Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE"

Átírás

1 Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. A kitüntető díjak megnevezése 1. A képviselő-testület jelen rendeletével a következő kitüntető díjakat és címet alapítja: (1) Lőrinci Város Díszpolgára (2) Lőrinci Városért (3) Lőrinci Város Közösségéért (4) Lőrinci Város Közszolgálatáért (5) Ápolt, Virágos Lőrinciért kitüntető díj (6) Kitüntető Emlékplakett II. A díjak adományozásának feltételei 2. (1) A "Lőrinci Város Díszpolgára" kitüntető cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a városon belül olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. (2) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. (3) A város díszpolgára: a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein, b) hivatalos az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre, ahol részére az elnökségben, fogadóbizottságban kell helyet biztosítani, c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményeit, valamint ilyen jellegű rendezvényeit, d) Lőrinci városát, vagy az önkormányzatot képviselő delegációkba meghívható, 3.

2 A Lőrinci Városért kitüntető díj adományozható annak, aki (1) a város érdekében, fejlesztésében huzamosabb időn át eredményes munkát végzett, (2) a város megismertetése, népszerűsítése érdekében - akár belföldön, akár külföldön - kiemelkedő eredményeket ért el, (3) bármely területen olyan kimagasló teljesítményt ért el, amely a város tekintélyét, pozitív megítélését, ismertségét nagy mértékben elősegítette, (4) a város közéletében, a közösségi szellem fejlesztésében kiemelkedő szerepet töltött be. 4. A Lőrinci Város Közösségéért kitüntető díj adományozható annak, aki (1) a város gazdasági, igazgatási, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális fejlesztésében, tevékenységében, a közéletben huzamosabb időn keresztül eredményesen dolgozott, (2) elősegítette a város polgári közösségeinek alakulását, fejlődését, a közösségi szellem erősödését, a történelmi- és népi hagyományok feltárását, ápolását, (3) a város érdekében folytatott, vagy saját munkaterületén olyan kimagasló eredményt ért el, amely a település általános fejlődését, ismertségét segítette, tekintélyét, pozitív megítélését növelte. 5. A Lőrinci Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozható azoknak, akik Lőrinci város önkormányzatánál köztisztviselőként, vagy közalkalmazottként (1) saját munkaterületükön tartósan kiemelkedő, eredményes munkát végeznek, (2) munkájuk mellett részt vállalnak a város közösségi életében és ott eredményesen tevékenykednek, (3) szakmai, vagy közéleti munkájukban, egyéb tevékenységükben kiemelkedő eredményt érnek el. 6. Az "Ápolt, virágos Lőrinciért" kitüntető díj adományozható annak a lőrinci lakosnak, aki a kiírt pályázaton az átlagostól eltérően rendben tartott, virágosított udvarral, illetve az ingatlan előtt található szintén rendben tartott közterülettel pályázik és a pályázaton a bíráló bizottság döntése alapján helyezést ér el. 7.

3 Polgármesteri kitüntető emlékplakett adományozható, melyet a polgármester adományoz az ő általa megnevezett személyeknek elismerésképpen, a képviselő testülettől függetlenül. III. A kitüntető cím és díjak adományozásának rendje 8. (1) A kitüntető címre és a díjak közül a 1. (1)- (4) bekezdésekben meghatározottak adományozására javaslatot tehetnek: a/ a város polgári közösségei (pl. alapítványok, egyesületek, klubok), b/ a városi önkormányzati intézmények vezetői, kollektívái, c/ a képviselő-testület bizottságai, tagjai, d/ a város polgárai az önkormányzati képviselők útján. (2) A javaslatot minden év június 15. napjáig kell eljuttatni a város polgármesteréhez. A határidőn túl érkezett javaslatok nem kerülnek előterjesztésre, kivéve a posztumusz díjak esetében. (3) A javaslatoknak részletes indokolást, a helyi kitüntetésre javasolt személy munkásságának ismertetését, szükség esetén az azt igazoló dokumentumokat kell tartalmaznia. (4) Az Ápolt, Virágos Lőrinciért kitüntető díjra a Lőrinciben állandó lakóhellyel rendelkező polgárok minden év június 15-ig pályázatot nyújthatnak be, melyet a város polgármesterének kell eljuttatni. A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtott pályázatnak minimum tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, valamint alátámasztó fotókat. (5) A polgármesteri kitüntető plakett javaslat tételének nincs időbeli korlátja, arra az adományozó az év bármely napján döntést hozhat. 9. (1) A kitüntető címre és díjakra vonatkozó javaslatokat, valamint az ápolt, virágos Lőrinciért kitüntető díjra beérkezett pályázatokat a polgármesterből, alpolgármesterből, bizottsági elnökökből álló bizottság (továbbiakban: bizottság) vizsgálja meg. A kitüntető cím és díjak esetében a bizottság a javaslatát beterjeszti a képviselő-testület elé. Az ápolt, virágos Lőrinciért díj esetében a pályázott ingatlanok megtekintése után a bizottság határozatba foglalva meghozza döntését, melyben megjelöli az I., II., III. helyezettet. (2) A bizottság indokolt esetben kikéri az illetékes szakbizottság, a javasolt személy munkahelyi vezetésének, kollektívájának véleményét. (3) A javaslatok elbírálása alapján a bizottság csak az arra érdemesnek ítélt személy részére kezdeményezi a képviselő-testületnél a helyi kitüntetés adományozását.

4 (4) A bizottság az érintett személyek részére kezdeményezheti a javaslattól eltérően más helyi kitüntetés adományozását. 10. (1) A helyi kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület dönt minden év júniusi ülésén. Ettől a testület indokolt esetben eltérhet. (2) A helyi kitüntetések odaítéléséhez minősített többség szükséges zárt ülés keretében. (3) A kitüntetettek névsorát és a kitüntetés indokolását a Lőrinci Városi Újságban közzé kell tenni. (4) Az ápolt, virágos Lőrinciért díj adományozásáról a 7. (1) bekezdés szerint felállított bizottság dönt júniusi ülésén. A helyezést elért pályázatók nevét megjelenteti a Lőrinci Városi Újságban és a honlapon. 11. (1) Jelen rendeletben szabályozott valamennyi kitüntető díj átadására minden évben az augusztusban megrendezett Városnapi ünnepségsorozat keretében kerül sor. A díjakat a képviselő-testület, valamint a bizottság nevében a polgármester adja át. (2) A kitüntető díjak átadásának idejét - indokolt esetben - a képviselő-testület a díj odaítélésekor az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja. A címmel és díjakkal járó elismerések 12. (1) A Díszpolgári Címmel külön erre a célra készített díszoklevél és a belügyminiszter által adományozott Városkulcs 1:2 arányú másolata, valamint a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse összegű pénzjutalom jár. (2) A Lőrinci Városért, a Lőrinci Város Közösségéért, valamint a Lőrinci Város Közszolgálatáért kitüntető díjakkal az alábbi oklevél, emlékplakett, pénzjutalom jár: a/ Az oklevél: Lőrinci címerével ellátott díszes kivitelű irat, amely tartalmazza: - az adományozó szerv nevét, - a testületi határozat számát, - az adományozásra felhatalmazó önkormányzati rendelet számát, - az adományozott díj elnevezését, - az adományozás időpontját, - a kitüntetett személy nevét, - a város pecsétjét. Az oklevelet az önkormányzat polgármestere és jegyzője írja alá. b/ Az emlékplakett: 9 cm átmérőjű bronz érme. Előlapján a város címere és Lőrinci felirat. Hátoldalán a következő latin nyelvű szöveg olvasható:

5 AGE, QUOD AGIS. (Tedd, ami a kötelességed.) Alatta a díj megnevezése, a kitüntetett személy neve és az adományozás éve kerül megörökítésre. c/ A pénzjutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalaphoz viszonyítottan - a Lőrinci Városért kitüntető díj esetében annak négyszerese, - a Lőrinci Város Közösségéért kitüntető díj estében annak háromszorosa, - a Lőrinci Város Közszolgálatáért kitüntető díj esetében annak kétszerese. (3) Az ápolt, virágos Lőrinciért kitüntető díjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. a) Az oklevél: Lőrinci címerével ellátott díszes kivitelű irat, amely tartalmazza: - nyertes nevét, ingatlan címét - adományozás időpontját - város pecsétjét - az oklevelet az önkormányzat polgármestere és jegyzője írja alá b) Az emlékplakett egy réztábla, amelyen a következő szöveg szerepel: Ápolt, Virágos Lőrinciért Kitüntető díj... helyezett... év c) A pénzjutalom összege: I. helyezett: nettó forint II. helyezett nettó forint III. helyezett nettó forint (4) Polgármesteri kitüntető emlékplakett: 9 cm átmérőjű bronz érme. Előlapján a város címere és Lőrinci felirat. Hátoldalán a következő latin nyelvű szöveg olvasható: AGE, QUOD AGIS. (Tedd, ami a kötelességed.) Alatta a kitüntetett személy neve és az adományozás éve kerül megörökítésre. 13. (1) Évente a következő számú kitüntető díj adományozható: a/ Lőrinci Városért 1 db b/ Lőrinci Város Közösségéért 1 db c/ Lőrinci Város Közszolgálatáért 3 db d) Ápolt, Virágos Lőrinciért kitüntető díj 1. helyezett, 2. helyezett, 3. helyezett. e/ Polgármesteri kitüntető emlékplakett 5 db (2) Amennyiben egy évben kitüntető díj nem, vagy nem az (1) bekezdésben meghatározott számban kerül kiadásra, a keretszám a következő évre nem vihető át. (3) A kitüntető díjak keretszámától a képviselő-testület a város történetében meghatározó események, évfordulók alkalmából eltérhet.

6 (4) A "Lőrinci Város Díszpolgára" cím adományozásával kapcsolatban a kiadható címek számára vonatkozóan előírás, korlátozás nincs. (5) A helyi kitüntetések posztumusz is adományozhatóak. A díjakkal járó pénzjutalmak a túlélő házastársat, ennek hiányában az örökösöket illetik meg. Amennyiben ezek nem ismertek, a pénzjutalmat a képviselő-testület által meghatározott alapítványra kell befizetni. (6) A kitüntetés posztumusz adományozására irányuló javaslattétel nincs határidőhöz kötve, a javaslatról a bizottság eljárása nélkül a képviselő-testület közvetlenül dönthet. 14. (1) A helyi kitüntetést vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntető díjra különösen az, akit a bíróság bűnügyekben jogerősen elmarasztalt, vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott. (2) A visszavonás módjára, az érdemtelenség megállapítására a ok rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A visszavonást indokolni kell. (3) A visszavonás tényét a Lőrinci Városi Újságban közzé kell tenni. IV. Záró rendelkezések 15. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg a 15/2004. (II.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti. Lőrinci, november 6. Víg Zoltán sk. polgármester Schottner Norbert sk. jegyző Kihirdetési záradék: november 6.. Kihirdetés napja: Schottner Norbert sk. jegyző

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben