csalhat-e a villanyóra?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "csalhat-e a villanyóra?"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események VII. évfolyam 5. szám május Azok a hivatalok, s hivatalként viselkedõk 2. oldal Kispénzûek nagy élménye 6. oldal Milyen a jó sajt? 8. oldal Cukrászok, vagy vegyészek? 9. oldal Szúnyog- és rovarriasztók 10. oldal AJÁNLÓ Számvetés 3. oldal * Ítéletek a fogyasztók javára 4. oldal A társadalmi elvárásoknak megfelelõ fogyasztóvédelem legyen Simon Gábor, a Parlament fogyasztóvédelmi bizottsága elnöke A most megalakult országgyûlés az állandó bizottság szintére emelte a fogyasztóvédelmet, s ennek a bizottságnak Ön lett az elnöke. Miként látja a magyar fogyasztók helyzetét? Miként látja az állandó fogyasztóvédelmi bizottság elnökeként a feladatát és lehetõségét? A mai Magyarország fogyasztója az egyre inkább nemzetközivé váló termelési és szolgáltatási lánc végén nehezen képes eligazodni a rázúduló áru-, szolgáltatás- és az ezekhez kapcsolódó információözönben. Nincs mindig birtokában azoknak a tudnivalóknak és ismereteknek, amelyek lehetõvé tennék, hogy a pénzét valóban az elképzelései, érdeke, szükséglete szerinti biztonságos termékekre, és tisztességes Annak érdekében, hogy ezt feltételekkel mûködõ szolgáltatások igénybevételére költse el. juk változtatni és, hogy a tár- a helyzetet mielõbb meg tud- Ennek következtében a fogyasztó egyre kiszolgáltatottablõen a mostaninál is szélesebb sadalmi elvárásoknak megfelebá válik, és nem az eseményeket befolyásoló, hanem azzal kat védõ intézkedések, és azo- körûek legyenek a fogyasztó- sodródó szereplõvé. kat minél hatékonyabban lehessen, betartatni, kifejezetten örülök annak a lépésnek, hogy az elõzõ ciklus eseti bizottságából mostantól állandó bizottság foglalkozik a Magyar Parlamentben a fogyasztóvédelemmel. Személy szerint nagy elõrelépésnek tartom, hogy mostanra minden politikai párt számára fontos kérdéssé vált a fogyasztóvédelem széles körben való elfogadottsága és támogatása. Fontos feladatomnak tartom annak elérését, hogy a gazdálkodó szervezetek meg se kíséreljék a nem biztonságos termékek forgalmazását, a fogyasztók megtévesztését a szolgáltatások feltételeinek bonyolult jogi megfogalmazásával arra építve, hogy a fogyasztók tájékozottsága nem mindig teljes körû. Ne tehesse meg egyetlen cég sem, hogy erõszakos üzletpolitikai módszereket alkalmazzon a védtelenebb fogyasztókkal szemben, s ezzel kényszerítse rá silány minõségû, vagy máshol olcsóbban megvásárolható termékek vásárlására. Ne kísérelje meg a minõségi kifogás alapjául szolgáló bizonylat átadásának elmulasztását, és ezzel felelõsségének elhárítását. A korábbi munkánknak köszönhetõen mára a fogyasztók részérõl is kialakult egy érzékenység az iránt a politika iránt, melynek célja egy olyan fogyasztóvédelem kialakítása, mely növeli a verseny tisztaságát, védi a fogyasztók egészségét, biztonságát, anyagi érdekeit, csökkenti kiszolgáltatottságukat a piacon erõfölényben lévõkkel szemben, és élõvé teszi az értéket a pénzért elv érvényesülését. Folytatás a 7. oldalon Interjú Szabó Zsolttal, a Parlament fogyasztóvédelmi bizottságának alelnökével Fontos szempont a magyar termékek piacra jutása Sajtókerekasztal az érdekeltek részvételével Rávilágítottunk: csalhat-e a villanyóra? Csalhat is, meg nem is - derült ki május 14.-én a Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházban megrendezett sajtó kerekasztal beszélgetésen, amit az ötvenöt résztvevõ egybehangzóan tanulságosnak és idõszerûnek tartott, ezzel együtt nem mindenki távozott pozitív élménnyel. De ez a problémakör természetébõl adódott, és várható volt. Az ugyanis továbbra is tisztázatlan kérdés maradt, ha csal is a mérõóra, akkor azt pontosan hogyan, kinek a hibájából teszi? Ez lényeges kérdés, mivel itt százezrekrõl van szó akár egy átlagos, panelházban élõ család esetében is Merthogy energiára szükség van. Ez nem kérdés. De milyen áron? Az már igen Ezt a pénztárcájában és önérzetében mindenkit érintõ kérdéskört vette górcsõ alá a téma hazai szakértõinek meghívásával a Társadalmi Unió-MÚOSZ Fogyasztóvédelmi újságíró klubja és az A Kontroll fogyasztóvédelmi újság szerkesztõsége. A fõ cél az volt, hogy egy platformon, egyidejûleg biztosítsanak lehetõséget a probléma meglétének több oldalról való körbejárására. Tényállások több szemmel - az elhangzottak tükrében Vitaindító elõadás Balogh Dezsõ okl. villamosmérnök, a NFH nyugalmazott szakértõje elõadása során felsorakoztatta és alátámasztotta azokat a tényeket, vizsgálati eredményeket, amelyekre alapozta a kerekasztal-beszélgetést életre hívó Csalhat-e a villanyóra? c. cikkének valóságtartalmát. Nézete szerint a téma fogyasztóvédelmi szempontból aggályos, mivel a fogyasztók biztonságérzetének romlását, valamint egyes vétlen családok egzisztenciáját is veszélyeztetheti. A birtokában lévõ vizsgált esetek eredménye szerint sem a helyszíni vizsgálat, sem a szolgáltató által felkért szakértõ nem állapított meg mechanikai hatásra utaló jelet a mérõn, és mágnest tartalmazó eszköz sem volt a környezetében. Figyelemre méltó tény, hogy sem a felszerelés, sem a csere esetén nem végeznek vizsgálatot a mágneses környezet ellenõrzésére, továbbá elmarad a pontosságellenõrzés is a fogyasztóváltás alkalmával történõ helyszíni vizsgálatkor. Akkor mi az alapja a szolgáltató vádaskodásának? Folytatás a 5. oldalon Változások az adósok érdekében - Alelnök úr, a Parlament alakuló ülésén tapasztaltak is megerõsítik, hogy a fogyasztóvédelem egyre nagyobb teret kap, növekszik iránta a közérdeklõdés. Mennyiben folytatják az elõzõ parlamenti eseti bizottság munkáját, illetve hogyan próbálnak új elemeket és hangsúlyokat hozni a fogyasztóvédelembe? - A fontosságot az is jelzi, hogy a korábbi eseti bizottság helyett a Parlament állandó bizottságot állít fel, és ennek nagyobb súlya és felelõssége lesz az eddig megszokottnál. A bankszerzõdésektõl a különbözõ szolgáltatásokig, a magyar mezõgazdasági termékek piacra juttatásától az élelmiszerbiztonságig, az élelmiszerhigiénia garantálásáig bõvül, és válik sokrétûbbé munkánk. - Gondolom ezúttal is vállalás és választás egyensúlya, hogy Ön mint képviselõ, ebben a bizottságban vállalt szerepet... - A területet úgy érzem elég jól ismerem, tartós gyakorlatot szereztem a termékek piacra juttatásának feladatában, hiszen idestova húsz éve dolgozom a Hatvani Konzervgyárban. Sikerült hiteles képet alkotnom a belsõ piaci mozgásokról, tisztában vagyok azzal is, hogy az áruházláncok hogyan és honnan szerzik be a kereskedelmi készletüket. Elöljáróban talán megengedhetõ annyi elfogultság: nem hiszek abban, hogy egy többszáz éve jó minõségû mezõgazdasági terméket elõállító agrárországba feltétlenül külföldrõl kell az árukat importálni. Tisztességes piaci versenyben, egyenlõ piaci feltételekkel kell elõsegíteni a magyar termékek kereskedelmét. - Milyen hozadéka lehet még a hazai áruk kedvezõbb helyzetbe hozásának? - Nemzeti politikánk egyik alappillére a mezõgazdasági munkahelyteremtés támogatása és fejlesztése. A vidék megélhetésének mindig is ez adta alapját, ezt hangsúlyozottan szeretnénk megerõsíteni. Közgazdasági szempontból kulcskérdés az így megteremtett piac megvédése. Ezért tartom fontosnak a fogyasztóvédelem. - A jelenlegi szabályozórendszer mennyire felel meg ennek a törekvésnek, illetve milyen mértékben szükséges módosítani? - A jelenlegi magyarországi szabályozórendszer rendkívül gyenge, és aligha elégséges. Folytatás a 9. oldalon A pénzügyi fogyasztóvédelem erõsítése A PSZÁF fogyasztóvédelmi szerepének erõsítése, eljárási jogosultságának megteremtése Az elmúlt idõszakban számos jogszabályi változás történt, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hathatósabb fellépését, fogyasztóvédelmi szerepének erõsítését szolgálta január 1-jével módosult a Felügyelet mûködését meghatározó törvény, amely alapján a Felügyelet egyrészt jogosulttá vált a pénzügyi szervezetek tevékenységére vonatkozó szakági jogszabályokban megfogalmazott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi intézkedésekre, bírságok kiszabására, másrészt hatósági eljárásban kezeli a hozzá érkezõ egyedi panaszokat. Ennek érdekében a törvényben külön nevesítették a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárását. A Felügyelet, a fogyasztóvédelmi eljárás keretei között ellenõrzi a pénzügyi szervezetek fogyasztókkal kapcsolatos magatartására vonatkozó elõírások (pl. tájékoztatási szabályok) betartását, és eljár azok megsértése esetén, legyen szó egyedi vagy a fogyasztók széles körét érintõ ügyekrõl. Folytatás a 7. oldalon Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

2 2 A KONTROLL VII. évf. 5. szám A társadalmi közérzet javítható Azok a hivatalok, s a hivatalként viselkedõk! Mert ki viselné a kor gúny-csapásait, gõgös ember dölyfét, pör-halasztást, A hivatalnak packázásait William Shakespeare Shakespeare, a nagy angol drámaíró, mintegy négyszáz esztendõvel ez elõtt az egyik nagy tragédiájában, a Hamletben, a világirodalom egyik legjelentõsebb nagymonológjában is címszereplõjének szájába adta e fontos társadalmi bírálatot. Amikor Hamlet az élet - halál nagy kérdéseirõl filozofál, a kisemberek hétköznapjait gyakorta megkeserítõ jelenségek közé sorolja a gúnycsapások, a gõgösség dölyfe mellett a hivatalok packázásait is. A Magyar Értelmezõ Kéziszótár szerint a packázás jelentése: hatalmaskodóan pimaszkodik valakivel. És ki ne érezte volna már magát öntudatában gyengének és gyávának, megalázottnak, amikor órák hosszat állt sorba egy-egy hivatalban ügyeinek intézése, intézõdése érdekében, az indokolatlan packázások miatt? A szolgáltató, mint hatóság A hivatalokon sok esetben nem kizárólag a hatóságokat kell értenünk. Sajnálatos, hogy a közüzemi, hírközlési és pénzügyi szolgáltatók idõközönként hatósági allûrökkel lépnek fel, hangnemben, stílusban a kisemberek megalázásában. Az átlagos polgárt könnyen lehet kisemberré leminõsíteni. Elég, csak a körülményeket úgy alakítani, hogy az ilyen hangulat kialakuljon. Például ilyen az, amikor az ügyintézõ a pult egyik oldalán ül, a másikon az ügyfél állva kénytelen ügyét elõadni. Zavarba jön az ember, ha a szolgáltató nem a normál, általánosan érthetõ nyelven beszél, hanem szakzsargonnal, idegen kifejezésekkel, rövidítésekkel átitatott szöveget mond, amelyet halandó meg sem ért. A kisember egyszerkétszer bátortalanul rákérdez, mirõl is van szó, de a neheztelõ hangnemû viszontválaszból megérzi, neki itt nem illik kérdezni, jobb, ha tudatlanságát nem fedi fel. Az ilyen zárt titkok késõbb, leginkább a fizetéskor leplezõdnek le. Érdemes idõnként megfigyelni és elemezni a szolgáltatók telefonos ügyfélszolgálatát. Hosszú perceken keresztül sorolják a menüpontokat. Magamat az átlaghoz képest gyakorlottabb ügyintézõnek tartom, de a legtöbb esetben nem értem meg elsõre, hogy melyik programot kell választani, ezért leginkább az ügyintézõ személyes jelentkezésére szoktam várakozni. Ehhez persze, elõbb még angolul is végig kell hallgatnom a kínálatot, majd tetemes idõ után jelentkezik az ügyintézõ. Természetesen mindez az én telefonköltségemet növeli. Ez történt legutóbb a kábel tv szolgáltatómnál is. Nem volt fogható adás a tv-ben, ezért kíváncsi voltam, nálam van-e a hiba, vagy központi eredetû-e az? Kíváncsiságom 600 forintomba került, mert majd 20 perccel a géphang után tudtam beszélni egy illetékessel, további tíz perc volt az esetleges hiba azonosítása, majd közölték, hogy a központban van a probléma. Csak a telefonszámla elemzésekor jöhettem rá, hogy a 1412-es ügyfélszolgálati szám nem ingyenesen hívható szolgáltatás. Szolgáltatás az önkormányzat adóosztályán Vajon miként viszonyulhat a hivatalhoz az a háromgyerekes szentendrei anyuka, aki értesítést kap a város adó-osztályáról arról, hogy súlyadó tartozása van. Maga a tény nem rendítette meg, hiszen van autója, így hát odakészítette a csekket a befizetendõk közé. A meglepetés másnap érte, hogy megint kapott egy súlyadó csekket. Ijedtében ezt már tüzetesen áttanulmányozta, és látta, hogy ez a jelenlegi rendszámú kocsija alapján lett kiterhelve rá. Érdekes módon az egy nappal korábban kapott csekken nem volt rendszám feltüntetve. Elsõ körben telefonon érdeklõdött az adóosztályon, de azt közölték, hogy adóhátralékot csak személyesen lehet intézni. Három gyerek mellõl elszakadni, ügyet intézni bizony nem könnyû dolog. Szerencsére vannak mozgósítható nagyszülõk. Az adóosztályon azután kiderült, hogy a súlyadót egy 2008-ban eladott (amely adás-vételi szerzõdését az adóosztálynak is rögvest megküldték) gépkocsi után követelik. Azért az ember, már nem morgolódik, hogy a súlyadót a tört év egészére követelik, tehát ha valaki januárban eladja autóját, egész évre köteles adózni, mivel így szól a jogszabály. Furcsa egy rendelkezés, hiszen a vásárló is köteles befizetni a súlyadót, így tehát duplán adóznak ugyanazon alany után. Az viszont már semmiképp sincs rendben, hogy 2 év multán is fizessen. Az ügyintézõ adminisztratív hibára hivatkozott, ígérte javítják a nyilvántartást. Zavaró, hogy az eset tavaly egyszer már hasonlóképpen megtörtént, akkor is ígérték a korrekciót. Kár, hogy a szándékos megtévesztés sanda gyanúja is felébred az emberben, hiszen miért nem írták rá a csekkre a rendszámot. Gyakran az adóalany az ilyen felszólításnak automatikusan eleget tesz, hiszen tudja, hogy ilyen jellegû kötelezettsége lehet. A fogyasztó létérdeke is a környezet-kímélõ csomagolás Globális veszélyforrás Megdöbbentõ adat, hogy a világon egyes becslések szerint naponta megközelítõleg másfél milliárd ingyenes nejlonzacskó kerül forgalomba, és nem sokkal utána a szemétbe, vagy még rosszabb esetben a környezetünkbe, erdõkbe, sõt tengerekbe. Magyarországon, egy átlagos napon, 1,3 millió darab nejlonzacskót viszünk haza a boltokból. Egy mûanyag szatyrot elõállítása egy másodperc, áltagosan 20 percig használjuk, de a szatyor lebomlási idejét évre becsülik. Egy statisztika szerint néhány éve a magyarországi csomagolóipari üzemek majdnem ezer tonna zacskót, szatyrot állítottak elõ. Ez a mennyiség a vásárlók és a kereskedõk szokásait tekintve - valószínûsíthetõen nem csökkent, hanem inkább nõtt. Nem szükséges ismerni a mûanyag szatyrok elõállításának eljárását, de azt érdemes megfontolni, hogy gyártásukhoz elsõsorban kõolaj és egyéb olajipari anyagok felhasználására van szükség, valamint azt, hogy a folyamatjelentõs széndioxid-kibocsátással jár, amely gáz köztudottan felelõs a globális felmelegedésért. Figyelembe kell azonban azt venni, hogy minden termék megvásárlásához és használatához hozzátartozik az eldobása folytán keletkezõ szemét is. Megállapítható, hogy a mûanyag zacskók feldolgozása, újrahasznosítása jelenleg nem megoldott hazánkban sem. Ez a hulladékfajta nem jut el a szelektív hulladékgyûjtõ szigetekre, ugyanis ezek a rendszerek köztudottan más jellegû, elsõsorban üveg, alumínium és papír hulladék visszagyûjtésével foglalkoznak. Létezik ugyan technológia zacskók újrahasznosítására, de ez annyira drága a zacskó árához viszonyítva, hogy más hulladékokkal ellentétben a nejlonzacskó lerakóba, vagy égetõbe kerül. Hulladékégetõben történõ ártalmatlanításuk során erõsen mérgezõ dioxinok és hidrogén-cianidok is keletkeznek. Vajon miként kaphatja viszsza pénzét az, aki feleslegesen, nem is létezõ tárgy után fizet. Szentendrén úgy szokás, hogy a súlyadó befizetésével kaphatja meg helyi polgár az egy kocsira szóló parkolási matricát. Mivel ezt panaszosunk nem kapta meg, kérte az ügyintézõtõl a pótlást. A hivatalnok ezt elutasította, mivel az nem kaphat matricát, akinek súlyadó tartozása van. Hosszas magyarázkodás és vita után rájöttek, hogy a most használatos autó adóját már befizették, így kiadható rá a matrica, a már rég eladott és a ki tudja hol lévõ autó matricájáról, meg minek vitatkozzanak. Az adóügyi elõadó jelezte, hogy amúgy építményadó hátralékuk is van, tehát nagyvonalú volt, hogy hátralékosnak matricát adott ki. Kár, hogy az adóhatóság nem küldte ki az idáig minden évben megszokott befizetési csekket. Az ügy további pikantériája, hogy miközben a reklamációt és a matricát intézték, a közterület felügyelõség a parkolóban álló autót helyszíni bírsággal sújtotta, mivel az elmúlt évi matrica volt csak rajta. Lehet tehát kérvényt írni a felügyelõségnek, és reménykedni, hogy nem ballábbal kel aznap az ügyintézõ, és eltekint a bírságtól. Fizess, mert felszólítottak? Ha egy üzlet megindul, szokták mondani, akkor nehéz véget vetni a pech-szériának. A háromgyermekes édesanya a súlyadós eset után két nappal kapott egy fizetési felszólítást Fibernettõl, hogy a kábeltévé szolgáltatásért járó díjelmaradást, 48 ezer forintot haladéktalanul a mellékelt csekken fizessék be. Az ilyen felszólítás elolvasása után mindenki a szívéhez kap, vajon mit mulasztott el az Megálljt a nejlonzacskók térhódításának! Egyik hazai, nagy forgalmú kiskereskedelmi lánc üzleteiben március elejétõl 5 forintot kell fizetnie a vásárlónak a pénztárnál korábban ingyenesen kapott mûanyag bevásárló szatyorért. Az intézkedésre az után került sor, hogy az elmúlt években az üzletlánc néhány egységében kísérleti jelleggel, már csak pénzért kaptak a vásárlók szatyrokat, melynek eredményeképpen nagyságrendekkel kevesebb nejlon zacskó fogyott az érintett áruházakban. Valóban lebomlik? A bevásárlás során a környezetet védelmére is figyelõ vásárlóknak néhány éve már lehetõségük van lebomlónak, környezetbarátnak minõsített zacskót használni, és az üzletek is felismerték, hogy hasznos lehet számukra, ha ilyen és ehhez hasonló lépésekkel kedvezõ képet alakítanak ki magukról. Sajnos azonban nem mindig jelent kiutat a környezetbarátnak minõsített zacskó vásárlása sem. Egy tanulmány szerint ugyanis egyes "környezetbarátnak" és lebomlónak hirdetett mûanyag zacskókkal is problémák adódhatnak. Annak érdekében, hogy a bomlás beinduljon, már a gyártásuk során különféle adalékanyagokat adnak hozzájuk. Ezeknek köszönhetõen tartós hõ, illetve napfény hatására a szatyor valóban finom porrá esik szét. A kutatók szerint épp ez jelent gondot, hiszen a lebomlás folyamatának beindulása attól függ, hova kerül a zacskó az "életpályája végén": szeméttelepen vagy kiskerti komposztálóban ugyanis egyáltalán nem bomlik le, hiszen nem éri a lebomláshoz szükséges oxigén, illetve fény. A szakembernek vannak kétségei, valójában mennyire bomlanak le azok a zacskók, amelyekrõl gyártóik ezt állítják. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy önmagában már a zacskó elõállítása és szállítása is szennyezi a környezetet. A nejlonszatyrokon sokszor olvashatunk figyelmeztetõ szöveget, hogy nem rendeltetésszerû használatuk fulladást okozhat. Veszélyt jelentenek azonban rendeltetésszerû használatuk során, illetve végén is. Ha nem akarunk pár év múlva képletesen szólva - rendeltetésszerûen használt, de feleslegessé vált - nejlon zacskók tömegében fuldokolni, meg kell állítanunk, és vissza is kell fordítanunk az utóbbi években elindult negatív folyamatot. A kérdést valójában nem is egy termék életútjának végérõl érdemes megfogni. Nem arra kell elsõsorban koncentrálni, milyen módon tüntethetnénk el a felhalmozott hulladékot, inkább az a kérdés, hogyan lehetne minél kisebb mennyiségû, késõbb potenciálisan hulladékká való terméket elõállítani, és ezáltal eleve kevesebb nyersanyagot, energiát, természeti erõforrást felhasználni. A Földön jelenleg az erõforrások fogyasztásának csökkentése az egyik legnagyobb kihívás, nem tehetjük meg, ember, mirõl felejtkezett el. A sorok írója is került már ilyen helyzetbe, amikor elmaradása volt egy elmaradt telefonszámla befizetés miatt. Hamar jött a dörgedelem, hogy amennyiben haladéktalanul nem fizetek, korlátozzák, kikapcsolják a szolgáltatást és egyéb következményekkel is számolhatók majd. Hivatkoztam rá, hogy nem kaptam meg a megszokott felszólító értesítést és csekket. Szerintük ez nem lehetséges, de különben is nekem kell odafigyelnem, és észlelnem a befizetés elmaradását. Kár, hogy ez nem életszerû, hiszen majdnem 20 fajta csekket adok fel havonta, egynek az elmaradása nem tûnhet fel. A dolgot nem is lehet félvállról venni. Már volt rá eset, hogy valaki nem tudott a banknál hitelt felvenni, mivel egy általa vitatott közüzemi számlahátraléka miatt, felkerült a hírhedt BAR-listára. Szerencsére háromgyermekes panaszosunk esete ennél egyszerûbb, mivel 2 évvel ezelõtt, a gyermekeik zavartalan nevelése érdekében számûzték otthonukból a televíziót, a szolgáltatást pedig, az internettel együtt lemondták. A lemondást viszszaigazolták és a kikapcsolást mûszakilag is megvalósították. Most már a kérdés csak az, hogy milyen lista alapján történik a kiszámlázás és a tartozások megállapítása. S vajon ijedtükben hányan fizetnek egy felszólításra? hogy úgy gondoljunk a Föld természeti erõforrásaira különösen nem a mûanyaggyártás alapanyagára, a fosszilis tüzelõanyagokra mint soha el nem fogyó készletre. Hosszú távú megoldásokat kell találnunk a szemét termelõdésének megakadályozására. A választ egyértelmûen a mûanyag szatyrok forgalmazásának és használatának visszaszorítása jelenti. Tartós értékek A magyar vásárló is hihetetlenül hozzászokott - mert hozzászoktatták - az ingyenes szatyorhoz, az áruházláncok pedig most azon törhetik a fejüket, hogyan érhetik el a vásárlók magatartásának megváltozását. A kormányzatok is felismerték a helyzet tarthatatlanságát: a termelés visszaszorítására a világban többféle módszert dolgoztak ki, Írországban például jelentõs mértékû adó kivetésével, nagymértékben sikerült visszaszorítani ezeket a csomagolóanyagokat. A vásárlók ma még eleve elvárják az ingyen zacskót, amivel idáig nem is spóroltak a kereskedelmi láncok, van, ahol külön gép, máshol a pénztáros osztogatta. Van olyan vevõ is, aki szinte minden terméket külön zacskóba tenne, és megjegyzést tesz, hogy miért sajnálják tõle És a kereskedõk? Jelentõs morális áttörésrõl e téren sem beszélhetünk. Itt sem igaz az, hogy a fogyasztó, a kisember érdeke mindent megelõz. A reklamációk intézésénél gyakorta még a jogi elõírásokat sem teljesítik, nemhogy a felesleges boszszankodás miatt valamilyen vigasztaló juttatást adjanak. Ha valami elromlik a normál használati (szavatossági) idõn belül, azt rosszul éljük meg. Szinte elõre érezzük, hogy lesz még bajunk akkor, amikor a kereskedõt szembesítjük a hibás portékával és kérjük az orvoslást. Mindenki vesz egy nagy levegõt, majd ezután megy el reklamálni. A panaszok szerint a fogyasztó félelme nem alaptalan. Az elutasító válaszfajták sokrétûek. Pl. elhozta-e az eredeti csomagolást, az engedményes vásárban vett termékekre nincs szavatosság, a márkaszervizbe vigye a terméket, ott majd megmondják, lehet-e javítani, a kopó alkatrészre sincs szavatosság, szerezzen be a fogyasztó vizsgálati szakvéleményt. Az, hogy minden elintézetlen, kérdéses árureklamációról köteles a kereskedõ jegyzõkönyvet felvenni, nem mindenki elõtt ismert. Úgy látszik, hogy a legtöbb kereskedõ részérõl sem. Az élet és a negatív tapasztalatok rászoktattak arra, hogy a nagy-bevásároló helyeken, még a helyszínen pontról pontra leellenõrizzem a vásárlásomat. Sûrûn ér meglepetés. Veszek egy 6 darabos ásványvizet, - miért szerepel 7 db a számlán? Akciós petúniát szerettem volna venni 750 forintért, miért lett belõle 2000 Ft? (Nyilván a kínálatban volt mindkettõ, de nem különítették eléggé el azokat.) A 3 tartós tejbõl miként 33 darab, a kettõt fizet, 3-at kap, akcióban miért számolják fel külön a harmadikat? És mindezen a felfedezések után irány a vevõszolgálat, ahol némi sorban állás után magyaráznom kell az igazamat. A jövõ elé nézve A társadalmi közérzet könynyen javítható, ha a kiszolgáltatott kisemberi helyzet viszszaszorításában, megjavításában, aki csak teheti cselekedni igyekszik. Egyszerû igazság, csak meg kellene tartani, meg kellene tartatni. Szûcs András a zacskót, ha ingyen van. Bár sokan használják szemetes zacskónak, de így is csak a szemét mennyiségét növeli, mások felhalmozzák a kamrában, konyhában és minden egyes vásárlás teljesen feleslegesen gyarapítja tovább az otthon felhalmozott több száz darabos gyûjteményt. A fogyasztói társadalom által termelt szemét mennyiségét egyszerû módszerekkel csökkentheti maga fogyasztó is. Az egyszer használható, eldobható csomagolás helyett a megoldást leginkább a többször használatos tartós szatyrok jelentik. A tudatos, környezetkímélõ vásárlás már az indulásakor kezdõdik, amikor bevásárló lista mellett gondolunk arra is, hogy egy, vagy szükség esetén több megfelelõ méretû bevásárlótáskával vágunk neki a vásárlásnak. A tartós bevásárlótáskák nem csak környezetbarátak, de esztétikusabbak is, mint a mûanyag szatyor. A környezetkímélõ, többször használható szatyrok erõs, strapabíró mûanyagból, vagy vászonból készültek és a hipermarketekben is elkezdték árusításukat. Alapelvvé kellene válnia, hogy visszautasítsuk a felesleges csomagolást. Biczi Zsolt NFH

3 A KONTROLL VII. évf. 5. szám Számvetés a tanácsadó irodáktól a konferenciáig 3 Közös felelõsségünk a fogyasztók társadalmi ügye május közepe. Két jelentõs pályázati idõszaknak is a végén vagyunk. Számvetést készítettünk hát, hogy lássuk és azért is, hogy megmutassuk: miként is sáfárkodtunk ez idõ alatt, teljesítettük-e azt, amit a fogyasztóvédelem ügyéért, a fogyasztók társadalmáért vállaltunk. Ez ad alkalmat ad arra is, hogy a programjaink, projektjeink elõzményeire is rámutassunk. Hazai fogyasztóvédelmi pályázat A Kontroll országos fogyasztóvédelmi újság A 16 oldalas A3-as (napilap) méretû lapból havonta húszezer példányt adtunk ki és juttattunk el dokumentálhatóan az olvasóihoz. A fõváros és 18 város fogyasztóvédelmi klubjai, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság regionális és megyei szervei útján hétezer példányt, valamennyi országgyûlési képviselõhöz, újságírókhoz, 15 fõiskola és középiskola tanáraihoz és diákjaihoz, 17 kórház és rendelõ orvosaihoz és betegeihez, mûvelõdési házakhoz, civil szervezetekhez, intézményekhez, országos kiállítások és vásárok, rendezvények érdeklõdõ közönségéhez, magánszemélyekhez. A húszezer példány hatszáznégy híján olvasókra talált. Cegléd, Pécs-Baranya, Zalaegerszeg, Csabrendek-Sümeg, Tapolca, Székesfehérvár, Százhalombatta, Törökbálint-Budaörs, Tata, Budakeszi, Budapest.) Tizenkilencedikként pedig, a Magyar Újságírók Országos Szövetségével együttmûködésben, ötödik éve tevékenykedik az Újságíró Fogyasztóvédelmi Klub annak érdekében, hogy tájékoztassa és megnyerje a nyomtatottés elektronikus médiák munkatársait a fogyasztóvédelem országos társadalmi ügyének. Az Európai Unió pályázati támogatásával A KONTROLL fogyasztóvédelmi magazin, televíziós sorozat A Társadalmi Unió által 2006-ban létrehozott, televíziós szakemberekbõl álló szítettek, Kerekasztal beszélgetéseken ismertették az országgyûlés fogyasztóvédelmi bizottsága elnökének, alelnökeinek, valamint az illetékes hatóságok (NFH, GVH, FVM Élelmiszerbiztonság) vezetõ szakembereinek a véleményét és álláspontját. E 24 fogyasztóvédelmi televíziós filmet a HÁLÓZAT TV sugározta rendszeresen, minden adást többszörösen, más-más idõpontban ismételve. TV film Brüsszelben Forgatócsoportunk ez év márciusban, Brüsszelben készített két fogyasztóvédelmi televíziós filmet. Interjú alanyok voltak: Mario Sepi úr, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke, Jacqueline Minor asszony, az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Fõigazgatósága igazgatója, Molnár Tamás úr, az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi osztályvezetõje, Schmitt Pál úr, az Európai Parlament alelnöke, Göncz Kinga, Herczog Edit, Kósa Ádám az Európai Parlament képviselõi. A két film egyrészt bemutatta az EU e tárgyban illetékes vezetõit, képviselõt, tájékoztatott a véleményükrõl, a jövõt illetõ terveikrõl, egyúttal megismertette õket a magyar fogyasztói helyzettel, a hazai fogyasztóvédelemmel. E két film szintén a HÁLÓZAT TV mûsorában került a közvélemény elé. Hangsúlyoznunk kell, hogy az A KONTROLL fogyasztóvédelmi televíziós magazin nem az EU pályázattal kezdõdött, hanem 2006-ban az NFH, valamint a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával és együttmûködésükkel, és az öt év alatt összesen 42 fogyasztóvédelmi film került országos sugárzásra a HÁLÓZAT TV mûsorában. A KONTROLL fogyasztóvédelmi rádiós sorozat A KONTROLL a pályázati év alatt , a hét éves fennállása alatt összesen 1 millió 208 ezer példányt adott át ingyenesen a fogyasztóknak. Fogyasztóvédelmi Klubok, egyben ingyenes tanácsadó irodák 2001-ben, a Fogyasztóvédelmi Akadémia rendezvények résztvevõinek felvetése nyomán alakult meg az elsõ nyolc fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó iroda. Fogyasztói közösségek kialakításának, képzésének, a fogyasztói érdek és jogvédelem hatékonyabb képviseletének a céljával. Jelenleg 18 városunkban mûködik fogyasztói klub, többen regionális és térségi hatókörrel. (Gyöngyös, Jászberény, Szolnok, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged-Dél-alföld, forgatócsoport a pályázati idõszak egy éve alatt kéthetenként valósított meg egyegy 24 perces fogyasztóvédelmi filmet. E filmek fel- Az EU támogatással megvalósuló 30 perces riport és interjú mûsorok kéthetente készültek. E riportok és interjúk felölelték a hazai fogyasztói problémákat, kiemelten kezelték a hitelezés, a hiteladósok ügyét. Összesen 24 rádiómûsor készült és azokat 39 regionális és városi rádió tûzte rendszeresen mûsorára szerzõdés szerint. gyasztóvédelmi akadémiák a helyi fogyasztók tudatosodását, fogyasztói öntudatosságuk kifejlõdését, fogyasztói közösségek kialakulását segítik, általuk alakult meg a fogyasztóvédelmi klubok immár országos hálózata. Az Európai Unió pályázati támogatásával 6 városban tartottunk Fogyasztóvédelmi Akadémia képzést: Egerben, Pécsen, Nagykanizsán, Szolnokon, Nyíregyházán és Tatán. Ezt, a fogyasztóvédelmi tájékoztatást és képzést megcélzó rendezvénysorozatunkat 2001-ben indítottuk útjára és eddig 63 városban rendeztük meg. A KONTROLL Fogyasztóvédelmi Pontok A kiállításoknak, gazdasági és kereskedelmi vásároknak általában jelentõs látogatottságuk van és a látogatókat többnyire a szakmai érdekeltség, érdeklõdés is vonzza. Logikusan következett ebbõl, hogy ezek a kiállitások és vásárok alkalmasak e közönség fogyasztóvédelmi tájékoztatására. E pályázati ciklus alatt EU támogatással 3 helyszínen állítottunk fel ilyen cé- lú Fogyasztóvédelmi Pontokat, (Eger, Debrecen, Miskolc) osztottuk ki ismertetõinket, A KONTROLL újságot, a három tájékoztató füzet példányait, az Értünk való fogyasztóvédelem tematikus cikkgyûjtemény kötetét. Tematikus fogyasztóvédelmi füzetek A fogyasztói szempontból leginkább tájékoztatást igény- szült, került és kerül ingyenes szétosztásra. Értünk való fogyasztóvédelem címû ismeretterjesztõ kötetek Az A KONTROLL újságban megjelent és a külön- bözõ fogyasztói rétegek és csoportok érdekei szempontjából fontos írások tematikusan válogatott cikkgyûjteményei. (Fejezet címek: Ami a fogyasztókért történt, Aggasztó esetek, néha szinte krimik, Mit eszünk, élelmiszereinkrõl, gyermekeinkért - édesanyáknak, ottho- nunk, lakhatásunk, társasházunk, utazás, utasjogok, szolgáltatások, stb.) A oldalas köteteket a negyedik éve adja ki a Társadalmi Unió; az EU támogatással , a korábbiakkal együtt összesen példányban. A kötetek ingyenes terjesztésûek. Egészségõr Az A Kontroll újság idõszakos melléklete Indokát adja az a tény, miszerint az egészségügyi ellátás lényegében megfizetett szolgáltatás (egészségügyi hozzájárulások), minõsége tehát fogyasztóvédelmi ügy napi frissítésben adott tájékoztatást a fogyasztók szempontjából fontosabb információkról, tudnivalókról, mind az A KONTROLL cikkeibõl, mind eseményekrõl. Megnézhetõvé tette a televíziós filmjeinket, hallgathatóvá a rádiós mûsorainkat. On-line panaszokra szakjogászunk válaszolt. Országos fogyasztóvédelmi konferencia Az Európai Unió támogatásával, lényegében a fogyasztói társadalom repre- zentatív seregszemléjét valósítottuk meg. A székesfehérvári Vörösmarty színház nézõterére 457 fõt vártunk, de örömünkre, dacára a március 11-én visszatért télnek, a sûrû havazásnak és hófúvásoknak -, az ország minden részébõl közel hatszázan jöttek el. A megjelenteket a város polgármestere köszöntötte. A meghívott elõadók, a szekciók vezetõi a fogyasztóvédelem legismertebb szakértõi voltak: az EU fogyasztóvédelmi osztályvezetõje, minisztériumi és állami szakvezetõk, a legjelentõsebb civil fogyasztóvédelmi szerveze- Fogyasztóvédelmi Akadémia térképezték és bemutatták nem csak a fõváros, de a legjelentõsebb városaink fogyasztói helyzetét, fogyasztóvédelmét. Riportokat ké- E rendezvényeknek meghatározott céljuk és tematikájuk volt és remélhetõleg lesz is. Az, hogy egy-egy város és térsége ismert személyiségeit megnyerjük a fogyasztóvédelem ügyének. A fogyasztóvédelem ismert szakemberei tartanak tájékoztató, képzést jelentõ elõadásokat, amely után konzultációval együtt beszélik meg a helyi fogyasztói problémákat, együtt vizsgálják a megoldás lehetõségeit. A fo- lõk számára készült a Csak a tájékozatlan fogyasztó kiszolgáltatott, Esélyegyenlõséget a fogyasztóvédelemben - (a gyengénlátók és a mozgáskorlátozottak esetén keresztül), A fiatal fogyasztók és a digitális világ. E füzetekbõl, az EU támogatásával példány ké- is. A most befejezõdött pályázati ciklusban az EU támogatásával negyedévenként csatoltuk a laphoz e négy újságoldalas mellékletet. honlap Egy éves mûködése során tek vezetõ tisztségviselõi. A konferencia az Európai Unió támogatásával valósult meg. A konferenciát filmbejátszással üdvözölte Jaquelline Minor asszony, az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi igazgatója is.

4 4 A KONTROLL VII. évf. 5. szám Tovább szélesedtek a légi utasok jogai Ítéletek a fogyasztók javára A légi utazás összetettségébõl kifolyólag könnyen elõfordulhat, hogy törlik a járatunkat vagy hosszas késés következik be (lekéssük a csatlakozást is), illetve visszautasítják a beszállásunkat, holott rendelkezünk érvényes repülõjeggyel. A fenti váratlan események rendkívül kiszolgáltatott helyzetet teremthetnek, hiszen ki ne érezné bizonytalanul és kétségbeesve magát, amikor otthonától távol, egy repülõtéren, közvetlenül a felszállás elõtt, akár késõ éjszaka következnek be a nem várt események! Tekintettel a fentiekre és a jegyek árára, a közösségi jogalkotás felismerte, hogy a légi utasok igen komoly és általánosan bevezetett jogszabályi védelemre szorulnak, a felsorolt kellemetlen esetekben. A légi utasok jogait európai szinten szabályozza egy közösségi jogszabály (az Európai Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete), melynek kimondottan az a rendeltetése, hogy hatékonyan hozza egyensúlyba a légi utasok és a légi fuvarozók érdekeit, és magas szinten védje az utasok jogait. A védelem többek között az utasok felé kötelezõen nyújtandó segítségben (árvisszatérítés, átfoglalás, díjmentes ellátás), tájékoztatáshoz és kártalanításhoz való jogosultságban testesül meg. Kifejezetten nagy jelentõsége van a jogok deklarálásának olyan különleges helyzetekben, mint amit 2010 áprilisában az izlandi vulkánkitörés következtében elrendelt nemzetközi légtérzár okozott. Kártalanítás újabb esete Sok utas elõtt eddig is ismert volt, hogy a rendelet elõírja: a repülõgép-társaság köteles kártalanítást fizetni egy repülõjárat törlése, valamint az úgynevezett visszautasított beszállások esetén. Az összeg mértéke függ a menetrend szerinti távolság kilométerben mért hosszától és az utazás Unión belüli vagy kívüli voltától: ennek alapján 250, 400 vagy 600 euró kártalanításra jogosult minden érintett utas. Bizonyos esetekben a kártalanítás összege 50%-kal mérsékelhetõ, ám ennek alapvetõ feltétele, hogy a cég találjon egy alternatív járatra olyan átfoglalási lehetõséget, amibe az utas is beleegyezik, és a késés nem jelentõs az eredeti tervezett érkezéshez képest. Az Európai Közösségek Bírósága 2009 végén meglepõ döntést hozott Luxemburgban: a kártalanítási kötelezettséget kiterjesztette a járatkésések eseteire is. Az ítélet azért meglepõ, mert a rendelet szövegezése, alapvetõ kontextusa nem kötelezi a társaságokat, hogy járatindulások késése esetén kártalanítást fizessenek az utasoknak, sõt még utalásszerûen sem terjeszti ki ezt a jogkövetkezményt a késések esetkörére. A Bíróság jogértelmezése hozott most újat, az okfejtés kulcskérdése az idõveszteségben és az utasokat megilletõ azonos elbánásban rejlik. Hogyan lehetséges ez? Az Európai Bíróságnak van egy különleges hatásköre, értelmezheti az uniós jogforrásokat ilyen a 261/2004/EK rendelet is, ezzel gyarapodik az EU esetjoga és fejlõdik az európai joganyag. A mostani ítélet nem az elsõ eset volt, hogy a Bíróság EU-s jogszabályokat az írott szövegtõl eltérõen, a fogyasztók javára kiterjesztõen értelmezett. A luxemburgi bírák szerint az utasok jogait szavatoló 261/2004/EK rendeletet tágan kell értelmezni. A tág értelmezés következésképpen vonatkozik a kártalanítás iránti jogot biztosító rendelkezésekre is. A közösségi jogszabályok értelmezésére általában irányadó az egyenlõ bánásmód alapelve, ez azt jelenti, hogy két öszszehasonlítható helyzetet nem szabad eltérõen kezelni. A Bíróság szerint jelen esetben a járatkésés és a járattörlés egymással összehasonlítható helyzeteknek minõsülnek, álláspontja szerint a kellemetlen helyzeteket az utasok által elszenvedett kényelmetlenségek és károk szempontjából kell összehasonlítani. Az idõveszteség folytán bekövetkezett kárt a késéssel érintett járatok utasai mindig ugyanúgy elszenvedik, mint a törölt járatok utasai, ha az eredetileg meghatározotthoz képest hosszabb utazási idõvel kell számolniuk. Ennél fogva a kártalanítás ugyanúgy megilleti õket. A kártalanítás iránti jog alkalmazása szempontjából az utasok helyzete mindkét esetben összehasonlítható, hiszen hasonló idõveszteséggel kell számolniuk. A Bíróság indokolása szerint a késéssel érintett járatok utasai bizonyos esetekben hasonló (három órás vagy hoszszabb) idõveszteséget szenvednek el utazásuk során. Amennyiben nekik nem keletkezne joguk a kártalanításra, akkor ezen utasokat kedvezõtlenebb módon kezelnék, ami nem fér össze az egyenlõ bánásmód alapelvével. Ez a helyzet olyan eltérõ bánásmódot tart fenn, amit nem lehet objektív megfontolásokkal indokolni. Ez az oka, amiért a Bíróság szerint a késéssel érintett járatok utasai nem kezelhetõk eltérõ módon a töröltekéhez képest. Következésképpen a késéssel érintett járatok utasai ugyanúgy követelhetik a kártalanítást, mint a törölt járatok utasai, amennyiben a késés következtében háromórás vagy még hoszszabb idõveszteséget szenvednek és végsõ célállomásukat az eredetileg tervezetthez képest legalább három órával késõbb érik el. A légitársaságok tehát a 250, 400 vagy 600 eurót ugyanúgy kötelesek az utasnak megfizetni. Ha mégsem fizet a társaság? Ha a cég sehogy sem fizet, végsõ soron az egyéb eljárásoktól eltekintve, például fogyasztóvédelmi eljárás polgári peres úton lehet kikényszeríteni a jogosan járó kártalanítási összeget. Kérdés azonban, hogy melyik tagállam bírósága elõtt lehet ezt megtenni, hol kell keresetet benyújtani. A légi utasokra nézve hátrányos, komoly visszatartó erõt jelentene, ha egy Lisszabonban bejegyzett, vagy székhellyel ott rendelkezõ társaságot kizárólag a lisszaboni bíróság elõtt lehetne perelni, és máshol nem. Az EU-n belül jogszabályok rendezik a tagállami bíróságok joghatóságát, de a légi személyszállítás mint tevékenység jellegénél fogva teszi bonyolulttá a joghatóság megtalálását, vagyis hogy melyik bíróság járhat el a fogyasztók ügyében. Annak megállapítása vált kérdésessé, hogy kizárólag ott lehet-e perelni a kártalanításért, ahol a légitársaság székhelye van, vagy esetleg máshol is, például a felszállóhely szerinti tagállamban is. A jogszabályok alapján a joghatóságot a légi szállítási szerzõdés (a szolgáltatásnyújtás) teljesítési helye jelölné ki, azonban a légi személyszállítás egy különleges tevékenység, mivel több teljesítési helyhez is köthetõ. A teljesítési helyek közül azonban nehéz választani, hiszen számításba jöhet az utasfelvétel, a leszállás, a jegyeladás, a személyzet rendelkezésre bocsátási, továbbá a logisztikai és elõkészítõ intézkedések stb. helye egyaránt. A Bíróság kimondta, hogy a joghatóságot a számos lehetõség közül az a szolgáltatásnyújtási hely mutatja meg, amely a szükséges legszorosabb kapcsolatot mutatja magával a légi szállítási szerzõdéssel. Az európai bírák szerint a székhely semmilyen szoros kapcsolatot nem mutat a szerzõdéssel, hanem azok a helyek a relevánsak, ahol a légitársaságok olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a légi szállítási szerzõdés tulajdonképpeni tartalmához kapcsolódnak. A Bíróság józanész diktálta döntése alapján az utasfelvétel, a beszállás, az utasok fogadása, a gép elindulása, maga a fuvarozás lebonyolítása, az utasokról való gondoskodás, a kiszállás helyei tekinthetõk azoknak a szolgáltatásnyújtási helyeknek, amelyek a szükséges legszorosabb kapcsolatot mutatják magával a légi szállítási szerzõdéssel (ezek kapcsolódnak a szerzõdés tulajdonképpeni tartalmához). Márpedig ezekkel a szolgáltatásokkal kizárólag a repülõgép indulási és érkezési helye mutat közvetlen kapcsolatot, következésképpen az Európai Bíróság megállapította, hogy a járattörlés miatti, kártalanításra irányuló kereset azon tagállami bíróság elé terjeszthetõ, amelynek területén az indulási vagy az érkezési hely található. A két lehetõség közül az érintett utas választhat. Vagyis ha egy Londonban bejegyzett céggel repülnénk Helsinkibõl Budapestre, akkor Magyarországon is perelhetjük a céget a kártalanításért, ami sokkal nagyobb könnyebbség, mintha Finnországba vagy Nagy Britanniába kellene tárgyalásra járnunk Vulkánkitöréskor mire köteles a légitársaság? Az EK rendelet szerint a légitársaság mentesül a kártalanítások alól, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerû intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. A Bíróság értelmezése szerint a légitársaság ilyen esetben a járatkésések esetén is mentesül a kártalanítás megfizetése alól a rendkívüli körülmények miatt. Ilyenek különösen a különbözõ idõjárási körülmények és bizonyos esetekben a sztrájkok is. A légi jármû mûszaki meghibásodása nem sorolható a rendkívüli körülmények közé, ez tehát önmagában nem alapozza meg, hogy a cég kibújhasson fizetési kötelezettsége alól. A rendkívüli körülményeket mindig esetrõl esetre kell megvizsgálni, hogy valóban rendkívüliek voltak-e. A 2010 áprilisában az izlandi vulkánkitörés eredményeképpen elrendelt nemzetközi légtérzár nagy valószínûséggel rendkívüli körülményként értékelhetõ, vagyis a légitársaságok sem a késések, sem a járattörlések miatt nem kötelesek kártalanítást fizetni az utasaiknak. Ugyanakkor a rendkívüli körülmények így a vulkáni hamu miatt elrendelt nemzetközi légtérzár is csak a késés vagy járattörlés miatti kártalanítás alól mentesítik a társaságokat, vagyis az utasoknak a rendeletben foglalt jegyár-visszatérítéshez, átfoglaláshoz, ellátáshoz (ingyenes étkezés, frissítõ, szállás, fax stb.) való jogát az ilyen rendkívüli körülmények sem érintik. A rendelet elõírja azt is, hogy a légifuvarozó minden érintett utasnak köteles átadni egy írásbeli tájékoztatást, amely részletesen tartalmazza a rendeletben foglalt jogosultságokat. A légifuvarozónak ezen kívül hasonló tájékoztatást kell átadnia minden, legalább két órás késéssel érintett utasnak. A szabályokat tartalmazó szövegen kívül rendelkezésre kell bocsátani a hatáskörrel rendelkezõ nemzeti hatóságok elérhetõségét is. A vulkáni hamuval kapcsolatos fogyasztóvédelmi helyzetrõl a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján is elhelyezett egy részletes közleményt: portal/informaciok/hirek/ hamu.html Dr. Ludmány Lajos Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság *** Az ügyben azt kellett kitalálni, hogy a sérelmet szenvedett utas kizárólag ott perelhet-e az õt megilletõ kártalanításért, ahol a légitársaság székhelye van, vagy esetleg máshol is, például a felszállóhely szerinti tagállamban is. Az európai bírák szerint a társaság székhelye önmagában semmilyen szoros kapcsolatot nem mutat a légi szállítási szerzõdéssel, vagyis nem ez dönti el egy per lehetséges helyszínét. Szerintük azokat a földrajzi helyeket kell figyelembe venni, ahol a légitársaságok olyan jellegû szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a légi szállítási szerzõdés tulajdonképpeni tartalmához például magához az utazáshoz kapcsolódnak (ilyen például utasok felvétele). A Bíróság azt az álláspontot alakította ki, hogy az utasfelvétel, a beszállás, az utasok fogadása, a gép elindulása, maga a fuvarozás lebonyolítása, az utasokról való gondoskodás, a kiszállás helyeit lehet azoknak a szolgáltatásnyújtási helyeknek tekinteni, amelyek a szükséges legszorosabb kapcsolatot mutatják magával a légi szállítási szerzõdéssel. Mindezt figyelembe véve a Bíróság megállapította, hogy az utas a járat törlése miatt annak a tagállamnak a bíróságai elé terjesztheti a kártalanításra irányuló keresetét, amelynek területén a repülõjárat indulási vagy érkezési helye található, tehát ahonnan a gép felszállt vagy ahol leszállt. A két lehetõség közül az érintett utas pedig választhat. Vagyis ha egy Londonban bejegyzett céggel repülnénk Helsinkibõl Budapestre, akkor Magyarországon is perelhetjük a céget a kártalanításért, ami sokkal nagyobb könnyebbség egy magyarnak, mintha Finnországba vagy Nagy Britanniába kellene tárgyalásra járnunk. Persze ez sem nyújt vigaszt egy sérelmet szenvedett szófiai lakosnak, aki a British Airways-zel szeretne Helsinkibõl Budapestre utazni, ha se a székhely szerinti államhoz, de a repülés állomásaival érintett államokhoz sem fûzi semmilyen állandó kapcsolat.

5 A KONTROLL VII. évf. 5. szám 5 Sajtókerekasztal az érdekeltek részvételével Rávilágítottunk: csalhat-e a villanyóra? Folytatás az 1. oldalról Miért joga a szolgáltatónak válogatás nélkül nagy értékû kötbérrel sújtani a fogyasztót, egy felületes, vitatatható vizsgálat alapján, miközben õ, a saját eszközének védelmére semmit sem tesz? A polgárjogi szerzõdésben, tudomása szerint, a kötbér azt a célt szolgálja, hogy ha valamelyik fél nem tartja be a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, általa megtérüljön a másik félnek okozott vagyoni, vagy nem vagyoni kára. A többet mérõ villanyóra esetén a fogyasztó a károsult. Ezt a szolgáltató, ha nincs kézzelfogható bizonyíték a fogyasztó vétkességét illetõen, elismeri. Itt hívta fel a figyelmet arra, hogy minden berendezés, így egy elektromos fogyasztásmérõ is elromolhat, ezekre az esetekre a jótállás és a szavatosság intézménye szolgál. Végül, a mágneses befolyásolás elvét vallók aspektusából, figyelembe véve fogyasztóvédelmi szempontokat a következõket mondta el: A gyártók nyilvánosan deklarálják: külsõ mágneses terek változása/változásai minimális hatással vannak a fogyasztásmérõkre, amelyek megtartják nagy pontosságukat teljes üzemi tartományukon keresztül. Nézetem szerint, ha a külsõ mágneses terek mégis hatással vannak a fogyasztásmérõre, vagyis a gyártói közlésben foglaltak nem teljesülnek, akkor a felelõsség a gyártót terheli. A szolgáltató a termék vásárlója, õ telepíti a fogyasztónak. Ennek ellenére, a szolgáltató a külsõ mágneses befolyásolásra való hivatkozással nem a gyártót, hanem a fogyasztót tekinti az ügy felelõsének és ellene lép fel. Rendben van ez így? Panaszos szemmel Halász Éva felvetette, hogy amennyiben katabox van az órán, akkor biztos lehet-e a fogyasztó, hogy azt nem tudják megmágnesezni. Ha ez így van, akkor ezt a megoldást miért nem javasolják a fogyasztóknak? Mit tett 2005 óta az ELMÛ mágnesezés ellen? Véleménye szerint az ELMÛ-nek jelenleg nem érdeke, hogy megpróbálja a mágnesezést visszaszorítani, mert bárkire kiszabhatja a kötbért szerzõdésszegés címén. Kõhalmi Tamás családtagjánál a villanyóra a lakáson belül van. Tapasztalták, hogy jelentõsen magas a villanyszámlájuk. Megrendelték a hivatalos ellenõrzõ mérést. Az ELSTER Kft. végezte az ellenõrizést, vitték magukkal a "katabox"-os új villanyórát. A felvett jegyzõkönyvben említést tettek a lehetséges mágnesezésrõl, mire õk nyilatkoztak, hogy semmiféle befolyásolást nem végeztek. A szakértõi vélemény alapján az ELMÛ kivetett ,- Ft összegû kötbérkövetelést. Folyamatos reklamáció, egyeztetés, fellebbezés után az ELMÛ visszakozott, és megszüntette a kötbér követelését. Véleményük szerint kártérítés õket illeti meg, mert a tényleges fogyasztásuknál magasabb összeget fizettek be, és saját költségükre jártak el az ügyben. Azt is sérelmezi, hogy az ELMÛ elkövetõként és bûnözõként kezeli a fogyasztót, saját belsõ eljárásaira hivatkozva elzárkózik minden egyeztetéstõl, további vizsgálattól. Dr. Éry Pál elmondta, hogy esetében miközben az ELMÛ Ügyfélszolgálati Kft. elismerte, hogy az óra alkalmatlan volt a mérésre, és megígérte, hogy a pénzt visszafizeti, a Hálózati Kft. pont az ellenkezõjét tette. A vélt összefüggéseket így összegezte: az elsõ helyszíni vizsgálat során kataboksz -szal érkeztek (ami eleve áramlopást feltételez), és az épnek talált mérõóra mellett a mágneses befolyásoltságra utaltak. Az ELSTER kiérkezõ munkatársai a mûanyagba csomagolt (és leplombált) órát elszállították, majd egy függetlennek mondott szakértõ kijelentette, hogy mágneses befolyásoltság történt, azt nem rögzítve, hogy mi vagy ki okozhatta és fõleg mikor? Majd ennek alapján az ELMÛ Hálózati Kft. kivetett Ft kötbért, amit az óra teljesítménye alapján számít ki Szolgáltatói szemmel Dr. Boross Norbert okl. villamos mérnök, az ELMÛ kommunikációs igazgatója a jelenlevõ áramszolgáltató vállalatok (ELMÛ-ÉMÁSZ, E.ON, EDF- DÉMÁSZ) képviseletében hangsúlyozta: rendkívül sajnálatosnak tartották azt, hogy Balogh Dezsõ nem megfelelõen elõkészített, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas írása alapján számos félreértés alakult ki az energialopás, különösen a mérõórák úgynevezett mágneses befolyásolása kérdéskörében. Felelõtlen vállalkozók gyakran ajánlják a tájékozatlan ügyfeleiknek, hogy a mágnes a fogyasztásmérõ forgását befékezi, így majd kevesebbet kell fizetni az áramért. Azt nem közlik, hogy a mágnesezési folyamat elején az óra valóban lényegesen kevesebbet mutat, azonban egy idõ után elromlik, és lényegesen többet mér. A szakmérnök felhívta a figyelmet arra, hogy bár a mérõ mágnesezés ártatlan beavatkozásnak látszik, de ugyanolyan szabálytalan vételezést jelent, mintha valaki pl. kalapáccsal rongálná meg a mérõórát. A szabálytalan vételezési ügyek kezelése mindig két ágon fut. Az elkövetõ, aki a berendezést megrongálja bûncselekményt követ el. Mivel azonban a személye nem ismert a szolgáltató ismeretlen tettes ellen tesz rendõrségi bûntetõ feljelentést. A rendõrség adott esetben azt a szerelõt fogja el, aki a beavatkozásokat üzletszerûen elvégzi. Az ügyfél és a szolgáltató közötti kapcsolat a polgári jog hatáskörébe tartozik, itt büntetésrõl, büntetõ díjról nem lehet beszélni. Minden olyan esetben, ha a mérõn valamiféle elváltozást, a havi számla értékének megváltozását jelzi az ügyfél, akkor annak semmiféle hátrányos következménye nincsen, a szolgáltató a hibát kijavítja. Az ügyfél mérõvel kapcsolatos kötelezettségei lényegében némi odafigyelést jelentenek. Ha azonban az elváltozást (bármilyet) a szolgáltató az egyébként rendszeres ellenõrzések során veszi észre, akkor a helyzet bonyolultabbá válik. Ilyen esetekben az ügyfél jelenlétében leszerelt mérõt igazságügyi szakértõ vizsgálja meg, a szolgáltató pedig megbecsüli az elfogyasztott energia menynyiséget. A becslés nem egyoldalú, ehhez nyújt támpontot a minden esetben felszerelt új mérõ, amely több hónapig méri a fogyasztást, így a korábbi és az aktuális számla összehasonlítása segítségül szolgál. Fontosnak tartotta elmondani, hogy amíg a szociálisan nehéz helyzetbe került fogyasztók megsegítésére a szolgáltatók minden lehetséges eszközzel (részletfizetés, halasztott fizetés, stb.) rendelkezésre állnak, addig az áramlopással szemben a zéró tolerancia elvét vallják. Tudományos megközelítések A vitaindító szakértõ meghívására Dr. Jeszenszky Sándor egyetemi tanár, a mûszaki tudományok kandidátusa tartott egy bemutató elõadást: A fogyasztásmérõ Ferraris-tárcsáját a fogyasztással arányos elektromágneses forgató erõ és egy állandó mágnes fékezõ erejének különbsége hajtja. Minél nagyobb a fogyasztás, annál gyorsabban forog a tárcsa. A tárcsa túlpörgését a fékmágnes akadályozza meg. A mûködés lényegét az elõadó egyszerû kísérlettel is bemutatta. Elméletileg egy kívül elhelyezett pót-fékmágnessel lassítani lehetne a tárcsát, a gyakorlatban viszont a fékezõ erõ a távolsággal rohamosan csökken. A fékmágnes a tárcsától csupán pár milliméter távolságban van. A burkolatra helyezett, a tárcsától több centiméterre levõ eddig ismeretes mágnesek, még az erõs neodimium mágnesek hatása is jelentéktelen. Kísérlettel ezt is demonstrálta. A szolgáltatók által felkért szakértõ, Härtlein Károly a BME Fizikai Kutató Intézet képviseletében, egy helyszíni bemutató segítségével demonstrálta, hogy mi is történik a valóságban, ha egy mérõ órát extrém mágneses tér hatásának tesznek ki. Az általa bemutatott, a délszláv háború során kifejlesztett harckocsi akna mágnes manapság már néhány ezer forintos áron megvásárolható. Ez a mágnes olyan extrém erõs mágneses teret hoz létre, amely a természetben nem fordul elõ és ezzel szemben a villamos készülékek, így a mérõórák védtelenek. Igazságügyi szakértõi szemmel Dr. Szunyogh István mérésügyi vezetõ fõtanácsos, igazságügyi szakértõ a második elõadás során elhangzottakat erõsítette meg, alátámasztva 30 éves tapasztalatával, amelyet az Országos Mérésügyi Hivatalban szerzett meg. Hozzászólásában beszámolt arról, hogy - éves szinten - a fogyasztóktól leszerelt többszázezer mérõnek az újrahitelesítését felügyelve soha, egyetlen esetben sem találkozott a tényleges fogyasztás többszörösét mérõ mérõvel mindaddig, amíg 5 évvel ezelõtt meg nem jelentek a ritkaföldfém alapú erõsmágnesek. Ezt követõen laboratóriumban elvégezte a hazai hálózaton lévõ, mintegy 50 mérõtípusnak az erõsmágneses befolyásolhatósági vizsgálatát, amelyek igazolták, hogy minden indukciós fogyasztásmérõ durván befolyásolható a fedelére tett erõsmágnessel. Tény, hogy kezdetben jelentõsen kevesebbet mérnek, majd hosszabb, esetenként rövidebb befolyásolást követõen tönkremennek a fékmágneseik, és ettõl kezdve többet (akár szereset) mérnek, függetlenül attól, hogy az erõsmágnes a mérõn van, vagy már levették róla. Ilyenkor fordulnak a fogyasztók a szolgáltatókhoz, hogy sokat mér a mérõjük. Laboratóriumokban, szélsõséges feltételek között elvégzett zárlat vizsgálatok, és villámsújtott, szénné égett mérõkbõl kivésett fékmágnesek vizsgálatai azt is igazolták, hogy sem a zárlati áramok, sem a villámcsapások nem teszik tönkre a fékmágneseket. Ezeket az eredményeket ma már széles körben megerõsítik a hazai és külföldi gyártók vizsgálatai, valamint a mûszaki fõiskolákon, egyetemeken végzett kutatások, tanulmányok. Az indukciós mérõk fékmágneseit a fedelükre tett erõsmágnesek teszik tönkre. A fékmágnesek a mérõt ért erõsmágneses hatás indikátorai. Mágneses erõvesztésük, az erõsmágnes valamikori jelenlétének hitelt érdemlõ bizonyítéka szögezte le hozzászólása végén. Imrei Józsefné igazságügyi szakértõ hozzászólásában Ismertette, hogy a villamos mérõk mágnesezéssel történõ manipulálását szolgáló ún. földfém mágneseket néhány éve forgalmazzák párezer forintért. Tudni kell, hogy a villamos mérõk alumínium tárcsájának forgását egy mágnes fékezi. Sok fogyasztó elhiszi, hogy ezt a mágneses erõt, még erõsebb mágnesekkel fékezni lehet és így a villanyszámla kisebb lesz. Azt azonban nem tudják, hogy az erõs idegen mágnes lemágnesezi a mérõben lévõ eredeti mágnes erejét, és amikor azt leveszik, nincs, ami a korong forgását akadályozza. Ez a hatás többszöri ismétlésre úgy felerõsödik, hogy kb. 15 perc alatt a mérõ akár háromszáz százalékkal többet mutat. A tisztességes fogyasztó csak úgy tud védekezni az ilyen hatás ellen, ha védõburkolattal látja el mérõit (a gázmérõt is), amelynek mérete körben min. 5 cm-rel nagyobb, mint maga a mérõ. Jogi szemmel Dr. Ivanics Éva ügyvéd hozzászólásában elhangzott, a fogyasztói szerzõdés polgári jogi jogviszony, melynek alapvetõ szereplõi felek; a fogyasztó és a szolgáltató. A PTK szerint a szerzõdés egyenrangú felek akaratának kifejezõdése, noha esetünkben a szerzõdéses akarat meghatározása speciális korlátok közé szorul (mint például a kötbér esetében, a fogyasztó korántsem önként kötelezi magát a kötbér fizetésére), másrészt azért is, mert a szolgáltató monopolhelyzetével szemben a fogyasztó kénytelen a diktált szerzõdéses feltételeket is elfogadni, elektromos energia-igénye kielégítése érdekében. A polgári jogi szerzõdések teljesítése során a felek a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megfelelõen, kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni. Így - a vizsgált esetekben - különösen az segítené elõ a korrekt és jóhiszemû joggyakorlást, ha a jó gazda gondosságával - a gyártó/értékesítõ felülvizsgálná egymásnak ellentmondó szakértõi véleményeinek és gyártói nyilatkozatainak tartalmát, és összhangját, - a szakértõi vélemények, nem ismert, nem vizsgált tényezõk esetleges hatását nem zárnák ki kategorikusan (hiszen néhány évszázada matematikai és fizikai kutatások eredményeként, aerodinamikai számítások alapján a tudósok egyértelmûen kizárták, hogy ember által elõállított gép repülhetne), - az egyenrangú felek saját kijelentéseiknek egyforma bizonyító erõt tulajdonítanának, és ellenkezõ bizonyításig a jóhiszemû eljárást éppen olyan mértékben feltételeznék a másik félrõl, mint amennyiben elvárják azt saját megítélésükkel szemben, - a felek a polgári jogi intézményeket azok rendeltetésének megfelelõen alkalmaznák, mind a jogosultságok gyakorlása, mind pedig a kötelezettségek teljesítése során. Vitathatatlan, hogy vannak, akik a normákat megsértik: elõítéletnek azonban a szerzõdõ felek között helye nincs. Fogyasztóvédelmi szemmel Dr. Mándi Martina fogalmazó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviseletében hozzászólásában ismertette a hatóság ellenõrzésben betöltött szerepét. A villamos energiáról szóló törvény hatálybalépésével a jogalkotó a villamosenergiaszektort érintõ hatáskört telepített a NFH-ra. A VET. 57. (1) bekezdése alapján az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történõ, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a NFH jár el. A szabálytalan vételezéssel kapcsolatos ügyeket a Magyar Energia Hivatal vizsgálja ki. A NFH álláspontja szerint a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos ügyek számának csökkenéséhez hozzájárulna, ha a fogyasztók a mérõórákkal kapcsolatos kötelezettségeikrõl széles körben, a lehetõ legtöbb fórumon tájékoztatást kapnának zárta elõadását ezzel a társadalmi tudatformálást sürgetõ gondolattal dr. Mánd Martina. Hogyan tovább? A sokoldalú párbeszéd létrejött, hasznos volt, de elsõre nem hozhatott eredményt. Pro és kontra mindenki mondta a magáét, ami természetes. Az irányvonalak kialakultak, a tanulságok levonhatók, a fogyasztói tudatformáláshoz szükséges tennivalók adottak. A rendezvény végén a résztvevõk a nyitott - fõként jogi - kérdések megvitatására további kerekasztal szervezését javasolták. Õsszel várható a folytatás A kerekasztal beszélgetés hozzászólásai teljes terjedelemben az akontroll.hu weblapon olvashatók el, és a fórumon vélemények is küldhetõk a témához. Vajda Márta A Társadalmi Unió véleménye: A sajtó kerekasztal alkalmat adott minden érdekelt fél véleményének kifejtésére és megismerésére. A tisztázatlan kérdések miatt újabb kerekasztal megbeszélést indokoltnak tartunk és tervezzük õsszel. Azonban számunkra teljes mértékben tisztázatlan maradt a következõ kérdés: a szakértõk tájékoztatásából az derült ki, hogy a lemágnesezett villanyórák valóban kevesebb fogyasztást mérnek (a szolgáltató kárára) átmenetileg, de késõbb felgyorsulnak és a tényleges fogyasztásnak akár a többszörösét is mérhetik. Nos, ez a többlet hoz-e a számlázásnál többlet hasznot és kinek (aligha a fogyasztónak)? Ez ugyancsak tisztázásra szorul.

6 6 Kispénzûek nagy élménye A KONTROLL VII. évf. 5. szám Elérhetõ élmény, nyaralás a kempingezés A tudatlanok bátorságával vágtunk neki, egyenesen Nyugat-Európának, kiszámított, engedélyezett 40 dollárral, és idegenbe szakadt barátnõm kölcsön sátrával. Kempingeket céloztunk meg, hogy eljussunk néhány régen elképzelt, megálmodott helyre, határainkon túl. Most, visszagondolva ezekre az utakra, mikor tûzpiros Zaporozsecünk, - amit egyébként a derék olaszok NSU-nak néztek - traktorhangot hallatva dübörgött Európa országútjain, de becsületére legyen mondva, soha nem hagyott cserben, baj- ban bennünket. Nem csak utazó alkalmatosságunk volt, gyakran otthonunk, hálószobánk is, mert a természet kiszámíthatatlan törvényei, és szeszélye folytán mindig sátorverés vagy sátorbontás idején hullt az égi áldás. Csak az tudja mit jelent ez egy kempingezõ számára, aki már bontott sátrat zuhogó esõben. Mivel a kemping-élet nem volt ismert, és megszokott számunkra, mindent bepakoltunk a csomagtartóba, amit nem kellett volna. Csörömpöltek az edények, konzervek, messzirõl hirdetve, hogy vékonypénzû magyar turisták utaznak. A túlterhelt autó lassan szelte az utat, de az annyira várt élményekért el kellett mennünk. Akkor fogadtam meg, ha egyszer szabad lesz a határ, ha nem kiszámolt pénzzel kell világot látni, akkor fogom a kézitáskám, benne a degeszre tömött pénztárcával, és utánam az özönvíz, ott szállok meg, olyan hotelben, ahol csak a kedvem tartja. Hát, ez a Kánaán mind ez Vulkánkitörés: ideig még nem érkezett el, de nem adtam fel a reményt. Mindennek ellenére nem lettem megszállott kempingezõ, ma már inkább a megfizethetõ, szolid szállásokat részesítem elõnyben nyaralásaim idején. De hazánk fiai, leányai közül sokan élvezet- tel, szabad elhatározásukból választják a kempingeket, nem cserélnék el semmilyen luxusra a sátorozás romantikáját. - Ez igaz,- mondja Gyürki László, a Magyar Camping és Caravan Club elnöke, - de az is, hogy az utóbbi idõben mintha alább hagyott volna a magyarok kempingezési kedve. Ennek egyik oka lehet, hogy kinyílt a világ, számolatlanul lehet pénz beváltani, és mindenütt találni különféle kategóriájú, és különféle igényeknek megfelelõ szálláshelyeket. Az igény megcsappant és a magyarországi kempingek jó része is ebek harmincadjára jutott. Mivel már nem bizonyult jó üzletnek egy-egy ilyen létesítményt mûködtetni, egy részüket bezárták, megszüntették, vagy lepusztult állapotba kerültek. Most, amikor újra élénkülni látszik a kemping biznisz, nincs elég fogadóképes kempinghely. - Márpedig a kempingezési kedvvel együtt jelentkeznek a nagyobb igények is. Ma már nem elég kirakni egy üres telek kerítésére a Kemping táblát, mert az önmagában egyáltalán nem vonzó. GyL: - Ez tökéletesen így van. A kempingeknek sajátos komfortjuk van. És ma már, ezt nem csak az egyéni ízlés, és igény határozza meg, hanem EU szabályzat is. Általános követelmény, hogy a vizesblokk higiéniája, egész berendezése, állapota összhangban legyen az európai követelményekkel. A tisztaság, biztonság, esztétikum elengedhetetlen. Ahol a vendégnek valóban kedvezni akarnak, egyéb szolgáltatásokkal is gondoskodnak kényelmérõl, jó közérzetérõl. Így például minden helyiséget, létesítményt hozzáférhetõvé tesznek kerekes székkel közlekedõk számára is, a gyerekeket játszótér, esetenként animátor fogadja, de egyéb infrastrukturális adottságokra is szükség van, mint például a szilárd útburkolat, a csatornahálózat kiépítettsége, kerékpár-tároló, megfelelõ parkolóhely, kábeltévé, kutyás vendégek számára megfelelõ hely, és így tovább. - Vagyis ez a kemping, már nem az a kemping GYL: - Így is lehet fogalmazni. Bár a kempingeknél is létezik elvben csillagos kategória besorolás, a gyakorlatban nagyrészt az üzemeltetõ döntésétõl függ, milyen minõségûnek értékeli a kempingjét. Bár Magyarországon közel 300 kempinget tartanak nyílván, én, mint ezek alapos ismerõje, ki merem jelenteni, hogy a két kezemen meg tudnám szá- kat, bungalókat bérelnek. A kempingek elhelyezkedése sem ideális, leginkább a nagyobb, felkapott fürdõ- molni, hány felel meg a mai, modern követelményeknek. - A turisztikai szakma is mintha megfeledkezett volna errõl a lehetõségrõl, most nyár közeleg, a kempingezés fõ szezonja, hazai, és külföldi vendégek jönnének, akik kedvelik ezt az életformát. Talán még nem késõ tenni valamit a minél elfogadhatóbb állapotok megteremtésére. helyek, wellness hotelek közelében találhatók, holott az ország sok más része is kínál remek látnivalókat, programokat. Klubunk rendszeresen szervez programokat kempingezõk számára, ezeken a magyarokon kívül sok külföldi vendég is részt vesz. Vannak kirándulások, vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, játékok. A színes, változatos, jó szol- GYL: - Mi a szakma mostohagyerekének szoktuk nevezni a kemping üzletágat, amit hagytak elsorvadni, tönkremenni, a legjobb területeket, pedig ingatlanspekuláció martalékának engedték át. Márpedig csupán nosztalgia ürügyén nem mennek a vendégek a hajdani szocreál kempingekbe, még akkor gáltatás a legbiztosabb vendégcsalogató. Bízunk benne, hogy a kempingezés újra méltó helyre kerül a hazai turisztikában, mert nem csak nagy hagyománya van, jövõje is. Egy sajátos életérzésrõl van szó, amitõl kár lenne megfosztani az itt élõket, és a hozzánk látogató vendége- sem, ha manapság is ez a legolcsóbb szálláslehetõség, 810 ezer forintból egy négytagú család eltölthet egy éjszakát. A fizetõképes kereslet nõ, nem csak a belföldiek részérõl, sok a külföldi érdeklõdõ. Míg nálunk fõként a fiatalok kedvelik a kempingezést, a külföldiek körében az idõsek is szívesen választják. Igaz, nem kis kutyaól sátrakba bújnak, hanem összkomfortos lakókocsikat hoznak, ezekben a gördülõ nyaralókban a mikrohullámú sütõtõl kezdve a számítógépig minden kényelem megvan, amit a technika kínál. A sátrak helyett sokan faháza- ket. Valóban sokan ragaszkodnak ehhez az életformához, ami a szabadságot, a természet közelségét jelenti, amelyben barátságok, szerelmek szövõdnek, szalonnasütések, és közös bográcsozások teszik élménnyé azt a társas életet, amit a kempingezés jelent. Nem csak a megszállottak, a megrögzött nomád tempót kedvelõk, és nem is csak a kispénzûek kedvére tesznek a turisztikai szakemberek, ha felélesztik, és továbbfejlesztik ezt az õsi hagyományt a XXI. század lehetõségeihez, és igényeihez méltóan. (leopold) Sajtóközlemény az Európai Fogyasztói Központok az utasok jogainak érvényesítéséért A valamennyi uniós tagállamban, valamint Izlandon és Norvégiában is mûködõ Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECCNet) az Európai Bizottság támogatásával a mai napon egy gyakorlati tanácsokat tartalmazó támogatási csomagot mutatott be azzal a céllal, hogy segítse a vulkánkitörés miatt megzavart légi közlekedés utasait az EU-jogszabályok által biztosított fogyasztói jogaik gyakorlásában. A csomag tartalmaz egy szabvány panaszlevelet, a repülõterek elérhetõségi adatait, valamint további hasznos taná- csokat. Az ECC-Net évente mintegy ügyet kezel: a fogyasztók az Unión belüli határokon átnyúló vásárlások vagy utazások során felmerülõ problémákkal kapcsolatban kérhetnek tanácsot vagy segítséget a hálózattól folyamán az ECC által kezelt panaszok több mint ötöde (22,5%) a légi közlekedést érintette. A vulkánkitörés okozta válság elsõ hete folyamán az Európai Fogyasztói Központokhoz benyújtott panaszok száma hétszeresére nõtt. Az ECC-Net a válság kezdetétõl fogva teljes készültségben áll, a fogyasztóvédelmi központok szoros együttmûködésben dolgoznak, hogy az uniós polgárok számára összehangolt támogatást nyújtsanak. A teljes közlemény az alábbi linken olvasható: pressreleasesaction.do?reference=ip/10/492 &format=html&aged=0 &language=hu &guilanguage=en További információ: ECC Hálózatának központi weboldala, valamint a nemzeti oldalakhoz és a panaszcsomaghoz vezetõ linkek: ers/ecc/index_en.htm *** Esettanulmányok, példák az ECC Hálózata által intézett panaszokra: consumers/ecc/ success_stories_en.htm Kapcsolat: Moskovits Ákos sajtófõnök Tel.:

7 A KONTROLL VII. évf. 5. szám 7 A társadalmi elvárásoknak megfelelõ fogyasztóvédelem legyen Simon Gábor, a Parlament fogyasztóvédelmi bizottsága elnöke Folytatás az 1. oldalról A következõ idõszakot átmenetinek tekintem abból a szempontból, hogy ugyan jelen van és bõvül a jogaival tisztában lévõ és azt érvényesíteni képes fogyasztói réteg, de még többségében vannak azok, akik megvédésére csak egy érdemben megerõsödõ civil szervezõdés és maga az állam képes. Ezért a korábban mûködõkhöz hasonlóan a mostani Kormány feladata egyfelõl a polgárok segítése, a civil szervezetek megerõsítése, amely hosszabb folyamat, másfelõl az állam hatósági feladatainak hatékonyabb ellátása, szabályozás betartatása, elsõsorban a leginkább kiszolgáltatottak érdekében. A Kormány fogyasztóvédelmi politikájának elsõdleges célja lehet a fogyasztók és ez által a polgárok biztonságérzetének az erõsítése, és ezzel párhuzamosan az érdekeit megvédeni képes, tájékozott, tudatos fogyasztóvá formálása. Meggyõzõdésem, hogy éppen a hatékony fogyasztóvédelemmel segítheti a polgárok igényének teljesülését: a tisztességes munkával szerzett fizetésük biztonságos elköltését. A jó minõségû termék és szolgáltatás, a tisztességes kereskedelem biztosítása a Kormány mellett csak valamennyi szereplõ a termelõ, a szolgáltató, a kereskedõ és természetesen a fogyasztó közremûködése esetén lehetséges. Az új fogyasztóvédelmi politikában ezért minden szereplõre számítani kell, mert a maga helyén mindenkinek megvan a feladata és felelõssége. Ezért kiemelkedõen fontosnak tartom, hogy a fogyasztóvédelem váljon össztársadalmi üggyé, amely egyfelõl a tudatos, önálló érdekérvényesítésre képes fogyasztói magatartás általánossá válását, a civil fogyasztóvédelmi szervezetek érdekérvényesítõ képességének növelését, másfelõl a gyártók, forgalmazók, szolgáltatók ez irányú társadalmi felelõsségvállalásának megvalósulását jelenti. Az ellenõrzéseket azokra a termékcsoportokra kell koncentrálni, melyek közvetlen elfogyasztásukkal vagy használatukkal veszélyt jelentenek a fogyasztók egészségére, biztonságára, anyagi érdekeire: élelmiszerek, vegyszerek, kozmetikumok, gyermekjátékok, festett textiltermékek, mûszaki cikkek. Ellenõrzés alá kell vonni továbbá azokat a szolgáltatásokrat, amelyekkel nap mint nap találkoznak és problémát okozhatnak: közszolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, megszokottól eltérõ kereskedelmi formák, beteg- és ellátotti szolgáltatások. A fogyasztók érdekeit a piacgazdaság jelenlegi fejlettségi szintjén, a fogyasztói jogokat és érdekeket világosan meghatározó szabályoknak, és hatékonyan mûködõ intézményeknek kell védeniük. A fogyasztók kiszolgáltatottságának felszámolására a megoldást a fogyasztóvédelem közérthetõvé tétele, kiegészítve a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó állami, civil, és önkormányzati szervezetek tevékenysége összehangolásának és hatékonyságának javításával. Mindezen törekvések érdekében már a korábbi baloldali kormányzás alatt is született egy 7 évre szóló fogyasztóvédelmi politika, amely célul tûzte ki a piaci folyamatok tisztaságának és a fogyasztó biztonságának megerõsítését. A parlamenti bizottság feladata és jogosítványa õrködni a fogyasztói biztonságot garantáló törvények megtartása felett. -JL- A pénzügyi fogyasztóvédelem erõsítése Folytatás az 1. oldalról Mivel a jogalkotó nem nevesítette külön, hogy a szakági jogszabályok mely rendelkezései minõsülnek ilyen magatartási szabályoknak, fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek, ezért a jogbiztonságot és jogalkalmazást elõsegítendõ a Felügyelet vezetõi körlevélben sorolta fel e szabályok lehetséges körét. Fontos kiemelni, hogy a Felügyelet továbbra sem jogosult a polgári jogi igényérvényesítési útra (bíróság, választott bíróság, békéltetõ testület eljárása alá) tartozó szerzõdéses jogviták, vagy egyéb hatóságok hatáskörét érintõ ügyek eldöntésére. Változások a pénzügyi fogyasztóvédelmi és az adósok érdekeit érintõ szabályokban A Felügyelet hatáskörében, eljárásában bekövetkezett változások mellett, számos törvény ügyfélvédelmi rendelkezései is módosultak, szigorodtak, valamint részben az Európai Unió szabályozási folyamatának, az uniós irányelvek hazai jogba való átültetésének köszönhetõen több új jogszabály is született. A belsõ piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról, vagy a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló irányelvek például jelentõs ügyfélvédelmi rendelkezéseket tartalmaznak, és bizonyítják, hogy a fogyasztóvédelem uniós szinten is a figyelem középpontjában van január 1-tõl valamennyi szakági törvény (így például a hitelintézeti törvény, a biztosítási törvény, a tõkepiaci törvény, stb.) részletes elõírásokat tartalmaz a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységére. Az elmúlt idõszak pénzügyi válság eseményei kapcsán a legjelentõsebb jogszabályi változások a hitelezés terén történtek. Nagymértékben módosultak a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény a pénzügyi intézmények egyoldalú szerzõdésmódosítási lehetõségére vonatkozó rendelkezései. A fogyasztóval kötött kölcsönvagy pénzügyi lízingszerzõdések a pénzügyi intézmény által egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezõtlenül kizárólag a kamatok, díjak, költségek tekintetében módosíthatóak. Díjat vagy költséget évente legfeljebb a KSH által közzétett elõzõ évi éves fogyasztói árindex mértékében lehet emelni. Az egyoldalú módosítás jogát a pénzügyi intézmények akkor jogosultak gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a szerzõdés tartalmazza, valamint a hitelezõ az úgynevezett árazási elveit írásban rögzítette. Az ügyfelek számára kedvezõtlen változtatást a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelõzõen, hirdetményben közzé kell tenni, és az ügyfelet közvetlenül, például postai úton is tájékoztatni kell a módosításról és a törlesztõrészlet változásáról. A fogyasztóval kötött kölcsön, vagy pénzügyi lízingszerzõdéseknél az ügyfél számára kedvezõtlen, egyoldalú módosítás esetén az ügyfél a módosítás hatálybalépése elõtt jogosult a szerzõdés díjmentes felmondására. Ez alól kivétel a jelzáloglevéllel finanszírozott szerzõdés felmondása, illetve a referencia kamatlábhoz kötött kamatozású kölcsönszerzõdés kamatmódosítás miatti felmondásának esete. Általános, illetve személyre szabott részletes tájékoztatás A fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló évi CLXII. törvény mely a vonatkozó uniós irányelv hazai jogba való átültetését szolgálja elõírja a hitelezõ, illetve a hitelközvetítõ számára, hogy az ügyfeleknek választásukhoz, döntésükhöz a szerzõdéskötést megelõzõen általános, illetve személyre szabott részletes tájékoztatást adjanak, valamint nyújtsanak felvilágosítást annak érdekében, hogy a fogyasztó felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítõképességének megfelel-e. A törvény elõírásokat tartalmaz továbbá a fogyasztó elállási jogára, valamint elõtörlesztési jogára is. Maximalizálták a hitel elõtörlesztésekor a szolgáltatónak fizetendõ díj összegét. E törvény számos rendelkezése eltérõen az uniós irányelvtõl a fogyasztási hitelek mellett a jelzáloghitelekre és a pénzügyi lízingre is vonatkozik június 11-tõl változnak a teljes hiteldíj mutatóra vonatkozó elõírások is. Bõvül a figyelembe veendõ költségek köre, a járulékos szolgáltatások költségeit (ideértve például a számlavezetés és a garanciavállalás díját) is számításba kell venni, ha a hitelezõ számára ismert és a hitelfelvételhez szükséges. Ha a hitelezõ, korlátozott idõszakra eltérõ díjakat számít fel, a THM meghatározásánál a teljes idõszakra a nem kedvezményes díjat kell figyelembe venni. A THM szabályokat nem csak a fogyasztási hitelekre, hanem a jelzáloghitelekre és a pénzügyi lízingre is alkalmazni kell. A tavalyi év során módosult a bírósági végrehajtásról szóló LIII. törvény, valamint, április 14-tõl változott a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet, mely utóbbi szabályokat tartalmaz a hitelszerzõdések felmondása következtében elárverezésre szánt ingatlanok bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésére azzal a céllal, hogy ellenõrzött keretek közé terelje a végrehajtások lefolytatását, ezáltal védve a zálogkötelezett adósok érdekeit. E témakörhöz kapcsolódik, hogy a hitelintézeti törvény módosításával január 1-tõl már nem köthetõ ki biztosítéki céllal vételi jog a fogyasztóval kötött szerzõdésben, ha a vételi jog a kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozik. A hitelezés felelõssége A válság kapcsán elõtérbe kerültek a felelõs hitelezés és a lakossági eladósodottság kérdései is. A túlzott eladósodottság megakadályozása és a felelõs hitelezés érdekében határozták meg a körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) számú Korm. rendelet szabályait, melyek többek között úgynevezett hitelezhetõségi limitet rögzítenek. A jogszabályi környezet változása mellett a szolgáltatók szemléletében is nagyfokú változás tapasztalható. Megfigyelhetõ, hogy a pénzügyi szervezetek, tevékenységük során maguk is egyre nagyobb figyelmet szentelnek a fogyasztók védelmének, és önszabályozási kezdeményezések láttak napvilágot. Jelentõs lépésnek tekinthetõ például a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló magatartási kódex megalkotása. A hitelezõk és a lakossági hitelfelvevõk közötti nélkülözhetetlen bizalom megerõsítését célzó Magatartási Kódexet szeptember 16-án írták alá az érintettek és január 1-jén lépett hatályba. Jelentõségét mutatja az is, hogy 268 lakossági hitelezéssel és/vagy lakossági pénzügyi lízing tevékenységgel foglalkozó intézmény csatlakozott a Kódexhez, továbbá egyes rendelkezései a hitelintézeti törvénybe is bekerültek. A biztosítási szektor egyes szereplõi is az önszabályozás eszközével éltek, amikor a Magyar Biztosítók Szövetségével és a Felügyelettel együttmûködve megalkották a teljes költségmutatóra (TKM) vonatkozó szabályzatot. Ez az önszabályozás a befektetési egységekhez kötött, úgynevezett unit-linked életbiztosításhoz kapcsolódó költségek átláthatósága érdekében született. A pénzügyi szervezetek önszabályozási lépéseinek hatékony teljesülését a Felügyelet ellenõrzési jogosultsága segíti. A PSZÁF fogyasztóvédelmi stratégiája és évi prioritásai A Felügyelet erõsödõ fogyasztóvédelmi szerepvállalására tekintettel, ebben az évben határozta meg elõször önálló fogyasztóvédelmi stratégiáját, mely alapján a Felügyelet célja egyrészt a felelõs szolgáltatói magatartás kikényszerítése, érvényre juttatása, ösztönzése, másrészt a megfelelõ informáltságon alapuló, tudatos fogyasztói döntés elõsegítése, a pénzügyi kultúra fejlesztése. A Felügyelet évre prioritásként jelölte meg a módosult jogszabályi környezetre tekintettel a lakossági hitelezési tevékenység ellenõrzését, a tisztességtelen szerzõdési feltételek elleni fellépést, a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó ügyfélproblémák kezelését, valamint egy, a lakossági ügyfelek tájékozódási lehetõségét elõsegítõ honlap-alkalmazás, a hitel- és lízingtermékek összehasonlítását célzó program bevezetését. Ez utóbbi, a pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása alapján, ez év áprilisától mûködik a Felügyelet honlapján, júliustól pedig a hitelintézetek (így a kereskedelmi bankok) konstrukcióival is kiegészül. A program számos hasznos fogyasztóvédelmi információt is tartalmaz (pénzügyi szótár, mérlegelendõ szempontok, figyelemfelhívások), és elõsegíti a verseny élénkítését, a hitelezési feltételek és kondíciók átláthatóságát. Az említett prioritásoknak megfelelõen a Felügyelet március végén fogyasztóvédelmi vizsgálatot indított harminc pénzügyi intézménynél annak ellenõrzésére, hogy a vizsgálat alá vont szolgáltatók a lakossági hitelezési tevékenységük során alkalmazzák-e a Magatartási Kódex rendelkezéseit. A vizsgálat górcsõ alá veszi a szerzõdés megkötése elõtti hitelezõi magatartásra vonatkozó rendelkezések (így különösen az ügyfelek elõzetes tájékoztatására vonatkozó elvek), valamint a pénzügyi intézmények egyoldalú szerzõdésmódosítását érintõ rendelkezések betartását, azaz, hogy az intézmények a Magatartási Kódexben vállaltak betartásával élnek-e ezen jogukkal és a Kódexnek megfelelõen alakították-e ki az úgynevezett Árazási Elveiket. Az ellenõrzés kiterjed arra is, hogy az intézmények kizárólag a Kódexben meghatározott egyoldalú szerzõdésmódosításra felhatalmazó ok-listában szereplõ feltételek bekövetkezésekor emelnek-e egyoldalúan a hitel kamatán vagy egyéb költségén, illetve, hogy érvényesítik-e az ügyfél számára kedvezõ változásokat is. A Felügyelet vizsgál egyes, a végrehajtási eljárást megelõzõen tanúsítandó hitelezõi magatartásra vonatkozó rendelkezéseket is, például a vételi opció érvényesítésének elvét, továbbá azon elvet, mely elõírja, hogy az intézmény milyen módon lépjen kapcsolatba és tájékoztassa a fizetési késedelembe esett adóst annak érdekében, hogy megelõzze a hitelszerzõdés felmondását. A tisztességtelen általános szerzõdési feltételek elleni fellépés keretében a Felügyelet 12 pénzügyi vállalkozás hitelezési tevékenységét vizsgálta prudenciális és fogyasztóvédelmi szempontból. E vizsgálat során a Felügyelet szakági jogszabálysértések mellett számos olyan általános szerzõdési feltétel alkalmazását tapasztalta, amelyek tisztességtelennek tekinthetõk. A Felügyelet ez idáig egy érintett pénzügyi vállalkozás által alkalmazott szerzõdési feltételek érvénytelenségének megállapítását kérte közérdekû keresettel a bíróságtól, azonban több közérdekû kereset benyújtása is várható a közeljövõben. A Felügyelet a benyújtott közérdekû keresetben olyan szerzõdéses pontokat támad, mint a társaság számára indokolatlanul és egyoldalúan kikötött elállási és felmondási jog; az opciós jog 5 éven túli kötelezõ meghosszabbítása; az adós jogszabály által biztosított valamely jogról való általános érvényû és elõzetes lemondásra kötelezése; a biztosítékok halmozott kikötése és ügyfelek hátrányára történõ érvényesítése; illetve a díjak jogcímében, mértékében és rendszerében tapasztalható aránytalanság. A pénzügyi fogyasztóvédelem terén jelentõs változások történtek, az új jogszabályi rendelkezések és a pénzügyi szervezetek önszabályozása keretében meghatározott vállalások a közjót erõsítõ fontos lépések. Ezek hatékonyságát, gyakorlati érvényesülését a Felügyelet új eljárási lehetõsége, ellenõrzési tevékenysége is segíti. A Felügyelet aktívan kíván élni a megteremtõdött eljárási jogosultságával és a rendelkezésére álló eszköztárral, amelybe a vizsgálatok kapcsán hozott felügyeleti intézkedéseken túlmenõen, adott esetben a közérdekû kereset indítása és a hatósági szerzõdéskötés is beletartozhat. A Felügyelet a hatékony jogérvényesítés érdekében más hatóságokkal és a pénzügyi fogyasztóvédelemben érdekelt további szervezetekkel is együttmûködik. Taksás Katalin fõosztályvezetõ-helyettes PSZÁF, Fogyasztóvédelmi osztály

8 8 A KONTROLL VII. évf. 5. szám Új étkezési, tehát fogyasztási szokásokról Gasztrodömping Ínyencek vagyunk, hiába is tagadnánk. Orvosi tanácsok, dietetikusok intelmei, táplálkozástudósok megállapításai gyakran észrevétlenül szállnak el fejünk felett. A régi igaz, és bölcs mondás mára szójátékká szelídült, miszerint azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk. Nehéz is eleget tenni az egészséges étkezés valamennyi modern követelményének, mikor körülöttünk minden arról szól, mit vegyünk, mit együnk. Igaz, arról is lehet olvasni manapság, hogy szigorú egészségtudorok a káros élelmiszereket egyenesen megadóztatnák, mégpedig nevelési célzattal. Egy EU parlamenti képviselõ érdekes okfejtése szerint országunknak ártunk vele, hogy a válságos idõszakot semmibe véve eszünk, tömjük magunkat, és az EU költségvetését a nagy étvágy igencsak próbára teszi, mert a túlsúly következtében szaporodnak a különféle betegségek, melyek nem kímélik az egészségügyi kasszák készleteit. Éppen ezért az Unió stratégiai célként kezeli az egészséges étkezési szokások meghonosítását. Lehet, hogy e kezdeményezéssel magára marad az egészségügyi, és élelmiszerbiztonsági szakember képviselõ, hiszen máris hangzanak az ellenérvek, miszerint a felvilágosítás az egyetlen üdvözítõ út az étkezési szokásokat illetõen, és semmiképpen nem a szankció, a büntetés kilátásba helyezése. Egyszerûen fel kell ébreszteni az emberek kedvét az egészséges táplálkozáshoz, csak így lehet a világjárványt, a kóros elhízást megakadályozni. A vita korántsem zárult le, a befolyt adóból a javaslattevõ egészségügyi programokat finanszírozna. Akadnak elfogadók, támogatók és tiltakozók, de a javaslatnak leginkább az élelmiszeripar áll ellent, nyilvánvaló kereskedelempolitikai érdekek alapján. Az étkezés mindig mindenütt központi téma, tudósok szerint a helyes táplálkozás nem a gyomorban, nem az emésztõrendszerben kezdõdik, hanem fejben dõl el. Mindenkinek önmagának kell tudni, hogy mi számára a legjobb, legmegfelelõbb táplálék. A baj az, hogy éppen ezt nem tudjuk. És ennek nem az információhiány a legfõbb oka, hiszen annyi jó tanács jut el hozzánk, hogy éppen a bõség zavara gátol bennünket a helyes irány meglelésében. Vacsoracsaták, fõzõshow-k fõ mûsoridõben, sztárséfek fõzõiskolái, receptkönyvek sokasága közt kell eligazodnunk. Amíg Európa egyik részén megadóztatnának bizonyos ételeket, nálunk éppen arról elmélkednek, hogy levédhetne az állam bizonyos étkeket, mert gasztronómiai kincsekként méltók a megõrzésre. A magyar konyhára, a hazai ízekre, tájjellegû ételeinkre méltán vagyunk büszkék. Szakácsaink, cukrászaink gyakran állnak dobogós helyeken a nemzetközi megmérettetéseken. Séf és cukrászkirályok versenyeznek itthon és külhonban, ki tud még jobbat, különlegesebbet, szebbet alkotni, mert bár a nemzetközi gasztronómiában hódít a molekuláris irányzat,- melynek kitalálója ugyancsak hazánk fia, egy magyar származású fizikus, Kürti Miklós - akinek nevéhez új tudományág fûzõdik a konyhamûvészetben, - az ízek, illatok, a külcsín, a dizájn nem megy ki a divatból. Az új irányzat szerint a nagy konyhai varázslatok, már nem a fazékban, a tûzhelyen történnek, a molekulákra bontott étel-összetevõket szintetizálják olyan módon, hogy színben, formában, ízben új ételt nyerjenek. És ez a titok már ipari technológia. Ennek ellenére még él a hagyományos konyhamûvészet, izgalmas ételalkotások születnek, új kompozíciók, ételsminkesek díszítik, cifrázzák az asztalra kerülõ különlegességeket, a belsõ lényeg, és a külsõ megjelenés fontos a fogyasztó számára, a szépség és az ízek násza hódítja meg igazán. A legutolsó kérdõíves felmérésnél mi magyarok az újházi tyúkhúslevest, a töltött káposztát és a madártejet választottuk legkedveltebb fogásainknak. Ezeket követte nem sokkal lemaradva a mákos guba, lecsó, Jókai bableves, halászlé, gulyás. Hagyományos magyar ételek, táplálóak, ízletesek. Minden bizonnyal még sokáig õrzik a magyar gasztronómia hagyományait. Persze mindez nem zárja ki az újat, a megújítva megõrizni elvet sem. Miközben a világ verseng és dúskál a finomabbnál finomabb étkekben, food-stylistek teszik egyre látványosabbá a terített asztal kincseit, már vannak, akik a jövõ, mondhatni a következõ évezred egészséges táplálkozásával foglalkoznak. Ez pedig nem más, mint a személyre szabott táplálkozás. Egyik elkötelezett híve Szûcs Zsuzsanna, dietetikus, táplálkozási szaktanácsadó, aki szerint nem is teljesen új dologról van szó, hiszen már Hippokratész is tudta, hogy a különbözõ emberek számára - életkoruktól, egészségi állapotuktól függõen - más és más ételek, élelmiszerek javasolhatók. Ami valóban új ebben, hogy a szakemberek már számításba veszik az élelmiszerválasztást befolyásoló genetikai adottságokat is. Több éve folynak ezzel kapcsolatos kutatások, melyeknek célja, hogy az egyéni ízlés megértésén, és figyelembe vételén keresztül a fogyasztók igényeit - az íz és tápanyag összetétel vonatkozásaiban egyaránt szolgáló, magas minõségû termékeket lehessen elõállítani. A nutrigenetika az a tudomány, mely vizsgálja, hogy az egyén genetikai adottságai hogyan befolyásolják az élelmiszerválasztást, és arra a kérdésre is választ keres, hogy a táplálkozási tényezõk miként hatnak vissza a génekre, az anyagcserére. Az egyénre szabott táplálkozásnak nagy jelentõsége lehet az egyénre szabott terápia kidolgozásában is, a népbetegségek megelõzési és kezelési lehetõségeinek feltárása révén. Ezen információk birtokában könnyebb alkalmazkodni a természetes életfolyamatok - például az öregedés - vagy a betegségek által kialakult állapotokhoz. Ez a tudományág viszonylag fiatal, egy évtizedes múltra tekint vissza, az emberi genom feltérképezése is csak az elmúlt években történt meg. A táplálkozásgenetikai kutatások eredményei nem csak a szakemberek számára jelentenek sokat, közfelhasználási jelentõségük is nagy. A háziaszszonyok, már ma is gyakorolják az egyénre szabott táplálkozás szabályait, ha például kisgyermek, vagy beteg él a családban, és az õ egyéni igényeikhez kell igazítani az ételek elkészítésének módját. Az étrendi alapelvek elsajátítása lehetséges bárki számára, és a megszokott ételek minimális átalakítása révén könnyen megvalósítható akár laikus számára is az egyénre szabott étkezés gyakorlata. A jövõben, a mindennapi étkezés megtervezését egy család számára megkönnyíti mindenképpen a családtagok genetikai adottságainak ismerete, és figyelembe vétele. Ez az étkezési étkeztetési mód, ami szerint azt esszük, ami génállományunk alapján a legjobb szervezetünknek a gasztronómia legnagyobb marketingeszköze lehet, az egészség ígéretével, mert betegségmegelõzõ hatású lesz, és a már diagnosztizált kórok terápiáját is elõsegíti. Tehát van rá esély, hogy nem is a távoli jövõben az ételünk valóban az életünket jelenti, és nem egyszerûen a jóllakottság érzését, és étvágyunk kielégítését. L.Gy. Milyen a jó sajt? Ha sajt, akkor trappista régen legalábbis így volt, és sokan ma is, fõleg ezt keresik, de a választék egyre bõvül, s a fogyasztási szokások is lassan átalakulnak. Segít ebben a hazai vásárlóknak a minõségi, kézmûves, kíméletesen feldolgozott tejbõl készült és egyedi ízvilágú sajtokat kínáló speciális szakboltok választéka. Mintegy kétezer féle sajt ismeretes, ezek zöme néhány nagyobb csoportba sorolható. A sajt leggyakrabban tehéntejbõl, de kecske-, juh-, vagy akár bivalytejbõl is készülhet. A lényeg mindenképpen a jó minõségû alapanyag és a fajtára jellemzõ, kellõ ideig tartó érlelés. A végeredmény aztán a gyártási, érlelési folyamattól függõen lehet sziklakemény tömb, mint például a kimondottan reszelni való, aromás ízû parmezán, az ugyancsak szilárd Ementáli, vagy hazai változata, a Pannónia. Kevésbé kemény, de jól vágható sajt a parenyica, amely eredetileg juhtejbõl készült, a félzsíros óvári és a fogyókúrázóknak is kiváló sovány köményes fajta. Kimondottan lágy sajt a jól ismert pálpusztai, a camembert és a feta sajt, amely kecske- illetve juhtejbõl készül és saját sós levében kell tárolni. A mascarpone, amit fõleg desszertek készítéséhez használhatunk fel és a szintén édeskés mozzarella a friss sajtok sorába tartozik. Az úgynevezett savósajtokat - mint a ricotta és az orda - a sajtgyártás melléktermékébõl, a savóból kicsapatott fehérjébõl állítják elõ. Külön kategória az ömlesztett sajtok egyre bõvülõ, sokféleképpen felhasználható családja. A hazai ömlesztett sajtok közül az örökérvényû, most is kapható Mackó sajt mellett sokan emlékeznek vissza nosztalgiával a 70-es évek termékére, az édes, csokoládé ízû Mese sajtra, amelynek dobozán a felirat ugyanazokkal a betûkbõl volt megformázva, mint a tévé Esti Mese felirata. Vásárlás elõtt érdemes eldöntenünk, hogy mihez akarjuk majd a sajtot felhasználni: meleg ételekbe, szendvicshez, fondübe, mártásba, felfújthoz, salátához, netán ételek fûszerezéséhez, tésztába, vagy rántani, esetleg desszertek, édességek készítéséhez. A korábbi egysíkú választékot követõen ugyanis mára zavarba ejtõen bõséges a kínálat a nagy élelmiszerboltok hûtõpultjaiban. Gyártanak sajtokat hagyományos és zsírszegényebb változatban, füstöléssel variálhatják, fûszerekkel, például fokhagymával, borssal, köménymaggal, kaporral, cseresznyepaprikával is ízesíthetik. Ha történetesen melegszendvicset ennénk és nem a megfelelõ sajtot választjuk hozzá, könnyen egy gumiszerû képzõdmény kerül a kenyerünkre olvadó, ízletes sajtszelet helyett. Általában a nagyobb víztartalmú és fiatalabb sajtok gyorsabban reagálnak a hõre, s a zsírosak jobban is olvadnak, kevésbé válnak gumissá. A sajtokat két könnyen számszerûsíthetõ tulajdonság alapján sorolják osztályokba. Az egyik jellemzõ a víztartalom illetve a szárazanyag tartalom aránya a sajt teljes tömegében. Minél magasabb a víztartalom, annál puhább a sajt. A sajtok víztartalma általában az idõ elõre haladtával is módosul: amíg a sajt fiatal, addig magasabb, de az érlelés során ahogy "szikkad" csökken, s így nem csak az íze válik karakteresebbé, hanem állaga keményebbé is válik. A másik, könnyen mérhetõ jellemzõ a zsírtartalom. Minél zsírosabb egy sajt, annál lágyabb, omlósabb, rugalmasabb. A zsír mennyiségét, ami a sajt tárolása során sem változik, a szárazanyagban mért zsírtartalomhoz viszonyítják és a sajtok csomagolásán zsír a szárazanyagban jelöléssel tüntetik fel. Ha ez a zsírtartalom meghaladja a 60 százalékot, akkor zsírdús sajtról beszélünk, százalék között zsíros, százalék között félzsíros a sajt, ha százalék közé esik a zsírtartalom, akkor zsírszegény, 10 százalék alatti érték esetén pedig sovány sajtot választottunk. A sajt azonban kényes élelmiszer, ha hosszabb ideig dobozban vagy sajtharang alatt tároljuk, könnyen megpenészedik, vagy kiszárad. Régi, bevált módszer, ha nedves kendõbe tekerjük, de jó megoldás az átlátszó, lélegzõ fólia is. Ideális, ha 5 fok körüli hõmérsékleten várja felhasználását, ezért otthon a hûtõbe tesszük. Fontos azonban, hogy felhasználása elõtt, legalább 2 órával vegyük ki a hûtõbõl, és szobahõmérsékleten fogyasszuk, ellenkezõ esetben ugyanis nem adja ki az ízét. Nem csak azért érdemes sajtot ennünk, mert finom, ízletes és tápláló, hanem azért is, mert sok benne a fehérje és a kalcium. Ez utóbbi csökkenti a csontritkulás kockázatát. A vegetáriánusok számára különösen fontos forrása a B12 vitaminnak, amit egyébként a húsok tartalmaznak nagy mennyiségben. Ráadásul a fogszuvasodás ellen is véd azzal, hogy megakadályozza a fogzománcot megtámadó savképzõdést. Ha mérsékelten fogyasztjuk, a sajt az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás fontos része. A light felirat a sajton azt jelenti, hogy lefölözött, tehát csökkentett zsírtartalmú tejbõl készült, ezért fogyókúrázók is beilleszthetik étrendjükbe. Érdemes tudni, hogy a sajátos ízû kecske- és juhsajtok élettani hatása még kedvezõbb, mint a tehéntejbõl készült sajtoké, mert több kalciumot és vasat tartalmaznak. Szádvári Lídia

9 A KONTROLL VII. évf. 5. szám Fontos szempont a magyar termékek piacra jutása 9 Interjú Szabó Zsolttal, a Parlament fogyasztóvédelmi bizottságának alelnökével Folytatás az 1. oldalról Mivel korai fázisban van, részletesebben nem szívesen minõsítem. Példaként említem, hogy a francia vagy osztrák termelõk sokkal kedvezõbb helyzetben vannak és elõbbre járnak hazai piacukon, de említhetném Szlovákiát is, ahol jogszabályok védik és segítik az ottani termékek piacra jutását. Szándékaink szerint már az elsõ kormányzati intézkedések is nagyot fognak lendíteni a magyar mezõgazdasági termékek helyzetén. - Munkájuk során mit jelent és mekkora súllyal esik latba az áruk, szolgáltatások minõségi elvárása és megõrzése? - Említhetném a génkezelés problémáját, ami állandó konfliktus forrása Európa és Amerika között. róla. nem természetes eredetû. Hiszek abban, hogy a hagyományos mezõgazdasági módsze- Számomra maga a minõség azt jelenti, hogy a termék minél kevesebb olyan adalékanyagot tartalmazzon, amely rekkel megtermelt javak nemcsak elõdeink egészségbiztonságának nyújtottak garanciát. Manapság a különbözõ tartósí- tószerek és állagmegóvók használata elsõsorban a sokezer kilométeres szállítás szempontjait szolgálják. Ráadásul nem is ismerjük pontosan ezeknek az adalékoknak a hatását az emberi szervezetre. Ami a szolgáltatókat és a szolgáltatásokat illeti, szerintem Európában kevés helyen van úgynevezett teljesítménydíj a gáz- és elektromos energiaszolgáltatóknál. Azt hiszem megértek a felülvizsgálatra. Külön figyelmet érdemelnek azok a szolgáltatói szerzõdések, amelyek esetében a fogyasztók, mivel a lakóhelyükön csupán egy ilyen jellegû szolgáltató mûködik, teljesen kiszolgáltatottak. - Az Ön megítélése szerint a fogyasztóvédelem szabályainak újragondolásában milyen szerepet kaphatnak a civil kezdeményezések, mennyire számítanak a civil szervezetekre? - Ha eredményesen és sikeresen akarunk mûködni, elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk a termelõk, az értékesítõk, és funkciónkból adódóan a hétköznapi fogyasztók és az önkéntes fogyasztóvédõk véleményére. A legjobb konszenzus az elégedettség, amelyben mindenki nemcsak megtalálja a helyét, de ott jól is érzi magát. Említhetném mintaként a finn agrárfejlesztést arra, hogyan kell megvédeni piacainkat, fogyasztóinkat és népünk egészségét. - Hogyan próbálják munkára fogni az idõt? Az elképzelések mikorra teljesíthetõk? - Igaz, rendkívüli munkamennyiség elvégzésére vállalkozunk, de bízom benne, összefogásunk és egyetértésünk eredményei hamar meg fognak mutatkozni. Azonnali feladataink között szerepelnek a jogszabályok módosítása és az újak alkotása. Nincsenek kétségeim, hogy maradnak feladataink az év hátralévõ részére is, és jövõre is bõven. Reményeim szerint egy-másfél év múlva piacaink biztonsága, szolgáltatásaink javulása, termékeink kiváló minõsége lesz munkánkra a válasz. Jován nagyobb gondjának. Inkább azt, hogy ma már, a név és a minõség sem képes kivédeni a forgalomcsökkenést. Évtizedeken keresztül, aki a Balatonra tartott vagy jött onnan haza, megállt a cukrászda elõtt, ha másra nem, néhány gombóc fagylaltra. Náluk az elmúlt öt év alatt 60 százalékkal csökkent mennyiségben a forgalom, egy év alatt, pedig több mint 20 százalékkal. A válság hatása erõsen érzõdik: az emberek ma már nem tudják olyan gyakran megengedni maguknak, hogy vasárnap délután cukrászdázzanak. Elek Lenke Cukrászok vagy vegyészek? - Adalékanyagok, pro és kontra Egy régi dal: Jaj, de jó a habos sütemény Mi is van az õ tetején? Mangófagyi mangóból A legutóbbi budapesti cukrászati és sütõipari kiállításon, az UKBA-n akadt a kezembe egy kis füzet. Címe: Cukrászati körkép. Azt hittem, a szakma nem kevés gondjáról-bajáról olvashatok benne, de kiderült, árukatalógusról van szó. Elõször félre akartam dobni, de rájöttem, nagyon is tanulságos. Sõt, ez a kiadvány adta az ötletet ahhoz, hogy nekiveselkedjek a témának: mit is nassolunk mi a cukrászdákban? Már ez utóbbi szó is árulkodó: cukrászati készítményeknek nevezi a katalógus a cukrászsüteményeket. A magyar nyelv szép és érzékletes: a gyûjtõszó mintha azt takarná, hogy nem egyszerûen megsütöttek, megtöltöttek valamit, hanem annál bonyolultabb módon állították elõ. Vagy egyszerûbben? Porból vagy nélküle? A cukrászok többsége szerint ma már nem lehetne a hagyományos módon elõállítani nagy mennyiségben a süteményeket, pudingokat, annyira idõt rabló és kézimunka-igényes mûveletek ezek. Aligha tudná megfizetni a vevõ, mivel sok munkás kellene hozzá (igen, munkás, bármennyire is próbálják manapság eldugni, negligálni ezt a szót) magas lenne a bérköltség, nagyon korán kellene kelniük, ráadásul ma már nehéz beszerezni a régi, hagyományos alapanyagokat. A cukrászok másik reformkörös - csoportja szerint viszont mindez megvalósítható a hagyományos módon is. Igaz, akkor nehezebb lenne a munka, de egészségesebb a végeredmény, kevesebb mûanyag, félkész por, keverék kerülne a termékekbe. Ismét ellenvélemények: a vevõ ma már nemcsak és nem elsõsorban a régifajta sütiket, fagyikat keresi, hanem vágyik az új ízekre, érdekesebb kompozíciókra. - Biztos? A Hupikék-törpikék nevû, a világos türkizkék azzurro ízpaszta, meg a bélisz ízpaszta vajon kiket vonz? A terjedelmes listából megtudhatjuk azt is, hogy se szeri se száma a fagylaltporoknak, ízesítõpasztáknak, koncentrátumoknak, variegatoknak, folyadékos aromáknak, lédig bevonó masszáknak, vízben oldódó aromáknak, jégkása színezõknek, fagyaszthatórugalmas piskótalapoknak, kötõanyag nélküli por alakú ízesítõknek, tejbázisú krémesítõknek, savóporoknak. De tudjuk-e, mik ezek? Bizonyára nem károsak, hiszen engedélyezte forgalmazásukat az illetékes élelmiszerhatóság. Hogy mennyire hizlalnak, mekkora bennük a fehérje vagy szénhidrát tartalom, mennyi a tartósító, azt azonban nem ártana tudatni. Az olaszok diktálnak Régen is használtak vanília rúd helyett vaníliás cukrot, meg sütõport, részei voltak a jobb háziasszonyok éléskamrájának. De a kemikáliák so- ra nagyjából ezzel véget is ért. Ám a cukrászok szerint nem lehet megállítani a fejlõdést, s amit az olaszok kitalálnak, az elõbb-utóbb úgyis bejön ide. Márpedig Olaszország e téren a trend diktáló nagyhatalom. A legutóbbi kiállításon egymást érték a gyönyörû fagylaltpultok, a szivárvány minden színében (festékében) játszó hideg nyalatok, de ezek csak illusztrációk voltak a porokhoz, amelyeket hatalmas mûanyag bödönökben kínáltak. Hogyan vélekednek minderrõl a cukrászok? A tíz legjobb magyar cukrászda vezetõi közül kettõt kérdeztem meg. Az Andrássy úti Lukács cukrászdában Devin Ticmantis kanadai cukrász szerint a kézmûves cukrászatban az adalék anyagok felhasználása nem kötelezõ és a magára adó és minõséget elõállító cukrász nem is használja fel ezeket. A jó minõségû termék nem kíván kémiai anyagokkal, elemekkel való kiegészítést, amelyek csak a megjelenést, a designt, a látványt erõsítik, de aki hozzáértõ, az rögtön látja, hogy az édesség nem természetes anyagból készült. Az állagjavító, habosító és színezõ anyagok felhasználása az eltarthatósági idõt növeli, a látvány hangsúlyozásán kívül. Akik ezeket használják, tovább tudják a terméket tartósítani, eladni. A Lukácsban a fagylalt abból készül, aminek hívják: a mangófagyi például mangóból, amit maguk vesznek, tisztítanak meg és fagyasztanak le. A cukrász világszövetség magyar elnöke, Pataki János, a legendás érdi Pataki Cukrászda tulajdonosa nem a porok felhasználását tartja ma a szakma leg- Desszertdivatok: kicsi, érdekes, egyedi Amint az egyik kereskedelmi magazin fogalmaz, ma a legdivatosabb desszerttrendek kulcsszavai közé tartozik a nosztalgia, a szívószál és az interaktivitás. Ezek meglepõ fogalmak voltak legalábbis eddig a cukrászat világában, de nemcsak az ízlés változik, hanem a technológia is. A vendéglátóhelyi fogyasztó mindinkább élményorientált. Fontos számára a megbecsültség, az egyedileg kezeltség érzése. Mindehhez kevésbé illik az a gyakorlat, hogy egy darabot kap valamibõl legyen az egy tortából kivágott szelet vagy egy kocká- nyi máglyarakás. Igényli az egyedileg díszített tányért, az önmagában is teljes süteményt állítja a Trade magazin szakírója. A látvány minden eddiginél fontosabb. A food styling a cukrászdának is meghatározó részévé vált. A desszertek sztárjává váltak a fagylaltok, sörbetek és az egészségtrendbe illõ mélyhûtött joghurtok. Új ízek, új stílusok és kreatív tálalási módszerek kápráztatják el a vendéget, és a nagyon hideg nyalánkságok fontos elemeivé váltak a tányérdesszerteknek is. Az iható vagy szívószállal is fogyasztható desszertek sikere fõleg azokaz igazolja, akik szerint a jövõ a különféle konzisztenciájú, sõt halmazállapotú édességeké. A fagylaltoknak, jégkrémeknek már nem csak a díszítéséhez használnak szilárd hozzávalókat, hanem bele is keverik õket. Az innovatív cukrász ugyanazt az alapanyagot képes roppanós, krémes, habos és még féltucatnyi más formában beletenni egy luxussüteménybe. A kicsi szép és megfizethetõ: ez a másik trend. Hódítanak a különbözõ kisadagos koncepciók. A recessziós idõkben mind több étte- rem kínálatában tûnnek fel a mini édességek: Azt sem szégyen bevallani a pincérnek, hogy a tányérdesszertet ketten fogják a vendégek közül megkóstolni. Az interaktivitás fogalma már évek óta jelen van, elsõsorban a csokoládéfondü formájában, de másutt is feltûnik a mártogatás, öntés, rétegezés, amelyet a vendég feladatának tekintenek. A nosztalgia a retró iránt itt is erõs, de nem elsõsorban a kiadós nehéz nagymama sütiket takarja, hanem inkább a régi sütemények korszerû újragondolását.

10 10 Szúnyog- és rovarriasztók A KONTROLL VII. évf. 5. szám Kényelmünk és egészségünk érdekében Itt a tavasz, nemsokára a nyár is. Zöldbe burkolózik, és virágba borulnak a kertek. Minden színesebb lesz. Felcsendül az élet, a madarak seregeinek csivitelése és a bogarak rajainak zümmögése töri meg a tél tovatûnt csendjét. Az erdõk, mezõk, hegyek és tavak világa megtelik élettel. Ennek a csodának azonban vannak árnyoldalai is, hiszen nem minden élõlény, oly kedves és szeretetre méltó, egyikük-másikük kifejezetten kellemetlen számunkra. Most nem a haszonnövényekre veszélyt jelentõ kártevõkre gondolok, hanem a kellemetlenkedõ, vérszívó rovarokra. Legfõbbképpen a szúnyogokra, mivel ezek a kis jószágok képesek a leginkább megkeseríteni életünket a csípésük, ill., azok káros mellékhatásaként jelentkezõ viszketés által. A legújabb kutatások megerõsítették, az egykoron csak feltételezésnek minõsülõ véleményeket, miszerint a szúnyogok különbözõ baktériumos és parazitás fertõzéseket is képesek terjeszteni. Nem a moszkitók az egyedüli kellemetlenkedõk, hiszen hasonló negatív élményeket okoznak a vízpartokon a böglyök. Nem is beszélve, az atkák rendjébe tartozó kullancsokról, melyek halálos betegségek hordozói is lehetnek. Nem érdemes felsorolni a természet ránk nézve kellemetlen összes lényeit, vagy apró szörnyetegeit, van belõlük bõven. Nem gondolom azt, hogy véglegesen hadat kellene üzennünk nekik, hiszen a bioszférának õk is fontos tagjai, mint bármely más faj, függetlenül attól, hogy éppen milyen az abban betöltött szerepük. A mi feladatunk a kellemetlenkedõk környezetünkbõl való kizárása, vagy esetleg testünktõl való távoltartása. Cselekedeteink ne az értelmetlen pusztításnak legye- nek eszközei, hanem a tudatos környezetgazdálkodásnak, a rendszer tudatos, kontrollált változtatásának. Ennek érdekében történnek a lokális permetezéses rovarirtások, melyek sok esetben szükségesek is az emberi életfeltétel megõrzésének érdekében, vagy gazdasági okok miatt. Gondoljunk csak a Balatonra, mint nyári üdülõövezetre, ahol olyan körülményeket kell teremteni, melyek nem késztetik a vendégeket, látogatókat a menekülésre. Itt is fokozott figyelemre van szükség, mivel a szúnyogirtást nehéz alfaj-specifikusan végezni, ezért ennek a mûveletnek nemcsak a közismert nevén, gyötrõszúnyogok, hanem, az ártalmatlan árvaszúnyogok is áldozatul esnek. Az árvaszúnyog nagyon jelentõs hal-és madártáplálék. Nem rovarirtás, rovarriasztás Témánk a vérszívók magunktól, ill. otthonunktól való távoltartásának egyéni, személyesen minket védõ eszközeirõl és módszereirõl szól. Egy kis háttérismeret keretében szeretném bemutatni az ismert módszereket, megoldá- sokat, megemlíteni a népi praktikákat is a jó vásárlás érdekében.elõbb azonban tisztázzuk az alapfogalmakat! A riasztás, nem azonos az irtással. Ugyanis léteznek rovarirtó berendezések, melyek az esetek többségében nem a távoltartás eszközét alkalmazva érik el eredményüket, hanem inkább az odavonzás, csalogatás alapelvét használva, ejtik pusztító csapdába azokat. A szanaszét szálldogáló vérszívók egy helyre való csoportosítása, már eleve egyfajta távoltartást is jelent. Vannak olyan csapdák, melyek nem azonnali pusztítást végeznek, s vannak olyanok, melyek egyszerûen csak kalodába zárják a rovarokat. Az ilyen berendezések hátránya, hogy hasznos, vagy ártalmatlan, védett rovart is elpusztíthatnak. Ennél sokkal hatékonyabbak a rovarriasztó eszközök, ill. készülékek. Nemcsak hatékonyabbak, hanem szelektívebbek is. Fajspecifikusabbra lehet azokat kifej- leszteni a megfelelõ biológiai, biokémiai kutatások eredményeit alkalmazva. Az elsõ és legõsibb, a kémiai alapelvû riasztási módszer Bizonyos növények képesek olyan alkaloidákat termelni, melyekkel egyes rovarfajokat biokémiai módon tudják távol tartani maguktól. Ilyen például, a kávé, a dohány, a levendula. Ezen növények nedvei a kipárolgás által, a levegõben terjedve, a rovar számára érzékelhetõk, nemcsak kellemetlenek, hanem kifejezetten mérgezõ hatásúak is egyes fajokra nézve, így azok igyekeznek a legtávolabb tartózkodni a veszélyforrástól. Nemcsak a szúnyogok esetén van ez így, gondoljunk pl. a gyapjú ruhákra nagy veszélyt jelentõ moly- lepke hernyójára, amely a gyapjú készítményben képes kárt okozni. A molyok távoltartásának sok kémiai módszere van. Sokaknak a naftalin az elsõ, ami eszébe jut. A régi népi bölcsesség a természet laboratóriumából válogatott és így a megfigyelések alapján, a levendulavirágot alkalmazta. Napjainkban rene- szánszát éli a levendulavirágos molyriasztó. Régebben kis szövettasakba helyezték el kiszárítva. Ma már, a modern háztartások igényeihez igazítva, formatervezett kazettákba, vagy illóolajos párologtató berendezésekbe töltve kerül forgalomba. Ebben az esetben pozitív mellékkörülmény, hogy még kellemes levendulaillatot is biztosít a légtérben. A kávé alkaloidja, a koffein kiváló rovarirtó és riasztószer. Ez ugyancsak igaz a rokonvegyületekre is, mint például a teofillin- és metilxantin csoportok. Ilyen tartalommal rendelkezik a tea, a kakaó, valamint a kóla üdítõitalok is. Hatásos a dohánylevél nikotinja, illetve kifõzött, vagy kipréselt leve. Mindennél átütõbb erejû a szúnyogûzõ gyûjtõnéven ismert, kiskertekben is gyakran, tudatosan ültetett citronella tartalmú, nárdusfû nevû növény, melynek illóolaját a modern berendezésekben felhasználják. És ha már a növényi eredetû illóolaj is szóba került, akkor elengedhetetlen, hogy megemlítsük az egyik egyre elfogadottabbá váló biológiai szúnyogriasztó módszert. Családi házak környékén, kiskertekben, balkonokon nagyon elterjedt az élõnövényes rovarriasztási eljárás. Különösen nagy divatja van a latin nevén Cymbopogon Nardus-nak nevezett, Ceylonon õshonos pázsitfûfélének. Közismert nevén citronella, míg népiesen egyszerûen csak szúnyogûzõként ismeretesek. Levelének illóolaja kellemes citrom illatú. Feldolgozva aromalámpásokba párologtatási célú olajokat, aromafürdõket, masszázs, szauna, bõrés körömápoló, valamint kozmetikai termékeket, s a témánk szempontjából legfontosabb dolgot, szúnyogriasztó készítményeket gyártanak. A növény önmagában, kertben elültetve is hatásos. Azonban naiv dolog lenne azt képzelni, hogy két-három tõ elültetésétõl több kilométerre fognak elmenekülni a csípõs rovarok. A növény leveleinek természetes kipárolgása nem olyan intenzív hatású, mint azok kipréselt nedveinek szabad térben való párologtatása, ezért csak nagyobb mennyiségû palánta elültetése hozza meg a kellõ eredményt. Sokan ezt a tényt figyelmen kívül hagyják, ezért csalódnak. Ugyanilyen hatású a Plectrantus is. A kémiai rovarriasztás a legrégebbi gyökerekkel rendelkezik. Az elv kivitelezésének alapvetõen két módja létezik. Az egyszerû kényszerpárolgásos megoldás, valamint az elektromos párologtatásos. Szúnyog- és rovarriasztó krémek - A kültéri felhasználásnak egyik leghatásosabb eszközeit a fõleg kémiai elven alapuló módszerek jelentik. Ide tartoznak a különbözõ szúnyog és rovarriasztó krémek, sprayk. Ezek a készítmények kimondottan távoltartásra szolgálnak, és nagyon hatásosak. 2-6 órán keresztül képesek megkímélni a felhasználót a rovartámadásoktól. Közkedvelt a horgászok, természetjárók és természetfotósok között. Némelyik készítmény bizonyos eset- ekben okozhat allergiás reakciókat egyes embereknél, vagy a bõrre való permetezés közben nyálkahártya irritációt, ha valaki belélegezné. Végleges egészségkárosító hatásuk azonban nincs. Az ilyen, bõrfelületen alkalmazandó rovarriasztó termékek nem minden összetevõjükben szintetikusak, tartalmazhatnak természetes alapanyagokat is. Ilyen például a citronella kivonat. A füstölõk Nemcsak a bõrfelületre felhordható, kémiai riasztókészítmények ismeretesek, hanem olyan eszközök is kerülnek kereskedelmi forgalomba, melyek egy kis területen belül lehetnek hatásosak, és nem kell tartani az allergiás reakci- szó, de a technika fejlõdésével megjelenõ, új praktikus alternatívák háttérbe szorították a rovarriasztó füstölõket. Pedig ez is egy õsi módszer. Modernebb az akusztikus riasztás A kémiai rovarriasztástól, irtástól teljesen eltérõ módszer az akusztikus technika. Nem olyan hatásos, mint a kémiai mód, de elég szelektív. Lényege, hogy egy bizonyos nagyfrekvenciás hanghullámot keltve egyes rovarok távol tarthatók. A szúnyogokra nézve kimondottan hatásos. Ezek csak riasztó hatásúak. Nem pusztítanak el egyetlen kártevõt sem. A rovarok érzékenyek a levegõben terje- Citronella, szunyogûzõ és egyéb növényi alapú szúnyogriasztó készítmények dõ hanghullámokra. Ezek kis hatókörû, kisméretû berendezések. Ma már a legkülönfélébb formában kaphatók. Kulcstartó, övre, vagy ingzsebre csíptethetõ, esetleg zsebben hordható kivitelben. Elektromos mûködtetésûek, ezért áramforrást igényelnek. Általában elemes üzemûek, de vannak napelemes-akkumulátoros táplálásúak is. Fõleg hor- Elektromos és elektromechanikus, ventillátoros rovarcsapdák óktól sem. Ilyen eszközök Ezek általában spirális formájú, lassú parázslással leégõ tekercsek. Meggyújtva lehet üzembe helyezni, majd eloltva kikapcsolni. Nemcsak a keltett füst, hanem a gyártás fo- gászok kedvelik a napelemes verziókat, mivel nem igényelnek elemcserét, így nagyon gazdaságosak. Nappali fénynél, amikor még nem aktívak a szúnyogok, a készüléket napfényre helyez- Kémiai rovarriasztók (spray, krém, készülék) lyamán, a lassan égõ tekercsbe kevert kémiai anyagok is felelõsek a rovarok távoltartásáért. De sokak arra panaszkodnak, hogy a ruhájukat befüstöli. Való igaz, hogy a ruházat nagyon könnyen megköti az égéstermékeket és még mosással is nehéz azokat eltávolítani. Nemcsak a ruházat, hanem a hajzat is beveszi a kellemetlen szagot. Hatásossági szempontból nem lenézendõ alkalmazásról van Mûködési elvük nem nagyon bonyolult. Egy elektronikus oszcillátor, segítségével, a csípõs rovarok számára zavaró, khz frekvenciájú hangot állítanak elõ, majd azt, egy kisméretû, piezokeramikus hangszóró segítségével kisugározzák a környezetbe. A berendezések hatásosságát illetõen a vélemények igen megoszlóak. Mindenesetre még a gyártók is elismerik néhány esetben, hogy hatásfokuk alacsonyabb a kémiai riasztókénál. Azonban, azok számára, akik nem alkalmazhatják a kémiai termékeket a bõrfelületükön, megfelelõ alternatívát jelenthetnek. Az alacsony hatásfok oka a kis energia felvételre való törekvés. A nagyobb hangerõhöz ve feltöltõdnek a beépített akkumulátorok. Este, mikor a rovarveszély realizálódik, a villamos táplálás az akkukról történik. Az energiatárolók általában egy teljes éjszakán át képesek megbízhatóan mûködtetni a készüléket. A horgászok, vagy kempingezõk számára gyártott, multifunkciós lámpákba már eleve beépítették az akusztikus szúnyogriasztót. nagyobb áramfelvétel, így rövidebb akkumulátor-élettartam is tartozik. Mivel a gyártók a miniatûr készülékek esetén a minél nagyobb üzemidõre törekednek, ezért az a hatásfok rovására megy. Azonban más oka is van a hangerõ bizonyos korlátok között tartásának. Az állatok hallása rendkívül fejlett. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a hallás érzé- kenyebb, hanem a hangfrekvenciás átviteli sáv is szélesebb, és a tartomány magasabb. Ebbõl eredõen az akusztikus, szúnyogriasztó készülékek 20kHz feletti, ultrahang irányba terjedõ hang- tartománya nemcsak a szabadban, vadonban élõ, hanem a háziállatok nyugalmát is zavarhatja. Rovarcsapdák Nagyon hatékonyak a különbözõ rovarcsapdák. Ezeket nemcsak kempingezõk, hanem a vendéglátó-ipari egységek is nagy elõszeretettel használják. Ô

11 A KONTROLL VII. évf. 5. szám 11 Ultrahangos, akusztikus szúnyogriasztók A rovarcsapda készülékek az esetek többségében fénycsapdák. Egy UV fényt kibocsájtó, ultraviola fénycsõ, vagy lámpa biztosítja a csalogató fényt. Ezzel a megoldással nagyon nagy hatásfokkal lehet a szanaszét repkedõ rovarok, így a vérszívók egy térrészre való koncentrálását megvalósítani. Az UV fény a rovarokat közvetlenül a fényforráshoz csalogatja, ahol valamilyen módszerrel csapdába ejthetõk. Az elektromechanikus gépek egy kis ventilátor segítségével beszippantják a fény közelébe repülõ parányi ragadozókat, és egy gyûjtõtartályba helyezik. A rovarok szempontjából ennél drasztikusabb módón látják el a feladatukat a tisztán elektromos elven mûködõ, nagyfeszültségû csapdák, mivel azok villamos ívgyújtással, egyszerûen elégetik õket. Az elszenesedett maradványok egy gyûjtõedénybe esnek, mely könnyen üríthetõ. Tulajdonképpen két magasfeszültségû (3-5kV) potenciálon álló fémháló helyezkedik el a fényforrás körül, melyek közé berepülve a rovar lecsökkenti az átütési szilárdságot. Vagy a rovar szárnya zárja rövidre a két fémhálót, vagy egyszerû áthúzással történik a villamos ív kialakulása, a kártevõn keresztül, miáltal az elég, elszenesedik. Az ilyen rendszerû készülékek a felhasználók miatt, megfelelõ védõráccsal vannak ellátva az áramütés elkerülésének érdekében. Azonban villamos szempontból vezetõ anyagokkal, fémes tárgyakkal való benyúlás ellen technológiai okokból nem biztosíthatók, ezért gyerekek számára elérhetetlen helyre kell helyezni. Sokan láttak már ilyen készülékeket yacht klubokban, vitorlás hajó kikötõkben, szabadtéri éttermi részeken, vendéglátóhelyeken nyári szezonokban. A magasfeszültségû, villamos ívkisüléses elven mûködõ rovarcsapdák nemcsak nagy méretekben, hanem kisebb kivitelekben is kaphatók a szaküzletekben. Elemes táplálású változatok nem készülnek, mivel nem lenne gazdaságos üzemeltetésük. Kimondottan hálózati táplálás az elterjedt, de ez nem jelenti azt, hogy nem léteznének más feszültségszintekre méretezett kivitelek speciális alkalmazások esetére. Szúnyog és rovarriasztás otthon A belsõ térrészre korlátozódó szúnyog, ill. rovarriasztás/irtás már egy teljesen más kategóriába tartozik. Az elõzõ gondolatokhoz visszatérve, a rovarcsapdák bármilyen fajtáját nagyon gyakran alkalmazzák a lakótérben is. Ez teljesen megfelelõ alkalmazási terület, de sokkal gyakoribb a kémiai rovarriasztás. Itt is kétféle mód lehetséges: Az egyik az ún. illóolajos, természetes párologtatású módszer. A másik és legelterjedtebb út, az elektromos párologtatású megoldás. Ennek is többféle változta, fajtája létezik. Vannak folyadékos berendezések, amelyek villamos fûtéssel illóolajokat és egyéb környezetbarát, egészségre ártalmatlan kémiai anyagokat, párologtatással, folyamatosan a légtérbe juttatják. Hátrányuk néha, a készülék közvetlen közelében lévõ tárgyakon kicsapódó, párologtatott folyadék. Ezt a hatást Modern szúnyoghálók Szúnyogriasztó készülék kellékek lehet csökkenteni a párologtatási mennyiség leszabályozásával. A leírásokban a gyártók feltûntetik, hogy mekkora térben hatásosak. A nagyobb szobában több berendezés jelenti a megoldást. Villamos fogyasztásuk csekély, néhány Watt. Léteznek párologtató-lapkás eszközök is. A módszer lényege ugyanaz, a méretezésük is azonos módon kalkulálható. Viszont nem hagynak nyomot a közeli tárgyakon, mivel a kémiai anyagokat egy kis lapkába diffundáltaják. Hátrányuk a lapkák rövid élettartama, ami általában egy éjszaka. Másik hátrányuk, hogy vizuálisan nem követhetõ a hatóanyag fogyása, csak a használati idõbõl kalkulálható, vagy a rovarok légtérben való megjelenése lehet árulkodó jele a lapka elhasználódásának. Másik, még igen új innovációnak tekinthetõ megoldás a pasztillás utántöltõ, melynek lényege, hogy szilárd állapotban, kristályosított formában van kialakítva az utántöltõ. Pasztilla alakban kell behelyezni a riasztóanyagot a készülékbe. Ily módon sokkal nagyobb mennyiségû hatóanyagot lehet kis helyen koncentrálni, ezáltal hosszabb ideig párologtatni. Tulajdonképpen a folyadékos és a lapkás megoldások elõnyeit ötvözi azok hátrányai nélkül. Hogy melyik a jobb, azt tulajdonképpen nem lehet eldönteni, mert mindegyiknek megvan a maga elõnye és hátránya is. Inkább az alkalmazás módja dönti el a választást. Felelõsséggel nem is lehet egyikük mellett sem állást foglalni. Ha betartjuk az elõbbiekben tárgyalt, fõ alkalmazási területekhez méltó megoldások szabályait, akkor nem fogunk semmiképp sem csalódni választott eszközünkben. Mindezek mellett is hasznos lehet a szakeladók véleményének kikérése, akik sok segítséggel szolgálhatnak a döntésben a vásárlás elõtt. A védekezés ára Mindig nagyon fontos a vételárakról beszélni. Ebben az esetben egyszerû az ársáv behatárolása, mivel a riasztó és csapda/irtókészülékek közel egységes tartományon belül mozognak. Hozzávetõlegesen az Ft közötti intervallumon belül már elérhetõk a legszerényebb igényeket kielégítõ és a legkomfortosabb készülékek is. A kémiai elven mûködõ eszközök, készülékek utántöltésére szolgáló folyadékok, lapkák, pasztillák, valamint a rovarcsapdák UV lámpáinak árkategóriája átlagban Ft között mozog. Nem értendõ ide az egyes áruházláncok, kereskedelmi hálózatok, vagy gyártók akcióit, amikor utántöltõ egységcsomagot kínálnak a vásárló számára kedvezõ áron. Már úgy elszakadtunk környezetünktõl, hogy a lakószobánk klímáját idézõ körülményeket szeretnénk teremteni magunk köré a természetben is. Ennek ellenére mégis vágyunk vissza annak megnyugtató csendjébe, hogy feloldódjunk harmóniájában. Paradox módon, ennek érdekében nem vagyunk hajlandóak elfogadni az esetlegesen velejáró kellemetlenségeket. Ez még nem is lenne nagy hiba, ha mindig szem elõtt tartanánk, hogy a legfontosabb szempont a természettel való egyensúly megtartása, annak védelme, mert, ha önös érdekeink által elpusztítjuk azt, akkor nem lesz többé, mit élvezzünk, és a kialakított mesterséges világunk is feleslegessé válhat Balogh Dezsõ A webáruházak fejlõdésének nyertesei a kézbesítõ cégek lehetnek Webáruházak és a fogyasztói bizalom A folyamatosan bõvülõ hazai e-kereskedelem egyik legnagyobb feladata a mai napig a fogyasztók bizalmának elnyerése. Ebben, nem csupán a különbözõ fizetési módoknak, hanem az áruk vásárlókhoz történõ eljuttatásának is komoly szerepe van. Miközben a piac áttekinthetõsége, az árak gyors összehasonlíthatósága megköveteli az alacsony költségeket, a termékek szinte azonnali és pontos kiszállítása alapvetõ elvárás lett. A személyes átvétel helyett, - elsõsorban a nagyobb értékû áruk esetén - hódítanak a futárszolgálatok, közülük is azok, amelyek gyorsak, olcsók és megbízhatók. Az új tendencia kiutat jelenthet a válságos napokat élõ iparág számára. A legfrissebb kutatások szerint hazánkban is egyre népszerûbbek az online web áruházak. A Kutató Centrum és a MASMI Hungary Piackutató most nyilvánosságra hozott adatai szerint a éves korcsoport legalább hetente internetezõ körének 12 százaléka havi rendszerességgel vásárol a világhálón, és ezek a számok folyamatosan növekednek. Az NRC E- Commerce Trend Report 2009 tanulmányából az is kiolvasható, hogy a hazai e-kereskedelem slágerterméke még mindig a könyv, de elõkelõ helyen szerepel a meleg étel, a számítástechnikai és szórakoztató elektronikai cikkek és a ruhanemûk is. Ha nem cseng ismerõsen ez a fogalom, nem véletlen, hiszen eredetileg charity shopnak hívják ezeket a speciális boltokat. Magyar neve még nem honosodott meg, jótékonysági, vagy adományboltnak nevezhetjük. A charity shop nyugaton olyan bolthálózatot jelent, amelyet különbözõ non-profit szervezetek mûködtetnek, hogy az ezekbõl befolyó bevételek is hozzájáruljanak a mûködésükhöz. Ezek az üzletek lényegesen különböznek a nálunk is jól ismert second hand (másod kézbõl, azaz használt holmik) turkálóktól, amelyekhez a bálák kereskedelmi cikként érkeznek. Az adományboltokba az árukészlet kereskedelmen kívül, közvetlen adományokból érkezik: megunt, fölöslegessé vált, de még jó állapotban lévõ, használható holmikat adnak magánszemélyek. Az adományboltok önkéntesek segítségével veszik át az érkezõ adományokat, például játékot, ruhanemût, háztartási eszközöket, konyhai kisgépeket, könyveket, dísztárgyakat, majd ezeket átválogatják, rendszerezik, Fontos az olcsóbb ár és a megbízhatóság Karitatív célú hasznos szolgáltatás és olcsón árusítják. Most már, Magyarországon is van adománybolt: Budapesten, az Oktogon közelében ugyanis nemrég megnyílt az elsõ hazai charity shop. Ezt az üzletet a Kórházi Önkéntes Szolgálat Alapítvány hozta létre. Ez a közhasznú szervezet azért jött létre, hogy a kórházak túlterhelt ápolóit tehermentesítse önkéntes segítõvel, akik egy ingyenes felkészítõ tanfolyamot követõen veszik ki a részüket a kórházi munkából: felkeresik a kórtermekben fekvõ betegeket, ha igénylik, beszélgetnek velük, vagy mesét olvasnak a gyerekeknek, rajzolgatnak velük, lelki támaszt nyújtanak a betegeknek és hozzátartozóiknak, segítenek az étkezésben, megitatják, aki szomjas. Mindig adódnak apróbb kérések, amiknek teljesítésére az elfoglalt személyzetnek nincs ideje, energiája, az önkéntesnek viszont igen: például kiszellõztet a kórteremben, segít az ágyazásban, elkíséri a beteget a mosdóba, labor- vagy egyéb vizsgálatra, együtt van vele a mentõ megérkezéséig, szükség esetén Az internetes áruházak, úgy tûnik, a portékák kézzelfoghatóságának hiánya ellenére is sikerrel veszik fel a versenyt a nagyobb, hagyományos kereskedésekkel. Ennek hátterében a kényelem mellett elsõsorban az áll, hogy az online boltok üzlethelyiség és kiszolgáló személyzet nélkül, sokszor ugyanazt a terméket kedvezõbb áron kínálják, ráadásul a jó vétel a könnyû árösszehasonlítás miatt gyorsan beazonosítható. Ezen a ponton válik kardinális kérdéssé a termék eljuttatása a fogyasztókhoz, hiszen azon túl, hogy a szállítási költség kisebb értékû áruk esetén a tranzakció komoly részét teheti ki, a vásárlót visszariaszthatja, ha a terméket bizonytalanul, vagy csak hoszszú idõ után veheti kézbe. A gyorsaság, a pontosság és az alacsony díjszabás azonban olyan elvárások, amelyeket egy ponton túl, már csak a munkafolyamatok optimalizált megszervezésével, illetve automatizálással lehet elérni. Egy angliai futárszolgálat esete ugyanakkor azt példázza, hogy apró változtatások is komoly fejlõdést eredményezhetnek. Ez a vállalat például olyan vonalkód-rendszerre váltott, amely a gyorsaság növelése mellett a megbízhatóság és pontosság új szintjét biztosítja a vállalat számára. A brit példa is jól mutatja, hogy egy ilyen, idõ és minõség-érzékeny iparágban, mint a kézbesítés, a korszerû folyamatok elengedhetetlenek. nyilatkozta a vonalkód nyomtatókat szállító Citizen Systems regionális vezetõje, Mészöly Imre. A gyorsan és hibátlanul elõállított, szélsõséges körülmények között is tökéletesen olvasható címzés, valamint a küldemények automatizált nyomon követése nemcsak idõben, de pénzben is jelenthet megtakarítást, ami akár el is döntheti a versenyképességért vívott küzdelmet. Az online vásárlás a futárszolgálatoknak biztosít munkát Megnyílt az elsõ hazai adománybolt Magyarországon a GKI enet felmérése szerint, ban a megrendelt áruk kiszállítása a vásárlások közel felénél, 47 százalékánál, valamely futárszolgálat közremûködésével, a tranzakciók 45%-ánál személyes helyszíni átvétellel történt. Ezek az adatok jól tükrözik az üzletek és a fogyasztók szállítási alternatívákkal szembeni minõségi/gyorsasági, illetve megbízhatósági elvárásait, és arra is rámutatnak, hogy megfelelõ hatékonyság mellett dinamikus növekedési potenciál kínálkozik a kézbesítõ cégek számára. E. L. telefonál a családjának. Közremûködik az ebéd- vagy a vacsoraosztásban is. Esetenként tolmácsolja a beteg kéréseit az ápolónak, az orvosnak. Sok kórházban nehéz tájékozódnia a beérkezõ betegnek, vagy hozzátartozójának, ilyenkor is elkél a segítség. Az elsõ hazai adománybolt neve, a KÖSSZ, a Kórházi Önkéntes Szolgálat Alapítvány nevébõl ered. A bolt mûködése egyszerre három célt is szolgál: a boltot felkeresõk jutányos áron vásárolhatnak használható holmikat, mellyel egyúttal nemes célt támogathatnak, hiszen a bolt bevétele a Kórházi Önkéntes Szolgálat Alapítvány tevékenységét támogatja. Végül, de nem utolsó sorban a fölöslegessé vált holmik nem az utcára, vagy a kukába tett hulladékok mennyiségét növelik, hanem új felhasználóikhoz kerülhetnek. Az Alapítvány célja, hogy a késõbbiekben egy adománybolt-hálózatot építsen ki, mindannyiunk javára. Hiszen a megunt, régi holmi másnak új és értékes dolgot jelenthet! Szádvári Lídia

12 12 A KONTROLL VII. évf. 5. szám A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai A klubok havi beszámolóiból, helyhiány miatt a jelentõsebb panaszokat közöljük, de mindegyikkel foglalkozunk. TU-MÚOSZ Fogyasztóvédelmi Újságíró Klub Izgalmas témával kezdjük az idei Párbeszéd a fogyasztók tájékoztatásáért sorozatunkat. Ez alkalommal egy mindenkit - pénztárcájában és önérzetében is - érintõ sajtó-kerekasztal beszélgetést szervezünk Tényleg csalhate a villanyóra? címmel. A május 14.-én óra között megrendezésre kerülõ sajtó-nyilvános szakmai konferencia célja, hogy rávilágítson, egyben vitát indítson egy fontos társadalmi kérdésben valóban manipulálhatja-e bárki a mérõórák mûködését? Mit tehetünk a nagyszolgáltatók egyoldalú, sokszor kíméletlen döntéseivel, és ránk rótt számláikkal szemben? Tárgyalásokat folytattunk a konferenciát kezdeményezõ Társadalmi Unió elnökével, valamint Balogh Dezsõ okleveles villamosmérnökkel, a NFH nyugalmazott fõtanácsosával, aki a témában az A KONTROLL újságban megjelent, nagy érdeklõdést kiváltó cikket szakértõként jegyzi, és egyben vállalta a sajtó-kerekasztal beszélgetés vitaindító-moderátori tisztét is. A programterv összeállításakor felkértük Herczog Edit EP képviselõt, aki a témához szorosan kapcsolódó, "Egységesített és érthetõ energiaszámlákért Európában címmel készül felszólalással, beadvánnyal az Európai Parlamentben. Az EP képviselõnõ elfogadta felkérésünket, és hozzászólóként részt vesz a kerekasztal-beszélgetésen. Az elkészült invitálókat eljuttatjuk címanyagainkra, és szakmai partnereink hírleveleiben, weboldalain is közzétesszük. dr. Mérõ Éva klubvezetõ Vajda Várta programszervezõ Dél-alföldi régió A bejelentések zöme a változó fõtt- füstölt kötözött sonka, a tojás, szándékos ünnep elõtti ár- méret széthúzásáról, illetve a burkolt áremelésekrõl szólt. Több kereskedelmi lánc egybehangolt, csak a pénztárnál észlelt betakart áremeléssel gerjesztette a fogyasztók idegeit Kimentünk a Tisza - menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesülettel a bejelentett áruházakba s beszélgetést kezdeményeztünk a tudatos vásárlókkal. Késõbb egységben ellenõriztük a tojás, sonka, torma, csoki választékot stb. Karai Edit asszony: - meg vagyok elégedve a húsvéti választékkal, viszont a tojás, valamint az óránkénti sonka árváltozás nem tetszik. A kötözött sonka 585 Ft-ról kezdte, az után 699 Ft tal zárta a szerdai napot. Másnap ugyanez a sonka 599 Ftot kóstált! Lázár Attila a Fogyasztóvédelmi Egyesületünkbõl: a húsvéti tej, ét csoki választék széles palettája okozott meglepetést. A termék aromája, csomagolása, nem az ünnepi hangulatot tükrözte. Kovács Marika 45 éves adminisztrátor: a tõkehús választék naponta változik. A beígért árcsökkenés álom maradt. A sertés felvásárlási ára 388 Ft. Kérdés, miért kell mesterségesen ilyen magasan tartani a sertés eladási árát. (comb, oldalas 999Ft) Kisné rokkantnyugdíjas: - Ezen a héten hétfõn, kedden még nem volt található köröm, farok, húscsont, fehér csont. Tudja, a nyugdíjam nem éri el az Ft-t. Az ünnepekre káposztát fõzök. Sonkára már nem tellett. A reklám újságban megjelenõ akciók, árkedvezmények több esetben nem felelnek meg a valóságnak! A propagált termékek többsége nem található a kijelölt raklapokon,(?) illetve az elkülönített szegmensben! Szabó Lajosné Szeged Festõ u. 22 szám alatti lakos panasszal élt a közös képviselõjük ellen. A társasház költségelszámolásában olyan tételek jelentkeznek folyamatosan, mint temetési csokor, toalett papír, tusfürdõ, mosószer, bútortisztító, rágógumi, parkolási büntetõ cédula, papír zsebkendõ, tejföl stb. A klub foglalkozás központi témája a lakossági bejelentések, ami a fertõzött hústermékek, méz, tojás, burgonya áldatlan állapotáról szóltak. A tudatos fogyasztók jelezték, kik folyamatosan hívják a -TU - szakmai irodánkat, s felhívják a figyelmet a készítmények, áruféleségek minõségi hibáira, a lejárt szavatosságú árukra, a reklám újságokban szereplõ termékek hiányára stb. Kiemelten fontosnak tartanám a társszervekkel, önkormányzatokkal stb. együttmûködési szerzõdést kötni, akkreditáltatni a Társadalmi Unió fogyasztóvédelmi irodánkat, illetve részt venni a kijelölt ellenõrzési programjaikban, továbbképzéseikben, megfigyelõként! Ezzel társadalmasíthatnánk a fogyasztóvédelmet. Oláh-István László, Író-újságíró a TU Dél- alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi klub és Budapest A megdöbbentõ tájékoztatás inkább reklám esetérõl N.B. számolt be. TV hirdetésben látta, hogy 5 db. mûanyag dobozt kínálnak igen nagy rábeszélõ /hang/erõvel, potom 10 ezer forintért. Ezek a dobozok használhatók mélyhûtõben, mikróban és ami a legfontosabb, tökéletesen zárnak, nem engedik ki a folyadékot. Elõszedte a mindennapi használatban már kissé megviselt dobozait, valamennyi megjárta már a mélyhûtõt és a mikrót, s kipróbálta, a vizet sem engedik ki, a fejük tetejére állítva sem. A dobozok darabját az évek során a legkülönbözõbb helyeken vásárolta, arra azonban emlékszik, hogy darabonként, mérettõl függõen forintba kerültek. Annyi tanulságot viszont levont ebbõl a dologból /is/, hogy az emberi hiszékenység végtelen. Már ha akad valaki, aki ezeket a csoda dobozokat megveszi darabonként 2 ezer forintért. Márpedig nyilván akad, hiszen különben miért érné meg a cégnek a hirdetés? A Budapesti klub egyik legutóbbi összejövetelén Balog Róbert, a Fõtáv Zrt. szóvivõje válaszolt a panaszosok kérdéseire. Úgy tûnt, hogy kissé hümmögve ugyan, de mindenki tudomásul vette az elhangzottakat. Ám néhány nap múlva H.I. beállított az irodába egy valóban meglepõ kiadvánnyal, amelynek címoldalán porté fotók szerepelnek névvel, címmel, s azzal a felirattal, hogy az ÖKO program révén havonta mennyi fûtési költséget takarítanak meg. E szerint ugyanabban a házban /ez egyébként egy budai bérház/ az egyik lakó megtakarítása havi Ft, a másiké Ft.!! Ez valóban kissé furcsa, hiszen mivel az átlagos megtakarítás állítólag 17 százalék, ez utóbbi lakó ezek szerint eddig havi több százezer forint fûtési díjat fizetett. Hihetetlennek tûnt a dolog, ezért megpróbáltunk utána járni. A szóvivõ kollégáját sikerült elérni, aki váltig állította, hogy ez igenis létezik. Persze lehetséges, hogy az illetõ az egész emeletet tulajdonolja, ezt azonban már nem illett megkérdezni. A legutolsó tanulságos kis történet saját gyûjtés. A minap az AUCHAN áruházban vásároltam, s kifelé jövet a pénztáros fiú feltett néhány kérdést megelégedettségemre vonatkozóan. Válaszoltam neki, ezután megtudakolta lakcímemet és telefonszámomat. Ezt is megmondtam. Ennek utána megérdeklõdte, kérek-e írásban választ. Hogyne, mondtam, gondolván, jó tapasztalat ez egy fogyasztóvédõnek. Igen ám, csakhogy a nevemet nem kérdezte meg. Mikor ezt szóvá tettem, hogy ugyan kinek küldik az írásbeli választ, ha nem is tudják, hogy hívnak, így szólt: a névnek nincs rubrika a kérdõíven, de ha már így mondja, felírom. Hát ennyit egy nagyáruház közvélemény kutatásáról. Választ egyébként azóta sem kaptam, de ha mégis megtisztelnek vele, ígérem, megosztom az olvasókkal. Medvegy Magdolna a Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetõje Pécs-Baranya Pécsi Fogyasztóvédelmi Klubunk 2010-ben is a megszokott helyen üzemel az Origó-Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt az eddigi szolgáltatásokkal, hírlapárusítással, internetkávézó üzemeltetésével, a Civil Decentrum szolgáltatásaival és az újonnan indított Közbiztonsági Mikrocentrum szolgáltatásaival. Hétköznapokon 8-18 óráig, szombatonként pedig 8-12 óráig várjuk az érdeklõdõket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó- Házban. Rádiómûsorainkban (Origó-Ház Rádió FM 87,8 MHz) is rendszeresen foglalkozunk fogyasztóvédelmi panaszokkal. Minden fórumunkon, személyesen, interneten telefonon (72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, mint klubunk, mint rádiómûsoraink, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. - N.J.-né pécsi lakostól április hónapban panasz érkezett azt illetõen, hogy van egy kazánjuk, ami elromlott. A szerelõ kétszer is kint volt náluk javítást végezni és a javítás eddig Ft-ba került. A másodszori meghibásodást követõen hiába hívták a megadott számon, nem vette fel senki a telefont. Csak egy rendszám birtokában vannak, amit leolvastak a második kiszálláskor. Fogyasztóvédelmi Klubunkhoz fordultak és azt a tanácsot adtuk, tegyenek bejelenést az Iparkamaránál, mert ez az eljárás teljesen etikátlan és felháborító. - Pécs, Hegedûs Mihály utca lakóközössége azt a bejelentést tette, hogy az utca jobb és bal oldalán lévõ járda állapota a rendeltetésszerû használatot nem teszi lehetõvé. Az utcában élõkön túl, a közelben megnyílt élelmiszer áruház miatt a gyalogos- és gépjármûforgalom megnõtt. A járda balesetveszélyes állapota miatt (vasalatok kiállnak, betonkockák jelentõs szintkülönbségben vannak) a gyalogosforgalom az úttesten zajlik. Téli viszonylatban a járda ezen állapota lehetetlenné teszi a hó- és síkosságmentesítést is - melyet minden épülettulajdonosnak el kell végeznie -, ezzel is növekszik a baleseti kockázat. Hivatkozással arra is, hogy a környezõ utcákhoz tartozó rossz állapotú járdák már kijavításra kerültek, a lakóközösség nevében kéréssel fordultunk kommunális Bizottság elnökéhez, aki ígéretet tett a gyors és leggazdaságosabb megoldásra. Két hasonló ügyben is megkeresés történt, melybõl az egyik sikeres és a másik még nagy beruházás lévén folyamatban van. Kis Varga István a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke Nagykanizsa - G.A. panaszosunk végre rászánta magát és megírta a Group Saving Kft. által szervezett 4M elnevezésû csoportban történõ részvételének felmondását! E csoportban "tartós fogyasztási cikk vásárlására!" kötött szerzõdést 2 millió forint értékben, ennyi kölcsönt ígért a cég megbízója panaszosunknak! Regisztrációs díj: Ft. Havi Ft./hó részlet. Megbízási díj: 33,76% plusz ÁFA. A kölcsön futamideje: 180 hónap! Még meg sem kapta az ígért hitelt, de a regisztrációs díjon kívül máris több tízezer forintot fizetett megbízási díj és kéthavi részlet címén. Panaszosunk besokallt! A szerzõdését átadtuk a Társadalmi Unió szakjogászának. - A múlt havi klubnapunkkal kapcsolatosan megírt történet folytatása: A Digi TVtõl megérkezett az a szerzõdés, melyet ban a szerelõ elfelejtett átadni. Készítés idõpontja: ! Utolsó módosítás idõpontja: ! Hatályba lépés: ! Ez a szerzõdés 64 oldalas! Azt hiszem, lemondok az átolvasásáról! Annyi hivatalos papírt kell az állampolgároknak megõrizniük, hogy külön irodát kellene tartaniuk! Szeri Ferenc Gyöngyös Április hónapban ismét szokásosan tartottuk a klub találkozókat és az ügyfélszolgálati rendelkezésre állást. Kedden óráig klub találkozó, és csütörtökön óráig ügyfélszolgálat. - Sz Gné klubtagunkat kórházi tartózkodása alatt károsították meg. Mivel mozgássérült, így bankkártyája kódját rábízta arra a személyre, aki ápolta. Amikor kórházba vitték igen rosszul volt, nem is vitt magával iratokat, Mikor hazaért döbbent rá, hogy a számláján lévõ összes pénzt leemelték. Sajnos igen nehéz helyzetben van, ugyanis a tolvaj mondhatja, hogy meg volt erre hatalmazva. Mindenképpen csak a bírósági eljárás jöhet szóba, de véleményem szerint ez is kétséges. - N J klubtagunk panaszolta, hogy a fagyasztott hal, amit a Spar üzletben vásárolt, romlott volt. Mivel fagyasztott élelmiszerrõl van szó nem lehetett csak kiolvadás után észlelni a problémát. Javaslatunkra összecsomagolta és visszavitte, ahol végül kicserélték a romlott élelmiszert. - M Gy. a Penny-ben forgalmazott sonkára panaszkodik. Ennek a fajtának 3 hét körül van a szavatossági ideje. Az elsõ héten még nincs vele gond, azonban a második héttõl rossz a szaga, mert az már nem illat. Csak fõzve merik fogyasztani. Körutunk során jeleztük a panaszt a vezetõnek, mondta, hogy továbbítja, de ez nem az õ hatásköre. - N K tagunk is és még többen értetlenül nézzük a Vízmûvek számláját. Már hallottunk és olvastunk is a 0 Ft-os számlákról és az ebbõl adódó hercehurcáról. Most mi kaptunk 0 Ft-os számlát, mit tegyünk? A számlán rajta a fizetési határidõ, valamint a szerintük való tartozásom és az õ tartozásuk, ami meghaladja az enyémet. De nem értem, ha én azért nem fizettem, mert túlszámláztak és õk tartoznak, akkor hogyan keletkezhetett késedelmi kamatom? Olvastuk, hogy az ilyen csekkeket be kell vinni a postára, lebélyegeztetni, elküldeni és a feladóvevényt megõrizni, mert egyébként számon kérik. Mi ilyen esetben a teendõ. Azt javasoltuk kollégánknak tegyen így, vigye el adja postára a 0 Ft os csekket és õrizze a feladóvényt. Szoó Sándor A Fogyasztóvédelmi Klub és Debrecen - K. Lászlóné klubtagunk egy, az RTL Klub Fókusz címû mûsorában látott termékbemutatókról szóló riport kapcsán mesélte el, hogy nyugdíjasként több kirándulással egybekötött termékbemutatóra is kapott már meghívást, ami számára azért érthetetlen, mert nem szórólapon hívták fel a figyelmét a lehetõségre, hanem a személyesen neki címzett postai meghívón invitálták meg a rendezvényre. Hogy honnan tudtak arról, hogy nyugdíjas és mi a pontos címe, - nem tudni. Elõvigyázatosságból soha nem ment el egyetlen ilyen kirándulásra sem. A termékbemutatókkal kapcsolatos veszélyekre mi is minden esetben igyekszünk figyelmeztetni. Az erre vonatkozó jogszabályokban szívesen segítünk eligazodni a hozzánk forduló panaszosoknak. Ráczné Szabó Györgyi A Fogyasztóvédelmi Klub és Székesfehérvár A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda április hónapban 6-án és 20-án tartotta meg klubfoglalkozásait. - Az Április 6-i, keddi klubösszejövetel a húsvét jegyében telt el. A székesfehérvári fogyasztóvédelmi klub aktív tagjai egy amolyan házi felmérést végeztek a megyeszékhelyen. A vásárlói megkérdezések alapján kiderült, hogy a vásárlók többsége már nem csak azt nézi, Ô Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

13 A KONTROLL VII. évf. 5. szám 13 A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai hogy mennyibe is kerül az adott húskészítmény, hanem egyre több vásárló fordít idõt arra, hogy elolvassa a termék összetételét is. S bár sok üzlet polcain volt megtalálható sonkának látszó húskészítmény, azért legjobban a valódi sonka fogyott. Ezt az is alátámasztja, hogy a húsvét elmúltával az áruházláncok és a nagyobb bevásárlóközpontok elkezdték a korábban felhalmozott óriási készletek akciós értékesítését - A klubnap következõ témája a hónap elején kirobbant OVKO bébiételek-botrány és az azt követõ házi jellegû vizsgálat megszervezése volt. A Fõvárosi és Pest megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága az OVKO márkájú, Novofruct elõállítású alma-málna ízû bébi deszszertben növényvédõszerszennyezõdést mért. A terméket a Tesco áruházlánc forgalmazta és azonnal bevonta a polcokról. A klub tagsága körülnézett a megyeszékhelyen található Tesco áruházlánc boltjaiban. - Az Április 20-i klubnap következõ témáját B. Máté vetette fel, megemlítve, hogy az egyik, kész ebédet, komplett menüket forgalmazó céget amely a gasztronómia királyának nevezik magát, a Gazdasági Versenyhivatal megbüntette több millió forintos bírságra, mivel nem tudta hitelt érdemlõen bizonyítani, hogy az általuk forgalmazott, fogyókúrásnak hirdetett kész étrendek valóban hozzájárulnak, a korábban felszedett kalóriák csökkentéséhez, illetve a termék fogyasztása nem növeli a zsírpárnákat. A GVH szerint a társaság figyelmen kívül hagyta, hogy a magyar és európai jogszabályok értelmében a csökkentett energiatartalmú élelmiszer reklámozása semmilyen módon nem utalhat a használata révén elérhetõ testtömeg csökkenés mértékére (GVH). A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda április hónapban továbbította a Kontroll aktuális lapszámait a megyeszékhely önkormányzatának, érdeklõdõ magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, a megyeszékhely oktatási- és egyéb intézményeinek, társszervezeteknek. Detki Sándor, Szolnok - V.M. szolnoki lakos használt autót vásárolt. Kifizette készpénzben, megkötötte a kötelezõ felelõsségbiztosítást. A vételár kifizetése után már négy hét telt el, és még mindig nem kapta meg a gépjármûvet. Panaszosunk hibát követett el azzal, hogy követelte azonnal a gépjármûvet. Az eladó azt mondta, hogy még néhány apró hibát kijavítanak rajta és két nap múlva átadják a gépjármûvet. Azóta sajnos már sokszor két nap eltelt, és újdonsült gépjármû tulajdonosunk még nem is látta az általa megvásárolt gépjármûvet. - B.Sz. panaszosunknak az E-on szolgáltatóval támadt konfliktusa. Panaszosunk mindig fizette a havi Ft átalányt. Az elõzõ évi leolvasás után kiküldtek egy ,-Ft-os számlát, Õ tévedésként kezelt és nem foglalkozott vele. A lakásban ketten élnek, hétvégén van mosás, gáztûzhely és gázüzemû vízmelegítõ van. Este kapcsolják csak be a televíziót, és egy 120 literes hûtõszekrényt használnak a konyhában. Ezért valótlannak, tévedésnek tartotta a nagy tartozásról szóló számlát. Aztán megérkezett az értesítés a kikapcsolásról, és a villanypóznán kapcsolták le a vezetéket. Másnapra nagy nehezen összeszedték a pénzt, plusz a 21450,-Ft kiés visszakapcsolási díjat és befizették az E-on számlájára. Ám az E-on immár smsekkel tovább zaklatja a családot, hogy fizessenek, mert azonnali hatállyal megindítják a jogi eljárást. Panaszosunk, ismét eljött megmutatta az sms-t és sírva mesélte el, hogy milyen további családi perpatvar keletkezett az E-on újabb zaklatásából. Nem csak panaszosunk nem érti a történteket, hanem mi sem, fogyasztóvédõk. Lipták Zoltánné Jászberény - Nagy Ágnes Jászfelsõszentgyörgy. Egy cipõket, papucsokat forgalmazó üzlet, a bezárása elõtt végkiárusítást hirdetett, és fél áron árulta termékeit. Ügyfelünk nagyon megörült a jó vásárlási lehetõségnek, azonban a papucs három hónap múlva már nem volt használható papucsként. A nem tartós fogyasztási cikkekre a fogyasztóvédelmi törvény 2 év szavatossági jogot ír elõ. Ebben az esetben az természetesen érvényes az akciós árukra is. A szavatossági idõ alatt az árut ki kell cserélni, vagy az árát vissza kell adni. Ebben az esetben az a probléma, hogy az üzletet már nem találta meg. Sehová nem tud fordulni problémájával, mert a cég is megszûnt. Lipták Zoltán A Fogyasztóvédelmi Klub és Nyíregyháza - D.A. a nyíregyházi Szikla kert étteremben étkezett barátaival. Több panasza is felmerült: A pincér, amikor az italokat kihozta, mindegyikbe mélyen beleszagolt, hogy meg tudja állapítani kiosztás elõtt, hogy mi van a pohárban. Nem volt gusztusos látvány! Miután megrendelték a kiválasztott ételt és 45 percnyi várakozás után kezdtek érdeklõdni, hogy mikor lesz kész az ételük. A pincér csak a vállát tudta húzogatni. Amikor végre megérkezett az étel, csodával volt határos, mert a 2 személyes bõségtál 2 jobb étvágyú embernek igen kevés lett volna. Üdülési csekkel fizettek, és nem kaptak sem nyugtát, sem számlát, csak egy papírkát, amire a pincér a megrendelést felírta. Az ünnepi ebéd elég rossz ízû volt. - L.I. problémája, hogy a CIB bank és a Citibank is olyan tételeket sorol fel a banki egyenleg közlõn, amit csak a banki nyelvet ismerõk értenek (pl. bankközi költség). Jó lenne, ha érthetõvé tennék a fogyasztók számára. - K.Z. Intercity vonattal utazott Budapestre Debrecenbõl, a barátnõje Nyíregyházáról. Egymás mellett szerettek volna utazni, de erre nem volt lehetõség, mert a MÁV állítása szerint nem lehetséges, hogy két különbözõ helyen felszálló utasnak biztosítsák egymás mellé a helyjegyet. Panaszuk megoldatlan maradt. Pál Istvánné Budakeszi A tavasz beköszöntével eljött a kertápolás, a virágok telepítésének ideje. Ellátogattunk néhány nagyáruház kertészeti részlegébe, hogy összehasonlítást tudjunk tenni az árakban és a minõségben a legmegfelelõbb növény kiválasztásához. A kínálat és az árak is változatosak, de a minõségre is érdemes odafigyelni. Egyik klubtagunk az idén is tálcás muskátlit vásárolt volna, de olyan silány minõséget talált több helyen is, hogy lemondott róla. Rossz tapasztalatként azonban megjegyezte, hogy ha nincs virága még a növénynek, nem lehet megállapítani a színét sem, mert nincs feltüntetve a tájékoztató szalagon. Megdöbbenten találkozott azonban a kertészeti pulton olyan növényekkel, amelyeket a természetben gyomnövényként lehet megtalálni, a tájékozatlan kezdõ kertgazda pedig még képes pénzt adni érte. A piacokon kapható házi szaporítású növények kicsit drágábbak, azonban feltétlenül jó minõségûek, és a vevõ megfelelõ tájékoztatást is kaphat a növény gondozásához, szívesen javasoljuk ezt a megoldást. Fekete Csaba Érd - Százhalombatta Az Érd-Százhalombattai Fogyasztóvédelmi Klub áprilisi helyi tapasztalatai alapján védelemre leginkább azok a kiskereskedõk vásárosok szorulnak, akik arra vállalkoztak, hogy a kertváros vagy a lakótelep egy-egy részét kényelmi bolt-szerûen ellássák. Ma már nem is a pénzt hiányolják (kölcsön, hitel vagy támogatás formájában), hanem a vevõt. - Mielõtt valaki beteszi a lábát egy nagy bevásárlóközpontba, az számoljon le lelkiismeretével, mivel annyi minden érheti. Futószõnyeghez kerestünk szegélyzáró fémrészt, általában rézbõl, avagy kemény mûanyagból szokták készíteni. A magánakció sikertelenül végzõdött, mivel sem a kiírások alapján, sem a feltételezések alapján nem találtuk a helyét. Egy éppen ott árut rendezõ hölgyhöz fordultunk, mondaná-e meg, hol találjuk a keresett cikket. Talán jó napot kívánok - utasított rendre bennünket. Mi csak azzal szabadkoztunk, hogy már egy órája itt bolyongunk, de ennyi még belefért, Jó napot, tessék mondani, hol található a szegélyléc? kérdeztük immár a megkívánt módon. Aztat én nem tudom ezzel befejezte a párbeszédet és tovább pakolt. Viszontlátásra mondtuk bizonytalankodva, hátha még utánunk szól. - Új településen járva, ha jellemzõket keresünk, nem véletlen szoktunk a helyi piacra vagy a temetõbe ellátogatni. Nincs ez másként Érden sem, azok viszont, akik gyakrabban megfordulnak a városszéli bevásárló-helyen, tudomásul kell vegyék, hogy úgy mûködik, mint egy gazdasági barométer. Egyre inkább növekszik a bolhapiac jellege és a kevéske pénz olcsó termékeket keres. Újra és egyre inkább, feltételek nélkül. Vándorárusok, alkalmi kikiáltók, és persze a bennük szerencséjüket látó kispénzûek. Se szavatosság, se garancia. Romlik a piac, a körülmények, reklamáció már alig. Itt és most milyen szerepet szánjunk a fogyasztóvédelemnek? Jovánné Szabó Éva Sümeg-Csabrendek Április hónapban két alkalommal tartottunk klub öszszejövetelt, melyen a májusi két rendezvény megszervezése volt a fõ téma. - Egyeztettünk és megállapodtunk, az ajkai nyugdíjas klubbal abban, hogy május 18-án az ajkai Civil Házban fogyasztóvédelmi elõadást tartunk nyugdíjasoknak, melyet egy hangulatos szalonnasütés és kötetlen beszélgetés követ. - Május 22-én részt veszünk a Csabrendek -Sümeg Sport Horgász Egyesület horgászversenyén ahol a gyermek versenyzõknek tartunk tájékoztatót. Mindkét rendezvényre fõ látogatót várunk. Az alábbi konkrét panasz érkezett felénk: -H.Tibor videó kamerája meghibásodott, bevitte a kijelölt szervizbe ahol fél év után kapta vissza áruját, de véleménye alapján nem azt a kamerát kapta vissza, melyet leadott. Kivizsgáltuk az ügyét és megállapítottuk, hogy amikor leadta a kamerát semmiféle átvételi elismervényt nem kapott, így nem tudja bizonyítani, hogy milyen típusú gépet adott le. Felhívtuk a károsult és a klubtagok figyelmét arra, hogy ilyen esetben mindig kérjenek átvételi elismervényt a leadott termékrõl, mely minden adatot / gyári szám, cikk szám, típus, stb./ tartalmazzon. Tanai Tamásné Törökbálint - Budaörs Törökbálint-Budaörs fogyasztóvédelmi klubja áprilisban esetbemutatót figyelmeztetõ elõadást - hallgatott Dr. B. Lajos elõadásában a bankkártya használat veszélyeirõl. Az elõadó feleségével, a szintén orvos Dr. P. Ágnessel Londonban vett részt konferencián, ahol a hivatalos program után beültek egy Steak House-ba vacsorázni. A vacsorát a férj bankkártyával rendezte, fizetés közben mindössze néhány pillanatra veszítette el a kártyáját szem elõl. Közben a kedves pultos lány kifaggatta, honnan is érkeztek a vendégek. A meglepetés másnap reggel sms formájában érkezett, pénzforgalomról való informálással. Dr. B. Lajos azonnal hazatelefonált az OTP Bankba, ahol informálták, hogy valószínûleg felírhatták a kártyájának a számát, és a hátoldalon található háromjegyû számot, amely internetes fizetéshez használható és ezt meg is tették repülõjegy vásárlásával. A kártyatulajdonos Londonból letiltatta a kártyáját- és azóta mindenkinek azt a tanácsot adja, hogy a kártya hátoldalán lévõ számokat írják fel, majd vagy ragasszák le, vagy satírozzák át fekete filctollal, hogy a hasonló kellemetlenségeket elkerülhessék. - Ny. P. törökbálinti lakos az internetes vásárlás elõnyeinek és hátrányainak végiggondolására sarkall mindenkit. Néhány lapszámmal ezelõtt jelent meg fogyasztóvédelmi panaszaink között, amikor kisfiának az Interneten rendelt gördeszka az elsõ manõvernél eltörött. A panaszos fényképes bizonyításra új gördeszkát kapott, ami szintén eltört az elsõ használatnál. További reklamációhoz azonban a panaszosnak nem volt kedve, mert még ha új deszkát is küldött a cég, a több mint 1000 Ft-os postaköltséget minden esetben a vásárló fizette. - Nagy örömmel üdvözölte a törökbálinti klub a Cora áruházban 2010 tavaszán tartott a fogyasztóvédelmi akciót, melyen minden vásárló fogyasztóvédelmi Kisokost kaphatott. Úgy érezzük, a Társadalmi Unió hasznos, és eredményes munkája, illetve az áruház fogyasztóvédelmi tanfolyamot végzett munkatársa (Nyíregyháza, TÁMOP / ) egyaránt hatással volt a kiadvány létrejöttére. Schmidt Mónika A TU Fogyasztóvédelmi Klubok címei, elérhetõsége a 14. oldalon olvashatók A KONTROLL, országos fogyasztóvédelmi társadalmi újság (Megjelenik minden hó utolsó hétfõjén) Fõszerkesztõ: Szabó Miklós Tördelõszerkesztõ: Jován László Fotórovat-vezetõ: Bud László Szerkesztõségi titkár: Varga Sándorné Lapigazgató: Széchenyi László Kiadja: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Társadalmi Unió. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Kedves Olvasónk! Mi komolyan vesszük az Ön fogyasztóként szerzett tapasztalatait, panaszait és javaslatait. Kérjük, forduljon hozzánk levelével és számíthat az érdemi válaszra. A Kontroll szerkesztõi

14 14 A KONTROLL VII. évf. 5. szám A rozmaring gyógynövény is Levendula, a sokrétû virág A rozmaring a hûség, az emlékezés jelképe. Lakodalom, esküvõ nem múlhat el rozmaring nélkül. Az ünnep alkalmával, rozmaring szálakkal fogadják a résztvevõket. A vendégek mindegyike kap ebbõl a hûség jelképbõl, hogy ezzel is erõsítsék, emlékeztessék az ifjú párt az egymáshoz, tartozáshoz, a hûséghez. A Földközi tenger környékén vadon él. Ez a gyönyörû örökzöld növény a tavasz végétõl nyár elejéig hozza élénk színû kék virágait. A napsütést jól tûri ezért erkélyünket, balkonunkat is színesíthetjük jelenlétével. Gyógyászati célra a leveleket virágzás elõtt gyûjtsük be, majd sötét jól szellõzõ helyen szárítsuk ki. A rozmaringban levõ 1 1,5% illóolaj tartalom következtében tea keverékben fogyasztva az egész szervezetet áthangolja, az ereket tágítja a vérkeringést, javítja. Az alacsony vérnyomást normalizálja, a szív teljesítõképességét növeli, megszünteti a szív ritmuszavarait. Az általános leromlottságot kísérõ szívgyengeségben, öregkori szív elégtelenségben is ajánlott stimuláló szernek A magyar népi orvoslás a szívre ható gyógyszerként használta. A borban áztatva a szívasztma ellenszere. Egy liter borhoz az üveg aljába 3-4 cm rozmaringot tegyünk, majd naponta deci liternyit fogyasszunk belõle. Az alacsony vérnyomás elleni teakeverék: g rozmaring és borsos mentához keverjünk 20 g kálmost. A keverékbõl két kávéskanálnyit tegyünk negyed liter vízbe, majd fõzzük fel. Forrás után rögtön szûrjük le, majd naponta kétszer egy pohárral fogyasszunk a teából. Az illatos gyógynövényekre jellemzõ, hogy fellazítják a légutak allergia, meghûlés okozta váladékait, ezért a rozmaring köptetõnek is ajánlott. A rozmaringot fürdõsók és olajok készítésénél is használják. A húsok általában azért romlanak meg, mert a zsírtartalmuk oxidálódik, aminek következtében megavasodnak. A rozmaring antioxidáns hatású anyagokat tartalmaz, emiatt tartósító értéke kiváló. Terhes és szoptatós nõk kivételével a rozmaring valamennyi felnõtt számára fogyasztható! BÁNHIDI JÁNOS Anglia királynõje, I. Erzsébet azt parancsolta: mindig legyen a királyi ház étkezõasztalán levendula, az ételek ízesítésére! A francia VI. Károly levendulával töltött párnákon üldögélt! Anglia másik királynõje, Viktória, a tisztálkodáshoz használta e sokszínû növényt. Nemcsak a pórnép között, de az elõkelõ körökben is voltak lelkes hívei e mezei csodának. Akik már álltak egy levendulamezõ lila tengerének közepén, megértik, miért ejt rabul sok embert az illatozó félcserje Több mint 30 fajta levendulafaj létezik. Ez a rostos gyógyfûszernövény többféle éghajlaton is megél. Pl. a hideg Alpokban, azonban a Közel-Kelet aszálya, hõsége sem jelent számára akadályt Növénytani neve, LAVANDULA. A latin lavare szóból származik. Jelentése: mos. Az ókori rómaiak levendulaolajjal illatosították fürdõvizüket Csaknem kétezer évvel ezelõtt kezdték el a levendulát orvosi célokra használni. A középkorban ez volt az egyik alapanyaga, a négy tolvaj ecetének egy olyan fõzetnek, amellyel a sírok fosztogatói, akik átválogatták a pestis áldozatainak a zsebeit, a levendulaalapú olajjal mosakodtak be. Noha veszélyes volt a munkájuk, úgy tûnik, kevesebben fertõzõdtek meg ezzel a betegséggel. A XVI. század természetgyógyászai állították, a levendula nem csak a megfázást, a fejfájást gyógyítja, hanem a végtagok bénultságát s az idegbajt is! Mi több, úgy vélték, hogy a levendulából készített házi sapka viselése eszesebbé teszi hordozóját! Néhány európai kormányzat az I világháború idején arra kérte a polgárait, szedjenek kertjükben levendulát, hogy a belõle kivont olajjal kezelni lehessen a katonák sebeit Az eredeti levendula (Lavandula angustifolia) hatással van több baktérium s gombafajra! Egyes kutatók azt állítják: levendulaolajjal kezelhetõk bizonyos baktériumfertõzések, melyek egyébként ellenállnak az antibiotikumoknak. Egy klinikai vizsgálatból kiderült, (USA) hogy a fürdõvizüket levendulaolajjal illatosítók arról számoltak be, hogy a szülést követõ napon kevésbé volt rossz a közérzetük. Valóban ehetõ a levendula? Judyth McLEOD ezt írja a LAVANDER, Sweet LAVAN- DER címû könyvében: a levendula nagyon kedvelt volt a Tudor és Erzsébet kori Anglia konyhamûvészetében. Fûszereztek vele vadételeket, roston sült húsokat, gyümölcssalátákat, megszórtak vele nyalánkságokat, vagy csak úgy önmagában fogyasztották édességként. Ma egyik-másik levendulafaj kekszek, sütemények, fagylaltok ízesítõje! Ám nem mindegyik levendula kívánatos, s ennek fõleg a rovarok a megmondhatói. Távol tartja az atkákat, gabonazsizsikeket, levéltetveket, s ruhamolyokat. A levendulaolaját nem sajtolással, hanem lepárlással nyerik. Egy liter olajhoz körülbelül 250 kg levendula szükséges. A frissen vágott virágokat, szárakat, leveleket jókora fémtartályba préselik. Gõzt pumpálnak a tartály aljába s amint a gõz felfelé szállva, átjárja a növényi részeket, felszabadul az olaj. A gõz, az olaj kondenzátoron keresztül egy edénybe kerül, majd kicsapódva a víz felszínére. Ezután lefölözik, és agyag belsejû tartályokba engedik, s néhány hónapig pihentetik. A természetes levendulaolajból szappan, krém, és gyertya készül. A virágfejek frissen vagy szárítva kerülnek forgalomba, maga a száras növény, pedig nagyra becsült levegõillatosító szer lesz (potpourri)! Oláh- István László A TU fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák és klubok TU-MUOSZ Újságírói klub és iroda Dr. Mérõ Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a. Tanácsadás: pénteken 9-12 óráig az érdeklõdõ újságírók számára. A hónap utolsó péntekén óráig szakmai mûhelymunka. Budapest Medvegy Magdolna Tel: (+36 30) Iroda: H-1112 Budapest, Cirmos u. 8. Tanácsadás: kedden és csütörtökön óráig Klub: H-1119 Budapest, Etele út 38/a fsz.4. Klubnap: páratlan héten szerdán óráig Debrecen Klub- és irodavezetõ: Ráczné Szabó Györgyi Helyettese: Zenkovics Zoltánné Elérhetõség: 4031 Debrecen, Postakert u. 27 Tel.: 52/ Mobil: 06-20/ Klubnap: páros hétfõn órakor, tanácsadás: páratlan héten óráig. Jászberény Lipták Zoltán Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5100 Jászberény, Ifjúság út 24. Tanácsadás: hétfõn és szerdán 9-11 óráig Klubnap: szerdán óráig Nyíregyháza Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-4400 Nyíregyháza, Rezeda u. 79/a. Tanácsadás: hétfõtõl-péntekig óráig, de idõpont egyeztetéssel szükség szerint. Klubnap: minden kedden óráig Pécs-Baranya Kiss Varga István Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-7629 Pécs, Komlói út (Origó-Ház) Tanácsadás és klubnap: hétfõtõl-péntekig 8-17 óráig Zalaegerszeg Fekécs Imre Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8900 Zalaegerszeg, Kert u. 8. Tanácsadás: hétfõn és pénteken óráig Klubnap: hétfõtõl-péntekig 9-12 óráig Csabrendek - Sümeg Tanai Tamásné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8474 Csabrendek, Rákóczi út 14/a Tanácsadás: a hét minden napján Klubnap: minden második csütörtökön 17 órától. Tapolca Fodor Gyula Tel: (+36 20) Tanácsadás: minden hétfõn óráig. Klubnap: minden páros héten pénteken óráig Iroda és klub: H-8300 Tapolca, Fõtér 10. (Könyvesbolt) Budakeszi Fekete Csaba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iroda és klub: H-2092 Budakeszi, Fõ u Tanácsadás: hétfõn, szerdán, pénteken: óráig, kedden és csütörtökön 9-14 óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Százhalombatta - Érd Kistérségi Fogyasztóvédelmi Klub J-né Szabó Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2440 Százhalombatta, Csenterics út 4. Tanácsadás: hétfõn: óráig Klubnap: minden második kedden óráig. Székesfehérvár Detki Sándor Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-8000 Székesfehérvár, Õsz utca 6. Tanácsadás: kedden ig és szerdán ig Klubnap: a páros héten kedden óráig Szolnok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5000 Szolnok, Sajtó u. 10.I.3. Tanácsadás: kedden és szerdán óráig Klubnap: kéthetenként egyeztetés szerint Tata Hohl Klára Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2890 Tata, Kazincbarcika út 4/c Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Gyöngyös Szoó Sándor Tel: (+36 37) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-3200 Gyöngyös, Jászsági út 3/B Tanácsadás: Kedden és csütörtökön óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Törökbálint - Budaörs - Kistérségi Schmidt Mónika Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-2045 Törökbálint, Deák Ferenc u. 51. Tanácsadás: kedden óráig illetve telefonos bejelentkezés alapján. Klubnap: páros héten csütörtökön óráig Dél-alföldi Regionális Oláh-István László elnök Iroda és klubvezetõ h. Oláhné Szabó Éva titkár Tel: (+36 62) Tel: (+36 70) Tel: (+36 70) Levelezési cím: H-6768 Baks, Váradi u. 16. Iroda és klub: H-6722 Szeged, Földvári út 3. Tanácsadás: csötörtökön és pénteken óráig Klubnap: a hónap utolsó pénteken 16 órától Nagykanizsa Szeri Ferenc Tel: (+36 30) Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. II Tanácsadás: a hónap elsõ és harmadik hetében csütörtökön óráig Klubnap: a hónap második és negyedik hetében csütörtökön óráig Cegléd Kõhalmi Dezsõ Tel: (+36 30) Iroda: H-2700 Cegléd, Rákóczi út 37/a Tanácsadás: hétfõn és kedden óráig Klub: Kossuth Mûvelõdési Központ és könyvtár H-2700 Cegléd, Kossuth tér 5. Klubnap: a hónap elsõ és utolsó elõtti szombaton óráig.

15 A KONTROLL VII. évf. 5. szám 15 Szigorúságot a zugfelvásárlók ellen! Fémtolvajok az életünkre is törnek Gyûjtsd a vasat, és a fémet, ezzel is a békét véded! - Ki ne emlékezne az idõsebb korosztályból a gyakran hangoztatott szlogenre? Bár nem hittük, hogy a hulladékfém hiánya üt rést a béke erõs bástyáján, mégis részt vettünk a gyûjtésben, mert jó pontot kaptunk a munkahelyen, esetleg a becsületfalra, vagy a brigádnapló napos oldalára is felkerülhettünk, és iskolás gyerekünk a MÉH-tõl kapott igazolással akár egy ingyenes hajókiránduláson is részt vehetett. Tehát volt tétje a hulladék fém gyûjtésének. Ma viszont egészen más a motivációja ennek a gyûjtõszenvedélynek, és ez köszönõviszonyban sincs békével sem, becsülettel sem. Ellenkezõleg, közfelháborodást keltõ események történnek a fémbiznisz világában. A mostani gyûjtõk nagyban dolgoznak és gátlástalanul: ahol mozdítható vasat és fémet látnak, fogják, viszik. Ahol pedig nem mozdítható, ott erõszakkal tépik ki, rombolják szét, hogy pénzt kapjanak érte. Így kelt lábra a közelmúltban társasházunk, valamint a szomszédos házak liftjeinek valamennyi fém díszléce, csatornafedelek, kilincsek, ereszcsatornák, közlekedési jelzõtáblák, és ki tudná sorolni mi minden még, hogy busás haszonnal kerüljenek egy-egy illegális gyûjtõhelyre. Megélhetési bûnözés,- ezt a nevet kapta a közönséges lopás, a közösség megkárosítása, amit nem igazol, és nem enyhít semmiféle divatos elnevezés. A becsületes többség jogos felháborodását váltja ki már régóta minden ezzel kapcsolatos esemény és hír. A média szélsõségesen durva esetekrõl is beszámol idõnként. Vonatsínek, és kábelek eltulajdonítása akadályozza a közlekedést, színházi elõadások maradnak el díszletlopások miatt, köztéri szobrok, történelmünk, kulturális életünk nagyjainak bronzba öntött képmásai kerülnek ebek harmincadjára. A közfelháborodás felerõsödése intézkedést követelt. Arra késztette a törvényhozókat, hogy jogi úton változtassanak az áldatlan állapoton. Ez év januárjában meg is született a fémtörvény. Három hónap telt el azóta, Vincze Gáborral, a Fémszövetség elnökével arról beszélgetünk, vajon meghozta-e a kedvezõ változást az új törvény? - Az, hogy a törvény megszületett mindenképpen jó és idõszerû, szükségszerû is. De mivel háromhavi türelmi idõ is járult hozzá, csak április elsejétõl fut élesben, vagyis nem olyan régen vált hatályossá. Sokan még nem ismerik, sokan nem alkalmazzák. Az már biztos, hogy a vállalkozók egy része, akik eddig gyûjtõhelyet mûködtettek, a továbbiakban nem regisztráltatják magukat. Jelenleg az 1200 vállalkozó közül 600-an kérték a mûködési engedélyt. Ez nyilvánvalóan jelzi a törvény szigorát. Magam is vállalkozó vagyok, tehát saját nevemben is mondhatom, nehezen teljesíthetõk az új feltételek. - Mire gondol? VG: - Attól lehet csak vasés fémhulladékot átvenni, aki igazolja a személyazonosságát. A magánszemélyektõl átvett anyagot hat napig tárolni kell, és a kereskedõknek napi online jelentést kell készíteni az adásvételrõl, és eljuttatni az illetékes hatóságokhoz. Ötmilliós kauciót, tehát biztosítékot is le kell tenni. Mindez súlyosan érinti a legálisan, törvényszerûen mûködõket, hiszen ilyen logisztikai felkészültséggel nem rendelkeznek. - A lényeg, hogy az eredeti célt, a fémpiacon uralkodó káoszt, az ellenõrizetlenséget megszüntessék, és a fémlopásokat kivédjék. VG: - Jelen pillanatban ezt még nem látjuk biztosítva. Az igaz, hogy a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága, a VPOP ezentúl folyamatosan ellenõrzi a felvevõhelyeket, ami minden bizonnyal megfontolásra készteti a szabálytalanságokra hajlamosakat. De a nagy értékû, lopott fém eddig is fekete úton cserélt gazdát, és attól tartunk, hogy ezen a szigorú törvény sem változtat, mert az illegálisan mûködõ kereskedõk, valamint a fémtolvajok így is egymásra találnak. - Mi a helyzet a sokat vitatott autóbontókkal? Õket hogyan érinti az új helyzet? VG: - Rosszul. Tiltakoznak is minden módon ellene. Azt kell mondanom, részben én is egyet értek velük, ugyanis az autóbontók fõ profilja nem a fém kereskedelem, hanem alkatrészekkel foglalkoznak. Hulladékfémet az autóbontók is csak engedélyköteles gyûjtõkben értékesíthetnek. Azzal viszont egyetértek, hogy autóbontónak álcázott hulladékgyûjtõk ne ronthassák a regisztrált bontók helyzetét. - Abban egyetértünk, ha a fémhulladék adás-vétel tiszta üzlet lesz, akkor célt ér a fémtörvény? VG: - A feketegazdaság ezen a területen igen erõs és hatékony. Ezt visszaszorítani valóban csak a VPOP hathatós, rendszeres ellenõrzése révén lehet, és a törvényt betartó vállalkozók, meg a fogyasztók, a nagyközönség éberségével. Alig fejezzük be a beszélgetést az elnökkel, mikor egyik napilap hírére leszek figyelmes: Ellopták a lábtörlõ rácsokat egy szegedi társasházsor bejárati ajtaja elõl. A rendõrségre a társasház egyik lakója tett bejelentést, miután a felvásárló telepen megtalálta a 22 eltûnt vasrácsot. A rendõrök lefoglalták a rácsot és a vételi jegyet, annak segítségével jutottak el a két gyanúsítotthoz, a 23 és 27 éves szegedi fiatalemberekhez, akik már többször is vétettek a törvény ellen. Nem sokkal késõbb a tv híradójában hallom, hogy Herenden 5 tonna illegális fémet foglaltak le a VPOP emberei egy engedély nélkül mûködõ telepen. A fémtörvény már életbe lépett, ha következetes lesz a végrehajtása, és a megfelelõ szankcióktól sem riadnak vissza az illetékesek, akkor van remény rá, hogy az illegális fémkereskedelemmel eddig évente okozott 15 milliárd forintos kár közös kasszánkban marad. (leopold) A szolnoki fogyasztóvédelmi klubhoz érkezett Vegyesbolt utcai kocsmaként Tisztelt Lipták Zoltánné! Közeli jó ismerõsömtõl kaptam meg az Ön cimét. Szaszkó Miklósné vagyok 5000 Szolnok Aranyi Sándor u. 11.I/6. szám alatti lakos. A problémánk, amiben az Önök segítségét kérnénk, az Aranyi S. úti társasház ig esõ lépcsõházában lakó, saját tulajdonú lakosok / kb. 4o lakás/ nevében történik. A gondunk az Aranyi s. u. 9 sz. lépcsõház pincehelyiségében üzemeltetett vegyes bolt miatt van. Sajnos nem bolt formában üzemel, ahogy az engedélyt megkapta, a forgalom zömét az "ital" teszi ki. Ott az épület elõtt többen isznak, zajongnak, oda WC-znek stb. Emiatt több alkalommal volt Rendõrségi feljelentés, lövöldözés, ahol a rendõr is sérült. Írtam E témában a Szalay Ferenc polgármester Úrnak is, mivel a 3sz. választó-kerületben ott Õ a képviselõnk. Sajnos arra gondolok, hogy az elfoglaltsága vagy egyéb ok miatt erre semmiféle választ nem kaptam III. 9-én volt a lakógyûlésünk, ahol újra felmerült e téma, elég konkrét eset kapcsán. A gond, hogy bárhová próbálunk fordulni, - gondolok itt ellenõrzésre, váratlan rajtaütés szerinti megfigyelésre, - a hír eljut a boltig /valaki összejátszik az ott dolgozóval/ és mikorra az ellenõrzés ott van, minden kint italozó és részeg eltûnik. Ezért van nagy gondunk, hogy a Szollák KFT-t ill. Papp Béla közös képviselõt sem tartjuk e témában megbízhatónak, mert eddig az ellenkezõjét tapasztaltuk meg; ha nekik szóltunk, a fent leírtakat észleltük és az ügy sehová sem halad. Rámenõsen és erõszakosan Gondolatok az árubemutatókról Néhány évvel ezelõtt kedves párom, nagyon nehezen, rábeszélt arra, hogy kísérjem el egy árubemutatóra. Az elõadás után, melyen a kínok kínját éltem át, közöltem vele: ne haragudj, ez volt az elsõ, és egyben az utolsó ilyen esemény, ahová veled eljöttem Számomra ugyanis az egész helyzet, finomabb kifejezést nem tudok kitalálni, undorító és megalázó volt. Amikor a kezdésre még várakoznunk kellett, mivel az érdeklõdõk kissé nehezen gyülekeztek, azt vettem észre, hogy az ügynök memorizálja azt a szöveget, amit már rettenetesen sokszor, kicsivel késõbb a hangjából hallhatóan, szinte rutinszerûen, noha borzasztóan rámenõsen mondott el. Csodát kínáló orvosnak, gyógyszerésznek mutatta magát, miközben nyilvánvalóan a konkurenciát szapulta, aki, véleménye szerint, nem rendelkezik megfelelõen alátámasztott, állítólagos egészségügyi intézmény által kiadott, írásos garanciával, magyarul: õ csak egy pancser. Azt hiszem, a helyiség ajtajában valamiféle õr állt. Ezt abból állapítottam meg, amikor egy hölgy valószínûleg az illemhelyre akart menni, de nem engedték ki. Az ügynök rá is szólt: tessék visszaülni, még nem fejeztem be Azt gondolom, az idõsebb aszszony inkább szeretett volna végleg meglógni, melynek lehetõséget jómagam szintén fontolóra vettem. Mivel, ugyebár mindnyájan a piacról élünk, az érdeklõdõk elsõdlegesen a termék árára lettek kíváncsiak, de az elõadó hangját felemelve közölte: majd a prezentáció végén, addig mindenki maradjon nyugodtan Ettõl, a zömmel nyugdíjas hallgatóság megszeppent, és csendben maradt. Közjáték a rendelõben A szó veszélyes fegyver Szombaton reggel félkilenckor harsogó, hörgõ, fuldokló köhögéssel csaknem agonizáló, a különben üres, ügyeletes orvosi rendelõ várójában Cegléden. A kilépõ takarítónõ kedves együttérzéssel rám mosolyog: No, szegény maga aztán csúnyán megfázott! Néhány perc és súlyos, dübörgõ léptekkel megjelenik az ifjú doktor. Be sem csukja maga után az ajtót, máris hív. - Kezicsókolom, jó napot kívánok! - Mondja, mit keres itt? Maga legalább két-három napja köhög, ez a körzeti orvos dolga, miért nem ment oda? - Bocsánat, néhány napig Budapesten voltam, ezért nem tudtam eljutni Csiszár doktor úrhoz, de adtak a patikában gyógyszert, csak az nem segített. - Tudhatná, hogy ahol életvitelszerûen tartózkodik, oda be kell jelentkezni! - Elnézést, de csak a munkám miatt voltam a fõvárosban. - Vetkõzzön le derékig. A procedúra után, deres fejem lesütve, de én legalábbis udvariasan köszönve, elhúzom a csíkot, bízva a soha viszont nem látásban. Miközben fura gondolatok cikáznak a fejemben. A betegségük miatt amúgy is sérülékenyebb lelkiállapotú emberekkel való kapcsolattartás alkalmasságát ugyan vajon megvizsgálják-e az orvostudományi egyetemek hallgatóinál? Vagy csak egyszerûen a rendszerváltást követõ nagy -, A Fogyasztóvédelmi Szabályok vonalán szeretnénk segítséget kérni Önöktõl, amely szabályai alapján indulhatna el a vizsgálat. A bolt véglegesen engedélyezett, mi lakók által aláirt írásos engedéllyel alakult meg, több mint 10 éve Az engedély vegyes bolt üzemeltetésére szólt. Én a lakók nevében írtam ezt Önnek, hogy rálátása legyen az ügyre. Ahhoz, hogy személyesen is találkozzunk, ha szükséges, kérem az idõpont megadását. Amennyiben szükséges a lakók közül többen tudnak bõvebb információt adni. Az Iroda címe meg van, de kérem jelezze, hogy kell-e személyesen menni, vagy egész más fórum, amely ez ügyben segítségünkre lenne.. Köszönettel Szaszkó Miklósné A csábítás trükkjeinek tárháza nagy: fõleg gyógyfürdõi, autóbusz kirándulások, ebédek, vacsorák, helyszíni ajándékok. Telefonon engem is meghívtak már ilyen bemutatóra; közölték velem, hogy én vagyok a nyertes, tehát menjek be az x, y székházba. Adatvédelmi szempontból pusztán annyi a gondom: hogyan bukkantak rá elérhetõségemre? Információm szerint a hazánkban legálisan termékgyártó, -forgalmazó cégek egy része tiltakozik: ilyen ügynöki tevékenységgel egyetlen társaságot sem bízott meg, hiszen zömüknek Magyarországon saját, bejegyzett kereskedelmi hálózatuk van. A többiek, illetve az ügynökeik által reklámozott áruk beszerzési forrásainak a minõsítését, tisztelet a kivételnek, inkább az olvasók fantáziájára bízom Nagy Attila és sokak által félreértelmezett -, szabadság okán hiszik azt jó néhányan, hogy az udvariatlanság, a lekezelõ stílus a demokrácia szerves része? Ha igen, akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy a kiszolgáltatott helyzetû beteggel szemben ilyen modortalan, kioktató hangnemet üt meg egy orvos. Pedig õ nem a nyers népnevelésre, hanem a betegek alázatos gyógyítására tette le a hippokratészi esküt. Tanult ember létére tudnia kellene, hogy a szó veszélyes fegyver és a beteg mindig fegyvertelen. Az ilyen tempó valaha megengedhetetlen volt és most is annak kellene lenni. Kõhalmi Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

16 16 A KONTROLL VII. évf. 5. szám A szép kerthez jó gépek is kellenek Kerti gépek és készülékek Végre eljött az idõ és kimehetünk a kertbe, hogy a tél által okozott károkat helyrehozzuk, vagy akár felújítsuk a szomorú sötét téli estéken megálmodott módon. Mielõtt nekilátnák a tavaszi munkálatoknak, meglévõ kerti gépeinket is fel kell készíteni az elkövetkezõ hónapokra. Hozza formába meglévõ kerti gépeit Az elektromos kerti gépek ellenõrzése nem egy bonyolult feladat. Biztonsági okok miatt a következõk ellenõrzése szükséges: Ellenõrizze, hogy az elektromos csatlakozó vezeték / dugó / aljzat sértetlen-e. Sérülés esetén tilos a készüléket üzembe helyezni. Áramütésveszély! Ellenõrizze a burkolatot, hogy nincs-e rajta repedés, vagy törés. Bármilyen sérülés esetén azt ki kell cseréltetni. Ha a készülék kerekes kivitelû, akkor ellenõrizze, hogy a kerekek megfelelõen rögzítve vannak-e. Ha nem, akkor gondoskodjon a megfelelõ rögzítésrõl. Kapcsolja be a készüléket. Ha a motor a szokásos hangján üzemel, és nem hall semmilyen szokatlan hangot, akkor már nagy baj nem lehet. Ha viszont bármilyen rendellenes hangot hall, akkor forduljon szakemberhez. Fõleg idõsebb gépeknél fordulhat elõ, hogy a motor szikrázik. Ha ezt tapasztalja, akkor szintén forduljon szakemberhez, hogy egy késõbbi magas költséget elkerülhessen. A benzinmotoros kerti gépek ellenõrzése már egy kicsit bonyolultabb feladat, ami nem nélkülözhetõ. Ma már minden olyan kerti gépet, amit nem kézben tartva, cipelve használunk, a kerti gépeket gyártók szinte kivétel nélkül négyütemû motorokkal hajtatnak meg. A kerti gépek hajtására használt négyütemû motorok ugyan eltérnek egymástól, azonban a mûködést és a karbantartást tekintve nagyon hasonlóak, az elvégzendõ feladat pedig szinte azonos. A véletlen indítás megelõzése érdekében vegyük le a gyertyapipát a gyertyáról, majd alaposan tisztítsuk meg a motort a rárakódott portól és szenynyezõdéstõl. Erre a célra a legjobb a sûrített levegõ, de ha nem áll rendelkezésre, akkor egy autómosó kefe is megteszi. Nem szabad megfeledkezni a henger bordáinak a tisztításáról sem, hiszen léghûtéses motorokról lévén szó, a megfelelõ hûtés alapfeltétele a hosszú élettartamnak. A tisztítás után csavarja ki a gyújtógyertyákat és ellenõrizze azok épségét. A gyertyák pólusainak színe nagyon sokat elárul a motor mûszaki állapotáról és optimális mûködésérõl. Ha a pólusok színe õzbarna, akkor nyugodtak lehetünk, motorunk épp az optimális üzemanyag-mennyiséget fogyasztja. Ha fekete, kormos, az a nem tökéletes égésre utal, ami lehet a túl sok üzemanyagtól, de attól is, hogy a motor már túlságosan megkopott. A pólusok fehéres szürke színe a túl kevés üzemanyagmennyiségre utal. Utána ellenõrizni kell a gyertyahézagot is. A megfelelõ értéket a használati útmutató tartalmazza. Ha megfelelõnek találjuk a gyertyahézagot, akkor végezzünk szikrapróbát úgy, hogy a gyertya oldalát érintsük a hengerhez, majd rántsuk be a motort. Ha a szikra színe kékesfehér, és a pólusok között húz át, akkor minden rendben, a gyertyát visszaszerelhetjük. Ha bármi probléma van a gyertyával, azt dobjuk el, és tegyünk be helyette újat. Ha õsszel nem engedtük le az olajat, akkor bizony azt most kell elvégezni. Elõször ellenõrizni kell az olajszintet, majd a motort beindítást követõen fel kell melegíteni üzemmeleg állapotra. Utána engedhetõ le a fáradtolaj az olajleeresztõ kicsavarásával. Ezt követõen vissza kell csavarni az olajleeresztõt, majd a használati utasításban megadott mennyiségû, friss olajjal feltölteni a készüléket. A készülék élettartama szempontjából az is fontos, hogy betartsuk a használati útmutatóban megadott olajcsere intervallumokat és az olajszintet minden használatot megelõzõen ellenõrizzük. Nem szabad elfelejtkezni a levegõszûrõ állapotának az ellenõrzésérõl és szükség szerinti tisztításáról, vagy szükség szerinti cseréjérõl sem. A kapálógépeknél a motor leszerelése után a kuplungházat is ki kell takarítani, és gondoskodni kell a megfelelõ zsírozásról, a szimmeringek tömítettségének ellenõrzésérõl, a kapakések ellenõrzésérõl és a bowdenek olajozásáról. Minden karbantartási munka során szigorúan be kell tartani a készülékhez adott használati útmutató elõírásait. Ha azonban valaki anti mûszakinak született, akkor érdemes minden tavasszal a munkálatok megkezdése elõtt szakemberrel elvégeztetni a karbantartást. Ha új készülék vásárlása mellett dönt Ha még nem rendelkezik a megfelelõ kerti géppel, vagy csak öreg gépe helyett szeretne egy újat, akkor érdemes alaposan körülnézni, mert hihetetlen választék áll a vásárlók rendelkezésére. A következõkben elsõsorban azoknak szeretnék hasznos tanácsokkal szolgálni, akik nem egy öreg gép cseréjén gondolkodnak és valójában még azt sem mérték fel, hogy mely gépek nélkülözhetetlenek egy átlagos kiskert széppé varázsolásához. Fûnyírók Árban, minõségben és szolgáltatásban is számtalan variáció közül lehet választani. Az elektromos fûnyírók csendesebbek, de bajlódni kell a kábelükkel. Kisebb területen mégis ideális megoldás az elektromos fûnyíró. Az elektromos fûnyíró hálózati kábelét, mindig a vállunkon átvetve vezessük a géphez, így elkerülhetõ annak véletlenszerû átvágása. Javára írható, hogy könynyebb beindítani, és kevesebb karbantartást igényel, továbbá a legtöbb típus rendelkezik fûgyûjtõvel. A hölgyek általában e kategória mellett teszik le a voksukat, amit nemcsak az egyszerû kezelhetõség, hanem a viszonylag alacsony beszerzési költség is indokolhat (a nagyáruházakban már Ft alatt is kapható). Idõsebb embereknek ajánlható az ún. suhanó fûnyíró, amelyhez sem áram, sem benzin nem kell. E kategória is létezik fûgyûjtõs és fûgyûjtõ nélküli kivitelben. Ez utóbbi hátránya, hogy utána viszont gereblyézni kell. Egyszerûsége ellenére másik nagy hátránya az indokolatlanul magas ára (kb Ft között lehet beszerezni) és az, hogy csak viszonylag alacsony fû nyírására alkalmas. 10 cm feletti füvet már inkább csupál, mint nyír. A benzinmotorosok között vannak oldalkidobós fûnyírók, amelyek munkája után gereblyézni kell, hiszen a kiszáradó fûszál kiölheti maga alatt a pázsitot. Ez a típus zajosabb ugyan, de motorja nagyobb teljesítményû és gyorsabban is lehet vele dolgozni. Kevésbé igényes gyepeken elég az oldalkidobós benzinmotoros gép, de ha tökéletes gyepet szeretnénk, érdemes a fûgyûjtõs változatot használni. Fûszegélynyírók és fûkaszák Számos kezdõ hobbikertész nincs tisztában a két készülék különbözõségével. A fûszegélynyírók a füves terület fûnyíróval nem elérhetõ részeinek a nyírására, vagy nagyon kis felület nyírására használhatók, ahol feltétel az egyenletesen sima, nem meredek talaj. Az elektromos szegélynyírók szolgáltatásával arányos a néhányezer forintos ár, míg a benzinmotoros szegélynyírók erõsebbek és drágábbak. Az utóbbi években már akkumulátoros szegélynyírók is kaphatók, ahol azonban a vezeték nélküli kényelmet kell megfizetni. Ezek a készülékek viszont kisebb, vékonyabb levelû és szárú bokrok formázására is alkalmasak. A fûkasza elektromos és motoros kivitelben is kapható. A motoros fûkasza ára igen változó lehet, és ezt nagyban befolyásolja a minõség, illetve az, hogy márkás géprõl van-e szó. Az, hogy melyik fûkaszát válasszuk, leginkább a pénztárcánkon kívül attól függ, hogy milyen területen szeretnénk vele dolgozni. Egyrészt a területen lévõ növényektõl, azaz csak sima gyep, pázsit, vagy erõsebb, gazos, esetleg bozótosabb területek is rendszeresen nyírásra kerülnének. Az olcsóbb damilos motoros fûkasza maximum a pázsitfû rendszeres nyírásához elegendõ, ám vastagabb, "makacsabb" gyomok, elhanyagoltabb területek vágására nem alkalmas. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy a terület nagysága mekkora, hiszen a damilos motoros fûkasza szintén nem lesz hosszú életû egy akkora kertben, amelyben 500 m2-nél nagyobb a nyírandó gyepfelület. A százezer Ft-nál drágább profi motoros fûkasza már általában variálható arra a területre, ahol éppen dolgozni szeretnénk. A damilfejet kicserélhetjük például háromágú bozótvágó késre, négyágú ütõkésre is, de akár 8 fogú vágó-tárcsával és 80 fogú fûrésztárcsával is üzemeltethetõ a motoros fûkasza. Így kedvünkre variálhatjuk, hogy éppen bokrokat, sövényeket szeretnénk velük alakítani, vagy csak gyepet szeretnénk nyírni. A motoros fûkasza mellé tartozékként jár a vállheveder, amely a kényelmes munkavégzést biztosítja. A kényelem további szempontja a rezgéscsillapított, csúszásmentes markolat, illetve az egész motoros fûkasza súlya. Vásárlásnál mindenképpen vegyük figyelembe, hogy csak hobbi használatra, vagy profi, használatra alkalmas-e a motoros fûkasza, mert esetleg a késõbbiekben egy drágább gép javítási költsége is magasabb. A benzinmotoros fûkasza mindig drágább az elektromos fûkaszánál, hiszen sokkal erõsebb motorral rendelkezik. Az elektromos fûkaszák szintén a hobbi kategóriába sorolandóak, bár ezekbõl is lehet igen jó minõségûeket kapni, amely teljesen megfelelõ lehet a kívánt célra. A motoros fûkasza nagy elõnye a kis súlya és mobilitása, könnyû mozgást tesz lehetõvé, ezáltal olyan területek fûnyírása is akadálytalanul megoldható, ahová a tolókaros fûnyíróval nem, vagy csak nagyon nehezen lehet hozzáférni. Fûnyírás esetén viszont ne felejtse el, hogy a fûkaszával lenyírt füvet még öszsze kell gereblyézni. Sövénynyírók A házi kertekben, nem túl hosszú sövények nyírásához jó szolgálatot tesznek az elektromos sövénynyíró gépek. Csekély karbantartás-igényük, valamint alacsonyabb áruk miatt kedveltek. Minél hosszabb a sövénynyíró kése, annál egyenesebb és szebb sövényt tudunk kialakítani. A választásnál fontos szempont a motor teljesítménye, valamint a gép súlya és szolgáltatásai. A magas sövények nyírása nem egyszerû feladat. A tetejét, és a magasabban lévõ részeit csak létráról, vagy állványról érjük el. Ez rendkívül körülményes és balesetveszélyes. E nehéz munka könnyítésére találták ki a magas sövénynyíró gépeket, amelyek elektromos és benzinmotoros változatban is léteznek. Kerti takarítógépek Az utóbbi 4-5 évben váltak divatossá a lombszívók, amelyek segítségével - a seprõt és lombgereblyét kiszorítva - gépi erõvel takaríthatjuk el a lehullott avart. E nagyméretû "porszívók" közös jellemzõje, hogy a motortengelyük közvetlenül egy turbinát forgat, amely a nagy teljesítményû légszállítással felszívja a száraz leveleket. Kerti takarító gépeknek is hívhatnánk a lombszívó-fúvó gépeket, ugyanis nemcsak a lehullott falevelek, hanem minden apró kerti hulladék eltakarítására is alkalmazhatók. Felmerül a kérdés, hogy mi a jelentõsége annak, hogy fújni is tud a lombszívó. A válasz nagyon egyszerû, ugyanis egy nagy terület összetakarítása sokkal egyszerûbben elvégezhetõ úgy, hogy elõször egy helyre (pl. a kerítés mellé) fújjuk a leveleket, majd utána egy helyrõl szívjuk össze. A legegyszerûbb gépek a saját gyûjtõzsákjukba tudják összeszívni a hulladékot. Egyes változatok pedig a hulladék aprítására és ez által kiváló komposzt készítésére is képesek. Sokan kissé divatnak tekintik a lombszívót, de aki próbálta már szélben összesöpörni egy nagy diófa lehulló leveleit, hogy ne röpüljenek tovább a szomszéd háza elé, az rögtön tudja, hogy egy akár egyszerûbb Ft körüli lombszívó is milyen hasznos segítség lehet. Érdemes alaposan körülnézni a kínálatok között, mert a tudással jelentõsen változik az ár is. Mire figyeljünk új gép vásárlásakor? Elõször mérlegeljük, hogy mekkora összeget tudunk rászánni az új gép megvásárlására. Gondoljuk végig, hogy mennyire bonyolult gép felel meg az igényeinknek, különösen a karbantartásra vonatkozó követelmények alapján. Vegyük számításba, hogy mekkora terület és milyen jellegû ápolása a cél és milyenek a terepviszonyok. Mérjük fel, hogy mennyi információval rendelkezünk a megvásárolandó gépet illetõen. Ez azért fontos, mert egy mezõgazdasági gépeket árusító szaküzletben komoly segítséget kaphatunk az egyes termékek minõségi és szolgáltatási különbözõségeit illetõen, míg egy nagyáruházban sajnos nem számíthatunk komoly segítségre. Ott az is eredménynek számít, ha egyáltalán találunk egy eladót. Nem árt tudni, hogy a motoros kerti gépekre Ft bruttó vételár felett köteles a forgalmazó 1 év jótállást vállalni. Az ezen érték alatti készülékekre csak 2 éves szavatossági igény érvényesíthetõ, ahol hiba esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy nem rendeltetésellenesen használta a terméket, hanem gyártási eredetû hiba miatt következett be meghibásodás. A jótállással árusított gépeknél a szavatossági igény a jótállási idõ lejárta után érvényesíthetõ. Ügyeljen a biztonságra Ügyeljen arra, hogy a kerti gépek üzemeltetésekor kisgyerekek ne legyenek a közelben. Öltözzön megfelelõen, és ha szükséges, viseljen szemüveget a kerti gépek használatakor. Minden használat elõtt ellenõrizze az elektromos készüléket, hogy nem érte-e sérülés a csatlakozó vezetéket. Ne használjon fûnyírót vizes, csúszós fû nyírására. A kerti géppel mindig elõrefelé haladva dolgozzon, hogy elkerülje a hátrafelé mozgás során bekövetkezõ véletlenszerû balesetet. Takács Ferencné

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől Mikor jelentős egy késés? A jogszabály szerinti késés megállapításának objektív feltétele, hogy a késés jelentős legyen. Csak olyan esetben jár segítségnyújtás az utas részére, ha legalább 2 órás késéssel

Részletesebben

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet?

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Az Európai Közösségek rendelete ( 261/2004/EK rendelet ) közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű nemcsak Magyarországon, de mind a 27

Részletesebben

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy

Részletesebben

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY EZZEL A NYOMTATVÁNNYAL A LÉGITÁRSASÁGOKNÁL ÉS/VAGY AZ ILLETÉKES NEMZETI SZERVEKNÉL LEHET PANASZT BENYÚJTANI. Visszautasított beszállás, alacsonyabb osztályon

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről

Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről Az Európai Unióban kiemelt szerepet kapnak az uniós állampolgárokat megillető légi utas jogok, hiszen általuk

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00269-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

Dr. Solymossy Péter jogi szakértő NFH Nyíregyháza, A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv.

Dr. Solymossy Péter jogi szakértő NFH Nyíregyháza, A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv. Dr. Solymossy Péter jogi szakértő NFH Nyíregyháza, 2012.08.22. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) változásai A fogyasztói fogalom kiterjesztése Fgytv. 2. a) [E törvény alkalmazásában:]

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest Budapest, 2006. szeptember 14. Tisztelt Miniszter Úr! Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmét egy olyan

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

ABABABY márkájú, ITEM NO:8019 modellszámú, Dart Board megnevezésű mágneses darts tábla szett

ABABABY márkájú, ITEM NO:8019 modellszámú, Dart Board megnevezésű mágneses darts tábla szett Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 34/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet.

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet. Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00029-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Kötelezem a Bogár Petrol Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Május 1 út 1412. hrsz., adószám: 23099458-2-11

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l)

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Ha a dolgok nem a tervek szerint történnek... Az Európai Unió számos jogszabályt

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 8500 Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

Tájékoztató a légi utasokat megillető legfontosabb jogokról és az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteiről

Tájékoztató a légi utasokat megillető legfontosabb jogokról és az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteiről Tájékoztató a légi utasokat megillető legfontosabb jogokról és az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteiről 1. A légi utasok legfontosabb jogait meghatározó uniós jogszabály, fogalmak, hatály Sokszor merül

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen)

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen) KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012. április 3. (Budapest) és 2012. április 5. (Debrecen) Konzultánsok: Dr. Bendik Gábor jogász, környezetvédelmi termékdíj-szakértő Horváthné Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő,

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Előadó: dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea A vizsgálat megindítása Az Elek Városban működő Pszichiátriai Betegek Otthonában élő ellátottak

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök

Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök Sajtótájékoztató - Budapest, 2011. február 23. Ügyfélpanaszok alakulása (2010) A pénzügyi

Részletesebben

Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ

Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ A békéltető testületi eljárás célja: a fogyasztó és vállalkozás közötti vita ingyenes, gyors, egyszerű rendezése egyezség létrehozatala

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

MINTA PÁLYÁZATI ŰRLAP

MINTA PÁLYÁZATI ŰRLAP HÁLÓZAT A KÖZÖSSÉGÉRT MINTA PÁLYÁZATI ŰRLAP (Az internetes felületen 2012.02.15-ét követően, az itt látható szerkezetű űrlapot kell a pályázóknak kitölteniük. Jelen űrlap kizárólag előzetes tájékoztatásul

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

Könyvelői Klub 2012. október 11. Debrecen. Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT,

Könyvelői Klub 2012. október 11. Debrecen. Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT, Könyvelői Klub 2012. október 11. Debrecen Ruszin Zsolt ADÓELLENŐZÉS, EURÓPAI BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLAT, ÚJ ADÓFORMÁK (KATA, KIVA), PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS, ÁFAVÁLTOZÁSOK, TÉTELES ÁFA 2013. évi adóellenőrzés

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. M E R K AT I N G I N N O V Á C I Ó S É S TA N Á C S A D Ó K Ö ZH A S ZN Ú N O N P R O F I T K F T. C Í M : 5 0 0 0, S Z O L N O K T I S Z

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak?

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak? Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak? A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Nescafé Alegria To Go Princess Promóció elnevezésű promóciójának részvételi szabályzata

Nestlé Hungária Kft. Nescafé Alegria To Go Princess Promóció elnevezésű promóciójának részvételi szabályzata Nestlé Hungária Kft. Nescafé Alegria To Go Princess Promóció elnevezésű promóciójának részvételi szabályzata 1. A Promóció szervezője A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi

Részletesebben