése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: - olyan idegenforgalmi fejlesztéssel, szálláshelyfejlesztéssel, ezzel kapcsolatható vállalkozások fejlesztésével, tevékenységük összehangolásával kapcsolatos feladat, amely a helyi értékek feltárása, megőrzése és jobb megismertetése érdekében történik, ennek keretében, ezek bemutatását szolgáló, az idegenforgalom szakmai színvonalát emelő szolgáltatások, - olyan idegenforgalmi-turisztikai fejlesztések vagy azok támogatása, amely helyi oktatási, kulturális, sportrendezvény, illetve tevékenység támogatására is irányulnak, - olyan kulturális vagy kultúrát támogató tevékenységek, ilyen tevékenységek támogatása, amely Decs kulturális életének, hagyományainak, értékeinek bemutatását szolgálja, amelyek Decs

15 települést a Sárköz kulturális, örökségvédelmi központjaként mutatják be. Az alapító a Közalapítvány eredi céljának elősegítése és megvalósítása érdekében bővíti a Közalapítvány céljaként meghatározott tevékenységeket, azzal azonban, hogy azok közalapítványi támogatása kizárólag a Közalapítvány eredeti céljaival összefüggésben, annak elősegítése érdekében gyakorolhatók és végezhetők. E feltételek teljesülése érdekében, kizárólag ezekkel összefüggésben a közalapítvány további céljai: Az alapító a közalapítvány céljait kiegészíti: helyi értékek feltárása, ezzel összefüggő és ezt elősegítő képzések, tanfolyamok szervezése, olyan munkahely teremtő projektek támogatása, szervezése, lebonyolítása, amely a közalapítvány eredeti céljainak megvalósításával összefüggő, azt elősegíti vagy fejleszti. Olyan, a helyi sportélettel, a sportéletet elősegítő, egészségesebb életmóddal kapcsolatos egészségfelmérő, fejlesztő programok, projektek támogatása, szervezése, lebonyolítása, amelyek a közalapítvány eredeti, sportéletre vonatkozó céljával összefüggenek, Decs kulturális életének szervezése, fejlesztése: 3. A helyi kulturális élet szervezése, támogatása, 4. hagyományőrző, kulturális és sport rendezvények, programok kezdeményezése, lebonyolítása 5. Kézműves táborok és természetvédelmi táborok szervezésében való részvétel A helyi épített környezet és kulturális értékek védelme érdekében, olyan helyi környezetvédelmi akciókban való részvétel, amely a település természeti és épített értékeinek megőrzését, fejlesztését szolgálja, ezzel összefüggésben felmerülő környezeti rehabilitáció fejlesztése, e körben természetvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal való együttműködés. A közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében a közalapítvány pályázatokon vesz részt, azért, hogy céljai megvalósításához a szükséges többletforrásokat előteremtse. 3. Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is fennállnak, ugyanígy változatlanul érvényben marad a 185/2012. (IX. 26.) határozatnak a Szekszárdi Törvényszék végzésével nem érintett valamennyi egyéb, az alapító okirat korábbi módosításáról rendelkező része. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező alapító okirat módosítás aláírására és felkéri a jegyzőt a cégbírósági bejegyzéssel kapcsolatos további feladatok végrehajtására. Határozat: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

16 Erről értesül:tolna Megyei Cégbíróság Decs Oktatási, Kulturális és Sport életének fejlesztéséért Közalapítvány Pénzügyi ügyintéző- irányító Irattár 11. Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Tájékoztatást adott arról, hogy a Tolna Megyei Kormányhivataltól a mai napon en érkezett egy törvényességi felhívás a 18/2012. ( IX.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban. Javasolta a felhívás megvitatását Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képvsielő-testületének 229/2012. (XI.28.) számú határozata A Tolna Megyei Kormányhivatal tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012. (IX.10.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/742-1/2012. törvényességi felhívását megtárgyalta. A képviselő-testület a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012. (IX.10.) önkormányzati rendeletét a november 28-i ülésén hatályon kívül helyezte. Határidő: december 1. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárd Irattár 12. Téli hóeltakarításra benyújtott árajánlat megvitatása Nagy László: A téli hóeltakarításra való felkészülés érdekében árajánlatot kértek az előző évben e feladatot ellátó vállalkozótól, akinek a munkájával elgédettek voltak. Javasolta az árajánlat elfogadását és a szerződés megkötését. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Vermes György: Az előző évben a válallkozó korrekt munkát végzett, ezért javasolta, hogy ismételten vele kössenek szerződést. Biczó Ernő: Egyetértett a javaslattal.

17 Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képvsielő-testületének 230/2012. (XI.28.) számú határozata a téli hó eltakarításra kötendő szolgáltatási szerződés elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete - a Fejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve - a téli hó eltakarításra Herner Attila vállalkozóval (székhelye: 7144 Decs,Haladás u. 4.) köt szolgáltatási szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza polgármsestert a határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződést aláírására. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Herner Attila vállalkozó Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 13. Kérdések, inerpellációk, egyebek Dr. Málnai János: Az Adventi kiállítás megnyitójára invitálta a lakosságot december 2- án 17 órára a Faluházba. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság ülésén felvetődött, hogy a vonat és autóbusz menetrendet a képújságban jelentessék meg December 12-én az Alisca Terra Kft. zöljáratot szervez, melynek során elszállításra kerül a bezsákolt lomb és egyéb kerti hulladék, valamint az összekötözött nyesedék. Galambos Attila: Ismertette, hogy a napokban 16 kóbor ebet gyűjtöttek be és szállítottak el Székesfehérvárra. Akinek esetleg hiányzik a kutyája 2 hétig vissza lehet hozni ,- Ft ellenében. Kérte a lakosságot, amennyibe kutya támadásról van tudomása, jelezzék a polgármesteri hivatalban, hogy intézkedni tudjanak. Nagy László: Az önkormányzatnak ,- Ft-jába került a kóbor ebek összegyűjtése és elszállítása. Kérte, hogy amennyiben jelzik a kóbor ebek támadásait és esetleg tudják, hogy ki az eb gazdája, azt is jelezzék, hogy az önkormányzatnak ne kelljen ilyen sok pénzt kifizetnie. Kért mindenkit, hogy felelősséggel tartsák állataikat. Vermes György: január 1-től minden ebet chippel kell ellátni, ami alapján az eb beazonosítható. Ez a gazda felelőssége és költsége lesz. Dr. Málnai János: Kivel lehet ezt elvégeztetni? Vermes György: Véleménye szerint több állatorvos is végez chip beültetést.

18 Dr. Málnai János: Az ebek chippel való ellátása hasznos lenne, ha kutyaharapás esetén be lehetne azonosítani, hogy az eb be van-e oltva, ki a tulajdonosa.így a sérültet nem kellen mindenképpen veszettség ellen oltani, ami nagyon veszélyes. Vermes György: Véleménye szerint az orvosnak és a polgármesteri hivatalnak is kellene biztosítani chip leolvasót. Biczó Ernő: Az ebek chippel való ellátáásról a gazdának kell gondoskodnia. Tájékoztatásul elmondta, hogy az eb összeírás jelenleg folyamatban van a településen. 14. Kérelem közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére A képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 15. Az önkormányzat foglalkoztatásában álló munkavállaló nyugdíj ügyének megvitatása A képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 16. Átmeneti segély ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása A képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester megköszönte a megjelentést, majd a képviselő-testület ülését 18 óra 50 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet polgármester jegyző

19

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-20/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 18-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 18-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-13/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása Az előterjesztés száma: 189/ 2013 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben