Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l)"

Átírás

1 Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Ha a dolgok nem a tervek szerint történnek... Az Európai Unió számos jogszabályt alkotott, hogy biztosítsa a légi utasokkal való tisztességes bánásmódot. Az Ön járatát üzemeltet$ légitársaság felel$s az Ön és poggyásza fuvarozásáért, és köteles az Ön jogait tiszteletben tartani. A beszállás megtagadása Azért tagadták meg Önt$l a beszállást, mert a légitársaság járatán nem volt elég rendelkezésre álló ül$hely? Járattörlés Törölték a járatát? Jelent)s id)tartamú késés Járata két vagy annál több órát késett? Poggyász Feladott poggyásza megsérült, késve érkezett vagy elveszett? Baleseti sérülés, haláleset Megsérült a légiút során? Szervezett társasutazások Nem abban a szolgáltatásban részesül, amelyért fizetett?

2 Az utasok jogai vonatkoznak a menetrend szerinti és a charterjáratokra, a belföldi és nemzetközi buszjáratokra, minden légitársaságra, legyen szó akár teljes kör. szolgáltatásról, akár alacsony díjszabásról. A légitársasággal kötött szerz$dése egyéb jogokat és kötelességeket tartalmaz. Kérjen egy példányt a légitársaságtól vagy az utazási irodától....legyen tisztában a jogaival! A beszállás megtagadása, járattörlés A megtagadják Önt$l a beszállást, vagy járatát törlik, a járatát m.ködtet$ légitársaságnak pénzbeli kártalanítást, valamint segítségnyújtást kell biztosítania Önnek. Ezek a jogok bármilyen járatra vonatkoznak, beleértve a charterjáratokat is, amennyiben Ön idejében bejelentkezik (check-in) a járatra, amely - az EU valamely repül$terér$l indul, vagy - az EU valamely repül$terére érkezik az EU-n kívülr$l és a járatot EU-beli légitársaság m.ködteti. A beszállás megtagadása Amennyiben az utasok száma meghaladja a rendelkezésre álló ül$helyekét, a légitársaságnak el$ször önként jelentkez$ket kell felkérnie, hogy azok - megállapodás szerinti juttatások ellenében - adjákk át ül$helyüket. E juttatások tartalmazzák a jegyár visszatérítésének lehet$ségét (ha szükséges, ingyenes visszautaszással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel jusson el úti céljára. Ha Ön nem tartozik az ül$helyüket önként átadók közé, a légitársaságnak a következ$ összeg. kártalanítást kell fizetnie Önnek: km-nél rövidebb járat esetén km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat vagy egyéb, és km közötti járat esetén 400, Az EU-n kívüli, km-nél hosszabb járat esetén 600. A kártérítés összege a felére csökkenthet$, ha a késé a fenti esetekben nem több, mint két, három vagy négy óra.

3 A légitársaságnak továbbá a következ$ ellátást kell nyújtania Önnek: a jegyár visszatérítésének lehet$ségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel juthasson el úti céljára. élelmiszert és üdit$ket, továbbá ha szükséges szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehet$séget. Járattörlés Ha az Ön járatát törlik, a járatot m.ködtet$ légitársasá a következ$ket köteles nyújtani Önnek: a jegyár visszatérítésének lehet$ségét (ha szükséges ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel juthasson el úti céljára. élelmiszert és üdít$ket, továbbá ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehet$séget. A légitársaság a beszállás megtagadásánál említettel azonosmérték. kártalanítás megfizetésére is köteles, kivéve, ha idejében értesítette az utasokat, és más közlekedési lehet$séget biztosított számukra, amellyel az eredetileg tervezettel megközelít$leg azonos id$ben érkeznek úti céljukra. A kártalanítás vagy a visszatérítés történhet készpénzben, banki átutalással vagy csekkel, valamint - ha Ön ehhez írásos hozzájárulását adja - utazási utalvány formájában is. A kifizetésnek hét apon belül kell megtörténnie. Ha Ön nem részesül jogainak megfelel$ elbánásban, azonnal tegyen panaszt a járatot m%ködtet$ légitársaságnál. Jelent)s id)tartamú késés Azonnali segítségnyújtás Valamennyi járat eseetében, beleértve a charterjáratokat is, amennyiben Ön idejében bejelentkezik (checkin) a járatra, amely az EU valamely repül$terér$l, vagy az EU valamely repül$terére érkezik az EU-n kívülr$l és a járatot EU-beli légitársaság m.ködteti, továbbá

4 két óra vagy annál hosszabb késésre számít km-nél rövvidebb járat esetén, három óra vagy annál hosszabb késésre számít km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat vagy egyéb km és km közötti járat esetén négy óra vagy annál hosszabb késésre számít az EU-n kívül, km-nél hosszabb járat esetén, a légitársaságnak élelmiszert és üdít$ket, továbbá ha szükséges szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), vagy kommunikációs lehet$séget kell biztosítania Önnek. Ha a késés öt óra vagy annál hosszabb, a légitársaság fel kell hogy ajánlja a jegyár visszatérítésének lehet$ségét is (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára). Ha Ön nem részesül jogainak megfelel$ elbánásban, azonnal tegyen panaszt a járatot m%ködtet$ légitársaságnál. Kés$bbi kárigények Amennyiben a világ bármelyik részén egy EU-beli légitársaág felel$s egy járat késéséért, Ön az ebb$l ered$ kárait illet$en legfeljebb SDR* összeg. kárigénnyel léphet fel. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel szerz$dése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen m.ködteti a járatot, amennyiben a kett$ különbözik. Poggyász Ön legfeljebb SDR* összeg. kárigénnyel léphet fel, ja a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán kár ári amiatt, hogy megsemmisül, megsérül, elvész vagy késve érkezik meg a poggyásza. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat. A feladott poggyász károsodásával kapcsolatos kárigényét írásban kell benyújtania a poggyász átvételét követ$ hét, késve érkez$ poggyász esetén pedig az átvételt követ$ 21 napon belül. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel szerz$dése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen m%ködteti a járatot, amennyiben a kett$ különbözik. Baleseti sérülés, haláleset Ön kárigénnyel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán bekövetkezett baleseti sérülés vagy haláleset következtében kárt szenved. Sürg$s anyagi szükségleteinek fedezésére jogában áll el$leget kérnie. Ha a légitársaság nem ért egyet követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat.

5 Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel szerz$dése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen m%ködteti a járatot, amennyiben a kett$ különbözik. Szervezett társasutazások A fenti jogokon kívül kárigénnyel léphet fel az utazási irodánál, ha az - az úti céltól függtlenül - nem nyújtja az EU-n belül kötött megállapodás szerinti szolgáltatásokat. Ezek a jogok a meghirdetett utazás szerinti járat igénybevételének meghiúsulására is vonatkoznak. Ezenkívül, ha az utazási iroda által meghirdetett szolgáltatások jelent$s része meghiúsul, az utazási iroda köteles segítséget nyújtani, valamint - további költség felszámolása nélkül - más megfelel$ intézkedéseket tennim beleértve az utazást. *1 SDR = 1,15 (2013. április 24. adat) Az els) lépés Amennyiben Önt az ebben a tájékoztatóban említett bármely pontja érinti, késedelem nélkül kérje a járatot üzemeltet$ légitársaság képvisel$jét$l, hogy orvosolják a problémát. A következ) lépés Amennyiben Önt$l megtagadják a beszállást, járatát törlik vagy a járat jelent$sen késik és a járatot m.ködtet$ légitársaság nem tesz eleget kötelezettségeinek, forduljon panasszal az illetékes nemzeti hatósághoz. Amennyiben járata EU-tagállamból indul, panaszát ott tegye meg. Ha utazásának kiindulópontja az Unión kívülre esik, és járatát EU-beli légitársaság üzemelteti, panaszát abban az esetben az EU-tagállamban tegye meg, ahová járata érkezik. Az illetékes nemzeti hatóság nevét és címét, továbbá az egyéb (pl. poggyászra, baleseti sérülésre, halálesetre, szervezett társasutazásokra vonatkozó) panaszokkal kapcsolatban tanácsot és segítséget nyújtó szervezetek adataival az alábbi, ingyenesen hívható Europe Direct* vonalon tudhatja meg: vagy érdekl$djön ben: Értesíthet az Európai Bizottságot is arról, hogy milyen intézkedések történtek panaszával kapcsolatban: B-1049 Brüsszel, fax: (32 2) ,

6 * Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Bizonyos esetekben egyes telefonfülkékb$l vagy szállodákból lebonyolított hívások díjkötelesek. További információk Ez a tájékoztató a vonatkozó uniós jogszabályokat foglalja össze. Vitás esetben bármely jogi követelés vagy eljárás alapját kizárólag a vonatkozó jogszabályok szövege képezi, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) található. Kártalanítás és segítségnyújtás utasok számára beszállás megtagadása, járattörlés és jelent$s id$tartamú késés esetén: 261/2004/EK rendelet, HL L 46., A légifuvarozó kötelezettségei: a 207/97/EK rendelet módosító 889/2002/EK rendelet, HL L 140., ( a Montreali jegyz$könyvv beépítése az uniós jogszabályokba a nemzetközi légifuvarozás egyes szabályainak egyesítése céljából: HL L194., ). Szervezett társasutazások, nyaralások és túrák: 90/314/EGK irányelv, HL L 158., E tájékoztató további példányai - az EU valamennyi hivatalos nyelvén - az alábbi honlapról tölthet$k le:

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

Tájékozódjon, mielőtt útnak indul: Az a célunk, hogy ismerje jogait

Tájékozódjon, mielőtt útnak indul: Az a célunk, hogy ismerje jogait Tájékozódjon, mielőtt útnak indul: Az a célunk, hogy ismerje jogait Ötmillió szurkoló utazása várható a nyári Euro 2008 futball kontinensbajnokságra. Tudjuk, hogy néhányuknak, akiknek nincs szerencséjük,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megköt és az Oracle programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. december 16. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson. ÁSZF amely, létrejött egyrészről továbbiakban Megbízó, valamint a "MIT-MÉR" KFT. (1221 Budapest, Kiránduló utca 65.) továbbiakban Megbízott, illetve együttesen: Felek között. A megbízás tárgya A Megbízó

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS (ASSZISZTENCIA)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

RCI tagsági feltételek

RCI tagsági feltételek RCI tagsági feltételek 1. BEVEZETŐ 1.1 Jelen Tagsági Feltételek kötelező erejű szerződést keletkeztetnek az RCI Europe (továbbiakban: RCI vagy mi) és minden olyan személy között, aki tulajdonjoggal, birtokjoggal

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az Üzemeletető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

Termékbiztosítás Ön még nagyobb biztonsággal számolhat

Termékbiztosítás Ön még nagyobb biztonsággal számolhat Termékbiztosítás Ön még nagyobb biztonsággal számolhat TARTALOMJEGYZÉK 1. A HAPPY CARE TERMÉKBIZTOSÍTÁS NAGYOBB BIZTONSÁGOT NYÚJT 3 2 MIÉRT VÁLASSZAM A HAPPY CARE TERMÉKBIZTOSÍTÁST? 3 3. KÁR ESETÉN GYORS

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Mindennapjaink során számtalan kisebb-nagyobb döntést kell hoznunk, jelentıs részük pedig valamilyen termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos. Minden

Részletesebben

Mit kell tenni a kárbejelentés érdekében, közlekedési baleset során?

Mit kell tenni a kárbejelentés érdekében, közlekedési baleset során? Hasznos információk a jó kárbejelentéshez Mit kell tenni a kárbejelentés érdekében, közlekedési baleset során? Wolf József Kedves Olvasó! Ez a kiadvány ugyan ingyenes, de szerzői jogok fűződnek hozzá!

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben