2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012. (V.03.) C2 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) 4/2012. (V.04.) Tárgya Az Önkormányzat évi költségvetési beszámolója Kapcsolódó önk. Rendelet Kódja B4 1/6

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az Önkormányzat tanácskozó termében május hó 3. napján, órakor megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Trojkó Tamás Kém Angéla Ács Roland László Ifj. Bokán István Pintarics Tibor Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda Meghívott: Kónyáné Józsa Csilla polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő körjegyző jegyzőkönyvvezető Trojkó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta elfogadását. Ifj. Bokán István képviselő javasolta az egyéb napirendi pont megbeszélése előtt az általa előterjesztett rendelettervezet megvitatását, napirendi pontként. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta. NAPIRENDEK: 1./ Önkormányzat évi költségvetési beszámolója 2./ Körjegyzőség évi költségvetési beszámolója 3./ Körjegyzőség évi szakmai beszámolója 4./ Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről Előadó: Ifj. Bokán István képviselő 2/6

3 5./ Egyéb aktuális feladatok megbeszélése Előterjesztés módja: szóban NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1./ Önkormányzat évi költségvetési beszámolója Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy minden képviselő elektronikus úton, a meghívóval együtt megkapta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló beszámolót. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Ifj. Bokán István képviselő kérdése, hogy a beszámolóban 319 eft képzés szerepel, milyen képzés volt ez? Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy ez a Petriventén megvalósított horvát nyelvi képzés volt, melyre 85%-os támogatást nyert el az Önkormányzat, ez bevételi oldalon is jelentkezni fog. Trojkó Tamás polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés elfogadását. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag - 5 szavazattal - elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2012. (V.04.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 2./ Körjegyzőség évi költségvetési beszámolója Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy a Körjegyzőség évi költségvetési beszámolót a képviselők az együttes ülésre már megkapták, ahol határozatképtelenség miatt nem tudtak dönteni. Várta a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. 3/6

4 Trojkó Tamás polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, javasolta annak elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. A Képviselőtestület Trojkó Tamás javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 35/2012. (V.03.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Semjénháza-Molnári-Petrivente Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül elfogadja. Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Határidő: május 3. Felelős: Trojkó Tamás, polgármester Nyakó Melinda, körjegyző 3./ Körjegyzőség évi szakmai beszámolója Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy a Körjegyzőség évi szakmai beszámolót a képviselők az együttes ülésre már megkapták, ahol határozatképtelenség miatt nem tudtak dönteni. Várta a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Trojkó Tamás polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, javasolta annak elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 36/2012. (V.03.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Semjénháza-Molnári-Petrivente Községek Körjegyzőségének évi szakmai beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül elfogadja. Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Határidő: május 3. Felelős: Trojkó Tamás, polgármester Nyakó Melinda, körjegyző 4/6

5 4./ Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről Előadó: Ifj. Bokán István képviselő Ifj. Bokán István képviselő ismertette az általa elkészített és írásosban előterjesztett rendelettervezetét az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésékről. A rendelettervezettel kapcsolatban szóban elmondta, hogy azért gondolta, hogy ilyen címeket alapíthatna a Képviselőtestület, mivel a környező településeken nagyon sok helyütt méltóképpen megemlékeznek a községért tevő személyekről, akik a falu hírnevét továbbviszik. A rendelettervezettel kapcsolatban elmondta, hogy három címet jelölt meg, a díszpolgári címet, amelyet ötévente adományozna a testület amelyre egy általa felállított bizottság tenne javaslatot -, a másik a Petrivente községért díj lenne, a harmadik pedig a tanulásban, sportban kiemelkedő teljesítményt elért díj lenne, inspiráló szándékkal. Ács Roland László képviselő javasolta, hogy a díjakban részesülőkről egy emléktáblát lehetne felállítani, például a Kultúrházban, ahol állandó jelleggel megtekinthető lenne a díjazottak neve és az átadott díj. Nyakó Melinda körjegyző javasolta a képviselőknek, hogy mindenki az általa javasolt módosításokat küldje meg a Hivatal részére, hogy egységesíteni lehessen a rendeletben, amelyet a soron következő testületi ülésre ismételten behoznak, elfogadás céljából. A Képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a körjegyző javaslatával. 5./ Egyéb aktuális feladatok megbeszélése Előterjesztés módja: szóban A/ Sportoló Ifjúságért Alapítvánnyal kapcsolatos megbeszélés Trojkó Tamás polgármester köszöntötte a Sportoló Ifjúságért Alapítvánnyal kapcsolatos megbeszélésén résztvevő, az Alapítványban részt venni akaró személyeket. Ifj. Bokán István képviselő a megjelenteknek tájékoztatásul elmondta, hogy a múlt héten részt vett a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület közgyűlésén, ahol szembesült vele, hogy az Egyesület két részre szakadt, az idősebb korosztály, akik a hagyományőrzést viszik az egyesület berkein belül, és a fiatalabb korosztály, akik inkább a vidám, színpadi fellépést viszik. Mivel előreláthatólag a két csoport ellentétes érdekek mentén dolgozik, a fiatalabb korosztály részére javasolta, hogy az Önkormányzat által alapított Sportoló Ifjúságért Alapítvány újraszervezésével, alapítványi keretek között tevékenykedhetnek a fiatalok, az idősebb korosztály számára pedig megmaradna az egyesület. 5/6

6 Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy akik szíves részt vennének az alapítvány munkájában, azok az elérhetőségeiket írják össze, és a kuratóriumi tagságról az alapító Önkormányzat Képviselőtestület fog dönteni, a megválasztott tagság pedig egy közgyűlésen saját tagjai közül választja meg tisztségviselőit. Az Alapítvánnyal kapcsolatban felkérte a jelenlévő Rodek Fruzsinát a koordinálásra. Rodek Fruzsina elfogadta a feladatot. B/ Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület elszámolása Trojkó Tamás polgármester ismertette a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület évi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. Javasolta a beszámoló elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 37/2012. (V.03.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület részére évben nyújtott anyagi támogatásával kapcsolatban benyújtott évi szakmai és pénzügyi beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: május 3. Felelős: Trojkó Tamás, polgármester Nyakó Melinda, körjegyző Trojkó Tamás polgármester megállapította, hogy több napirendi pont, előterjesztés, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést órakor bezárta. K.m.f. Trojkó Tamás polgármester Nyakó Melinda körjegyző 6/6

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 87/2010. (XI.30.) Z1 88/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonederics, Házasságkötő terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonederics, Házasságkötő terem BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ikt. szám: 589-8/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2014. június 3. napján megtartott soron kívüli

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben