A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012.

2 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata

3 Oldalszám: 1 melléket Változat száma: A1 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetszám F e j e z e t c í m Old. szám Vált. szám Bevezetés dátuma I. Általános rendelkezések 2 II. A kitüntetések adományozásának általános feltételei 3 Kari kitüntetések 3 A kari kitüntetések adományozásának feltételei 3 III. A kitüntetésekre vonatkozó eljárási rend 5 A kari kitüntetések visszavonása 6 A kitüntetések nyilvántartása 6 Melléklet 7

4 Oldalszám: 2 I. 1. Általános rendelkezések (1) Kari Tanácsa 8/2009. sz. határozatával kari kitüntetések, díjak és cím 1 alapításáról döntött. a) Oktatók számára alapított díj elnevezése: Salus aegroti díj Forrás: Salus aegroti lex suprema esto A beteg üdve legyen a legfőbb törvény. Latin mondás (A változó világ bölcsességei) b) 2 Oktatók és nem oktató közalkalmazottak számára alapított díj elnevezése: Pro facultate scientiarum sanitatis az Egészségtudományi Karért c) Hallgatók számára alapított díj elnevezése: Stefánia díj A magyar védőnői hálózat elődje a Stefánia Szövetség (1915) nevét Stefánia hercegasszonyról kapta. A Miskolci Egyetemhez kapcsolódó egészségügyi főiskolai képzésben 1998-ban elsőként a Védőnő szak indult újra. A szakok kialakulásának történelmi sorrendje és Stefánia hercegasszony karitatív személyisége indokolja, hogy az Egészségügyi Kar arra érdemes hallgatója olyan díjat kapjon, melyet Stefánia hercegasszony neve fémjelez. d) Hallgatók számára alapított kitüntetés elnevezése: Tanulmányi emlékérem és emléklap e) A képzésben részt vevő gyakorlatvezető szakemberek számára: Kiváló gyakorlatvezetői díj. 3 f) Együttműködő partnerek számára: Minta-gyakorlóhely. 4 (2) A kitüntetések jelentős szerepet töltenek be a kar előtt álló feladatok magas szintű megoldásának ösztönzésében, az oktatók és a hallgatók kiemelkedő tevékenységének elismerésében. (3) A kitüntetések adományozása kari demokratizmus megvalósulásával azonos értékelési elvek érvényesülésével történik. 1 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 2 15/2010. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, április 6-án hatályba lépő szöveg 3 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 4 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg

5 Oldalszám: 3 II. 2. A kitüntetések adományozásának általános feltételei (1) A kitüntetési javaslat előterjesztésének feltétele a folyamatosan végzett magas szintű oktatói, gyakorlatvezetői 5 tevékenység, kiemelkedő teljesítmény, hallgatók esetében kimagasló tanulmányi eredmény. (2) Különösen indokolt azon oktatók előterjesztése, akik kiváló munka, alkotó tevékenység után nyugállományba vonulnak. 3. Kari kitüntetések (1) A kitüntetések odaítélése Kari Tanácsi, illetve dékáni hatáskörben történik. A Kari Tanács: a) Salus aegroti díj b) 6 Pro facultate scientiarum sanitatis c) Stefánia díj d) Tanulmányi emlékérem e) Kiváló gyakorlatvezetői díj 7 f) Minta-gyakorlóhely 8 (2) A kar dékánja Tanulmányi emléklap odaítélésére jogosult. 4. A kari kitüntetések adományozásának feltételei (1) A Salus aegroti díjjal a Kari Tanács a példamutató hazai és nemzetközi tudományos és oktatási tevékenységet kívánja elismerni. A kitüntetés azoknak a kari oktatóknak adományozható, akik hosszú időn keresztül kiemelkedően, alkotó módon végezték oktatási és kutatási tevékenységüket és jelentősen hozzájárultak a kar hazai és nemzetközi hírnevének erősítéséhez. A kitüntetés kivételesen az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek is adományozható. (2) 9 A Pro facultate scientiarum sanitatis díj azoknak a kari oktatóknak és más dolgozóknak ítélhető oda, akik a kar működését és tevékenységét kiemelkedő munkájukkal hatékonyan támogatták, és/vagy akik jelentős feladatokat magas színvonalon oldottak meg. 10 A kitüntetés kivételesen az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek is adományozható. 5 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 6 15/2010. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, április 6-án hatályba lépő szöveg 7 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 8 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 9 15/2010. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, április 6-án hatályba lépő szöveg 10 48/2011. sz. Kati Tanácsi határozattal megállapított, október 3-án hatályba lépő szöveg

6 Oldalszám: 4 (3) A Stefánia díjjal a Kari Tanács azokat a hallgatókat kívánja elismerni, akik kiváló tanulmányi teljesítményük mellett eredményes tudományos diákköri tevékenységet végeztek, részt vettek kutatási tevékenységben, jelentős szerepet vállaltak hallgató társaik tanulmányainak segítésében, tevékeny részt vállaltak szakmai szervezetek ifjúsági tagozatainak munkájában. Tanulmányi és közéleti tevékenységük mellett magatartásuk, életvitelük példamutató. (4) A Tanulmányi emlékérem azoknak a végzős hallgatóknak adható, akik tanulmányaik során jeles tanulmányi eredményt és dicséretes szakmai gyakorlatot teljesítettek. (5) A Tanulmányi emléklap két féléven keresztül kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható. (6) Kiváló gyakorlatvezetői díj: annak a gyakorlatvezetőnek adható aki több féléven át részt vesz a hallgatók magas szintű képzésében, és személyi feltételeiben megfelel a Mintagyakorlóhelyek kialakításánál figyelembe veendő szubjektív feltételrendszernek. A kitüntetés az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek is adományozható. 11 (7) Minta-gyakorlóhely tárgyi és humán feltételei feleljenek meg a Minta-gyakorlóhely létesítésének standardjaiban foglaltaknak (1) A Salus aegroti díj díszes fém plakett oklevéllel (őzbarna doboz és mappa). A plakett egyik oldalán a Salus aegroti felirat olvasható, a másik oldalán a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar felirat és a kar vésett emblémája található. Az oklevél a Salus aegroti feliratot a kar nevét és emblémáját jeleníti meg. Középen a díjban részesült neve olvasható. Az oklevelet a Kari Tanács mindenkori elnöke írja alá. A kitüntetés ugyanazon személynek csak egyszer adományozható. A kitüntetésből évente egy osztható ki. A kitüntetés átadására a tanévzáró ünnepi Szenátus Ülésen kerül sor. A kitüntetést a kar dékánja adja át. (2) 13 A Pro facultate scientiarum sanitatis díj díszes fém plakett oklevéllel (őzbarna doboz és mappa). A plakett egyik oldalán a Pro facultate scientiarum sanitatis felirat olvasható, a másik oldalán a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar felirat és a kar vésett emblémája található. Az oklevél a Pro facultate scientiarum sanitatis feliratot a kar nevét és emblémáját jeleníti meg. Középen a díjban részesült neve olvasható. Az oklevelet a Kari Tanács mindenkori elnöke írja alá. 14 A kitüntetés ugyanazon személynek csak egyszer adományozható. A kitüntetés átadására a tanévzáró ünnepi Szenátus Ülésen kerül sor. A kitüntetést a kar dékánja adja át. 11 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 12 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 13 15/2010. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, április 6-án hatályba lépő szöveg 14 48/2011. sz. Kati Tanácsi határozattal megállapított, október 3-án hatályba lépő szöveg

7 Oldalszám: 5 A kitüntetéssel pénzjutalom adható. A pénzjutalom adományozása és összegének eldöntése dékáni hatáskörbe tartozik. (3) A Stefánia díj gravírozott fa emlékplakett. Belsejében dombor nyomott fémlemez látható Stefánia díj felirattal és a kar emblémájával. A plakett felnyíló belső oldalán a díjban részesülő hallgató neve és szakiránya olvasható. A plakett felnyíló külső oldalán Stefánia díj felirat található. A díjból évente négy osztható ki. Átadására a tanévzáró ünnepi Szenátus Ülésen kerül sor a díjat a kar dékánja adja át. (4) A Tanulmányi emlékérem gravírozott fa emlékplakett, belsejében dombor nyomott fém lemez tanulmányi emlékérem felirattal és a kar emblémájával. A plakett felnyíló belső oldalán a díjban részesülő hallgató neve és szakiránya olvasható. A plakett felnyíló külső oldalán a Tanulmányi emlékérem felirat található. Az emlékérmet átadására ünnepélyes keretek között az egyetem március 15-i ünnepi megemlékezésén kerül sor. Az emlékérmet a kar dékánja adja át. (5) A Tanulmányi emléklap hajlékony fa oklevél gravírozott szöveggel és kari emblémával. A szöveg tartalmazza a Tanulmányi emléklap feliratot, a hallgató nevét, szakját, adományozás dátumát. Az emléklap aláírói a kar dékánja és a képzések szakfelelőse. A tanulmányi emléklapból évente 8 osztható ki. Az emléklap átadására ünnepélyes keretek között az egyetem március 15-i ünnepi megemlékezésén kerül sor. Az emléklapot a kar dékánja adja át. (6) A Kiváló gyakorlat vezetői díj díszes fém plakett oklevéllel (őzbarna doboz és mappa). A plakett egyik oldalán a Kiváló gyakorlat vezetői felirat olvasható, a másik oldalán a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar felirat és a kar vésett emblémája található. Az oklevél a Kiváló gyakorlat vezetői feliratot, a kar nevét és emblémáját jeleníti meg. Középen a díjban részesült neve olvasható. Az oklevelet a Kari Tanács mindenkori elnöke írja alá. A kitüntetés ugyanazon személynek csak egyszer adományozható. A kitüntetés átadására a tanévzáró ünnepi Szenátus Ülésen kerül sor. A kitüntetést a kar dékánja adja át. 15 (7) Minta-gyakorlóhely díj: 40x30 cm-es réztábla, melyen szerepel A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Minta-gyakorlóhelye felirat és a kar vésett emblémája. A kitüntetés ugyanazon gyakorlóhelynek csak egyszer adományozható. A kitüntetés átadására nyilvános ünnepi Szenátus Ülésen kerül sor. A kitüntetést a kar dékánja adja át. 16 III. 6. A kitüntetésekre vonatkozó eljárási rend (1) Kitüntetések javaslattételére a kar dékánja, dékánhelyettese, a hallgatói önkormányzat elnöke és a tanszékek vezetői jogosultak. A javaslatokat kitüntetési bizottság hangolja össze, a hallgatói önkormányzat véleményezi. 15 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg 16 7/2012. sz. Kari Tanácsi határozattal megállapított, február 14-én hatályba lépő szöveg

8 Oldalszám: 6 (2) A kitüntetési bizottság elnökből és legalább öt tagból áll. A bizottság elnöke a kar dékánhelyettese, tagjai a tanszékek delegált, minősített oktatói. A bizottság tagjait a kar dékánja bízza meg és menti fel. Az üléseken tanácskozási joggal részt vehet a hallgatói önkormányzat elnöke és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Miskolci Egyetemi Szervezete kari képviselője. (3) 17 A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat minden év február 1. és október 1. napjáig lehet előterjeszteni. (4) Az előterjesztéseket jelen szabályzat mellékletében található formanyomtatványon a kar dékánjának címezve kell előterjeszteni. (5) A beérkezett javaslatokat a Dékáni Hivatal összesíti és küldi meg a kitüntetési bizottság elnökének. (6) A javaslatokat a kitüntetési bizottság hangolja össze, a hallgatói önkormányzat véleménynyilvánítása után a bizottság elnöke terjeszti a Kari Tanács és a dékán elé elbírálásra, illetve odaítélésre. 7. A kari kitüntetések visszavonása (1) Az kari kitüntetés visszavonható attól a személytől, aki arra érdemtelenné vált. A visszavonásra azok a személyek és testületek tehetnek javaslatot, akik, illetve amelyek az adományozást kezdeményezhették. A javaslatot részletesen indokolni kell a bizonyítékok felsorolásával. (2) A kitüntetés esetleges visszavonásáról az adományozás rendjének megfelelően a Kari Tanács vagy a dékán dönt. 8. A kitüntetések nyilvántartása (1) A jelen szabályzatban megnevezett kari kitüntetéseket a Dékáni Hivatal nyilvántartásba veszi és gondoskodik azok bevezetéséről az Oklevél nyilvántartó könyvbe. (2) A kari kitüntetések okleveleinek és mappáinak formájául szolgáló minták a Dékáni Hivatalban találhatók. (3) Az át nem vett kitüntetéseket a Dékáni Hivatal páncélszekrényében kell őrizni. (4) A kari kitüntetésekről a Dékáni Hivatal az adományozás éve szerinti bontásban elektronikus nyilvántartást vezet. Miskolc, február 14. Dr. Barkai László dékán a Kari Tanács elnöke 17 48/2011. sz. Kati Tanácsi határozattal megállapított, október 3-án hatályba lépő szöveg

9 Oldalszám: 7 KITÜNTETÉSI JAVASLAT kitüntetésre Név: A felterjesztett személy adatai Születési hely, éve, hó, nap: Anyja neve: Címe: Telefonszáma: Kari szervezeti egység: Beosztás: Tudományos fokozat: Korábbi kitüntetések: Szakmai indoklás: Miskolc,.. felterjesztő

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem. Habilitációs Szabályzata

A Károli Gáspár Református Egyetem. Habilitációs Szabályzata A Károli Gáspár Református Egyetem Habilitációs Szabályzata Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat hatálya... 3 2. A habilitáció általános elvei... 3 3. Jogosultság habilitációs eljárás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. december Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA egységes szerkezetben A GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A módosítást jóváhagyta a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése, elfogadta a Szenátusa

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉ SZ H ALL G ATÓI KÖ VE TE LMÉNYR ENDSZE R SO P R O N 2006 TARTALOMJEGYZÉK A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...3 I/1/A. MELLÉKLET...15

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Miskolc, 2009 3.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben