Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele február 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. február 13."

Átírás

1 Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele február 13. TARTALOM 1. HÍREK Március 1-jén rendkívüli EU-csúcsot tartanak a válságról EP-választások: nincs siker e-technológia nélkül? Zöld jelzés a magyar banktámogatási csomagnak Bécs regionális mentıcsomaggal segítene Kelet-Európán Elbocsátások helyett részmunkaidıt javasol az eurócsoport Európai városok az unió klímapolitikai céljai mellett Vízum nélkül utazhatunk számos egzotikus szigetre Svájci igen a személyek szabad mozgására Több nyelven kell elérhetıvé tenni a 112-es segélyhívót 2. ESZKÖZTÁR Rendezvények Innováció, EU-programok és FP7 Keretprogram - Szakmai és pénzügyi lehetıségek a környezetvédelemben Integrációs Klub A lisszaboni stratégia: kutatásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, szociális kérdések Folytatódik a Kapcsold k(i) kampány Statisztikák, elemzések Hogyan mőködik az emisszió-kereskedelmi rendszer? HÍREK EU-intézmények, reformok Március 1-jén rendkívüli EU-csúcsot tartanak a válságról február 12. BruxInfo Nemcsak gazdasági, de az EU-integráció jövıjét érintı súlyos politikai, bizalmi válságot is lát az EU soros cseh elnöksége, amelynek eloszlatásához a Bizottsággal egyetértésben mostantól rendszeres csúcsszintő párbeszédet tart szükségesnek. Ezért márciusban két, májusban pedig további egy akkor a foglalkoztatásnak szentelt találkozót terveznek a júniusi félévzáró uniós csúcs elıtt.

2 Fontosnak tartjuk a gazdaságélénkítési programok végrehajtásában szerzett nemzeti tapasztalatok csúcsszintő összevetését, csakúgy, mint annak biztosítását, hogy a meghozott intézkedések összhangban álljanak az eredeti európai célokkal, és ne gátolja protekcionizmus az egységes piaci eszközök érvényesülését mutatott rá Mirek Topolánek cseh kormányfı José Manuel Barroso bizottsági elnökkel közösen tartott szerdai (2009. február 11.) brüsszeli sajtóértekezletén. Topolánek a biztosok testületével tartott találkozója után jelentette be nyilvánosan is, hogy soros elnökségi jogkörével élve március 1-jére, vasárnapra informális találkozóra hívta meg a tagállamok állam- és kormányfıit Brüsszelbe. A különbözı gyakran eltérı tagállami lépések száma bıvül, a velük kapcsolatos törekvések és tapasztalatok eltérıek, miközben az elnökség dolga, hogy közöttük közvetítsen mutatott rá a cseh kormányfı, aki példaként utalt a két végletre: egyrészt azon véleményre, amely szerint a kivételes helyzet indokolttá teheti az egységes piaci játékszabályok módszeres félretételét, másrészt amely éppen, hogy e keretek hatékony megırzésében látja a kivezetı utat. Sajnos néha a médián keresztül történik az üzengetés, ami nem mindig segít tette hozzá Topolánek, úgy vélvén, hogy a kialakult helyzetben ami szerinte immár súlyos EUpolitikai válság kialakulását vetíti elıre a legjobb megoldás, ha a legfelsıbb szintő vezetık rendszeres találkozókon közvetlenül egyeztetnek. El kell oszlatni a mostanra felhalmozódott feszültséget mutatott rá, hozzátéve, hogy ma már egyúttal az európai projekt is a tét. José Manuel Barroso mindehhez annyit tett hozzá, hogy kivételes idıket élünk, melyek kivételes lépéseket követelnek. Normális körülmények között elegendı a miniszterek munkájára támaszkodni, de most többre van szükség. Barroso egyébként úgy vélte, hogy a nemzetállami intézkedések közötti koordináció, az EU egységes piacának megırzése, valamint az eurózóna léte és megerısítése jelenti azokat a kulcsokat, amelyek révén mód nyílhat a mostani súlyos helyzet kezelésére. A fı veszélyforrásnak a gazdasági nacionalizmust, a protekcionizmust és a populizmust jelölte meg, amelyek mellett háttérbe szorulhat az a tény, hogy Európa nem a probléma, hanem a megoldás részét képezi. A két politikus által vázolt menetrend alapján a félév hátralévı részében összesen négy teljes körő EU-csúcs, és további más, magas szintő találkozók sora körvonalazódik, amelyekhez az Európai Bizottság a szükséges dokumentumok, jelentések egymásutánját készül majd közzétenni. Dátumszerően mindez a következıképpen fest majd: Február 18-án a Bizottság értékelést tesz közzé a tagállamok államháztartásának stabilizációs és konszolidációs helyzetérıl, a várható kilátásokról, a szükséges teendıkrıl. Miként Barroso fogalmazott: arra törekednek majd, hogy megmutassák: van mód arra, hogy kéz a kézben együtt haladjon a rövidtávú gazdaságélénkítı intézkedés a hosszabb távú stabilitás megırzésével. Február 22-én a G-20 csoportban résztvevı európai tagországok (Franciaország, Nagy- Britannia, Németország és Olaszország) plusz a Bizottság elsı számú vezetıi az áprilisi londoni csúcsra szánt európai álláspont elıkészítésének jegyében tartanak tanácskozást. Február 25-én a Bizottság áttekinti, hogy miként lehetne erısíteni a pénzpiaci mőveletek felügyeletét (az ezt a kérdést vizsgáló Laroisiere-csoport közzéteszi jelentését), illetve, hogy hol tart a már elhatározott pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós szintő jogszabályok hatályba helyezése és végrehajtása. Még február vége elıtt a Bizottság iránymutatásokat tesz majd közzé az európai bankok rossz eszközeinek lehetséges kezelésérıl.

3 Március 1-jén az EU állam- és kormányfıi Brüsszelben informális találkozó keretében a nemzeti gazdaságélénkítı programok eddigi tapasztalatairól, végrehajtásuk állásáról folytatnak eszmecserét. Topolánek szerint az ülésen egyúttal a bankoknál felhalmozódott rossz eszközök, valamint a hosszú távú hitelezés újbóli beindulásához szükséges piaci bizalom kérdését is napirendre tőzik majd. Március 4-én a Bizottság átfogó jelentést tesz majd közzé a március i hivatalos gazdasági EU-csúcs számára. Barroso szerint a leendı papír teljes körő lesz, és a válság következményeinek valamennyi releváns elemére kitér majd, beleértve például a foglalkoztatás egyre aggasztóbb ügyét is. Március án ismét Brüsszelben ülnek asztalhoz az EU elsı számú vezetıi, hogy a már hagyományos tavaszi gazdasági csúcs keretében egyeztessenek. Barroso reményei szerint ekkor kellene dönteni a tavalyi gazdaságélénkítı csomagban elvben már elfogadott keretbıl mindmáig hiányzó 5 milliárd eurós közösségi hányad lehetséges forrásáról. Ugyancsak ekkor véglegesítik a G-20-as csúcsra szánt európai álláspontot. Április 2-án a gazdasági válság globális kezelésére hivatott G-20-as országcsoport állam- és kormányfıi győlnek össze Londonban. Május folyamán pontos idıpont még nincs a soros cseh EU-elnökség Prágában tart informális EU-csúcsot a foglalkoztatásról. Miként Topolánek mostani, brüsszeli sajtóértekezletén kifejtette: a globális válság egyik legsúlyosabb következménye a foglalkoztatási helyzet drámai romlása, a munkanélküliség növekedése. A téma hordereje cseh megítélés szerint mindenképpen szükségessé teszi annak legfelsıbb szintő megvitatását. Június én tartják a cseh féléves EU-elnökséget záró formális tanácsülést. Topolánek és Barroso sajtóértekezletén kérdések sora firtatta a közelmúltban hozott francia gazdaság- és iparvédelmi intézkedések és bejelentések jogosultságát és irányát. Barroso ezek kapcsán következetesen úgy fogalmazott, hogy teljesen érthetı reflex, ha adott régiók, városok, országok vezetıi a közvetlen (nemzetgazdasági, közvéleménybeli) nyomásra válaszul rendkívüli intézkedésekre szánják el magukat. A Bizottság soha nem kérdıjelezte meg, sıt, kifejezetten szorgalmazta és üdvözölte a kormányok nemzeti intézkedéseit. Ezután sem tesz másként. Más kérdés, hogy eközben mindig meg fogja vizsgálni a tervbe vett lépések valamennyi részletét, azt, hogy vajon nem veszélyeztetik-e az egységes piac koherenciáját. És még az ilyen szempontból megengedhetı egyéni lépések esetében is tekintettel a válság globális jellegére rendkívül fontos az országok közötti egyeztetés. A kizárólagosan egyéni akció önmagában is ártalmas lehet, de további veszélye, hogy hasonlóan egyéni lépések megtételére ösztönözhet másokat, végül kezelhetetlenül sok irányba húzva szét a folyamatokat, teret engedve az immár elfogadhatatlan gazdasági nacionalizmus és protekcionizmus elıtt mutatott rá. Topolánek ehhez még hozzátette: miközben a jelenben lépünk, gondolnunk kell a holnaputánra is, mert a jövıt arra fogjuk majd építeni. A cseh kormányfı amúgy következetesen kitért a Nicolas Sarkozy francia elnökhöz főzıdı viszonyát firtató kérdések elıl, hangsúlyozva, hogy nem fog a médián keresztül üzengetni francia kollégájának, akinek bizalmát és támogatását amúgy az általa vezetett elnökség továbbra is élvezi. EP-választások: nincs siker e-technológia nélkül? február 11. EUvonal/EP Sajtószolgálat Barack Obama amerikai választási gyızelme részben az olyan fórumokon való elektronikus kampányolásnak tudható be, mint a Facebook vagy a YouTube. A júniusi

4 európai parlamenti választások közeledtével jogosan vetıdik fel a kérdés: mennyiben és hogyan élnek az elektronikus kampányolás adta lehetıségekkel a képviselıjelöltek? Számos képviselı már rendelkezik saját bloggal, weboldallal, vagy rendszeres tagja valamely közösségi portálnak; ık úgy gondolják, ezen új technológiák nagyszerő lehetıséget biztosítanak a polgárokkal való kapcsolattartásra. Az Európai Parlament Sajtószolgálatának munkatársai errıl kérdezték az EP-képviselıket. A Facebook a barátokkal és a támogatókkal való kapcsolattartás nagyszerő módja. A választópolgárok ezen keresztül hívják fel figyelmemet a helyi kérdésekre, politikustársaim pedig ötletek továbbadására és hálózatépítésre használják mondja Graham Watson, az EP liberális képviselıcsoportjának brit elnöke. Watson úgy véli, az e-technológia kiemelkedı szerepet fog betölteni a jövıbeni európai választási kampányokban regionális, nemzeti és európai szinten egyaránt. A liberális politikus szerint ezáltal hozzáférhetıbb és közvetlenebb módon szólhatunk az utca emberéhez. A választások Az Európai Unió országaiban június 4-e és 7-e között választják meg az Európai Parlament új tagjait a következı öt évre. Magyarország 22 képviselıt küldhet a Brüsszelben és Strasbourgban ülésezı testületbe. Az európai parlamenti választáson a magyarországi pártlistákra magyar állampolgárok és ha ezt kérelmezik a más uniós tagállam polgáraiként Magyarországon élık szavazhatnak. Hasonlóképpen egy másik tagországban élı magyar állampolgár is kérheti, hogy ottani jelöltekre voksolhasson. Természetesen mindenki csak egy országban élhet választójogával. Forrás: EP Sajtószolgálat Mások, mint a dán, szocialista Dan Jørgensen tudatosan kampánycélokra használják a nemzetközi közösségi portált: Elég nagy erıfeszítést fektetek a Facebook-on és a weboldalamon keresztül történı kommunikációba. A választások közeledtével pedig fokozni fogom ezen erıfeszítéseimet. Jørgensen, jóllehet nincs meggyızıdve arról, hogy az elektronikus technológiák ugyanolyan hatással lennének, mint az USA-ban, azok szerinte mégis az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet fognak játszani az EPválasztásokon. Az EP második legfiatalabb képviselıje, a svéd, néppárti Christofer Fjellner számára a napi szintő blogírás a képviselıi tevékenység szerves része: A választóim elvárják, hogy naponta beszámoljak nekik tevékenységemrıl. Ha nem értik, amit csinálok, nekem kell jobban kommunikálnom. Az EP-ben elıször Richard Corbett (szocialista, brit) büszkélkedhetett saját bloggal, amire nagy szüksége is volt, hiszen, mint mondja az EP-képviselık távolabb vannak a polgároktól, mint a nemzeti vagy a helyi politikusok. Ezért nagyszerő, hogy a hagyományos médián túl is vannak a polgárok rendelkezésére álló eszközök, hogy megismerhessék nézeteimet. Gazdaság és pénzügyek

5 Zöld jelzés a magyar banktámogatási csomagnak február 12. BruxInfo Az Európai Bizottság csütörtökön (2009. február 12.) zöld utat adott annak a magyar támogatási csomagnak, amelynek célja a pénzügyi világválságra adott válaszként a piacok stabilizálása. Az Európai Bizottság csütörtökön jóváhagyta a magyar pénzintézetek javára nyújtandó támogatási csomagot, melynek keretében a jogosult hitelintézetek szigorú feltételek mellett juthatnak tıkéhez, valamint újonnan nyújtott rövid- és középtávú hitelek tekintetében garanciához. Stabilizálás A magyar csomag két, a pénzügyi piacokat stabilizálni szándékozó intézkedést tartalmaz: Egy feltıkésítési intézkedést, amely osztalékelsıbbségi részvények fejében új tıkét tesz elérhetıvé a hitelintézetek számára, hogy megerısíthessék tıkealapjukat az esetleges veszteségekkel szemben. Az állam március 31-ig különleges osztalékelsıbbséget biztosító részvényeket vásárolhat, amelyek elsıdleges tıkének minısülnek. Az intézkedés teljes mértékben összhangban van a bankok feltıkésítésérıl szóló bizottsági iránymutatással. Egy garanciaintézkedést, amely ellentételezés fejében június 30-a elıtt keletkezett, legfeljebb három (kellıen indokolt esetben öt) év futamidejő új tartozásokat fedezhet. A rendszerben alárendelt hitelek és bankközi betétek nem támogathatók. Az ellentételezés összhangban van az Európai Központi Bank (EKB) ajánlásaival. Forrás: Európai Bizottság legcsekélyebbek legyenek. A Bizottság úgy találta, hogy az intézkedések összhangban vannak az állami támogatásról szóló azon közleményeivel, amelyek útmutatóul szolgálnak a pénzügyi válság leküzdéséhez. A támogatást bárki igényelheti, idıben és hatályát tekintve azonban behatárolt, továbbá piacorientált ellentételezésrıl és megfelelı biztosítékokról gondoskodik annak érdekében, hogy a versenyre gyakorolt esetleges torzító hatások a lehetı A testület ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási rendszer megfelelı eszköz a magyar gazdaságban fellépı komoly zavarok orvoslására, és mint olyan, összeegyeztethetı az EK-Szerzıdés vonatkozó rendelkezésével (87. cikk (3) bekezdés b) pont). Neelie Kroes versenypolitikai biztos szerint a magyar támogatási program hatékony eszközt jelent a piacokba vetett bizalom megerısítésére és mindenekelıtt a reálgazdaság válsághelyzetben történı finanszírozására, valamint egyidejőleg biztosítékokat is nyújt a versenytorzítás korlátozására.

6 Bécs regionális mentıcsomaggal segítene Kelet-Európán február 12. BruxInfo Ausztria, amely több, jelentıs kelet-európai érdekeltséggel rendelkezı banknak is otthont ad, arra kérte az EU-t, hogy gazdaságélénkítı csomagjából 150 milliárd eurót a régió megsegítésére költsön, felhívva egyúttal a figyelmet arra, hogy a kelet-európai bankok bedılése az osztrák bankrendszert is magával ránthatja. Az osztrák bankoknak nagyjából 220 milliárd euró kelet-európai kintlévıségük van, és Bécs most attól tart, hogy a pénzügyi válság miatt ezt az összeget nem tudják majd visszafizetni a pénzintézeteknek. (Ausztria mellett még Svédország, Hollandia, Franciaország és Belgium számít a legnagyobb hitelezıknek a régióban.) Ausztria egyebek között emiatt is arra kéri az Európai Uniót, hogy a kelet- és közép-európai tagországok vonatkozásában a fizetési mérleg kiegyensúlyozására szánt 25 milliárd eurós keretet 100 milliárd euróra emelje meg. Bécs mindemellett azt szeretné, ha az EU ugyanerre a célra további 50 milliárd eurót különítene el, igaz, ennek kedvezményezettjei már az európai szomszédságpolitika résztvevıi, például az EU-tól keletre fekvı államok például Ukrajna vagy a Balkán országai lennének. Az összeget az elképzelések szerint az Európai Beruházási Banktól, az Európai Központi Banktól, és az EU kohéziós alapjából győjtenék össze. Az osztrákok elképzelései szerint egy efféle döntés lehetıvé tenné, hogy a célországok létrehozzák saját mentıcsomagjaikat és gazdaságélénkítı terveiket. Bár Ausztria már a pénzügyminiszterek keddi (2009. február 10.) találkozóján is felvetette javaslatait, ám Reinhold Lopatka pénzügyi államtitkár szerint a fogadtatás meglehetısen langyos volt. Az EUobserver szerint a leginkább Németország berzenkedik egy efféle tervtıl, attól tartva, hogy a költségek nagy része az ı kontóját terhelné meg. Az osztrákok azonban azzal érvelnek, hogy regionális mentıcsomag nélkül Kelet-Európa lassan bedılhet. Egy európai család vagyunk. A kelet- és közép-európai országok ezen család leggyengébb gyermekei hangsúlyozta Christoph Leitl, az osztrák kereskedelmi kamara elnöke, hozzátéve, hogy gondját kell viselniük a gyengébb gyermeknek. Ez közös felelısségünk húzta alá az osztrák kereskedelmi kamara vezetıje. Christoph Leitl mindehhez még hozzátette azt is, hogy ha Brüsszel nem tesz lépéseket, akkor majd megteszi helyette Moszkva, ám ez azzal is jár, hogy az oroszok szorosabb kapcsolatot építenek ki az érintett országokkal. Jelenleg versengés folyik az EU és Oroszország között arról, hogy mely családhoz tartozik Kelet(-Európa) vélekedett a kamara elsı embere. Elbocsátások helyett részmunkaidıt javasol az eurócsoport február 10. EUvonal Az eurót használó tagállamokat tömörítı eurócsoport pénzügyminiszterei hétfın (2009. február 9.) Brüsszelben találkoztak, hogy megvitassák a gazdasági válság munkaerıpiacot érintı kérdéseit. A kihívások kezelésére a részmunkaidı fokozottabb alkalmazását javasolták.

7 A találkozó résztvevıi mindannyian arra számítanak, hogy a munkanélküliségi ráta 2009 folyamán még jelentısen emelkedni fog. Jean-Claude Juncker, az eurócsoportot vezetı luxemburgi miniszterelnök ezért felkérte az üzleti élet szereplıit, hogy a tömeges elbocsátások elkerülése érdekében igyekezzenek jobban élni a részmunkaidıs foglalkoztatás nyújtotta lehetıségekkel. Joaquín Almunia pénzügyi és gazdasági biztos az ülést követı sajtótájékoztatón hangsúlyozta: látnak arra lehetıséget, hogy a vállalatok a visszaesett termelés ellenére is inkább a részmunkaidıs foglalkoztatást alkalmazzák az elbocsátások helyett. A miniszterek egyetértettek abban, hogy célzott intézkedések segíthetnek szembenézni a jelenlegi munkaerıpiaci kihívásokkal, és ezek hosszú távon a gazdaság megszilárdulásához vezethetnek. Az ülésen megegyezés született arról, hogy az elbocsátottak részére biztosítani kell a munkahelyi képzést, illetve az átképzést is. Az unió országaiban mintegy 230 ezer ember vesztette el az állását csak tavaly decemberben, ezzel kétéves csúcsra, 8 százalékosra emelkedett a munkanélküliségi ráta az EU-ban. A Bizottság által az év elején kiadott rendkívüli gazdasági elırejelzés szerint a munkaerıpiaci növekedés az idei évben várhatóan negatívba fordul, és az unióban elıreláthatólag 3,5 millió munkahely szőnik meg a közeljövıben. Ennek eredményeképpen a munkanélküliségi ráta 2009-ben tovább emelkedhet, s akár megközelítheti a 9 százalékos arányt. Környezetvédelem Európai városok az unió klímapolitikai céljai mellett február 10. EUvonal A Bizottság kezdeményezésére a Polgármesterek Szövetsége keretében több mint 350 európai város köztük Budapest ünnepélyes keretek között vállalást tett arra, hogy nem pusztán teljesíti, hanem túlteljesíti az EU egyik fontos energiapolitikai célkitőzését, és 2020-ig 20 százalékkal mérsékli a széndioxid-kibocsátást. Az Európában elıállított energia legnagyobb részét a városi területek használják fel, ezért az éghajlatváltozás ellen is a városoknak kell felvenniük a harcot, nekik kell kivívniuk a gyızelmet. Ez az oka különös tekintettel a mostani nehéz helyzetre annak, hogy ennyire fontos számunkra az a reménykeltı üzenet, amelyet az európai polgármesterek a Polgármesterek Szövetsége alapító okiratának aláírásával, a dokumentumban tett vállalásaik révén kifejeztek nyilatkozta Andris Piebalgs, az Európai Bizottság tagja. Luc Van den Brande, a Régiók Bizottsága elnöke az ünnepélyes aláíráson a következıket mondta: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának visszafogására vonatkozó ambiciózus európai célkitőzések csak akkor teljesíthetık, ha az európai helyi és regionális önkormányzatok partnerként fognak össze egymással. A Szövetség nem csupán a nagyvárosokat várja: kisebb városok, falvak és teljes régiók egyaránt bátran csatlakozhatnak az alapító okirat aláírásával, és megtehetik környezetvédelmi célú felajánlásukat. A Régiók Bizottsága most egy olyan hálózat létrehozásának lehetıségeit kutatja, amely segítené a Szövetség alapító okiratát aláíró városokat és régiókat bevált gyakorlati megoldásaik és tapasztalataik egymással való megosztásában. Az ünnepélyes aláíráson több mint száz európai polgármester vett részt. A rendezvényen José

8 Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Andris Piebalgs energiaügyi biztos, Luc Van den Brande, a Régiók Bizottsága elnöke, Alejo Vidal Quadras, az Európai Parlament alelnöke, valamint öt városvezetı: Demszky Gábor Budapestrıl, Ole von Beust Hamburgból, Alberto Ruiz Gallardón Madridból, Jānis Birks Rigából és Bo Frank a svédországi Växjıbıl közösen elnökölt. Az ünnepséggel egy napon kezdte meg mőködését a Polgármesterek Szövetsége új honlapja, amely internetes portálként és támogató struktúraként egyaránt a részt vevı városok és a polgárok igényeinek kielégítésére törekszik. A címen elérhetı új honlap hírekkel és képes beszámolókkal szolgál a szövetség mőködésérıl, és a részt vevı városokat is bemutatja. Bel- és igazságügy Vízum nélkül utazhatunk számos egzotikus szigetre február 12. BruxInfo Nemsokára vízum nélkül utazhatunk számos karibi szigetre, valamint Mauritiusra és a Seychelle-szigetekre jelentette be csütörtökön (2009. február 12.) a Bizottság, miután jóváhagyta a Tanács hat országgal kötött kölcsönös beutazói vízummentességrıl szóló tervezetét. Rövid tartózkodás esetén a jövıben nem kell sem az európai közösség állampolgárainak a szigetekre utazáshoz, sem az érintett országok lakosainak az EU-ba vízumot igényelniük, miután a Bizottság csütörtökön jóváhagyta a Tanács tervezetét. Ennek alapján a jövıben maximum három hónapig tartózkodhatunk az Antiguán és Barbudán, a Bahamákon, a Szent Kitts és Nevis szigeteken, Mauritiuson, Barbadoson és a Seychelle-szigeteken. Európát gyakran igazságtalanul európai erıdnek nevezik, ezért különösen nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem hat országgal a vízummentességrıl szóló megállapodások ratifikációját, melynek köszönhetıen a szigetek lakossága és az EU polgárai egyaránt szabadon utazhatnak ezentúl közölte Jacques Barrot bel- és igazságügyi biztos. A megállapodás értelmében diplomata, szolgálati és egyszerő polgári útlevelekkel egyaránt vízummentesen utazhatnak a polgárok, ez alól egyedüli kivételt a fizetett munkájuk végett utazók jelentik, akikre az érvényes nemzeti szabályok érvényesek a jövıben is. Az EU-ból évente átlagosan 800 ezren utaznak a mostantól vízummentesen látogatható szigetekre. Svájci igen a személyek szabad mozgására február 9. EUvonal Svájcban vasárnap (2009. február 8.) népszavazást tartottak az EK és Svájc között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásról. A szavazók többsége támogatásáról biztosította az egyezmény kiterjesztését Bulgáriára és Romániára.

9 Az alpesi ország december 12-én csatlakozott az Európai Unió határok nélküli térségéhez, a svájci parlament jobboldali pártjai azonban elég aláírást győjtöttek össze ahhoz, hogy a személyek szabad mozgásának kiterjesztésérıl Románia és Bulgária esetében népszavazás döntsön. A Svájci Néppárt, mely ellenezte a szerzıdés két új tagállamra való kiterjesztését, attól tart, hogy a román és bolgár munkavállalók veszélyeztethetik a hazai munkavállalók esélyeit a munkaerıpiacon. A támogatók így a kormány álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a személyek szabad mozgása, amely a svájci állampolgárok részére is lehetıvé teszi a szabad munkavállalást az EU országaiban, elısegítheti Svájc gazdasági fejlıdését a hiányszakmák feltöltésével. A szavazók százalék arányban megszavazták a megállapodás meghosszabbítását, és a legújabb tagállamokra való kiterjesztését. Az esetleges nem az EK és Svájc között érvényben lévı, a kereskedelmet, a szállítást és a mezıgazdaságot is érintı megállapodások felfüggesztését eredményezte volna. Távközlés Több nyelven kell elérhetıvé tenni a 112-es segélyhívót február 12. BruxInfo Minden országban több nyelven is elérhetıvé kell tenni a 112-es segélyhívószámot közölte a Bizottság február 11-én. Ezt a napot a Tanáccsal és az EP-vel közösen az európai segélyhívószám napjának nyilvánították. Továbbra is az európai polgároknak csak a 24 százaléka tudja, hogy a 112-es hívószám általános segélyhívószám, melyet bármilyen vész esetén hívhat, legyen szó balesetrıl, tőzrıl vagy katasztrófáról. Ennek ellenére a 112 kapcsán készült felmérésben résztvevık 94 százaléka véli úgy, hogy szükséges és jó megoldás az összes tagállamban hívható egységes segélyhívószám. Európában nagyobb nyilvánosságot kellene kapnia az európai segélyhívószám elérhetıségének. A bárki által bárhonnan hívható 112-es szám kapcsán elfogadhatatlan, hogy a lakosság kevesebb, mint negyede ismeri csak, valamint, hogy az azt hívó utazók nyelvi akadályokba üköznek a kezelıvel folytatott beszélgetésük során közölte Viviane Reding távközlési biztos. A felmérés szerint külföldi útjaik során a 112-ıt hívók 28 százaléka ütközött nyelvi akadályokba, annak ellenére, hogy 21 tagállam arról számolt be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es számra érkezı hívásokat képesek angolul fogadni, míg 12 országban németül is, 11- ben pedig franciául is elérhetı az ingyenes szolgáltatás. A 112 ismertsége tagországonként is erısen eltér, az olaszoknál alig 3 százalék ismeri, míg a cseheknél 58 százalék. Több országban igyekeznek ismertségét növelni, a bolgároknál a beutazókat sms-ben tájékoztatják, a finneknél február 11-e (11.2) a segélyhívás napja, a svédek a nyaralószezon elıtt médiakampányban népszerősítik, míg számos államban az autópályáknál, vasútállomásokon és reptereken hívják fel az utazók figyelmét rá.

10 Legutoljára Bulgária vezette be a 112-es hívószámot 2008 decemberében, s ezzel mind a 27 tagállamban egységesen elérhetıvé vált a segélyhívó. ESEMÉNYEK február 17. Innováció, EU-programok és FP7 Keretprogram - Szakmai és pénzügyi lehetıségek a környezetvédelemben A szeminárium résztvevıi tájékoztatást kapnak az Unió FP7-es, kutatásfejlesztési keretprogramjáról, a hazai klaszterek jelenlegi szerepérıl, valamint megismerhetik a projektgenerálás gyakorlati aspektusait egy hazai, megvalósult kutatásfejlesztési programon keresztül. Szervezı: Enterprise Europe Network Helyszín: Budapest Kapcsolódó linkek: február :00 Integrációs Klub A EUROPE DIRECT Szeged európai uniós információs iroda február havi Integrációs Klub rendezvényének témája: Az EU bıvítések hatása az európai energiapiaci ellátás biztonságára; A közép- és délkelet-európai országok energiafüggısége Elıadó: Kaderják Péter - a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetıje Részvételi szándékát jelezze Szekeres Ildikó irodavezetınél Helyszín: SZTE ÁJK Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54. III. emelet) február 27. A lisszaboni stratégia: kutatásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, szociális kérdések A lisszaboni stratégiát, s annak különbözı aspektusait veszi górcsı alá az a konferencia, melyet a 2011-es magyar EU-elnökséghez kapcsolódó szakpolitikai rendezvénysorozat keretében tartanak február 27-én, az MTA Politikai Tudományok Intézetében. A kezdeményezés célja egy olyan átfogó szakpolitikai konferenciasorozat rendezése, amely a magyar EU-elnökség idıszakára felméri és elemzi a magyar álláspontot az uniós szakpolitikai kérdéskörökben. Helyszín: az MTA Politikai Tudományok Intézete Bıvebb információ:

11 Folytatódik a Kapcsold k(i) kampány A Kapcsold k(i) országos éghajlatváltozás elleni kampány budapesti és vidéki helyszíneken szervezett Zöld Infónapokon és gerilla akciók keretében játékos formában tájékoztatja a lakosságot az energia-megtakarításról. A Zöld Infónapok keretében az érdeklıdık kipróbálhatnak egy energia-kerékpárt, amely szemlélteti, hogy saját izomerınkkel milyen háztartási gépet tudnánk mőködtetni. Egy lakásmakett pedig segít felfedezni egy helység energiapazarló pontjait. A gerilla akciók keretében Kapcsold k(i) jelmezbe öltözött figura ad személyes tájékoztatást a járókelıknek az energiatakarékosság jelentıségérıl. A játékos kedvőek a honlapon elérhetı online játékot is kipróbálhatják, amelyben meg kell találni egy lakás azon pontjait, ahol kis odafigyeléssel megszüntethetı az energiapazarlás. A kampány a következı helyszíneken folytatódik: Zöld Infónapok Dátum Helyszín Város Cím Idıpont február 17. Obi Miskolc Szentpéteri kapu :00-14: február 18. Obi Nyíregyháza László utca :00-14: február 19. Cora Debrecen Kishatár u. 7 10:00-14: február 22. Mővészetek Palotája Budapest Komor Marcell u :00-14:00 Gerilla akciók Dátum Város Helyszín Idıpont február 17. Miskolc Belváros forgalmas terei február 18. Nyíregyháza Belváros forgalmas terei február 19. Debrecen Belváros forgalmas terei STATISZTIKA, ELEMZÉS Hogyan mőködik az emisszió-kereskedelmi rendszer? Mintegy 15 ezer ipari létesítmény vesz részt január 1-je óta az Európai Unió Üvegházhatású Gázok Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerében (European Union s Greenhouse Gas Emission Trading Scheme - EU ETS). A rendszer célja, hogy a legnagyobb létesítmények CO2-kibocsátását szabályozva csökkenjen a tagországok széndioxidkibocsátása, és így a rendszer fontos pillére legyen az Európai Unió Kiotói Jegyzıkönyvben vállalt céljainak teljesítésében.

12 A rendszer a gyakorlatban úgy mőködik, hogy többéves periódusokra elıre a résztvevı tagállamok meghatároznak egy közös felsı CO2-kibocsátási határértéket (emission cap) oly módon, hogy a bázisévhez képest a folyamatosan csökkenı határérték fokozatos kibocsátáscsökkenést eredményezzen. Majd az egyes periódusokra kiszámított összes kibocsátási kvótát lebontják az egyes tagállamokra és az ETS-ben résztvevı létesítményekre, és a kvótáknak megfelelı mennyiségő CO2-kibocsátási egységet (kibocsátási jogot) osztanak ki a létesítményeknek (1 egység 1 tonna CO2-kibocsátást fedez). A résztvevı ipari létesítményeknek évente el kell számolniuk a mért kibocsátásuknak megfelelı mennyiségő egységgel, és ha a kibocsátás magasabb, mint az egységekkel lefedett kvóta, akkor vagy a kibocsátást kell csökkenteniük, vagy kibocsátási egységeket kell vásárolniuk olyan résztvevıktıl, akiknek feleslegük van. Ha pedig egy létesítmény nem tudja fedezni a kibocsátását ETS-egységekkel, magas bírságot fizet: tonnánként 40 euró volt a bírság a 2005 és 2007 közötti elsı idıszakban, és 100 euró jelenleg, 2008 és 2012 között. Ráadásul a bírság megfizetésén túl a létesítményeknek a következı évben be kell mutatniuk a hiányzó egységeket. Az a lehetıség, hogy a kibocsátás csökkentése helyett a résztvevı cégek vásárolt egységekkel is megfelelhetnek az ETS-követelményeknek, ösztönzıen hathat azokra a szereplıkre, akik viszonylag egyszerően és költséghatékonyan tudnak kibocsátást csökkenteni. Az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer tehát komoly hatással van az európai gazdaságra, és megreformálhatja az áram- és hıtermelı szektor, valamint a nagy energiaigényő ipar üzletmenetét. Az Európai Unió az ETS segítségével szeretné elérni, hogy a globális hımérséklet emelkedése legfeljebb 2 C-kal haladja meg az iparosodás elıtti értéket. Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság és az Európai Tanács korábban ismételten megerısítették az EU kötelezettségvállalását, miszerint 2020-ig az évi értékhez képest az EU legalább 20 százalékkal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. További uniós célkitőzés, hogy a 2012 utáni idıszakra vonatkozó globális és átfogó megállapodáshoz való hozzájárulásként 2020-ig az évi értékhez képest az EU 30 százalékos csökkentést valósít meg, amennyiben más fejlett országok is kötelezettséget vállalnak a kibocsátás hasonló mértékő csökkentésére, és ahhoz felelısségvállalásuk és képességeik szerint a gazdaságilag erısebb fejlıdı országok is megfelelı mértékben hozzájárulnak. Forrás: BruxInfo

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

A magyar kormány stratégiai tervei a klímapolitika terén

A magyar kormány stratégiai tervei a klímapolitika terén A magyar kormány stratégiai tervei a klímapolitika terén Bencsik János Klíma- és Energiaügyi Államtitkár 2010. november 26. Tartalom Emlékeztetı mi is a probléma? Helyzetértékelés Tervek 2 Fenntartható

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

Lapszemle. 2009. 22. hét

Lapszemle. 2009. 22. hét Lapszemle 2009. 22. hét GVH-döntés lesz a magyar árukról A Gazdasági Versenyhivatal várhatóan még az év végén meghozza határozatát az Élelmiszer Termékpálya Kódex aláírói ellen indított eljárásban - mondta

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

1. Bankok speciális szerepe

1. Bankok speciális szerepe 1. Bankok speciális szerepe 1.1. Transzformációs szerepkör A bankok a gazdaság különleges szereplıi. E különleges jelleg a monetáris/pénzügyi közvetítı szerepbıl fakad, melynek keretében a bankok összehangolják

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

T/5841. számú törvényjavaslat

T/5841. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5841. számú törvényjavaslat a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára EURO LATIN-AMERIKAI PARLAMENTI KÖZGYŐLÉS Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, 2008. május 16 17-én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára 2008. május 1., csütörtök

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Tartalomjegyzék A GMU szerkezeti hiányosságai A felügyelés erősítése 2010-ben Az integrált pénzügyi keret (bankunió) terve

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

Európai parlamenti választás június 7-én - Amit tudni érdemes -

Európai parlamenti választás június 7-én - Amit tudni érdemes - Európai parlamenti választás 2009. június 7-én - Amit tudni érdemes - Az Európai Unió országaiban 2009. június 4. és 7. között - Magyarországon minden bizonnyal június 7-én - választják meg az Európai

Részletesebben

Az EU klímapolitikája és a vaskohászat

Az EU klímapolitikája és a vaskohászat Az EU klímapolitikája és a vaskohászat Dr. Tardy Pál egyetemi magántanár, Dunaferr fıtanácsos Az OMBKE Dunaújvárosi Szervezete Borovszky Ambrus születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett szakmai

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

Német vásárok vonzerejének titka -Titka?

Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Bajai Ernı újságíró, kommunikációs tanácsadó Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2012. november 14. Személyes tapasztalataim Tizennyolc külföldi

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben