J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének április 26-án megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Horváth Ádám, polgármester, Simon Balázs alpolgármester, Dankovics Norbert, Róka András képviselők, Ráczné Paksa Mária körjegyző. és a 3. és a 4. napirendi pont tárgyalásánál Unger Szilvia pü. előadó. Igazolatlanul távol: Rozmán János képviselő, mivel távolmaradását nem jelentette be. Lakosság részéről: 2 fő.. Horváth Ádám polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 3 fő képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat: 1./ Tájékoztató a két ülés között történtekről. 2./ Az önkormányzat gazdasági programja. 3./ A évi költségvetési rendelet módosítása. 4./ Az önkormányzat évi zárszámadása. 5./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 6./ A Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről beszámoló. 7./ Különfélék. A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 1./ napirendi pont tárgyalása: Horváth Ádám polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Vadvirág utcai telek vételára befolyt.

2 2 Az autóbuszvárók felújítása megtörtént. A Magyar Közúttal felvette a kapcsolatot az utak javítása érdekében. Elmondta, hogy fűnyírót vásárolt. Örömmel tudatta, hogy az Együtt Dozmatért Egyesület megnyerte a játszótér pályázatot, mintegy 9 millió Ft-ot. Kőzúzalékot szállítottak a falu több útjára is. A Prenor KFT 65 fát és díszcserjét ad nagyon kedvező áron. A Muzsla forrás projekthez a Dankovics BT-től megrendelte a 3 db információs tábla elkészítését, mely a pályázat része és megtörténtek korábban az árajánlatkérések, de a megrendelés még nem született meg. Együttműködési megállapodást kötött Kozoricsékkal a Lovardához vezető út mellett lévő terület kaszálására, a Vadvirág és a Tölgyfa utca közti terület kaszálását pedig Koroknai Tamás végzi. A gyereknapi programokról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a balatonberényi üdülést pedig az önkormányzat anyagilag is támogatná megfelelő érdeklődés esetén. Részt vett a toronyi általános iskolában az igazgatói pályázat véleményezésén. Róka András: Elmondta, hogy a buszvárók felújítása megtörtént, de az előtte lévő terület betonozása is jó lenne. Horváth Ádám polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy kosárlabda pályát szeretnének kialakítani és a kisebb betonozási munkákat akkor kívánják elvégezni, közte az autóbuszvár előtti terület betonozását is. Kérte a tájékoztató elfogadását. A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 2./ napirendi pont tárgyalása: Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a gazdasági programot a képviselők kézhez kapták. Kérte az elfogadását. A képviselőtestület gazdasági programmal egyetértett. Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot. 32/2011./IV.26./ képviselőtestületi határozat: 3./ napirendi pont tárgyalása: Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a képviselőtestület gazdasági programját elfogadja. Határidő: szeptember Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a évi költségvetési rendelet módosításához a rendelet tervezetet kézhez kapták. Javasolta elfogadni.

3 3 Ismertette a rendelet tervezetet. A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal megalkotta a 2/2011./IV.27./ önkormányzati rendeletét a évi költségvetésről szóló 1/2011./II./ önkormányzati rendelet módosításáról. Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz. 4./ napirendi pont tárgyalása: Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy az önkormányzat évi zárszámadás írásos anyagát képviselők kézhez kapták. Kérte a véleményeket. Róka András: a községgazdálkodás teljesítését soknak tartotta. Ráczné Paksa Mária körjegyző ígéretet tett arra, hogy a községgazdálkodás dologi kiadását részletesen a polgármesternek átadják és a képviselők a tételest is megnézhetik. Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy október óta, mióta ő a polgármester nem sokat költöttek, a kiadások nagy része az előző testület döntése alapján született. Ismertette a rendelet tervezetet. A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal megalkotta a 3/2011./IV.27./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi zárszámadásáról. Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz. 5./ napirendi pont tárgyalása: Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a rendelet módosításához az írásos javaslatot megkapták a képviselők. Kérte a véleményeket. Róka András javasolta, hogy a zárt ülésen hozott határozatokat a következő testületi ülésen hirdessék ki, ilyen módon kerüljön be a rendeletbe. Horváth Ádám szavazásra bocsátotta a javaslatot 33/2011./IV.26./ képviselőtestületi határozat:

4 4 Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott a Szervezeti és Működési Szabályzat 19. -át a következőképpen módosítja: A zárt ülésen hozott határozatot a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok tekintetében Horváth Ádám polgármester ismertette a rendeletet tervezetet: A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal megalkotta a 4/2011./IV.27./ önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2010./XII.8./ önkormányzati rendelet módosításáról. Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz. 6./ napirendi pont tárgyalása: Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a gyermekjóléti szolgálat évi beszámolóját kézhez kapták. Kérte az elfogadását. Ráczné Paksa Mária körjegyző tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a beszámoló megtartásra került. Gyermekvédelemmel kapcsolatos probléma a község területén nem volt, ezt az írásos tájékoztató is tartalmazza. Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot. 34/2011./IV.26./ képviselőtestületi határozat 7./ napirendi pont Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi gyermekjóléti beszámolót elfogadja. Felelős: Ráczné Paksa Mária körjegyző 1./ Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a rendezési terv módosítását határozta el a képviselőtestület. 3 db árajánlatot kért. 1. MODULOR Tervező és Mérnöki Szaktanácsadó KFT Szombathely, ajánlatuk: bruttó Ft

5 5 2. TÉR-T-Rend KFT Budapest, ajánlatuk: Ft. 3. TP-Terv Mérnöki Iroda KFT. Budapest, ajánlatuk: Ft. Javasolta a Modulor KFT megbízását. Ismertette a határozati javaslatot. 35/2011./IV.26./ képviselőtestületi határozat Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendezési terv elkészítésével a MODULOR Tervező és Mérnöki Szaktanácsadó KFT-t Szombathely Szent Flórián krt.2., bízza meg, bruttó Ft-os árért. A szerződés megkötésével és aláírásával megbízza a polgármestert. és folyamatos 2./ Horváth Ádám polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a kamerarendszer kiépítéséhez 3 db árajánlatot szerzett be. 1. VATECH SECURITY Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft Győr ajánlati ár: bruttó: Ft 2. Márkus András Szombathely, ajánlati ár: Ft. 3. SIBA Hungaria Biztonsági és Szolgáltató KFT Szombathely, ajánlati ár: Ft, Javasolta a Siba KFT megbízását, mint a legjobb ajánlattevőt. Ismertette a határozati javaslatot 36/2011./IV.26./ képviselőtestületi határozat Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kamera rendszer kiépítésével a SIBA KFT Szombathely Hunyadi János u.18. bízza meg, bruttó Ft összeggel. A szerződés megkötésével és aláírásával megbízza a polgármestert.

6 6 és folyamatos 3./ Horváth Ádám polgármester a rendezvények időpontját kívánta egyeztetni: - Kihívás Napja május 18, - Gyereknap alakalmából az önkormányzat fizeti a Kalandvárosba való belépőt, és egy fagyit, időpont: május Hősök Napi megemlékezés május utolsó vasárnapján, - Szabó Miklós Kupa június falunap július 31. A rendezvények időpontját a képviselőtestület elfogadta. A közmeghallgatás összehívását javasolta június 3-ra és kérte a képviselőtestületet, hogy fogadják el az időpontot. Ismertette a határozati javaslatot 37/2011./IV.26./ képviselőtestületi határozat Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közmeghallgatás időpontját június órára tűzte ki. 4./ Horváth Ádám polgármester ismertette a képviselőtestülettel, hogy a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi működéséről szóló beszámoló írásos anyagát kézhez kapták. Kérte a határozati javaslat elfogadását. Ismertette a határozati javaslatot. A képviselőtestület ellenvélemény, 1 tartózkodással, 3 igen szavazattal a következő 38/2011./IV.26./ képviselőtestületi határozat Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás VII/1.1 h. pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV törvény 6../4/ bekezdése alapján a a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

7 7 Több tárgy nem lévén Horváth Ádám polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta. k.m.f. /: Horváth Ádám :/ /: Ráczné Paksa Mária :/ polgármester körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én, 18:00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 30-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben