Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete december 06-án megtartott testületi ülése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése"

Átírás

1 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1 112/2012. (XII.06.) Z1 113/2012. (XII.06.) Z1 114/2012. (XII.06.) K6 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) 12/2012. (XII.07.) Tárgya Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítása Kapcsolódó önk. Rendelet Kódja 3/2012. (III.06.) B1 1/7

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az Önkormányzat tanácskozó termében december hó 06. napján, 8.30 órakor megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Trojkó Tamás Kém Angéla Ács Roland László Pintarics Tibor Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda Meghívott: Kónyáné Józsa Csilla Takácsné Kollár Viola polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő körjegyző jegyzőkönyvvezető pénzügyi főelőadó Trojkó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta elfogadását. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadta. NAPIRENDEK: 1./ Buszmegállók felújítására benyújtott árajánlat 2./ Sportoló Ifjúságért Alapítvány támogatása 3./ Petriventei Sportegyesület támogatásának emelése 4./ Falufejlesztési pályázat benyújtásához tervezői díj elfogadása és írásban 5./ Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása és írásban 6./ Szociális célú tüzelő fa biztosítása 2/7

3 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1./ Buszmegállók felújítására benyújtott árajánlat Trojkó Tamás polgármester ismertette Pintarics Tibor, Petrivente, Petőfi u. 30. szám alatti helyi vállalkozó árajánlatát a Kossuth utcai buszvárók teljeskörű felújításával kapcsolatban. Az árajánlat szerint az anyagköltség 500 eft. Javasolta, hogy a vállalkozó által benyújtott árajánlatot fogadják el, továbbá javasolta, hogy a felújításhoz szükséges anyagköltséget a vállalkozó részére az vállalkozói szerződés megkötésével egyidejűleg, 500 eft összegben fizesse ki az Önkormányzat, hogy az érdemi munkálatokat a vállalkozó el tudja kezdeni, illetve, ha lehetséges, akkor még az idei évben be is fejezze. Pintarics Tibor települési képviselő jelezte érintettségét az ügyben, nem kívánt szavazni, és hozzátette, hogy az időjárás függvénye, hogy a buszvárókat az idei évben be tudja e fejezni. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 3 igen szavazattal 110/2012. (XII.06.) Önkormányzati határozat Kossuth utcai buszvárók (1 db egyes és 1 db kettes váró) teljes, az benyújtott tételes árajánlatnak megfelelően újítja fel. A felújítással Pintarics Tibor, Petrivente, Petőfi u. 30. szám alatti helyi egyéni vállalkozót bízza meg, a benyújtott árajánlatban szereplő összeget elfogadja. Az elfogadott árajánlatban szereplő anyagköltségből a vállalkozó részére a vállalkozói szerződés megkötésével egyidejűleg Ft, azaz Ötszázezer forint összegű vállalkozói díjat utal át a felújításhoz szükséges anyagköltségekre. A fejlesztést a évi költségvetésében, fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására az önkormányzat nevében eljárva. Határidő: december / Sportoló Ifjúságért Alapítvány támogatása 3/7

4 Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy a Sportoló Ifjúságért Alapítvány benyújtotta a falufejlesztési pályázatot a Harangláb felújítására, a Milleniumi Emlékpark felújítására, a sportpályához egy lelátó építéséhez, a település fásításához, valamint használati térelemek elhelyezésére. Javasolta, hogy az Alapítvány részére az Önkormányzat utaljon át 2 millió forintot a fejlesztési beruházások megvalósítása érdekében. 111/2012. (XII.06.) Önkormányzati határozat Sportoló Ifjúságért Alapítvány (Petrivente, Kossuth u. 78.) részére ,- Ft, azaz Kétmillió forint összegű támogatást biztosít a évben benyújtott LEADER Falufejlesztési pályázat során megvalósítandó fejlesztési beruházásokra. A támogatás összegét évi költségvetése tartalékából biztosítja. Határidő: december / Petriventei Sportegyesület támogatásának emelése Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy a Sportegyesület elnöksége szóban megkereste, hogy a Sportegyesület jövő évi bajnoksági évad kezdéséhez támogatást biztosítson. Javasolta, hogy a Sportegyesület részére működési kiadásaihoz az idei évi támogatási összeget 700 eft-tal emelje meg, a jövő évi bajnoksági évad megfelelő színvonalon való megkezdése érdekében. 112/2012. (XII.06.) Önkormányzati határozat Petrivente Sportegyesület évi működési kiadásaihoz nyújtott pénzbeli támogatást Ft, azaz Hétszázezer forint összeggel megemeli, a évi bajnoksági évad megfelelő színvonalon történő kezdéséhez. A támogatást évi költségvetésének tartalékából biztosítja. Határidő: december 11. 4/7

5 4./ Falufejlesztési pályázat benyújtásához tervezői díj elfogadása és írásban Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat benyújtotta a LEADER falufejlesztési pályázatot a Kultúrház külső-belső, valamint környezetének fejlesztése érdekében. A pályázat benyújtásához szükséges volt egy tervezői névjegyzékben szereplő tervező által készített tervdokumentáció. A pályázati anyagok elkészítése során a tervező által benyújtott árajánlat szerint a tervezői díj összege 300 eft+áfa, összesen: 381 eft. Javasolta a tervezői díj elfogadását, és annak utalását. 113/2012. (XII.06.) Önkormányzati határozat LEADER Falufejlesztési pályázat során a Kultúrház külsőbelső felújítása, valamint környezetének rendezése érdekében benyújtott pályázathoz szükséges, tervezői névjegyzékben szereplő tervező TECTURA Építésziroda Bt, Nagykanizsa, Boróka u. 1. által benyújtott tervezői díjra vonatkozó árajánlatát, Ft+ÁFA, összesen: Ft, azaz Háromszázegyezer forint összegben elfogadja. A tervezői díj összegét évi költségvetésében, tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a fent elfogadott összegben benyújtott számlát utalványozza. Határidő: december / Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása és írásban Trojkó Tamás polgármester ismertette a beterjesztett évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Javasolta annak elfogadását. elfogadta, s az alábbi rendeletet alkotta: 5/7

6 Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2012. (XII.07.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.06.) rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 6./ Szociális célú tüzelő fa biztosítása Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat a tavalyi évhez hasonló az idei évben is pályázott a Belügyminisztérium felé szociális célú tűzifára, azonban az elbírálás során Petrivente 2 m2 ilyen jellegű fára kapott kormányzati támogatást. Elmondta, hogy már nagyon sokan jelezték a hivatalban, hogy szükségük lenne téli tüzelőre, mivel nem tudtak elmenni szedni, illetve nincs rá anyagi forrásuk, hogy egyben ki tudják fizetni a fát. Pintarics Tibor képviselő javasolta, hogy az Önkormányzat vegye meg a fát, amelyet a Polgármesteri Hivatal mögötti területen depozzanak le, onnét pedig a szociálisan rászorulók részére osszák szét. Ács Roland László képviselő javasolta, hogy a fát az önkormányzat a rászorulók számára kamatmentes kölcsönben adja, természetbeni juttatásként, amelynek az árát a kérelmezők több havi egyenlő részletben vissza tudnak fizetni az önkormányzat részére, illetve legyen olyan lehetőség is, hogy aki a kérelmező ledolgozhassa az önkormányzatnál közcélú feladatok ellátásában a részére kiszállított fa mennyiségét. Javasolta továbbá, hogy az igénylőkkel kötendő szerződésben térjenek ki arra is, hogy aki a feltételeket nem tartja be, és nem fizeti vissza a támogatást, vagy nem dolgozza le, az öt évig ilyen jellegű szociális juttatásból kizárja magát. Pintarics Tibor képviselő javasolta, hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlására Ft-ot tervezzen be idei költségvetésébe, továbbá vállalta a tüzelő beszerzését. Javasolta továbbá, hogy Ács Roland képviselő által javasoltak alapján osszák szét a tüzelőt, és az egyénileg kérelmezett igények függvényében határozzák meg a fa árát, valamint az egy háztartásra jutó maximálisan kiszállításra kerülő fa mennyiségét. Javasolta továbbá, hogy a beérkezett kérelmekről a Képviselőtestület zárt ülés keretében határozzon. 6/7

7 114/2012. (XII.06.) Önkormányzati határozat községben élő, állandó lakóhellyel rendelkező, szociális rászoruló személyek téli tüzelőjének biztosítása érdekében évi költségvetése terhére Ft, azaz Háromszázezer forint értékben téli tüzelőt vásárol. Megbízza Pintarics Tibor képviselőt a téli tüzelő megvételével. A Képviselőtestület felkéri a Képviselőtestület hivatalát, hogy előzetesen mérje fel a szociálisan rászorulók körében a téli tüzelő igényeket. A szociálisan rászorulók körében beérkezett kérelmek ügyében a Képviselőtestület egyedileg határoz. A Képviselőtestület a szociálisan rászorulók körében a beérkezett igények alapján az alábbi feltételekkel biztosít szociális jellegű téli tüzelőt: 1. a kedvezményezett család vállalja a részére biztosított téli tüzelő mennyiségének megfelelő, az önkormányzat által pénzben meghatározott, de természetben nyújtott támogatás 6 havi, egyenlő részletekben történő visszafizetését az önkormányzat részére, vagy 2. a kedvezményezett család vállalja, hogy a részére biztosított téli tüzelő mennyiségének megfelelő, az önkormányzat által nap mértékegységben meghatározott, de természetben nyújtott támogatást a községben közcélú feladatok ellátásban három hónapon belül december, január és február hónapokban ledolgozza. Határidő: december 31. Felelős: Pintarics Tibor, települési képviselő Trojkó Tamás polgármester megállapította, hogy több napirendi pont, előterjesztés, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést órakor bezárta. K.m.f. Trojkó Tamás polgármester Nyakó Melinda körjegyző 7/7

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

21. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 15/2013. (XII.11.) számú rendelet A szociális célú tűzifa juttatásról HATÁROZATOK MUTATÓJA

21. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 15/2013. (XII.11.) számú rendelet A szociális célú tűzifa juttatásról HATÁROZATOK MUTATÓJA 21. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 15/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 848 Somlóvásárhely, Szabadság tér Szám: 386-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.

Részletesebben

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselő-testületének 2011. november 29-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-22/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2012. február 14-én 17.00 órakor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének Szám: 230-7/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. május 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 8/2013.(V.30.) számú önkormányzati RENDELET Tiszaug

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben