Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 29-én tartott üléséről. 143/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 144/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 145/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 146/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 147/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 148/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 149/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 150/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 151/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat Finanszírozási ajánlat a Kelebia Község szennyvízcsatornázása és tisztítása tárgyú beruházás önerejének biztosítására K&H Bank Zrt megválasztása az önkormányzat számlavezető pénzintézetévé Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Galgóczi Attila, Horváth Jenő, Szűcs József, Varga Sándor (6fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Oltyánné Kozla Erika körjegyző Ronyecz Péter jegyzőkönyvvezető Interpelláció Ábrahám János: A közterületen lévő rendezvényeket szabályozni kell. Panasz érkezett a lakosságtól a péntek esti Kultúrház mögötti rendezvénnyel kapcsolatban. Javasolja, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre és alkosson rendeletet. Szabályozni kellene a zajszintet, a rendezvény időtartamát. Varga Sándor: A sportpálya nagykapuját kéri bezáratni, mert sokan parkolnak ott. Meg kell védeni az ott lévő főzőhelyet. A játszótérhez látogatási rendet kell kirakni. Ábrahám János: Lámpával meg lehetne világítani a játszótér hátsó részét. Varga Sándor: Az Öttömösi bekötőnél az átmenő forgalmat tiltó tábla még mindig nincs kint, csak egy sárga Tompa feliratú tábla van. A szennyvíz építkezés miatt kitett forgalmi jelzőtáblák felülvizsgálatát kéri, mert sok tábla feleslegessé vált. A beruházásról a lakosságot tájékoztatni kell, mert sok a téves információ. Horváth Jenő: A testvértelepülési rendezvénnyel kapcsolatban nem volt megfelelően tájékoztatva sem a képviselő-testület, sem a lakosság. Javasolja, hogy a szennyvízberuházásról, és a testvértelepülési találkozóról a lakosságot a falugyűlésen tájékoztassák. I n t e r p e l l á c i ó r a v á l a s z a d á s Maczkó József: Elő fogják készíteni a rendeletet, amint kész a testület elé terjeszti. Javasolja, hogy a képviselő-testület Ábrahám János interpellációjára adott válaszát a fogadja el. 2

3 146/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Ábrahám János interpellációjára adott válaszát a kültéri rendezvények szabályozásával kapcsolatban elfogadja. Maczkó József: A következő héten kialakítják a látogatási rendet és ki is teszik a játszótérhez. Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. 147/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a játszótér látogatási rendjével kapcsolatban elfogadja. Maczkó József: A Közútkezelőnek hivatalos levelet fognak írni. Javasolja, hogy a képviselőtestület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. 148/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Varga Sándor interpellációjára adott válaszát az öttömösi bekötőnél az átmenő forgalmat tiltó táblával kapcsolatban elfogadja. 3

4 Maczkó József: A kivitelezőknek ezt már jelezte. Területbejárást fog összehívni. Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. 149/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a feleslegessé vált jelzőtáblákkal kapcsolatban elfogadja. Maczkó József: Hét napon belül írásban tájékoztatni fogja a lakosságot. Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. 150/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a lakosság írásbeli tájékoztatásával kapcsolatban elfogadja. Maczkó József: A testvér-települési rendezvényről is írásban tájékoztatja a lakosságot. Javasolja, hogy a képviselő-testület Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a fogadja el. 4

5 151/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a testvér-települési találkozóról szóló tájékoztatással kapcsolatban elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy zárt ülésen tárgyalják Kádár Németh Istvánné kamatmentes kölcsön iránti kérelmét. Kéri, ennek megfelelően elfogadni a napirendet. Szavazásra teszi fel javaslatát., az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1. Finanszírozási ajánlat a Kelebia Község szennyvízcsatornázása és tisztítása tárgyú beruházás önerejének biztosítására 2. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása Zárt ülésen: 1. Kádár Németh Istvánné kamatmentes kölcsön iránti kérelme 5

6 A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Finanszírozási ajánlat a Kelebia Község szennyvízcsatornázása és tisztítása tárgyú beruházás önerejének biztosítására A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Felkéri Varga Sándort a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, a finanszírozási ajánlat elfogadását az alábbi feltétellel. A tárgyaljon a K&H Bank Zrtvel az önkormányzati számlák vezetésének feltételeiről, különös figyelemmel a meglévő hitel állományokra. Erről tájékoztassa a képviselő-testületet. Maczkó József: Javasolja elfogadni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. Szavazásra teszi fel javaslatát., 143/2012 (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Finanszírozási ajánlat a Kelebia Község szennyvízcsatornázása és tisztítása tárgyú beruházás önerejének biztosítására Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A K&H Bank Zrt. Önkormányzatok és EU Projekt Igazgatósága mellékletben szereplőfinanszírozási ajánlatát a Kelebia Község szennyvízcsatornázása és tisztítása tárgyú projekt megvalósítására vonatkozóan megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza. 1.) A mellékletben szereplő Kelebiai Víziközmű Társulat által felvételre kerülőkamattámogatott víziközmű társulati hitel, és piaci kamatozású víziközmű társulati hitel visszafizetésére készfizető kezességet vállal. 2.) A K&H Bank Zrt-nél Beruházás Lebonyolítási számlát nyit, amely kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges források összegyűjtésére, kezelésére szolgál. Erről: valamennyi képviselő, helyben Kelebiai Víziközmű Társulat K&H Bank Zrt. Önkormányzatok és EU Projektek Igazgatósága Budapest Lechner Ödön fasor 9. - é r t e s ü l n e k - 6

7 144/2012 (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat K&H Bank Zrt megválasztása az önkormányzat számlavezető pénzintézetévé Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Előzetesen egyetért azzal, hogy január 1. napjától az önkormányzat számlavezető pénzintézete a K&H Bank Zrt legyen. Ennek érdekében megbízza a t, hogy a számlavezetési feltételekről tárgyaljon a Bank képviselőjével, különös figyelemmel az önkormányzat likvid, és fejlesztési hitelállományára. 2.) Az önkormányzat számlavezető pénzintézetével kapcsolatos végleges döntést a tájékoztatása alapján hozza meg. Erről: valamennyi képviselő, helyben K&H Bank Zrt. Önkormányzatok és EU Projektek Igazgatósága Budapest Lechner Ödön fasor 9. - é r t e s ü l n e k - 2. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Felkéri Varga Sándort a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadni ez előterjesztésnek megfelelően azzal a módosítással, hogy ne külsős szakértő szerepeljen a szabályzatban, hanem csak közbeszerzési szakértő. Maczkó József: Javasolja elfogadni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. Szavazásra teszi fel a javaslatát., 7

8 145/2012 (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat Közbeszerzési ill. beszerzési eljárások helyi szabályairól Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja a közbeszerzési ill. beszerzési eljárások helyi szabályairól szóló szabályzatot. Erről: valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika körjegyző 8

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 június 02-án tartott üléséről. 144/2011.(VI.02.)sz.kth 145/2011.(VI.02.)sz.kth

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

15. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

15. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-15/2013. iktatószám 15. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-2/2013. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben