MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.) C1 31/2010. (V.31.) Z1 32/2010. (V.31.) Z1 33/2010. (V.31.) Z1 34/2010. (V.31.) C7 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya Kapcsolódó önk. Rendelet Kódja 1/10

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az Önkormányzat tanácskozó termében, május 31-én, órakor megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kránicz József Kém Ferenc Kuzma József Kém Istvánné Pintarics Tibor Rodek Attila polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő települési képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda körjegyző Meghívott: Mozsolics Klára Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szolgálatvezetője Béli Balázsné családsegítő Kónyáné Józsa Csilla jegyzőkönyvvezető Kránicz József polgármester köszöntötte Mozsolics Klára szolgálatvezetőt és Béli Balázsné családgondozót, a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 6 fővel határozatképes. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta azok elfogadását. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta. NAPIRENDEK: 1./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolója Előadó: Kránicz József polgármester Előterjesztés módja: írásban és szóban Meghívott: Mozsolics Klára, szolgálatvezető 2./ Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi beszámoló Előadó: Nyakó Melinda, körjegyző Előterjesztés módja: írásban és szóban 3./ Egyebek 2/10

3 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolója Előadó: Kránicz József polgármester Előterjesztés módja: írásban és szóban Meghívott: Mozsolics Klára, szolgálatvezető Kránicz József polgármester elmondta, hogy a képviselők a meghívóval egyidejűleg elektronikus úton, saját címükre megkapták a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolóját. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait a beszámolóval kapcsolatban. Kém Istvánné képviselő kérdése, hogy hogyan derül ki, hogy egy gyermek veszélyeztetve van? Mozsolics Klára szolgálatvezető válaszában elmondta, hogy a Szolgálat jelzőrendszert működtet, ennek során együttműködnek az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekkel, védőnőkkel, háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, a nevelésioktatási intézményekkel, a rendőrséggel, bírósággal, ügyészséggel, pártfogókkal, a helyi önkormányzatokkal, kórházzal, jegyzővel, társadalmi szervezetekkel, gyámhivatallal, TEGYESZ-el. Túlnyomórészt a jelzőrendszer tagjai által történő jelzés alapján derül ki egy gyermekről, hogy veszélyeztetve van, de lakossági bejelentés alapján is ki kell vizsgálni minden bejelentést. Kránicz József polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, javasolta annak elfogadását az előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 29/2010. (V.31.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül elfogadja. A Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolójáról szóló írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Határidő: május 31. Felelős: Kránicz József polgármester 3/10

4 Nyakó Melinda körjegyző a második napirendi pont megtárgyalása előtt kérdéssel élt Mozsolics Klára szolgálatvezető felé. Elmondta, hogy meghívót kapott június 1. napjára a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésével kapcsolatban. Kérdése, hogy miért lesz szükség az átszervezésre, kérte, hogy erről nyújtott tájékoztatást a Képviselőtestület tagjainak. Mozsolics Klára szolgálatvezető elmondta, hogy módszertani ellenőrzés során feltárták, hogy a Szolgálat nem rendelkezik megfelelő szakmai háttérrel, nem megfelelő a szakmai munkaerő ellátás, mivel a jogszabály szerint 5 településenként kell 1 családgondozót alkalmazni, vagy 5000 lakosonként 1-et. Mivel ez a Társulásban nem valósul meg, a működési engedélyt nem kapják meg a további működésre. Több alternatíva közül kell választani, azonban fő szempont, hogy a társulásban résztvevő településeknek ne kelljen a leigényelt normatíván felül befizetni. Egyik alternatíva szerint a Társulásban résztvevő települések száma csökkenne, 15 település alkotná a Társulást, a többi, kisebb lakosságszámú településsel pedig feladatellátási szerződést kötne a Társulás. Evvel a megoldással 1 személyt kell felvenni, és a településeknek nem kell a normatíván felül befizetni. Nyakó Melinda körjegyző felvetett, hogy a Szolgálat a házi segítségnyújtás szolgáltatással kiegészíthetné a tevékenységi körét, mivel ez nem megoldott a térségben. Kránicz József polgármester elmondta, hogy a házi segítségnyújtás és a többi alapellátási feladat mikrotérségi társulások keretében megoldott, azonban a Körjegyzőséghez tartozó települések egyik mikrotérséghez sem csatlakoztak. Elmondta, hogy a csatlakozáskor a bucsutai mikrotérségi társuláshoz való csatlakozást azért vonták vissza, mivel akkor is hozzá kellett volna járni a településnek a költségekhez, ha nem vesz igénybe szolgáltatást. Felvetette, hogy az alapellátások biztosítása érdekében tárgyalásokat kellene kezdeményezni a becsehelyi szolgáltatóval, ahol csak akkor kell hozzájárulni a normatíván felül keletkező költségekhez, ha igénybe veszi az önkormányzat a szolgáltatást. A továbbiakban megköszönte Mozsolics Klára szolgálatvezető és Béli Balázsné családsegítő részvételét és tájékoztatást. Mozsolics Klára és Béli Balázsné távoztak az ülésről. 2./ Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi beszámoló Előadó: Nyakó Melinda körjegyző Előterjesztés módja: írásban és szóban Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy a képviselők az írásos meghívóval egy időben saját címükre elektronikusan megkapták az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi beszámolót. 4/10

5 Felkérte Kónyáné Józsa Csilla gyermekvédelmi ügyintézőt, hogy ismertesse, illetve egészítse ki az írásos előterjesztést. Kónyáné Józsa Csilla gyermekvédelmi ügyintéző röviden tájékoztatta a képviselőtestületet az Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról. Az írásos beszámolóból kiemelte, hogy az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként Ft összegben nyújtott anyagi támogatást a szülők részére a beiskolázás költségeinek enyhítésére, valamint a szociálisan rászoruló gyermekek részére a nyári szünetben is biztosították az étkezést felmelegíthető készétel biztosításával, melyre az önkormányzat Ft támogatást igényelt és kapott, ebből 14 gyermek 44 munkanapon keresztül részesült ellátásban. Megemlítette, hogy az önkormányzat 2 szociálisan rászoruló gyermek részére biztosította az Aligvár Jótékonysági Gyermektáborban való részvételt. A gyermekvédelem szakmai munkájával kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy a családgondozó heti 1 délelőtt van jelen a településen, 2009 évben 3 család, és 3 gyermek volt alapellátás keretén belül gondozott, ebből 2 gyermek és család volt védelembe vétel alatt, azonban 2010 évre mindkét gyermek kikerült a hatósági gyermekvédelem alól, ők visszakerültek az alapellátásba. Kránicz József polgármester mivel az elhangzottakkal és az írásos beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta a beszámoló elfogadását az írásos és szóbeli előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 30/2010. (V.31.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül elfogadja. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi beszámolójáról szóló írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Határidő: május 31. Felelős: Nyakó Melinda, körjegyző 5/10

6 3./ Egyebek A/ Pályázatokról beszámoló Kránicz József polgármester elmondta, hogy a horvát nyelvtanfolyamra benyújtott LEADER pályázatot a sok hiánypótlás után befogadták, erről kaptak értesítést, amely azonban nem jelenti, hogy támogatásban is részesülni fog. Erről még egyenlőre nincs döntés. B/ Templom építésével kapcsolatos megkeresés Kránicz József polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a közelmúltban Kirner Antal Zoltán esperes, illetve a Templom felújítását kivitelező megkeresték az ügyben, hogy az önkormányzat a Teleház és Templom egységes kinézete érdekében vállalja fel az alászigetelést. Azonban felmerült az is, hogy az igényesebb kinézet érdekében az épület cserép fedést kapjon, illetve egysége külső vakolatot. Ismertette a felmerült igényekre benyújtott előzetes árajánlatokat. Rodek Attila képviselő kérdése, hogy az utólagos szigetelés illetve a cserépfedés esetében az egész épületre vonatkozik a költségvetés, vagy ez csak a Templomra vagy a Teleházra vonatkozik? Kránicz József polgármester elmondta, hogy a költségek az egész épületre vonatkoznak. Kém Istvánné képviselő véleménye, hogy az önkormányzatnak csak a Teleházat érintő költségekkel kell foglalkoznia, hiszen a Templom felújítása ettől elkülönítve történik, ahhoz az önkormányzatnak nincs köze. Javasolta, hogy a Teleházra elkülönítve kérjenek árajánlatot, mely az önkormányzatot terhelné, így tudnak csak dönteni a felújításról. Kránicz József polgármester elmondta, hogy ő nem kért árajánlatot a Teleház felújítására, hiszen erre nincs testületi felhatalmazása, és az önkormányzatnak erre most nincs meg az anyagi fedezete, a pályázati kiírás pedig még nem jelent meg, hogy erre támogatási igényt tudnának benyújtani. Kém Istvánné képviselő kérdése, hogy az Egyházmegyével az épület bérleti szerződése aláírása került-e? Kránicz József polgármester elmondta, hogy ez még nem történt meg. Kém Istvánné képviselő javasolta, hogy a Képviselőtestület határozat formájában fogadjon el egy szándéknyilatkozatot, mely tartalmazná, hogy a Képviselőtestület tárgyalta a Teleház és Templom egységes kinézete érdekében benyújtott árajánlatokat az utólagos szigetelés, a cserépfedés, valamint a külső vakolat tekintetében, azonban az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek korlátozottsága miatt a Teleház felújítására csak pályázati támogatás igénybevételével tud lehetőséget 6/10

7 biztosítani. Szándéknyilatkozatában vállalja, hogy amennyiben ilyen jellegű pályázati lehetőség kiírásra kerül, úgy az önkormányzat pályázatot nyújt be a felújítás támogatása érdekében. A Képviselőtestület Kém Istvánné képviselő javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 31/2010. (V.31.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Teleház és Templom egységes kinézete érdekében a következő szándéknyilatkozatot teszi: az Önkormányzat a Teleház felújítását egységes utólagos szigetelés, cserépfedés, külső vakolat anyagi lehetőségeinek korlátozottsága miatt csak pályázati támogatás igénybevételével tudja megvalósítani. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben ilyen jellegű pályázati lehetőség kiírásra kerül, úgy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a felújítás támogatása érdekében. Határidő: Megfelelő pályázati kiírás határideje Felelős: Kránicz József polgármester C/ Belvízrendezési támogatással kapcsolatos tájékoztatás Kránicz József polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a belvízrendezéssel kapcsolatban a vízjogi létesítési engedély jogerőssé vált, a támogatási szerződés megkötéséhez még az APEH egységes igazolása szükséges, melynek megérkezése folyamatban van. D/ Szociális Földprogram ellenőrzése Kránicz József polgármester elmondta, hogy a 2009/2010 évi Szociális Földprogram megvalósítása május 31. napján lejárt, ellenőrzésére június 1. napján kerül sor. Tájékoztatta a testületet, hogy az ellenőrzésre az előzetesen kért iratok, számlák, bizonylatok rendelkezésre állnak, a Hivatal munkatársai felkészültek az ellenőrzésre. 7/10

8 E/ Templomkertben és Temetőben lévő fenyőfák kivágása Kránicz József polgármester elmondta, hogy Kirner Antal Zoltán esperes szóban kérte, hogy a Templomkertben lévő 3 db nagyon magas fenyőfákat kivághassák. Javasolta az esperes kérelmének elfogadását, továbbá javasolta, hogy a 3 db fenyőfán kívül a Temetőben lévő 2 db magas fenyőfát is vágják ki, valamint a kivágott fenyőfákat ajánlja fel az önkormányzat a Templomépítéshez, avval, hogy a fenyőfák kivágásáról, illetve feldolgozásáról az egyházközségnek kell gondoskodnia. A Képviselőtestület Kránicz József polgármester javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 32/2010. (V.31.) számú Önkormányzati határozat: Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petrivente, Kossuth u szám alatt lévő Templomkertben lévő 3 db, valamint a Temetőben lévő 2 db magas fenyőfáját kivágásra felajánlja, avval a kikötéssel, hogy a kivágott fenyőfákat a Templom felújításához kell felhasználni, valamint a fenyőfák kivágásról és további feldolgozásáról Petrivente egyházközség köteles gondoskodni, teljes felelősségel Kirner Antal Zoltán esperes tartozik. Felkérte a polgármestert, hogy a fenyőfák kivágásáról, valamint felajánlásáról tájékoztassa Kirner Antal Zoltán esperest. Határidő: augusztus 30. Felelős: Kránicz József polgármester F/ Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága támogatási kérelme Kránicz József polgármester ismertette Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága támogatási kérelmét, melyben a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség önkéntes tűzoltó csapatok versenyének megrendezésére kérnek anyagi támogatást. Kém Istvánné képviselő javasolta a kérelem támogatását Ft anyagi hozzájárulással. A Képviselőtestület Kém Istvánné képviselő javaslatát 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 8/10

9 33/2010. (V.31.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága támogatási kérelmének helyt ad, és részére ,- Ft, azaz Tízezer forint összegű anyagi támogatást nyújt a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség önkéntes tűzoltó csapatok versenyének megrendezésére. Felkérte a polgármestert, hogy a megállapított anyagi támogatás támogatott által megadott számlaszámra történő átutalásáról gondoskodjék. Határidő: június 13. Felelős: Kránicz József, polgármester G/ Rendőrségi beszámoló a Petrivente-i elágózóval kapcsolatos képviselői felvetésre Kránicz József polgármester ismertette a Letenyei Rendőrörs tájékoztatóját a február 15-i testületi ülésen Kém Istvánné képviselő felvetésével, a Petrivente-i kereszteződésben rendszeresen kialakuló balesetveszélyes forgalmi szituációkkal kapcsolatban. Javasolta a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület Kránicz József polgármester javaslatát egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 34/2010. (V.31.) számú Önkormányzati határozat: Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Letenyei Rendőrőrs 20030/1134/2010. ált. számú beszámolóját a 7. számú főútvonal és a Petriventére bevezető út kereszteződésében rendszeresen kialakuló balesetveszélyes forgalmi szituációkkal kapcsolatosan elfogadja. A Rendőrőrs beszámolója a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Határidő: május 31. Felelős: Kránicz József polgármester 9/10

10 Rodek Attila képviselő napirendi ponton kívül kérte, hogy a Képviselőtestületi ülésekre a meghívót, illetve a kapcsolódó előterjesztéseket az SZMSZ-ben meghatározott időben küldjék ki, mivel nagyon kevés idő marad az előterjesztések átnézésére. Kránicz József polgármester ígéretet tett arra, hogy a jövőben az SZMSZ-ben foglaltak szerint fogja kiküldeni a meghívót és az előterjesztéseket, azonban a jövőben a belvízrendezéssel kapcsolatban merülhetnek fel olyan döntési helyzetek, amelyek azonnali döntést igényelnek, ekkor a rendkívüli ülést telefonon hívja össze. A továbbiakban megállapította, hogy több napirendi pont, előterjesztés, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést órakor bezárta. K.m.f. Kránicz József polgármester Nyakó Melinda körjegyző 10/10

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének,

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. )

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. ) J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. január 29-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ikt. szám: 589-8/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2014. június 3. napján megtartott soron kívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház színháztermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben