Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 3-án tartott rendkívüli üléséről. 63/2014.(IV.03.) sz. kt. határozat 64/2014.(IV.03.) sz. kt. határozat 65/2014.(IV.03.) sz. kt. határozat Gézengúz Óvoda átcsoportosítási kérelme Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez tárgyú pályázati felhívásra Az EMKA TANÁCSADÓ KFT. Tompa- Kelebia Tanyafejlesztési program tárgyú ajánlatának elfogadása

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 3-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Szűcs József, Varga Sándor (4 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Herperger Babett EMKA Tanácsadó Kft képviselője Véh László Tompa város e Oltyánné Kozla Erika jegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Napirend előtt: Maczkó József: Eltekint a két ülés közötti fontosabb események ismertetésétől. Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi kiegészítéssel: 1. Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez tárgyú pályázati felhívásra ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1. Gézengúz Óvoda átcsoportosítási kérelme Polgármester 2. Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez tárgyú pályázati felhívásra Polgármester 3. Döntés előkészítő anyag a tanyafejlesztési program marketingtevékenysége kapcsán Polgármester 2

3 A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Gézengúz Óvoda átcsoportosítási kérelme A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: A játszótér felújításához 100 e Ft átcsoportosítását kéri az óvoda a dologi kiadásaikon belül. Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá 100e Ft átcsoportosításához az óvoda dologi kiadásain belül. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 63/2014.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat Gézengúz Óvoda átcsoportosítási kérelme Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete Hozzájárul ahhoz, hogy a Gézengúz Óvoda dologi kiadásain belül 100e Ft átcsoportosításra kerüljön a játszótér felújítására. Erről: valamennyi képviselő, helyben Gézengúz Óvoda Kelebia Kelebiai Polgármesteri Hivatal - é r t e s ü l ne k 2.) Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez tárgyú pályázati felhívásra A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Tájékoztatja a képviselőket a 28/2014(IV.01.) BM pályázati felhívásról. A pályázathoz önerő nem szükséges, 100%-ban támogatott. Szegedi Richárd felmérte az önkormányzat lehetőségeit, egyenlőre 3 kamera kerül kihelyezésre. Készít egy teljes körű árajánlatot is. 6-7 millió Ft-ra pályázna az önkormányzat, melyből kamera elhelyezésére 3

4 lenne lehetőség. Központi szerverre futnak be majd az adatok. Kéri támogassák a pályázat benyújtását. Varga Sándor: Javasolja kamerák elhelyezését Szeged-Baja irányába, és az Árpád u ra is. Maczkó József: További hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassák a pályázat benyújtását. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 64/2014.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez tárgyú pályázati felhívásra Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete 1. Pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez tárgyú pályázati felhívás keretében. 2. A pályázat benyújtásával megbízza a t. Felelős: Maczkó József Határidő: azonnal Erről: valamennyi képviselő, helyben Kelebiai Polgármesteri Hivatal - é r t e s ü l ne k 3.) Döntés előkészítő anyag a tanyafejlesztési program marketingtevékenysége kapcsán A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Köszönti a megjelenteket. A testület kapott egy döntés előkészítő anyagot, melyben benne van, hogy hogyan épül fel a marketingtevékenység. Tompa és Kelebia között létrejött egy együttműködés. Nem lenne jó ha Kelebia anyagi okok miatt maradna ki a programból. Kecskeméten volt egy megbeszélés, amely meggyőzte őt arról, hogy Kelebiának szüksége van marketing tevékenységre, amely segíti a helyi termelőket. Megkéri Herperger Babettet az EMKA Kft képviselőjét ismertesse a kiküldött anyagot. Herperger Babett: Kelebia marketingtevékenységéről és annak fontosságáról van szó. A fejlesztési koncepció két dologról szól: Az egyik a védjegy lehetőségei, haszna, amit Tompa teremtett meg, és 4

5 a stratégia, az együttműködés a két település között. Hajdúhadházi példát tud bemutatni a védjegy fontosságának szemléltetése érdekében. A védjegy lehetőséget ad a kistermelőknek, hogy megjelenhessenek a piacokon. A helyi emberek, és fogyasztói szokások átformálását teszi lehetővé. Kormányzati törekvés, hogy a helyben termelt javakat preferáljuk. Cél helyben tartani a tőkét, a pénzt, segíteni a gazdákat, végül a közös megjelenés a külső piacokon. A településmarketing szükséges, mivel kialakul egy benyomás a településről, amit tudatosan is alakíthatunk. Hosszú távú eredményei lehetnek. A településnek láthatóvá kell válnia a befektetők számára. A két település stratégiai összefogása a fontos. Közös védjegyet kell létrehozni, és azzal megjelenni a piacon. Tompának a pályázat ad a lehetőséget védjegy létrehozására. Válaszol Ábrahám János kérdésére: A védjegyet a védjegy tulajdonos adja ki. A piacon elkülönült helyen árulnak. A hatósági szabályoknak meg kell felelni. A fogyasztó és a termelő felfigyelnek egymásra. Reklámot kapnak a kistermelők. Kialakul a külső piacra jutás célja. Szükség lesz egy pályázati referensre, egy csapatra, akiket megtanítanak a marketingtevékenység koordinálására. Maczkó József: Védjegyre épülő marketingtevékenységre van szükség. Herperger Babett: Válaszol Ábrahám János kérdésére: bruttó 7 millió Ft az összköltség. Ha a két település összefog 3,5 millió Ft-ba kerül. Varga Sándor: Véleménye szerint kevés az a termék, amit helyben értékesítenek. A spárgások Nyra adják el a terméküket. Cseresznyével már nem foglalkoznak az emberek. A sertéshizlalás talán most fog elindulni. Van-e fizetőképes kereslet? Hányan jelentkeznének, hogy védjegyet szeretnének? Tompán nem termelnek az emberek. Jelenleg egy elképzelést lát. Az önkormányzat költségvetésében erre nincs fedezet. Javasolja először a gazdák megszólítását. Herperger Babett: A gazdák megszólítása a következő lépés. Jelenleg bizalomra van szükség, ez egy szellemi termék. A kiküldött anyagban benne van hol, mikor, milyen eszközökkel keresik fel a gazdálkodókat. A piac változik, arra kell reagálni. Ábrahám János: A településmarketinget szükségesnek tartja a település jövője szempontjából. Kelebián már kialakult egy folyamat az eladásokkal kapcsolatban, amibe nehéz beleavatkozni. A térség fejlődése érdekében szükség van Tompa és Kelebia együttműködésre. Kérdés mikorra térül meg ez a befektetés? Kelebián már kihalt az a réteg, akik gazdálkodtak. Nehéz lesz felrázni az embereket. Kérdés hány főt érintene ez a településen. 5-6 főért nem érdemes elkezdeni. Támogatja a projektet, de kérdés a pénzügyi finanszírozás. Maczkó József: A tompai projekt határideje miatt szükséges dönteni az együttműködésről. Az eladók panaszkodnak, hogy olcsón veszik meg tőlük az árujukat, és 5-szörös áron értékesítik. Ezt kell kiküszöbölni. Ez egy hosszútávú befektetés között az uniós pénzeket az együttműködések keretében adják majd. Véleménye szerint össze tudnak szedni termelőt, akiket ez érdekelhet. A pénzügyi rész a kérdéses, intenzív marketingre van szükség. Szűcs József: Ha pénzügyileg finanszírozható javasolja most csatlakozni a projekthez. Maczkó József: Jelenleg nem tud konkrét forrást megnevezni. Az ajánlatot javasolja szétnyújtani, ha lehetséges. Véh László: Tompa a pályázatában rizikót vállalt, a közös védjeggyel. A névben, logóban szerepelni kell a földrajzi területnek. Tompa adta be a plyázatot a tompai területeknek kell szerepelni. Kértek állásfoglalást, azzal kapcsolatban, hogy Tompa szó ne szerepeljen a védjegyben. Április 30-ig be kell jelenteni. Tompán is van 4-5 spárgatermelő. Ha kiiktatják a köztes eladót, akkor lesz jelentősége a projektnek. Kevés áruval nem lehet érvényesülni a piacon, de sokkal már 5

6 igen. Tompán egy hát alatt már több gazda is érdeklődött. Nem sok település pályázik közös védjegy létrehozására. Maczkó József: A későbbiekben tudnánk nyitni a K-i piacok pl.: Románia felé. Feladatunk, hogy piacot keressünk. Herperger Babett: Válaszol Ábrahám János kérdésére: Júliusig a termelői oldal felkutatása történik. Május 24-ére a piacnyitó rendezvényen már szeretnének megjelenni a közös védjeggyel. Az első lépés, hogy a gazdák meglássák a lehetőséget a közös védjegyben. Minden településnek megvannak a maga nehézségei. Intenzív sajtó és marketingtevékenységet fognak folytatni. Véh László válaszol Varga Sándor kérdésére: Semleges nevet szeretnének, hogy minden termelő a magáénak érezhesse. Herperger Babett: Három dolognak kell megfelelni. 1. Pályázat, amit Tompának meg kell valósítani. Kockázat, hogy nem fog megfelelni a pályázati kiírásnak. 2.A település stratégiai célja. 3. SZTNH elvárásai. Véh László: Ha elfogadja az SZTNH akkor nincs kockázat. A védjegy szabályzatot kell majd módosítani, hogy Kelebia közigazgatási területe is benn legyen. Április 30-án elszámolják a pályázatot. Herperger Babett: Pénzügyi kockázat nincs. A jelenlegi döntést követően határozzák meg a védjegyet. Az EMKA Kft megelőlegezi a munkát, a fizetés ütemezése módosítható. Maczkó József: Javasolja a szerződés elfogadását, és kéri a testületet, hogy a pénzügyi ütemezés meghatározásában, későbbi módosításában adjon szabad kezet a nek. Ábrahám János: Ismeri a kelebiai embereket, nehéz lesz megértetni velük, hogy ez egy nagy lehetőség. Ha nem csatlakoznak pénzkidobás lesz ez a projekt. Maczkó József: Az önkormányzatnak nincs pénze, ha a szerződés megkötésre kerül megoldják az anyagiakat, de egy része lehet, hogy 2015-re nyúlik át. Herperger Babett: Nem könnyű kibillenteni az embereket, ez a feladatuk. Fontos, hogy együttműködő legyen az önkormányzat. Oltyánné Kozla Erika: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat költségvetésében nincs fedezet az ajánlat szerinti munka kifizetésére. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tompa-Kelebia jegyeztessen be közös védjegyet, és fogadják el az EMKA Tanácsadó Kft ajánlatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 6

7 65/2014.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat Az EMKA TANÁCSADÓ KFT. Tompa-Kelebia Tanyafejlesztési program tárgyú ajánlatának elfogadása Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete 1.) Egyetért azzal, hogy Tompa és Kelebia község a helyi termékek megjelölésére közös védjegyet jegyeztessen be. 2.) Elfogadja az EMKA TANÁCSADÓ KFT. Tompa-Kelebia Tanyafejlesztési program tárgyú ajánlatát 3.) Felhatalmazza a t a kötelezettségvállalás aláírására azzal, hogy vegye figyelembe az önkormányzat költségvetési lehetőségeit. Felelős: Maczkó József Határidő:azonnal Erről: valamennyi képviselő, helyben Kelebiai Polgármesteri Hivatal -é r t e s ü l n e k- Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a rendkívüli nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika jegyző 7

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 7-én tartott rendkívüli üléséről. 276/2011.(XII.07.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 június 02-án tartott üléséről. 144/2011.(VI.02.)sz.kth 145/2011.(VI.02.)sz.kth

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartott üléséről. 143/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 144/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-3897/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 21-én 09.00 órai kezdettel, a i Hivatal Konferencia termében

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2011. mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 22- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 190-18 /2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 6/2013JIV.29./Kt.rendelet Az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 2-án tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 2-án tartott rendkívüli üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 2-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-8/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben