I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet."

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes szerkezetben / Hatályos: október 3.-től

2 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. törvény 7. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a helyi közösség szolgálata és a helyi közügyek valamely területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek elismerésére kitüntető címet, emlékplakettet, kitüntető díjakat és elismerő oklevelet alapít. Az alapításról és az adományozása rendjéről a következő rendeletet alkotja. I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. 1. (2) A díszpolgári cím annak a köztiszteletben álló állampolgárnak adományozható, aki életművével vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a község szellemi és anyagi fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. (3) A díszpolgári cím posthumus is adományozható. (4) A díszpolgári címet a Képviselő-testület adományozza. (5) A cím adományozására évenként kerül sor, legfeljebb 1 állampolgár részére. (6) A díszpolgári cím adományozását tanúsító oklevelet, plakettet és pénzjutalmat Algyő Napján a Polgármester adja át. (7) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a díszpolgári cím adományázásáról szóló oklevelet és plakettet a díszpolgár házastársának vagy örökösének, ennek hiányában az illetékes levéltárnak kell átadni. 2. (1) A díszoklevél tartalmazza: - az adományozó megjelölését, - a község címerét, - a kitüntetett nevét és foglalkozását, - az adományozás jogcímét, az anyagi elismerés mértékét, - az adományozásról szóló határozat számát és keltét, - a Polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. (2) A plakett díszes tokban elhelyezett, a község címerét ábrázoló művészi alkotás. (3) A pénzjutalom összegét a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja, mértékét az 1. sz. függelék tartalmazza

3 (1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat egy példányát a díszpolgár életrajzával és fényképével az illetékes levéltárnak kell átadni. (2) A díszpolgári címmel adományozottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (3) A díszpolgári cím adományozását a helyileg szokásos módon kell közzétenni (hirdető táblán kifüggesztve, helyi újságban megjelentetve). 4. (1) A díszpolgári cím adományozását a Képviselő-testület bizottságai, község lakosai, a községben működő társadalmi szervezetek és közösségek kezdeményezhetik. (2) Az adományozásra tett javaslatról a lakosság és a szervezetek figyelmét a jegyző hívja fel. (3) A díszpolgári cím adományozására tett javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. (4) A díszpolgári cím adományozásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 5. (1) A Képviselő-testület megfoszthatja díszpolgári címétől azt a személyt, aki arra méltatlanná válik. (2) A díszpolgári címtől történő megfosztást a község lakosai és a községben működő szervezetek kezdeményezhetik. (3) A díszpolgári címtől megfosztott személy az adományozást tanúsító oklevelet és plakettet a Képviselő-testület határozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Polgármester részére visszaadni. (4) A megfosztás tényét a díszpolgárok nyilvántartásába is be kell vezetni. (5) A megfosztást az adományázáshoz hasonló módokon kell közzétenni. II. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉGÉRT KITÜNTETÉS (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközségért kitüntetést. 1. (2) Az Algyő Nagyközségért kitüntetés annak az élő természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek adományozható, aki vagy amely a település - 3 -

4 gazdasági, társadalmi fejlődése vagy a szellemi élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett eredményes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult. (3) A kitüntetést a Képviselő-testület adományozza. (4) A kitüntetés adományozását tanúsító oklevelet, plakettet és pénzjutalmat Algyő Napján a Polgármester adja át. 2. (1) Az oklevél tartalmazza: - az adományozó megjelölését, - a község címerét, - a kitüntetett nevét, - az adományozás jogcímét, az anyagi elismerés mértékét, - az adományozásról szóló határozat számát és keltét, - a Polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. (2) A plakett díszes tokban elhelyezett, a község címerét ábrázoló művészi alkotás. (3) A pénzjutalom összegét a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja, mértékét az 1. sz. függelék tartalmazza. 3. (1) A kitüntetés adományozásáról szóló határozat egy példányát a kitüntetett életrajzával és fényképével az illetékes levéltárnak kell átadni. (2) A kitüntetés adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (3) A kitüntetés adományozását a helyileg szokásos módon kell közzétenni (hirdető táblán kifüggesztve, helyi újságban megjelentetve). 4. (1) A kitüntetés adományozását a Képviselő-testület bizottságai, község lakosai, a községben működő társadalmi szervezetek és közösségek kezdeményezhetik. (2) Az adományozásra tett javaslatról a lakosság és a szervezetek figyelmét a jegyző hívja fel. (3) Az adományozására tett javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. (4) A kitüntetés adományozásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 5. (1) A Képviselő-testület a kitüntetést visszavonhatja azoktól, akik magatartásukkal méltatlanná válnak

5 (2) A kitüntetés visszavonását a község lakosai és a községben működő szervezetek kezdeményezhetik. (3) A kitüntetett a kitüntetés visszavonásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Polgármester részére visszaadni az oklevelet és a plakettet. (4) A visszavonás tényét a kitüntetettek nyilvántartásába is be kell vezetni. (5) A visszavonást az adományázáshoz hasonló módokon kell közzétenni. III. FEJEZET ALKOTÓI DÍJ 1. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Alkotói díjat. (2) Alkotói díj annak adományozható, aki művészeti, kulturális, közéleti, irodalmi, kutatásfejlesztési tevékenységével a községnek elismerést szerzett. (3) Az Alkotói díj posthumus is adományozható. (4) Az Alkotói díjat a Képviselő-testület adományozza. (5) A díj adományozására évenként kerül sor. (6) Az Alkotói díj adományozását tanúsító oklevelet, plakettet és pénzjutalmat Algyő Napján a Polgármester adja át. (7) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a díj adományázásáról szóló oklevelet és plakettet a díszpolgár házastársának vagy örökösének, ennek hiányában az illetékes levéltárnak kell átadni. 2. (1) Az oklevél tartalmazza: - az adományozó megjelölését, - a község címerét, - a kitüntetett nevét és foglalkozását, - az adományozás jogcímét, az anyagi elismerés mértékét, - az adományozásról szóló határozat számát és keltét, - a Polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. (2) A plakett díszes tokban elhelyezett, a község címerét ábrázoló művészi alkotás. (3) A pénzjutalom összegét a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja, mértékét az 1. sz. függelék tartalmazza

6 3. (1) Az Alkotói díj adományozásáról szóló határozat egy példányát a kitüntetett életrajzával és fényképével az illetékes levéltárnak kell átadni. (2) Az Alkotói díjjal adományozottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (3) Az Alkotói díj adományozását a helyileg szokásos módon kell közzétenni (hirdető táblán kifüggesztve, helyi újságban megjelentetve). 4. (1) Az Alkotói díj adományozását a Képviselő-testület bizottságai, község lakosai, a községben működő társadalmi szervezetek és közösségek kezdeményezhetik. (2) Az adományozásra tett javaslatról a lakosság és a szervezetek figyelmét a jegyző hívja fel. (3) Az adományozására tett javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. (4) Az Alkotói díj adományozásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. IV. FEJEZET ELISMERŐ OKLEVÉL 1. (1) A Képviselő-testület Elismerő oklevelet adományozhat annak az élő természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki vagy amely oktatás-nevelésben, közszolgálatban nyújtott kimagasló tevékenységet, valamint eredményes tanulmányi és sport teljesítményt ért el. (2) Az oklevelet a Képviselő-testület évente adományozza. (3) Az Elismerő oklevelet Algyő Napján a Polgármester adja át. 2. (1) Az Elismerő oklevél tartalmazza: - az adományozó megjelölését, - a község címerét, - a kitüntetett nevét, - az adományozás jogcímét, - az adományozásról szóló határozat számát és keltét, - a Polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát

7 (2) A pénzjutalom összegét a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja, mértékét az 1. sz. függelék tartalmazza. 3. (1) Az Elismerő oklevél adományozásáról szóló határozat egy példányát a kitüntetett életrajzával és fényképével az illetékes levéltárnak kell átadni. (2) Az Elismerő oklevél adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (3) Az oklevél adományozását a helyileg szokásos módon kell közzétenni (hirdető táblán kifüggesztve, helyi újságban megjelentetve). 4. (1) Az Elismerő oklevél adományozását a Képviselő-testület bizottságai, község lakosai, a községben működő társadalmi szervezetek és közösségek kezdeményezhetik. (2) Az adományozásra tett javaslatról a lakosság és a szervezetek figyelmét a jegyző hívja fel. (3) Az adományozására tett javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. (4) Az Elismerő oklevél adományozásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 5. (1) A Képviselő-testület az oklevelet visszavonhatja azoktól, akik magatartásukkal méltatlanná válnak. (2) Az oklevél visszavonását a község lakosai, a Képviselő-testület bizottságai kezdeményezhetik. (3) A kitüntetett az oklevél visszavonásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Polgármester részére visszaadni az oklevelet. (4) A visszavonás tényét az Elismerő oklevéllel kitüntetettek nyilvántartásába is be kell vezetni. (6) A visszavonást az adományázáshoz hasonló módokon kell közzétenni. V. FEJEZET VIRÁGOS ALGYŐÉRT CÍM 1. (1) A Képviselő-testület megalapítja a Virágos Algyőért címet

8 (2) A Virágos Algyőért címet a Képviselő-testület adományozza évente egy alkalommal hat kategóriában: 1. A legszebb virágos előkert 2. A legvirágosabb ablak, erkély 3. Tiszta udvar, rendes ház 4. Közönség-díj (3) Kategóriánként az első három helyezett emléktáblát, minden kategória első három helyezettje pénzjutalmat kap, melynek összegét a képviselő-testület a költségvetésben biztosítja, mértékét a rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. (4) A cím adományozását tanúsító táblát, oklevelet és pénzjutalmat Algyő Napján a Polgármester adja át. 2. (1) Az oklevél tartalmazza: - az adományozó megjelölését, - a község címerét, - a kitüntetett nevét és foglalkozását, - az adományozás jogcímét, az anyagi elismerés mértékét, - az adományozásról szóló határozat számát és keltét, - a Polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. (2) A tábla tartalmazza: - az adományozott díj megjelölését és kategóriáját, - az adományozás évét. 3. (1) A Virágos Algyőért címmel adományozottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (2) A cím adományozását a helyileg szokásos módon kell közzétenni (hirdető táblán kifüggesztve, helyi újságban megjelentetve). 4. (1) A Virágos Algyőért cím adományozásáról a Képviselő-testület ad hoc bizottsága szakemberek közreműködésével dönt. (2) Tiszta udvar, rendes ház kategóriában minden év augusztus31-éig lehet nevezni. A nevezésre a jegyző hívja fel a lakosság figyelmét. (3) Közönségdíjas kategóriára a Faluházban, minden évben kiállításra kerülő fotók alapján, augusztus 31-éig lehet szavazni. Záró rendelkezés - 8 -

9 Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Algyő Községért kitüntetés alapításáról szóló 27/1998. (IX.25.) Ör. valamint a Díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1998. (IX.25.) Ör. hatályát veszti. Dr. Piri József polgármester Üllei-Kovácsné dr. Udvardy Gizella mb. jegyző Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26.-i ülésén. Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján október 3. napján

10 18/2007.(X.3.) Ör. 1. sz. függeléke A kitüntetettek az alábbi díjazásban részesülnek I. Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető cím: Ft nettó II. Algyő Nagyközségért kitüntetés: Ft nettó III. Alkotó díj: Ft nettó IV. Virágos Algyőért: minden kategória 1. helyezett: Ft nettó 2. helyezett: Ft nettó 3. helyezett: Ft nettó

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. Told Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2003. (IV. 05.) HÖR. sz. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990.

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben