K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl"

Átírás

1 K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete megalkotására a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011. (25.) önkormányzati rendeletét az elismerı címek valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl (11 igen szavazat, egyhangú) Szlahó Csaba sk. polgármester Mohainé Jakab Anikó sk. jegyzı A kivonat hiteles: Kapják: március 22.

2 2 Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete az elismerı címek valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete 3. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. Fejezet Az elismerı címek alapításáról és adományozásának rendjérıl 1. Általános rendelkezések 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elismerı címek alapításával és adományozásával fejezi ki elismerését azon személyeknek vagy közösségeknek, akik a város közösségi életének fejlesztése terén a város lakosságáért hosszabb idın át kiemelkedıen tevékenykedtek, és ezzel jelentısen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. 2. (1) Elismerı cím magyar és külföldi személy részére egyaránt adományozható. (2) Az elismerı cím postumus is adományozható, ilyen esetben tárgyjutalom és pénzjutalom nem ítélhetı oda. 2. Az elismerı címek adományozásának szabályai 3. (1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb idın át kifejtett áldozatos munka elismerése céljából az alábbi elismerı címeket alapítja: a) Vecsés Díszpolgára b) Pro Urbe c) Elismerı Oklevél (2) Vecsés Díszpolgára cím esetén egy, Pro Urbe cím esetén legfeljebb két kitüntetés, Elismerı Oklevél cím esetén legfeljebb két kitüntetés adományozható évente. 4. (1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet bármely vecsési lakos. Ennek érdekében minden év januárjában felhívást kell közzétenni a Vecsési Tájékoztatóban és az egyéb helyben szokásos módon. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell: a) a javasolt személy adatait

3 b) a javaslattétel részletes indoklását c) a javaslattevı aláírását. 3 (3) A javaslatokat e rendelet hatályba lépésének évében április 10-ig, ezt követıen tárgyév február 28-ig kell eljuttatni a Polgármesternek címezve. (4) A beérkezett javaslatokkal kapcsolatos elıkészítı munkára a képviselı-testület kuratóriumot hoz létre. A kuratórium elnöke a polgármester, titkára a jegyzı, aki szavazati joggal nem rendelkezik. Tagjai a mindenkori bizottságok elnökei. (5) A kuratórium javaslatát a polgármester elıterjeszti, e rendelet hatályba lépésének évében az áprilisi, ezt követıen a tárgyévi márciusi képviselı-testületi ülésre. (6) A képviselı-testület határozatban dönt az elismerı címek adományozásáról. (7) Az elismerı címeket a Polgármester adja át minden év június 14-én a Városi Ünnep keretében. Azt a tevékenységet, amellyel a kitüntetett az elismerı címet kiérdemelte az átadáskor ismertetni kell és nevét tevékenységének ismertetése mellett a Vecsési Tájékoztatóban és az egyéb helyben szokásos módon meg kell jelentetni. (8) Az elismerı címben részesítettekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (9) Az elismerı címet kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni. Méltatlan az elismerı címre az a személy, akit bőncselekmény miatt jogerısen elítéltek. A visszavonásról a kuratórium javaslatára a képviselı-testület határozatban dönt. 5. (1) A Vecsés Díszpolgára elismerı címmel járó juttatások: a) oklevél b) az önkormányzat rendezvényeire meghívó c) tárgyjutalom (amely legfeljebb 23 gramm 14 karátos aranyból készül, ebbıl 10 gramm vecsési címerrel ellátott győrő, továbbá lánc és medál, amely szintén vecsési címerrel van ellátva) d) pénzjutalom összege: bruttó forint (2) Pro Urbe elismerı címmel járó juttatások: a) oklevél b) tárgyjutalom (amely legfeljebb 10 gramm 14 karátos arany felhasználásával készített győrő, vecsési címerrel ellátva) c) pénzjutalom összege: bruttó forint (3) Elismerı Oklevél címmel járó juttatások: a) oklevél b) tárgyjutalom (amely legfeljebb 7 gramm 14 karátos arany felhasználásával készített győrő vagy kitőzı, vecsési címerrel ellátva) c) pénzjutalom összege: bruttó forint (4) Az elismerı címekkel járó tárgyjutalom és pénzjutalom fedezetérıl az Önkormányzat a mindenkori költségvetésben gondoskodik. II. Fejezet A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl

4 3. Általános rendelkezések 4 6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi kitüntetések alapításával és adományozásával fejezi ki elismerését azon személyeknek, akik a város közösségi életének fejlesztése terén hosszabb idın át kiemelkedı munkát végeztek az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális munka vagy a közigazgatás területén (továbbiakban: tevékenységi területek), és ezzel jelentısen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. 7. (1) Kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik a város intézményeiben végzik, végezték kiemelkedı munkájukat. A kitüntetések adományozásának feltételeként meghatározott közszolgálati jogviszonyban eltöltött idıbe a város bármely intézményének alkalmazásában más munkakörben eltöltött évek is beszámíthatóak. (2) Kitüntetés magyar és külföldi személy részére egyaránt adományozható. 4. A kitüntetések adományozásának szabályai 8. (1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális munka és a közigazgatás területén huzamosabb idın át kifejtett, áldozatos munka elismerése céljából az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) Vecsésért Életmődíj b) Elismerı Oklevél c) Köszönı Oklevél (2) Vecsésért Életmődíj kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik közalkalmazotti, köztisztviselıi, vagy egyéb jogviszonyban legalább 35 éve tevékenykednek, tevékenykedtek a város intézményeiben bármely tevékenységi területen, és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárulnak, hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetett személy oklevélben, érdeméremben és pénzjutalomban részesül. A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: bruttó forint. (3) Elismerı Oklevél kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik közalkalmazotti, köztisztviselıi, vagy egyéb jogviszonyban legalább 30 éve tevékenykednek, tevékenykedtek a város intézményeiben bármely tevékenységi területen, és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárulnak, hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetett személy oklevélben és pénzjutalomban részesül. A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: bruttó forint. (4) Köszönı Oklevél kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik közalkalmazotti, köztisztviselıi, vagy egyéb jogviszonyban legalább 20 éve tevékenykednek, tevékenykedtek a város intézményeiben bármely tevékenységi területen, és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárulnak, hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetett személy oklevélben és pénzjutalomban részesül. A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: bruttó forint 9. (1)A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a) képviselı-testület tagjai b) jegyzı c) intézmények vezetıi. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell:

5 5 a) a javasolt személy adatait b) a javaslattétel részletes indoklását c) a javasolt tevékenységgel kapcsolatosan a betöltött évek számának igazolását d) a javaslattevı aláírását. (3) A javaslatokat e rendelet hatályba lépésének évében április 10-ig, ezt követıen tárgyév január 31-ig kell eljuttatni oktatási és kulturális kitüntetési javaslatok esetén az Oktatási Bizottság, egészségügyi és szociális munka esetén a Szociális Bizottság, köztisztviselıi kitüntetési javaslat esetén a Pénzügyi Bizottság elnökének címezve. (4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint érintett bizottság a beérkezett javaslatok alapján elıterjesztést készít, e rendelet hatályba lépésének évében az áprilisi, ezt követıen a tárgyévi márciusi képviselı-testületi ülésre. A javaslattevıket a bizottsági ülésre meg kell hívni. (5) A képviselı-testület határozatban dönt a kitüntetések adományozásáról. 10. (1) Az oktatás területén adományozható Köszönı Oklevél kitüntetés és az Elismerı Oklevél kitüntetés átadására minden évben a Pedagógusnap alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket a Polgármester adja át ünnepélyes keretek között. (2) A kultúra területén adományozható Köszönı Oklevél kitüntetés és az Elismerı Oklevél kitüntetés átadására minden évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket a Polgármester adja át ünnepélyes keretek között. (3) Az egészségügy területén adományozható Köszönı Oklevél kitüntetés és Elismerı Oklevél kitüntetés átadására minden évben a Semmelweis nap alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket a Polgármester adja át ünnepélyes keretek között. (4) A szociális munka területén adományozható Köszönı Oklevél kitüntetés és Elismerı Oklevél kitüntetés átadására minden évben a Szociális Munkások Napja alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket Polgármester adja át ünnepélyes keretek között. (5) A köztisztviselıi területen adományozható Köszönı Oklevél kitüntetés és Elismerı Oklevél kitüntetés átadására minden évben a Köztisztviselık Napja alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket a Polgármester adja át ünnepélyes keretek között. (6) A Vecsésért Életmődíj kitüntetés átadására minden tevékenységi területen június 14-én a Városi Ünnep keretében kerül sor. A kitüntetést a Polgármester adja át ünnepélyes keretek között. 11. (1)Az évente maximálisan adományozható kitüntetések száma: a) Köszönı Oklevél esetén tevékenységi területenként: 2 fı b) Elismerı Oklevél esetén tevékenységi területenként: 2 fı c) Vecsésért Életmődíj esetén tevékenységi területenként: 1 fı. (2) Azt a tevékenységet, amellyel a kitüntetett az elismerést kiérdemelte az átadáskor ismertetni kell és nevét tevékenységének ismertetése mellett a Vecsési Tájékoztatóban és az egyéb helyben szokásos módon meg kell jelentetni. (3) A kitüntetésekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (4) A kitüntetést a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni. Méltatlan a kitüntetésre az a személy, akit bőncselekmény miatt jogerısen elítéltek. A visszavonásról a tevékenységi terület által érintett bizottság elnökének javaslatára a képviselı-testület határozatban dönt.

6 12. (1)Az oklevelek A/4-es méretőek és a városi címerrel díszítettek. (2) Az érdemérem mérete 2x50x70 mm nagyságú, aranyozott ezüst és a városi címerrel díszített. (3) Az érdemérem felirata tartalmazza: a) a Vecsésért Életmődíj feliratot b) a kitüntetett nevét c) Vecsés Város Önkormányzatától feliratot d) dátumot. (4) Az érdemérem díszdoboza 20x100x100 mm, sötétkék színő. 6 (5) A kitüntetésekkel járó tárgyjutalom és pénzjutalom fedezetérıl az Önkormányzat a mindenkori költségvetésben gondoskodik. III. Fejezet 5. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a jutalmazási rendszer az oktatás, kultúra, sport területén szóló 21/1995. (XI.28.) Ök. rendelet és az azt módosító 17/1999. (VI.22.), 19/2001. (VII.1.) és az 5/2004. (III.16.) számú rendelet, a helyi kitüntetések az egészségügyi és szociális munka elismerésérıl szóló 2/1998. (II.4.) Ök. rendelet és az azt módosító 13/2001. (IV.25.), 19/2001. (VII.1.), 16/2005. (V.24.), 11/2007. (V.4.), 9/2009. (III.25.) számú rendelet, a köztisztviselık kitüntetési rendszerérıl szóló 3/1998. (II.4.) Ök. rendelet és az azt módosító 19/2001. (VII.1.) számú rendelet, a helyi kitüntetések alapításáról, adományozásáról, valamint a jubileumi diplomában részesültek jutalmazásáról szóló 10/1997. (V.7.) Ök. rendelet és az azt módosító 37/1999. (XI.3.), 19/2001. (VII.1.), 7/2004. (V.7.) és a 25/2004. (IX.14.) rendelet. Vecsés, március 22. Szlahó Csaba polgármester Mohainé Jakab Anikó jegyzı A rendelet kihirdetve: március 25. Mohainé Jakab Anikó jegyzı

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet.

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2009. (IX.30.)Ör a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.28.)Ör módosítása Apátfalva Község

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. Ópályi Község Önkormányzata a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008.(II.15.) sz. Rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása Egységes szerkezetbe Újhartyán Község

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben