Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. törvény 7. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Bem József Díj alapításáról a következőket rendeli el: 1. (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Varsó Bemowo Kerületének Képviselőtestületével közösen Bem József Díjat (a továbbiakban: Díj) alapít. (2) A Díj adományozható annak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, aki (amely) Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo Kerülete közötti együttműködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez kimagasló teljesítményével hozzájárult, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok és barátság elmélyítése érdekében kiemelkedő munkát végzett. (3) A Díj különösen az alábbi területeken végzett tevékenységért ítélhető oda: a) tudomány és oktatás b) kultúra c) sport és turisztika d) gazdasági kezdeményezés e) közélet (4) A díjazott személyére a tárgyévet megelőző év november 30-áig írásban, az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon indítványt tehet: a) a polgármester, b) legalább 5 települési képviselő, c) az önkormányzat területén működő társadalmi szervezet, d) az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, legalább 50 nagykorú állampolgár. 2. Évente két Díj adományozható, lengyel részről egy fő és magyar részről egy fő részére. 3. (1) A díjazottakra négy évre választott Kuratórium tesz javaslatot a tárgyévet megelőző év december 31-éig. (2) A 6 főből álló Kuratórium tagjai Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részéről: - a polgármester, - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának elnöke, - a képviselőtestület tagjai közül választott egy tag. (3) A Kuratórium működésének részletes szabályait a függelék tartalmazza. (4) A Díj odaítéléséről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Varsó Bemowo Kerületének Képviselőtestülete dönt a tárgyév január 31-éig, az adományozás indokait is tartalmazó határozatban. (5) A Díj minden évben Bem József születésnapján, március 14-én kerül átadásra ünnepi ülés keretében, egyik évben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál, a másik évben Varsó Bemowo Kerületénél. (6) A Díjat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo Kerülete polgármesterei adják át. (7) Amennyiben azt rendkívüli körülmény indokolja, a Díj más módon is átadható. 4. (1) A Díjjal kisplasztika és oklevél jár. 1 Elfogadva: június 3.

2 (2) A Díj művészi kivitelű fémből készült (meghívásos pályázat eredményeként kiválasztott), kisplasztika, melyen feltüntetésre kerül a Díj megnevezése, az adományozás éve, valamint az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerületének Önkormányzata felirat. (3) A Díjat kísérő merített papíron készített oklevél tartalmazza az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerületének Önkormányzata emblémás feliratot, az adományozás évszámát, a díjazott nevét, valamint a Díj odaítélésének rövid indokolását. (4) A kisplasztika feliratát és az oklevelet lengyel és magyar nyelven kell elkészíteni. (5) A kisplasztika és az oklevél mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. (6) Kiváltság vagy egyéb kedvezmény a Díj adományozásával nem jár. 5. A Díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a Díjra különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltilt. 6. (1) A kitüntetési díj adományozásával kapcsolatos előkészítő szervezési és ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. (2) Az adományozással járó költségek fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 7. (1) Jelen rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. (2) évi adományozásra vonatkozó átmeneti rendelkezések: - a Díj átadására szeptemberben, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete és Varsó Bemowo kerület Önkormányzat Képviselőtestülete által meghatározott időpontban, Varsó Bemowo kerület Önkormányzatánál kerül sor, - a Díjjal csak oklevél jár, - az adományozásra vonatkozó indítványt június 30-áig lehet benyújtani, - Kuratórium a díjazottak személyére július 31-éig tesz javaslatot, - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Varsó Bemowo Kerületének Képviselőtestülete augusztus 31-éig dönt a díj odaítéléséről. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 2

3 JAVASLAT a Bem József díj adományozására 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. számú melléklete A jelölt családi és utóneve:... Pontos lakcíme: A jelölt érdemei és elismerései (kapott díjak, címek, stb.) A jelölt rövid jellemzése Szervezet neve vagy az ajánló személy családi és utóneve az aláírásával együtt. Dátum.. 3

4 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 2. számú melléklete Bem József díj ADOMÁNYOZÁSI OKLEVELE Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete és Varsó Bemowo Kerülete Vezetősége a év... i... sz. határozatával, valamint a 20...év...-i...sz. határozatával a partnerségi kapcsolatok terén kifejtett tevékenység legmagasabb elismerése kifejezéseként a Bem József díjat adományozta..-nek.... helység neve, dátum Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármestere Varsó Bemowo Kerületének Polgármestere 4

5 A Kuratórium működésének részletes szabályai 29/2010. (VI. 4. ) Ör. függeléke A Kuratórium saját tagjai közül az alapító két kerületből, felváltva, azonos elvek alapján, egyszerű szótöbbséggel, egyéves időtartamra választja meg az elnököt. A Kuratórium feladatkörébe tartozik: 1. a kezdeményezések formai és tartalmi értékelése. 2. írásbeli vélemény készítése a jelöltekről. 3. a Díj adományozására vonatkozó javaslat előterjesztése az alapító két kerület vezetősége elé. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze. A tervezett találkozó helyéről és időpontjáról azt legalább 7 nappal megelőzően a Kuratórium minden tagját telefonon, levélben, vagy ben értesíteni kell. A Kuratórium első ülését Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo Kerületeinek vezetősége hívja össze. A Kuratórium párhuzamosan magyar és lengyel összetételben ülésezik és a hozott döntésekről haladéktalanul telefonon, levélben vagy ben értesítik egymást. A Kuratórium a kezdeményezésről egyszerű szótöbbséggel, a tagok legalább felének a jelenlétében, nyílt szavazással dönt. Amennyiben az igen és a nem szavazatok száma egyenlő, az elnököt döntő szavazat illeti meg. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a Kuratórium tagjai aláírnak. A Kuratórium üléseiről készült jegyzőkönyveket Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál és Varsó Bemowo Kerületnél meg kell őrizni. A kezdeményezést a Kuratóriumnak kell előterjeszteni a partnervárosok Polgármesteri Hivatalainak címére. A Kuratórium a kezdeményezésről a beadástól számított 30 napon belül dönt. A Kuratórium elnöke köteles a jelöltet a díj adományozásának szándékáról tájékoztatni, és annak elfogadásához a beleegyezését kikérni. Ha a jelölt nem adja beleegyezését a kitüntetés elfogadásához, az eljárás tárgytalanná válik. Ezt a tényt a Kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A Kuratórium elnöke gondoskodik a Kuratórium javaslatának képviselőtestület elé terjesztéséről. 5

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Feje zet Az Önkormányzat

I. Feje zet Az Önkormányzat Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 25.) Önkormányzati rendelete Fadd Nagyközség Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL [Eg y s é g e s s zer k e ze tbe n

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben a 12/2015.(VIII.25.)

Részletesebben