Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-i üléséről 72-76/2009. ( ) ÖK. sz. határozat 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának június 29-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeket o o o és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a testületi ülésen 7 képviselő jelent meg, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a nyílt, valamint a zárt ülés napirendi pontjairól, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a nyílt ülés napirendi pontjaival, szavazzanak. Napirend előtti témák: - Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József: Június 12-én az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben megtörtént a ballagás. Június 13-án Gyermeknapot rendeztünk, mely nagyon jól sikerült. Megköszönöm azoknak a munkáját, akik az előkészületekben, illetve a lebonyolításban segítséget nyújtottak. Június 15-én Tantestületi Értekezleten vett részt Pető Zsolt jegyző és Megyeri József a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság Elnöke. Az értekezleten egyeztették a Ceglédberceli Általános Művelődési Központtal kapcsolatos szervezési feladatokat, valamint az iskola szakmai ellenőrzésével és a nemzetiségi oktatás igényfelmérésével kapcsolatban tartottak tájékoztatót. Június 17-én rendkívüli Képviselő-testület ülés megtartására került sor. Ennek előzményeként a Képviselő-testület június 9-i zárt ülésén Laza Istvánt választotta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatójának. Laza István személye nem egyezett meg a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat javaslatával. Az eljárási rend figyelembevételével a Képviselő-testület és a kisebbségi önkormányzat június 17-én rendkívüli, együttes ülést tartott. Az együttes ülésen a kisebbségi önkormányzat a Képviselőtestület által minősített többséggel elfogadott Laza István megbízásához nem adta egyetértését.! " o ## Mivel egyezség nem született a községi önkormányzatnak három taggal, a kisebbségi önkormányzatnak három taggal, illetve az Országos Kisebbségi Bizottság által választott három taggal egy kilenctagú bizottságot kell létrehozni. A kilenctagú bizottság egy ülés keretében megtárgyalja a napirendet, és a bizottság többségi határozata pótolja a kisebbségi önkormányzat egyetértését. Tájékoztatás alapján az Országos Kisebbségi Bizottság július 7-én tartja ülését. Török József: Június 22-én rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melynek keretében megtárgyalta az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelmét. Az ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának július 31. napjától, közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelmét elfogadja. 2

3 Második napirendi pontban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat által készített és a szülők részére eljuttatott iratban foglalt állítások miatt jogi eljárást kezdeményez a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzattal szemben. Június 23-án a Ceglédbercel Pesti út 168. sz. alatti 1001 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyertesével az adásvételi szerződés megkötésre került. Június 26-án rendkívüli Tantestületi ülést tartottunk, melyen tájékoztatást adtunk a június 22- i Képviselő-testületi ülés döntéseiről. Ezt követően Megyeri István képviselő az oktatás finanszírozásával kapcsolatosan prezentációt mutatott be. Köszönöm munkáját. Június 26-án felhőszakadás volt Ceglédbercelen. Tűzoltósággal és a Polgárvédelemmel felvettük a kapcsolatot, három ingatlan pincéjét öntötte el a víz. Jelen pillanatban a károk felmérése történik. Június 27-én Egészségnap megrendezésére került sor. Közel 200-an vettek részt a különböző szűrővizsgálatokon. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék környezettanos és geográfus hallgatói szakmai gyakorlatukat megkezdték. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 72/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Lejárt határidejű határozatok végrehajtása) szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 33/2009. ( ), az 50-52/2009. ( ), az 54-56/2009. ( ), 58-62/2009. ( ), 63-64/2009. ( ) és a 66/2009. ( ) ÖK. sz.. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 1. napirendi pont Községi Sport Egyesület és a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület tájékoztatója Szakmai előterjesztő: Révész Imre Községi Sport Egyesület Elnöke Héregi Mihály Szabó Pál Cglédberceli Diáksport Egyesület Elnöke Török József: Az írásos előterjesztéseket a jelenlévők megkapták. Megkérem Révész Imrét a Községi Sport Egyesület Elnökét szóbeli kiegészítését, tegye meg. 3

4 Révész Imre: A es idényben 3 csapattal vettünk részt a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség szervezésében. Az egyik az U19-esek a monori körzetben, illetve az U13-as serdülők a nagykátai járásban, az MB 3-ban. U19-es csapatunk négy ponttal maradt le a harmadik o ##! helyről, az U13-as serdülő csapatunk a 14. helyen végzett es bajnoki idényben három csapattal szeretnénk nevezni, valamint plusz egy olyan U13-assal, ahol 1-2. osztályosok vannak. Terveink között szerepel egy lánycsapat létrehozása és egy felnőtt csapat újraindítása is. Ezt megpróbáljuk úgy megoldani, hogy mindenki önköltséges áron vegyen részt a felnőtt csapat munkájában. o! " Török o oo o József: A sport sincs könnyű helyzetben és nehéz a közösségi egyesületeket vezetni. Pénzügyi források és a szponzorok támogatása is csökken. Megköszönöm az egyesület munkáját. Török József: Kérem a testületi tagokat, tegyék fel kérdéseiket. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 73/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Községi Sport Egyesület tájékoztatója) szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Községi Sport Egyesület tájékoztatóját megismerte és tudomásul vette. Révész Imre Községi Sport Egyesület Elnöke o! " Török o oo o József: Héregi Mihály a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület Elnöke munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni testületi ülésünkön. A beszámolójának kiegészítését a jelenlévők helyben osztott anyagként megkapták. Ezúton is szeretném megköszönni az egyesületben tevékenykedők munkáját. Kérem a testületi tagokat egyetértésük esetén, szavazzanak. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 74/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület tájékoztatója) szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület tájékoztatóját megismerte és tudomásul vette. Héregi Mihály Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület Elnöke 4

5 2. napirendi pont Napsugár Óvoda beszámolója Szakmai! o előterjesztő: Kohlmayer Márta óvodavezető Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság június 29-i ülésén tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. Kérem a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket. Török József: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat még nem tárgyalta az intézmény beszámolóját, ezért a határozati javaslat a következőképpen módosul: 1. A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda vezetőjének nevelési évről szóló beszámolóját tudomásul veszi oo o o A határidő a következő testületi ülés augusztus 24. Kérem a képviselőket, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 75/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Napsugár Óvoda beszámolója) szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva: 1. A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda vezetőjének nevelési évről szóló beszámolóját tudomásul veszi Határidő: augusztus 24. Kohlmayer Márta óvodavezető 3. napirendi pont Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója Szakmai előterjesztő: Czinege Józsefné igazgató Török József: Az írásos előterjesztést és a mellékleteket a jelenlévők megkapták. Intézményvezető asszony betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság június 29-i ülésén tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat nem tárgyalta az előterjesztést, ezért a határozati javaslat a következőképpen módosul: 5

6 1. A Képviselő-testület az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény es tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi oo o o A határidő a következő testületi ülés augusztus 24. Kérem a jelenlévőket, ha egyetértenek a javasolt módosítással, szavazzanak. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 76/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója) szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva: 1. A Képviselő-testület az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény es tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi Határidő: augusztus 24. Czinege Józsefné igazgató 4. napirendi pont Egyebek Egyebek napirendi pontban Török József polgármester megemlékezett Mezősdi Antalról Ceglédbercel kitüntetettjéről és a tragikus hirtelenséggel elhunyt Steiner Jánosról a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület Elnökéről, kiknek munkájáért elismerését és köszönetét fejezte ki. Gimesi Jánosné képviselő asszony bejelentette, hogy július 7-én óráig a Dózsa György Művelődési Házban véradást tartanak. 5. napirendi pont Kérdések, Interpelláció A napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett. A következő napirendi pont tárgyalására Török József polgármester zárt ülést rendelt el. Ceglédbercel, július 10. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 6

7 7

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. június 26-án 16,30 órától 19,00 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 26-án 16.30 órakor kezdődő

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Szakáld Község Önkormányzat képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben