MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 1-3/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK március11. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 11/2010. (III.11.) Z1 12/2010. (III.11.) Z1 13/2010. (III.11.) B10 14/2010. (III.11.) Z1 15/2010. (III.11.) Z1 16/2010. (III.11.) Z1 17/2010. (III.11.) Z1 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) 3/2010. (III.12.) 4/2010. (III.12.) Tárgya Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet Kapcsolódó önk. Rendelet 2/2009. (II.13.9 Kódja B1 B1 1/10

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az Önkormányzat tanácskozó termében, március 11-én, órakor megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kránicz József Kém Ferenc Kuzma József Kém Istvánné Magyar Zsuzsanna Rodek Attila Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő települési képviselő körjegyző Meghívott: Kónyáné Józsa Csilla jegyzőkönyvvezető Pintarics Tiborné pénzügyi főelődó Kránicz József polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 6 fővel határozatképes. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta azok elfogadását. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta. NAPIRENDEK: 1./ Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Kránicz József polgármester Előterjesztés módja: írásban és szóban 2./ Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Előadó: Kránicz József polgármester Előterjesztés módja: írásban 3./ Egyebek 2/10

3 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1./ Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Kránicz József polgármester Előterjesztés módja: szóban és írásban Kránicz József polgármester felkérte Pintarics Tiborné pénzügyi főelőadót, hogy az 1. napirendi pont keretében ismertesse az Önkormányzat évi költségvetésének módosítását. Pintarics Tiborné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy évi költségvetés módosítására az év végi állami támogatások érvényesítése, a becsehelyi Tsz-től, valamint a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzattól kapott anyagi támogatások érvényesítése miatt kerül sor. Kránicz József polgármester, mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a az Önkormányzat évi költségvetésének módosításával kapcsolatban, javasolta, hogy azt az írásos és szóbeli előterjesztésnek megfelelően fogadják el. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi rendeletet alkotta: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2010. (III.12.) számú rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) számú rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 2./ Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Előadó: Kránicz József polgármester Előterjesztés módja: írásban Kránicz József polgármester elmondta, hogy a képviselők a február 15-i testületi ülésre megkapták az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet, az ülésen elhangzott módosító javaslatokkal lett módosítva az idei költségvetés. Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket. Hozzáfűzte, hogy a becsehelyi iskola támogatására az idei évben is, a tavalyi évhez hasonlóan eft-ot terveztek, azonban idén az iskola eft-ot kér. Szóvá tette, hogy az idei évben sem kapott a testület meghívót az iskola költségvetésének 3/10

4 tárgyalására, ennek alapján javasolta, hogy maradjon a költségvetésben az eredetileg tervezett eft támogatás. Kém Istvánné képviselő szerint amíg a két jegyző, a becsehelyi és a petriventei nem készítik el az iskolával kapcsolatos megállapodás-tervezetet, és amíg az nincs elfogadva, addig nem is kellene fizetni az iskolának, illetve mi alapján állapítják meg, hogy mennyit kell fizetni? Kránicz József polgármester elmondta, hogy az iskolát jelenleg a Letenyei Kistérségi Társulás működteti, ők állapítják meg, hogy mennyit kell fizetni, azonban ezt semminemű előzetes tárgyalás, írásos előterjesztés nem előzte meg, így továbbra is javasolta, hogy maradjon a tervezett eft támogatási összeg. Tudomása szerint az iskola tanárainak létszáma 2 fővel nőtt, amelyről hivatalos értesítést nem kaptak, előzetes hozzájárulást nem kértek. A továbbiakban elmondta, hogy az önkormányzat elnyerte a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül benyújtott ár- és belvízrendezési pályázatot, így a költségvetésbe beépítésre került a projekt összköltségvetése, melynek összege Ft, amelyet be kellett építeni az Önkormányzat költségvetésébe, evvel az összeggel növekedett a kiadási és bevételi oldal. Hozzátette, hogy mivel az önkormányzat költségvetése így meghaladja a 100 millió forintot, könyvvizsgálót is kell alkalmazni. Elmondta, hogy a projekt támogatási szerződésének megkötésére 60 nap áll rendelkezésre, addig meg kell lenni a hiánypótlásoknak, valamint a jogerős engedélyeknek is. Ezen túlmenően közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani a kivitelezőt illetően. Véleménye, hogy a projekt önrészét, eft-ot hitel felvételével biztosítsa az önkormányzat. Tudomása van róla, hogy ezt igen kedvező, 3,5%-os kamattal lehet kérvényezni. Ezen túlmenően pályázatot kell benyújtani az önerő fedezetére is az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírtaknak megfelelően. Kém Istvánné képviselő egyetértett a polgármesterrel, véleménye, hogy az önerő biztosítására, valamint a projekt elkezdéséhez mindenképpen hitelt kell igénybe venni, hosszú, vagy rövid lejáratút. Egyetértett az önerő megpályázásával is, valamint elmondta, hogy tudomása szerint igényelni lehet a projekt 35%-át előlegként is, az induláshoz. Rodek Attila képviselő kérdése, hogy a játszótér, és a kultúrház felújítására benyújtott pályázatok elbírálása mikorra várható? Kránicz József polgármester válaszában elmondta, hogy tudomása szerint március végére, április elejére tehető, és véleménye szerint bizakodásra ad okot, hogy sok pályázó nem kérte a maximálisan kérhető összeget, így talán több pályázat is nyertes lehet. Rodek Attila képviselő kérdése, hogy kerülhet sor hitelfelvételre? 4/10

5 Kránicz József polgármester elmondta, hogy nem kell most felvenni a hitelt, azonban a támogatási szerződés aláírásához igazolni kell, hogy az önkormányzat rendelkezik az önerő összegével, amelyhez azonban banki hiteligérvény szükséges, hiszen az önkormányzatnak nincs annyi fejlesztési célú pénzeszköze, hogy lefedje az önerő egészét. Kérdése a képviselők felé, hogy milyen összegű hitelt állítsanak be a költségvetésbe, illetve kérjenek rá hiteligérvényt a banktól? Elmondta, hogy a projekt lebonyolításához egy elkülönített számlát kell nyitni, azon keresztül fog bonyolódni a támogatás, és a kifizetés a vállalkozó felé is. Kém Istvánné képviselő véleménye, hogy az önerő összegével megegyező hitelt kell felvenni, illetve beépíteni az költségvetésbe, amelyet beruházási célú hitelként nevesíteni kell, és azt rövid lejáratú hitelként kell betervezni. Kránicz József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat rendelkezik lekötött feljesztési célú pénzeszközzel, így javasolta, hogy 6 millió forint összegű beruházási célú hitelt építsen be a Képviselőtestület a költségvetésébe. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 11/2010. (III.11.) számú Önkormányzati határozat A/ Petrivente Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében elnyert ár- és belvízrendezési projekt megvalósításának összköltségét ,- Ft-ot beépíti évi költségvetésébe. B/ Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében elnyert ár- és belvízrendezési projekt megvalósítása, valamint a projekt önrészének biztosítása érdekében évi költségvetésébe 6 millió Ft címzett, beruházási célú hitel felvételét tervezi be. Felkérte a polgármestert, hogy fenti összegű hitel, valamint a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges hiteligérvény iránti kérelmet nyújtsa be a Volksbank Letenye-i Fiókja felé, annak elbírálása céljából. Határidő: április 11. Felelős: Kránicz József, polgármester Kránicz József polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen szóbeli kérelem hangzott el Vitovszky János rendőr alezredestől a rendőrség támogatása iránt. 5/10

6 Kém Istvánné képviselő javasolta, hogy egyszeri 20 eft-tal támogassák a rendőrséget, célzottan a letenyei Rendőrörsöt, Petrivente község hatékonyabb ellátása érdekében. A Képviselőtestület Kém Istvánné képviselő javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 12/2010. (III.11.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Letenyei Rendőrörse részére egyszeri, ,- Ft, azaz Húszezer forint anyagi támogatást nyújt, Petrivente község hatékonyabb rendőri védelme érdekében. Felkérte a polgármestert, hogy a támogatásról értesítse a Rendőrörsöt, valamint gondoskodjék annak átutalásáról. Határidő: április 11. Felelős: Kránicz József, polgármester Pintarics Tiborné pénzügyi főelőadó a évi költségvetéssel kapcsolatban felvetette, hogy az előző testületi ülésen meghatározásra került a polgármester bérének, költségtérítésének, valamint cafetéria juttatásának összege, mely betervezésre került a költségvetésbe, azonban a Képviselőtestület ezekről nem hozott határozatot. Elmondta, hogy az előző testületi ülésen javasoltak alapján a költségvetésbe a következők szerint került betervezésre a polgármester bére: év január hó 1. napjától kezdődően Ft-os illetményalappal számolva a 8-as szorzó, amely nem került változtatásra, és ennek a 6 órában megállapított bér összege Ft. Ehhez igazítva, szinten év január hó 1. napjától kezdődően a polgármester költségtérítése: a bér 20%-a, azaz ,- Ft. A polgármester részére megállapított cafetéria juttatás évi mértéke 7,2 szorzóval számolva Ft. Kérte a képviselőket, határozat formájában is döntsenek az előző testületi ülésen meghatározásra került, és a költségvetésbe is betervezésre került összegekről. A Képviselőtestület 4 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 13/2010. (III.11.) számú Önkormányzati határozat A/ Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kránicz József polgármester bérét január hó 1. napjáig visszamenőlegesen Ft illetményalappal, 8-as szorzóval számolva, Ft összegben határozza meg. 6/10

7 B/ A polgármester részére a polgármesteri tisztségének ellátása érdekében felmerülő költségei térítése érdekében, fentiekben meghatározott bérének 20%-át, azaz Ft költségtérítést állapít meg, január hó 1. napjáig visszamenőleg. C/ A polgármester részére évben cafetéria juttatásként a köztisztviselői illetményalap 7,2 szorzót, azaz Ft-ot állapít meg. Határidő: március 11. Felelős: Kránicz József, polgármester Kránicz József polgármester, mivel az Önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, felvetés nem hangzott el, javasolta az előterjesztésnek, és az elfogadott módosításoknak megfelelően fogadják el az Önkormányzat évi költségvetését. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi rendeletet alkotta: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2010. (III.12.) számú rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 3./ Egyebek A/ Helyi Választási/Szavazatszámláló Bizottság, valamint a Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása Kónyáné Józsa Csilla igazgatási főelőadó ismertette a Helyi Választási/Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a jegyző által elkészített előterjesztését. Kérte a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el a tagokra tett jegyzői javaslatot. 7/10

8 14/2010. (III.11.) számú Önkormányzati határozat: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a évi országgyűlési, önkormányzati választás lebonyolítására a Helyi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint jóváhagyja: Tagok: Simon Győző, Petrivente, Rákóczi u. 2/a. Kárpáti Istvánné, Petrivente, Petőfi u. 2. Kéri Zoltánné, Petrivente, Kossuth u. 50. Szabó Gyuláné, Petrivente, Kossuth u Trojkó Dezsőné, Petrivente, Kossuth u. 16. Póttagok: Magyar Sándor, Petrivente, Kossuth u. 13. Trojkó Ferencné, Petrivente, Rákóczi u. 6. Határidő: március 22. Felelős: Nyakó Melinda körjegyző 15/2010. (III.11.) számú Önkormányzati határozat: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a évi települési horvát - kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításánál közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjait az alábbiak szerint jóváhagyja: Tagok: Simon Győzőné, Petrivente, Rákóczi u. 2/a. Id. Rodek István, Petrivente, Rákóczi u. 17. Rodek Istvánné, Petrivente, Rákóczi u. 17. Kanizsai Márton, Petrivente, Petőfi u. Kanizsai Mártonné, Petrivente, Petőfi u. Póttagok: Mátek Istvánné, Petrivente, Kossuth u. 42. Határidő: március 22. Felelős: Nyakó Melinda körjegyző B/ Önkormányzat részére földterület-felajánlások Kránicz József polgármester elmondta, hogy az előző évben a Képviselőtestület elfogadta a Petrivente 221, 222, és 223 hrsz alatt lévő ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes felajánlását az önkormányzat részére. Elmondta, hogy azóta még két tulajdonos kereste meg avval, hogy térítésmentesen felajánlja az önkormányzat részére a tulajdonát képező ingatlant. Hozzátette, hogy a Földhivatal tájékoztatása szerint már nem elegendő Képviselőtestületi határozat az ingatlanok elfogadásáról, arról ügyvéd által megszerkesztett ajándékozási szerződést kell kötni a tulajdonosokkal, amelynek azonban költségei vannak. Ügyvédtől való érdeklődése 8/10

9 alapján elmondta, hogy a jelzett ingatlanok esetében az önkormányzat részére történő ajándékozás, valamint a Földhivatali átírás költségei kb eft lehet. Kérte a képviselők véleményét, hogy ebben az esetben is felvállalja-e az önkormányzat az ajándékozást a tulajdonosoktól? Kém Istvánné képviselő javasolta, hogy mivel a Képviselőtestület már egy korábbi ülésén döntött ez ügyben, úgy ezt hajtsa is végre. A Képviselőtestület Kém Istvánné, települési képviselő javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 16/2010. (III.11.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 60/2009. (XI.26.) számú önkormányzati határozatában foglaltaknak megfelelően a Petrivente 221, 222 és 223 hrsz alatt felvett ingatlanok tulajdonjogát a tulajdonosoktól térítésmentes ajándékként elfogadja, és vállalja az ingatlanok ajándékozási szerződésének, valamint a Földhivatali átíratás valamennyi költségét. Felhatalmazta a polgármestert az ajándékozási szerződések tekintetében, valamint a Földhivatali eljárásban való képviseletre és aláírásra. Határidő: május 11. Felelős: Kránicz József, polgármester C/ Egyebek Kránicz József polgármester elmondta, hogy a Szociális Minisztérium által kiírt, és december 3-ig benyújtásra került Szociális Földprogram keretében az önkormányzat 580 eft támogatást kapott állat- és takarmány beszerzésre. Elmondta, hogy meghívó érkezett a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás soron következő ülésére, amelyen akadályoztatása miatt nem tud részt venni, kérte a képviselőket, hogy meghatalmazás alapján valaki képviselje az önkormányzatot. A Képviselőtestület tagjai közül senki sem fogadta el a meghatalmazást. Kuzma József képviselő az egyebek napirendi pont keretén belül felvetette, hogy a Hivatal mögötti száraz fák felhasználásával a hivatali irodahelyiségbe készítessenek polcot Rodek Attila képviselővel. 9/10

10 A Képviselőtestület Kuzma József képviselő javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 17/2010. (III.11.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkérte Rodek Attila képviselőt, hogy az Önkormányzat tulajdonában (a Polgármesteri Hivatal mögött lévő) száraz fákból polcot készítsen a Hivatal irodahelyiségébe. Határidő: június 30. Felelős: Rodek Attila képviselő Kránicz József polgármester megállapította, hogy több napirendi pont, előterjesztés, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést órakor bezárta. K.m.f. Kránicz József polgármester Nyakó Melinda körjegyző 10/10

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 87/2010. (XI.30.) Z1 88/2010.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. N a p i r e n d

Jegyzőkönyv. N a p i r e n d Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. november 29-én 15 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 96-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26. napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. november 17-én 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben