A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE"

Átírás

1 A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008.

2 2 A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dolgozói közül azokat, akik az egyetemi kar eredményeihez, illetve sikereihez kiemelked, odaadó, tartósan magas színvonalú szakmai, tudományos munkájukkal hozzájárultak és az intézményre háruló egyre növekv feladatok megoldását el segítették, az átlagosnál nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülés illeti meg. A Kar Tanácsa kari elismerésként megalapítja a Kar által adományozható kitüntetéseket, elismer címeket és okleveleket. Az alábbi kitüntetések, elismer címek és oklevelek adományozhatók az Ybl Miklós Építéstudományi Karon: 1. Ybl Emlékérem (bronz) Az emlékérem azoknak a személyeknek adományozható, akik 50 éve végeztek a Karon, illetve jogel d intézményénél. Átadás helye: tanévnyitó ünnepi tanácsülés 2. Ybl Emlékérem (ezüst) Az emlékérem azoknak a személyeknek adományozható, akik 60 éve végeztek a Karon, illetve jogel d intézményénél. Átadás helye: tanévnyitó ünnepi tanácsülés 3. Ybl Oklevél Ezen elismerésben a TVSZ 44. -a alapján kitüntetéses oklevélben részesül hallgatók, kiváló záróvizsgát tett hallgatók vagy a kiváló min sítés oklevéllel végzett hallgatók részesülhetnek. A folyamatosan kiemelked tanulmányi eredményt elért, ezen túlmen en a hallgatói önkormányzat munkájában tevékenyen résztvev hallgatók részesülnek még ebben az elismerésben. Elismerés formája: díszoklevél Átadás helye: diplomaosztó ünnepi tanácsülés

3 3 4. Ybl Plakett Arany fokozat Ybl Plakett Arany fokozatban részesülhet a Kar bármely oktatója, aki magas színvonalú szakmai és oktató munkát végez, több éves (legalább 5 éves) eredményes, példaérték tevékenységével hozzájárult a Kar jó hírnevének öregbítéséhez, illetve a Kar azon dolgozója, aki a Kar érdekében több éven keresztül (legalább 5 év) kiemelked teljesítményt nyújtott. A Plakett odaítélésénél a kiemelked szervez -vezet i, szakmai munka, a Kar min ségi munkáját er sít, különböz fórumokon megjelen tevékenység is figyelembe veend. Ybl Plakett Arany fokozat kitüntetésben a Kar dolgozói közül évente 1 személy részesíthet. Évente egy, a Karral munkaviszonyban nem álló személy részesíthet Ybl Plakett Arany fokozatban, aki a Karért sokat tett, végzett munkája példaérték, tevékenységével kiemelked eredményt ért el. Adományozására írásban foglalt és részletesen megindokolt javaslatot minden év május 15- éig lehet tenni a dékánnak címzett el terjesztésben. Odaítélése évente 1 alkalommal történik. A ki nem adott díj nem emelheti a következ tanévi kiadható díjak számát. A kitüntetések odaítélésér l tanszékek, szervezeti egységvezet k, a Kar vezet inek írásbeli, részletesen indokolt javaslata alapján, a vezet i értekezlet rangsorolása és javaslata alapján a dékán egy személyben dönt. Alapító: a Kari Tanács Kari dolgozó esetében Euro-nak megfelel pénzjutalom Ft-ban Átadás helye: Kari ünnepség keretében 5. Ybl Plakett Ybl Plakettben részesülhet a Kar bármely oktatója, aki magas színvonalú szakmai és oktató munkát végez legalább 5 éve intézményünkben, illetve a Kar azon dolgozója, aki a Kar érdekében több éven keresztül (legalább 5 év) kiemelked munkát végzett, példaérték teljesítményt nyújtott. Évente 5 személy részesíthet a Kar dolgozói közül ezen kitüntetésben. Évente 10 kitüntetés adható a kari oktatás fejlesztésében, a Kar hírnevének öregbítésében tevékenyked, a Karral munkaviszonyban nem álló személy munkájának elismeréséül. A kitüntetés adományozására minden év május 15-éig lehet javaslatot tenni a dékánnak címzett részletesen indokolt, írásos javaslatban. A beérkezett javaslatokat a vezet i értekezlet rangsorolja, és a vezet i értekezlet javaslata alapján a dékán dönt az odaítélésr l. Alapító: a Kari Tanács Kari dolgozó esetében Euro-nak megfelel pénzjutalom Ft-ban Átadás helye: Kari ünnepség keretében

4 4 6. Dékáni Dicséret Legalább két éves id tartamon keresztül kiemelked munkát végz vagy ezzel egyenérték rendkívüli teljesítményt nyújtó oktatónak, dolgozónak adományozható. A Dékáni Dicséret adományozására a szervezeti egységvezet k tehetnek javaslatot. Az írásos el terjesztéseket a vezet i értekezlet rangsorolja, adományozásáról a dékán dönt. Évente maximum: 20 személynek adható Alapító: Kari Tanács Elismerés formája: oklevél + pénzjutalom Átadás helye: a kar ünnepségén 7. Törzsgárda tagság A Kar, illetve jogel d intézményénél 10, 15, 20, 25, 30 éves munkaviszonnyal rendelkez dolgozók a Kar Törzsgárda tagjainak sorába nyerhetnek felvételt. A törzsgárdajelvény és igazolvány odaítélésére vonatkozó a munkaügyi csoport munkatársával egyeztetett javaslatot minden év szeptember 30-ig a Kar szakszervezeti elnökei juttatják el a dékánhoz. A törzsgárdajelvényeket, igazolványokat és a pénzjutalmat a szakszervezetek elnökei adják át a Kar ünnepségén. Alapító: Kari Tanács Elismerés: törzsgárda jelvény + pénzjutalom Átadás helye: kari ünnepség 8. F tanácsosi, tanácsosi, f munkatársi, munkatársi cím A KJT 71. -a és a SZIE Egyetemi Kollektív Szerz dés pontja alapján a Karon tartósan magas színvonalú és kiemelked munkát végz közalkalmazottak részére f tanácsosi, tanácsosi, f munkatársi, munkatársi cím adományozható. F tanácsosi és tanácsi cím az E, F, G, H, I vagy J fizetési osztályba besorolt közalkalmazottaknak, a f munkatársi és munkatársi cím pedig a B, C vagy D fizetési osztályba besorolt közalkalmazottaknak adható. A címpótlék mértéke: f tanácsosi cím esetén a pótlékalap 100%-a tanácsosi cím esetén a pótlékalap 50%-a f munkatársi cím esetén a pótlékalap 75%-a munkatársi cím esetén a pótlékalap 25%-a A címpótlék adományozására a szervezeti egység vezet je tesz írásos javaslatot minden év szeptember 30-ig, a személyügyi terv során, a f igazgatónak címzett el terjesztésben. Elismerés formája: a cím adományozását igazoló irat + havi címpótlék nem oktatók esetén Átadás helye: kari ünnepi tanácsülés

5 5 Az Alapító Levélben rögzített kitüntetések, elismerések és oklevelek adományozásáról a Kar személyügyi referense napra kész nyilvántartást köteles vezetni. Az Alapító Levélben meghatározott központi feladatok teljesítésér l a kari titkár gondoskodik. A Kar által kiadott elismerések nyilvántartása nem selejtezhet. A pénzjutalmak mértékér l a Kar gazdasági helyzetét l függ en a vezet i értekezlet évente dönt. A január 30-án tárgyalt és a Kari Tanács 22/2002/2003. sz. Kari Tanácsi Határozatával elfogadott Alapító Levél módosítását a Kar Tanácsa augusztus 29-én tárgyalta és a 12/2008/2009., a 13/2008/2009., és a 14/2008/2009. sz. Kari Tanácsi Határozatával elfogadta. Az Alapító Levél az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. mellékletét képezi és azt szeptember 1-jét l kell alkalmazni. Budapest, augusztus 29. A Kari Tanács nevében: Dr. Makovényi Ferenc dékán a Kari Tanács elnöke Lajkó Istvánné kari titkár a Kari Tanács titkára Záradék: a rektor törvényességi felülvizsgálata után az Alapító Levél módosítását R-.. /2008. számon jóváhagyta.

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat 1. Preambulum Az év fiatal könyvtárosa díj Alapító okirat A könyvtári rendszerben felhalmozott tárgyi és információs kincs értő gondozója és szolgáltatója a könyvtáros. A kommunikációs technológia gyors

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA 29/2007. (II. 22.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA A JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 29/2007. (II. 22.)

Részletesebben

A képzési alap szabályzata

A képzési alap szabályzata Az MKKSZ OV 2011.május 26-ai határozatával módosított - egységes szerkezetbe foglalt - A képzési alap szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben