Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele február 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. február 13."

Átírás

1 Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele február 13. TARTALOM 1. HÍREK Március 1-jén rendkívüli EU-csúcsot tartanak a válságról EP-választások: nincs siker e-technológia nélkül? Zöld jelzés a magyar banktámogatási csomagnak Bécs regionális mentıcsomaggal segítene Kelet-Európán Elbocsátások helyett részmunkaidıt javasol az eurócsoport Európai városok az unió klímapolitikai céljai mellett Vízum nélkül utazhatunk számos egzotikus szigetre Svájci igen a személyek szabad mozgására Több nyelven kell elérhetıvé tenni a 112-es segélyhívót 2. ESZKÖZTÁR Rendezvények Innováció, EU-programok és FP7 Keretprogram - Szakmai és pénzügyi lehetıségek a környezetvédelemben Integrációs Klub A lisszaboni stratégia: kutatásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, szociális kérdések Folytatódik a Kapcsold k(i) kampány Statisztikák, elemzések Hogyan mőködik az emisszió-kereskedelmi rendszer? HÍREK EU-intézmények, reformok Március 1-jén rendkívüli EU-csúcsot tartanak a válságról február 12. BruxInfo Nemcsak gazdasági, de az EU-integráció jövıjét érintı súlyos politikai, bizalmi válságot is lát az EU soros cseh elnöksége, amelynek eloszlatásához a Bizottsággal egyetértésben mostantól rendszeres csúcsszintő párbeszédet tart szükségesnek. Ezért márciusban két, májusban pedig további egy akkor a foglalkoztatásnak szentelt találkozót terveznek a júniusi félévzáró uniós csúcs elıtt.

2 Fontosnak tartjuk a gazdaságélénkítési programok végrehajtásában szerzett nemzeti tapasztalatok csúcsszintő összevetését, csakúgy, mint annak biztosítását, hogy a meghozott intézkedések összhangban álljanak az eredeti európai célokkal, és ne gátolja protekcionizmus az egységes piaci eszközök érvényesülését mutatott rá Mirek Topolánek cseh kormányfı José Manuel Barroso bizottsági elnökkel közösen tartott szerdai (2009. február 11.) brüsszeli sajtóértekezletén. Topolánek a biztosok testületével tartott találkozója után jelentette be nyilvánosan is, hogy soros elnökségi jogkörével élve március 1-jére, vasárnapra informális találkozóra hívta meg a tagállamok állam- és kormányfıit Brüsszelbe. A különbözı gyakran eltérı tagállami lépések száma bıvül, a velük kapcsolatos törekvések és tapasztalatok eltérıek, miközben az elnökség dolga, hogy közöttük közvetítsen mutatott rá a cseh kormányfı, aki példaként utalt a két végletre: egyrészt azon véleményre, amely szerint a kivételes helyzet indokolttá teheti az egységes piaci játékszabályok módszeres félretételét, másrészt amely éppen, hogy e keretek hatékony megırzésében látja a kivezetı utat. Sajnos néha a médián keresztül történik az üzengetés, ami nem mindig segít tette hozzá Topolánek, úgy vélvén, hogy a kialakult helyzetben ami szerinte immár súlyos EUpolitikai válság kialakulását vetíti elıre a legjobb megoldás, ha a legfelsıbb szintő vezetık rendszeres találkozókon közvetlenül egyeztetnek. El kell oszlatni a mostanra felhalmozódott feszültséget mutatott rá, hozzátéve, hogy ma már egyúttal az európai projekt is a tét. José Manuel Barroso mindehhez annyit tett hozzá, hogy kivételes idıket élünk, melyek kivételes lépéseket követelnek. Normális körülmények között elegendı a miniszterek munkájára támaszkodni, de most többre van szükség. Barroso egyébként úgy vélte, hogy a nemzetállami intézkedések közötti koordináció, az EU egységes piacának megırzése, valamint az eurózóna léte és megerısítése jelenti azokat a kulcsokat, amelyek révén mód nyílhat a mostani súlyos helyzet kezelésére. A fı veszélyforrásnak a gazdasági nacionalizmust, a protekcionizmust és a populizmust jelölte meg, amelyek mellett háttérbe szorulhat az a tény, hogy Európa nem a probléma, hanem a megoldás részét képezi. A két politikus által vázolt menetrend alapján a félév hátralévı részében összesen négy teljes körő EU-csúcs, és további más, magas szintő találkozók sora körvonalazódik, amelyekhez az Európai Bizottság a szükséges dokumentumok, jelentések egymásutánját készül majd közzétenni. Dátumszerően mindez a következıképpen fest majd: Február 18-án a Bizottság értékelést tesz közzé a tagállamok államháztartásának stabilizációs és konszolidációs helyzetérıl, a várható kilátásokról, a szükséges teendıkrıl. Miként Barroso fogalmazott: arra törekednek majd, hogy megmutassák: van mód arra, hogy kéz a kézben együtt haladjon a rövidtávú gazdaságélénkítı intézkedés a hosszabb távú stabilitás megırzésével. Február 22-én a G-20 csoportban résztvevı európai tagországok (Franciaország, Nagy- Britannia, Németország és Olaszország) plusz a Bizottság elsı számú vezetıi az áprilisi londoni csúcsra szánt európai álláspont elıkészítésének jegyében tartanak tanácskozást. Február 25-én a Bizottság áttekinti, hogy miként lehetne erısíteni a pénzpiaci mőveletek felügyeletét (az ezt a kérdést vizsgáló Laroisiere-csoport közzéteszi jelentését), illetve, hogy hol tart a már elhatározott pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós szintő jogszabályok hatályba helyezése és végrehajtása. Még február vége elıtt a Bizottság iránymutatásokat tesz majd közzé az európai bankok rossz eszközeinek lehetséges kezelésérıl.

3 Március 1-jén az EU állam- és kormányfıi Brüsszelben informális találkozó keretében a nemzeti gazdaságélénkítı programok eddigi tapasztalatairól, végrehajtásuk állásáról folytatnak eszmecserét. Topolánek szerint az ülésen egyúttal a bankoknál felhalmozódott rossz eszközök, valamint a hosszú távú hitelezés újbóli beindulásához szükséges piaci bizalom kérdését is napirendre tőzik majd. Március 4-én a Bizottság átfogó jelentést tesz majd közzé a március i hivatalos gazdasági EU-csúcs számára. Barroso szerint a leendı papír teljes körő lesz, és a válság következményeinek valamennyi releváns elemére kitér majd, beleértve például a foglalkoztatás egyre aggasztóbb ügyét is. Március án ismét Brüsszelben ülnek asztalhoz az EU elsı számú vezetıi, hogy a már hagyományos tavaszi gazdasági csúcs keretében egyeztessenek. Barroso reményei szerint ekkor kellene dönteni a tavalyi gazdaságélénkítı csomagban elvben már elfogadott keretbıl mindmáig hiányzó 5 milliárd eurós közösségi hányad lehetséges forrásáról. Ugyancsak ekkor véglegesítik a G-20-as csúcsra szánt európai álláspontot. Április 2-án a gazdasági válság globális kezelésére hivatott G-20-as országcsoport állam- és kormányfıi győlnek össze Londonban. Május folyamán pontos idıpont még nincs a soros cseh EU-elnökség Prágában tart informális EU-csúcsot a foglalkoztatásról. Miként Topolánek mostani, brüsszeli sajtóértekezletén kifejtette: a globális válság egyik legsúlyosabb következménye a foglalkoztatási helyzet drámai romlása, a munkanélküliség növekedése. A téma hordereje cseh megítélés szerint mindenképpen szükségessé teszi annak legfelsıbb szintő megvitatását. Június én tartják a cseh féléves EU-elnökséget záró formális tanácsülést. Topolánek és Barroso sajtóértekezletén kérdések sora firtatta a közelmúltban hozott francia gazdaság- és iparvédelmi intézkedések és bejelentések jogosultságát és irányát. Barroso ezek kapcsán következetesen úgy fogalmazott, hogy teljesen érthetı reflex, ha adott régiók, városok, országok vezetıi a közvetlen (nemzetgazdasági, közvéleménybeli) nyomásra válaszul rendkívüli intézkedésekre szánják el magukat. A Bizottság soha nem kérdıjelezte meg, sıt, kifejezetten szorgalmazta és üdvözölte a kormányok nemzeti intézkedéseit. Ezután sem tesz másként. Más kérdés, hogy eközben mindig meg fogja vizsgálni a tervbe vett lépések valamennyi részletét, azt, hogy vajon nem veszélyeztetik-e az egységes piac koherenciáját. És még az ilyen szempontból megengedhetı egyéni lépések esetében is tekintettel a válság globális jellegére rendkívül fontos az országok közötti egyeztetés. A kizárólagosan egyéni akció önmagában is ártalmas lehet, de további veszélye, hogy hasonlóan egyéni lépések megtételére ösztönözhet másokat, végül kezelhetetlenül sok irányba húzva szét a folyamatokat, teret engedve az immár elfogadhatatlan gazdasági nacionalizmus és protekcionizmus elıtt mutatott rá. Topolánek ehhez még hozzátette: miközben a jelenben lépünk, gondolnunk kell a holnaputánra is, mert a jövıt arra fogjuk majd építeni. A cseh kormányfı amúgy következetesen kitért a Nicolas Sarkozy francia elnökhöz főzıdı viszonyát firtató kérdések elıl, hangsúlyozva, hogy nem fog a médián keresztül üzengetni francia kollégájának, akinek bizalmát és támogatását amúgy az általa vezetett elnökség továbbra is élvezi. EP-választások: nincs siker e-technológia nélkül? február 11. EUvonal/EP Sajtószolgálat Barack Obama amerikai választási gyızelme részben az olyan fórumokon való elektronikus kampányolásnak tudható be, mint a Facebook vagy a YouTube. A júniusi

4 európai parlamenti választások közeledtével jogosan vetıdik fel a kérdés: mennyiben és hogyan élnek az elektronikus kampányolás adta lehetıségekkel a képviselıjelöltek? Számos képviselı már rendelkezik saját bloggal, weboldallal, vagy rendszeres tagja valamely közösségi portálnak; ık úgy gondolják, ezen új technológiák nagyszerő lehetıséget biztosítanak a polgárokkal való kapcsolattartásra. Az Európai Parlament Sajtószolgálatának munkatársai errıl kérdezték az EP-képviselıket. A Facebook a barátokkal és a támogatókkal való kapcsolattartás nagyszerő módja. A választópolgárok ezen keresztül hívják fel figyelmemet a helyi kérdésekre, politikustársaim pedig ötletek továbbadására és hálózatépítésre használják mondja Graham Watson, az EP liberális képviselıcsoportjának brit elnöke. Watson úgy véli, az e-technológia kiemelkedı szerepet fog betölteni a jövıbeni európai választási kampányokban regionális, nemzeti és európai szinten egyaránt. A liberális politikus szerint ezáltal hozzáférhetıbb és közvetlenebb módon szólhatunk az utca emberéhez. A választások Az Európai Unió országaiban június 4-e és 7-e között választják meg az Európai Parlament új tagjait a következı öt évre. Magyarország 22 képviselıt küldhet a Brüsszelben és Strasbourgban ülésezı testületbe. Az európai parlamenti választáson a magyarországi pártlistákra magyar állampolgárok és ha ezt kérelmezik a más uniós tagállam polgáraiként Magyarországon élık szavazhatnak. Hasonlóképpen egy másik tagországban élı magyar állampolgár is kérheti, hogy ottani jelöltekre voksolhasson. Természetesen mindenki csak egy országban élhet választójogával. Forrás: EP Sajtószolgálat Mások, mint a dán, szocialista Dan Jørgensen tudatosan kampánycélokra használják a nemzetközi közösségi portált: Elég nagy erıfeszítést fektetek a Facebook-on és a weboldalamon keresztül történı kommunikációba. A választások közeledtével pedig fokozni fogom ezen erıfeszítéseimet. Jørgensen, jóllehet nincs meggyızıdve arról, hogy az elektronikus technológiák ugyanolyan hatással lennének, mint az USA-ban, azok szerinte mégis az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet fognak játszani az EPválasztásokon. Az EP második legfiatalabb képviselıje, a svéd, néppárti Christofer Fjellner számára a napi szintő blogírás a képviselıi tevékenység szerves része: A választóim elvárják, hogy naponta beszámoljak nekik tevékenységemrıl. Ha nem értik, amit csinálok, nekem kell jobban kommunikálnom. Az EP-ben elıször Richard Corbett (szocialista, brit) büszkélkedhetett saját bloggal, amire nagy szüksége is volt, hiszen, mint mondja az EP-képviselık távolabb vannak a polgároktól, mint a nemzeti vagy a helyi politikusok. Ezért nagyszerő, hogy a hagyományos médián túl is vannak a polgárok rendelkezésére álló eszközök, hogy megismerhessék nézeteimet. Gazdaság és pénzügyek

5 Zöld jelzés a magyar banktámogatási csomagnak február 12. BruxInfo Az Európai Bizottság csütörtökön (2009. február 12.) zöld utat adott annak a magyar támogatási csomagnak, amelynek célja a pénzügyi világválságra adott válaszként a piacok stabilizálása. Az Európai Bizottság csütörtökön jóváhagyta a magyar pénzintézetek javára nyújtandó támogatási csomagot, melynek keretében a jogosult hitelintézetek szigorú feltételek mellett juthatnak tıkéhez, valamint újonnan nyújtott rövid- és középtávú hitelek tekintetében garanciához. Stabilizálás A magyar csomag két, a pénzügyi piacokat stabilizálni szándékozó intézkedést tartalmaz: Egy feltıkésítési intézkedést, amely osztalékelsıbbségi részvények fejében új tıkét tesz elérhetıvé a hitelintézetek számára, hogy megerısíthessék tıkealapjukat az esetleges veszteségekkel szemben. Az állam március 31-ig különleges osztalékelsıbbséget biztosító részvényeket vásárolhat, amelyek elsıdleges tıkének minısülnek. Az intézkedés teljes mértékben összhangban van a bankok feltıkésítésérıl szóló bizottsági iránymutatással. Egy garanciaintézkedést, amely ellentételezés fejében június 30-a elıtt keletkezett, legfeljebb három (kellıen indokolt esetben öt) év futamidejő új tartozásokat fedezhet. A rendszerben alárendelt hitelek és bankközi betétek nem támogathatók. Az ellentételezés összhangban van az Európai Központi Bank (EKB) ajánlásaival. Forrás: Európai Bizottság legcsekélyebbek legyenek. A Bizottság úgy találta, hogy az intézkedések összhangban vannak az állami támogatásról szóló azon közleményeivel, amelyek útmutatóul szolgálnak a pénzügyi válság leküzdéséhez. A támogatást bárki igényelheti, idıben és hatályát tekintve azonban behatárolt, továbbá piacorientált ellentételezésrıl és megfelelı biztosítékokról gondoskodik annak érdekében, hogy a versenyre gyakorolt esetleges torzító hatások a lehetı A testület ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási rendszer megfelelı eszköz a magyar gazdaságban fellépı komoly zavarok orvoslására, és mint olyan, összeegyeztethetı az EK-Szerzıdés vonatkozó rendelkezésével (87. cikk (3) bekezdés b) pont). Neelie Kroes versenypolitikai biztos szerint a magyar támogatási program hatékony eszközt jelent a piacokba vetett bizalom megerısítésére és mindenekelıtt a reálgazdaság válsághelyzetben történı finanszírozására, valamint egyidejőleg biztosítékokat is nyújt a versenytorzítás korlátozására.

6 Bécs regionális mentıcsomaggal segítene Kelet-Európán február 12. BruxInfo Ausztria, amely több, jelentıs kelet-európai érdekeltséggel rendelkezı banknak is otthont ad, arra kérte az EU-t, hogy gazdaságélénkítı csomagjából 150 milliárd eurót a régió megsegítésére költsön, felhívva egyúttal a figyelmet arra, hogy a kelet-európai bankok bedılése az osztrák bankrendszert is magával ránthatja. Az osztrák bankoknak nagyjából 220 milliárd euró kelet-európai kintlévıségük van, és Bécs most attól tart, hogy a pénzügyi válság miatt ezt az összeget nem tudják majd visszafizetni a pénzintézeteknek. (Ausztria mellett még Svédország, Hollandia, Franciaország és Belgium számít a legnagyobb hitelezıknek a régióban.) Ausztria egyebek között emiatt is arra kéri az Európai Uniót, hogy a kelet- és közép-európai tagországok vonatkozásában a fizetési mérleg kiegyensúlyozására szánt 25 milliárd eurós keretet 100 milliárd euróra emelje meg. Bécs mindemellett azt szeretné, ha az EU ugyanerre a célra további 50 milliárd eurót különítene el, igaz, ennek kedvezményezettjei már az európai szomszédságpolitika résztvevıi, például az EU-tól keletre fekvı államok például Ukrajna vagy a Balkán országai lennének. Az összeget az elképzelések szerint az Európai Beruházási Banktól, az Európai Központi Banktól, és az EU kohéziós alapjából győjtenék össze. Az osztrákok elképzelései szerint egy efféle döntés lehetıvé tenné, hogy a célországok létrehozzák saját mentıcsomagjaikat és gazdaságélénkítı terveiket. Bár Ausztria már a pénzügyminiszterek keddi (2009. február 10.) találkozóján is felvetette javaslatait, ám Reinhold Lopatka pénzügyi államtitkár szerint a fogadtatás meglehetısen langyos volt. Az EUobserver szerint a leginkább Németország berzenkedik egy efféle tervtıl, attól tartva, hogy a költségek nagy része az ı kontóját terhelné meg. Az osztrákok azonban azzal érvelnek, hogy regionális mentıcsomag nélkül Kelet-Európa lassan bedılhet. Egy európai család vagyunk. A kelet- és közép-európai országok ezen család leggyengébb gyermekei hangsúlyozta Christoph Leitl, az osztrák kereskedelmi kamara elnöke, hozzátéve, hogy gondját kell viselniük a gyengébb gyermeknek. Ez közös felelısségünk húzta alá az osztrák kereskedelmi kamara vezetıje. Christoph Leitl mindehhez még hozzátette azt is, hogy ha Brüsszel nem tesz lépéseket, akkor majd megteszi helyette Moszkva, ám ez azzal is jár, hogy az oroszok szorosabb kapcsolatot építenek ki az érintett országokkal. Jelenleg versengés folyik az EU és Oroszország között arról, hogy mely családhoz tartozik Kelet(-Európa) vélekedett a kamara elsı embere. Elbocsátások helyett részmunkaidıt javasol az eurócsoport február 10. EUvonal Az eurót használó tagállamokat tömörítı eurócsoport pénzügyminiszterei hétfın (2009. február 9.) Brüsszelben találkoztak, hogy megvitassák a gazdasági válság munkaerıpiacot érintı kérdéseit. A kihívások kezelésére a részmunkaidı fokozottabb alkalmazását javasolták.

7 A találkozó résztvevıi mindannyian arra számítanak, hogy a munkanélküliségi ráta 2009 folyamán még jelentısen emelkedni fog. Jean-Claude Juncker, az eurócsoportot vezetı luxemburgi miniszterelnök ezért felkérte az üzleti élet szereplıit, hogy a tömeges elbocsátások elkerülése érdekében igyekezzenek jobban élni a részmunkaidıs foglalkoztatás nyújtotta lehetıségekkel. Joaquín Almunia pénzügyi és gazdasági biztos az ülést követı sajtótájékoztatón hangsúlyozta: látnak arra lehetıséget, hogy a vállalatok a visszaesett termelés ellenére is inkább a részmunkaidıs foglalkoztatást alkalmazzák az elbocsátások helyett. A miniszterek egyetértettek abban, hogy célzott intézkedések segíthetnek szembenézni a jelenlegi munkaerıpiaci kihívásokkal, és ezek hosszú távon a gazdaság megszilárdulásához vezethetnek. Az ülésen megegyezés született arról, hogy az elbocsátottak részére biztosítani kell a munkahelyi képzést, illetve az átképzést is. Az unió országaiban mintegy 230 ezer ember vesztette el az állását csak tavaly decemberben, ezzel kétéves csúcsra, 8 százalékosra emelkedett a munkanélküliségi ráta az EU-ban. A Bizottság által az év elején kiadott rendkívüli gazdasági elırejelzés szerint a munkaerıpiaci növekedés az idei évben várhatóan negatívba fordul, és az unióban elıreláthatólag 3,5 millió munkahely szőnik meg a közeljövıben. Ennek eredményeképpen a munkanélküliségi ráta 2009-ben tovább emelkedhet, s akár megközelítheti a 9 százalékos arányt. Környezetvédelem Európai városok az unió klímapolitikai céljai mellett február 10. EUvonal A Bizottság kezdeményezésére a Polgármesterek Szövetsége keretében több mint 350 európai város köztük Budapest ünnepélyes keretek között vállalást tett arra, hogy nem pusztán teljesíti, hanem túlteljesíti az EU egyik fontos energiapolitikai célkitőzését, és 2020-ig 20 százalékkal mérsékli a széndioxid-kibocsátást. Az Európában elıállított energia legnagyobb részét a városi területek használják fel, ezért az éghajlatváltozás ellen is a városoknak kell felvenniük a harcot, nekik kell kivívniuk a gyızelmet. Ez az oka különös tekintettel a mostani nehéz helyzetre annak, hogy ennyire fontos számunkra az a reménykeltı üzenet, amelyet az európai polgármesterek a Polgármesterek Szövetsége alapító okiratának aláírásával, a dokumentumban tett vállalásaik révén kifejeztek nyilatkozta Andris Piebalgs, az Európai Bizottság tagja. Luc Van den Brande, a Régiók Bizottsága elnöke az ünnepélyes aláíráson a következıket mondta: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának visszafogására vonatkozó ambiciózus európai célkitőzések csak akkor teljesíthetık, ha az európai helyi és regionális önkormányzatok partnerként fognak össze egymással. A Szövetség nem csupán a nagyvárosokat várja: kisebb városok, falvak és teljes régiók egyaránt bátran csatlakozhatnak az alapító okirat aláírásával, és megtehetik környezetvédelmi célú felajánlásukat. A Régiók Bizottsága most egy olyan hálózat létrehozásának lehetıségeit kutatja, amely segítené a Szövetség alapító okiratát aláíró városokat és régiókat bevált gyakorlati megoldásaik és tapasztalataik egymással való megosztásában. Az ünnepélyes aláíráson több mint száz európai polgármester vett részt. A rendezvényen José

8 Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Andris Piebalgs energiaügyi biztos, Luc Van den Brande, a Régiók Bizottsága elnöke, Alejo Vidal Quadras, az Európai Parlament alelnöke, valamint öt városvezetı: Demszky Gábor Budapestrıl, Ole von Beust Hamburgból, Alberto Ruiz Gallardón Madridból, Jānis Birks Rigából és Bo Frank a svédországi Växjıbıl közösen elnökölt. Az ünnepséggel egy napon kezdte meg mőködését a Polgármesterek Szövetsége új honlapja, amely internetes portálként és támogató struktúraként egyaránt a részt vevı városok és a polgárok igényeinek kielégítésére törekszik. A címen elérhetı új honlap hírekkel és képes beszámolókkal szolgál a szövetség mőködésérıl, és a részt vevı városokat is bemutatja. Bel- és igazságügy Vízum nélkül utazhatunk számos egzotikus szigetre február 12. BruxInfo Nemsokára vízum nélkül utazhatunk számos karibi szigetre, valamint Mauritiusra és a Seychelle-szigetekre jelentette be csütörtökön (2009. február 12.) a Bizottság, miután jóváhagyta a Tanács hat országgal kötött kölcsönös beutazói vízummentességrıl szóló tervezetét. Rövid tartózkodás esetén a jövıben nem kell sem az európai közösség állampolgárainak a szigetekre utazáshoz, sem az érintett országok lakosainak az EU-ba vízumot igényelniük, miután a Bizottság csütörtökön jóváhagyta a Tanács tervezetét. Ennek alapján a jövıben maximum három hónapig tartózkodhatunk az Antiguán és Barbudán, a Bahamákon, a Szent Kitts és Nevis szigeteken, Mauritiuson, Barbadoson és a Seychelle-szigeteken. Európát gyakran igazságtalanul európai erıdnek nevezik, ezért különösen nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem hat országgal a vízummentességrıl szóló megállapodások ratifikációját, melynek köszönhetıen a szigetek lakossága és az EU polgárai egyaránt szabadon utazhatnak ezentúl közölte Jacques Barrot bel- és igazságügyi biztos. A megállapodás értelmében diplomata, szolgálati és egyszerő polgári útlevelekkel egyaránt vízummentesen utazhatnak a polgárok, ez alól egyedüli kivételt a fizetett munkájuk végett utazók jelentik, akikre az érvényes nemzeti szabályok érvényesek a jövıben is. Az EU-ból évente átlagosan 800 ezren utaznak a mostantól vízummentesen látogatható szigetekre. Svájci igen a személyek szabad mozgására február 9. EUvonal Svájcban vasárnap (2009. február 8.) népszavazást tartottak az EK és Svájc között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásról. A szavazók többsége támogatásáról biztosította az egyezmény kiterjesztését Bulgáriára és Romániára.

9 Az alpesi ország december 12-én csatlakozott az Európai Unió határok nélküli térségéhez, a svájci parlament jobboldali pártjai azonban elég aláírást győjtöttek össze ahhoz, hogy a személyek szabad mozgásának kiterjesztésérıl Románia és Bulgária esetében népszavazás döntsön. A Svájci Néppárt, mely ellenezte a szerzıdés két új tagállamra való kiterjesztését, attól tart, hogy a román és bolgár munkavállalók veszélyeztethetik a hazai munkavállalók esélyeit a munkaerıpiacon. A támogatók így a kormány álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a személyek szabad mozgása, amely a svájci állampolgárok részére is lehetıvé teszi a szabad munkavállalást az EU országaiban, elısegítheti Svájc gazdasági fejlıdését a hiányszakmák feltöltésével. A szavazók százalék arányban megszavazták a megállapodás meghosszabbítását, és a legújabb tagállamokra való kiterjesztését. Az esetleges nem az EK és Svájc között érvényben lévı, a kereskedelmet, a szállítást és a mezıgazdaságot is érintı megállapodások felfüggesztését eredményezte volna. Távközlés Több nyelven kell elérhetıvé tenni a 112-es segélyhívót február 12. BruxInfo Minden országban több nyelven is elérhetıvé kell tenni a 112-es segélyhívószámot közölte a Bizottság február 11-én. Ezt a napot a Tanáccsal és az EP-vel közösen az európai segélyhívószám napjának nyilvánították. Továbbra is az európai polgároknak csak a 24 százaléka tudja, hogy a 112-es hívószám általános segélyhívószám, melyet bármilyen vész esetén hívhat, legyen szó balesetrıl, tőzrıl vagy katasztrófáról. Ennek ellenére a 112 kapcsán készült felmérésben résztvevık 94 százaléka véli úgy, hogy szükséges és jó megoldás az összes tagállamban hívható egységes segélyhívószám. Európában nagyobb nyilvánosságot kellene kapnia az európai segélyhívószám elérhetıségének. A bárki által bárhonnan hívható 112-es szám kapcsán elfogadhatatlan, hogy a lakosság kevesebb, mint negyede ismeri csak, valamint, hogy az azt hívó utazók nyelvi akadályokba üköznek a kezelıvel folytatott beszélgetésük során közölte Viviane Reding távközlési biztos. A felmérés szerint külföldi útjaik során a 112-ıt hívók 28 százaléka ütközött nyelvi akadályokba, annak ellenére, hogy 21 tagállam arról számolt be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es számra érkezı hívásokat képesek angolul fogadni, míg 12 országban németül is, 11- ben pedig franciául is elérhetı az ingyenes szolgáltatás. A 112 ismertsége tagországonként is erısen eltér, az olaszoknál alig 3 százalék ismeri, míg a cseheknél 58 százalék. Több országban igyekeznek ismertségét növelni, a bolgároknál a beutazókat sms-ben tájékoztatják, a finneknél február 11-e (11.2) a segélyhívás napja, a svédek a nyaralószezon elıtt médiakampányban népszerősítik, míg számos államban az autópályáknál, vasútállomásokon és reptereken hívják fel az utazók figyelmét rá.

10 Legutoljára Bulgária vezette be a 112-es hívószámot 2008 decemberében, s ezzel mind a 27 tagállamban egységesen elérhetıvé vált a segélyhívó. ESEMÉNYEK február 17. Innováció, EU-programok és FP7 Keretprogram - Szakmai és pénzügyi lehetıségek a környezetvédelemben A szeminárium résztvevıi tájékoztatást kapnak az Unió FP7-es, kutatásfejlesztési keretprogramjáról, a hazai klaszterek jelenlegi szerepérıl, valamint megismerhetik a projektgenerálás gyakorlati aspektusait egy hazai, megvalósult kutatásfejlesztési programon keresztül. Szervezı: Enterprise Europe Network Helyszín: Budapest Kapcsolódó linkek: február :00 Integrációs Klub A EUROPE DIRECT Szeged európai uniós információs iroda február havi Integrációs Klub rendezvényének témája: Az EU bıvítések hatása az európai energiapiaci ellátás biztonságára; A közép- és délkelet-európai országok energiafüggısége Elıadó: Kaderják Péter - a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetıje Részvételi szándékát jelezze Szekeres Ildikó irodavezetınél Helyszín: SZTE ÁJK Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54. III. emelet) február 27. A lisszaboni stratégia: kutatásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, szociális kérdések A lisszaboni stratégiát, s annak különbözı aspektusait veszi górcsı alá az a konferencia, melyet a 2011-es magyar EU-elnökséghez kapcsolódó szakpolitikai rendezvénysorozat keretében tartanak február 27-én, az MTA Politikai Tudományok Intézetében. A kezdeményezés célja egy olyan átfogó szakpolitikai konferenciasorozat rendezése, amely a magyar EU-elnökség idıszakára felméri és elemzi a magyar álláspontot az uniós szakpolitikai kérdéskörökben. Helyszín: az MTA Politikai Tudományok Intézete Bıvebb információ:

11 Folytatódik a Kapcsold k(i) kampány A Kapcsold k(i) országos éghajlatváltozás elleni kampány budapesti és vidéki helyszíneken szervezett Zöld Infónapokon és gerilla akciók keretében játékos formában tájékoztatja a lakosságot az energia-megtakarításról. A Zöld Infónapok keretében az érdeklıdık kipróbálhatnak egy energia-kerékpárt, amely szemlélteti, hogy saját izomerınkkel milyen háztartási gépet tudnánk mőködtetni. Egy lakásmakett pedig segít felfedezni egy helység energiapazarló pontjait. A gerilla akciók keretében Kapcsold k(i) jelmezbe öltözött figura ad személyes tájékoztatást a járókelıknek az energiatakarékosság jelentıségérıl. A játékos kedvőek a honlapon elérhetı online játékot is kipróbálhatják, amelyben meg kell találni egy lakás azon pontjait, ahol kis odafigyeléssel megszüntethetı az energiapazarlás. A kampány a következı helyszíneken folytatódik: Zöld Infónapok Dátum Helyszín Város Cím Idıpont február 17. Obi Miskolc Szentpéteri kapu :00-14: február 18. Obi Nyíregyháza László utca :00-14: február 19. Cora Debrecen Kishatár u. 7 10:00-14: február 22. Mővészetek Palotája Budapest Komor Marcell u :00-14:00 Gerilla akciók Dátum Város Helyszín Idıpont február 17. Miskolc Belváros forgalmas terei február 18. Nyíregyháza Belváros forgalmas terei február 19. Debrecen Belváros forgalmas terei STATISZTIKA, ELEMZÉS Hogyan mőködik az emisszió-kereskedelmi rendszer? Mintegy 15 ezer ipari létesítmény vesz részt január 1-je óta az Európai Unió Üvegházhatású Gázok Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerében (European Union s Greenhouse Gas Emission Trading Scheme - EU ETS). A rendszer célja, hogy a legnagyobb létesítmények CO2-kibocsátását szabályozva csökkenjen a tagországok széndioxidkibocsátása, és így a rendszer fontos pillére legyen az Európai Unió Kiotói Jegyzıkönyvben vállalt céljainak teljesítésében.

12 A rendszer a gyakorlatban úgy mőködik, hogy többéves periódusokra elıre a résztvevı tagállamok meghatároznak egy közös felsı CO2-kibocsátási határértéket (emission cap) oly módon, hogy a bázisévhez képest a folyamatosan csökkenı határérték fokozatos kibocsátáscsökkenést eredményezzen. Majd az egyes periódusokra kiszámított összes kibocsátási kvótát lebontják az egyes tagállamokra és az ETS-ben résztvevı létesítményekre, és a kvótáknak megfelelı mennyiségő CO2-kibocsátási egységet (kibocsátási jogot) osztanak ki a létesítményeknek (1 egység 1 tonna CO2-kibocsátást fedez). A résztvevı ipari létesítményeknek évente el kell számolniuk a mért kibocsátásuknak megfelelı mennyiségő egységgel, és ha a kibocsátás magasabb, mint az egységekkel lefedett kvóta, akkor vagy a kibocsátást kell csökkenteniük, vagy kibocsátási egységeket kell vásárolniuk olyan résztvevıktıl, akiknek feleslegük van. Ha pedig egy létesítmény nem tudja fedezni a kibocsátását ETS-egységekkel, magas bírságot fizet: tonnánként 40 euró volt a bírság a 2005 és 2007 közötti elsı idıszakban, és 100 euró jelenleg, 2008 és 2012 között. Ráadásul a bírság megfizetésén túl a létesítményeknek a következı évben be kell mutatniuk a hiányzó egységeket. Az a lehetıség, hogy a kibocsátás csökkentése helyett a résztvevı cégek vásárolt egységekkel is megfelelhetnek az ETS-követelményeknek, ösztönzıen hathat azokra a szereplıkre, akik viszonylag egyszerően és költséghatékonyan tudnak kibocsátást csökkenteni. Az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer tehát komoly hatással van az európai gazdaságra, és megreformálhatja az áram- és hıtermelı szektor, valamint a nagy energiaigényő ipar üzletmenetét. Az Európai Unió az ETS segítségével szeretné elérni, hogy a globális hımérséklet emelkedése legfeljebb 2 C-kal haladja meg az iparosodás elıtti értéket. Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság és az Európai Tanács korábban ismételten megerısítették az EU kötelezettségvállalását, miszerint 2020-ig az évi értékhez képest az EU legalább 20 százalékkal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. További uniós célkitőzés, hogy a 2012 utáni idıszakra vonatkozó globális és átfogó megállapodáshoz való hozzájárulásként 2020-ig az évi értékhez képest az EU 30 százalékos csökkentést valósít meg, amennyiben más fejlett országok is kötelezettséget vállalnak a kibocsátás hasonló mértékő csökkentésére, és ahhoz felelısségvállalásuk és képességeik szerint a gazdaságilag erısebb fejlıdı országok is megfelelı mértékben hozzájárulnak. Forrás: BruxInfo

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Hírlevél 2008. október 18. - október 24.

Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Tartalom Kiemelt hírek: Öt magyar párt újra közösen emlékezett az 1956-os forradalomra az Európai Parlamentben

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 2. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA A nemzeti stratégia hiánya TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Nemzeti stratégia nélkül nincs

Részletesebben

ZÁMBÓ KATALIN A SCHENGENI EGYEZMÉNY JELENE ÉS JÖVİJE. MEDDIG HÚZZUK MÉG HATÁROK NÉLKÜL? Bevezetı gondolatok történeti áttekintés

ZÁMBÓ KATALIN A SCHENGENI EGYEZMÉNY JELENE ÉS JÖVİJE. MEDDIG HÚZZUK MÉG HATÁROK NÉLKÜL? Bevezetı gondolatok történeti áttekintés ZÁMBÓ KATALIN A SCHENGENI EGYEZMÉNY JELENE ÉS JÖVİJE. MEDDIG HÚZZUK MÉG HATÁROK NÉLKÜL? Bevezetı gondolatok történeti áttekintés A Római Szerzıdésben 1957-ben célként megfogalmazott négy alapvetı szabadság

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben